De Herberg opent nieuwe daklozenopvang in Zwolle

Zwolle – In Zwolle werd vrijdagmiddag de daklozenopvang De Herberg officieel geopend. Op het pand werd een nieuw logo onthuld. De Herberg heeft 50 bedden beschikbaar, waarvan er inmiddels 40 bezet zijn. Met de nieuwe voorziening komt een einde aan het jarenlang clandestien opvangen van zwervers in containers in de stad. Achter de WRZV-hallen stonden jarenlang zeecontainers waarin dak- en thuislozen de nacht doorbrachten. De bewoners van de Herberg hebben inmiddels hun intrek genomen in het nieuwe pand aan de Nijverheidstraat.

img_5162_copy.jpg

De Herberg heeft als doel dat niemand in de regio Zwolle tegen zijn of haar wil op straat hoeft te slapen. Minstens zo uniek als de wijze waarop mensen worden opgevangen, is de betrokkenheid van de regionale en Zwolse woningcorporaties, nu en in de toekomst. In De Herberg komen no-nonsense opvang van daklozen en reguliere GGZ samen. De Herberg opereert daarom precies op het snijvlak van wonen en zorg. Voor het wonen voelen alle corporaties die betrokken zijn bij De Herberg zich al vijf jaar verantwoordelijk. Die verantwoordelijkheid uit zich door inhoudelijke investeringen in het concept, in het beschikbaar stellen van woningen voor uitstroom en in een jaarlijkse bijdrage in de exploitatie van De Herberg. De voormalige opvang bevond zich achter sporthal de WRZV-hallen aan de Buitengasthuisstraat en werd de laatste vijf jaar gerund door Joop van Ommen, de RIBW IJssel-Vecht en de woningcorporaties uit Zwolle en de regio. De Herberg werd ontworpen door LKSVDD architecten uit Hengelo.

img_5083_copy.jpg
Directeur van De Herberg, Eelke Blokker, ontvangt een schilderij. De kunstenaar hoopte dat de bezoekers net zo kleurrijk zouden zijn als het schilderij…

img_5104_copy.jpg
De directeuren van de woningcorporaties trekken als openingshandeling doeken voor het pand weg… 

img_5250_copy.jpg
Interviews met onder andere Joop van Ommen…

Lees verder »

Opening sociaal pension De Herberg Zwolle

Zwolle – De opening van sociaal pension is een feit. Op vrijdag 20 november zal de opvang officieel worden geopend door de negen corporaties* en de RIBW IJssel-Vecht. Op zaterdag 21 november van 11.00 tot 14.00 uur wordt de Herberg open gesteld voor alle bewoners van Zwolle e.o. die geïnteresseerd zijn in de daklozenopvang. De bewoners van de Herberg hebben inmiddels hun intrek genomen in het nieuwe pand.

27-10-2009_nieuwbouw_de_herberg_6.jpg

De Herberg heeft als doel dat niemand in de regio Zwolle tegen zijn of haar wil op straat hoeft te slapen. Minstens zo uniek als de wijze waarop mensen worden opgevangen, is de betrokkenheid van de regionale en Zwolse woningcorporaties, nu en in de toekomst. In De Herberg komen no-nonsense opvang van daklozen en reguliere GGZ samen. De Herberg opereert daarom precies op het snijvlak van wonen en zorg.

Lees verder »

Verhuizing daklozenopvang De Herberg

Zwolle – Begin oktober 2009 kreeg dak- en thuislozenopvang De Herberg de sleutel van het nieuwe onderkomen aan de Nijverheidsstraat. Momenteel worden de diverse ruimtes ingericht waarna vanaf 1 november a.s. de verhuizing van het onderkomen achter de WRZV-hallen naar het moderne gebouw bij Holtenbroek plaats zal vinden. De Herberg wordt 20 november geopend.

