Staking leerkrachten Zwolle

Zwolle – Op woensdag 30 mei is het zover, de leraren van het primair onderwijs van de provincies Overijssel en Gelderland gaan staken. Door het concept Weer Samen Naar School zijn de zorgen in de klassen toegenomen, daarnaast zijn de groepen ook gegroeid qua aantallen en is de werkdruk hoger.

Het kabinet wil nog steeds niet erkennen dat het lerarentekort mede veroorzaakt wordt door te lage salarisperspectieven in het primair onderwijs. En de loonkloof met het voortgezet onderwijs moet verdwijnen. Vanuit basisschool de Werkschuit is er door collega’s van een groot aantal basisscholen het initiatief genomen om te gaan staken in de binnenstad van Zwolle. De leerkrachten verzamelen om 11.00 uur op de Grote Markt in Zwolle en gaan via de Diezerstraat met een stoet leerkrachten naar het Wezenlandenpark om hun stem te laten horen.

Kandidaten met groen hart gezocht voor verkiezingen provinciale staten en waterschappen

Zwolle – Op woensdag 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen. Natuur en Milieu Overijssel, Natuurmonumenten en Landschap Overijssel roepen enthousiaste mensen met een groen hart op zich verkiesbaar te stellen voor Provinciale Staten van Overijssel en de waterschappen. Beide overheidsorganen hebben een belangrijke, sturende rol in hoe we in Overijssel met natuur, landschap, de energietranisitie en klimaatverandering omgaan. Deze grote en actuele ontwikkelingen vragen om volksvertegenwoordigers met kennis en passie voor duurzaamheid en groen. Van elke politieke kleur. Het lijkt nog ver weg, maar alle politieke partijen zijn nu op zoek naar geschikte kandidaten.

De Provinciale Staten bestaat uit 47 Statenleden verdeeld over 10 partijen. De twee grootste waterschappen in Overijssel zijn Vechtstromen en Waterschap Drents Overijsselse Delta. Ook hier zijn verschillende politieke partijen actief die graag in contact komen met nieuwe, betrokken mensen met ideeën en ambitie voor ons mooie Overijssel. Op de websites van de Waterschappen en Provincie staat informatie over hoe je in gesprek komt. Bijvoorbeeld via speciaal georganiseerde Meets & Greets. Maar voor informatie kun je ook contact zoeken met de politieke partij van je voorkeur of met Natuur en Milieu Overijssel.

Lees verder »

Maaiwerkzaamheden voor goede aan- en afvoer van water

Maaiwerkzaamheden voor goede aan- en afvoer van water

Zwolle – Om te voorkomen dat sloten, kanalen en waterbergingen dichtgroeien, start Waterschap Drents Overijsselse Delta vanaf 1 juni weer met het maaien van waterbodems en oevers.
Er moet voldoende water door de watergangen kunnen stromen om wateroverlast of juist verdroging tegen te gaan.

In totaal heeft het waterschap de verantwoordelijkheid over 7.500 kilometer watergangen. Hiervan onderhoudt het zelf 4.500 kilometer. De overige 3.000 kilometer is in particulier bezit en in onderhoud bij de eigenaren. Het waterschap wil niet te veel, maar ook niet te weinig maaien, want maaionderhoud is kostbaar. Hierbij houdt het waterschap zoveel mogelijk rekening met belanghebbenden en levert daar waar mogelijk maatwerk. Zo is er rondom natuurgebieden meer ruimte voor ruigte en vegetatie, terwijl in intensieve landbouwregio’s en stedelijke gebieden intensiever wordt gemaaid.

Lees verder »

Waterschapsverkiezingen komen op stoom

Waterschapsverkiezingen komen op stoom

Zwolle – Water Natuurlijk is de grootste en groenste onafhankelijke waterschapspartij: landelijk en ook in de Overijsels-Drentse waterschappen. Dat wil Water Natuurlijk ook na de verkiezingen in 2019 blijven. Inwoners met hart voor natuur, milieu en landschap en interesse in het waterschapsbestuur kunnen zich vanaf nu aanmelden. De kandidaatstelling sluit eind juli.

