Motie van treurnis voor Van As…

De fractie van de SP in de gemeenteraad van Zwolle heeft vrijdag bij de begrotingsbehandeling een motie van treurnis tegen wethouder van As ingediend. Aanleiding hiervoor zijn volgens de SP de vele niet nagekomen toezeggingen van de wethouder en de aanhoudende problemen bij de eenheid Sociale Zaken. De partij is van mening dat de wethouder onvoldoende regie voert. De SP was verder teleurgesteld over de kwaliteit van de antwoorden van de wethouder en de trage beantwoording van vragen en de uitvoering van moties over aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking.

vanasslak.jpg

Groeten uit het Coelenhagepark

Zwolle – De laatste weken is er onrust rond Park de Wezenlanden. Er is een groot horecapaviljoen gepland. De buurt is daar tegen. Van eerst 50 worden er nu 36 partyavonden gepland. Of de buurt het daarmee eens is…

droombomen.jpg
Foto en tekst ingezonden

En dan, wat is een park in deze stad
een pad, een stukje gras en weer een pad
een boompje, struikjes en wat banken
een dijk: KIJK!
een laatste reiger op haar flanken.
Natuur is voor tevredenen of legen
’t is ouderwets, we zijn er tegen.
slechts feesten kan ons nog behagen.
Dat komt goed uit: "Hier Coelenhage.
Voor al uw feesten en partijen.
Wij gaan ons in uw park neervlijen.
U bent daar tegen? Da’s jammer nou,
want u kijkt straks fijn naar ons gebouw
en hoort de gasten op ’t terras
die praten bij ’t heffen van een glas.
Wezenlanden is historie:
Coelenhage kraait Victorie!"

Zeer vrij naar J.C.Bloem

Wachten op geld…

Zwolle – Is de gemeentelijke wachtgeldregeling nog wel van deze tijd? Waar menig ontslagen particulier werknemer met een paar weken salaris wordt afgekocht en zich bij de W.W. kan gaan melden hanteren de gemeentelijke en landelijke wettenmakers voor zichzelf heel andere normen.

leugenbank10.jpg

Na slechts 3 maanden in actieve dienst te zijn geweest krijgen zelfs vrijwillig opgestapte wethouders grote sommen geld aan wachtgeld mee, wachten waarop??? Zo is de gemeente Zwolle jaarlijks meer geld kwijt aan opgestapte wethouders als aan "zittende" stadsbestuurders. Op de leugenbank op de Grote Markt spreken de oude mannetjes er reeds schande van.

Bruggenstad Zwolle. Een nare droom?

"Functionele en ruimtelijke transformatie"? "Een mix aan economische- en woonfuncties"?  "Kwalitatief hoogwaardige functies en bebouwing"? En moet dat met woontorens en overbodige bruggen in ons kleine binnenstadje??

Waar droomt ons college van????
Wat doen ze met ons mooie historische Zwolle?

droom.jpg

Prettige Feestdagen

Zwolle – De nieuwe Zwolse engel weet nog niet zo goed wat Kerstmis is, dat is wel een beetje raar voor een engel, maar dat leren we hem hier in Zwolle nog wel. Maar zoals we gewend zijn is de Grote Markt weer het centrum van Kerstvierend Zwolle. Uw cartoon tekenaar wenst u allen prettige Feestdagen.

kerstkaart2010.jpg

Bewoners Mimosastraat tegen geluidsscherm

Zwolle – Langs het spoor van de Mimosastraat in de Pierik wil de gemeente Zwolle een geluidsscherm van 2,5 meter hoog bouwen. Aanleiding hiervoor is dat uit metingen blijkt dat het geluidsniveau van het spoor in de straat te hoog is. Het overgrote deel van de bewoners heeft echter niet of nauwelijks last van geluidoverlast en wenst niet tegen zo’n hoog scherm aan te kijken, zo blijkt uit verklaringen van SWZ en buurtonderzoek van de SP.

mimosastraat_1.jpg

Een laatste groet….

Zwolle – Het jaar 2010 is ook het jaar geweest dat een aantal betrokken belangengroepen onder leiding van de Stichting Bankgebouw van Straaten hun strijd verloren hebben tegen de sloop van een aantal unieke panden aan de Melkmarkt.

laatste_kerst.jpg
Dus gaan in 2011 onder andere de twee unieke middeleeuwse woningen met de namen "de drie kaarsen” en “De Goudsbloem”  onverbiddelijk tegen de vlakte. Het zal nu niet lang meer duren voor de projectontwikkelaar de sloopkogelkraan de Melkmarkt op laat rijden. Zo vlak voor Kerst nog even de kans en de tip om de 600 jaar oude panden in Kersttooi nog even te bekijken voor een laatste afscheid.

Nachtelijke VVV route…

Veel ruzie en incidenten in Zwolle vinden in de nachtelijke uren plaats. Zie de politieberichten. Misschien een idee om een nachtelijke VVV route te beginnen? "Een gat in de markt? Of een gat in je hoofd?"
knokkers.jpg

Terrassluiting Belgische Keizer ongedaan gemaakt…

Zwolle – Uit de gang van zaken rond het terrasverbod voor café de Belgische Keizer blijkt dat bij de horeca de gemaakte afspraken op weerstand stuiten. Bijkomende factor daarbij is dat het terrasverbod voor de Belgische Keizer samen viel met Koninginnedag. Als portefeuillehouder Toezicht en Handhaving heeft burgemeester Meijer in dit dossier een adempauze ingelast.

leugenbank7.jpg

Identificatieplicht onder de 20 jaar…

Zwolle – Alcohol onder de 16 jaar is verboden op het terrein van het Bevrijdingsfestival. Om de leeftijdsgrens te controleren geldt dit jaar een identificatieplicht voor iedereen onder de 20 jaar. Het barpersoneel zal iedereen onder de 20 jaar vragen naar zijn of haar legitimatie.

bevrijding2.jpg

Identificatieplicht onder de 20 jaar…

Alcohol onder de 16 jaar is verboden op het terrein van het Bevrijdingsfestival. Om de leeftijdsgrens te controleren geldt dit jaar een identificatieplicht voor iedereen onder de 20 jaar. Het barpersoneel zal iedereen onder de 20 jaar vragen naar zijn of haar legitimatie.

bevrijding.jpg