Opening AFAC Zwolle

In Zwolle werd woensdagmiddag, in aanwezigheid van de Stadswacht en politie, de Algemene Fiets Afhandel Centrale (AFAC) geopend. Na Amsterdam is Zwolle de tweede stad die een AFAC heeft opgezet. Het pand waar de centrale is gevestigd werd woensdag officieel geopend door wethouder Janco Cnossen. Dit is tevens de start van de campagne om de AFAC bij de inwoners en bezoekers van de stad Zwolle bekend te maken.

{mosimage}

De opening vond plaats aan de Derk Buismanstraat 23 in Zwolle. Daarna werd het publiek op het stationsplein op een ludieke wijze aangesproken door het theaterduo Ondersteboven. Het opzetten van een AFAC is belangrijk om de fietsenoverlast in de stationsomgeving aan te pakken. Vanuit de centrale kunnen alle acties gecoördineerd worden om de overlast van fietsen zoveel mogelijk te beperken. Personen die een fiets niet meer rond het station kunnen vinden, kunnen via internet checken of de betreffende fiets bij de AFAC gestald staat. Ook kunnen fietsers hun fiets kostenloos laten graveren. Fietswrakken en fietsen die na dertien weken niet zijn afgehaald worden verkocht of vernietigd.

{mosimage}

{mosimage}

{mosimage}

Vrouw aangehouden na beledigen van agent

In de nacht van dinsdag op woensdag werd aan de Grote Markt een groep jongeren aan getroffen die zich zonder redelijk doel ophielden bij een horecagelegenheid ophielden terwijl deze al gesloten was. Twee personen uit de groep waren provocerend naar de politie-agenten. Die besloten daarop om de groep te vorderen om weg te gaan.

In eerste instantie gaf de groep daaraan geen gehoor maar op een gegeven moment zette de groep zich toch in beweging maar bleef na een aantal meters te hebben afgelegd opnieuw staan. Een politieman gaf hierop een van de personen van de groep een lichte duw in de rug om de vordering om weg te gaan wat kracht bij te zetten. Hierop begon de vrouw die geduwd werd hard te schreeuwen dat de politieman van haar af moest blijven en uitte daarbij beledigingen aan het adres van de politieman. Hierop werd de vrouw, een 20-jarige inwoonster van Zwolle, aangehouden. De vrouw wilde de aanhouding voorkomen en greep een lantaarnpaal. De vrouw werkte tegen waardoor de politiemensen geweld moesten toepassen om haar onder bedwang te krijgen. De vrouw werd geboeid en naar het politiebureau overgebracht.

Leerlingen besturen Zwolle tijdens Wegwijsdag

Jongerenraad Zwolle organiseerde woensdag een Wegwijsdag op het stadhuis van de gemeente Zwolle. Leerlingen van drie Zwolse VMBO-scholen hielden zich de hele dag bezig met het onderwerp 'alcohol- en drugspreventie onder jeugd'. Op die manier maakten ze kennis met de manier waarop besluiten binnen de gemeente tot stand komen. Voor het winnende project was een budget beschikbaar. Zo was er vanuit de leerlingen het idee voor een ‘Buisbus’. Een bus die op vrijdag- en zaterdagavonden vanuit de omliggende dorpen naar de café’s in Zwolle moet rijden. Voor een retour betaald een passagier dan € 4,-. Het doel is om de overlast te beperken. Totale kosten voor dit project: € 2.900,-.

{mosimage}

De burgemeester opende de dag. Met het project, dat de Jongerenraad samen met het Instituut voor Publiek en Politiek en de gemeente organiseerde, werd geprobeerd jongeren meer te betrekken bij lokale politiek. Burgemeester Henk Jan Meijer en wethouder Erik Dannenberg vervulden een rol tijdens de dag. Griffier Bart Schutte was de verdere dag de voorzitter van de ‘raad’. Later in de middag beoordeelden verschillende ‘echte raadsleden’ en de fractievoorzitter van Lev 06 de projecten. De scholen die deelnemen waren Greijdanus, locatie Carolus Clusius van het Agnieten College en Het Lumeijn.

{mosimage}

{mosimage}

{mosimage}

Lees verder »

Dierendag Zwolle

In menige huiskamer en op diverse locties in Zwolle werd vandaag Dierendag gevierd. Op een aantal scholen mochten kinderen vandaag hun huisdier meenemen.

{mosimage}

Op de Stinsweide in Westenholte werden scholen uitgenodigd, en waren er activiteiten. De beesten werden zoals gebruikelijk op deze dag verwend. “De dieren hebben allemaal hun buikjes vol”, zegt een medewerkster van de Stinsweide later op de middag. Op verschillende locaties van Bibliotheek Zwolle waren ook activiteiten onder de noemer “De leeuw is los”. Dat was tevens de start van de Kinderboekenweek.

{mosimage}

{mosimage}

Gemeente krijgt meer grip op bemoeizorg

De Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) en de cliëntenondersteuning GGZ vanuit de AWBZ worden met ingang van 1 januari 2007 onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hierdoor krijgt de gemeente veel meer de regie op de zogeheten ‘bemoeizorg’. Dit is zorg en opvang van mensen die hulp nodig hebben, maar niet in staat zijn dit zelf te vragen. De gemeente kan nu meer de ‘zorgmijders’ opzoeken en ze uiteindelijk begeleiden naar een menswaardig bestaan.

De verantwoordelijkheid voor de OGGz is voor de gemeente niet nieuw, maar de verantwoordelijkheid voor deze basisinfrastructuur past bij de taak die de gemeente Zwolle als centrumgemeente heeft. De regio-indeling houdt voor Zwolle in dat de verantwoordelijkheid zich uitstrekt over in totaal vijftien gemeenten. Dit zijn Dalfsen, Elburg, Ermelo, Hardenberg, Harderwijk, Hattem, Kampen, Nunspeet, Oldebroek, Ommen, Putten. Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.

