Bijzondere natuurreligieuze lenteviering

Voor verreweg de meeste mensen betekent het aankomende weekend van Pasen eigenlijk niet veel méér dan een extra lang weekeinde. Als het weer het toelaat, zullen ongetwijfeld de éérste caravans van stal worden gehaald en naar al dan niet vaste standplaatsen op de camping worden gereden. Het lentegevoel prikkelt de verbeelding en doet menigeen uitzien naar een hopelijk lange periode van zon en buitenleven.

Het lentebewustzijn dat mét het aanbreken van het komende weekend baan breekt, vormt voor de werkgroep “Omphalos-Zwolle” aanleiding te zorgen voor opnieuw een natuurreligieus vormgegeven viering in de Werkplaats voor Beweging en Kunst aan de Hobbemastraat. Daarmee wordt voorzien in een behoefte aan een alternatieve maar eigentijdse benadering van zingeving en spiritualiteit, zoals reeds eerder uit de verrassende opkomst bleek tijdens de Midwinterviering in december en onlangs bij de viering van het Keltische Imbolc in februari.

Lees verder »

Voorlichting over hulp bij dementie

De zorg voor een dement familielid is een zware opgave. Op dinsdagavond 18 maart van 19.00 tot 21.30 uur is er in het Alzheimercafé weer volop gelegenheid om met lotgenoten te praten of om meer persoonlijke vragen aan de aanwezige deskundigen te stellen. Tijdens deze avond wordt onder andere gesproken over de diverse mogelijkheden voor hulp bij de zorg voor een dement familielid.

Het gevolg van dementie is voor de patiënt en diens omgeving zeer ingrijpend. Partners, familieleden en vrienden krijgen een zware last op hun schouders en krijgen te maken met emotionele en praktische problemen. Het Alzheimercafé is de plaats waar mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Ook hulpverleners en vrijwilligers die de sfeer willen proeven zijn van harte welkom. 

Lees verder »

Peper en Zout: een smaakmakend gesprek

Nederland telt verhoudingsgewijs steeds meer ouderen. Dat heeft verregaande consequenties voor de economie, de arbeidsmarkt, de zorg, de verzorgingsstaat én de senioren zelf. Deze aflevering van Peper en Zout sluit aan bij het thema van de boekenweek. In het debat staat de zorgsector centraal, als voorbeeld voor andere sectoren. Eén ding is zeker: het is hoogtijd voor verandering.

Senioren van nu leven met een ‘Zwitserleven’ gevoel: ze zijn vitaal, gaan op reis, staan midden in de maatschappij. Ondanks die vitaliteit verlaat deze generatie gemiddeld rond het 61ste levensjaar massaal de arbeidsmarkt. Omdat het van de wet moet, omdat ze het verdiend hebben, omdat er ‘leuke’ regelingen zijn of omdat het hun recht is. Wie gaat hen op de arbeidsmarkt vervangen?

Lees verder »

Young United organiseert zaalvoetbaltoernooi

In de voorjaarvakantie, op vrijdag 29 februari, organiseren de jongere vrijwilligers van Young United, de sportafdeling van TRAVERS, een zaal-voetbaltoernooi in de WRZV-hallen.

De leeftijdscategoriën zijn 10 t/m 14 jr. en 15 t/m 21 jr. De kosten zijn slechts 1 euro p.p. Een team moet minimaal bestaan uit 4 spelers en een keeper. Je kunt je digitaal opgeven t/m 24 februari op het volgende e-mailadres: youngunited_hbx@hotmail.com

‘Recht op een beter gevulde portemonnee?’

Op dinsdagavond 4 maart organiseert de Regionale Federatie van Ouderverenigingen samen met MEE IJsseloevers in Zwolle een voorlichtingsbijeenkomst met als thema: ‘Recht op een beter gevulde portemonnee?’

Mensen met een handicap en arbeidsongeschikten kunnen vaak honderden euro’s terugkrijgen van de belastingdienst. Laat u informeren over deze en andere mogelijkheden voor tegemoetkoming in de kosten, door een medewerker van de ANGO.

Lees verder »

Voorlichtingsbijeenkomst over ‘vriendschap’

Op dinsdagavond 5 februari organiseert de Regionale Federatie van Ouderverenigingen samen met MEE IJsseloevers in Zwolle een voorlichtingsbijeenkomst over vriendschap, relaties en seksualiteit voor mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders, familie en betrokkenen.

