Discussie beantwoording CDA

Op 25 februari kunt u tussen 19.00 en 22.00 uur de discussie aangaan met leden van de politieke partij CDA over de beantwoording van de vragen. Per stelling/vraagstuk zijn door Weblog Zwolle 3 vragen geselecteerd uit de vele door u, in de periode van 10 januari tot 17 januari, geplaatste vragen.

Klik op de onderstaande stelling/vraagstuk om naar de discussie/vragen te gaan:

Voorwaarden voor deelname

Bij verzending van uw antwoord geeft u Weblog Zwolle het recht deze te toetsen op de normen en waarden die Weblog Zwolle voorstaat. Tevens gaat u bij verzending van uw antwoord akkoord met een eventuele aanpassing van uw antwoord of verwijdering door Weblog Zwolle, indien de normen en waarden van Weblog Zwolle met voeten worden getreden. Het laatste is ten allen tijde ter beoordeling van de redactie van Weblog Zwolle. Hoe u tijdens de discussieavonden reageert, is aan u. U moet zich daarbij echter wel aan enkele spelregels houden: – u overtreedt in uw reacties de wet niet (en met name artikel 1 van de Grondwet) – u gaat fatsoenlijk met anderen om en respecteert de mening van een ander – u speelt niet op de man, maar reageert op de vraagstelling – u houdt rekening met het copyright van derden (citeren mag, complete publicaties overnemen meestal niet) – u plaatst geen commerciële boodschappen ("spam") – u doet niets dat het technisch functioneren van de website kan hinderen – bij het opgeven van een valse naam of emailadres beslist de redactie uw reactie te verwijderen of u in de totale discussies uit te sluiten. De redactie van Weblog Zwolle kijkt mee en zal uw antwoorden en vragen welke in de discussie ontstaan kritisch beoordelen. Wij zullen en willen de discussie niet sturen, maar blijven gericht oordelen of in de discussie de bovenstaande regels niet worden overtreden. Dat wilt u niet, dat willen wij niet. U bepaalt met uw bijdragen de inhoud en de toon van deze discussieavonden. Wij zijn ook maar mensen en zullen hierin best wel eens een bootje missen. Daarom vragen wij aan u, ons te waarschuwen als een vraag of reactie over de schreef gaat. Weblog Zwolle zal dan een en ander beoordelen en hierin passende maatregelen nemen. Van degenen die mee discussiëren ontvangt Weblog Zwolle het IP-adres. Bezoekers die bij herhaling of na een waarschuwing de spelregels alsnog negeren wordt de toegang ontzegt. Bij overtreding van de wet, kunnen we overgaan tot het doen van aangifte.

GroenLinks – FC Zwolle en Eredivisie.

Hoe ga ik in discussie?
Onderstaand ziet u de door de bezoekers gestelde vragen en antwoorden van de politieke partij. Bent u het hier niet mee eens of hebt u voor u geen bevredigend antwoord, vul dan onder "Schrijf reactie" uw naam, emailadres in en geef uw reactie in onder "Bericht". Daarna klikt op de knop "Verstuur reactie". That’s all.

Stelling/vraagstuk:
FC Zwolle moet met steun van de gemeente Zwolle uitgroeien tot een volwaardige eredivisieclub!

Bericht door V. Dijk, op 10 januari 2010 om 17:54
Aan GL,
Weer klopt FC Zwolle op de deuren van de gemeenteraad van Zwolle. Het wordt een structureel gebeuren ondertussen. Gaat u nu of in de toekomst ook doneren? Jan

GroenLinks:
We gaan niet doneren aan FC Zwolle. Betaald voetbal hoort zichzelf te kunnen bedruipen. GroenLinks heeft nooit ingestemd met donaties aan FC Zwolle. Wel ondersteunen we de club op andere manieren. Een garantstelling is niet hetzelfde als een donatie. Dit is voor ons alleen bespreekbaar als er geen risico’s aan verbonden zijn voor de gemeente.  

Bericht door Snuffel, op 10 januari 2010 om 22:29
Wat vindt GroenLinks? Zou FC Zwolle, als commerciële organisatie, zich niet zelf moeten kunnen bedruipen en principieel al geen aanvraag bij de gemeente voor ondersteuning moeten doen?

GroenLinks:
In principe is GroenLinks het daarmee eens. Het is geen taak voor de gemeente om profvoetbal financieel te ondersteunen. Zie verder antwoord vorige vraag.   

