Gezondheid centraal in Bibliotheek Zwolle

In november staat de gezondheid centraal in Bibliotheek Zwolle met de bekende slogan  “One apple a day, keeps the docter away”. Om dit te ondersteunen organiseren de bieb een aantal activiteiten over gezondheid en preventie.

Verder nadert de campagne NEDERLAND LEEST haar hoogtepunt met de komst van schrijver van Frank M. Arion naar onze bibliotheek. NEDERLAND LEEST wordt afgesloten met een Antilliaans feest op 17 november.

Lees verder »

Jongeren sporen onveilige situaties op

Zwolle heeft weer een nieuw jongerenproject: ‘Create a safe place!’ Een project van het Protestants Dienstencentrum Overijssel/Flevoland en Jeugdwerkbureau STAP voor jongeren in de leeftijd van 10-16 jaar.

Groepen jongeren krijgen de kans om in hun omgeving onveilige situaties op te sporen, een plan te bedenken hoe deze situatie veranderd kan worden en dit tijdens een grote Finale-avond, in wijkcentrum Rembrandtien, op een creatieve manier te presenteren aan de gemeente Zwolle. De gemeente Zwolle kiest tijdens deze avond het beste plan uit om te gaan uitvoeren.

Lees verder »

Twee prijswinnaars Theatrale Brug

Twee ideeën voor de prijsvraag over een ´theatrale brug tussen Odeon en De Spiegel´ worden uitgevoerd. De Zwolse Commissie Stimulering Producties Podiumkunsten heeft de inzending van Jehudi van Dijk en de inzending van Ilona Dorgelo (in samenwerking met Niek van der Sprong) als winnaars aangewezen. De winnaars ontvangen een productiebudget.

De oproep van de commissie om ideeën in te zenden voor een theaterproductie ter gelegenheid van de opening van De Spiegel heeft een verheugend aantal reacties (twaalf) opgeleverd. De commissie is ook enthousiast over de diversiteit van de inzendingen en de originaliteit. Samen met directeur Gijsje van Honk van Odeon De Spiegel Theaters zijn alle inzendingen beoordeeld.

Lees verder »

VOS-project genomineerd voor Veiligheidsprijs

Het Zwolse Veiligheid op Straat-project (VOS-project) is genomineerd voor The European Crime Prevention Award. In het VOS-project werken horeca, politie, gemeente, openbaar ministerie en andere partners samen om veilig uitgaan in de Zwolse binnenstad te stimuleren.

De Zwolse aanpak is genomineerd als enige Nederlandse inzending door het Ministerie van Justitie. Een internationale jury beoordeelt de ingezonden projecten aan de hand van de volgende criteria:

·         het project moet zich richten op het voorkomen van criminaliteit;

·         er moet sprake zijn van een samenwerkingsverband; met het project moeten concrete resultaten worden geboekt;

·         het project moet elders toepasbaar zijn, innovatief en er moet sprake zijn van een nieuwe aanpak.

Lees verder »

Winkeldieven slaan slag

Bij een winkel aan de Rieteweg werd op dinsdagochtend een 37-jarige man uit Zeewolde aangehouden voor winkeldiefstal. De man had een doosje metaalboren weggenomen.

Bij een winkel aan de Forelkolk werd op dinsdagmiddag een 15-jarige jongeman uit Hattem aangehouden voor winkeldiefstal. Hij had een blikje drinken  ter waarde van € 0,58 gestolen.

Lees verder…

Lees verder »

Open Dag Gereformeerde Hogeschool

Op zaterdag 18 november, van 10.30 – 15.00 uur organiseert de Gereformeerde Hogeschool een open dag. Wil je werken met mensen? Dan ben je van harte welkom! Aankomende voltijd- of deeltijdstudenten kunnen tijdens de open dag het gebouw bekijken, de sfeer proeven, open lessen volgen en praten met docenten én studenten.

Je kunt aan de Gereformeerde Hogeschool (GH) de volgende opleidingen volgen: pabo (ook ‘opleiden in de school’), HBO-V, Social Work (SPH & MWD), Kerkelijk Werker en Godsdienstleraar.

Lees verder »

Wijkplatform Wythmen

Het wijkplatform Wijthmen vindt plaats op donderdag 2 november 2006 in De Mol aan de Heinoseweg 32 in Zwolle. De wijkbewoners zijn vanaf 19.00 uur welkom voor het inloopspreekuur. Tijdens dit inloopspreekuur kunnen bewoners persoonlijk zaken bespreken met wijkwethouder Janco Cnossen. Om 20.00 uur begint het wijkplatform. Aanmelding vooraf is niet nodig.

