Niet meer rijksgeld voor Achmea

Het Rijk hoeft het zorgkantoor van Achmea (ook in Zwolle) niet meer geld te geven voor thuiszorg in Overijssel, Drenthe en Flevoland.
Dat heeft de rechtbank in Den Haag besloten.

Volgens de rechtbank heeft Achmea niet kunnen bewijzen dat cliënten door geldgebrek niet de zorg krijgen waarop ze recht hebben. Achmea eiste in kort geding meer geld van de staat, omdat steeds meer zorginstellingen patiëntenstops moesten instellen.

Bron: RTV Oost.nl

Hoe ziet Zwolle er voor onze kinderen uit?

Ingezonden brief

Het Ontwerp Structuurplan 2020 ligt tot donderdag 15 november ter visie. Iedereen kan zijn mening nog een keer geven. Ik wil via deze weg mijn mening daaraan toevoegen. Zwolle is een machtig mooie stad. De stad heeft alles: goede onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, een prachtig theater en gezellig centrum. Zwolle heeft een sterk bedrijfsleven, de werkgelegenheid groeit als kool. En het mooie is: vanuit Zwolle kun je met de auto en de trein alle kanten op, en omgekeerd.  

Zo´n stad, daar wil je wel wonen. Niet verbazingwekkend dat het inwonertal de komende jaren groeit. Wij, de huidige inwoners, kunnen zorgen dat Zwolle evenwichtig groeit. Daarbij moet Zwolle van mij groen blijven. En leefbaar en bereikbaar, al vind ik duurzaamheid ook erg belangrijk. Dan is het slim om nu al bewuste keuzes te maken voor de toekomst.

Lees verder »

Meer aandacht voor jonge mantelzorgers in Overijssel

De provincie Overijssel start in 2008 met de ondersteuning van het project ‘Kinderen zorgen’, gericht op jonge mantelzorgers van 6 tot 12 jaar.

Dit project vloeit voort uit het project ‘Jongeren zorgen’, dat geleid heeft tot een aanbod voor jonge mantelzorgers bij de steunpunten informele zorg in Overijssel. Dit zijn jongeren van 12 tot 18 jaar die (informele) zorg verlenen aan ouders of broertjes of zusjes zonder dat zij de ondersteuning krijgen die zij soms nodig hebben als jonge mantelzorgers.

Lees verder »

Grote bedrijven onderzoeken energiebesparing

Vier grote bedrijven in Overijssel bekijken hoe ze op energie kunnen besparen. Ze krijgen daarbij hulp van de provincie.

De bedrijven zijn kunststoffenproducent Wavin in Hardenberg, vrachtwagenfabriek Scania in Zwolle en voedingsmiddelenfabrikant Abbott in Zwolle en Vredestein banden in Enschede. Onderzocht wordt of ze gebruik kunnen maken van een koude-warmte opslagsysteem. Daarbij wordt grondwater gebruikt voor koeling. Invoering van zo’n systeem kan mogelijk miljoenen kWh elektriciteit en miljoenen m3 gas besparen.

Bron: RTV Oost.nl

Brandstichting in intercity-trein

De politie heeft de afgelopen nacht twee mannen aangehouden voor brandstichting in de intercity van Zwolle naar Amersfoort.

De bovenverdieping van een treinstel is uitgebrand. De schade bedraagt ongeveer 1 miljoen euro. Er vielen geen gewonden. De politie vermoedt dat er kranten in brand zijn gestoken. De passagiers konden in Harderwijk veilig uitstappen. Treinpersoneel probeerde het vuur nog te blussen, maar uiteindelijk moest de brandweer er aan te pas komen. De twee mannen die zijn aangehouden, zouden gisteravond al voor overlast hebben gezorgd op station Nunspeet.

Bron: RTV Oost.nlRova in Zwolle blijft luiers inzamelen

Afvalverwerker ROVA blijft voorlopig luiers en incontinentiemateriaal inzamelen in de gemeenten Twenterand en Zwolle.

ROVA reageert daarmee op de abrupte sluiting van recyclingbedrijf Knowaste in Arnhem. Dat was het enige bedrijf in Nederland dat luiers volledig kon recyclen. De luiers worden tijdelijk opgeslagen tot een andere verwerker is gevonden.

Bron:RTv Oost.nl

Gedeputeerde helpt vrijwilligers een handje mee

De vrijwilligers van de Oosterkerk in Zwolle krijgen bij het jaarlijkse schoon maken van de goten hulp van Gedeputeerde Ranter. Die wil daarmee het belang onderstrepen van de inzet van vrijwilligers bij de instandhouding van religieus erfgoed. Met behulp van een veiligheidsuitrusting neemt de Monumentenwacht het schoonmaken van de hogere goten voor haar rekening.

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben in hun coalitieakkoord 2007 -2011  “& Overijssel! Vertrouwen, verbinden, versnellen” aangegeven dat ze een extra impuls willen geven aan het vrijwilligerswerk. De provincie wil vrijwilligers meer en beter ondersteunen daar waar het vrijwilligerswerk de slagkracht van gemeenten te boven gaat. Het initiatief van Monumentenwacht Overijssel is hier een voorbeeld van. Het project vervult een voorbeeld functie op regionaal niveau. De aanpak die Monumentwacht kiest kan ook toegepast worden op andere categorieën monumenten zoals molens en musea of andere categorieën vrijwilligers. Het is een integraal project waar velen bij betrokken zijn. Zoals scholen, de Rijksdienst voor monumentenzorg, de kerken en het Steunpunt Vrijwilligerswerk Overijssel. Kortom een project dat bijdraagt aan de sociale cohesie, maatschappelijke activering en het vrijwilligerswerk.

