Wegwerkzaamheden Reggelaan

De gemeente Zwolle voert van maandag 23 oktober tot en met dinsdag 21 november 2006 asfalteringswerkzaamheden uit aan de Reggelaan. Het betreft de straat tussen de Beulakerwiede en de Merwedelaan. In het kader van groot onderhoud wordt de straat voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Daarnaast krijgt de straat ook de inrichting van 30-km zone gebied. De werkzaamheden veroorzaken stremming voor het doorgaand verkeer. Vanaf woensdag 22 november 2006 is de Reggelaan weer normaal bereikbaar voor het verkeer.

De activiteiten worden gestart op donderdag 19 oktober 2006 met het aanleggen van doorsteken ten behoeve van de ontsluiting in de Reggelaan. De werkzaamheden worden in vijf fasen uitgevoerd en duren naar verwachting tot en met dinsdag 21 november 2006.

Lees verder »

Vragen over gevolgen collectieve zorgverzekering

In 2006 is er een collectieve zorgverzekering afgesloten met Groene Land Achmea, zodat inwoners van de gemeente Zwolle die een inkomen hebben dat niet hoger is dan 105% van de geldende bijstandsnorm zich kunnen verzekeren tegen ziektekosten. In dit collectieve contract tussen de gemeente Zwolle en Groene Land Achmea wordt gedurende 12 maanden een vaste premie gehanteerd voor de basisverzekering zonder eigen risico en de premie voor de Beter AF Plus Polis 3 sterren. Ook is er door Groene Land Achmea een bedrage van € 60.000 aan de gemeente Zwolle verstrekt. Dit bedrag is, op voordracht van het college, door de raad bestemd voor voorlichting op scholen om vetzucht bij jongeren te voorkomen.

Naar alle waarschijnlijkheid zullen de premies voor de zorgverzekering komend jaar gaan stijgen. Dit zal ongetwijfeld consequenties hebben voor het collectieve contract tussen Groene Land Achmea en de Gemeente Zwolle. Het is van belang dat de gemeente Zwolle tijdig nieuwe onderhandelingen start met Groene Land Achmea om premieafspraken te maken voor een collectief contract. SP Zwolle stelt daarom een aantal vragen aan het college.

Lees verder »

HCO krijgt gift om bieb basiliek te digitaliseren

Om het digitaliseren van de bibliotheek van de vroegere Onze Lieve Vrouwenbasiliek van de Parochie Thomas a Kempis in Zwolle mogelijk te maken ontvangt Historisch Centrum Overijssel een éénmalige bijdrage van  € 1.145,- uit het Rabobank Stimuleringsfonds. 

Het Historisch Centrum Overijssel ziet het als haar opdracht om de samenleving te verrijken met kennis van en inzicht in historische ontwikkelingen en gebeurtenissen. Dit doen zij op basis van haar archieven en collecties uit heel Overijssel en de stad Zwolle.  Historisch Centrum Overijssel ziet ons verleden als een rijk publiek bezit dat we elk moment en op vele manieren moeten kunnen benutten.

Lees verder »

DeltaWonen bouwt starterswoningen in Wythmen

Naar verwachting start deltaWonen in maart volgend jaar met de bouw van vijf Koop Goedkoopwoningen aan de Egweg in Wythmen. Met de bouw van deze betaalbare koopwoningen maakt deltaWonen het mogelijk dat starters in Wythmen een eigen woning kunnen kopen en in het dorp kunnen blijven wonen.  

Al geruime tijd is er in Wythmen behoefte aan betaalbare starterswoningen. Met de bouw van woningen kunnen starters in Wythmen in hun eigen dorp blijven wonen. En dit komt ten goede aan de leefbaarheid en ontwikkeling van het dorp. Tot op heden bleekt dit moeilijk realiseerbaar. DeltaWonen kwam met de oplossing door de woningen volgens het Koop Goedkoop principe aan te bieden.

Lees verder »

’t Kleine Veer nog tot maandag in de vaart

 ’t Kleine Veer vaart tot en met zondag 29 oktober 2006. Hoewel het water vrij hoog is blijft het pontje varen. Op maandag 30 oktober wordt het pontje uit de vaart gehaald.

’t Kleine Veer steekt het dagelijks tussen 10.00 en 18.00 uur De IJssel over. Het vaarseizoen van het pontje is dit jaar tot eind oktober. Het pontje vormt een voet-fietsverbinding tussen de Zwolse IJsselvallei en Hattem en maakt deel uit van een landelijk voet- en fietspadennet. Door het Kleine Veer ontstaat er, samen met de veerdiensten in Zalk, Wijhe, Olst en Deventer de mogelijkheid om aan weerszijden van de IJssel een korte of lange recreatieve fietsroute te kiezen. Een kaartje van het pontje kost € 1,- voor volwassenen en € 0,50 voor kinderen. Bij afname van 10 kaarten kost het € 8,-. Volgend jaar omstreeks half april wordt ’t Kleine Veer weer in de vaart genomen.

“Gezeur over zwemvoorzieningen”

In plaats van de twee baden die er nu zijn (het badje op Windesheim niet meegerekend) moet gekozen worden voor een nieuwe invulling van de zwemvoorzieningen in Zwolle. En dat is moeilijk in Zwolle. Keuzes maken.

Ik word het een beetje beu. Ze zeuren nu al zo lang over de zwembaden. Steeds maar weer nieuwe stukken in de krant. Maandagavond sprak de raadscommissie er weer over. Nu ligt SEZZ weer in de clinch met de wethouder en zijn ambtenaren. En de externe adviseurs? Die verdienen ook hier weer goud geld aan. Na al die jaren zoeken en praten lijkt het erop alsof Zwolle pas over TIG jaar kan beschikken over een (1 !) nieuw overdekt zwembad. Daarnaast kijken ze nog of we creatief bezig kunnen zijn door op Windesheim iets extra’s te regelen door het bestaande zwembad daar uit te breiden.

