SP Zwolle wil beter monumenten beleid

  

De SP fractie in Zwolle komt in de raadsvergadering van maandag 12 maart met een initiatiefvoorstel om de burger meer te betrekken bij de besluitvorming rondom monumenten.Nu gebeurd dat alleen door de gemeente  volgens de SP is er in het verleden te veel gesloopt zonder dat de burger er wat tegen doen kon ,als voorbeeld noemen zij het Gouverneurshuis dat ooit bij het kerkbrugje stond

De indieners van dit initiatiefvoorstel stellen daarom voor, om een nieuwe methode toe te passen als het gaat om een vernieuwd Monumenten Inventarisatie Project.”Uiteraard is het van belang om deskundigen een oordeel te laten vellen over de panden in onze mooie stad. Maar waarom zouden wij niet ook onze burgers de kans geven om mee te denken en mee te beslissen? Wij denken daarbij niet alleen aan de normen die worden gesteld voor monumenten, maar om ALLE panden in de stad. Dus ook nieuwere panden, waarvan wij gezamenlijk vinden dat zij behouden dienen te blijven of niet zomaar mogen worden gesloopt.  ” aldus de SP.

Werkzaamheden Spoorwegovergang IJsselcentraleweg

Volker Rail voert in de nacht van zaterdag 10 op zondag 11 maart 2007 werkzaamheden uit aan de spoorwegovergang IJsselcentraleweg in opdracht van de NS. De spoorwegovergang wordt tijdens de werkzaamheden in zijn totaliteit afgesloten en is dus niet toegankelijk voor het verkeer. Op zondag 11 maart om 06.00 uur is de spoorwegovergang weer geopend.

De aanleiding voor de werkzaamheden is dat er bij een meting van het spoor een gebrek in de spoorstaaf is ontdekt. De spoorstaaf, met een lengte van 38 meter, wordt in de overweg vervangen met behulp van een werktrein en twee kranen op lorries.  Het gemotoriseerd verkeer is gedurende de  werkzaamheden gestremd. Geadviseerd wordt om te rijden via de Oldeneelallee. De fietsers en de voetgangers langs deze route zijn ook gestremd. Geadviseerd wordt een andere fiets- of looproute te nemen.

CDA steunt daklozenopvang Zwolle

De provinciale gedeputeerde en CDA-lijsttrekker Theo Rietkerk is onder de indruk van de aanpak van het probleem van dak- en thuislozen in Zwolle. Rietkerk kreeg vandaag samen met CDA-Kamerlid Eddy van Hijum een toelichting op de problematiek en de aanpak in Zwolle door het Leger des Heils en de CDA-raadsfractie. De gemeenteraad van Zwolle heeft maandag ingestemd met een ambitieus plan om de opvang en zorg voor dak- en thuislozen te verbeteren en de overlast terug te dringen (‘Stedelijk Kompas Zwolle’).

Rietkerk is bereid om namens de provincie Overijssel een stimuleringssubsidie te verstrekken, zodat Zwolle de plannen versneld concreet kan uitwerken. De gemeente wil samen met woningcorporaties en zorginstellingen een sluitend aanbod van woon- en zorgvoorzieningen creëren, gericht op een terugkeer naar zelfstandig wonen. Zowel laagdrempelige dag- en nachtopvang als begeleid wonen zijn daarvoor van belang. Rietkerk wil de aanpak in Zwolle samen met PvdA’er Attiya Tunc ook onder de aandacht brengen van minister Vogelaar (Wonen) en de Stuurgroep Experimenten Volkshuisting (SEV).

“Ruimte en ontmoeten met zoekers en zieners”

De Remonstrantse Gemeente Zwolle houdt dit jaar een aantal vieringen op de zondagmiddag onder het motto:”Ruimte en ontmoeten met zoekers en zieners”. Het betreft kerkelijke vieringen met aandacht voor meditatie, muziek en inhoud. De Remonstrantse Gemeente wil in deze vieringen streven naar een herkenbare liturgie waar gezongen wordt, waar kunstuitingen als muziek, literatuur, schilderkunst een belangrijke plaats innemen, waar communicatie over en weer is met de bezoekers, waar lezingen gedragen worden door teksten uit de bijbel, waar korte gebeden worden verwoord en waar een overdenking klinkt die de verbeelding of de gedachten inleidt. De bijeenkomsten worden afgesloten met thee of koffie.

De Remonstrantse Gemeente verwacht naast reguliere kerkgangers vooral ook vele religieuze zoekers. De eerste viering wordt gehouden op zondag 18 maart om 16.30 uur in de Doopsgezinde kerk aan de Wolweverstraat. De andere bijeenkomsten zijn gepland op 15 april, 16 september, 21 oktober en 18 november.

Zuco 103 laat temperaturen stijgen

Koud is het al een tijd niet geweest en dat zit er ook niet echt aan te komen. Sterker nog, donderdag 8 maart zou wel eens te boek kunnen gaan als de warmste avond van dit jaar. Zwoel wordt het zeker wanneer de prachtige Braziliaanse Lilian Vieira en haar band Zuco 103 zo rond een uurtje of negen het podium van Hedon in Zwolle beklimt. Verwacht een onweerstaanbare show vol Latin, Jazz & Drum ’n Bass en bereid je voor op een avondje ongegeneerd dansen, wedden dat je mee doet?