27-10-2009_nieuwbouw_de_herberg_6.jpg

De nieuwe opvang wordt geëxploiteerd door Stichting de Herberg. Dat is een samenwerkingsverband van de negen woningcorporaties (de Zwolse woningcorporaties deltaWonen, Openbaar Belang en SWZ, Beter Wonen (IJsselmuiden), Beter Wonen Vechtdal (Hardenberg), Salland Wonen (Raalte), Vechthorst (Dalfsen/Staphorst), DES/Wetland Wonen (Genemuiden/Vollenhove), Woonconcept (Meppel) en de RIBW IJssel-Vecht. De provincie Overijssel, de gemeente Zwolle, Regiopolitie IJsselland en Achmea Zorgkantoor maken de opvang mede mogelijk met hun inzet. De gezamenlijke woningcorporaties in de regio zien het nadrukkelijk als hun taak om ook de onderkant van de maatschappij een plek aan te bieden waar zij kunnen wonen en de eerste opwaartse beweging op de denkbeeldige woonladder kunnen zetten. De RIBW IJssel-Vecht ondersteunt de bewoners van De Herberg bij die eerste stappen.

27-10-2009_nieuwbouw_de_herberg_1.jpg

27-10-2009_nieuwbouw_de_herberg_4.jpg
De bedden staan al klaar…

27-10-2009_nieuwbouw_de_herberg_5.jpg

Lees verder »

Record aantal Jeugd Hanzerenners naar NK

Zwolle – Op zaterdag 13 juni a.s. zal een groot aantal Zwolse jeugdwielrenners afreizen naar het Brabantse Berghem om daar deel te nemen aan het NK Wielrennen. Maar liefst 11 jeugdrenners wisten zich de afgelopen maanden te plaatsen voor dit wielerevenement van formaat.

 remyreints.jpg
Remy Reints (Foto: Bert Treep)

Het NK jeugdwielrennen is altijd een enorm hoogtepunt. Na 7 regionale selectie-wedstrijden is duidelijk geworden wie er tot de beste renners van Nederland behoort. Alleen die renners mogen deelnemen aan het NK. Binnen de Zwolse wielervereniging de Hanzerenners zijn ze er dan ook enorm trots op dat zo’n groot aantal renners zich heeft weten te plaatsen.  Zowel jongens als meisjes rijden in verschillende leeftijdscategorieën hun wedstrijden. Iedere wedstrijd levert een eigen Nederlands kampioen op die een echte rood-wit-blauwe trui aangetrokken krijgt. De 8 jarige Jarno Born is de jongste Zwolse deelnemer. De 14 jarige Jordi Boerman is de oudste jeugdrenner die zich heeft weten te plaatsen. De 13 jarige Hanzerenner Remy Reints behoort tot één van de favorieten. Deze Havo scholier van de Van der Capellen Scholengemeenschap wist dit jaar al de Ronde van Buitenpost te winnen en daarnaast nog elf keer in de top 10 te rijden. Het bochtige stratenparcours waarop het NK wordt verreden ligt hem wel.

Lees verder »

De Herberg ontvangt vorstelijke donatie

Zwolle – Daklozenopvang de Herberg heeft donderdagmiddag drie cheques ontvangen voor de inrichting van haar nieuwe gebouw. In het Sinterklaasmuseum ontving De Herberg in totaal € 14.600,=, voortkomende uit drie acties.

Afgelopen 3 oktober werd er in Hedon een Winners-benefietconcert georganiseerd, met een totale opbrengst van 5.000 euro. Daarnaast werd er een voetbaltoernooi tussen verschillende bouwbedrijven en woningcorporaties georganiseerd. Het potje ballen bracht 3.300 euro op. Tot slot is de verkoop van het fotoboek over de oude Herberg achter de WZRV-hallen de grootste bron van geld gebleken: Maar liefst 6300 euro komt hiervan ten goede aan de nieuwe Herberg. De verwachte oplevering van de nieuwe daklozenopvang is aan het eind van 2009.

