Fysiotherapie de Dobbe bestaat 40 jaar en viert feest

Fysiotherapie de Dobbe bestaat 40 jaar en viert feest

Zwolle – Fysiotherapie De Dobbe in de Aa-landen was de eerste groepspraktijk voor fysiotherapie van Zwolle en viert dit jaar haar 40-jarig jubileum. De afgelopen vier decennia groeide de praktijk uit tot een innovatief centrum met alle specialisaties binnen de fysiotherapie. Het jubileum wordt gevierd met gratis workshops in week 40. André Slotman, nog steeds werkzaam in de praktijk, richtte Fysiotherapie De Dobbe in 1978 op met twee collega’s. De praktijk had al snel een enorme wachtlijst en drie jaar na de start was een uitbreiding van het team én het pand nodig om de drukte aan te kunnen. Inmiddels telt de praktijk vijfentwintig (Master) fysiotherapeuten en vijf secretaresses. Er zijn nevenvestigingen in Westenholte en bij woonzorgcentra De Rivierenhof, De Havezate en De Venus.

Lees verder »

Festival ‘Slim oud’ met Henk & Mick

Zwolle – In het kader van Nationale Ouderendag organiseren de Seniorenraad Zwolle en WijZ op 6 oktober 2018 gezamenlijk het festival ‘Slim Oud’. Dit festival wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Zwolle. De intentie van het festival is tweeledig: de organisatoren willen ouderen in Zwolle een mooi evenement aanbieden met een veelzijdig programma. Daarnaast wordt er een infobeurs georganiseerd met slimme tips over hoe je zo lang mogelijk vitaal thuis kunt blijven wonen, óók als je een smalle beurs hebt. Dit is belangrijk tegen de achtergrond van het overheidsbeleid dat gericht is op zelfredzaamheid en participatie. De organisatoren vinden het belangrijk om ouderen bewust te maken van wat er allemaal mogelijk is in Zwolle, óók als je niet veel te besteden hebt of meer kwetsbaar bent geworden ten gevolge van een major live event of fysieke beperkingen.

Lees verder »

1e Inspiratiebeurs Zwolle Woont!

Zwolle – Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen willen we graag en wordt ook gestimuleerd. Maar hoe doe je dat? Bij wie moet je zijn om hulp te krijgen? Op de eerste inspiratiemarkt van Zwolle Woont! worden bezoekers op weg geholpen over plezierig, comfortabel en veilig wonen: donderdag 27 september van 15:30 tot 19:30 uur in de Multifunctioneel centrum De Bolder in Aa-landen. Bedrijven en diensten in Zwolle hebben de handen ineen geslagen en helpen ouderen graag de weg te vinden in Zwolle om van hun woning een fijne plek te maken om er zo lang mogelijk in te leven en genieten. Tijdens deze inspiratiemarkt van Zwolle Woont! laten zij door workshops en activiteiten graag zien en ervaren welke mogelijkheden er zijn om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

Lees verder »

Open dag Driezorg locatie Westenhage

Open dag Driezorg locatie Westenhage

Zwolle – Op woensdag 26 september met inloop van 10.00 uur tot 12.00 uur organiseert Driezorg een open huis op Westenhage (Voorsterweg 44-001). Geïnteresseerden krijgen informatie over wonen op Westenhage en een rondleiding door o.a. de verhuurbare appartementen.

In het Grand Café van Westenhage is met ondersteuning van vrijwilligers en samenwerkingspartijen als Wijz, Rode Kruis, vrienden van WEW van alles te doen. Een ontmoetingsplaats waar iedereen terecht kan voor een kop koffie of een praatje.

Lees verder »

Dijken worden weer gecontroleerd

Dijken worden weer gecontroleerd

Zwolle – Om te controleren hoe de dijken de zomer zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn, start Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) maandag 24 september met de zogeheten dijkschouw. Dit is historisch vakjargon voor het inspecteren van dijken. Ook wordt bij deze jaarlijkse inspectie bekeken of (delen van) dijken goed zijn onderhouden door eigenaren en andere onderhoudsplichtigen. Door de droge zomer verwacht het waterschap dat op enkele plaatsen de grasmat nog niet voldoende is hersteld. In het werkgebied van WDODelta ligt in totaal 1000 kilometer dijken en kades.

