Start aanleggen bergbezinkleidingen in Park

Wethouder Van Dooremolen gaf donderdagmorgen op symbolische wijze het officiële startsein voor het aanleggen van de bergbezinkleidingen in Park de Wezenlanden.

Onlangs is de gemeente Zwolle gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de leidingen. Een bergbezinkleiding is een extra gecreëerde ruimte in de grond om zowel het regenwater als het afvalwater tijdens extreme buien op te vangen. Ook worden er bergbezinkleidingen aangelegd aan de Boerendanserdijk. De capaciteit van het bergbezinksysteem aan de Boerendanserdijk bedraagt 180 m3 en in het Park De Wezenlanden bedraagt deze 1050 m3.

Lees verder »

Zwolse scholen handhaven leerplicht

De leerlingen van het voortgezet onderwijs in Zwolle hebben vrijdag 30 november gewoon les. Leerlingen die niet aan de lessen deelnemen worden als spijbelaars geregistreerd. Dit is de uitkomst van een beraad tussen schoolleiders en de wethouder van onderwijs, Martin Knol. Leerlingen die mee willen doen aan de landelijke scholierendemonstratie moeten dit melden aan de schoolleiding en schriftelijk toestemming hebben van hun ouders.

Rond het maatschappelijk debat rond de verplichte onderwijstijd hebben scholierenacties de afgelopen week een grote rol gespeeld. Nu de discussie in de Tweede Kamer is geweest, maken gemeente en schoolleiding zich zorgen over de voor vrijdag aangekondigde manifestatie tegen de verplichte onderwijstijd in Amsterdam. Nu het beleid is vastgesteld zijn er geen reden meer om mee te werken aan protestacties. De Zwolse scholen ondersteunen deze acties niet meer. Leerlingen die meedoen aan de aangekondigde acties onttrekken zich aan de leerplicht en zijn strafbaar.

Lees verder »

HIV-patiënten nog vaak in sociaal isolement

 Isala klinieken zetten nurse practitioner in voor speciale begeleiding
Veel HIV-patiënten leven in een sociaal isolement, omdat ze niet in de openbaarheid durven te praten over hun ziekte. Daarom leidt het HIV-behandelcentrum van de Isala klinieken zijn consulent op tot nurse practitioner: een verpleegkundige met een aanvullende opleiding die
ook intensiever aandacht kan besteden aan sociale aspecten van deze chronische ziekte.

Daarnaast mag deze verpleegkundige sommige medische taken van de arts overnemen. Het HIV-behandelcentrum in Zwolle sluit hiermee aan bij de landelijke ontwikkeling van nieuwe beroepsgroepen in de gezondheidszorg. Een aantal jaren geleden leidde een HIV-infectie in bijna alle gevallen tot Aids en als gevolg daarvan tot de dood. Maar een HIV-infectie kan tegenwoordig langdurig worden onderdrukt, waardoor
patiënten met HIV in redelijke tot goede gezondheid kunnen blijven leven. De huidige medicatie geneest de HIV-infectie niet. Wel zorgen de medicijnen ervoor dat het aantal virusdeeltjes wordt onderdrukt. Dat vertraagt de ontwikkeling van de ziekte.

Lees verder »

Extra rattenvangers ingezet in Mastenbroek

Het Waterschap Groot Salland zet extra mankracht in om de populatie muskusratten in de polder Mastenbroek in te perken. Sinds maandag 19 november versterken 12 bestrijders van collega-waterschappen het team Muskusrattenbestrijding van Groot Salland.

Met deze actie wil het waterschap door extra inzet van uren en de ervaring van muskusrattenvangers van andere waterschappen ook de ‘besmette’ polder Mastenbroek onder controle krijgen. Het beleid ‘werken van schoon naar vuil’ van de afgelopen jaren werpt zijn vruchten af. Het Waterschap Groot Salland heeft de bestrijding van muskus- en beverratten in haar beheersgebied goed op orde. Helaas zijn er altijd plaatsen waar de muskusrat zich niet makkelijk laat wegvangen.

Camera’s boven A28 bij Zwolle

In opdracht van de politieregio IJsselland en in samenwerking met Rijkswaterstaat, worden eind november 2007, ‘kentekenlezende camera’s’ geplaatst aan de portalen over Rijksweg A28 nabij Zwolle-Zuid. Met deze camera’s worden de kentekens van passerende voertuigen geregistreerd.

Het gaat om een pilot waarbij wordt onderzocht of het mogelijk is om de via deze camera’s verkregen kentekens te gebruiken bij de bestrijding van de criminaliteit. De politie benadrukt dat het hier niet gaat om camera’s die te hoge snelheden of andere verkeersovertredingen vastleggen. Om de camera’s te kunnen monteren, worden de rijbanen van de A28 in die periode in de nachtelijke uren, één-voor-één tijdelijk buiten gebruik gesteld. De weggebruikers worden in die nachten, ruim voor de betreffende locatie, met borden over deze werkzaamheden geïnformeerd. Gezien het tijdstip waarop het werk plaatsvindt, zal dit naar verwachting een minimale overlast voor het verkeer opleveren.

Kunst tijdens Roze middag

Woensdag 12 december is er in de Terp de Roze middag voor senioren. Thema dit keer is: Kerstmis in de middeleeuwse beeldende kunst. Klaas Ouwehand verzorgt een prachtige dialezing.