Water Natuurlijk is de grootste en groenste partij in Nederland. De partij is tien jaar geleden opgericht door onder andere Natuurmonumenten, de twaalf Landschappen, Sportvisserij Nederland, de twaalf Provinciale Natuur- en Milieufederaties, Vogelbescherming, IVN en de bond Heemschut. Het is een bijzondere waterschapspartij, want Water Natuurlijk heeft geen politieke kleur. Wat de mensen binnen de partij bindt, is een passie voor landschap, natuur, duurzaamheid, cultuurhistorie, sportvisserij en genieten op en rond het water. De eerste kandidaten hebben zich al aangemeld voor de lijst van Water Natuurlijk van het Waterschap Drents Overijsselse Delta en dat van Vechtstromen. Dit kan tot en met 31 juli. Zie voor meer informatie waternatuurlijkdodelta.nl/water-natuurlijk-zoekt-kandidaten/

Start IJssellands project: Zelfmoord? Praat erover!

Start IJssellands project: Zelfmoord? Praat erover!

Zwolle – De 11 gemeenten in de GGD-regio IJsselland willen het aantal suïcides in de regio terugdringen. Daarom is dit voorjaar het project Zelfmoord? Praat erover! van start gegaan.

Spreken over zelfmoordgedachten en -plannen is voor de meeste mensen heel lastig en soms zelfs een taboe. Het niet durven of kunnen delen van een innerlijke strijd kan veel eenzaamheid en psychische klachten veroorzaken. Vaak heeft de omgeving van iemand die worstelt met nare gedachten al lang in de gaten dat het niet goed gaat met hem of haar. We weten dat praten helpt om de eenzaamheid te doorbreken en zelfs een enorme opluchting kan zijn.

Lees verder »

Groot Phoenixfeest voor stichting Jarige Job

Zwolle – Op vrijdag 25 mei vindt er tussen 16:30 en 20:00 uur op het schoolplein van katholieke Jenaplanschool de Phoenix een groot feest plaats. Een gezellig samenzijn met leuke spelletjes, eten en drinken, workshops, muziek en het rad van fortuin. Ouders en kinderen kunnen Phoenixstrippen kopen om deel te nemen aan de verschillende activiteiten.

Een gedeelte van de opbrengst van het Phoenixfeest is bestemd voor stichting Jarige Job. In Nederland vieren 61000 kinderen hun verjaardag niet. Stichting Jarige Job maakt een einde aan dit verjaardagsleed en trakteert deze kinderen op een leuke verjaardag. Jarige Job geeft geen geld maar een verjaardagsbox ter waarde van € 35,-. Stichting Jarige Job is landelijk actief en werkt samen met maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor de meest kwetsbare kinderen van de Nederlandse samenleving. Jenaplanschool de Phoenix vindt het vanuit haar maatschappelijk rol erg belangrijk om een bijdrage hieraan te kunnen leveren.

Gert Peter de Gunst blijft drie jaar langer in Zwolle

Gert Peter de Gunst blijft drie jaar langer in Zwolle

Zwolle – Gert Peter de Gunst blijft in Zwolse dienst. De assistent-trainer tekent een nieuw contract tot medio 2021. De Gunst is sinds 2013 werkzaam in de functie van assistent-trainer, daarvoor was de oud-speler als jeugdtrainer en hoofd voetbalacademie bij de club actief.

Gert Peter de Gunst: ,,In Zwolle werk ik al jaren met veel plezier. Het is een fijne club, die zich positief aan het ontwikkelen is. Ik vind het mooi om daar de komende jaren een steen aan bij te dragen. Ook de samenwerking met het ‘Team van ’t Schip’ en de hoofdselectie ervaar ik als zeer prettig. Het doet mij dan ook goed hier werkzaam te blijven en eerlijk gezegd sta ik alweer te popelen om aan het nieuwe seizoen te beginnen.” 

Lees verder »

Bubble Run in Park de Wezenlanden

Bubble Run in Park de Wezenlanden

Zwolle – Maandag werd in Park de Wezenlanden een heuse Bubble Run gehouden. Deze (hard)loop wedstrijd kon vooral gewonnen worden door bezig te zijn met lopen. Doel was meer het meedoen dan het winnen.

