Brandstichters uit Zwolle aangehouden

Deze week zijn 11 jongeren uit Zwolle, in de leeftijd van 15 en
16 jaar aangehouden voor brandstichtingen in een school, een schuur en een auto. Onder hen was één meisje. Dat laat de politie maandag weten.

Deze groep wordt verdacht van betrokkenheid bij de volgende feiten:
Op 26 oktober vorig jaar werd met een molotovcocktail brand gesticht in
CBS de Ark aan de Gedeputeerdenlaan. Daarbij werd een ruit vernield. De
brand ging vanzelf uit.  Deze school moest het in de afgelopen
oudejaarsnacht opnieuw ontgelden. Ruiten werden vernield en met vuurwerk werd een noodlokaal in brand gestoken. In de school werden beeldschermen vernield.
Vrijdagmorgen 29 december brandde aan de van Riemsdijkmarke  een
schuurtje uit waarbij gevaar ontstond voor de omliggende woningen en
slapende bewoners.

Lees verder »

Jongeren bekennen overlast Zeeheldenbuurt

In de afgelopen twee maanden zijn er 15 verdachten ontboden op het politiebureau te Zwolle in verband met hun betrokkenheid bij de openlijke
geweldpleging van oudejaarsavond in de Zeeheldenbuurt. De 15 personen, jongens variërend in de leeftijd van 13 tot 18 jaar en 1 man van 37 jaar, zijn allen afkomstig uit Zwolle hebben inmiddels een bekennende verklaring afgelegd.

Op oudejaarsdag veroorzaakte de groep, veelal minderjarigen, op de Abel
Tasmanstraat en de Jan van Riebeekstraat veel overlast. De groep
jongeren is ondermeer verantwoordelijk voor twee branden, diefstal van
goederen, vernieling, bedreiging en openlijke geweldpleging tegen de
brandweer. Zo staken zij ondermeer gestolen hout in brand en belemmerden zij de brandweer bij de uitoefening van haar taak, het blussen van de brand. Dit deden zij door zwaar vuurwerk in de richting te gooien van het brandweerpersoneel. Tevens ontstond er door de brand een gevaarlijke situatie voor een aldaar gelegen hoekwoning.

Lees verder »

Gift voor boek ‘Historie Parochie St. Michaël’

Voor de realisatie van het boek ‘Historie Parochie St. Michaël’ ontving de projectgroep maandagmiddag in het Historisch Cultureel Centrum te Zwolle een éénmalige bijdrage uit het stimuleringsfonds van € 500,-.

Het boek gaat over de ontwikkeling en ontstaan van de parochie St. Michaël, die van groot belang is geweest voor de ontwikkeling van de Stad Zwolle.

Lees verder »

Nieuw kunstwerk aan Palestrinalaan

Het voetbalveldje aan de Palestrinalaan in Zwolle ziet er sindskort een stuk anders uit door de plaatsing van het kunstwerk ‘The World is a Stage.’

Het kunstwerk, dat gemaakt is door kunstenaar Alexander Schabracq, is acht meter hoog en vier meter breed. Een schilderlijst met daarin een (nu nog ontbrekende) bronzen stoel en een zwevend ei, met daarboven een wolk en daaronder een blauw podium, zo komt het kunstwerk er uiteindelijk uit te zien. Op dit moment wordt er nog druk gewerkt aan het kunstwerk. Verwacht wordt dat het kunstwerk binnen enkele weken officieel gepresenteerd zal worden.

SP wil meer ondersteuning voor locatie Aloë

De SP in Zwolle is van mening dat inbreiding in Zwolle een goede zaak kan zijn, daar waar al van verstening sprake is. Echter, de wijze waarop is van groot belang, laat Edwin Koster namens de partij weten. “De belangen van omwonenden en ondernemers, die soms al jaren in het gebied Aloë gevestigd zijn, mogen hierbij niet worden gepasseerd”, zegt de SP. “Duidelijkheid voor de recente toekomst is voor een ondernemer van het grootste belang, zeker als het gaat om uitbreiding van zijn bedrijfsactiviteiten. Het huidige plan biedt hierin geen toekomstperspectief.” De SP is van mening, dat de gemeente een faciliterende en ondersteunende rol moet spelen, mocht blijken dat bedrijven door schaalvergroting niet op deze locatie kunnen blijven als de geluidscontouren daarvoor beperkingen bieden.

De SP en ook andere partijen, zijn op een bijeenkomst geweest van ondernemers op de Aloë locatie. Het beeld dat daar is ontstaan en werd bevestigd tijdens en na commissiebehandeling van dit onderwerp, is dat door de gemeente de indruk is gewekt dat de ondernemers inspraak -en daarmee invloed- hadden op de besluitvorming. Daar lijkt weinig of niets van terecht te zijn gekomen, zegt de SP. “Want het (stedenbouwkundig) ontwerp  heeft geen verandering ondergaan n.a.v. opmerkingen. Het besef dat de gemeente in een geval van een (startende) ondernemer geen duidelijkheid heeft gegeven is kwalijk en draagt niet bij aan het beeld dat Zwolle een stad voor ondernemers is.” DE SP dient maandagavond een motie in over de locatie Aloë.

