Opening nieuw wijkcentrum Holtenbroek

Op zaterdag 4 november 2006 word het nieuwe wijkcentrum van Holtenbroek geopend.

13.00-14.00 uur Officiële opening

14.00-16.00 uur Open huis

19.30-23.00 uur Avondprogramma met o.a. DJ Hans Stroeve en Harm Wolters

Voor het avondprogramma zijn (gratis) entreekaarten noodzakelijk en alleen verkrijgbaar voor de bewoners van de wijk Holtenbroek. Deze kaarten zijn vanaf 16 oktober 2006 verkrijgbaar in het wijkcentrum.

Buurtbewoner voorkomt grotere brand

Donderdag rond 00.45 uur bleek dat er een fiets in de brand was gestoken die tegen een woning aan het Meidoornplein stond. De fiets werd daardoor vernield en door de hitte was een raam van de woning gebarsten.

Een buurtbewoner was wakker geworden van de rookgeur en naar buiten gerend toen hij zag waar de geur vandaan kwam. Hij heeft de fiets bij het raam weggetrokken en vervolgens alarm geslagen. 

Bel met Rodins Adam in Zwolle

‘CALL ME’. Dat is titel van het kunstwerk dat Arnoud Holleman heeft gemaakt rond Adam, het beeld van Auguste Rodin op het Grote Kerkplein in Zwolle. Via het telefoonnummer 0900 – 4004242 houdt Adam een monoloog. Holleman speelt daarmee in op de specifieke vraag naar een immateriële toepassing van kunst in de openbare ruimte.

 

In Nederland staan slechts drie beelden van Auguste Rodin in de publieke ruimte. In Eindhoven staat Balzac, in Rotterdam staat l’Homme qui marche en op het Grote Kerkplein in Zwolle staat Adam. Het laatst genoemde beeld is sinds donderdag 19 oktober niet alleen te bezichtigen, maar ook te beluisteren. Adam heeft een eigen telefoonnummer gekregen en wie het nummer belt krijgt Adam aan de lijn.

Lees verder »

Onderzoek over begraven en cremeren in Zwolle

Aankomende vrijdag 20 oktober ontvangen ongeveer 4.600 leden van het Zwolse burgerpanel van 25 jaar en ouder een vragenlijst van de gemeente Zwolle over begraven en cremeren. Zo´n 2.400 andere Zwollenaren ontvangen de vragenlijst ook. De gemeente wil door dit onderzoek een beeld krijgen van wensen en ideeën van Zwollenaren over begraven en cremeren. 

Een vraag die aan de orde komt is bijvoorbeeld of men later in of buiten Zwolle begraven of gecremeerd wil worden. Ook vraagt de gemeente zich af hoe de inwoners van Zwolle denken over het bovengronds bijzetten in wandgraven in plaats van in een graf onder de grond. De gemeente denkt hierover na, omdat er, mede door de vergrijzing, wellicht in de toekomst ruimtegebrek op begraafplaatsen gaat ontstaan. De mening van de Zwolse inwoners is voor de gemeente Zwolle van belang, zodat zij daarmee rekening kan houden bij het maken van plannen.

Lees verder »

De Herberg zo goed als zeker naar Holtenbroek

Eindelijk is het dan zover! Er komt nu naar het zich laat aanzien echt een locatie voor De Herberg, die door een ruime meerderheid in de raad wordt gesteund. Alleen Swollwacht is na de eerder gemaakte switch tijdens het Terborchstraatdebacle blijven steken in oud gedachtengoed en wil nog steeds de WRZV-locatie. Als enige van de partijen lijkt Swollwacht geen interesse gehad te hebben in de VeiligheidsEffectRapportage (VER) op basis waarvan B&W de keus voor de Nijverheidsstraat gemaakt heeft.

De Herberg. Nu nog achter de WRZV-hal.

In de bespreking van dit voorstel werd zoals was te verwachten het beheersplan veel genoemd als belangrijk instrument in het welslagen. Terecht natuurlijk, al werd er af en toe bijna eerst gesmeekt om een compleet beheersplan in overleg met diverse betrokkenen (politie, scholen, buurt) alvorens er tot een keus gekomen zou kunnen worden. Daarbij werd dus wel heel makkelijk voorbijgegaan aan de gesprekken die al wel met deze partijen hebben plaatsgevonden in het kader van de VER. Aangezien de locatie nog even niet vrij is, is er alle tijd om heel zorgvuldig het communicatietraject te vervolgen met initiatiefnemers, buurt, instanties en raad om te komen tot een goede voorziening met goede randvoorwaarden. Dit was ook het meest gehoorde verzoek, zowel bij insprekers als bij de raadscommissieleden.