Lees verder »

Huurders willen meer geld van SWZ

Tientallen bewoners van flats aan de Klooienberglaan in Zwolle willen meer geld van woningcorporatie SWZ.

SWZ renoveert op dit moment de flats. Ondanks het regelen van vervangende woonruimte en een vergoeding van 300 euro, willen de bewoners meer. SWZ is niet blij dat de bewoners naar buiten treden met hun klachten omdat er juist voor dit soort zaken een bewonersavond is gepland begin volgende maand. Vorig jaar diende een soortgelijke zaak bij de rechtbank. Bewoners van de Poporaflat wilden toen meer vergoeding. Van de rechter moesten de bewoners toen 600 euro meer krijgen.

Bron: RTV Oost.nl

Gespreksgroep voor partners van jong dementerenden

Op 16 november a.s. start een gespreksgroep voor partners van jong dementerenden. In deze groep wordt aandacht besteed aan de specifieke problematiek die mensen tegenkomen wanneer hun partner op jonge leeftijd (40 tot 60 jaar) dement wordt. Omdat deze groep mensen nog volop in het leven staat, is het soms moeilijk te accepteren dat de dementerende partner afhankelijk wordt en dat een gelijkwaardige relatie hoe langer hoe meer een zorgrelatie wordt. Het gevolg van dementie (ziekte van Alzheimer, Pick, vasculaire dementie) op jonge leeftijd is voor de patiënt zelf maar ook voor zijn of haar omgeving bijzonder ingrijpend. Vooral partners krijgen een zware last op hun schouders.

Onderwerpen die besproken worden zijn onder andere: omgang met de dementerende, ziektebeeld, veranderende relaties, zwaarte van de zorg en opkomen voor u zelf. Partners die één of meerdere van deze vragen of gevoelens herkennen, kunnen veel steun ondervinden bij deze gespreksgroep. Er zijn acht bijeenkomsten van 10.00 uur tot 12.00 uur. Deze zullen plaatsvinden in het verpleeghuis Zandhove aan de Hollewandsweg 17 te Zwolle. De gespreksgroep wordt georganiseerd door de RIAGG Zwolle in samenwerking met het verpleeghuis Zandhove. Voor aanmelding en/of vragen kunt u contact opnemen met het cursusbureau, sector preventie, telefoon 038 – 4269522.

Veel belangstelling voor Spinhuis

Honderden inwoners van Zwolle hebben zondagmiddag een bezoek gebracht aan de voormalige Zwolse gevangenis het Spinhuis.

Het gebouw wordt door top-kok Jonnie Boer voor 6,5 miljoen euro omgebouwd tot een hotel-restaurant met een kook- en wijnschool. Er was open huis omdat veel Zwollenaren nieuwsgierig zijn wat er binnen allemaal gebeurt. Ze troffen een gebouw aan waar veel authentieke elementen achter muren en plafonds tevoorschijn zijn gehaald. De familie Boer wil proberen om nog een open huis te organiseren, maar dan als het gebouw helemaal klaar is.

bron: RTV Oost.nl

Hamsters tussen gebak gevonden bij AH in Zwolle

Het was weer zo laat, de hamsterweken bij AH in onder andere Zwolle. Natuurlijk goed voor de bezoekers voor de koopjes, maar anderen dachten er anders over, om met echte hamsters de winkel in winkelcentrum de Dobbe in de Aa-landen te belagen. Zo werden er drie hamsters in een gebakdoos gezet en tussen het gebak geplaatst.

Door een goed oplettende persoon van AH in de Dobbe hebben de drie hamsters niet al te lang in die doos hoeven te zitten. Personeel heeft de dierenambulance gebeld en die hebben ze nu bij de centrale in een kooi gezet waar ze op een nieuwe eigenaar wachten. Gelijk hebben ze een naam gekregen APPIE, HEIN en ZWOLLIE, dat is het vrouwtje. Helaas komt het steeds vaker voor dat een reclame spot met dieren ook voor buitenstaanders leuk is om daar zelf een geintje van te maken. De directie betreurt het voorval maar kan er niets aan doen, maar is blij dat de dierenambulance een goed onderkomen gaat zoeken voor de drie hamsters.

Gevangen in Gewicht

Op 10 oktober 2007 organiseert het Fonds Psychische Gezondheid voor de 11de keer de Landelijke Dag Psychische Gezondheid. Dit jaar staat het thema eetstoornissen centraal. Op deze dag, met als titel “Gevangen in Gewicht”, worden mensen in de omgeving van iemand met een (beginnende) eetstoornis aangesproken. Want vaak zijn er signalen op te merken die duiden op een eetstoornis. 

Het Fonds Psychische Gezondheid brengt op 10 oktober op grote schaal een signalenkaart uit die ouders, familieleden, vrienden of anderen kan helpen een eetstoornis te herkennen. Ook is er een brochure waarin alles over eetstoornissen staat. Het publiek kan reageren en informatie aanvragen via de campagnewebsite www.gevangeningewicht.nl en de Psychische Gezondheidslijn: 0900-9039039 (20ct/min). Het GezondheidInformatiePunt (GIP) van Bibliotheek Zwolle heeft dit thema tot maandthema gemaakt. Dat betekent dat de signalenkaart voor ouders en vrienden gratis voor iedereen klaarligt bij het GIP. Ook kan men folders en een literatuurlijstje met handige websites, interessante informatie en verhalende boeken rondom dit thema meenemen. 

Lees verder »