Stel smokkelt drugs in mallen voor kunstgebitten

Een man en vrouw uit Zwolle zouden acht kilo cocaïne met de post uit Colombia naar Nederlands hebben gehaald. Dat zegt Justitie in Zwolle.
 
De harddrugs zaten verpakt in mallen voor kunstgebitten, maar het pakket werd onderschept. De vrouw zegt dat ze door haar broer uit Colombia was gevraagd of ze een aantal pakketten met tandheelkundige spullen wilde ontvangen. De pakketten zouden voor een tandheelkundig laboratorium zijn. Binnenkort worden getuigen in Colombia en Panama gehoord. De twee blijven voorlopig vast zitten.
Bron: RTV Oost

Extra artiest bij Sint Surprise Party

Aan het voorprogramma van de grote Sint Surprise Party op zondag 26 november in de IJsselhallen te Zwolle is een extra artiest toegevoegd. Naast al het vertier en de enige echte DJ piet van de Sint komt ook de zanger Luuk het publiek opwarmen.

Door zijn optredens bij BNN en bij jetix is Luuk voor vele kinderen geen onbekende meer. In de Sinterklaasperiode is Luuk druk aan het touren ter promotie van zijn singel "Het Grootste Feest" "Het Grootste Feest" gaat natuurlijk over het feest van het jaar, namelijk Sinterklaas! de singel is o.a. opgenomen in diverse playlisten als die van Radio BemBem,Sterren.nl(Tros), Tv Oranje etc. "Sinterklaas is ieder jaar, het leukste feestje met elkaar" Zo begint de nieuwe singel van Luuk.

Lees verder »

Zwolse Kleindier- en Vogelshow

Ook dit jaar presenteert de Zwolse Kleindierenclub in samenwerking met de Groene Welle en Landstede de Zwolse Kleindier- en Vogelshow. Op vrijdag 1 en zaterdag 2 december kunnen de bezoekers in de ZBC hal aan de Ossenkamp genieten van konijnen, cavia's en andere kleindieren, en ook worden er allerlei soorten vogels tentoongesteld. Een must voor alle dierenliefhebbers. Studenten van de Groene Welle tonen de resultaten van de wedstrijd om het mooiste bloemstuk.

De Zwolse Kleindierenclub heeft voor de inmiddels wijd en zijd bekende show weer de samenwerking gezocht met De Groene Welle en Landstede. En deze onderwijsinstellingen werken natuurlijk graag mee. De studenten leren er veel van, de vrijwilligers van de kleindierenclubs worden gesteund in hun werk, en de bezoeker kan volop genieten van de dieren in de vijftig vierkante meter grote tuin die door studenten en docenten is aangelegd.

Lees verder »

Coffeeshops voorzien in een maatschappelijke behoefte

"Uitgangspunt van het coffeeshopbeleid is dat er voldoende coffeeshops zijn om een uitgebreid illegaal circuit te voorkomen." Dat antwoord de gemeente Zwolle op vraag van D66; "of de samenleving ermee gediend is dat er toezicht op de Zwolse coffeeshops is, en dat daarmee de verkoop van softdrugs zoveel mogelijk uit de illegaliteit wordt gehouden."

"Het is beter voor de scheiding van de markt van harddrugs en softdrugs dat softdrugs wordt aangeboden in coffeeshops die voldoen aan alle criteria en waarop volop door allerlei instanties controle zit dan de handel over te laten aan het illegale circuit", zegt de gemeente. "Exploitanten van coffeeshops moeten voldoen aan de eisen van het gedoogbeleid en de eisen van de Drank- en horecaverordening. Indien de exploitanten en de coffeeshops aan alle eisen voldoen worden de coffeeshops als een normaal bedrijf beschouwd. Een exploitant dient zich te houden aan eisen van het gedoogbeleid (AHOJG criteria = geen alcohol, geen harddrugs, geen overlast, geen verkoop aan jeugdigen beneden de 18, geen verkoop van meer dan 5 gram en voorraad van 500 gram). Daarnaast dient de exploitant te voldoen aan de eisen ten aanzien van goed levensgedrag (verklaring van goed gedrag, gestelde eisen in Drank- en Horecawet, Bibob)."