Tijdens de bijeenkomst wordt informatie gegeven over vriendschappen van mensen met een verstandelijke beperking. Hoe ga je vriendschappen aan? Hoe kun je daar als ouder iets in betekenen of wat moet je juist laten? Waar ligt de grens tussen vriendschap en relatie? En hoe ga je om met seksualiteit van je zoon of dochter/broer of zus? Hoe geef je de juiste voorlichting? Hoe sta je als ouder tegenover al deze zaken? En wat vinden mensen met een verstandelijke beperking zelf? De avond is bestemd voor mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders/familie, begeleiders van zorginstellingen, studenten en anderen die op welke manier dan ook belangstelling hebben voor dit thema.

Lees verder »

Informatie over wonen met verstandelijke beperking

Op dinsdagavond 29 januari  is in Zwolle een informatiebijeenkomst over de verschillende woonmogelijkheden voor mensen met een verstandelijke beperking.

Tijdens de bijeenkomst wordt informatie gegeven over verschillende woonvormen, zoals het wonen in een beschermde woonomgeving, een kleinschalige woonvorm, zelfstandig wonen, wonen op een zorgboerderij, in een Thomashuis of in een particulier initiatief. De vraag die tijdens de bijeenkomst centraal staat, is: ‘Hoe kies ik de woonvorm of woonmogelijkheid die het beste bij mijn zoon, dochter, broer of zus past?’

Lees verder »

Hoesten of niezen? Zakdoek kiezen!

Griep en verkoudheid zijn erg besmettelijk. Goede hygiëne kan verspreiding voorkomen. Daarom start de GGD Regio IJssel-Vecht op 12 december een voorlichtingscampagne over griep en verkoudheid.
 
De campagne gaat vooral over maatregelen die de kans op besmetting verkleinen. Zo adviseert de GGD om altijd een hand of zakdoek voor uw mond te houden als u hoest of niest. Gebruik bij voorkeur een papieren zakdoek of tissue en gooi deze na één keer gebruik weg. En was vaak uw handen, ook na hoesten, niezen of snuiten. Zorg bovendien voor ventilatie in huis en maak bepaalde voorwerpen regelmatig schoon, zoals deurknoppen en speelgoed.

Lees verder »

OM wil videoconferenties uitbreiden

Het Openbaar Ministerie in Zwolle wil het aantal zittingen dat via een videoconferentie wordt afgehandeld, uitbreiden.

Ruim een jaar geleden is het OM begonnen met een proef met videozittingen. Daarbij worden verdachten van kleine vergrijpen op
het politiebureau voor een webcam gezet. Vervolgens wordt een verbinding gelegd met het OM. Verdachte kan dan een leer- of werkstraf accepteren om zo verdere strafvervolging te voorkomen.
De videozittingen leveren het OM een tijdwinst van 25 minuten per zaak op.

Bron:RTV Oost.nl

Start aanleggen bergbezinkleidingen in Park

Wethouder Van Dooremolen gaf donderdagmorgen op symbolische wijze het officiële startsein voor het aanleggen van de bergbezinkleidingen in Park de Wezenlanden.

Onlangs is de gemeente Zwolle gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de leidingen. Een bergbezinkleiding is een extra gecreëerde ruimte in de grond om zowel het regenwater als het afvalwater tijdens extreme buien op te vangen. Ook worden er bergbezinkleidingen aangelegd aan de Boerendanserdijk. De capaciteit van het bergbezinksysteem aan de Boerendanserdijk bedraagt 180 m3 en in het Park De Wezenlanden bedraagt deze 1050 m3.

Lees verder »

Zwolse scholen handhaven leerplicht

De leerlingen van het voortgezet onderwijs in Zwolle hebben vrijdag 30 november gewoon les. Leerlingen die niet aan de lessen deelnemen worden als spijbelaars geregistreerd. Dit is de uitkomst van een beraad tussen schoolleiders en de wethouder van onderwijs, Martin Knol. Leerlingen die mee willen doen aan de landelijke scholierendemonstratie moeten dit melden aan de schoolleiding en schriftelijk toestemming hebben van hun ouders.

Rond het maatschappelijk debat rond de verplichte onderwijstijd hebben scholierenacties de afgelopen week een grote rol gespeeld. Nu de discussie in de Tweede Kamer is geweest, maken gemeente en schoolleiding zich zorgen over de voor vrijdag aangekondigde manifestatie tegen de verplichte onderwijstijd in Amsterdam. Nu het beleid is vastgesteld zijn er geen reden meer om mee te werken aan protestacties. De Zwolse scholen ondersteunen deze acties niet meer. Leerlingen die meedoen aan de aangekondigde acties onttrekken zich aan de leerplicht en zijn strafbaar.

Lees verder »