GH en HCO organiseren studiedag WOII

Op 9 februari 2007 volgen derdejaars pabostudenten van de Gereformeerde Hogeschool (GH) in het Historisch Centrum Overijssel (HCO) in Zwolle een studiedag over de Tweede Wereldoorlog. De studiedag wordt georganiseerd om studenten te leren hoe je als toekomstige leerkracht de herinnering aan de oorlog levend kunt houden als er straks geen oorlogsoverlevenden meer zijn.

Hoe geef je als leerkracht in 2007 op een basisschool les over de Tweede Wereldoorlog? Dat is de vraag die het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport centraal stelt binnen het project ‘Raak de juiste snaar’. De pabo van de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle doet samen met drie andere pabo’s in Nederland mee aan dit project. De studiedag voor leerkrachten in opleiding vormt daarvoor de aftrap. Vervolgens zullen studenten van de GH tijdens hun stage geschiedenislessen verzorgen rond dit thema, zodat de leerkracht de verhaaldrager van de toekomst wordt.

Lees verder »

Bekeuringen voor winkeldiefstal

Een 44-jarige Zwollenaar is woensdagmiddag aangehouden voor winkeldiefstal. Uit een winkel aan de Nieuwstraat nam hij een jas uit een kledingrek mee zonder die aan de kassa af te rekenen. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt. Van het bedrijf kreeg hij een toegangsverbod.

Later op de middag werd uit hetzelfde bedrijf een leren jas meegenomen door een 35-jarige Zwollenaar. Ook tegen hem is proces-verbaal opgemaakt. Hem werd de toegang tot de winkel voorlopig ontzegd.

 

Lees verder »

Confrontatie tussen voetbalsupporters in hartje Zwolle

Bij het klimcentrum aan de van der Heydenstraat in Zwolle ontstond woensdagmiddag onenigheid tussen een groep Belgische scholieren met een aantal Deventer scholieren (totaal 120 personen) en Zwolse voetbalsupporters.

 

De Deventernaren uit de grote groep scholieren, die een bezoek aan de Zwolle brachten, zouden de Zwollenaren geprovoceerd hebben met voetbalsjaaltjes. De scholieren werkten daarna een cultureel programma af in het centrum van de stad. Op de Grote Markt  vonden opnieuw confrontaties plaats tussen de ‘supporters’ uit Deventer en Zwolle. Door verschillende politie eenheden en stadswachten werden de groepen uit elkaar gehaald. Door de begeleidende docenten van de scholieren werd snel busvervoer geregeld waardoor de terugreis naar Deventer vroegtijdig plaatsvond. Hiermee werd ‘erger’ tussen de supporters voorkomen.

Nieuw stadsmagazine LEEF!

LEEF! is de naam van het nieuwe stadsmagazine voor Zwolle en de regio. Aan het magazine is een website verbonden: www.inhetcentrum.nl. Het glossy magazine, met een omvang van 100 pagina’s, gaat vier keer per jaar verschijnen; met de seizoenen mee. Magazine en website belichten alle aspecten van de stad en de regio.

“De Zwolse regio barst van de ambities. Zo is er een bruisend stadshart, een bloeiend ondernemingsklimaat, een rijk cultureel aanbod en zijn er prima onderwijsmogelijkheden. Kortom, de tijd is rijp voor een volwaardig stadsmagazine in deze dynamisch stedelijke regio”, zeggen initiatiefnemers Rick Los en Fokko Bos. Het magazine LEEF! en de website schenken aandacht aan mensen, ondernemen, uitgaan en eten, mode, wonen, shopping, toerisme, onderwijs, cultuur, kunst, historie en andere genoegens. “We brengen nieuws en achtergronden voor inwoners, ondernemers, studenten, toeristen en bezoekers. Lezers met warme belangstelling voor de goede dingen van het leven en onderwerpen die hun woon- en leefomgeving raken”, licht Rick Los de opzet toe.

Lees verder »

Politieman gewond bij afwikkeling aanrijding

Een 52-jarige politieman van het korps IJsselland uit Zwolle raakte woensdagavond op de Heinoseweg (terhoogte van de Oldeneelallee) gewond bij de afwikkeling van een verkeersongeval. Hij is met diverse kneuzingen  naar het ziekenhuis gebracht maar kon ik de loop van de avond weer naar huis.

