Zwolse hulp voor watersnood Zuid-Azie

De ontwikkelingsorganisatie Red een Kind in Zwolle deelt sinds deze week hulpmiddelen uit aan de slachtoffers van de watersnoodramp in Zuid-Azië.

De hulpverlening vindt plaats in Bihar. Dat is zwaar getroffen gebied in het noordoosten van India. De bewoners hebben geen huis, werk en eten meer. De watersnoodramp in het zuiden van Azië heeft al aan 2500 mensen het leven gekost. Honderden dorpen zijn compleet verdwenen en honderdduizenden mensen zijn dakloos.

Bron: RTV oost.nl

Onderhoudswerkzaamheden Weblog Zwolle

Wegens onderhoudswerkzaamheden aan Weblog Zwolle, is de website woensdag 1 augustus tijdelijk off line. We hopen op uw begrip en hopen de werkzaamheden voor de avond afgerond te hebben.

Om u in de toekomst te blijven voorzien van actueel nieuws uit Zwolle en de website klaar te maken voor nieuwe ontwikkelingen in de toekomst zijn wij genoodzaakt dit te ondernemen. Als bezoeker van Weblog Zwolle zult u na afloop van het onderhoud voorlopig niets merken, in de toekomst wel.

Team Weblog Zwolle

2006 goed jaar voor RIAGGz over de IJssel

RIAGGz over de IJssel presenteert de activiteiten van het tweede bestaansjaar in haar jaarverslag ‘Zorg, mag het een onsje meer zijn?’. 2006 is voor de organisatie in meerdere opzichten een topjaar geweest. Dat uit zich in het feit dat er meer cliënten zijn geholpen dan ooit tevoren en dat de wachttijden fors zijn teruggedrongen. 2006 is ook een topjaar als het gaat om tevredenheid. Uit onderzoeken blijkt dat cliënten tevreden zijn over de hulpverlening en ook de medewerkers toonden zich in onderzoek meer tevreden dan het gemiddelde in de sector.

Bestuurders Hans Ester en Ernst Klunder kijken terug op een jaar waarin de verbinding tussen RIAGG Zwolle en RIAGG IJsselland effectief is gemaakt. Met als kroon op het werk de fusie met De Kern Maatschappelijke Dienstverlening, de eerste fusie in Nederland tussen een instelling voor geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. De uitdaging voor de toekomst ziet de organisatie in het bieden van service en kwaliteit aan haar klanten. Dat realiseert  RIAGGz over de IJssel door de inzet van regionale teams, zodat de hulp dichtbij de mensen wordt aangeboden. Met daarnaast de inzet van specialistische teams waaronder het Autismeteam, team Persoonlijkheidsstoornissen, team Niet Aangeboren Hersenletsel en de gespecialiseerde hulp voor kinderen van 0 – 4 jaar (team Infant Mental Health). Het jaarverslag 2006 is te bekijken op www.riaggz-overdeijssel.nl

IJsselheem en Isala Ouderenzorg onderzoeken samengaan

Woonzorgconcern IJsselheem en Isala Ouderenzorg onderzoeken of zij in de nabije toekomst samen kunnen gaan als één gespecialiseerde ouderenzorgorganisatie in de regio Kampen-Zwartewaterland-Zwolle. Daartoe is dinsdag 12 juni 2007 een intentieverklaring getekend door de Raad van Bestuur van IJsselheem, de Raad van Bestuur van de Isala klinieken en de directeur van Isala Ouderenzorg. Een jaar geleden startten IJsselheem en Isala Ouderenzorg al een onderzoek naar de mogelijkheden voor intensieve samenwerking. Op basis hiervan zijn meerdere samenwerkingstrajecten met goede resultaten tot stand gekomen. Vanaf heden tot 1 oktober 2007 wordt onderzocht of Isala Ouderenzorg, dat los komt te staan van de Isala klinieken, kan worden overgedragen aan IJsselheem.  

Tot nu toe maakt Isala Ouderenzorg deel uit van de Isala klinieken. Beide organisaties hebben weliswaar een sterke, historisch opgebouwde relatie, maar de doelgroepen en de financiering lopen sterk uiteen. Richten de klinieken zich hoofdzakelijk op onderzoek en behandeling van patiënten (cure), ouderenzorg richt zich vooral op wonen, zorg en welzijn van cliënten (care). Het onderzoek naar samenwerking is in een stroomversnelling gekomen nu de directeur van Isala Ouderenzorg, Wilma Koch, per 1 augustus vertrekt. Bovendien vinden zowel IJsselheem als de Isala klinieken dat de ouderenzorg tijd, energie, aandacht en investeringen nodig heeft. Daarom is dit het moment voor IJsselheem en Isala Ouderenzorg om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

Mogelijk weeralarm in regio Zwolle

Het KNMI houdt er rekening mee dat zaterdag opnieuw een weeralarm moet worden afgekondigd. De ontwikkeling van het onweer valt rond 14.00 uur mee, een nieuw weeralarm hangt af van de ontwikkelingen in de komende uren, zegt meteoroloog Rob Groenland van het KNMI.