Lees verder »

Afsluiting Ceintuurbaan bij A28

In het weekend van vrijdagavond 6 oktober (vanaf 21.00 uur) tot en met maandag 9 oktober (tot 5.00 uur) 2006 is het deel van de Ceintuurbaan ter hoogte van het A28-viaduct, inclusief de op- en afrit Noord richting / vanuit Amersfoort en Meppel en het deel van de Ceintuurbaan vóór en na het viaduct (grofweg tussen de Rijnlaan en de Oude Meppelerweg) afgesloten voor autoverkeer.

De tijdelijke afsluiting is noodzakelijk om de asfaltdeklagen, de verkeerslichten en de wegbelijning op het ‘nieuwe’ deel van de Ceintuurbaan aan te brengen. De werkzaamheden zijn onderdeel van de aansluiting van de A28 op de Ceintuurbaan: het eerste deelproject van de reconstructie van de Ceintuurbaan. De activiteiten bestaan uit het aanbrengen van de asfaltdeklagen, de wegbelijning en het plaatsen van VRI’s (verkeerslichten) onderaan de op- en afrit.

Lees verder »

Tentoonstelling Waterbeleid 21ste eeuw

Studenten van de opleiding Life en Nature van Landstede organiseren in samenwerking met het Waterschap Groot Salland de tentoonstelling: ‘Er wordt gewerkt aan droge voeten’.

{mosimage}

De tentoonstelling sluit aan bij het thema van de Groene Maand: Water in overvloed. Er zijn bijzondere dingen te zien en te doen. Een aantal scholen zijn in het Doepark uitgenodigd. Dinsdag was dat de Mozaiek uit Assendorp. Er werd geknutseld en de kinderen konden bewonderen wat er zoal in een vijver leeft. De tentoonstelling vindt plaats in de Kruidwisch in het Doepark de Nooterhof, Goertjesweg 5 in Zwolle, en is woensdag van 10.00 tot 16.00 uur nog open voor het publiek.

{mosimage}

{mosimage}

{mosimage}

Lees verder »

Gemeente wil alle jongeren aan het werk hebben

De gemeente Zwolle maakt werk van een offensief arbeidsmarktbeleid. Of, alle jongeren aan het werk! Dit beleid heeft onder meer als doel dat iedere jongere in Zwolle straks een diploma op zak heeft voor niveau 2 van het MBO of een HAVO/VWO diploma.

Deze doelstelling die is opgenomen in een startnotitie, komt voor uit het collegeakkoord 2006-2010, waarvoor als prestatieafspraak is opgenomen dat in 2009 iedere jongere tot 23 jaar zonder baan gebruik maakt van een werkervaringsplaats of participatieproject.

Lees verder »

Yilderim kandidaat voor Tweede Kamer

Op zaterdag 7 oktober stelt het SP-congres de definitieve kandidatenlijst vast voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006. Oud-raadslid en huidig steunfractielid voor de SP Yilderim is daarvoor kandidaat.
Op 1 september stemde het partijbestuur in met de concept-kandidatenlijst zoals samengesteld door een speciale commissie. Er hebben zich inmiddels twee tegenkandidaten gemeld voor de plaatsen 10 en 11. Eén van hen is de Zwolse SP-er Düzgün Yilderim.
{moscomment}

Kick Off Landstede Topsport

Dinsdagavond vond in de ZBC hal in Zwolle de Kick Off van het nieuwe topsportseizoen van Landstede Basketbal en Landstede Volleybal plaats.

{mosimage}
De aftrap van het nieuwe topsportseizoen stond in het teken van de teampresentaties van Landstede Basketbal & Volleybal. Het basketbal- & volleybalteam gaven acte de présence, evenals de op het hoogste niveau spelende Landstede Junioren, Landstede Basketbal 2 (promotiedivisie) en Landstede Volleybal 2 (tweede divisie). Hiermee lieten de Landstede-teams onder andere zien wat zij op het gebied van talentontwikkeling te bieden hebben. Extra applaus kreeg Landstede Basketbal speler Alexandre de Sa. De basketballer uit Angola heeft veel moeite moeten  doen om de juiste identiteitspapieren te krijgen. Nu is hij na een jaar van afwezigheid weer terug in Zwolle. Afwezige was basketbalcoach Herman van den Belt. Hij is ziek, en Mark van Schutterhoef neemt de taken over voorlopig.

{mosimage}

{mosimage}

{mosimage}

{mosimage}

{mosimage}

Lees verder »

Gemeente zoekt naar oplossing problematiek Travers

Het college van burgemeester en wethouders heeft in de begroting voor 2007 incidentele middelen vrijgemaakt om te voorkomen dat wijkaccommodaties van Travers gesloten moeten worden. Het te ontwikkelen subsidiebeleid voor wijk- en buurtaccommodaties moet leiden tot een grondige herziening van het bestaande beleid. Mede gelet het gekozen uitgangspunt dat deze ontwikkeling budgettair neutraal moet verlopen. Het college schrijft dit in een raadsbrief naar aanleiding van de problematiek rond de exploitatie bij Travers.

{mosimage}
Er blijkt een groot aantal min of meer structurele problemen te zijn bij de diverse accommodaties. TRAVERS constateert voor 2007 een exploitatietekort van € 100.000.- Het college zet bij de besprekingen met TRAVERS in om de toegankelijkheid van de wijk- en buurtaccommodaties zo groot mogelijk te laten zijn bij een gelijkblijvende subsidie.

Lees verder »