Yilderim kandidaat voor Tweede Kamer

Op zaterdag 7 oktober stelt het SP-congres de definitieve kandidatenlijst vast voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006. Oud-raadslid en huidig steunfractielid voor de SP Yilderim is daarvoor kandidaat.

Op 1 september stemde het partijbestuur in met de concept-kandidatenlijst zoals samengesteld door een speciale commissie. Er hebben zich inmiddels twee tegenkandidaten gemeld voor de plaatsen 10 en 11. Eén van hen is de Zwolse SP-er Düzgün Yilderim.

{moscomment}

Kick Off Landstede Topsport

Dinsdagavond vond in de ZBC hal in Zwolle de Kick Off van het nieuwe topsportseizoen van Landstede Basketbal en Landstede Volleybal plaats.

{mosimage}

De aftrap van het nieuwe topsportseizoen stond in het teken van de teampresentaties van Landstede Basketbal & Volleybal. Het basketbal- & volleybalteam gaven acte de présence, evenals de op het hoogste niveau spelende Landstede Junioren, Landstede Basketbal 2 (promotiedivisie) en Landstede Volleybal 2 (tweede divisie). Hiermee lieten de Landstede-teams onder andere zien wat zij op het gebied van talentontwikkeling te bieden hebben. Extra applaus kreeg Landstede Basketbal speler Alexandre de Sa. De basketballer uit Angola heeft veel moeite moeten  doen om de juiste identiteitspapieren te krijgen. Nu is hij na een jaar van afwezigheid weer terug in Zwolle. Afwezige was basketbalcoach Herman van den Belt. Hij is ziek, en Mark van Schutterhoef neemt de taken over voorlopig.

{mosimage}

{mosimage}

{mosimage}

{mosimage}

{mosimage}

Lees verder »

Gemeente zoekt naar oplossing problematiek Travers

Het college van burgemeester en wethouders heeft in de begroting voor 2007 incidentele middelen vrijgemaakt om te voorkomen dat wijkaccommodaties van Travers gesloten moeten worden. Het te ontwikkelen subsidiebeleid voor wijk- en buurtaccommodaties moet leiden tot een grondige herziening van het bestaande beleid. Mede gelet het gekozen uitgangspunt dat deze ontwikkeling budgettair neutraal moet verlopen. Het college schrijft dit in een raadsbrief naar aanleiding van de problematiek rond de exploitatie bij Travers.

{mosimage}

Er blijkt een groot aantal min of meer structurele problemen te zijn bij de diverse accommodaties. TRAVERS constateert voor 2007 een exploitatietekort van € 100.000.- Het college zet bij de besprekingen met TRAVERS in om de toegankelijkheid van de wijk- en buurtaccommodaties zo groot mogelijk te laten zijn bij een gelijkblijvende subsidie.

Lees verder »

Gemeente en CWI gaan klant centraal stellen

De gemeente gaat samen met het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) de klant centraal stellen in de dienstverlening. Dat betekent dat op 1 januari 2008 het merendeel van de klanten (75%) de verplichte gegevens maar een keer hoeft te verstrekken. Deze doelstelling is opgenomen in een dienstverleningsconcept tussen in het bijzonder het CWI en de eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid ( SoZaWe). Hierin is de samenwerking om werkzoekenden aan werk te helpen verder uitgewerkt. Dit is een van de resultaten van de gezamenlijke huisvesting in het bedrijfsverzamelgebouw “Werkplein De Lure”.

In de samenwerking staat bij de dienstverlening de klant centraal en niet de samenwerkende organisaties. Naast de eenmalige gezamenlijke vraag van persoonsgegevens staat bij de samenwerking tussen CWI en SoZaWe het credo “Werk boven Inkomen” voorop.

Lees verder »

College zet in op één hoofdbad

Er wordt hard gewerkt om de Zwolse zwembadvoorzieningen op peil te brengen. Een consultatie van marktpartijen heeft belangrijke nieuwe informatie opgeleverd. Burgemeester en wethouders hebben op voorstel van sportwethouder Janco Cnossen dinsdag 3 oktober een nieuwe koers ingezet om de stad op zo kort mogelijke termijn voldoende zwemwater van goede kwaliteit te bieden.

De gemeenteraad wordt gevraagd om een reactie op de ideeën van het college, waarna de voorbereidingen voor een openbare aanbesteding in gang kunnen worden gezet. Het uitgangspunt van burgemeester en wethouders is dat in 2010 de nieuwe voorzieningen zijn gerealiseerd.

Puike Pop met het Deense Lampshade

De Deense band Lampshade treedt 7 oktober op in de Zwolse Poptempel Hedon! Liefhebbers van alternatieve gitaarmuziek komen flink aan hun trekken. De melancholische songs van Lampshade zijn spannend en bij vlagen meeslepend.

