Infoavond over veranderingen in financiering van zorg

PhiladelphiaSupport, een onafhankelijke vereniging van ouders van kinderen en volwassenen met een (verstandelijke) beperking, organiseert in samenwerking met MEE IJsseloevers en de RFvO IJssel-Vecht op donderdag 10 mei 2007 in Zwolle een informatieavond over veranderingen in de financiering van zorg. Het accent zal liggen op zorgzwaartebekostiging. Vooral mensen die in een AWBZ instelling wonen met een indicatie verblijf gaat er veel veranderen. Met ingang van 1 januari 2008 wordt daar nl. de zogenaamde zorgzwaartebekostiging van kracht. In de instellingen is men nu al druk bezig met de voorbereidingen. Mensen in instellingen hebben daar nu al mee te maken.

De werkwijze van zorgaanbieders en verzekeraars zal gaan veranderen. Het is de bedoeling dat met het nieuwe financieringssysteem iedereen straks precies die zorg krijgt die nodig is. Niet meer en niet minder. Bovendien wordt de positie van de cliënt die in een AWBZ instelling woont sterker. In het nieuwe systeem is zijn zorgvraag het uitgangspunt. De zorgovereenkomst en het zorgplan gaan een belangrijke rol spelen. De cliënt of zijn belangenbehartiger kan zelf gaan onderhandelen. Tijdens de thema-avond gaat het om de centrale vraag: ‘Hoe krijg ik de zorg die bij mijn zoon/dochter broer/zus past?’

Lees verder »

Extra voorlichting vmbo-groen

Op donderdag 15 maart organiseert het groene vmbo van De Groene Welle
in Zwolle een extra voorlichtingsavond. Van 19.30 uur tot 21.00 uur
wordt informatie gegeven over het onderwijs, de manier van lesgeven en
de begeleiding van leerlingen. De voorlichtingsavond is speciaal bedoeld
voor ouders en/of verzorgers van leerlingen uit de hoogste groepen van
de basisschool en biedt de mogelijkheid om kennis te maken met de
school. Ook de kinderen kunnen meekomen. Voor hen is er een apart
programma.

Tijdens de voorlichtingsavond wordt aandacht geschonken aan het leren
in leergebieden. In deze leergebieden, zoals Mens en Maatschappij en
Mens en Natuur, zijn verschillende ‘ouderwetse vakken’ samengevoegd.
Alle leergebieden behandelen per jaar vier verschillende thema’s, die
van verschillende kanten worden behandeld. Daarnaast worden leerlingen
niet alleen beoordeeld op hun kennis. Een leerling moet ook weten hoe de
kennis moet worden toegepast. Belangrijk zijn daarbij zaken als:
zelfstandigheid, samenwerking, planning en communicatie met
medeleerlingen en docenten.

Lees verder »

Eerste diploma’s opleiding Life & Nature Specialist uitgereikt

Woensdagavond 7 oktober zijn door de directie van Landstede in het gebouw De Kruitwisch in Doepark de Nooterhof de eerste diploma’s uitgereikt aan cursisten van de opleiding Life & Nature Specialist.  Onder grote belangstelling van familie, vrienden en stagebegeleiders zijn de eerste diploma’s en getuigschriften uitgereikt aan Gerda Boonstra, Hanneke Rademaker, Judith van Veen en Hillie Waning. Dit zijn de eerste afgestudeerden van deze unieke opleiding. Niet alleen de inhoud van de opleiding, die tot doel heeft de communicatie en voorlichting over duurzaamheid, natuur en milieu te vergroten, is uniek maar ook de vorm waarin de opleiding is gegoten.


Foto: Landstede

Vanaf het begin zijn deze deeltijd cursisten bezig geweest met opdrachten uit de praktijk. Afhankelijk van de vooropleiding en ervaring van de individuele cursist zijn opdrachten (prestaties) uitgekozen die aansluiten bij die eerder verworven competenties. Dit eerste cohort ooit, van deze deeltijdvariant van de opleiding Life & Nature Specilaist  bestond uit al zeer ervaren IVN-natuurgidsen. Een belangrijk onderdeel van de opleiding, de kennis van flora en fauna kon daarom ook snel worden doorlopen. Van de vier afgestudeerden zijn er twee die inmiddels al (betaald) werkzaam zijn in hun geliefde werkveld. Als coördinator van een natuur en milieu centrum en als coördinatrice van landschapsbeheer voor scholen bij Landschap Overijssel.

Werkzaamheden Spoorwegovergang IJsselcentraleweg

Volker Rail voert in de nacht van zaterdag 10 op zondag 11 maart 2007 werkzaamheden uit aan de spoorwegovergang IJsselcentraleweg in opdracht van de NS. De spoorwegovergang wordt tijdens de werkzaamheden in zijn totaliteit afgesloten en is dus niet toegankelijk voor het verkeer. Op zondag 11 maart om 06.00 uur is de spoorwegovergang weer geopend.

