Weblog Zwolle Online Discussieavonden (11)

Zwolle – De laatste discussieavond in de reeks van 11 Weblog Zwolle Online Discussieavonden staat voor vanavond op het programma. Lijsttrekker Eefke Meijerink en partijgenoten van de PvdA zijn vanavond onze gasten. Zij zullen graag met u in discussie gaan over de vragen en antwoorden rond de 3 items. Weblog Zwolle wenst de PvdA en u veel plezier en succes met de PvdA-discussieavond.

reminder_pvda_470.jpg
 

Weblog Zwolle Online Discussieavonden (10)

Zwolle – Discussieavond nummer tien in de reeks van 11 Weblog Zwolle Online Discussieavonden staat voor de deur. Lijsttrekker Erik Dannenberg en partijgenoten van het CDA zijn vanavond onze gasten. Zij zullen graag met u in discussie gaan over de vragen en antwoorden rond de 3 items. Weblog Zwolle wenst het CDA en u veel plezier en succes met de CDA-discussieavond.

reminder_cda_470.jpg 

Weblog Zwolle Online Discussieavonden (9)

Zwolle – Discussieavond nummer negen in de reeks van 11 Weblog Zwolle Online Discussieavonden staat voor de deur. Lijsttrekker John van Boven en partijgenoten van de Christenunie zijn vanavond onze gasten. Zij zullen graag met u in discussie gaan over de vragen en antwoorden rond de 3 items. Weblog Zwolle wenst de Christenunie en u veel plezier en succes met de Christenunie-discussieavond.

reminder_christenunie_470.jpg

Weblog Zwolle Online Discussieavonden (8)

Zwolle – Discussieavond nummer acht in de reeks van de Weblog Zwolle Online Discussieavonden staat vanavond op het programma. Lijsttrekker Rana Berends en partijgenoten van GroenLinks zijn dan onze gasten. Zij zullen graag met u in discussie gaan over de vragen en antwoorden rond de 3 items. Weblog Zwolle wenst GroenLinks en u veel plezier en succes met de GroenLinks-discussieavond.

reminder_groenlinks_470.jpg
 

Hebt u deze data al genoteerd?

kop_gemeenteraadsverkiezingen_470.jpg
De politiek komt bij u thuis! In het kader van de Weblog Zwolle Online Discussieavonden, kunt u de onderstaande data noteren in uw agenda. Op deze discussieavonden kunt u met de op die dag aanwezige politieke partij in discussie gaan over de antwoorden die zij gegeven hebben op vragen van bezoekers van Weblog Zwolle!

Vrijdag 19 februari – SP
Maandag 22 februari – GroenLinks
Dinsdag 23 februari – Christenunie
Donderdag 25 februari – CDA
Zondag 28 februari – PvdA

Weblog Zwolle Online Discussieavonden (4)

Zwolle – Vrijdag 12 februari, de vierde avond van onze serie discussieavonden, krijgt D66 de mogelijkheid met u in discussie te gaan. Lijsttrekker Hans de Vries en de nummer 2 van de lijst, Jan Brink, zullen uw vragen, op- en aanmerkingen beantwoorden. Weblog Zwolle wenst D66 en u veel plezier en succes met deze D66-discussieavond.

reminder_d66_470.jpg

Weblog Zwolle Online Discussieavonden (3)

Zwolle – De derde avond staat voor de deur. Weer zal een nieuwe politieke partij voor u aanwezig zijn. Ditmaal is het LEV met Sibrand Hofstra als lijsttrekker, Hij zal vanavond met zijn partijgenoten uw vragen beantwoorden en met u in discussie gaan. Weblog Zwolle wenst LEV en u veel plezier en succes met deze LEV-discussieavond.

reminder_lev_470.jpg
 

Weblog Zwolle Online Discussieavonden

Zwolle – Voor de tweede discussieavond treffen we weer een nieuw gezicht aan het politieke front, de partij voor de kleine man, de LWL. Lijstrekker Willem Lucht, zeker op Weblog Zwolle geen onbekende, wil graag met u in discussie over de vragen en antwoorden rond de 3 items. Weblog Zwolle wenst de LWL en u veel plezier en succes met de LWL-discussieavond.
 reminder_lwl_470.jpg 

Solidara – Beginspraak van de Zwolse burgers.