Hij had zijn dienstmotorfiets met zwaailicht ter beveiliging op een afstand van ruim 10 meter achter twee auto’s gezet die, vanuit de richting Heino rijdend, bij een kop-staart aanrijding betrokken waren. Een 49-jarige autobestuurster uit Zwolle overzag de situatie waarschijnlijk niet goed en botste tegen de motor, die vervolgens tegen het been van de politieman kwam. Die zag nog kans om gedeeltelijk op haar motorkap te springen, waardoor ernstiger letsel werd voorkomen. Naar de toedracht wordt een nader onderzoek ingesteld en proces-verbaal opgemaakt.

Groene geluidswal langs de Ittersumallee

De bewoners van de huizen tussen Ittersumallee en de Gerenlanden krijgen op hun verzoek een 200 meter lange aarden geluidswal voor de deur. Daarnaast wordt de wal verlengd met een scherm van 25 meter tot aan het kruispunt Ittersumallee – Nieuwe Deventerweg om ook de huizen daar tegen het verkeerslawaai van de Ittersumallee te beschermen. De werkzaamheden starten in maart.

Tijdens een informatieavond in januari hebben de bewoners gekeken naar het ontwerp van de geluidswal en toonden zich positief. In maart begint de gemeente met het weghalen van de huidige begroeiing en wordt de nieuwe aarde gestort, in april start de daadwerkelijke aanleg van de wal, in mei wordt de wal beplant en start de aanleg van het geluidsscherm.

Lees verder »

SP Zwolle gaat podcasten

Vanaf 1 februari a.s. start de SP afdeling Zwolle met een eigen podcast, genaamd SPotcast. Elke eerste week van de maand staat er op www.zwolle.sp.nl een nieuwe SPotcast online. De Zwolse SP loopt voorop met deze multimedia toepassing. Zeker op lokaal politiek niveau kan het gebruik van multimedia in combinatie met internet een stuk beter ontwikkeld worden. De socialisten hopen met de SPotcast geïnteresseerden in de Zwolse politiek nog beter te bedienen.

SPotcast zal maandelijkse actualiteiten brengen, gevoed door het bestuur en de fractie van SP Zwolle. Wat doet de afdeling op straat en in de raad? Aan de hand van een aantal vaste items als ‘Zwolle Actueel’ en Twisterling op Stoom’ wordt de luisteraar op de hoogte gebracht van diverse kwesties. Daarnaast zal er in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen aandacht geschonken worden aan de campagne.

Lees verder »

GL/DG vraagt Zwollenaren het licht uit te doen

De fractie GroenLinks/DeGroenen in Zwolle is zeer verheugd dat minister Winsemius positief heeft gereageerd op de oproep van de Tweede Kamer fractie GroenLinks om donderdag de lichten vijf minuten te doven. Daarmee sluit Nederland aan bij deze internationale actie tegen klimaatverandering. 

In antwoord op vragen van GroenLinks laat Winsemius weten de lichten van het ministerie van VROM te doven en zoveel mogelijk te bevorderen dat ook de lichten bij andere overheidsgebouwen en ministeries uitgaan. Onbekend is of de minister daarover al contact heeft opgenomen met de gemeente Zwolle. De gemeente heeft maandag, na vragen van GroenLinks/De Groenen, echter in eerste instantie aangegeven geen mogelijkheid te zien om mee te doen aan de actie. De fractieleden van GroenLinks/DeGroenen zullen zelf op donderdagavond meedoen aan de actie en het licht doven. De fractie vraagt Zwollenaren en bedrijven het zelfde goede voorbeeld te volgen voor een beter klimaat. Een aantal fractieleden verblijft waarschijnlijk in het fractiehuis waar geen lichtknopjes aanwezig zijn en het licht dus niet uit kan.

Lees verder »

Carolus Clusius tweede bij voorronde Lagerhuisdebat

Het Agnietencollege, locatie Carolus Clusius uit Zwolle is woensdagmiddag in de Buitensociëteit tweede geworden in de voorronde van de debatwedstrijd ‘Op weg naar Het Lagerhuis’. CSG Het Noordik uit Almelo sleepte de eerste prijs in de wacht en mag naar de landelijke 1/8 finales in Amsterdam, waar alle winnaars van de provinciale voorrondes tegen elkaar uitkomen.


