SWZ overhandigt sleutels aan nieuwe bewoners duurzame Terpwoningen

SWZ overhandigt sleutels aan nieuwe bewoners duurzame Terpwoningen

Zwolle – Maandag heeft Woningstichting SWZ de eerste sleutels overhandigd aan de nieuwe bewoners van de Terpwoningen aan de Wenckebachweg in Breecamp. In opdracht van SWZ heeft aannemer Plegt-Vos hier 22 duurzame en gasloze nieuwbouwwoningen in 2 bouwlagen gerealiseerd. Daarnaast werd er ook een parkeervoorziening op het binnenterrein aangelegd.

Alle woningen zijn inmiddels verhuurd en worden de komende twee weken opgeleverd. Iedere woning beschikt over 24 zonnepanelen, een elektrischeboiler voor het opwekken van warmtapwater en worden verwarmd middels lucht. De woningen zijn extra goed geïsoleerd en hebben kunststofkozijnen met driedubbele beglazing en daarom zijn ze vrijwel energieneutraal. 18 woningen hebben een huurprijs van €597, de overige 4 een huurprijs van €640.

Lees verder »

Gezondheid en welzijn van kinderen verbetert

Zwolle – Het gaat goed met de kinderen in regio IJsselland. De gezondheid en het welzijn van kinderen is in de afgelopen vier jaar op een aantal punten verbeterd. Zo eten kinderen meer fruit en groente, wordt er minder gepest en wordt er meer (voor)gelezen. Dit blijkt uit de kindermonitor die in het schooljaar 2017/2018 is uitgevoerd door GGD IJsselland. Met deze kindermonitor is de gezondheidssituatie van 7.448 kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar in de regio IJsselland in kaart gebracht.

De tolerantie van ouders over alcoholgebruik vermindert. Zo vinden minder ouders het goed dat hun kind alcohol drinkt voor het 18e levensjaar. Wel koopt 6% van de ouders (10-12 jarigen) wel eens alcoholvrij bier, speciaal voor hun kind. Uit de resultaten van de monitor komt verder naar voren dat 1 op 10 kinderen een verhoogd risico op psychosociale problemen heeft. Ouders met een lage opleiding en ouders die moeite hebben met rondkomen hebben vaker een kind met een verhoogd risico dan ouders met een hoge opleiding en ouders die geen moeite hebben met rondkomen.

Lees verder »

Hét Grote Sinterklaasfeest voor Zwolse gezinnen met een laag inkomen

Hét Grote Sinterklaasfeest voor Zwolse gezinnen met een laag inkomen

Zwolle – Op woensdagmiddag 21 november staat het Landstede Sportcentrum op zijn kop, want dan is Hét Grote Sinterklaasfeest. Zwolse gezinnen met een laag inkomen worden verrast met een musical en activiteiten, ze krijgen lekkers en de kinderen krijgen een gloednieuw cadeau t.w.v. € 10,- (door hun ouders uitgezocht).

Volgens de Armoedemonitor 2018 kent Zwolle in totaal 6400 huishoudens die op of onder het sociaal minimum leven. Het gaat om 2.100 kinderen. Voor Hét Grote Sinterklaasfeest meldden zich bijna 900 kinderen aan. Rob Teitsma van de Zwolse Stichting Kind in Beeld: “Dit is het achtste jaar dat we Hét Grote Sinterklaasfeest op deze manier vieren en we zien de aanmeldingen groeien. Dat is aan de ene kant triest, maar het geeft ook aan dat we de doelgroep beter weten te bereiken en dat zij ons beter weten te vinden!”

Lees verder »

Prijsvraag voor openbaar kunstwerk Vechtdal en Zwolle

Prijsvraag voor openbaar kunstwerk Vechtdal en Zwolle

Zwolle – Een opvallend kunstwerk dat de Poort van het Vechtdal en Zwolle markeert, dat is de inzet van een prijsvraag die gemeente Zwolle en provincie Overijssel vandaag bekendmaken met een openbare oproep aan kunstenaars. De ontwikkeling van het kunstwerk komt voort uit het programma Ruimte voor de Vecht. Volgens de oproep wordt deze landmark geplaatst op de plek waar Vecht, A28 en N340 bijeenkomen.