In Zuid-Limburg is sprake van ‘normaal’ onweer, maar in het noordoosten wordt binnen een paar uur onweer met hevige regenval verwacht.

Vrijdag gaf het KNMI een weeralarm af omdat zwaar onweer en regen voor gevaarlijke situaties en overlast zorgden. Vooral het zuiden van Nederland en Noord- en Zuid-Holland kregen met het noodweer te kampen.

Lees verder »

KNMI kondigt weeralarm af

Een groot onweerscomplex ligt momenteel op de lijn Maastricht – Tilburg – Haarlem en trekt vanavond langzaam verder noordwestwaarts. In de wijde omgeving van genoemde lijn zijn zeer veel blikseminslagen, er is kans op hagel en lokaal valt een grote hoeveelheid regen.

Met name in de zuidwestelijke helft van het land zijn zware onweersbuien tot ontwikkeling gekomen. Er is daarvoor een WEERALARM uitgegeven. Bij de buien is er kans op hagel en windstoten tot 65 km/uur. Lokaal valt er erg veel regenwater. Komende nacht kunnen met name in het westen van het land nog steeds enkele onweersbuien vallen, in het zuiden kan er bij weinig wind een mistbank ontstaan. Opnieuw komt de temperatuur op veel plaatsen nauwelijks onder de 20 graden. Zaterdag kan in het zuidwesten van het land nog steeds wat laaghangende bewolking van zee binnendrijven. Het wordt daar dan niet veel warmer dan 18 graden. Elders wordt het bij een zwakke veranderlijke wind en veel zon opnieuw broeierig warm met 25-30 graden. Er is op meer plaatsen kans op pittige onweersbuien.

Lees verder »

Verwendag voor (ex-) kankerpatiënten

Volgende week dinsdag 29 mei organiseren dertig studenten van de opleidingen Schoonheidsverzorging en Haarverzorging van de Landstede een verwendag voor (ex-) kankerpatiënten. De dag vindt plaats van 10.00 tot 16.00 uur aan de Assendorperdijk 55, de locatie waar de studenten normaal gesproken hun lessen volgen. Het gaat om onder andere gelaatsbehandelingen, visagie, nagelverzorging en haarverzorging. De behandelingen zijn gratis. Na afloop van de behandeling krijgen deelnemers een hapje en drankje en een leuke attentie aangeboden. Landstede is in de wijde regio het enige opleidingsinstituut dat meedoet met dit initiatief.

Hiervoor wordt samengewerkt met Viva la Donna, een Stichting die tot doel heeft om vrouwen met kanker of zij die daarvoor behandeld zijn weer te laten stralen. Door middel van zogenaamde ‘Benefiet Shopping Middagen’ en de verkoop van cadeauproducten zamelt zij de financiële middelen in om initiatieven voor vrouwen met kanker of zij die daarvoor behandeld zijn op te zetten. Stichting Viva la Donna voert haar taken uit door middel van donaties en de inzet van vele vrijwilligers.  De verwendag is een jaarlijks terugkerend evenement dat nu voor de tweede keer plaatsvindt.

Audities voor dwarsfluitensemble “Toverfluit”

Dwarsfluitensemble “Toverfluit” houdt voor nieuwe leden op zaterdag 16 juni audities voor het volgend seizoen. In het orkest spelen – naast  de ‘gewone’ dwarsfluit – de piccolo, alt-, bas- en contrabasfluit mee.

Het dwarsfluitensemble is in september 2002 opgericht door fluitiste Mirjam Slats. Inmiddels telt het orkest 22 leden leden in de leeftijd van 12 tot 22 jaar. Het orkest repeteert op dinsdagavond en treedt zo’n 5 keer per jaar op. Onlangs gooide het orkest nog hoge ogen op het Nationaal Concours voor Fluitensembles in Ittervoort. Fluitensemble ‘Toverfluit’ is dit seizoen nog te horen en te zien tijdens het optreden bij de Theeschenkerij in Park Eekhout op zondag 3 juni. Meer informatie en aanmelden op www.fluitorkest.nl .

