Nieuw stadion FC Zwolle

Na vele vergaderingen, protesten, een referendum, en jaren wachten, is het dan eindelijk zo ver. De bouw van het nieuwe FC Zwolle stadion gaat beginnen. Nog voor het weekend of net er na wordt de eerste paal de grond in geslagen. Al enkele dagen is druk bezig met het grondwerk en de voorbereiding op het heien. Wanneer deze werkzaamheden afgerond zijn, volgen de dagen met het aangename geluid van de hei-installatie die palen de grond inslaat van de nieuwe Oosttribune. Gedurende het huidige seizoen wordt begonnen met bouwen achter de Berkum tribune. Dit kan omdat het nieuwe stadion enkele tientallen meters naar achteren (gezien vanaf de Ceintuurbaan) opschuift.

Op vrijdag 9 maart zal een feestelijke eerste bouwhandeling gaan plaatsvinden. Een groot aantal genodigden, waaronder burgemeester Henk Jan Meijer, betrokken wethouder Martin Knol, gemeenteraadsleden, oud bestuursleden van FC Zwolle, sponsoren en uiteraard de supporters van FC Zwolle zullen hierbij aanwezig zijn. FC Zwolle en de supportersvereniging nodigen samen 200 trouwe supporters uit die bij de eerste bouwhandeling aanwezig kunnen zijn. Leden van de supportersvereniging en seizoenkaarthouders van FC Zwolle zullen eind deze week bericht krijgen over hoe zij zich hiervoor op kunnen opgeven. Stadion Ontwikkeling Zwolle, de gemeente Zwolle en FC Zwolle willen deze gebeurtenis aangrijpen om de bouw van het nieuwe stadion officieel in te luiden.

 

Lees verder »

9 miljoen extra beschikbaar voor persoonsgerichte hulp

Na de vier grootste gemeenten is Zwolle de eerste stad die een plan van aanpak voor de zorg aan dak- en thuislozen gereed heeft. Op basis van de tussen Rijk en Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag gemaakte afspraken kan de gemeente Zwolle rekenen op € 6 miljoen extra rijksgeld. Uit eigen middelen, ook vanuit de regio, zal hier nog eens € 3 miljoen aan worden toegevoegd. Dit is vastgelegd in het door B&W vastgestelde Stedelijk Kompas Zwolle.

Zwolle telt ongeveer 250 daklozen. De gemeente wil de leefomstandigheden van deze kwetsbare groep verbeteren. De richting van het dak- en thuislozenbeleid van de komende jaren zal worden bepaald door de hoofddoelstellingen van het Stedelijk Kompas Zwolle. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op dinsdag 20 februari 2007 deze doelstellingen vastgesteld. Op basis daarvan kan nu worden gestart met de concrete uitwerking van het plan. De doelstellingen van het Stedelijk Kompas Zwolle zijn afgeleid van de ambitie de zorg voor dak- en thuislozen te verbeteren. Daarnaast zet de gemeente in op minder daklozen en minder overlast. De kern van het Stedelijk Kompas is een persoonsgerichte benadering voor alle dak- en thuislozen en het zo veel mogelijk voorkomen dat er nieuwe daklozen bij komen.

Lees verder »

Ruim 156.000 fietsen in Zwolse stalling

Het afgelopen jaar zijn er meer dan 156.000 fietsen gestald in de gratis fietsenstallingen in het centrum van Zwolle. De stalling aan het Meerminneplein is het afgelopen jaar opnieuw het meest bezocht, bijna tweederde van de fietsen vond daar een plekje. Terwijl deze stalling soms helemaal vol is blijven in de stallingen aan het Maagjesbolwerk en Eiland nog plaatsen vrij. De stallingen Maagjesbolwerk en Eiland zijn overdekt.

 
Foto: Gemeente Zwolle. De stalling aan het Meerminneplein

Het aantal gebruikers van de Zwolse fietsstallingen is gestegen van 120.000 in 2005 naar 156.000 in 2006. Dat is een toename van 30 procent. De stijging doet zich bij alle stallingen en op alle dagen voor. Aangezien de bezetting van de stallingen in 2005 ook al flink is gestegen ten opzichte van 2004, zet de trend duidelijk door.

 

Lees verder »

Jonge vrouw aangerand in woning

Een jonge vrouw is woensdagochtend tussen 08.30 en 08.45 uur in haar woning aan de Van der Laenstraat aangerand door een nog onbekende man. De onbekende man had bij de woning aangebeld en drong binnen toen de vrouw de deur opende.