Lees verder »

Internationale conferentie ‘Flornet’ in Zwolle

Van woensdag 28 t/m vrijdag 30 maart vindt op De Groene Welle in Zwolle een driedaagse internationale conferentie plaats van het transnationale netwerk ‘Flornet’. De conferentie wordt georganiseerd door De Groene Welle. 24 Partnerscholen uit 17 Europese landen nemen deel aan deze conferentie voor vakdocenten uit de bloemenbranche.

Tijdens de eerste dag van de conferentie worden de projectresultaten van de het transnationale netwerk gepresenteerd. Aan de orde komen: kenniscirculatie in Europa, opbouw van competentiecentra voor bloemschikken in Europa en de ontwikkeling van negen internationale mbo+ modules voor bloemschikken. De tweede en derde dag zijn er meer inhoudelijke discussies gepland. Zo wordt er gediscussieerd over komende evenementen en activiteiten, de toekomst van het partnerschap en afspraken voor studentenmobiliteit en docentenuitwisseling. Daarnaast gaan de partnerscholen in overleg om in samenwerking met de Europese Federatie voor Professionele Bloemisten een opleiding voor European Master in Floral design te ontwikkelen.

Lees verder »

Donatie voor muziekproject Bassischool De Schalm

Maandagmiddag kreeg Bassisschool De Schalm aan de Palestrinalaan in de wijk Holtenbroek een donatie uit het Stimuleringsfonds van de Rabobank in Zwolle.

De Schalm is een school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden. Via muziek wil de school de kinderen een meerwaarde geven in hun leven op cognitief, maar vooral op sociaal-emotioneel gebied. Speciaal voor de leerlingen uit groep 3 t/m 8 heeft de school hiervoor een muziekproject ontwikkeld. Basisschool De Schalm ontvangt voor de aanschaf van de werkboekjes voor dit project een éénmalige bijdrage van € 650,-. 

Meisje in gezicht gekrabd en geschopt

Een 17-jarig meisje uit Zwolle deed zondagavond 25 maart aangifte van mishandeling.

Op het voetbalveldje aan de Katerdijk was zij door een ander meisje bij haar kleding gepakt en daarna in het gezicht gekrabd en geschopt. Naar de toedracht wordt een onderzoek ingesteld.

ID-controle rond voetbalwedstrijd in Zwolle

In het kader van de openbare orde rond de voetbalwedstrijd Zwolle-Cambuur werd zondagmiddag 25 maart extra toezicht uitgeoefend op groepen in de binnenstad.

Op de Potgietersingel werd een groep van 15 personen gecontroleerd, waarbij van hen de ID-kaart ter inzage werd gevraagd. Twee personen die daaraan niet voldeden en verdere medewerking weigerden, werden aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Daar werd hun identiteit alsnog vastgesteld. Het betroffen een 17-jarige jongen uit Wijhe en een 23-jarige vrouw uit Zwolle. Na hun verhoor werden zij in vrijheid gesteld. Tegen hen wordt proces-verbaal opgemaakt.

Oriëntatiemiddagen Landschap Vrij en Gastvrij

Op donderdag 5 april en donderdag 10 mei organiseert het Landschap Vrij & Gastvrij van Landstede Beroepsopleidingen in Zwolle een oriëntatiemiddag voor diverse opleidingen. In het Landschap zitten de opleidingen Horeca, Facilitaire Dienstverlening, Recreatie en Toerisme (inclusief Luchtvaartdienstverlening).

De middagen zijn bedoeld voor de leerlingen die belangstelling hebben voor deze mbo-opleidingen op niveau 3 en 4. Veel leerlingen weten nog niet precies wat ze willen als ze aan een opleiding beginnen. Tijdens de middagen krijgen leerlingen een indruk van de opleidingen en van de manier van werken. Ook kunnen ze zien wat de voordelen zijn van studeren in het Landschap Vrij & Gastvrij.

Lees verder »

Vragen over plaatsing UMTS-masten Stadshagen

Naar aanleiding van de maandagavond ingekomen brief van rechtspraktijk BAWA, en de mogelijke spoed die de situatie vraagt, heeft de fractie van GroenLinks / De Groenen enkele vragen aan BenW in Zwolle over plaatsing van UMTS-masten in Stadshagen.

T-mobile heeft getracht om op een complex met woningen aan de Werkerenlaan UMTS-masten te plaatsen. De bewoners van het pand waren hier tegen. GL/DG: Nu blijkt echter dat op het pand pal aan de overkant van de weg masten geplaatst gaan worden, zodat de bewoners van het complex aan de Werkerenlaan toch geconfronteerd worden met door hen ongewenste UMTS-straling. Gemeentelijk beleid is, dat er zonder instemming van de bewoners geen masten geplaatst worden op een gebouw. De fractie stelt hierover een tweetal mondelingen vragen aan het college in Zwolle.

Lees verder »