Bericht door Snuffel, op 10 januari 2010 om 22:45
Staat GroenLinks achter een Eredivisieclub binnen de grenzen van de stad Zwolle, ook al is dat alleen haalbaar met subsidie (indirecte bijdrage van de gehele Zwolse bevolking)?  

GroenLinks:
Het is mooi als FC Zwolle promoveert. GroenLinks is voor een Eredivisieclub binnen de grenzen van de stad Zwolle. GroenLinks vindt wel dat de club dit op eigen kracht moet doen. Overigens zijn we ook trots op onze andere sportverenigingen.

Lees voor het reageren de voorwaarden.

GroenLinks – Beginspraak van de Zwolse burgers.

Hoe ga ik in discussie?
Onderstaand ziet u de door de bezoekers gestelde vragen en antwoorden van de politieke partij. Bent u het hier niet mee eens of hebt u voor u geen bevredigend antwoord, vul dan onder "Schrijf reactie" uw naam, emailadres in en geef uw reactie in onder "Bericht". Daarna klikt op de knop "Verstuur reactie". That’s all.

Stelling/vraagstuk:
Afbraak van oude panden en moderne nieuwbouw in de binnenstad van Zwolle mist Beginspraak van de Zwolse burgers!

Bericht door Snuffel, op 11 januari 2010 om 22:25
Vindt het GroenLinks dat inspraak van de Zwolse burger in de gemeente Zwolle voldoende geregeld is en dat er terdege met deze inspraak rekening wordt gehouden?

GroenLinks:
De ene keer gaat het nu beter dan de andere keer. We moeten voortborduren op de goede voorbeelden. De gemeenteraad moet het algemeen belang in de gaten houden. Dat betekent dus dat niet iedereen altijd zijn zin kan krijgen.Verder vindt GroenLinks dat de burger meer inspraak moet krijgen over wat er op wijkniveau gebeurt.

Bericht door Gezellig, op 11 januari 2010 om 23:11
Luistert de Zwolse gemeenteraad wel/niet voldoende naar het geluid van haar inwoners ? Waaruit blijkt dit (concrete voorbeelden) ?  

GroenLinks:
Er zijn goede voorbeelden en minder goede voorbeelden. De Spoorzone had een stuk beter gekund. Daarbij had het college al een voorkeur gegeven, waarna de burger zich nog een keer mocht uitspreken.
Het nieuwe zwembad lijkt nu goed te gaan. Daarbij kan door de burger een voorkeur worden uitgesproken. We moeten de goede voorbeelden verder uitbouwen. 
 

Bericht door Marcello, op 14 januari 2010 om 18:46
Wat vindt u van het idee om alle lantaarnpalen in de binnenstad vanaf 22 uur te dimmen?
Dat is goed voor het milieu en levert een meer feëriek stadsbeeld op.
Marcel

GroenLinks:
Een prima idee, maar de veiligheid moet wel gewaarborgd blijven. Hiervoor zijn heel geschikte technische oplossingen. Dit zouden we ook voor de rest van de stad willen en niet beperken tot de binnenstad. Op deze manier besparen we energie en we gaan lichtvervuiling tegen.   

Bericht door Marjan, op 16 januari 2010 om 17:57
Hoe kijkt GL tegen de ‘verarming’ van historisch Zwolle aan?
Bent u voor behoud van de oude gevels in Zwolle of gaat u voor economisch interessante nieuwbouwprojecten.

GroenLinks:
We zijn voor het behoud van de historische oude panden. Wel is het mogelijk dat je ook in een historische omgeving eigentijdse accenten kunt aanbrengen.

Lees voor het reageren de voorwaarden.

GroenLinks – Zwolle moet bezuinigen.

Hoe ga ik in discussie?
Onderstaand ziet u de door de bezoekers gestelde vragen en antwoorden van de politieke partij. Bent u het hier niet mee eens of hebt u voor u geen bevredigend antwoord, vul dan onder "Schrijf reactie" uw naam, emailadres in en geef uw reactie in onder "Bericht". Daarna klikt op de knop "Verstuur reactie". That’s all.

Stelling/vraagstuk:
Zwolle moet bezuinigen. Waarop moet bezuinigd worden en waarop beslist niet?

Bericht door Snuffel, op 11 januari 2010 om 22:34
Kan Groenlinks aangeven waar in Zwolle beslist niet op bezuinigd mag worden?
Als er bezuinigd wordt mag er dan voor GroenLinks op kwaliteit ingeleverd worden?