Dijken krijgen alle weersomstandigheden ‘over zich heen’. Van veel regen en hoogwater zoals begin dit jaar tot lange periodes van droogte, zoals afgelopen zomer. Om de dijken in goede conditie te houden, controleert het waterschap ieder jaar zowel in het voor- als najaar de dijken op beschadigingen. In het voorjaar wordt bekeken hoe de dijken de winterperiode hebben doorstaan, in het najaar hoe ze de winterperiode ingaan. Op die manier is het waterschap er op tijd bij om eventuele schades te herstellen.

Lees verder »

Buurtinitiatieven uit Zwolle maken hun straat groen tijdens Burendag

Buurtinitiatieven uit Zwolle maken hun straat groen tijdens Burendag

Zwolle – 40 buurtinitiatieven uit Zwolle maken op zaterdag 22 september hun straat groen tijdens Burendag. Samen stoppen zij ruim 30.000 bloembollen in de grond. Naast bloembollen leggen zij ook struiken, bankjes, planten, geveltuinen, een insectenhotel of fruitbomen aan. Wethouder Klaas Sloots komt tussen 14.30 en 15.30 uur helpen bij de buurtinitiatieven in de Aa-landen. De pers is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De start is bij het Hofhuis (Sloe 49, Zwolle).

In juli ondersteunde Groene Loper Zwolle 40 buurtinitiatieven met hun financiële aanvraag bij het Oranje Fonds om komende zaterdag tijdens burendag hun straat te vergroenen. Ook konden deze initiatieven via Groene Loper Zwolle een uitgebreid bloembollenpakket van 1.000 biologische bloemen aanschaffen. Deze bloembollen van blauwe druifjes, sieruien, boerenkrokussen en tulpen zijn goed voor bijen en vlinders. In totaal gaan de deelnemende initiatieven uit Zwolle op zaterdag 22 september ruim 30.000 bloembollen in de grond poten. Dit gebeurt voornamelijk op openbare locaties. Daarnaast leggen zij ook struiken, bankjes, planten, geveltuinen, een insectenhotel of fruitbomen aan. Het vergroenen heeft een positief effect op de gezondheid van mensen en draagt bij aan de leefbaarheid van de wijken. Uiteraard zijn er op bijna alle locaties leuke kinderactiviteiten, een straatbarbecue en veel koffie en taart.

Lees verder »

Samen aan de slag voor een mooier en duurzamer Wipstrik

Zwolle – Maandagavond 24 september organiseert het bewonersinitiatief Energiek Wipstrik een vervolgbijeenkomst in wijkcentrum De Bestevaer, Trompstraat 10B. Het burgerinitiatief wil activiteiten stimuleren die bijdragen aan een duurzaam Wipstrik.

Tijdens de eerste bijeenkomst in juli, bleek dat meerdere bewoners uit Wipstrik belangstelling hebben om de wijk groener, socialer en energiezuiniger te maken. Wil jij ook concrete stappen zetten in het verduurzamen van je eigen leefomgeving en heb je concrete ideeën?

Lees verder »

Studenten Landstede MBO maken hoed Prinsjesdag

Studenten Landstede MBO maken hoed Prinsjesdag

Zwolle – Net gestart aan een opleiding en direct een gave opdracht. Eerstejaarsstudenten Amir en Soraya van het Landschap Mooi & Mode van Landstede MBO zijn in hun eerste studieweek direct de uitdaging aangegaan: het maken van een hoed voor Prinsjesdag. De hoed wordt vandaag gedragen door Jacqueline Drok, directeur van het Carolus Clusius College.

Dat je uitgenodigd bent voor deze dag is al erg bijzonder. Jacqueline vergezelt haar man, Tweede Kamerlid Wim-Jan Renkema, in Den Haag. “Natuurlijk gaat het om de inhoud van de Troonrede. Toch merk je ook dat er altijd aandacht is voor de traditie van de hoeden die de dames dragen. De creaties worden volop bekeken en kennen vaak een bijzonder verhaal”, vertelt Jacqueline. “Het mbo-onderwijs mag meer aandacht krijgen. Er worden daar hele mooie dingen gedaan. Dit is ook een manier om dat te kunnen doen. Ik vertel met trots dat studenten van mijn eigen onderwijsgroep deze hoed hebben gemaakt.”

Lees verder »

Zwolle krijgt drie nieuwe zonneparken

Zwolle – Medio volgend jaar is Zwolle drie zonneparken rijker. Op een weiland in Harculo aan de Jan van Arkelstraat zal zonnepark De Weekhorst worden gebouwd. Ook komt er een drijvend zonnepark op de Sekdoornplas ten zuiden van bedrijventerrein Marslanden en eveneens een drijvend park op de Bomhofsplas bij buurtschap Haerst.

