Peper en Zout: een smaakmakend gesprek

Nederland telt verhoudingsgewijs steeds meer ouderen. Dat heeft verregaande consequenties voor de economie, de arbeidsmarkt, de zorg, de verzorgingsstaat én de senioren zelf. Deze aflevering van Peper en Zout sluit aan bij het thema van de boekenweek. In het debat staat de zorgsector centraal, als voorbeeld voor andere sectoren. Eén ding is zeker: het is hoogtijd voor verandering.

Senioren van nu leven met een ‘Zwitserleven’ gevoel: ze zijn vitaal, gaan op reis, staan midden in de maatschappij. Ondanks die vitaliteit verlaat deze generatie gemiddeld rond het 61ste levensjaar massaal de arbeidsmarkt. Omdat het van de wet moet, omdat ze het verdiend hebben, omdat er ‘leuke’ regelingen zijn of omdat het hun recht is. Wie gaat hen op de arbeidsmarkt vervangen?

Lees verder »

Young United organiseert zaalvoetbaltoernooi

In de voorjaarvakantie, op vrijdag 29 februari, organiseren de jongere vrijwilligers van Young United, de sportafdeling van TRAVERS, een zaal-voetbaltoernooi in de WRZV-hallen.

De leeftijdscategoriën zijn 10 t/m 14 jr. en 15 t/m 21 jr. De kosten zijn slechts 1 euro p.p. Een team moet minimaal bestaan uit 4 spelers en een keeper. Je kunt je digitaal opgeven t/m 24 februari op het volgende e-mailadres: youngunited_hbx@hotmail.com

‘Recht op een beter gevulde portemonnee?’

Op dinsdagavond 4 maart organiseert de Regionale Federatie van Ouderverenigingen samen met MEE IJsseloevers in Zwolle een voorlichtingsbijeenkomst met als thema: ‘Recht op een beter gevulde portemonnee?’

Mensen met een handicap en arbeidsongeschikten kunnen vaak honderden euro’s terugkrijgen van de belastingdienst. Laat u informeren over deze en andere mogelijkheden voor tegemoetkoming in de kosten, door een medewerker van de ANGO.

Lees verder »

Voorlichtingsbijeenkomst over ‘vriendschap’

Op dinsdagavond 5 februari organiseert de Regionale Federatie van Ouderverenigingen samen met MEE IJsseloevers in Zwolle een voorlichtingsbijeenkomst over vriendschap, relaties en seksualiteit voor mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders, familie en betrokkenen.

Tijdens de bijeenkomst wordt informatie gegeven over vriendschappen van mensen met een verstandelijke beperking. Hoe ga je vriendschappen aan? Hoe kun je daar als ouder iets in betekenen of wat moet je juist laten? Waar ligt de grens tussen vriendschap en relatie? En hoe ga je om met seksualiteit van je zoon of dochter/broer of zus? Hoe geef je de juiste voorlichting? Hoe sta je als ouder tegenover al deze zaken? En wat vinden mensen met een verstandelijke beperking zelf? De avond is bestemd voor mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders/familie, begeleiders van zorginstellingen, studenten en anderen die op welke manier dan ook belangstelling hebben voor dit thema.

Lees verder »

Informatie over wonen met verstandelijke beperking

Op dinsdagavond 29 januari  is in Zwolle een informatiebijeenkomst over de verschillende woonmogelijkheden voor mensen met een verstandelijke beperking.

Tijdens de bijeenkomst wordt informatie gegeven over verschillende woonvormen, zoals het wonen in een beschermde woonomgeving, een kleinschalige woonvorm, zelfstandig wonen, wonen op een zorgboerderij, in een Thomashuis of in een particulier initiatief. De vraag die tijdens de bijeenkomst centraal staat, is: ‘Hoe kies ik de woonvorm of woonmogelijkheid die het beste bij mijn zoon, dochter, broer of zus past?’

Lees verder »

Hoesten of niezen? Zakdoek kiezen!

Griep en verkoudheid zijn erg besmettelijk. Goede hygiëne kan verspreiding voorkomen. Daarom start de GGD Regio IJssel-Vecht op 12 december een voorlichtingscampagne over griep en verkoudheid.
 
De campagne gaat vooral over maatregelen die de kans op besmetting verkleinen. Zo adviseert de GGD om altijd een hand of zakdoek voor uw mond te houden als u hoest of niest. Gebruik bij voorkeur een papieren zakdoek of tissue en gooi deze na één keer gebruik weg. En was vaak uw handen, ook na hoesten, niezen of snuiten. Zorg bovendien voor ventilatie in huis en maak bepaalde voorwerpen regelmatig schoon, zoals deurknoppen en speelgoed.