GroenLinks:
GroenLinks wil niet bezuinigen op de volgende onderwerpen:

  • Het voortbestaan van de aarde: groene leefomgeving, biodiversiteit, duurzame energie, duurzame mobiliteit, duurzaam bouwen…
  • Zorgen voor een menswaardig bestaan: zorg, armoedebestrijding (stadspas), vluchtelingenopvang, vrijwilligerswerk, ontwikkelingssamenwerking…
  • Zorgen voor goed samenleven: onderwijs, wijkwerk, kleinschalige creatieve bedrijvigheid, verkeersveiligheid, democratisering, kunst, inburgering…

Waarop bezuinigt GroenLinks?

  • Alles wat duurzaamheid bedreigt: riskante megaprojecten, autoverkeer, afval, energieverspilling
  • Franje, extra’s: marketing, bureaucratie, management, een fulltime wethouder
  • Individueel voordeel: kostendekkende tarieven voor vergunningen

Bericht door Gezellig, op 11 januari 2010 om 23:24
De Deltion deal heeft de gemeente Zwolle miljoenen gekost. Nu dreigt het project Voorsterpoort ook al 13 tot 26 miljoen te gaan kosten !
Hoe kan het dat het nu al twee keer zo verschrikkelijk mis is gegaan in relatief korte tijd ? Hoe gaat de Zwolse politiek voorkomen dat dit zich voor de derde keer gaat herhalen ?  

GroenLinks: 
De gemeente moet af van te overspannen verwachtingen over de groeimogelijkheden van de stad. Die wordt aangejaagd door de wens geld te verdienen met grondopbrengsten.
Het probleem bij Voorsterpoort, en eerder bij de Deltiondeal, is dat de verwachtingen niet goed getoetst zijn op haalbaarheid. Dit kost de stad miljoenen in plaats van miljoenen op te leveren.
GroenLinks wil dat Zwolle meer met beide benen op de grond komt: kleinschalige creatieve duurzame bedrijvigheid de ruimte bieden. Daarbij houden we in de gaten waar de stad echt behoefte aan heeft. Zo beperken we de risico’s op nieuwe miljoenenstroppen en ontwikkelen we de stad op basis van werkelijke behoeften en niet vanuit grootheidsdenken en overspannen verwachtingen met alle bijbehorende risico’s.

Bericht door dick, op 12 januari 2010 om 16:46
Kan er op deze manier ook in Zwolle worden bezuinigd op werkloosheidsuitkeringen: http://www.volkskrant.nl/econo…sheidsvrij Zodat deze mensen een herkansing krijgen?

GroenLinks:
Waar mogelijk moeten mensen geholpen worden aan betaald werk. Dat moet in eerste instantie werk zijn dat aansluit op de eigen mogelijkheden en ambities.  Maar we realiseren ons ook dat er altijd mensen blijven die niet in het reguliere arbeidsproces tot hun recht komen. Andere vormen van dagbesteding, zoals vrijwilligerswerk, hebben dan voor hen en voor de samenleving net zo goed waarde als betaald werk.

Lees voor het reageren de voorwaarden.

D66 – FC Zwolle en Eredivisie.

Hoe ga ik in discussie?
Onderstaand ziet u de door de bezoekers gestelde vragen en antwoorden van de politieke partij. Bent u het hier niet mee eens of hebt u voor u geen bevredigend antwoord, vul dan onder "Schrijf reactie" uw naam, emailadres in en geef uw reactie in onder "Bericht". Daarna klikt op de knop "Verstuur reactie". That’s all. 

Stelling/vraagstuk:
FC Zwolle moet met steun van de gemeente Zwolle uitgroeien tot een volwaardige eredivisieclub!

Bericht door Snuffel, op 10 januari 2010 om 22:28
Wat vindt D66? Zou FC Zwolle, als commerciële organisatie, zich niet zelf moeten kunnen bedruipen en principieel al geen aanvraag bij de gemeente voor ondersteuning moeten doen?

Bericht door Snuffel, op 10 januari 2010 om 22:46
Staat D66 achter een Eredivisieclub binnen de grenzen van de stad Zwolle, ook al is dat alleen haalbaar met subsidie (indirecte bijdrage van de gehele Zwolse bevolking)?

Bericht door Gezellig, op 11 januari 2010 om 22:58
Is D66 voor het subsidiëren van een professionele voetbalvereniging in Zwolle? Moet de gemeente Zwolle garant staan voor deze lening van EUR 500.000,- ? Als ja: Komen andere commerciële instanties dan ook in aanmerking voor een soortgelijke garantiestelling plus toelichting (Waarom wel / waar niet).