Ingezonden.

Lees verder »

Uit het krijt naar meer stabiliteit

Steeds meer mensen doen een beroep op de gemeentelijke schuldhulpverlening. Het aantal aanvragen voor een schuldregeling in Zwolle is gegroeid van 34.500 in 2003 naar 43.000 in 2005. de praktijk leert dat 60 procent van de aanvragen wordt afgewezen. De gemeente Zwolle wil dit percentage afwijzingen terugdringen en meer mensen helpen. Met de introductie van een aanpak die is gericht op het voorkomen van problematische schuldensituaties, wordt het streven naar een duurzame oplossing voorop gesteld.

De schuldhulpverlening was met name gericht op schuldsanering, sociale kredietverlening en budgetbeheer. Dit sloot echter onvoldoende aan op de behoefte van mensen met geldproblemen. In het vernieuwde beleid staat voortaan de financiële rust en stabiliteit van getroffen gezinnen voorop, zodat mensen niet verder in de problemen komen. Door middel van een zogeheten “stabiliteitsproject” wordt de primaire levensbehoefte van hulpvragers gewaarborgd.

Lees verder »

Asfalteringwerkzaamheden in Schelle

De gemeente Zwolle voert asfalteringwerkzaamheden uit van maandag 23 oktober tot donderdag 23 november 2006 aan de Pilotenlaan, de Forelkolk en het Eekhoornveld. De werkzaamheden veroorzaken stremming voor het doorgaand verkeer. Vanaf vrijdag 24 november 2006 is de route Pilotenlaan, Forelkolk, Eekhoornveld weer normaal bereikbaar voor het verkeer.

De asfaltwerkzaamheden worden in acht fasen uitgevoerd. Aan de Pilotenlaan worden de werkzaamheden gestart ter hoogte van het Lünenpad. Daarna wordt er stelselmatig gewerkt richting Forelkolk en Eekhoornveld.

Lees verder »

Standwerker terug op de markt

Het college van B&W heeft besloten dat per 1 november 2006 het aangepaste uitvoeringsbesluit Marktverordening is vastgesteld. Door een wijziging in het uitvoeringsbeleid Marktverordening in juni 2005 is het begrip standwerker niet meer opgenomen. Op aandringen van zowel de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel en standwerkers onderschrijft de gemeente deze situatie als onwenselijk. Het college gaat met dit besluit in op hun wens dat standwerkers weer een eigen positie krijgen op de markt.

De gemeente heeft als wijzigingen opgenomen in het uitvoeringsbesluit: het begrip standwerker en de eisen waaraan een standwerker moet voldoen. Daarnaast is vastgesteld dat de controlerende en handhavende taak in handen is van de marktmeester. De gemeente Zwolle vindt dat standwerkers op de Zwolse markten thuishoren omdat zij een toegevoegde waarde hebben als publiekstrekkerrol. Zij zorgen met hun inbreng voor levendigheid op de markten.

Hiphop en reggae met Postman

Met het nieuwe album ‘Green’ bevestigt Postman (dinsdagavond nog met zangeres Anouk in ‘De wereld draait door’) de positie als beste hiphop/reggae groep van Nederland. Niet vreemd dus dat Hedon er trots op is dan de ‘Nederlandse Amerikaan’ op 28 oktober in de Zwolse popzaal optreedt.

‘Postman’ inderdaad – niet ‘Postmen’. Frontman The Anonymous Mis besloot na de breuk met de twee andere kernleden van de groep onder de enkelvoudige naam verder te gaan. Het nieuwste, vierde Postman album is er echter niet kaler op geworden. In tegendeel: de nummers lijken meer volwassen en solide dan op de vorige twee, minder succesvolle Postmen platen. Moderne hiphop, oude soul en onvervalste reggae, aangevuld met gospel en bluesinvloeden. The Anonymous Mis, bij vrienden en vrouwlief Anouk ook wel bekend als Remon Stotijn, koos op dit album voor een persoonlijke insteek.

Lees verder »

Start procedure ontwikkeling Bankenlocatie

Voor de ontwikkeling van Bankenlocatie tussen de Melkmarkt en de Voorstraat in de Zwolse binnenstad wordt een ruimtelijke procedure opgestart. Daarmee is de komst van een nieuw complex met winkels, horeca, appartementen en een grote fietsenkelder een stap dichterbij.

Het ontwerp is van de hand van architect Dana Ponec Van Soeters Van Eldonk Ponec Architecten. Het gaat om een particulier initiatief, van de Zwolse ontwikkelaar DLH. De realisatie is nauw verweven met het Binnenstadsprogramma 2015 van de gemeente Zwolle, waar bijvoorbeeld de herinrichting van de Grote Markt onderdeel van uitmaakt.

Lees verder »

Sally’s Open Stage

Elke donderdagavond kan elke getalenteerde Zwollenaar zijn kunsten komen vertonen op het podium van Irish Pub Sally O’Brien in Zwolle. Muzikanten, komedianten, dansers, acteurs, DJ’s en ieder ander die een keer voor publiek wil optreden zijn welkom. Ook bands zijn van harte welkom voor een akoestisch optreden.

Sally’s Open Stage wordt muzikaal omlijst en gepresenteerd door DJ Jorden en DJ Sina en duurt van 22.30 tot 01.00 uur. Men kan zich opgeven op de avond zelf of via sinaevents@hotmail.com .