 

Zuco 103 heeft zichzelf al vele malen bewezen in Hedon. Geen optreden is het zelfde, maar dansen zul je gegarandeerd. Niet voor niets is het één van de beste live bands van Nederland. De Braziliaanse zangeres Lilian Vieira vond samen met drummer Stefan Kruger en toetsenist Stefan Schmid een perfecte balans tussen Latin, Jazz en Drum ’n Bass. Live wordt dit warme geluid nog eens aangevuld met percussie en een scratchende DJ. Stilstaan is gewoon onmogelijk. Op 8 maart is het even zomer als Zuco <?XML:NAMESPACE PREFIX = X?XML /><X?XML:NAMESPACE prefix=”st1″ ns=”urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags”></X?XML:NAMESPACE>103 in Hedon op het podium staat.

 

Lees verder »

Milieuraad wil knelpunten wandelroutes wegnemen

Zwolle heeft een historische middeleeuwse binnenstad en een prachtig buitengebied. Kortom een stad waar het in en om zeer goed wandelen is. Wandelen is een recreatieve bezigheid waarvoor steeds meer belangstelling bestaat. Liefst in onze mooie omgeving. Maar dat moet dan ook kunnen.

“Nu al is het goed mogelijk mooie wandelingen in het buitengebied te maken. Liefst in de vorm van een rondje, zodat je niet dezelfde weg terug hoeft te lopen”, zegt de Milieuraad. Soms ontbreekt er in zo’n rondje een schakel om het rondje rond te maken. Er is dan een knelpunt. De Stichting Milieuraad Zwolle heeft een nota gemaakt met kaartjes van aantrekkelijke routes. In die nota staan kaartjes met al mogelijke routes en kaartjes waarop de knelpunten staan aangegeven. De knelpunten kunnen bestaan uit een verbod over de dijk te lopen van de beheerder van de dijk, of van de boer om door een weiland te lopen.

Lees verder »

Zware CDA-delegatie bezoekt dagopvang Bonjour

Dinsdagmorgen brachten de Overijsselse CDA-gedeputeerde Theo Rietkerk en het Zwolse Tweede Kamerlid Eddy van Hijum een bezoek aan de dagopvang Bonjour aan de Burgemeester Drijbersingel in Zwolle. Zij werden ontvangen door directeur Elzo Edens. De Zwolse CDA-raadsleden Alida Kastelein (fractievoorzitter) en Jan Korteweg waren ook bij het werkbezoek aanwezig. 

Rietkerk en Van Hijum lieten zich informeren over het probleem van dak- en thuislozen in Zwolle, en over de aanpak door de gemeente. Na de vier grote steden is Zwolle de eerste stad die een plan van aanpak voor deze doelgroep gereed heeft (‘Stedelijk Kompas Zwolle’). De gemeenteraad van Zwolle heeft dit plan maandagavond besproken. De komende maanden wordt dit plan nader uitgewerkt en worden er maatregelen getroffen op het gebied van huisvesting, zorg en vermindering van de overlast. De CDA’ers willen bezien of en hoe de provincie en het rijk de gemeente bij de uitwerking en de aanpak kunnen ondersteunen. Na het bezoek aan Bonjour ging de delegatie van het CDA naar de Gebruiksruimte en Nachtopvang aan de Pannenkoekendijk. Aan deze straat moet de beoogde Zorgboulevard gerealiseerd worden.

Dief aangehouden door oplettende klanten

Maandagmiddag om 18.20 uur kreeg de politie een melding van een winkeldiefstal aan het Bachplein. Na meldingen van oplettende klanten heeft het winkelpersoneel een 34-jarige Zwollenaar in de gaten gehouden en aangesproken.

Hij bleek een flesje deodorant achter zijn jas te hebben gestopt en diverse andere levensmiddelen in zijn jas te hebben gestoken. Tevens werd er een fles drank in een mouw van de man gevonden. Hij verklaarde deze ergens anders te hebben gekocht. De Zwollenaar wilde niet meewerken met de politie en werd daarop aangehouden en ingesloten. De man had tevens een knipmes bij zich, dat is in beslag genomen. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Wavin optimistisch over markt in 2007

Wavin ziet tekenen van aanhoudend gunstige marktomstandigheden dit jaar, zij het met een lager groeitempo dan in 2006. Dat heeft de producent van buizen- en leidingsystemen dinsdag bekendgemaakt.

Het bedrijf uit Zwolle haalde vorig jaar een nettowinst van 73,4 miljoen euro, inclusief bijzondere baten en lasten. Zonder deze posten bleef onder de streep 47,4 miljoen euro over, ruim 26 procent meer dan in 2005. Wavin verwacht dit jaar een “hogere” winst dan vorig jaar “ondanks de sterke beïnvloeding van het resultaat door eenmalige baten in 2006”. Het bedrijf stelt een dividend voor van 35 cent per aandeel.

Lees verder »

Verkiezingen Provinciale Staten van Overijssel

Op woensdag 7 maart 2007 kunt u uw stem uitbrengen voor Provinciale Staten van Overijssel, het algemene bestuur van de provincie. Ze controleren het dagelijkse bestuur van de provincie: Gedeputeerde Staten. Daarnaast bepalen de Staten op hoofdlijnen het beleid. Verder kiezen zij de Eerste Kamer. De stemlokalen zijn op 7 maart open van 07.30 tot 21.00 uur. De stemwijzer voor Overijssel is inmiddels online.


Commissaris van de Koningin Mr. Geert Jansen

De meeste van de beslissingen van de Staten hebben rechtstreeks invloed op uw leefomgeving; waar woningen en bedrijventerreinen worden gebouwd en waar u van de natuur kunt genieten. Provinciale Staten bepalen de koers bij jeugdzorg, milieu, water, cultuur en economie. Ook zorgen ze voor een goede bereikbaarheid. Zo zijn bijvoorbeeld veel fietsroutes, wegen en streekbusverbindingen door de provincie tot stand gebracht.

Lees verder »