Zwolle begroet 11 nieuwe Nederlanders

Vijftien mensen waren dinsdagmiddag uitgenodigd om het besluit tot de verkrijging van het Nederlanderschap in ontvangst te nemen tijdens de tweede naturalisatieceremonie. De ceremonie werd gehouden in de foyer bij de TAK-zaal van het stadhuis van Zwolle. Een aantal genodigden kreeg naast het Koninklijk Besluit ook een stempas voor de Tweede Kamerverkiezingen uitgereikt.

In tegenstelling tot de eerste naturalisatieceremonie, die op 24 augustus 2006 gehouden werd, was het bijwonen van de ceremonie deze middag verplicht. De genodigden kregen pas nadat zij het Koninklijke Besluit of het optie-bevestigingsbesluit in ontvangst hadden genomen de Nederlandse nationaliteit. De gemeente Zwolle organiseert maandelijks een naturalisatieceremonie waarbij ook de gemeenten Kampen en Hardenberg zich aansluiten. In totaal zijn elf Zwollenaren, waarvan twee kinderen, door Burgemeester Henk Jan Meijer tot Nederlander verklaard. De nieuwe Nederlanders kregen van de gemeente ook een aantal presentjes overhandigd, waaronder een Nederlandse vlag, Zwolse Balletjes en informatieboekjes over onze stad. Verder werd het gedicht ‘Thuis ver van huis’ voorgedragen.

Lees verder »

Zwolle biedt mobiel stembureau

Op woensdag 22 november 2006 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Alle kiesgerechtelijke inwoners van Zwolle hebben hiervoor onlangs een stempas in de bus gekregen. Met deze pas kan in elk willekeurig stembureau in Zwolle gestemd worden. Dit jaar is het ook mogelijk om te stemmen in één van de mobiele stembureaus. Deze zijn te vinden in de hal van het NS station en in de centrale hal van hogeschool Windesheim. Door het aanvragen van een kiezerspas kan ook in een andere gemeente gestemd worden.

Inwoners van Zwolle die in een andere gemeente willen stemmen, kunnen de stempas laten omzetten naar een kiezerspas. De kiezerspas kan persoonlijk worden aangevraagd tot en met 17 november 2006 bij de publieksbalie in het Stadskantoor. Hiervoor moet de stempas en een identiteitsbewijs meegenomen worden. De kiezerspas wordt slechts éénmaal uitgereikt, bij verlies kan men niet deelnemen aan de stemming.

Lees verder »

Confettikanon voor sfeergroep FC Zwolle

FCZ Tifosi, de sfeeractiegroep van FC Zwolle, zal voortaan iedere thuiswedstrijd feestelijk inluiden met een regen van blauw – witte snippers. Wethouder Peter Pot neemt vrijdag 17 november 2006 voor de wedstrijd FC Zwolle – AGOVV het nieuwe confettikanon in gebruik. De wethouder zal dit doen bij de spelersopkomst, vanaf vak SVN, de thuisbasis van FCZ Tifosi.

Archieffoto: Pedro Sluiter

FCZ Tifosi website

FCZ Tifosi heeft het confettikanon kunnen aanschaffen dankzij een eenmalige gemeentelijke bijdrage van € 1500,- aangevuld met bijdragen van sponsoren, supporters en FC Zwolle. FCZ Tifosi is al sinds haar oprichting bezig om geld bij elkaar te krijgen voor een eigen confettikanon en zal dus aanstaande vrijdag uit handen van wethouder Pot een langverwachte wens in vervulling zien gaan.

Lees verder »

Snookercentrum en disco in Stadioncomplex

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een procedure te starten voor het ontwerpbestemmingsplan Oosterenk-Stadioncomplex”. Voor het vastgestelde voorontwerp is door de provincie reeds een verklaring van geen bezwaar afgegeven. De voorgenomen wijzigingen versterken het complex en vullen mede de ruimte die eerst bestemd was voor de oorspronkelijke speelautomatenhal.

De wijzigingen ten opzichte van het voorontwerp bestemmingsplan zijn de komst van iets meer kantoren en een uitbreiding van de hotelfunctie. Daarnaast is in het ontwerp bestemmingsplan weer ruimte opgenomen voor een partycentrum met de mogelijkheid voor een discofunctie in de weekeinden. Het nieuwe plan wil ook de mogelijkheid verruimen om de businessruimte van FC Zwolle overdag te gebruiken voor andere horeca activiteiten. 

Binnenkort wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. 

Thuiswedstrijden FC Zwolle voortaan ingeluid met confetti

FCZ Tifosi, de sfeeractiegroep van FC Zwolle, zal voortaan iedere thuiswedstrijd feestelijk inluiden met een regen van blauw – witte snippers. Wethouder Peter Pot neemt vrijdag 17 november 2006 voor de wedstrijd FC Zwolle – AGOVV het nieuwe confettikanon in gebruik. De wethouder zal dit doen bij de spelersopkomst, vanaf vak SVN, de thuisbasis van FCZ Tifosi.

Archief foto: Pedro Sluiter

FCZ Tifosi heeft het confettikanon kunnen aanschaffen dankzij een eenmalige gemeentelijke bijdrage van € 1500,- aangevuld met bijdragen van sponsoren, supporters en FC Zwolle. FCZ Tifosi is al sinds haar oprichting bezig om geld bij elkaar te krijgen voor een eigen confettikanon en zal dus aanstaande vrijdag uit handen van wethouder Pot een langverwachte wens in vervulling zien gaan. FCZ Tifosi is de drie jaar geleden in het leven geroepen sfeeractiegroep van FC Zwolle die als doel heeft om FC Zwolle, en met name de spelers, op een extra positieve manier te ondersteunen via spandoeken, vuurwerk, vlaggen, confetti en ludieke acties. 

