Vragen over overlast Wijkbeheer Hogenkampsweg

Omwonenden van de locatie Hogenkampsweg 17 hebben de laatste tijd veelvuldig bij de fractie van lokale partij Swollwacht geklaagd over geluids- en stankoverlast en het rommelige aangezicht van het onderkomen van de afdeling Wijkbeheer op voornoemde locatie. Aan de hand hiervan heeft de fractie deze locatie bekeken en hebben daar ter plekke geconstateerd, dat de klachten terecht zijn. (zie foto’s).

De Swollwachtfractie vraagt zich af of een instantie, welke toch ook een voorbeeldfunctie vervult zich op deze wijze kan manifesteren. De Swollwachtfractie is dan ook van mening, dat omwonenden géén hinder mogen ondervinden door diverse vormen van geluids-, stank- en privacyoverlast van een gemeentelijke instantie. Met betrekking tot het bestemmingsplan heeft de Swollwachtfractie ook navraag gedaan bij de afdeling Bouwkunde van de gemeente Zwolle, in hoeverre het onderkomen binnen het huidige geldende bestemmingsplan past, t.w. het pand Hogenkampsweg 17 (v/h 21). Hieruit is gebleken, dat de activiteiten niet passen binnen het bestemmingsplan, waarin staat aangegeven dat er slechts sprake mag / kan zijn van kwekerij e/o groenvoorziening. Gezien het feit, dat de loods voor allerhande activiteiten wordt gebruikt en hiermee tevens geluids- en stankoverlast veroorzaakt wordt voor derden, wil de Swollwachtfractie beantwoording van het college op een aantal vragen.

Lees verder »

Joggende vrouw op Holtenbroekerdijk aangevallen

Een 19-jarige inwoonster van Zwolle is donderdag 26 april rond 19.45 uur aangevallen door een nog onbekende man. De vrouw was aan het joggen op het fietspad op de Holtenbroekerdijk. Toen zij uit de tunnel over de Mastenbroekerallee, ter hoogte van de zeil- en roeivereniging liep, reed de onbekende man op een fiets achter haar. De man greep haar van achteren vast en trok haar de dijk af, het riet in. Wanneer er voorbijgangers langskomen maakt de man zich uit de voeten en rijdt hij er op zijn fiets vandoor richting de tennisvelden of de atletiekbaan.

De onbekende man heeft een licht getinte huidskleur en heeft zwart haar.
Hij is rond de 1,70 meter lang, heeft een normaal postuur en is rond de 28 jaar. Vermoedelijk mist de man een tand in zijn bovengebit. Hij reed met een ontbloot bovenlichaam en had waarschijnlijk een damesfiets.
De politie wil graag in contact komen met mensen die zich tussen 19.30 en 20.00 uur in de buurt van de omschreven locatie bevonden. Met name een blanke jongen van circa 17 jaar met blond haar en een roze t-shirt die daar op zijn scooter voorbij kwam, wordt verzocht zich te melden. Telefoonnummer: 0900-8844

Ondanks de droogte wel vuurwerk op Koninginnedag

Op Koninginnedag wordt er, ondanks het droge weer, wel vuurwerk afgestoken in Park de Wezenlanden. Burgemeester Meijer heeft dit, in nauw overleg met de Brandweer Zwolle, besloten. Tijdens het afsteken van het vuurwerk is de brandweer wel aanwezig met een blusvoertuig.

De locatie waar het vuurwerk wordt afgestoken, is omringd door water, waardoor er geen extreme droogte op het eiland is. Voorafgaand aan het vuurwerk wordt het evenementenveld, waar de toeschouwers op geruime afstand naar het vuurwerk kunnen kijken, regelmatig besproeid.

1000 Studenten tonen hun maatschappelijke gezicht

Begin 2006 is op Windesheim door toedoen van vier Windesheim-studenten Stichting Save in het leven geroepen om aan te tonen dat Windesheim-studenten maatschappelijk betrokken zijn.

Save vraagt van studenten om twee euro per maand te machtigen zolang ze op Windesheim studeren. Met dat geld worden drie projecten in respectievelijk, Kenia, Oeganda en Malawi ondersteund. Donderdag 26 april jongsleden is door Stichting Save op hogeschool Windesheim de 1000-grens aan donateurs gepasseerd. Michel Wielink (21 jaar), eerstejaars Bachelor of Social Works (mwd) was de gelukkige duizendste donateur. Hij ontving uit de handen van initiatiefnemer Jaap Vogelaar een boekenbon ter waarde van 25 euro.