De Roze middagen worden georganiseerd met medewerking van ANBO-Roze en zijn bedoeld voor homoseksuele en geïnteresseerde ouderen. Aan de hand van themabijeenkomsten wisselen senioren ervaringen uit en belichten zij interessante onderwerpen. Tijd:14.00 uur tot 16.00 uur in dienstencentrum de Terp, Radewijnsstraat 1. Kosten: € 2,-, inclusief een kopje koffie of thee. Elke 2e woensdag van de maand. Informatie bij Inge Houben, tel. 038-8515750 of Carlien Achterkamp, tel. 038-8515748.

Nieuwe wissels emplacement Zwolle

De wissels op het spooremplacement in Zwolle worden komend weekeinde vernieuwd.

Het werk begint vrijdag om middernacht en moet maandag om vijf uur klaar zijn. Omwonenden zijn gewaarschuwd voor geluidshinder van onder meer slijpmachines en werktreinen. De werkzaamheden hebben geen gevolgen voor het treinverkeer.

Bron: RTV Oost.nl

Leden gezocht voor Groot Sallands Burgerpanel

 Wat vindt u van het Waterschap Groot Salland? Of over welke onderwerpen wilt u meer weten? Ontvangt u voldoende informatie over hoe het waterschap met  belastinggeld omgaat en wat vindt u van de digitale dienstverlening? Hoe kan de  belevingswaarde van water worden vergroot, heeft u tips? Het Waterschap Groot Salland wil weten of burgers tevreden zijn en start om die reden het Groot Sallands Burgerpanel. Het is het eerste digitale waterschapspanel in Nederland. 

Vandaag ontvangen 3500 inwoners van het gebied van Groot Salland een uitnodiging om deel te nemen aan het Burgerpanel. De inwoners zijn willekeurig geselecteerd uit het adressenbestand. Daarnaast is het waterschap natuurlijk ook op zoek naar geïnteresseerden die zichzelf opgeven om hun mening en ervaringen te delen. Aanmelden kan via de website van het waterschap, www.wgs.nl/burgerpanel. De onderzoeksresultaten worden door het waterschapsbestuur besproken en – daar waar mogelijk – wordt er actie op ondernomen.

Lees verder »

Promotie CD Bluefinger over Herman Brood

Zanger Frank Black van de Amerikaanse rockband Pixies komt naar Zwolle om zijn cd over Herman Brood te promoten.

De cd heet Bluefinger, omdat Zwollenaren ook blauwvingers worden genoemd en Brood in die stad is geboren. Herman Brood was zelf een grote fan van de Pixies. Black maakte kennis met Brood door een filmpje op Youtube. Hij was zo onder de indruk dat hij meer informatie over Brood opvroeg en uiteindelijk besloot een hele cd aan hem op te dragen. Black zingt over het leven van Brood, zijn dochter en zijn dood. Hij treedt eind februari op in popcentrum Hedon.

Bron: RTV Oost.nl

Waterschapskosten volgend jaar op gelijk niveau

Het algemeen bestuur van het Waterschap Groot Salland heeft tijdens zijn vergadering op donderdag 8 november de tarieven 2008, de begroting 2008 en de meerjarenbegroting

2008-2012 vastgesteld. Hieruit volgt dat de omslag voor 2008 gemiddeld nagenoeg gelijk blijft. Dit is onder meer mogelijk door voor 2008 bijna € 4 miljoen aan de financiële reserves te onttrekken. Voor 2008 heeft het waterschap bijna € 54 miljoen begroot om het waterbeheer in West-Overijssel goed uit te kunnen voeren. In de periode 2009-2012 voorziet het waterschap een gemiddelde stijging van de omslag van ca. 6% per jaar.

Lees verder »

Niet meer rijksgeld voor Achmea

Het Rijk hoeft het zorgkantoor van Achmea (ook in Zwolle) niet meer geld te geven voor thuiszorg in Overijssel, Drenthe en Flevoland.
Dat heeft de rechtbank in Den Haag besloten.

Volgens de rechtbank heeft Achmea niet kunnen bewijzen dat cliënten door geldgebrek niet de zorg krijgen waarop ze recht hebben. Achmea eiste in kort geding meer geld van de staat, omdat steeds meer zorginstellingen patiëntenstops moesten instellen.

Bron: RTV Oost.nl

Hoe ziet Zwolle er voor onze kinderen uit?

Ingezonden brief

Het Ontwerp Structuurplan 2020 ligt tot donderdag 15 november ter visie. Iedereen kan zijn mening nog een keer geven. Ik wil via deze weg mijn mening daaraan toevoegen. Zwolle is een machtig mooie stad. De stad heeft alles: goede onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, een prachtig theater en gezellig centrum. Zwolle heeft een sterk bedrijfsleven, de werkgelegenheid groeit als kool. En het mooie is: vanuit Zwolle kun je met de auto en de trein alle kanten op, en omgekeerd.  

Zo´n stad, daar wil je wel wonen. Niet verbazingwekkend dat het inwonertal de komende jaren groeit. Wij, de huidige inwoners, kunnen zorgen dat Zwolle evenwichtig groeit. Daarbij moet Zwolle van mij groen blijven. En leefbaar en bereikbaar, al vind ik duurzaamheid ook erg belangrijk. Dan is het slim om nu al bewuste keuzes te maken voor de toekomst.

Lees verder »