Bericht door Marjan, op 16 januari 2010 om 17:35
Ik vind dat FC Zwolle niet meer moet bedelen bij de gemeente Zwolle. Het was en is wat mij betreft over en uit voor dit bedrijf.

Tot hoever gaat uw steun aan de voetbalclub?

Antwoord:

D66 is voorstander van  betaald voetbal in Zwolle.  FC Zwolle zorgt naast de sport ook voor extra omzet voor Zwolse ondernemers  en dient als een uithangbord voor Zwolle. D66 verwacht van de FC Zwolle wel dat ze ervoor zorgt dat de inkomsten en uitgaven tot elkaar in verhouding staan. Dat is nu niet het geval.  D66  is kritisch ten opzichte van de vraag om opnieuw steun te verlenen aan FC Zwolle in de vorm van een garantstelling voor leningen die FC Zwolle bij haar bank aangaat. D66 twijfelt aan hoe realistisch de gestelde eredivisie-ambities van FC Zwolle zijn en of er voldoende garanties zijn dat FC Zwolle de komende jaren zijn betalingsverplichtingen zal kunnen blijven voldoen.  Door garant te staan voor leningen die FC Zwolle aangaat, moet de gemeente met geld over de brug komen wanneer FC Zwolle niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen. Dat gaat op dat moment ten koste van anderen in de Zwolse samenleving.  D66 wil alleen instemmen met extra steun voor FC Zwolle, wanneer het risico op uitbetalen van de garantie tot het absolute minimum is beperkt.

Lees voor het reageren de voorwaarden.

 

D66 – Beginspraak van de Zwolse burgers.

Hoe ga ik in discussie?
Onderstaand ziet u de door de bezoekers gestelde vragen en antwoorden van de politieke partij. Bent u het hier niet mee eens of hebt u voor u geen bevredigend antwoord, vul dan onder "Schrijf reactie" uw naam, emailadres in en geef uw reactie in onder "Bericht". Daarna klikt op de knop "Verstuur reactie". That’s all.

Stelling/vraagstuk:
Afbraak van oude panden en moderne nieuwbouw in de binnenstad van Zwolle mist Beginspraak van de Zwolse burgers!

Bericht door bantega, op 11 januari 2010 om 22:11
Zouden polls op Weblog Zwolle kunnen dienen als opiniepeiling om een indruk te krijgen van de ideeën die onder de Zwollenaren leven?

Bericht door Snuffel, op 11 januari 2010 om 22:24
Vindt D66 dat inspraak van de Zwolse burger in de gemeente Zwolle voldoende geregeld is en dat er terdege met deze inspraak rekening wordt gehouden?

Bericht door Gezellig, op 11 januari 2010 om 23:09
Luistert de Zwolse gemeenteraad wel/niet voldoende naar het geluid van haar inwoners ? Waaruit blijkt dit (concrete voorbeelden) ?

Bewoners en organisaties moeten ruim voordat een ruimtelijk proces start worden betrokken. Dit gaat veel verder dan de bestaande beginspraakprocedure. Inwoners en organisaties vanaf het begin laten meedenken en beslissen levert een veel beter eindproduct op met veel meer draagvlak. De tijd en de kosten die dit in het begin extra vraagt, worden door een breder draagvlak en kortere procedures verderop in het proces meer dan goed gemaakt. Deze aanpak betekent ook dat vanaf het begin gebruik gemaakt wordt van organisaties, zoals Vrienden van de stadskern, Zwolle Groenstad, Stadsherstel, Klankbordgroep Spoorzone, Klankbordgroep Schaepman, Bewonersvereniging Binnenstad en wijk- en buurtverenigingen. Polls op Weblog Zwolle kunnen dienen als een eerste indicatie van ideeën die leven in Zwolle. De echte inspraak en samenwerking moet wat D66 betreft serieus worden genomen door alle partijen. Een online poll is daarvoor onvoldoende. 

Lees voor het reageren de voorwaarden.

[jomcomment lock}

D66 – Zwolle moet bezuinigen.

Hoe ga ik in discussie?
Onderstaand ziet u de door de bezoekers gestelde vragen en antwoorden van de politieke partij. Bent u het hier niet mee eens of hebt u voor u geen bevredigend antwoord, vul dan onder "Schrijf reactie" uw naam, emailadres in en geef uw reactie in onder "Bericht". Daarna klikt op de knop "Verstuur reactie". That’s all.