Lees verder »

Zwollenaar gepakt voor vier overvallen

Begin deze week heeft de Zwolse politie een 22-jarige Zwollenaar aangehouden op verdenking van vier (gewapende) overvallen. In de vroege ochtend van 1 oktober werd bij een pinautomaat op de Melkmarkt een vrouw overvallen door een man. Onder bedreiging van een mes eiste hij geld, maar omdat de vrouw niets had kunnen pinnen ging hij er zonder buit vandoor.

Een dag later werd van een vrouw, die stond te wachten bij de kassa in een supermarkt aan de Hogenkampsweg, geld uit de handen gegrist. Op 24 oktober tegen sluitingstijd overviel een man een winkel aan de Dobbe. Een medewerkster werd onder bedreiging van een mes gedwongen geld af te geven.

Lees verder »

VVD wil uitleg over studie zoeklocaties

Afgelopen maandag sprak de raad in eerste termijn over de inspraaknotitie Structuurplan. Tijdens het debat is door de raadsfracties van de Partij van de Arbeid, de Christenunie en Plaatselijk Belang Zwolle een amendement ingediend, dat oproept om nadere studies uit te voeren naar onder andere de zoeklocaties IJsselvizier, Stadsbroek en Dijklanden.

 

"Uit de toelichting van het amendement blijkt dat de bedoeling van het amendement gericht is op het op nul zetten van de woningbouwaantallen voor de genoemde gebieden. Vooral omdat het college tegelijkertijd opgeroepen wordt om aanvullende locaties te zoeken lijkt het erop, dat het proces waarin het structuurplan zich nu bevindt, stop wordt gezet en feitelijk wordt overgedaan", zegt de VVD in Zwolle. Omdat de beantwoording door het college, mede als gevolg van een lange eerste termijn van de raad, in tijd beperkt werd, is het de partij niet duidelijk geworden welke gevolgen het aannemen van dit amendement kan hebben op het vervolg van het opstellen van het structuurplan. De VVD Zwolle is van mening dat met de gevraagde onderzoeken vertraging ontstaat in het uiteindelijke vaststellen van het structuurplan. Het gaat daarover een vraag stellen aan het college.

Lees verder »

Gemeente: "binnen twee jaar inburgeringsexamen"

Gemeente Zwolle gaat ambitieus aan de slag met de nieuwe Wet Inburgering (WI) die per 1 januari 2007 van kracht wordt. De gemeente heeft zich tot doel gesteld dat tachtig procent van de inburgeringsplichtigen die een traject van de gemeente krijgen aangeboden na 24 maanden het inburgeringsexamen heeft gehaald en dat tachtig procent tevreden is over de dienstverlening van de gemeente Zwolle. Het voorstel is voor advies voorgelegd aan de Integratieraad en deze heeft met enthousiasme gereageerd.

Het inburgeren is de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeraar, maar de gemeente stelt zich wel tot doel om de inburgeraars zoveel mogelijk te helpen. Daarbij heeft de gemeente prioriteit gelegd bij mensen met minderjarige kinderen, bij asielmigranten, bij mensen die zichzelf aanmelden en mensen in een achterstandspositie, zoals uitkeringsgerechtigden en personen zonder inkomen of uitkering.

Lees verder »

Vogeltentoonstelling in Spoolde

Donderdagavond 23 november om 20.00 uur is de onderlinge tentoonstelling van vogelliefhebbersvereniging "de Goudvink" weer voor belangstellenden open. Dit jaar werden ruim 330 vogels door 28 leden van "de Goudvink" ingeschreven voor de wedstrijdklasse.

 

Na een zorgvuldige keuring door een aantal keurmeesters van de Nederlandse bond van Vogelliefhebbers, werd het duidelijk dat de kwaliteit van de ingezonden vogels in bijna alle groepen bijzonder hoog is. Zo zijn er bij de kleur en postuurkanaries maar ook bij de tropische vogels exemplaren te bewonderen van 92 en 93 punten. Maar ook zijn er vele vogels die gewaardeerd zijn met 90 en 91 punten. De show wordt gehouden in het buurthuis Eben Haezer, Nilandsweg 109 Zwolle-Spoolde en is geopend voor het publiek: Donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Vrijdag van 10.00 tot 22.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis.

