Het verhaal achter Zwolse gevelstenen: Koning David

Het verhaal achter Zwolse gevelstenen: Koning David

Zwolle – In Zwolle zijn veel gevelstenen te vinden. Meer dan in de andere Hanzesteden Kampen en Deventer. Uit de bloeitijd van Zwolle als Hanzestad, de zestiende eeuw, zie je niet veel gevelstenen meer. In die tijd werden gevelstenen nog niet zo veel toegepast in de bouw.

Veel van de Zwolse gevelstenen zijn geïnventariseerd door Anton Korteweg. Anton Korteweg was medewerker van het Gemeentelijk Monumentenbureau. Zo’n 300 objecten zijn beschreven. Korteweg deed dit in 1987 in opdracht van Vrienden van de Stadskern. In 1907 werd er voor het eerst een Zwolse lijst met gevelstenen gepubliceerd.

Lees verder »

Het verhaal achter Zwolse gevelstenen: Reliëfs van Titus Leeser

Het verhaal achter Zwolse gevelstenen: Reliëfs van Titus Leeser

Zwolle – De vijf reliëfs zijn aangebracht op de kopgevel van het dienstengebouw behorende bij de onlangs gesloopte centrale Harculo. De reliëfs zijn uitgevoerd in schokbeton*. Ze hebben als thema toepassingen van elektriciteit industrie en ambachten. Deze reliëfs zijn kenmerkend voor de ‘wederopbouwkunst’. Ze konden net als andere kunstwerken uit het gebouw gerealiseerd worden dankzij  de ‘percentageregeling beeldende kunst’. voor overheidsgebouwen uit 1951. De regeling maakte het mogelijk dat 1,5 procent van de totale bouwsom aan kunst besteed kon worden.

De  tijd van 1940 tot 1960 is de periode van wederopbouw. In de Nederlandse cultuurgeschiedenis is het een belangrijke periode. Enerzijds is het de periode van schaarste en herstel aan de andere kant een periode van optimisme, vernieuwing en groeiende welvaart. In recordtempo werden stadscentra herbouwd, nieuwe wijken uit de grond gestampt, scholen stations, postkantoren en kerken gebouwd. Veel van deze gebouwen werden voorzien van kunstwerken die speciaal voor in of aan een gebouw werden ontworpen. Er werden nieuwe materialen gebruikt zoals beton, kunststeen en pre-fab elementen.

Lees verder »

Het verhaal achter Zwolse gevelstenen: Het Hondje

Het verhaal achter Zwolse gevelstenen: Het Hondje

Zwolle – Als je het adres Grote Markt 15 leest, is de kans groot dat dit adres je niet zo veel zal zeggen. Als we het over het huis met het Hondje hebben gaat je waarschijnlijk wel een lichtje op. Het Hondje is de naam van het huis waarin een steen van een hondje in de buitenmuur is ingemetseld.

Men kende vroeger geen huisnummering. En omdat niet iedereen kon lezen, werd de naam van een huis in een afbeelding weergegeven. Hiervoor werden niet alleen gevelstenen gebruikt maar ook uithangborden windvanen en muurschilderingen. Deze zijn veelal in de loop van de tijd verloren gegaan, terwijl veel gevelstenen wel bewaard zijn gebleven. Het huis was zo vindbaar voor vreemdelingen en zo’n steen was vaak een manier om reclame te maken.

Lees verder »

Het verhaal achter Zwolse gevelstenen: De Groene Man

Het verhaal achter Zwolse gevelstenen: De Groene Man

Zwolle – In heel veel kerken en aan gebouwen in Europa is een afbeelding van ‘de Groene Man’ te vinden. In Zwolle zijn verschillende afbeeldingen van het symbool aan de Hoofdwacht op de Grote Markt aanwezig.

De Groene Man is een symbool waarvan de oorsprong niet duidelijk is. Hij komt voor in verschillende religies en culturen over de hele wereld. De Groene Man wordt gezien als personificatie van een mannelijke natuurgeest en vruchtbaarheidsgod, die de cyclus van het leven symboliseert. Hij zou zijn oorsprong kunnen hebben in de Egyptische god Osiris of de Griekse god Dyonisos.

Lees verder »

Het verhaal achter Zwolse gevelstenen: Abrahams schoot

Het verhaal achter Zwolse gevelstenen: Abrahams schoot

Zwolle – Gevelstenen werden en worden om verschillende redenen geplaatst. De stichters van gebouwen en bewoners van huizen hebben zo op veel manieren hun sporen nagelaten. Soms zijn de gebouwen zelf al verdwenen, terwijl de gevelstenen bewaard zijn.