Stelling/vraagstuk:
Zwolle moet bezuinigen. Waarop moet bezuinigd worden en waarop beslist niet?

Bericht door Snuffel, op 11 januari 2010 om 22:33
Kan D66 aangeven waar in Zwolle beslist niet op bezuinigd mag worden? Als er bezuinigd wordt mag er dan voor D66 op kwaliteit ingeleverd worden?   

Bericht door Gezellig, op 11 januari 2010 om 23:23
De Deltion deal heeft de gemeente Zwolle miljoenen gekost. Nu dreigt het project Voorsterpoort ook al 13 tot 26 miljoen te gaan kosten ! Hoe kan het dat het nu al twee keer zo verschrikkelijk mis is gegaan in relatief korte tijd ? Hoe gaat de Zwolse politiek voorkomen dat dit zich voor de derde keer gaat herhalen ?  

D66 wil met de stofkam door de gemeentebegroting. Op alle fronten moet bekeken worden of gemeenschapsgeld juist wordt besteed, of dat het beter kan. Hierbij moeten principiële keuzen worden gemaakt: wat moet door de gemeente worden gefinancierd en wat kan (gedeeltelijk) op een andere manier worden betaald?Er zijn verschillende zaken die zonder gemeentelijke inspanning niet van de grond komen of in stand kunnen blijven, maar die wel noodzakelijk zijn voor een goed leefklimaat in Zwolle. Zorg (WMO) bijvoorbeeld, maar bijvoorbeeld ook onderwijs, kunst en cultuur zijn noodzakelijk in Zwolle, maar kunnen niet overleven zonder hulp van de gemeente.Aan de andere kant zijn er ook zaken die op dit moment door de gemeente worden geregeld en betaald, terwijl dat  efficiënter, goedkoper en beter kan door uitbesteding aan of door een nauwere samenwerking met het bedrijfsleven.  Daarnaast ziet D66 besparingsmogelijkheden door het vereenvoudigen van regels en het afschaffen van bepaalde vergunningen die beklemmend worden ervaren. Daardoor wordt handhaving door de gemeente bovendien een stuk goedkoper. 

Bij grote vastgoedprojecten moet niet zozeer naar de huidige behoefte gekeken worden, maar moet beter onderzoek gedaan worden naar de behoeften op de langere termijn.

Lees voor het reageren de voorwaarden.

Christenunie – FC Zwolle en Eredivisie.

Hoe ga ik in discussie?
Onderstaand ziet u de door de bezoekers gestelde vragen en antwoorden van de politieke partij. Bent u het hier niet mee eens of hebt u voor u geen bevredigend antwoord, vul dan onder "Schrijf reactie" uw naam, emailadres in en geef uw reactie in onder "Bericht". Daarna klikt op de knop "Verstuur reactie". That’s all.

Stelling/vraagstuk:
FC Zwolle moet met steun van de gemeente Zwolle uitgroeien tot een volwaardige eredivisieclub!

Bericht door V. Dijk, op 10 januari 2010 om 17:54
Aan de CU. Weer klopt FC Zwolle op de deuren van de gemeenteraad van Zwolle. Het wordt een structureel gebeuren ondertussen. Gaat u nu of in de toekomst ook doneren? Jan  

Bericht door Snuffel, op 10 januari 2010 om 22:26
Wat vindt de Christenunie? Zou FC Zwolle, als commerciële organisatie, zich niet zelf moeten kunnen bedruipen en principieel al geen aanvraag bij de gemeente voor ondersteuning moeten doen?  

Bericht door Snuffel, op 10 januari 2010 om 22:46
Staat het Christenunie achter een Eredivisieclub binnen de grenzen van de stad Zwolle, ook al is dat alleen haalbaar met subsidie (indirecte bijdrage van de gehele Zwolse bevolking)?  

Bericht door bantega, op 11 januari 2010 om 22:13
Onder welke voorwaarden is subsidie of andere ovrm van ondersteuning voor de FC voor de CU acceptabel?  