Op deze avond worden zaken besproken die van belang zijn voor de wijkbewoners. Allereerst zullen er mededelingen worden gedaan over verschillende onderwerpen. Onder meer over het beleid dat de gemeente Zwolle heeft opgesteld voor evenementen in de stad en buitengebieden, waaronder ook de Wijthmenerplas valt. Daarna wordt er gesproken over het sluipverkeer Veldhoekweg, naar aanleiding van het vorige wijkplatform. Bewoners van de Veldhoekweg gaven toen aan last te hebben van sluipverkeer. Het wijkplatform wordt afgesloten met een rondvraag.

Bejaarde fietsster geschept aan Wipstrikkerallee

Op dinsdagochtend vond er aan de Wipstrikkerallee een aanrijding plaats tussen een personenauto en een fietsster.

Een 78-jarige vrouw uit Zwolle reed met haar fiets over de Philosophenallee, komende uit de richting van de Menistenstraat. Zij reed in de richting van de Vondelkade. Op het kruispunt verleende zij geen voorrang aan een voor haar van links komende auto, bestuurd door een 34-jarige vrouw uit Zwolle. De auto schepte hierop de fiestster. Zij werd met onbekende verwondingen door de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Plan voor alcoholmatiging over jeugd

Jongeren drinken steeds meer en op steeds jongere leeftijd. Dit heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de gezondheid van de jeugd, maar ook voor de veiligheid op straat. De toename van alcoholgebruik onder jongeren is landelijk zichtbaar, zo ook in de regio IJsselland. De gemeente Zwolle heeft daarom samen met de GGD IJssel-Vecht, Stichting CAD en de politie IJsselland het initiatief genomen om te komen tot een regionaal (concept) projectplan voor alcoholmatiging onder de jeugd.

Het plan streeft ernaar om medio 2007 een meerjarig programma voor matiging van alcoholgebruik op poten te hebben. Dit programma moet concrete activiteiten bevatten, die zich richten op de leefgebieden, waar jongeren te vinden zijn, namelijk thuis, op school en in hun vrije tijd.

Lees verder »

Intocht Sinterklaas Zwolle 2006

Ook dit jaar organiseert Winkeliersvereniging Citycentrum Zwolle de jaarlijkse intocht van Sinterklaas. Zaterdag 18 november brengt de Sint, vergezeld van vele pieten, weer een bezoek aan de binnenstad. De werkgroep handbal van S.V. Zwolle neemt in opdracht van het Citycentrum de uitvoering van de organisatie voor haar rekening.

Sint arriveert per boot uit Spanje. Op het water is er weer spektakel te verwachten, want naast de muzikale pieten zijn er duik-, speedboot- en jetski-pieten. Na de ontvangst door de burgemeester en door alle kinderen & ouders vertrekt de stoet in optocht door de stad. De intocht wordt besloten met een speciaal kinderprogramma, waarna de Sint met zijn gevolg richting Isala klinieken vertrekt.

Podiumavond COC Zwolle

COC Zwolle sluit haar jubileumjaar 2006 af met een spetterende avond in theater Odeon. Tijdens de COC Zwolle Jubileum Podiumavond op vrijdag 17 november wordt een keur aan zang, dans, toneel en cabaret opgevoerd.

Dertig jaar geleden is COC Zwolle, de regionale vereniging voor integratie van homoseksualiteit, opgericht. Dit jaar is volop aandacht besteed aan het jubileum, met de Roze Zaterdag op zaterdag 24 juni als hoogtepunt. Zo’n 50.000 mensen kwamen toen naar het evenement in de Zwolse binnenstad voor een dag waarop iedereen welkom was. Met de Podiumavond wordt het jubileum nogmaals gevierd. Bezoekers, vrijwilligers en sympathisanten van COC Zwolle verzorgen een programma dat varieert van smartlap tot toneel en van dans tot cabaret.

Lees verder »

Studie naar huisvesting culturele organisaties

De toekomstige huisvesting van poppodium Hedon en de mogelijkheden van een Broerenkunstencentrum in de Broerenkerk worden onderzocht. Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle willen 133.500 euro beschikbaar stellen voor verschillende studies naar de huisvesting van culturele instellingen. De eerder aangekondigde onderzoeken naar de huisvesting van De Muzerie en de bibliotheek worden hier ook uit betaald.

Over poppodium Hedon is in het collegeakkoord afgesproken dat in 2009 een tweede zaal is gerealiseerd. Om de marktpositie te behouden is uitbreiding van de capaciteit nodig. Een eerder onderzoek ging uit naar uitbreiding van het huidige pand aan de Burgemeester Drijbersingel. In het nieuwe onderzoek wordt ook gekeken naar andere locaties, waarbij inhoudelijke, logistieke, exploitatieve en ruimtelijke ordeningsaspecten aan de orde komen.

Lees verder »