De oudste gevelsteen van Zwolle is een steen die bekend staat als ‘Abrahams schoot’. Het is een steen uit circa 1300. De steen is ingemetseld aan de buitenkant van het koor van de Grote of Sint Michaëlskerk, aan de Korte Ademhalingssteeg. De steen is een zogenaamde tympaan. Dit is een driehoekige of halfronde sluitsteen boven een deur. De steen zat boven de ingang van de Romaanse kerk die omstreeks 1040 gebouwd werd op de plek van de huidige kerk.

Lees verder »

Het verhaal achter Zwolse gevelstenen: Gerard ter Borch

Het verhaal achter Zwolse gevelstenen: Gerard ter Borch

Zwolle – Vrijdag 15 december werd er een gevelsteen ter ere van de 400e geboortedag van Gerard ter Borch onthuld. De steen is geplaatst in de gevel  van zijn geboortehuis aan de Sassenstraat 21 te Zwolle. Het is niet met zekerheid te zeggen of hij daadwerkelijk in het huis geboren is. Dit wordt aangenomen. Wel is zeker dat hij er zijn jeugdjaren heeft doorgebracht. Op de steen staat het familiewapen van de Ter Borchs afgebeeld. De initiatiefnemer voor het plaatsen van een gevelsteen is Gert Oostingh.

Gerard leerde het schildersvak van zijn vader, Gerard ter Borch de Oude. Ook zijn zus Gesina ter Borch en zijn broers Herman en Moses werden door hun vader onderwezen. Gesina  legde veel familiegebeurtenissen vast. Moses stierf in juni 1667 in de Tweede Engelse Oorlog tijdens de tocht naar Catham.

Lees verder »

Weblog Zwolle zoekt redactieleden

Ben jij geïnteresseerd in (lokale-) media? Ben jij op zoek naar een interessante uitdaging? Ben jij op zoek naar een zinvolle vrijetijdsbesteding? Heb jij interesse voor het laatste nieuws uit Zwolle en nieuwe media? Wil je direct betrokken zijn bij de grootste internetkrant van Zwolle? Dan is deze vrijwillige functie vast iets voor jou!

wlz_logo_weblog_zwolle.jpg 

Weblog Zwolle tracht sinds 2003 haar bezoekers dagelijks te voorzien van het laatste belangrijke nieuws over en uit de gemeente Zwolle. Actuele berichtgeving en passie voor onze mooie Hanzestad en alles wat daarmee samenhangt is bij Weblog Zwolle een van de sterkste punten. Actueel op de hoogte zijn van nieuws uit Zwolle en betrokken zijn bij tal van onderwerpen over de stad: dat kan bij Internetkrant Weblog Zwolle!

Lees verder »

Blauwe balletjes voor PEC Zwolle

Voetbalvelden trekken veel publiek en zijn een daarom een aantrekkelijk doelwit voor reclamemakers. Maar soms nemen sommige (sluik)reclames en sponsoracties echt potsierlijke vormen aan.
 
 blauwe_balletjes.jpg
Wat moet een voetbalteam nou doen met blauwe balletjes? Waarschijnlijk blussen met kraanwater?? 

‘Stadsgeschiedenis’ niet blij met fietsenstalling

Ingezonden:

 

Met het besluit om op één van de archeologisch meest interessante plekken van de Zwolse binnenstad een fietsenstalling te plaatsen lijkt het of de gemeentelijke plannenmakers weinig weet hebben van de belangrijke geschiedenis en ook van de wat meer recente ontwikkelingen op deze hoek van het Rodetorenplein. Op exact deze plek naast de Belgische Keizer is nog niet zo heel lang geleden grootschalig archeologisch onderzoek gedaan waarbij zeer gave fundamentresten van de middeleeuwse Jan Bagstoren zijn gevonden (zie foto).

 

opgraving_1.jpeg 

 

Op dat moment waren er vergevorderde plannen om nieuwbouw op deze zelfde plek te plegen. Er zou een appartementengebouw (architecten bureau "De Zwarte Hond") moeten verrijzen in moderne vormgeving waarvan de architectuur zou moeten verwijzen naar de middeleeuwse situatie van stadsmuur en de Jan Bags muurtoren. De fundamenten van deze verdedigingstoren zouden blootgelegd en onder een glasplaat in de vloer van het gebouw zichtbaar behouden worden.Deze nieuwbouw waarvan de plannen al in het presentatiestadium ten stadhuize gepresenteerd waren, ging toch echter niet door. De Jan Bagstoren is toen weer onder het zand gestopt, in afwachting van betere tijden. Het is dus zeer teleurstellend dat men op deze historische plaats nu liever een ontsierende fietsenstalling bouwt dan dat men deze 14e eeuwse torenfundamenten weer openlegt voor publiek.