Op drie locaties van het 2,5 kilometer lange parcours werd een schuimzone gerealiseerd. Deelnemers konden kiezen om 1 of 2 ronden te lopen. Vooral kinderen genoten van de enorme schuimmassa waar door heen gelopen kon worden.

Oer is Stoer bij Schaapscheerdersfeest

Oer is Stoer bij Schaapscheerdersfeest

Zwolle – Tweede pinksterdag werd het inmiddels bekende schaapscheerdersfeest gehouden bij Wijkboerderij De Klooienberg. In de warme zon konden de bezoekers zien hoe de schaapscheerder de schapen ontdeed van hun dikke jas.

Naast dit scheren werden diverse activiteiten aangeboden vanuit het thema: Oer is Stoer. Van potten bakken tot garen spinnen, en van vuur maken tot eten bereiden. Hoe deed men dat honderden jaren geleden? Dit werd allemaal getoond, maar ook kon aan veel deelgenomen worden. Zo werd er onder andere popcorn gemaakt boven het vuur.

Studenten Windesheim maken jeugd bewust van social media

Zwolle – Studenten van Hogeschool Windesheim houden deze week een voorlichtingscampagne over social media. Projectgroep ComSo van Hogeschool Windesheim Zwolle is hiervoor actief op het Zwolse Meander College. Met een sterke boodschap en inzet van de kanalen Snapchat, Instagram en Facebook gaan zij op donderdag 17 mei de jongeren van 12 t/m 16 jaar een nieuwe kijk geven op gezond social media- en gamegebruik.

Op de campagnedag zal de groep eerstejaarsstudenten op de school aanwezig zijn. ComSo organiseert een leuke en leerzame dag voor de jongeren. Op Snapchat, Instagram en Facebook is ComSo terug te vinden. Ook zetten ze in de gymzaal een “social media parcours” uit voor een unieke experience. Hier gaan de deelnemers ervaren hoe sterk de smartphone je kan afleiden. De campagne is onderdeel van een project voor de opleiding Communicatie aan het Windesheim.

Lees verder »

Voorjaarsmarkt de Ambelt Zwolle

Zwolle – Op donderdag 17 mei vindt op de Ambelt-locatie Oosterenk weer de jaarlijkse voorjaarsmarkt plaats. Docenten en leerlingen van de Ambelt houden die dag een plantjesmarkt. U kunt hier terecht voor heel veel perkgoed dat door de leerlingen is opgekweekt. Ook de sector hout en metaal is vertegenwoordigd met producten die door de leerlingen zijn gemaakt. Bezoekers kunnen onze kas en de kinderboerderij bekijken waar onze leerlingen ook aan het werk zijn.

De voorjaarsmarkt vindt plaats op donderdag 17 mei op locatie Oosterenk, dr. Hengeveldweg 9 in Zwolle. Tussen 17.00 en 19.30 uur kunt u terecht voor geraniums, fuchsia’s, Spaanse margrieten, groenteplanten en kruidenplantjes. De hout- en metaalleerlingen hebben onder meer gewerkt aan verschillende nestkasten, plantenbakken en kandelaars. Natuurlijk is er ook gedacht aan de inwendige mensen en zijn er kraampjes waar een broodje hamburger kan worden genuttigd of gewoon een bakje koffie of thee. Met de opbrengst van de voorjaarsmarkt wordt aan het eind van het schooljaar een leuke dag voor de leerlingen en docenten gehouden.

20 jaar Vogellanden

20 jaar Vogellanden

Zwolle – Op 15 mei 2018 bestaat Vogellanden 20 jaar. Sinds het begin staat samenwerking hoog in het vaandel. De afgelopen jaren is dit steeds belangrijker geworden.

De patiënten die bij de Vogellanden komen hebben altijd te maken met ernstige lichamelijke aandoeningen zoals een hersenbloeding, aangeboren afwijkingen, dwarslaesie, spierziekte of multitrauma door een ongeluk. Allemaal hebben ze medische specialistische revalidatiezorg of bijzondere tandheelkunde nodig.

Lees verder »