Hoe ga ik in discussie?
Onderstaand ziet u de door de bezoekers gestelde vragen en antwoorden van de politieke partij. Bent u het hier niet mee eens of hebt u voor u geen bevredigend antwoord, vul dan onder "Schrijf reactie" uw naam, emailadres in en geef uw reactie in onder "Bericht". Daarna klikt op de knop "Verstuur reactie". That’s all.

Stelling/vraagstuk:
Afbraak van oude panden en moderne nieuwbouw in de binnenstad van Zwolle mist Beginspraak van de Zwolse burgers!
 
Bericht door Marcello, op 11 januari 2010 om 00:12

Solidara,  Is Solidara voor behoud van de oude binnenstad of mogen er wat Solidara betreft veel meer moderne gebouwen in het centrum komen? Marcel
 
Solidara is voor behoud van onze prachtige historische binnenstad en wij zullen er dan ook alles aan doen om het slopen van oude historische gebouwen te voorkomen en deze door moderne gebouwen te laten vervangen. Eens weg betekent voor altijd weg en dat mag NOOIT gebeuren. Wij zullen – als we in de nieuwe raad een plek krijgen – ons daar hevig tegen verzetten en blijven verzetten, desnoods door daarvoor passende actie te voeren. Er is al te veel van ons prachtige erfgoed verdwenen. Een historische toeristische trekker zoals onze prachtige binnenstad, moeten wij beschermen en koesteren. Solidara is tevens tegen hoogbouw in het centrum, als dit boven de Peperbus uitkomt. Overigens kan moderne nieuwbouw best heel goed passen bij de binnenstad, als het met smaak voor de omgeving wordt gebouwd. Wij denken dan aan de bebouwing op het Eiland van de Italiaanse architect Adolfo Natalini. Hiervoor hoefden echter geen monumentale panden te wijken.

Bericht door Snuffel, op 11 januari 2010 om 22:28
Vindt Solidara dat inspraak van de Zwolse burger in de gemeente Zwolle voldoende geregeld is en dat er terdege met deze inspraak rekening wordt gehouden?
 
Er wordt al wel geluisterd, maar wij vinden dat het altijd nog beter kan en moet. Op diverse plekken is inmiddels geconstateerd dat de gemeente inspraak van burgers weinig serieus neemt. Bijvoorbeeld de ‘Kubus’ aan de Achtergracht die eigenlijk niemand mooi vindt, maar ook het bouwen van de Oude Mars met een villawijk, het verhogen van de parkeertarieven zonder goed parkeerbeleid, het ontsluiten van de binnenstad zonder voldoende voorzieningen voor de bereikbaarheid en verschillende grote prestige projecten, zoals de bebouwing van de spoorzone ter hoogte van Assendorp.
Inspraak moet vanaf het begin een verplichting zijn en in elk beleidsplan worden opgenomen. Wordt dit niet nagekomen, dan moet wat Solidara betreft het hele traject opnieuw worden gelopen, maar dan wel met het direct inpassen van inspraak/beginspraak. Om inspraak van de burgers te garanderen dienen de instrumenten, zoals een referendum en het burgerinitiatief en de inspreektijd van burgers tijdens gemeenteraadsvergaderingen, gehandhaafd te blijven. Er moet ook meer worden geïnvesteerd in wijkgericht werken.

Bericht door Gezellig, op 11 januari 2010 om 23:11
Luistert de Zwolse gemeenteraad wel/niet voldoende naar het geluid van haar inwoners ? Waaruit blijkt dit (concrete voorbeelden) ?