 

jan_bagstoren1.jpg 

Lees verder »

Facelift Rodetorenplein

Ingezonden:

Bijna alle loftuitingen van burgemeester Meijer tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst hebben betrekking op zeer bijzondere initiatieven van Zwolse ondernemers en culturele instellingen. Waanders, de Fundatie, de Nederlandse Spoorwegen en de Isalaklinieken, zij hebben in 2013 grootse dingen in Zwolle tot stand gebracht. De gemeente Zwolle zelf, die nog niet zo veel jaar geleden het Rodetorenplein z’n historische kadevorm terug heeft gegeven, is in 2013 hard bezig geweest om dit historische gebied verder invulling te geven. 

Het is helaas gebleven bij een nieuwe brug die vanwege de nodige constructiefouten al bijna een jaar na oplevering nog steeds niet gebruikt mag worden. Ook de entrée van de Rodetorenbrug aan centrumzijde is door allerlei bouwsels van stalen buizen, railingen en hekwerken een architectonische warboel geworden. De verwachtingen van een nieuw te bouwen watertrap in 2013 waren dan ook erg hoog. Nu, nog geen jaar na oplevering moeten we vaststellen dat het niet echt een kunstwerk is geworden, maar meer lijkt op de smerige overstort van een waterzuiveringsinstallatie. Reden voor illustrator Bert Dijkink om de watertrap een virtuele facelift te geven. en wie weet zijn er wel scholen die als werkopdracht de watertrap een mooier Gaudi-achtig aanzien willen geven. Misschien kan Burgemeester Meijer in zijn volgende Nieuwjaarstoespraak dan met trots melden dat het Zwolse Rodetorenplein een waterfront is geworden dat weer recht doet aan de eeuwenoude relatie van Zwolle met het water.

watertrap-oud.jpg

Zo is het…

watertrap.jpg

En zo zou het kunnen worden. 

Zwolle is geen IJsseldelta

Ingezonden:

Is het u ook opgevallen? Dat onze mooie stad Zwolle steeds meer in verband wordt gebracht met de term IJsseldelta? Dat is nergens op gebaseerd!

Een paar jaar geleden doemde de naam IJsseldelta op. En niet voor een onbenullig iets; het PEC Zwolle stadion kreeg uit het niets de naam IJsseldelta Stadion. Op 7 juni 2012 werd de nieuwe naam voor het Oosterenk Stadion onthuld. De bedenkers van de naam zetten hun handtekening nagenoeg onzichtbaar op het voetbaltenue, Zwolle Marketing! Wat heeft Zwolle met de IJsseldelta? Niets! Sinds mensenheugenis is het gebied rond en vooral ten zuiden van Kampen het landschap wat IJsseldelta genoemd wordt. Vorige week struikelde in Kampen een raadslid over de kwestie IJsseldelta Zuid, het bestemmingsplan rond de bypass tussen Kampen en Zalk. Hoe zuid moet Zwolle dan wel zijn in het IJsseldelta gebied? Vraag een stadsgenoot in welk gebied hij woont. De kans is zeer groot dat het antwoord niet IJsseldelta zal zijn. Dan het Nationaal Landschap IJsseldelta, de grens loopt van het centrum van Kampen tot en met het centrum van Zwartsluis tot ten noorden van de Zwolse wijk Stadshagen. De stad Zwolle valt daar niet in! Sinds kort is er een IJsseldelta Wandelnetwerk. Dat wordt komende woensdag geopend, in ’s Heerenbroek!

Levende stadsgeschiedenis moet ondergronds

Ingezonden:

Er is een opvallende beweging gaande waar jullie voor een deel deelgenoot van waren. Allereerst de opvallende oproep van Ralph Keuning, van de Fundatie, om van de Moderne Devotie het centrum van Zwolle cultuurstad te maken. Bijna gelijktijdig brak Geert Mak in Zwolle een lans voor de Moderne Devotie, om daar meer aan te gaan doen.

Tijdens het regionaal ondernemerscongres in de Spiegel op 11-12-2013 werd Herman Pleij gevraagd waarin deze regio zich nu van andere regio’s kan onderscheiden. Hij antwoordde " De Moderne Devotie , als er iets is waarmee jullie je sterk kunnen onderscheiden, dan is dat de Moderne Devotie ". Frits van Oostrom ging een dag later nog verder in Zwolle, hij riep op om de Moderne Devotie als een immaterieel erfgoed weer op te pakken in de regio, provincie maar ook in het land en Europa. Een beweging van "maak de geschiedenis, je identiteit, weer levend"! Wat gebeurt? De afgelopen dagen is de Stichting Levende Stadsgeschiedenis allerlei kostbaarheden uit het gebouw aan de Praubstraat aan het verhuizen naar kelders. Ze mogen er niet meer in, toeristen en bewoners kunnen niet meer het enthousiaste verhaal van onze geschiedenis, inclusief Hanze en Moderne Devotie, horen en zien.

Lees verder »