De Deense band Lampshade moet niet verward worden met het Zwolse Lampshade. De Zwolse versie is inmiddels opgegaan in Swelter terwijl de Denen nog steeds optreden onder dezelfde naam… De zangeres van deze Deense band heet (heel eenvoudig) Rebekkamaria en doet wel een beetje aan de IJslandse Björk denken, maar de herfstige gitaarmuziek van Lampshade duwt de creperende meisjeszang toch een heel andere richting uit. Dat wordt pas goed duidelijk in het sombere 'Angel in Stockholm'. Lampshade heeft dat speelse van Bettie Serveert, en het is ook een verademing om te horen hoe de melancholische popmuziek met veel ongewone instrumenten wordt verrijkt. Vooral Rebekkamaria wijkt regelmatig af van de gebruikelijke gitaar-bas-drumcombinatie. Klokkenspel, piano, orgel en trompet, dat zijn de wonderlijke instrumenten die zijn te horen.

Zwolse MBO instellingen ondertekenen verklaring

Dinsdag hebben zeven MBO instellingen, waaronder Landstede en Deltion een verklaring ondertekend, waaruit blijkt dat zij sport en bewegen structureel in hun strategisch beleid hebben opgenomen. Een groot aantal overige MBO instellingen waaronder de Groen Welle ondertekenden een intentieverklaring, waarmee zij aangeven zich maximaal te zullen inspannen om sport en bewegen structureel terug te krijgen op hun school. De officiële ondertekening vond plaats bij het NOC*NSF in Papendal.

De ongezonde leefwijze van veel jongeren krijgt steeds meer maatschappelijke aandacht. Overgewicht is een onmiskenbare bedreiging van de volksgezondheid. Inmiddels is ook duidelijk dat het probleem bij sommige bevolkingsgroepen groter is dan bij andere. De beroepsopleidingen bieden in dat licht met 435.000 leerlingen een grote kans. Juist hier leren zij vaardigheden en verwerven ze competenties waar ze hun leven lang, ook tijdens hun leven, op een gezonde manier baat bij hebben.

Zwolse productie in Filmtheater Fraterhuis

Met Opgezwolle als waardig ambassadeur profileert Zwolle zich steeds sterker als een nieuwe broedplaats voor een bloeiende jongerencultuur. Het is dan ook niet vreemd dat de documentaire over de opkomst van de graffitikunst in Amsterdam, gemaakt is door een groep Zwollenaren.  ‘Kroonjuwelen’ is een documentaire over de opkomst van deze subcultuur in het Amsterdam van de jaren tachtig en is gemaakt door de Zwolse mediabedrijven Stunned en Boerdam.

{mosimage}

'Kroonjuwelen', de veelbesproken Zwolse co-productie zal deze maand in première gaan. Allereerst op 11 oktober in Paradiso Amsterdam, daarna op zaterdag 14 oktober de filmtheaterpremière in het Zwolse filmtheater Fraterhuis, alwaar vanaf 13.30 uur drie vertoningen plaats zullen vinden gecombineerd met live spuitkunst en een deejay extravaganza.

Lees verder »

Herdenkingsplechtigheid Engelse Werk

Bij het oorlogsmonument in park Het Engelse Werk in Zwolle werd dinsdagmiddag onder grote belangstelling een korte herdenkingsplechtigheid gehouden. In 1944 werden op deze plek zes mensen gefusilleerd.

{mosimage}

In 2001 werd in het park het monument opgericht ter nagedachtenis aan de slachtoffers. De nabijgelegen basisschool De Brug heeft het monument (in de buurt van de kruitkelder in het park) geadopteerd. Tijdens de plechtigheid waren leerlingen van de school betrokken. Wijkwethouder Gerard van Dooremolen woonde de plechtigheid bij en namens de Gemeente Zwolle legde hij bloemen bij het monument.

{mosimage}

<

p align=”center”>{mosimage}

VMBO-leerlingen bootsen politiek na op Wegwijsdag

Jongerenraad Zwolle organiseert op woensdag 4 oktober 2006 een Wegwijsdag op het stadhuis van de gemeente Zwolle. Leerlingen van drie Zwolse VMBO-scholen houden zich de hele dag bezig met het onderwerp 'alcohol- en drugspreventie onder jeugd'. Op die manier maken ze kennis met de manier waarop besluiten binnen de gemeente tot stand komen. Voor het winnende project is een budget beschikbaar.

De burgemeester opent de dag. Met het project, dat de Jongerenraad samen met het Instituut voor Publiek en Politiek en de gemeente organiseert, wordt geprobeerd jongeren meer te betrekken bij lokale politiek. Burgemeester Henk Jan Meijer en wethouder Erik Dannenberg vervullen een rol tijdens de dag. De scholen die deelnemen zijn Greijdanus, locatie Carolus Clusius van het Agnieten College en Het Lumeijn.

Lees verder »

Dievengilde pleegt acht inbraken

Vanuit een pand aan de Goertjesweg werd dinsdagmorgen een inbraak geconstateerd. Er was een computer weggenomen.

{mosimage}

Medewerkers van het gebouw zagen deze morgen dat er een ruit ingeslagen was. Een pc, die gebruikt werd voor een tentoonstelling (zie foto), namen de inbrekers uit een expositieruimte mee. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Lees verder »