De aanleiding voor de werkzaamheden is dat er bij een meting van het spoor een gebrek in de spoorstaaf is ontdekt. De spoorstaaf, met een lengte van 38 meter, wordt in de overweg vervangen met behulp van een werktrein en twee kranen op lorries.  Het gemotoriseerd verkeer is gedurende de  werkzaamheden gestremd. Geadviseerd wordt om te rijden via de Oldeneelallee. De fietsers en de voetgangers langs deze route zijn ook gestremd. Geadviseerd wordt een andere fiets- of looproute te nemen.

Zwollenaar start magazine voor vrouwen

 Zwollenaar Dennis Weener start PIT magazine, een blad dat zich richt op
vrouwen tussen de 35 en 45 jaar. De bedoeling is om levensverhalen van
mensen over te brengen om mensen te inspireren nieuwe wegen in te slaan.
Het blad verschijnt twee keer per maand. Het tijdschrift start met een
oplage van 25 duizend en hoopt een oplage van 40 duizend te bereiken. Inhet eerste nummer van PIT komen onder andere debuterende politici uit de Tweede Kamer aan het woord over hun keuze voor de politiek en vertelt een toponderneemster over haar omscholing tot shiatsu-therapeute. PIT is vanaf 20 april verkrijgbaar in de boekhandel en kiosk

Zorg in Natura óf Persoonsgebonden Budget

Om u te helpen bij deze ‘keuze’ organiseren MEE IJsseloevers en de Regionale Federatie van Ouderverenigingen (RFvO) een informatieve bijeenkomst in het dienstencentrum De Terp, Radewijnsstraat 1 (Dieze Oost) te Zwolle op dinsdag 6 maart 2007 om 19.30 uur. De bijeenkomst is voor mensen met een (verstandelijke) beperking, familie én belangstellenden.

Martin van Zelm van het Netwerk Naar Keuze zal ingaan op het Persoonsgebonden Budget, Marjan Gildemeester zal als ervaringsdeskundige vertellen over Zorg in Natura. Beide opties komen dus aan bod en de voor- en nadelen worden op een rij gezet.De voorlichtingsbijeenkomsten van de RFvO en MEE IJsseloevers in Zwolle vinden iedere eerste dinsdagavond van de maand plaats en zijn gratis toegankelijk. Voor meer informatie over de avonden kunt u contact opnemen met het informatiecentrum van MEE IJsseloevers T 038 455 46 46

Informatieavond voor vrouwen rond de menopauze

Op 22 februari 2007 is er in de Isala klinieken locatie Sophia te Zwolle, een informatieavond over de menopauze en de menopauzepolikliniek. Opvliegers, nachtelijke transpiratie, stemmingswisselingen, dit zijn typische menopauzeklachten die kunnen optreden bij vrouwen rond 50 jaar.

Belangstellenden kunnen deze informatieavond op 22 februari  bezoeken. Sprekers op de avond zijn Henk ter Brugge (gynaecoloog) en Anneke Fransen (menopauzeverpleegkundige).Locatie: Isala klinieken, locatie Sophia, Denekampzaal. De avond begint om 19.45 uur met koffie/thee en duurt tot +/- 21.30 uur.

Maand van gebitsverzorging

Februari is door de GGG (groep Geneeskunde van het Gezelschapsdier) uitgeroepen als de maand van de gebitsverzorging voor dieren. Dierenkliniek De 5 Olifanten aan de Zerboltstraat in Zwolle heeft in dit kader een interessante actie: gratis gebitscontrole voor dieren en advies bij een assistente en een kortingsbon op kwaliteitsvoer.

Een goede verzorging van het gebit kan een wereld van verschil maken. Dieren met gebitsproblemen zullen enorm opknappen na een goede gebitsreiniging. Bij de dierenkliniek kan een afspraak gemaakt worden via info@de5olifanten.nl.

Lees verder »

Zwollenaar van het jaar 2006

Wie wordt de Zwollenaar (of Zwolse) van het jaar 2006 ? Weblog Zwolle nodigt de bezoekers uit om via een reactie Zwollenaren te nomineren.

Laat bijvoorbeeld bij de nominatie je gedachten eens gaan over het gehele jaar 2006. Wie presteerde er op een bijzondere wijze, kwam positief in de spotlight, verrichtte een heldendaad of verdient anderzijds de titel Zwollenaar van 2006 ?

Lees verder »

Voorlichting Dementie op jonge leeftijd en NAH

Op dinsdag 13 februari 2007 vindt een voorlichtingsavond plaats over
dementie op jonge leeftijd en Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Deze
bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is. De
voorlichtingsavond vindt plaats in de Statenzaal van de centrale
bibliotheek Zwolle (Diezerstraat 80) van 19.45 tot 22.00 uur. De
organisatie is in handen van RIAGG Zwolle  in samenwerking met
zorgspectrum Het Zand en het Gezondheidsinformatiepunt van de
bibliotheek Zwolle. De entree is  3,- (all in pas:  2,-).  

Voor aanmelding en informatie kunt u contact opnemen met het Cursuscentrum
Preventie (telefoon 038 – 4269522) en de bibliotheek Zwolle (telefoon:
038 421 72 78).

Lees verder »