Infoavond over veranderingen in financiering van zorg

PhiladelphiaSupport, een onafhankelijke vereniging van ouders van kinderen en volwassenen met een (verstandelijke) beperking, organiseert in samenwerking met MEE IJsseloevers en de RFvO IJssel-Vecht op donderdag 10 mei 2007 in Zwolle een informatieavond over veranderingen in de financiering van zorg. Het accent zal liggen op zorgzwaartebekostiging. Vooral mensen die in een AWBZ instelling wonen met een indicatie verblijf gaat er veel veranderen. Met ingang van 1 januari 2008 wordt daar nl. de zogenaamde zorgzwaartebekostiging van kracht. In de instellingen is men nu al druk bezig met de voorbereidingen. Mensen in instellingen hebben daar nu al mee te maken.

De werkwijze van zorgaanbieders en verzekeraars zal gaan veranderen. Het is de bedoeling dat met het nieuwe financieringssysteem iedereen straks precies die zorg krijgt die nodig is. Niet meer en niet minder. Bovendien wordt de positie van de cliënt die in een AWBZ instelling woont sterker. In het nieuwe systeem is zijn zorgvraag het uitgangspunt. De zorgovereenkomst en het zorgplan gaan een belangrijke rol spelen. De cliënt of zijn belangenbehartiger kan zelf gaan onderhandelen. Tijdens de thema-avond gaat het om de centrale vraag: ‘Hoe krijg ik de zorg die bij mijn zoon/dochter broer/zus past?’

Lees verder »

Extra voorlichting vmbo-groen

Op donderdag 15 maart organiseert het groene vmbo van De Groene Welle
in Zwolle een extra voorlichtingsavond. Van 19.30 uur tot 21.00 uur
wordt informatie gegeven over het onderwijs, de manier van lesgeven en
de begeleiding van leerlingen. De voorlichtingsavond is speciaal bedoeld
voor ouders en/of verzorgers van leerlingen uit de hoogste groepen van
de basisschool en biedt de mogelijkheid om kennis te maken met de
school. Ook de kinderen kunnen meekomen. Voor hen is er een apart
programma.

Tijdens de voorlichtingsavond wordt aandacht geschonken aan het leren
in leergebieden. In deze leergebieden, zoals Mens en Maatschappij en
Mens en Natuur, zijn verschillende ‘ouderwetse vakken’ samengevoegd.
Alle leergebieden behandelen per jaar vier verschillende thema’s, die
van verschillende kanten worden behandeld. Daarnaast worden leerlingen
niet alleen beoordeeld op hun kennis. Een leerling moet ook weten hoe de
kennis moet worden toegepast. Belangrijk zijn daarbij zaken als:
zelfstandigheid, samenwerking, planning en communicatie met
medeleerlingen en docenten.

Lees verder »

Eerste diploma’s opleiding Life & Nature Specialist uitgereikt

Woensdagavond 7 oktober zijn door de directie van Landstede in het gebouw De Kruitwisch in Doepark de Nooterhof de eerste diploma’s uitgereikt aan cursisten van de opleiding Life & Nature Specialist.  Onder grote belangstelling van familie, vrienden en stagebegeleiders zijn de eerste diploma’s en getuigschriften uitgereikt aan Gerda Boonstra, Hanneke Rademaker, Judith van Veen en Hillie Waning. Dit zijn de eerste afgestudeerden van deze unieke opleiding. Niet alleen de inhoud van de opleiding, die tot doel heeft de communicatie en voorlichting over duurzaamheid, natuur en milieu te vergroten, is uniek maar ook de vorm waarin de opleiding is gegoten.


Foto: Landstede

Vanaf het begin zijn deze deeltijd cursisten bezig geweest met opdrachten uit de praktijk. Afhankelijk van de vooropleiding en ervaring van de individuele cursist zijn opdrachten (prestaties) uitgekozen die aansluiten bij die eerder verworven competenties. Dit eerste cohort ooit, van deze deeltijdvariant van de opleiding Life & Nature Specilaist  bestond uit al zeer ervaren IVN-natuurgidsen. Een belangrijk onderdeel van de opleiding, de kennis van flora en fauna kon daarom ook snel worden doorlopen. Van de vier afgestudeerden zijn er twee die inmiddels al (betaald) werkzaam zijn in hun geliefde werkveld. Als coördinator van een natuur en milieu centrum en als coördinatrice van landschapsbeheer voor scholen bij Landschap Overijssel.