Contrôle aanbieden afvalcontainers in Zwolle Zuid

De medewerkers van de afdeling Toezicht & Handhaving van de gemeente Zwolle constateren regelmatig dat mensen hun container te vroeg aan de openbare weg zetten en te laat weer weghalen. In mei gaat de gemeente in de wijk Zwolle Zuid extra controleren of bewoners zich aan de inzamelregels houden.

Als containers te lang aan de weg staan kan dit leiden tot overlast. Containers kunnen een nare stank verspreiden en ontsieren het straatbeeld. De gemeente wil daarom alle bewoners erop wijzen, dat containers op de inzameldag na 05.00 buiten gezet mogen worden. Rond 08.00 uur start ROVA met de inzameling. De containers moeten met gesloten deksel op de centrale aanbiedplaats neergezet worden. Op de inzameldag dient de container voor 20.00 uur weer van de openbare weg weggehaald te worden. Bewoners die hun container te vroeg aanbeiden of te laat ophalen lopen het risico dat deze wordt ingenomen. De kosten die aan deze actie zijn verbonden worden bij de bewoner in rekening gebracht. Vuilniszakken mogen vanaf nu ook niet meer naast de container worden neergezet.

 

Bouw Ensemble en Belvédère gestart

Op 26 april jl. is officieel en feestelijk de bouw van de appartementengebouwen Ensemble en Belvédère van start gegaan. SWZ manager ontwikkeling, Rens Balkenende,  liet zes betrokken partijen een wens schrijven. Deze persoonlijke wensen, die betrekking hebben op de toekomst van de woonprojecten Ensemble en Belvédère, gingen onder djembégeroffel, samen met een heipaal de grond in. Daarna was het tijd voor een hapje en drankje in het nabijgelegen Informatiecentrum in het Cultuurhuis in Stadshagen.

Op de hoek van de Frankhuizerallee en de Belvédèrelaan in Stadshagen bouwt Woningstichting SWZ twee appartementengebouwen, Belvédère en Ensemble. Belvédère bestaat uit 56 vierkamerappartementen. Daarvan zijn er 16 bestemd voor mensen met een lichamelijke handicap, die 24 uur per dag ADL-assistentie kunnen betrekken bij de Stichting Fokus. De resterende appartementen zijn sociale en middendure huurwoningen. Ensemble beschikt over 40 appartementen. Daarvan zijn 12 tweekamerappartementen bedoeld als zelfstandige woonruimte voor mensen met een autitisch spectrum stoornis, aangesloten bij de stichting BEMA. De 28 driekamerappartementen zijn sociale en middendure huurwoningen voor senioren die op zorgindicatie worden toegewezen en waar de zorg- en welzijnfunctie door Driezorg wordt vervuld. SWZ laat met Belvédère en Ensemble zien dat wordt ingespeeld op de vraag uit de markt en daar actief is waar wonen raakvlakken heeft met zorg en welzijn.

Lees verder »

Theatrale bijeenkomst alumni op Windesheim

Op donderdag 26 april vond de eerste officiële alumnidag plaats van de afgestudeerden van de Voortgezette Opleiding Management en P&O van Windesheim. De middag had het karakter van een ‘learning event’ en was tevens het startsein voor de ‘learning community’ van deze opleiding. Deze leergemeenschap waar alumni, vakgenoten en docenten elkaar ontmoeten en van elkaar leren, is een initiatief van Windesheim als kenniscentrum. Het thema van deze middag ‘Dilemma’s voor middenmanagers in grotere organisaties’ draaide om de positie van deze leidinggevenden. Zij vormen een belangrijke spil in organisaties en bevinden zich vaak in spagaatposities tussen het hogere management en hun eigen team. Actuele dilemma’s, valkuilen en succesfactoren voor goed functioneren vormden de belangrijkste onderwerpen.

De keuze van de onderwerpen en de sprekers was verrassend. Het inhoudelijke thema was overgoten met een saus van kunst en theater: tijdens de ontvangst konden de genodigden eerst genieten van een videopresentatie van Pink Floyd en Ivo de Lange van IQ Zwolle gaf een presentatie over de keuze van schilderijen door managers. Verder vertoonden professionals van diverse pluimage hun kunsten, waaronder drs. Greetje van Rees-Vellinga van RIAGG Zwolle en dr. Peer Elshout, organisatie adviseur bij Damhuis, Elshout en Verschuure.

Lees verder »

Nieuw College Provinciale Staten

Provinciale Staten van Overijssel hebben gisteravond het nieuwe    bestuursakkoord   “Overijssel,  vertrouwen, verbinden, versnellen”, besproken. CDA woordvoerder Theo Rietkerk schetste het proces van de onderhandelingen en roemde de ‘vitale coalitie’ die daar uitrolde. Ook waren er minder positieve geluiden zo vond Marjan van der  Bent van de Christen Unie het akkoord een gemiste kans en vond Duzgun Yildirim van de SP dat zijn partij, gezien de verkiezingsuitslag, geen kans heeft gekregen en is er niet naar de kiezer geluisterd.