Start bouw De Herberg

Zwolle – Donderdagmiddag is aan de Nijverheidsstraat in de wijk Holtenbroek het officiële startsein gegeven voor de bouw van de nieuwe Herberg. Dit gebeurde door de onthulling van een bouwbord. Het komende jaar zal worden gebouwd aan een eigentijdse opvang voor 36 mensen die tijdelijk geen huis en thuis hebben.

De opvang bevindt zich op dit moment nog achter sporthal de WRZV-hallen aan de Buitengasthuisstraat. Sporthaldirecteur Joop van Ommen, een negental woningcorporaties in de regio en de RIBW Zwolle e.o. zijn de initiatiefnemers van deze voorziening. De nieuwe opvang wordt geëxploiteerd door Stichting De Herberg. Dat is een samenwerkingsverband van de Zwolse woningcorporaties deltaWonen, Openbaar Belang en SWZ, regionale corporaties en RIBW Zwolle. De Provincie Overijssel, de Gemeente Zwolle, Regiopolitie IJsselland en Achmea Zorgkantoor maken de opvang mede mogelijk met hun inzet.

Lees verder »

Tevredenheid over beheersplan De Herberg

Zwolle – Het beheersplan voor de Herberg heeft de goedkeuring van de gelijknamige klankbordgroep, die zich daar de afgelopen tijd onder regie van de gemeente intensief mee heeft bezig gehouden. Het plan moet nog worden besproken in de zogeheten driehoek (burgemeester, politie en justitie), waarna het uiteindelijk door de gemeenteraad wordt vastgesteld. We zijn erin geslaagd met alle betrokken partijen sluitende afspraken te maken, aldus een van de leden van de klankbordgroep.

De klankbordgroep, die sinds november 2007 actief is, heeft naast het adviseren over het beheersplan op constructieve wijze voorstellen voor de nieuwbouw en de inpassing van het gebouw in haar omgeving besproken en heeft voorstellen gedaan voor een aantal te nemen maatregelen. Doel van het beheersplan is om door middel van een samenhangend pakket maatregelen overlast te voorkomen en terug te dringen binnen, rond en in de omgeving van De Herberg. Als er sprake is van overlast is duidelijk beschreven welke partijen welke actie dient te nemen gericht op het voorkomen of terugdringen van de overlast.

Lees verder »

Start nieuwbouw De Herberg

Zwolle – Op donderdag 30 oktober gaat om 16.00 uur de nieuwbouw van daklozenopvang De Herberg officieel van start, door middel van een feestelijke onthulling van het bouwbord. Deze starthandeling vindt plaats aan de Nijverheidstraat in Zwolle. Het komende jaar zal worden gebouwd aan een eigentijdse opvang voor 36 mensen die tijdelijk geen huis en thuis hebben.

De opvang bevindt zich op dit moment nog achter sporthal de WRZV-hallen aan de Buitengasthuisstraat. Sporthaldirecteur Joop van Ommen, een negental woningcorporaties in de regio en de RIBW Zwolle e.o. zijn de initiatiefnemers van deze voorziening. De nieuwe opvang wordt geëxploiteerd door Stichting De Herberg. Dat is een samenwerkingsverband van de Zwolse woningcorporaties deltaWonen, Openbaar Belang en SWZ, Beter Wonen (IJsselmuiden), Beter Wonen Vechtdal (Hardenberg), Salland Wonen (Raalte), Vechthorst (Dalfsen/Staphorst), DES/Wetland Wonen (Genemuiden/Vollenhove), Woonconcept (Meppel) en RIBW Zwolle. De Provincie Overijssel, de Gemeente Zwolle, Regiopolitie IJsselland en Achmea Zorgkantoor maken de opvang mede mogelijk met hun inzet.

Lees verder »

Steun aan de Herberg

Zwolle – Nog even en de eerste paal voor de nieuwbouw van daklozenopvang De Herberg gaat er in! De Zwolse woningcorporaties hebben samen met de collega’s uit de regio de financiering van het project rondgemaakt.