De Poort van het Vechtdal en Zwolle is een interessante plek. De dynamiek van de stad Zwolle met bedrijventerrein en al, komt hier samen met de rust, natuur en water van het Vechtdal. De komende jaren wordt hier gewerkt aan de nieuwe aantakking van de N340, werkzaamheden die naar verwachting zijn afgerond in 2023. Volgens de planning staat hier tegen die tijd ook het kunstwerk dat de automobilisten op de A28 van harte welkom heet in het Vechtdal en in Zwolle. Voor details over de oproep: kijk op www.ruimtevoordevecht.nl

Ondernemersbeurs TrendsExpo vol

Ondernemersbeurs TrendsExpo vol

Zwolle – De organisatie van TrendsExpo meldt met trots dat de beursvloer van TrendsExpo volledig is uitverkocht. Op 21 en 22 november staat 6000 m2 beursvloer in het teken van ondernemerschap in de regio Zwolle en ver daarbuiten. Reden te meer om deze spraakmakende beurs te bezoeken.

De samenwerking met partners als MKB Regio Zwolle, VNO-NCW Midden, Kennispoort en andere partners legt TrendsExpo geen windeieren. Alle beschikbare stands zijn afgenomen. Nieuw is een groot ZZP-plein waar 20 ZZP-ers zich presenteren. Er zijn drie overkoepelende themapleinen en er is een boordevol inhoudelijk programma. Liefst 23 sprekers gaan in op actualiteiten, innovaties, technologische ontwikkelingen, mobiliteit, arbeidsmarkt en dergelijke. Opnieuw is een en ander omlijst met een verrassend culinair aanbod. TrendsExpo.

Lees verder »

Hoge opkomst voor Zwolse editie Devvox4kids

Hoge opkomst voor Zwolse editie Devvox4kids

Zwolle – Software- en technologiebedrijf Luminis en Hogeschool Viaa hebben zaterdag 10 november samen een Devoxx4kidsdag georganiseerd in Zwolle. Devoxx4kids is een wereldwijde beweging die kinderen wil leren programmeren. Honderd kinderen uit de regio hebben deelgenomen aan de workshops. De grote opkomst onderstreept de behoefte van kinderen om meer te begrijpen van programmeren.

Studenten van de Pabo van Viaa en medewerkers van Luminis begeleidden de kinderen bij de workshops. De studenten van de Pabo konden zo zelf ook kennis op doen over Minecraft, lego mindstorms, programmeertalen etc. Dat het belangrijk is om onderwijs en ICT bij elkaar te brengen bewijzen wel de blije en enthousiaste gezichten van alle kinderen en studenten die meededen aan het event.

Lees verder »

Windesheim opent Financieel Spreekuur voor studenten

Windesheim opent Financieel Spreekuur voor studenten

Zwolle – Hogeschool Windesheim opent dinsdag 13 november het Financieel Spreekuur, waar studenten voortaan terecht kunnen met financiële vragen.

Veel studenten kampen met prestatiedruk. Financiële zorgen kunnen hier een oorzaak van zijn, bijvoorbeeld omdat studenten zich zorgen maken over de financiering van hun opleiding als gevolg van de invoering van het leenstelsel. Voor alle vragen die studenten hebben op financieel vlak – van vragen over toeslagen en bijverdienen tot persoonlijke financiële planning en belastingaangifte – kunnen zij vanaf komende dinsdag terecht bij Windesheims Financieel Spreekuur.

Lees verder »

Zwolse Vogelmarkt maakt doorstart met nieuwe organisatie

Zwolse Vogelmarkt maakt doorstart met nieuwe organisatie

Zwolle – Onlangs maakte Vereniging de Volièrevriend, die de Zwolse Vogelmarkt 34 jaar heeft georganiseerd, bekend te stoppen met het evenement. De Vogelmarkt was te grootschalig geworden voor de vereniging die de markt jarenlang met vele vrijwilligers heeft georganiseerd.