Solidara denkt, dat daaraan nog het e.e.a. ontbreekt en de gemeenteraad toch vaak achter het college aanloopt.
Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld: Studentenhuisvesting in Assendorp. Het percentage kamerbewoners is onredelijk hoog en zorgt voor overlast en onveiligheid. Dit is aangegeven, maar er werd niet naar geluisterd. Nu moet de gemeente toch met de billen bloot, maar durft dat niet aan en zal niet handhaven door alles naar normale proporties terug te brengen. De gemeente kan wel hebben beloofd dat er in februari 2010 een plan van aanpak klaar ligt, om de verhoudingen in de buurt weer in balans te krijgen. Maar gaat niet handhaven en dat is een zeer slechte zaak, vindt Solidara. De gemeenteraad kijkt ernaar en doet niets.
Een ander voorbeeld is het Bankgebouw van Van Straaten en de twee mooie rode oude gevels op de Melkmarkt die moeten verdwijnen en plaats moeten maken voor nieuwbouw. Niet geluisterd, intussen is de sloopvergunning en bouwvergunning aangevraagd.
Ook naar vragen om de oude Aa haar plaats in de historische binnenstad terug te geven – lopend over de Melkmarkt naar het Rode Torenplein, werd niet geluisterd.
Een gemiste kans, zo vindt Solidara.
Bebouwen van het laatste stukje groen wat de omgeving van de Aagje Dekenstraat /Betje Wolffstraat rijk was door er een appartementengebouw te bouwen. Veel protest van omwonenden, maar ook weer niet geluisterd.
Voor de toekomst verwachten wij ook problemen. Bewoners van Zwolle zijn tegen bebouwing van de Dijklanden en Vechtpoort (onder Berkum), maar hier wordt onvoldoende naar geluisterd.
Raadsleden moeten niet achter het college aanlopen, maar hun rug recht houden en opkomen voor de belangen van de bewoners wanneer zij aangeven dat zij het er ergens niet mee eens zijn.

Bericht door Marjan, op 16 januari 2010 om 18:01
Ik heb heel veel moeite met het gedrocht de Kubus bij de Achtergracht. Van Dooremolen wilde dat kost wat het kost behalen voordat hij ervandoor ging, en kreeg de coalitie mee. Wat vindt u als nieuwe partij, en kunt u dit nog stoppen?
 
Marjan, er is veel gesproken over de zgn. Kubus van Jo Crepain ook wel “Het huis aan de Achtergracht” genoemd. Vele raadsvergaderingen is dit onderwerp aan de orde geweest. Net als jij hadden ook veel raadsfracties, vooral de oppositiepartijen, erg veel moeite met het ontwerp van deze architect. Ook zij vonden de kubus lelijk qua architectuur en niet passend in de omgeving. Dat de coalitie met wethouder van Dooremolen mee ging was natuurlijk niet zo vreemd, dat gebeurt wel vaker. Want wanneer je – als collegepartij – tegen stemt, laat je in dat geval je eigen wethouder vallen. Dat gebeurt niet – en dat is het probleem waar men als politieke partij (in dit geval oppositiepartij) vaak tegenaan loopt. Met als gevolg dat het voorstel er toch doorkwam, want de collegepartijen zijn in de meerderheid.
Omstreeks februari 2008 heeft Weblog Zwolle op de website gezet hoe zij vonden dat Het huis aan de Achtergracht eruit zou moeten zien. Dat ontwerp zou ons zeker aangesproken hebben. Het was passend in de historische omgeving en wat ons betreft veel beter gekozen dat het ontwerp van architect Jo Crepain.
Hieronder het ontwerp van weblog Zwolle

solidara.jpg
 
De koopprijs van de appartementen in de Kubus van Crepain waren trouwens ook niet voor de poes. Deze kooppprijzen waren: De Nieuwe Tanerij "Huis aan de Achtergracht" € 800.000 – € 810.000 v.o.n.
Te duur en onverkoopbaar. Intussen is – zo horen wij – de bouw van deze kubus van Crepain afgeblazen, omdat er voldoende kopers zijn en mede door de kredietcrisis.
Mocht “Het huis aan de achtergracht” toch nog weer in beeld komen, dan wordt dat een verantwoordelijkheid van de nieuwe raad die na 3 maart 2010 zal aantreden.
Als Solidara daar deel van gaat uitmaken, zal zij zeker TEGEN dit “Huis aan de Achtergracht”stemmen. Ons inziens moet dit ontwerp er – op die locatie – nooit komen.
Dus stem voor een sterk Solidara, zodat wij straks onze mening kunnen uitdragen.

Lees voor reageren de voorwaarden.