De man voldoet aan het volgende signalement:
ca. 1.85 m lang met een lichtbruine huidskleur. Hij is ongeveer 35 jaar en droeg een kort, donkerblauw gewatteerd jack. De politie is op zoek naar personen die rond dat tijdstip in de buurt van de Van der
Laenstraat waren en iets verdachts hebben waargenomen. Ook mensen die op basis van het genoemde signalement informatie kunnen leveren worden verzocht contact op te nemen met de politie op telefoonnummer 0900-8844.

Betere levenskwaliteit hartpatiënten

Uit onderzoek van cardioloog Rutger Jansen van de Isala klinieken in Zwolle blijkt dat de kwaliteit van leven van hartpatiënten verbeterd kan worden door eerder ontslag en minder frequent medicijngebruik. Vroeg ontslag heeft een positieve invloed op secundaire preventiedoeleinden als stoppen met roken, goede regulatie van bloeddruk, cholesterol en suikerziekte. Hierdoor stijgt de kwaliteit van leven aanzienlijk. Het onderzoek is uitgevoerd bij patiënten met klachten van pijn op de borst veroorzaakt door (tijdelijk) zuurstoftekort in de hartspier en betrof ook de wijze van toediening van vaatverwijdende middelen (nitraten). Door vaatverwijding wordt de opname van zuurstof verbeterd. Rutger Jansen promoveert vandaag aan de Universiteit in Leiden.

In dit onderzoek zijn verschillende patiëntengroepen met elkaar vergeleken: patiënten met alleen pijn op de borstklachten en patiënten met twee of meerdere stoornissen of aandoeningen tegelijkertijd (comorbiditeit). Het blijkt dat voor beide categorieën de eenmaal-daagse toediening van nitraten een betere kwaliteit van leven geeft dan meerdaagse toediening.

Lees verder »

Mark Rutte op campagne in Zwolle

Lijsttrekker van de VVD Mark Rutte was donderdagmiddag in Zwolle om de collega’s van de VVD in de provincie Overijssel te steunen voor de verkiezingen van de Provinciale Staten op 7 maart 2007.

Met gedeputeerde Job Klaasen van de provincie wandelde Rutte door de Diezerstraat en deelde flyers van de VVD uit. In restaurant La Meridiana aan de Grote Markt volgde een lunch met VVD-leden en ondernemers uit de regio Zwolle.

Mannen aangehouden met harddrugs

Woensdagochtend rond 05.00 uur zijn in de binnenstad twee Zwollenaren van 32 en 24 jaar aangehouden. De mannen zouden volgens getuigen een steekwapen bij zich dragen. Bij fouillering bleek dit een halve schaar te zijn. Daarnaast bleken beide mannen harddrugs bij zich te hebben. Vermoedelijk reed een van de mannen tevens op een gestolen fiets. Tegen de heren werd proces-verbaal opgemaakt, de fiets werd op het bureau gestald.

Yildirim: pers richt zich op de grote partijen

In aanloop naar de provinciale statenverkiezingen ondernemen verschillende partijen activiteiten om kiezers aan te spreken. De lijstrekker voor de SP in Overijssel, de in Zwolle woonachtige Düzgün Yildirim, hekelt de rol van de pers in deze. Hij vindt dat die zich teveel op de grote partijen richten.

Yildirim: “De SP is zoals gewoonlijk jaar in jaar uit actief op diverse manieren. De afgelopen tijd hebben we met een stand gestaan in verschillende steden, hebben we onze leden bezocht in Staphorst, waren er vijf kamerleden bij een grote actie maandag in Zwolle waarbij kamerlid Agnes Kant aanwezig was en straks zullen we actie voeren voor beter en gratis openbare vervoer. Wat mij het meest opvalt van deze activiteiten is de belangstelling van de pers. Ze zijn er wanneer het gaat om de CDA, PvdA en VVD. Wanneer een gedeputeerde huisje gaat verven of in een treintje stapt dan komt dat niet alleen in de schriftelijke pers maar zelfs in het journaal. Die enorme media-aandacht voor de traditioneel grootste partijen is niet rechtvaardig richting de kleine parijen die veel meer inzet vertonen en activiteiten ondernemen. Misschien is het dan ook logisch dat deze partijen, niet op basis van hun programma en daadkracht, maar puur op basis van de hulp van de journalisten in afgelopen 30 jaar de grootste waren in Overijssel.” Hoezo onafhankelijke pers in Nederland, zegt Yildirim.