Felle debatten…

Ook in het seizoen 2006 – 2007 organiseert de VARA -inmiddels voor de negende keer- de scholieren debatcompetitie Op weg naar Het Lagerhuis. Deze competitie is bedoeld voor middelbare scholieren van VMBO, HAVO, VWO en de laagste klassen van het MBO. Vanaf de ochtend deden er 18 scholen uit de provincie Overijssel aan de voorronde mee. De jury bestond uit het trio M. Peters (Nationaal Gezondheids Instituut), J. v. Hasselaar (Statenlid voor de VVD) en voorzitter J. Kirsten (Gedeputeerde voor Overijssel). In de finale kwam het Carolus Clusius uit tegen Het Noordik. De finale-debatvragen waren: ‘Nederland moet meer kerncentrales bouwen’, ‘De commissaris van de Koningin zou net zoveel macht moeten krijgen als een Amerikaans gouverneur’ en ‘Jongeren moeten voorop lopen in de strijd tegen discriminatie’. Dit debat werd nipt verloren door de Zwolse school.


Zwolle vs Almelo


Winnaars blij…

Lees verder »

Een gebouw met een verhaal

Het voorlopig ontwerp voor het nieuwe gebouw aan de oostkant van het Rodetorenplein op de huidige locatie van de parkeerplaats is klaar om te laten zien. Tijdens een inloopbijeenkomst in de Burgerzaal van het Stadhuis op 31 januari (17.00-20.00 uur) kunnen belangstellenden het bekijken en erop reageren.

 Meer info op binnenstad.zwolle.nl

Het ontwerp is van de hand van Van Wijnen Projectontwikkeling en Architectenbureau DeZwarteHond. Zij werden begin 2006 door gemeente geselecteerd als projectontwikkelaar en architect voor de planontwikkeling van het bouwblok dat de oostelijke gevelwand van het Rodetorenplein in ere herstelt. De gemeente is nog eigenaar van de grond en heeft met Van Wijnen een reserveringsovereenkomst afgesloten. Zodra er een goedgekeurd ontwerp ligt, wordt de grond overgedragen aan Van Wijnen. De ontwikkeling past in het bestemmingsplan Beschermd Stadsgezicht. De toekomstige bebouwing is straks samen met het heringerichte Rodetorenplein, sterk beeldbepalend voor het gezicht van de binnenstad. 

Biologische cateringprijs voor gemeente Zwolle

De gemeente Zwolle is de beste Nederlandse gemeente als het gaat om biologische catering. 30% van het aanbod in het bedrijfsrestaurant is biologisch. Het gaat met name om zuivel, brood en koffie. Provinciale milieufederaties hebben in heel Nederland verschillende overheden onderzocht op het aandeel biologisch in de catering. Stichting Natuur en Milieu Overijssel overhandigde de prijs aan een trotse wethouder Peter Pot.

Wethouder Peter Pot heeft in 2002 twee rondetafelgesprekken gevoerd met de biologische landbouw. Eén van de thema´s was het vergroten van de omzet van biologische producten in de bedrijfsrestaurants van de gemeente. Peter Pot heeft vervolgens namens het College van B&W de intentieverklaring Biologische Catering ondertekend. Wethouder Pot: “Ik vind het belangrijk dat wij als gemeente ook een bijdrage leveren aan dierenwelzijn en een beter milieu. En daarnaast: de medewerkers vonden de ecologische koffie het lekkerst!”

Lees verder »

SWZ realiseert grootste inbreidingsproject sinds jaren

De omgeving van de Hobbemastraat in Zwolle ondergaat een metamorfose. Op de hoek van de Hobbemastraat/Ferdinand Bolstraat,  waar voorheen oude garages stonden, volgt na een periode van sloop- en grondwerk, op 2 februari de feestelijke start van de bouw van een groot bouwproject. Woningstichting SWZ realiseert hierin 51 huurappartementen met zorggarantie (door Isala Ouderenzorg), 24 huurappartementen voor starters en een kinderdagverblijf van Mickey’s.

 

Schets: Artist Impression

Tijdens de feestelijke start worden verder de naam van het nieuwe gebouw en de metamorfosewinnaar bekendgemaakt en de intentieovereenkomst met Isala Ouderenzorg getekend. Met één van de grootste inbreidingsprojecten sinds jaren in Zwolle, wil SWZ, gezien de tekorten op de huurmarkt, een belangrijke bijdrage leveren aan het opleveren van meer huurwoningen in de stad. De verwachting is dat in het voorjaar van 2008 de eerste bewoners er, met alle voorzieningen van de binnenstad binnen direct bereik, met plezier zullen wonen.

Lees verder »