Ingezonden

Lees verder »

Zorgkantoor vraagt 17 miljoen euro

Het Zorgkantoor in Zwolle heeft 17 miljoen euro extra gevraagd aan de Nederlandse Zorgautoriteit.

Het Zorgkantoor probeert zorgvraag en -aanbod in de regio zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Vooral verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg trokken twee weken geleden aan de bel, omdat ze een groot geldtekort hebben. Sommigen kunnen daardoor naar eigen zeggen geen nieuwe clienten meer helpen. Ook overwegen ze juridische stappen als er geen extra geld komt. Het CDA in de Tweede Kamer heeft vragen gesteld.
Bron: RTV Oost

Vertraging in behandeling geheime raadsstukken

Woensdagmiddag 18 oktober 2006 ontving de Zwolse D66-fractievoorzitter Jan Zelle van de raadsgriffier bericht, dat via de VNG rechtstreeks contact is opgenomen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) over “de case van de geheimhouding van stukken.”  De aangekondigde brief van BiZa hierover had er reeds gedurende de zomermaanden moeten liggen, echter door andere zaken is binnen het ministerie vertraging opgetreden. De betreffende ambtenaar heeft toegezegd, dat hij al het mogelijke doet om binnen drie weken voornoemde brief verzonden te hebben. Mocht dit niet het geval zijn dan neemt hij contact op.  

Verrassend zegt D66, want op 2 oktober 2006 meldde burgemeester Henk Jan Meijer nog in de commissie Bestuur, dat één dezer dagen het BIZA-advies volgt. De kwestie over het met terugwerkende kracht geheim verklaren van (uiteindelijk) 104 Zwolse raadsstukken uit de raadsperiode 2002 – 2006 speelt al vanaf medio juli 2005. De D66-fractie wees toen B&W er al op, dat op basis van de Gemeentewet artikel 25 door B&W op stukken opgelegde geheimhouding (lid 2) in de eerstvolgende raadsvergadering dient te worden bekrachtigd (lid 3). Waar dit is verzuimd, kan dit in de visie van D66 niet alsnog.

Lees verder »

Studenten Windesheim nuttigen iftar-maaltijd

Dertien studenten van Hogeschool Windesheim, die allen een Islamitische achtergrond hebben, organiseerden woensdagavond in de kantine van de sportzaal van het complex voor hun medestudenten een zogenaamde iftar-maaltijd. De maaltijd valt ongeveer in het midden van de ramadan, de Islamitische vastenmaand.

In de kantine waren deze avond aan lange tafels meer dan 100 studenten en belangstellenden bijeen. In de kleine keuken van de kantine bereidden een aantal vrouwen de voor deze gelegenheid speciale gerechten. Na de uitgebreide maaltijd vond er een debat plaats. De iftar-maaltijd is een onderdeel van een subsidie van 170.000 euro dat staatssecretaris Rutte in april van dit jaar aan de Hogeschool beschikbaar stelde voor de jaren 2006-2008. Deze subsidie is bedoeld voor het stimuleren van allochtoon talent in het hoger onderwijs. Met deze avond hoopt de organisatie het begrip voor elkaar te verbeteren.

Lego World gedeeltelijk uitverkocht

Lego World begint donderdag in Zwolle. Zes dagen lang kunnen duizenden kinderen met hun ouders zich gaan vermaken met de miljoenen legoblokjes in de IJsselhallen. Er kan bekeken worden, maar ook kunnen de liefhebbers van Lego zelf aan de slag. De organisatie van het zesdaagse evenement verwacht dat alle 50.000 beschikbare kaarten worden verkocht. Vorig jaar bezochten 48.000 het Lego-evenement in Zwolle.