De gemeenteraad debatteerde maandagavond over deze plannen. Zonneparken moeten meehelpen om te schakelen naar grootschalige opwekking van groene energie in Zwolle. Alle politieke partijen zien de noodzaak van deze omschakeling en het lijkt erop dat bijna alle partijen zullen instemmen met deze plannen. Alleen het CDA zal waarschijnlijk niet akkoord gaan met het zonnepark De Weekhorst. Gemeenteraadslid Arjan Spaans van het CDA wil geen agrarische grond inwisselen voor zonnepanelen, maar in eerste instantie blijven behouden voor duurzame lokale voedselvoorziening. Coalitiepartij VVD gaat akkoord met de zonneparken, omdat volgens Hans Wijnen “daarmee windmolens kunnen worden voorkomen.”

Lees verder »

Wie is de Beste Buur van Zwolle 2018?

Zwolle – Beter een goede buur dan een verre vriend luidt het spreekwoord. En vaak is dat ook zo, maar soms ook niet. Helaas hoor en lees je vaker over burenruzies, dan over buren die elkaar helpen en het gezellig hebben. Juist daarom de verkiezing Beste Buur van Zwolle.
Ook bij Buurtbemiddeling horen we natuurlijk meer negatieve verhalen dan positieve én toch wilden wij er juist aandacht aan besteden. Want het goed hebben met je buren kan zoveel betekenen. Dat dit ook echt zo ervaren wordt merkten we wel toen we vorig jaar ter experiment tijdens burendag de eerste keer de verkiezing “beste buur van Zwolle” hielden. Onze mailbox explodeerde ook via onze facebookpagina kwamen veel en mooie berichten binnen. Er kwamen zoveel hartverwarmende verhalen van buren die heel veel aan elkaar hebben en elkaar graag wilden nomineren, dat de keuze voor Beste Buur niet een gemakkelijke was.

Lees verder »

Meer groen, minder snelheid in De Pierik

zwolle – Tijdens nationale Burendag 2018 op zaterdag 22 september zullen bewoners van de Seringenstraat en Geraniumstraat (Pierik) hun handen flink uit de mouwen steken. Zij toveren namelijk die dag 40 m2 stoep om tot groene plateaus. Ook worden er snelheidsremmende maatregelen genomen. Dit buurtinitiatief wordt mede dankzij hulp van de gemeente Zwolle werkelijkheid.

Zowel bewoners uit de Seringenstraat als de Geraniumstraat hebben eerder dit jaar in een buurtinitiatief de wens geuit voor meer groen en minder snelheid in de wijk. Deze wensen zijn vervolgens samen met wijkcoördinator Paulien ten Dam getoetst en al snel bleken de twee wensen met elkaar gecombineerd te kunnen worden. Dat resulteert in de aanleg van groenvakken met een verhoging in de straat om snelheid te remmen.

Lees verder »

Openbaar Belang koopt verduurzaming vroegtijdig in

Openbaar Belang koopt verduurzaming vroegtijdig in

Zwolle – Openbaar Belang, Salverda bouw en Hemink groep hebben hun handtekening onder een raamovereenkomst gezet. Samen gaan ze ervoor zorgen dat voor de periode 2018 t/m 2020 ongeveer 300 woningen van Openbaar Belang woningverbetering ondergaan. Hiermee wordt bouwcapaciteit van ketenpartners vroegtijdig vastgelegd en kosten bespaard.

Openbaar Belang is een compacte corporatie die wil samenwerken met de markt om voor de huurder en de corporatie betaalbare woningen te hebben. Dit gebeurde in de afgelopen jaren via meervoudige onderhandse aanbestedingen in Design, Build & Maintain contractvormen. Er zijn veel stappen gezet om deze aanbestedingen telkens te verbeteren. En dan vooral om de inspanningen en transactiekosten voor de marktpartijen te verminderen. De vereiste inspanning blijft echter fors. Daarom heeft Openbaar Belang er nu voor gekozen om andere selectiecriteria te hanteren: leveringszekerheid, samenwerking, kwaliteitsborging, marktconformiteit, bewonersparticipatie en risicobeheersing. Ook wordt er gekeken naar de haalbaarheid van de plannen.

Lees verder »