Gemeente wil duurzaam bouwen

Bouwen voor meer comfort, een goede gezondheid, een beter milieu en levensloopbestendig. Kortom, bouwen met het oog op de toekomst. In de visie Duurzaam Bouwen staan deze Zwolse ambities. De visie is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en is voorgelegd aan de raad. Wethouder Volkshuisvesting Gerard van Dooremolen: "Ik weet, we zijn ambitieus. Maar het is nodig om zo naar de toekomst te kijken. Ik wil graag met vertegenwoordigers van de bouwwereld om de tafel om te kijken hoe we deze visie concreet kunnen maken."

Bij duurzaam gebouwde woningen gaat het bijvoorbeeld om zonnepanelen, om een energiezuinige manier van verwarmen of om het gebruik van milieuvriendelijke bouwmaterialen, zoals FSC-goedgekeurd hout. Duurzaam gebouwde huizen zijn bovendien huizen die aangepast kunnen worden aan de levensfase waarin iemand zit. Straks is het mogelijk om bij wijze van spreken van het kraam- tot aan het sterfbed in hetzelfde huis of dezelfde wijk te wonen.

Lees verder »

Politie rolt hennepplantages op

Woensdagmiddag werd in een woning aan de Wilgenstraat een hennepplantage met 340 planten aangetroffen. De plantage werd ontmanteld en alle goederen werden in beslag genomen om te worden vernietigd. Van de 26-jarige bewoner werd een verklaring opgenomen. Hij krijgt een proces-verbaal.

In een woning aan de Meppelerstraatweg werd een kleine hennepplantage met in totaal 13 planten aangetroffen. Ook deze werd ontmanteld en vernietigd. De 34-jarige bewoner werd gehoord en kan eveneens een proces-verbaal verwachten.

Groep jongeren slaan jeugdige fietser

Woensdag rond 15.15 uur fietste een 14-jarige jongen uit Zwolle over de Gruitmeesterlaan. Er kwam hem een groep jongens tegemoet waarvan de voorste recht op hem af fietste. Pas op het laatste moment stuurde de jongen bij. De 14-jarige jongen schrok hiervan, maar is gewoon doorgefietst.

Even later werd hij ingehaald door dezelfde groep. Hij werd gedwongen te stoppen en er werd beweerd dat hij de jongen die op hem af was komen rijden had uitgescholden. Vervolgens kreeg hij een vuistslag in zijn gezicht. De 14-jarige jongen is daarop naar huis gefietst en heeft de politie gebeld. Volgens het slachtoffer zijn tijdens het incident diverse personen gepasseerd. Graag wil de politie in contact komen met deze mensen. Zij worden gevraagd te bellen met het team Zwolle-Centrum/Zuid via het nummer 0900-8844.

Bodypainting: Vliegende Paard wordt Vervende Paard

Voor één avond per jaar mag het Vliegende Paard zich het Vervende Paard noemen, en dat is tijdens de workshop Bodypainting.
Zo ook gisteravond, toen de eerste verdieping omgetoverd werd tot paintstudio.
Het Vliegende Paard verklaarde tegenover Weblog Zwolle te maken te hebben met een lage opkomst, vanwege een (bleek naderhand) omvangrijke internetstoring. Helaas waren er daardoor maar 10 belangstellenden aanwezig, maar de duidelijke instructies van Marjan van den Hof, altijd bezig in de grime en visagie, maakten dit al gauw goed.


Marjan, kiezende uit één van de vele kleurtjes…

De cursus was echt voor beginners, Marjan legde dan ook duidelijk de werking (effecten) van de verf uit, de laagopbouw en manieren waarop je glans en effect kan krijgen. Dit liet ze ook zien aan de hand van de vele voorbeelden die ze had meegenomen. Ze wist Weblog Zwolle te verrassen toen bleek dat ze al sinds 1982 hiermee bezig is.


Stephan, beschilderd door Milana

Lees verder voor meer…

Lees verder »