Politiecontrole levert 52 bekeuringen op

Op  maandagavond is er in de Assendorp een fietsverlichtingscontrole gehouden. In totaal zijn er 27 bekeuringen uitgeschreven aan fietsers die zonder licht fietsten. Ook zijn er vier personen bekeurd aangezien ze geen id bij zich hadden. Ook hebben 14 weggebruikers een boete gehad voor het rijden door rood. Eén bromfietser werd bekeurd voor het rijden zonder helm.

Op maandagochtend zijn op de Van Karnebeekstraat zes weggebruikers beboet voor het negeren van het rode verkeerslicht.

Tonnen voor vernieuwing Trapjeswijk Holtenbroek

De Trapjeswoningen in Holtenbroek worden de komende periode aangepakt. Er worden 186 woningen gesloopt, 124 woningen gerenoveerd en er komen 224 nieuwbouwwoningen. Vanuit twee subsidieverstrekkers is SWZ in totaal Ã¢â€šÂ¬  650.000,- aan subsidie toegezegd.

De eerste € 200.000,- ontvangt SWZ van de Novem voor de reductie van Co2.  Die reductie ontstaat met name door het gebruik van hoog rendementsglas in 124 woningen. Dit is een deel van de huidige trapjeswoningen (eengezinswoningen) die door renovatie weer op peil worden gebracht. Ook in de nieuwbouwwoningen worden maatregelen genomen om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden. De andere Ã¢â€šÂ¬ 450.000,-. komt uit het impulsbudget van het ministerie van VROM.

Lees verder »

Zwollenaar aangehouden voor gewapende overvallen

Op maandagavond rond 18.00 uur is een 22-jarige Zwollenaar in een woning aan de Geert Grotestraat aangehouden.

De man werd ervan verdacht overvallen te hebben gepleegd op de pizzeria aan de Rembrandtlaan (eind september) en op de snackbar aan de Assendorperstraat (begin november). De Zwollenaar heeft inmiddels beide overvallen bekend. De man is ingesloten op het politiebureau en wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Minister Kamp debatteert over veiligheid in Zwolle

Op zaterdag 18 november 2006 zal VVD Minister Kamp in Zwolle in debat gaan over onorthodoxe methodes om de veiligheid en het veiligheidsgevoel in steden te verbeteren. Tijdens dit debat presenteren initiatiefnemers van het Zwolse VOS project de werkwijze aan Henk Kamp. Tegelijkertijd zullen ze vragen naar de mogelijkheden om nieuwe onorthodoxe methoden toe te passen om de veiligheid en het veiligheidsgevoel te vergroten.

Het debat zal plaats vinden in Café Binnen om 16.00 uur. Iedereen is welkom om mee te praten over de manieren van het verbeteren van het veiligheidsbeleid. Enkele onderwerpen die aan de orde zullen komen tijdens het debat zijn het VOS-project (Veiligheid op Straat) wat door zijn werkwijze opvalt en is voorgedragen voor een Europese prijs. Daarnaast staan cameratoezicht en preventieve fouillering op de agenda.

Lees verder »

KCO Cultuursalon over Adam

Kunst & Cultuur Overijssel organiseert zondag 19 november vanaf 14.00 uur in de KCO Cultuursalon een onderhoudend en informatief tweegesprek over kunst en openbare ruimte.

 

In opdracht van de gemeente Zwolle heeft Arnoud Holleman een geluidskunstwerk gemaakt bij het beeld van Adam op het Grote Kerkplein. Het bronzen naakt heeft sinds kort een eigen telefoonnummer , 0900 4004242. Wie het nummer belt krijgt Adam persoonlijk aan de lijn.Wat verwachten we van kunst en openbare ruimte? Wat zien we als we kijken naar de Adam van Rodin? In een tweegesprek tussen de schrijver en kunstcriticus/historicus Cornel Bierens en beeldend kunstenaar Arnoud Holleman komen deze en aanverwante vragen aan bod

Lees verder »

Wijkplatform Berkum

Het wijkplatform van Berkum vindt op woensdag 15 november 2006 plaats in de Hoofdhofkerk aan de Kerkweg 26. De stand van zaken rond de ontwikkeling van de FC Zwolle stadion is een van de belangrijkste onderwerpen van het wijkplatform. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. De wijkbewoners zijn hiervoor uitgenodigd. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Op de agenda van de bijeenkomst staat ondermeer de verkeersmaatregelen voor de Berkenlaan en de Abelenlaan. Om het sluipverkeer in deze wegen aan te pakken heeft de gemeente enkele verkeersmaatregelen genomen. Een verkeersdeskundige van de gemeente Zwolle licht de maatregelen toe. Daarnaast wordt op deze avond informatie gegeven over de proef inzameling oud papier. De gemeente start op maandag 1 januari  2007 met de inzamelingsproef met behulp van een minicontainer. Deze proef wordt gehouden in Berkum / Brinkhoek en in Aa-landen.

Lees verder »

Olievlek na aanvaring in Spooldersluis

In de Spooldersluis in Zwolle is maandag een tanker lek gestoten bij een aanvaring met een ander schip.

De tanker is geladen met gasolie. Rijkswaterstaat brengt olieschermen aan om te voorkomen dat de olie zich over een groter oppervlak verspreidt. De scheepvaart in het Zwolle-IJsselkanaal is gestremd. De sluis blijft waarschijnlijk tot dinsdagmiddag dicht. Rijkswaterstaat heeft een omleidingsroute ingesteld. Hoe de aanvaring is ontstaan is nog onduidelijk.
Bron: RTV Oost