Dit nieuws sloeg in de wereld van de vogelliefhebbers in als een bom. De markt in Zwolle was twee keer per jaar een ontmoetingspunt voor vele liefhebbers en de uitgelezen mogelijkheid om nieuwe vogels of producten voor de hobby aan te schaffen. De markt werd bezocht door duizenden liefhebbers uit binnen en buitenland en het einde van de markt werd door sommigen zelfs bestempeld als een ramp.

Lees verder »

Waardering voor de mensen die voor hun naasten zorgen

Zwolle – Zorgen voor een naaste, ook wel mantelzorg genoemd, komt heel veel voor. Mensen doen dit vaak vanuit liefde en zorg voor de ander en het voelt vaak als vanzelfsprekend. Om meer bekendheid en waardering rondom mantelzorg te geven is er op 10 november de Dag van de Mantelzorg. In Zwolle vinden we dit niet genoeg en hebben we er de Maand van de Mantelzorg van gemaakt.

Mantelzorg, ofwel vrijwillig zorgen voor je naaste die hulp nodig heeft, waarbij de zorg verder gaat dan de “gebruikelijke” hulp. Mantelzorg is vrijwillig, maar geen vrijwilligerswerk, veelal heeft iemand niet eens door dat hij of zij mantelzorger is. Je doet het vaak vanuit vanzelfsprekendheid en niet met de gedachte: “nu ga ik eens even mantelzorger worden”. Door die vanzelfsprekendheid kan het voor komen dat iemand niet weet dat hij of zij mantelzorger is. Binnen Steunpunt Mantelzorg zien we vaak dat mensen overbelast bij ons aankloppen. We kunnen ze dan goed op weg helpen, maar nog mooier zou het zijn als mensen al in eerder stadium weten dat ze ondersteuning en verschillende vormen van waarderingen kunnen krijgen.

Lees verder »

Programmeerevent voor kinderen op 10 november in Zwolle

Programmeerevent voor kinderen op 10 november in Zwolle

Zwolle – Op zaterdag 10 november krijgen zo’n 100 kinderen de kans om aan vier soorten programmeersessies deel te nemen tijdens het programmeer/robotica event Devvox4kids

Tijdens deze uitvoering van Devoxx4Kids volgen kinderen tussen de 10 en 14 jaar interactieve workshops. Leren programmeren lijkt complex door het bestaan van allerlei verschillende programmeertalen. Maar deze workshops hebben het doel om kinderen spelenderwijs op verschillende manieren te laten leren wat er mogelijk is met computers.

Lees verder »

Jaarlijkse Kerstdiner in de WRZV Hallen

Jaarlijkse Kerstdiner in de WRZV Hallen

Zwolle – Op zaterdag 22 december 2018 organiseren de Vrienden van de Herberg het jaarlijkse kerstdiner in de WRZV Hallen voor mensen met een minimum inkomen en voor iedereen die behoefte heeft aan een gezellige kerstavond.

Het kerstdiner is een initiatief vanuit de Vrienden van de Herberg. De Vrienden willen met dit initiatief, zoals alle andere jaren, de mensen die moeilijk kunnen rondkomen of in een kwetsbare positie verkeren een warme en gezellige kerstavond aanbieden.

Lees verder »

SP Zwolle komt met tegenbegroting

Zwolle – De Zwolse SP fractie komt dit jaar met een eigen tegenbegroting. (Tegenbegroting2019) Aanstaande vrijdag zal de SP deze aan de gemeenteraad presenteren. De partij kiest voor investeringen in armoedebestrijding, meer opbouwwerkers, een betere schuldhulpverlening, festivals en groen.

Voor de bekostiging daarvan is volledig financiële dekking aanwezig. Deze bestaat uit bezuinigingen op de externe inhuur door de gemeente en ambtelijke projecten. Daarnaast kiest de SP ervoor bedrijven net als inwoners de reguliere inflatiecorrectie op te leggen en komt de partij met een plan een deel van de afvalstoffenheffing te verwerken in de OZB. Hierdoor gaat de meerderheid van Zwollenaren er komend jaar financieel op vooruit.

Lees verder »