Wel is er nog wat geld nodig voor de inrichting. Diverse acties zijn gaande om dat voor elkaar te krijgen. Er is hardgelopen (halve marathon van Zwolle), er wordt binnenkort tussen corporaties en aannemers gevoetbald, er is een fototentoonstelling in het Stedelijk Museum Zwolle, er is een prachtig boek met foto’s en er komt een geweldige avond met prima muziek.

Lees verder »

Start nieuwbouw De Herberg

Zwolle – De voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwbouw van de voorziening voor dak- en thuislozen De Herberg aan de Nijverheidstraat gaan volgende week van start. Begonnen wordt met het verwijderen van een fietsenstalling van het Deltion College van het terrein.

Nadat de klankbordgroep De Herberg dit voorjaar positief gereageerd heeft op de ontwerpschetsen voor de nieuwbouw van De Herberg en de inrichting van het openbaar gebied rondom het gebouw, heeft de Stichting De Herberg het ontwerp verder uitgewerkt en is inmiddels een bouwaanvraag ingediend bij de gemeente. De gemeente gaat nu werkzaamheden uitvoeren om de kavel bouwrijp te maken. Volgende week, de week van 7 juli, wordt een fietsenstalling op het terrein aan de Nijverheidstraat gesloopt. Omdat de golfplaten die daar als dakbedekking op liggen asbesthoudend zijn, wordt het verwijderen daarvan uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf.

Lees verder »

Maatregelen voor veiligheid rond De Herberg

Zwolle – Om voor daklozenopvang De Herberg op de nieuwe plek aan de Nijverheidstraat de veiligheid van bewoners en werknemers te waarborgen en om overlast zo veel mogelijk te voorkomen is een pakket aan maatregelen nodig. Hiermee is tijdens het proces om te komen tot een locatiekeuze voor de nieuwbouw van De Herberg in de Veiligheidseffect rapportage (VER) reeds rekening gehouden.

De klankbordgroep voor De Herberg heeft de afgelopen maanden de in de VER opgenomen maatregelen aangescherpt en uitgewerkt. Door het college is voor de uitvoering een budget beschikbaar gesteld van € 249.900,-. De klankbordgroep heeft inmiddels in een brief aan het college positief gereageerd op het ter beschikking stellen van dit budget, maar vraagt in dezelfde brief ook aandacht voor spoedige uitvoering van een aantal maatregelen die uit andere budgetten betaald zullen worden.

Lees verder »

Presentatie nieuwe Herberg in Holtenbroek

Het schetsontwerp voor de nieuwbouw van het opvangcentrum voor dak- en thuislozen de Herberg is op 21 februari gepresenteerd in het wijkcentrum Holtenbroek in Zwolle. Tijdens de inloopbijeenkomst waren schetsen te zien van het ontwerp van het gebouw en de inrichting van de directe omgeving. Het is de bedoeling dat de bouw van de nieuwe Herberg start in september 2008. De oplevering van het gebouw is gepland medio 2009. Er was zeer weinig belangstelling voor de bijeenkomst.

Het ontwerp van de nieuwe Herberg is van de hand van Leijh Kappelhoff Seckel Van den Dobbelsteen Architecten. Het gebouw is naar binnen gericht: alle activiteiten vinden in het gebouw plaats. Er komt geen hek om de nieuwe Herberg, hetgeen de vriendelijke uitstraling van het gebouw bevordert.  De architect is bij het ontwerp uitgegaan van het hergebruik van materialen. In de Herberg worden drie opvangmogelijkheden gecreëerd: voorportaal, nachtopvang en sociaal pension. De architecten van LKSVDD waren eerder verantwoordelijk voor de ontwerpen van school De Wendakker, het NS kantoor aan het Lübeckplein en het nieuwe Achmea complex aan de Burg. Roelenweg.

Lees verder »