Daarna werden de nieuwe gedeputeerden officieel benoemd het zijn Piet Jansen (CDA, Landelijk gebied, Landbouw en Water), Carry Abbenhues (PvdA, Economie, Toerisme en Arbeidsmarkt ), Job Klaasen (VVD, Mobiliteit, Financien en Bestuur ) , Theo Rietkerk (CDA, Ruimte , Wonen en Milieu) en Gert Ranter (CDA, Jeugd, Sociale Infrastructuur en Maatschappelijke Ontwikkeling).  Er is slechts één nieuwkomer Dick Buursink (PvdA) die de portefeuille Cultuur, Europa en Stedelijke netwerken gaat beheren. Hij neemt de plaats in van Jan Kristen die onlangs afscheid nam als gedeputeerde.

Lintjes uitgereikt aan negen Zwollenaren

Burgemeester Henk Jan Meijer van Zwolle heeft vrijdag 27 april 2007 de Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan negen inwoners van de stad. De jaarlijkse lintjesregen werd bijgewoond door familie en vrienden van de verraste en trotse gedecoreerden. Henk Jan Meijer sprak hen persoonlijk toe. In de pauze van de uitreiking werd een optreden verzorgd door de Neutrale Zang- en Operettevereniging Zwolle.

Henk Jan Meijer reikte aan acht personen een onderscheiding in de Orde van Oranje Nassau uit. Deze orde kent zes graden waaronder Lid en Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Voor deze orde komen mensen in aanmerking met (langdurige) bijzondere verdiensten voor de samenleving, veelal op vrijwillige basis. De oudste orde voor maatschappelijke verdiensten is de Orde van de Nederlandse Leeuw. Deze orde kent drie graden waaronder die van Ridder. Eén Zwollenaar werd onderscheiden tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Bij ‘Lees verder’ vindt u een nadere toelichting…

Lees verder »

Wijkplatform Holtenbroek

Donderdagavond 8 mei 2007 is de bijeenkomst van het wijkplatform Holtenbroek in het wijkcentrum Holtenbroek aan de Bachlaan 20. De inloop begint om 19.00 uur en de vergadering volgt om 19.30 uur.

Wethouder Emmy Witbraad is de wijkwethouder van Holtenbroek. De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkelingen in Holtenbroek, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform.

Lees verder »

Man bedreigt vrouwen in flat Holtenbroek

Donderdag 26 april 2007 omstreeks 08.00 uur, is een onbekende man een woning van de James Last-flat aan de Palestrinalaan binnengedrongen. De man verschafte zich toegang tot de woning door een ruit van de voordeur in te gooien. Even daarvoor had hij ook gedurende langere tijd aangebeld bij de woning. Toen er op zijn oproep om open te doen geen gehoor werd gegeven, besloot de man een ruit in te gooien en op die manier binnen te komen.

Op het moment dat de onbekende man de woning is binnengegaan waren er twee jonge vrouwen van 21 en 22 jaar uit Zwolle in de woning aanwezig. Eenmaal binnen in de woning betrad de man de kamer van de 21-jarige vrouw en gedroeg hij zich zeer intimiderend en bedreigend ten opzichte van haar. Toen duidelijk werd dat de politie was gewaarschuwd, verliet de man de woning. Tijdens zijn vlucht naar buiten zag de man nog wel kans om een laptop weg te nemen.

 

Lees verder »

Nikki Hulzebos nog twee jaar bij Landstede Basketbal

Nikki Hulzebos heeft voor twee jaar getekend bij Landstede Basketbal. Het wordt het derde seizoen voor de 20- jarige forward. Met Hulzebos in de selectie van komend seizoen behoudt Landstede Basketbal een goede Nederlandse speler. Een Nederlandse kern van talentvolle spelers, aangevuld met Amerikaanse teamspelers, is nog altijd het uitgangspunt van Landstede Basketbal.

De groei van Hulzebos zijn spel en inzicht tijdens het afgelopen seizoen, gaf de coaching staff van Landstede Basketbal vertrouwen in de talentvolle basketbalspeler. Ook het management van Stichting Topsport Zwolle is erg blij met de keuze van Hulzebos, om het aanbod van Landstede Basketbal aan te nemen. Naast Nikki Hulzebos is ook Alexandre de Sa (guard) een vast gegeven voor het seizoen 2007-2008. Nitzan Hadash en Wim van der Kamp zijn gestopt.