Beursvloer Zwolle groot succes

Beursvloer Zwolle, dat woensdag in het stadhuis van Zwolle plaatsvond, is een groot succes geworden. Er werden tot in de avond meer dan 200 deals gesloten tussen ondernemers en maatschappelijke organisaties.

De doelstelling van de Beursvloer Zwolle is om samenwerking tussen bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties te stimuleren. Beursvloer Zwolle bood ondernemers de mogelijkheid om maatschappelijk betrokken te ondernemen en gaf maatschappelijke organisaties de kans om kennis en middelen te verkrijgen. Daar werd gretig gebruik van gemaakt. Tijdens deze Beursvloer ontmoeten beide partijen elkaar en kon er naar hartelust, met gesloten beurzen, onderhandeld worden om tot een concrete ‘match’ en samenwerking te komen. Zo sloot Zorgcentrum De Wissel uit Berkum maar liefst tien deals. De Beursvloer is een landelijk concept dat in het jaar 2000 is bedacht door Civiq, KPMG en Fortis Bank in het kader van maatschappelijk ondernemen. Zwolle is de 25e gemeente met zo’n evenement. Organisator de Vrijwilligerscentrale uit Zwolle zegt dat Beursvloer Zwolle zeker een vervolg gaat krijgen.

Infrastructuur West-Overijssel krijgt impuls

De infrastructuur, vervoer- en verkeersprojecten in de West- Overijsselse gemeenten, waaronder Zwolle, krijgen een stevige impuls met de verdeling van € 3.492.000,–. Het Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan (PVVP) vormt het kader voor de verdeling van deze gelden.

Hiermee kan op regionaal niveau een integrale afweging worden gemaakt van maatregelen en de daarvoor in te zetten middelen. In het jaarlijkse bestedingsplan Verkeer en Vervoer worden in grote lijnen de prioriteiten en accenten voor de inzet van de middelen aangegeven. Daarvan afgeleid vindt een verdeling plaats van middelen over gemeentelijke subsidie aanvragen voor verkeer- en vervoerprojecten en maatregelen. Zwolle krijgt ook een gedeelte vanuit het PVVP. Op de Mozartlaan komt een rotonde en bushaltes (€ 200.000,-). Eerste fase Hasselterweg: het aanleggen van een weg langs Westenholte en Stadshagen inclusief een viaduct over de spoorlijn Zwolle- Kampen (€ 1.250.000,-). Het aanleggen van een fietstunnel onder de Hasselterweg en de spoorlijn Zwolle- Kampen (€ 267.000,-) en het reconstrueren van het kruispunt Voorsterweg met de Klipperweg, inclusief een fietstunnel (€ 215.000,-).

Handtekeningactie voor Turks Badhuis Hamam

De Zwolse multiculturele Stichting Sipans houdt een handtekenıngenactıe voor Turks Badhuıs Hamam. Een Hamam is een oosters badhuis, waar iedereen kan ontspannen in een gezonde therapeutısche en sociale omgeving. Vooal de sociale contacten tussen de mensen onderlıng zıjn hıer van groot belang.

Een Turks bad (Hamam) is speciaal bedoeld voor een vrouwen- en mannendag, maar ook zal Hamam drie dagen toegankelıjk zıjn voor gemengd publiek. Alle allochtone en autochtone vrouwen en mannen zijn hierbij welkom. U kunt hierbij genieten van een stoombad, gevolgd door een ontspannende massage. Sipans vindt een Hamam voor de samenleving en integratie van groot belang.

Lees verder »

Tentoonstelling ‘Bezielde ogen’ op de GH

Op maandag 5 maart 2007 opent kunstenares Marijke Snoek haar expositie in het gebouw van de Gereformeerde Hogeschool Zwolle. Tijdens de opening licht Marijk Snoek haar werk toe en geeft een beschouwer een reactie. De opening is om 15.30 uur.

Tweemaal per jaar wordt in de hal van het gebouw van de Gereformeerde Hogeschool (GH) een kunstexpositie ingericht. De expositie heeft als doel studenten en medewerkers van de organisatie aan te moedigen om vanuit hun christelijke levensbeschouwing te reflecteren op de geëxposeerde kunst.

Lees verder »