Lees verder »

OM wil videoconferenties uitbreiden

Het Openbaar Ministerie in Zwolle wil het aantal zittingen dat via een videoconferentie wordt afgehandeld, uitbreiden.

Ruim een jaar geleden is het OM begonnen met een proef met videozittingen. Daarbij worden verdachten van kleine vergrijpen op
het politiebureau voor een webcam gezet. Vervolgens wordt een verbinding gelegd met het OM. Verdachte kan dan een leer- of werkstraf accepteren om zo verdere strafvervolging te voorkomen.
De videozittingen leveren het OM een tijdwinst van 25 minuten per zaak op.

Bron:RTV Oost.nl

Start aanleggen bergbezinkleidingen in Park

Wethouder Van Dooremolen gaf donderdagmorgen op symbolische wijze het officiële startsein voor het aanleggen van de bergbezinkleidingen in Park de Wezenlanden.

Onlangs is de gemeente Zwolle gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de leidingen. Een bergbezinkleiding is een extra gecreëerde ruimte in de grond om zowel het regenwater als het afvalwater tijdens extreme buien op te vangen. Ook worden er bergbezinkleidingen aangelegd aan de Boerendanserdijk. De capaciteit van het bergbezinksysteem aan de Boerendanserdijk bedraagt 180 m3 en in het Park De Wezenlanden bedraagt deze 1050 m3.

Lees verder »

Zwolse scholen handhaven leerplicht

De leerlingen van het voortgezet onderwijs in Zwolle hebben vrijdag 30 november gewoon les. Leerlingen die niet aan de lessen deelnemen worden als spijbelaars geregistreerd. Dit is de uitkomst van een beraad tussen schoolleiders en de wethouder van onderwijs, Martin Knol. Leerlingen die mee willen doen aan de landelijke scholierendemonstratie moeten dit melden aan de schoolleiding en schriftelijk toestemming hebben van hun ouders.

Rond het maatschappelijk debat rond de verplichte onderwijstijd hebben scholierenacties de afgelopen week een grote rol gespeeld. Nu de discussie in de Tweede Kamer is geweest, maken gemeente en schoolleiding zich zorgen over de voor vrijdag aangekondigde manifestatie tegen de verplichte onderwijstijd in Amsterdam. Nu het beleid is vastgesteld zijn er geen reden meer om mee te werken aan protestacties. De Zwolse scholen ondersteunen deze acties niet meer. Leerlingen die meedoen aan de aangekondigde acties onttrekken zich aan de leerplicht en zijn strafbaar.

Lees verder »

HIV-patiënten nog vaak in sociaal isolement

 Isala klinieken zetten nurse practitioner in voor speciale begeleiding
Veel HIV-patiënten leven in een sociaal isolement, omdat ze niet in de openbaarheid durven te praten over hun ziekte. Daarom leidt het HIV-behandelcentrum van de Isala klinieken zijn consulent op tot nurse practitioner: een verpleegkundige met een aanvullende opleiding die
ook intensiever aandacht kan besteden aan sociale aspecten van deze chronische ziekte.

Daarnaast mag deze verpleegkundige sommige medische taken van de arts overnemen. Het HIV-behandelcentrum in Zwolle sluit hiermee aan bij de landelijke ontwikkeling van nieuwe beroepsgroepen in de gezondheidszorg. Een aantal jaren geleden leidde een HIV-infectie in bijna alle gevallen tot Aids en als gevolg daarvan tot de dood. Maar een HIV-infectie kan tegenwoordig langdurig worden onderdrukt, waardoor
patiënten met HIV in redelijke tot goede gezondheid kunnen blijven leven. De huidige medicatie geneest de HIV-infectie niet. Wel zorgen de medicijnen ervoor dat het aantal virusdeeltjes wordt onderdrukt. Dat vertraagt de ontwikkeling van de ziekte.

Lees verder »

Extra rattenvangers ingezet in Mastenbroek

Het Waterschap Groot Salland zet extra mankracht in om de populatie muskusratten in de polder Mastenbroek in te perken. Sinds maandag 19 november versterken 12 bestrijders van collega-waterschappen het team Muskusrattenbestrijding van Groot Salland.

Met deze actie wil het waterschap door extra inzet van uren en de ervaring van muskusrattenvangers van andere waterschappen ook de ‘besmette’ polder Mastenbroek onder controle krijgen. Het beleid ‘werken van schoon naar vuil’ van de afgelopen jaren werpt zijn vruchten af. Het Waterschap Groot Salland heeft de bestrijding van muskus- en beverratten in haar beheersgebied goed op orde. Helaas zijn er altijd plaatsen waar de muskusrat zich niet makkelijk laat wegvangen.