Een aantal dagen zijn al uitverkocht, laat de organisatie via woordvoerdster Eva Petra Simon weten. Voor de zondag, maandag en dinsdag zijn geen kaarten meer te verkrijgen. Simon laat tevens weten dat er geen kaartjes meer via de speelgoedwinkel Intertoys aangeschaft kunnen worden, maar alleen nog via internet: www.legoworld.nl. In de IJsselhallen werd de dag voor de start van het grote evenement hard gewerkt om alles gereed te krijgen. Lego World heeft als thema City. Er zijn ook Zwolse tintjes op het evenement. Zo staat het Ecodrome er met een stand waar kinderen mammoetbotten kunnen zoeken, en heeft de Isala Klinieken er een schilderwand geplaatst. Lego World 2006 wordt donderdagmorgen door wethouder M. Knol geopend.

CDA wil test Zwolse speelplekken

Woensdag 18 oktober 2006 is door verschillende media aandacht geschonken aan de uitkomst van een onderzoek van de ANWB naar de veiligheid van speelplekken voor kinderen in Nederland. De ANWB stelt dat bijna de helft van de speelplekken in Nederland onveilig is.

Nu zijn de Zwolse speelplekken al enkele jaren onderwerp van een opknap-/herschikkingsplan, zegt het CDA in Zwolle. “Oude versleten toestellen worden vervangen, speelplekken worden gesloten die niet passen binnen de kaders van verdeling van speelplekken over wijken, andere speelplekken worden nieuw opgezet. Naar aanleiding van dit feit, werd bij het CDA de nieuwsgierigheid gewekt of Zwolse speelplekken wél goed uit de test van de ANWB zouden komen. Blijkens de resultaten van de steekproef zijn echter geen speelplekken in Zwolle door leden van de ANWB aangedragen voor onderzoek.” Het CDA heeft daarom vragen gesteld aan het college.

Lees verder »

Derde Kamerlid uit Zwolle bespreekt voorstel in Europees Parlement

Derde Kamerlid Herbert Klinkvis (22, student Aardrijkskunde en o.a. oud-voorzitter SOOZ) uit Zwolle, heeft op 17 oktober met een delegatie van De Derde Kamer een werkbezoek gebracht aan het Europese Parlement en de Europese Commissie in Brussel. Tijdens het werkbezoek heeft de delegatie een werklunch gehouden met verschillende Nederlandse Europarlementariërs zoals Max van den Berg, Jan Marinus Wiersma, Edith Mastenbroek (PvdA) en Jan Mulder (VVD). Eveneens is gesproken met Pieter Bangma en Anton Jensen van de Europese Commissie. Gespreksonderwerpen waren onder andere het Europese Ontwikkelings-samenwerkingbeleid en het landbouwbeleid.

Tijdens het werkbezoek heeft het Derde Kamerlid zijn voorstel besproken met de Europarlementariërs. “Ik ben naar Brussel gegaan omdat ik mijn voorstel over het drinkwaterverbruik onder de aandacht wil brengen.” aldus Derde-Kamerlid Herbert Klinkvis. “Zoet drinkwater wordt wereldwijd steeds schaarser en wordt in veel gevallen op een verkeerde manier gebruikt waardoor veel drinkwater verloren gaat. Dit is niet alleen nadelig voor het milieu, het kost de Europese burgers veel geld waarvoor in de toekomst waarschijnlijk een nog hogere prijs voor zal moeten worden betaald, hier moet op Europees niveau wat aan gedaan worden.”

 

Lees verder »

Toptijd bij Landstede en HTC

Tijdens de herfstvakantie kan iedereen kennis komen maken met Landstede Toptijd!: de sportiefste BSO van Zwolle.  Er worden op dinsdag-,en donderdagmiddag allerlei activiteiten georganiseerd, zoals omkeerhockey, tweelingvoetbal, Lord of the Rings en levend kwartet. Ook is er een dag vol culturele activiteiten; pannenkoeken bakken, acryl verven op doeken, drama-activiteiten en bodypainting. Kortom; genoeg te zien en te beleven.

Op het sportpark de Pelikaan worden een aantal sporten beoefend: hockey, korfbal, tennis en paardrijden. Al langere tijd is er een samenwerking tussen de clubs op Sportpark De Pelikaan en de Landstede. Resultaat van deze samenwerking is onder andere dat op 30 oktober wordt gestart met een buitenschoolse opvang (BSO) in het clubgebouw van voetbalvereniging HTC.

Lees verder »