Bericht door Marcello, op 14 januari 2010 om 19:10
Tot hoever gaat de steun aan FC Zwolle? Marcel

Antwoord:
Er is in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in een goede sportomgeving aan Oosterenk/Rechterland. Be Quick heeft er een prachtige sportaccommodatie, er is een nieuwe topsporthal van Landstede in aanbouw, er staat een nieuw stadion van FC Zwolle en er wordt in 2012 een nieuw hoofdzwembad geopend. Dat alles is de moeite waard voor het geheel van de sportontwikkeling die onze stad heeft doorgemaakt en die nog niet af is. Kan iemand zich indenken dat daar gewoon maar een leeg stadion staat?
De vaste bespeler van het stadion, FC Zwolle, heeft steun nodig om een lening te kunnen sluiten bij een bank. FC Zwolle vraagt de gemeente geen geld. Men wil zelf de bedrijfsvoering op orde brengen en houden. De plannen die gepresenteerd zijn, hebben een goede en degelijke inhoud. Met voldoende ambitie. Daarvoor moet FC Zwolle vooral zelf verantwoordelijk zijn en blijven. Maar de gemeente kan wel door garantstelling helpen om de zekerheid naar de toekomst te vergroten. Intussen hebben zich al heel veel sponsoren gemeld. Ook daaruit blijkt dat FC Zwolle draagvlak heeft in de stad. Wij schatten in dat een garantstelling geen groot risico meebrengt omdat we FC Zwolle toekomstvast vinden. We vinden het belangrijk dat FC Zwolle in 5 stappen de lening aflost en zo het risico jaarlijks verkleint. Daarnaast moet FC Zwolle zich in allerlei doelen ook maatschappelijk (blijven) manifesteren. Kortom: geen geld, wel steun door garantstelling.

Lees voor het reageren de voorwaarden.

Christenunie – Beginspraak van de Zwolse burgers.

Hoe ga ik in discussie?
Onderstaand ziet u de door de bezoekers gestelde vragen en antwoorden van de politieke partij. Bent u het hier niet mee eens of hebt u voor u geen bevredigend antwoord, vul dan onder "Schrijf reactie" uw naam, emailadres in en geef uw reactie in onder "Bericht". Daarna klikt op de knop "Verstuur reactie". That’s all.

Stelling/vraagstuk:
Afbraak van oude panden en moderne nieuwbouw in de binnenstad van Zwolle mist Beginspraak van de Zwolse burgers!

Bericht door Marcello, op 11 januari 2010 om 00:18
CU,  Hoe kijkt u als deelnemer van de coalitie tegen de modernisering van de historische binnenstad aan?
Ik noem als voorbeelden de aanpassing bij het Rodetorenplein, de Bankenlocatie, de (beruchte-) Kubus bij de Achtergracht en de twee nieuwe bruggen over de grachten. Op Weblog Zwolle is door burgers veel commentaar hierop geleverd.  U als voorstander van de Beginspraak moet zich dat aantrekken. Marcel 

Bericht door Snuffel, op 11 januari 2010 om 22:24
Vindt de Christenunie dat inspraak van de Zwolse burger in de gemeente Zwolle voldoende geregeld is en dat er terdege met deze inspraak rekening wordt gehouden? 

Bericht door bantega, op 11 januari 2010 om 22:56
Maakt u een onderscheid in uw afwegingen tussen kerlkelijke gebouwen en nietkerkelijke gebouwen? 

Bericht door Gezellig, op 11 januari 2010 om 23:10
Luistert de Zwolse gemeenteraad wel/niet voldoende naar het geluid van haar inwoners ? Waaruit blijkt dit (concrete voorbeelden) ? 

Bericht door Marjan, op 16 januari 2010 om 17:42
Ik heb begrepen dat de CU een aantal keren voor nieuwbouw in de binnenstad heeft gestemd. Wat, als er binnen de grachten een kerkgebouw tegen de vlakte moet ten faveure van een economisch lucratieve deal? 

Bericht door Observer, op 16 januari 2010 om 20:20
Zou de CU ook nog voor afbraak van de middeleeuwse Melkmarktpanden zijn geweest als CU wethouder Cnossen niet toevallig portefeullehouder zou zijn geweest en niet verantwoordelijk zou zijn geweest voor de sloopplannen?  

Antwoord:
Beginspraak is wat ons betreft “het tijdig betrekken van belanghebbenden bij ontwikkelingen”. Beginspraak is niet hetzelfde als een bindend referendum. In onze democratie hebben we gekozen voor het kiezen van mensen in een raad of een college waarin ze ook verantwoordelijk zijn voor besluiten. Bij beginspraak is er sprake van een gezamenlijk proces van volksvertegenwoordigers/bestuurders en belanghebbenden. Samen een visie op de ontwikkeling van je dorp (Wythmen) of wijk (Prinsenpoort/Veerallee) maken. Destijds is voor de ontwikkeling van de Melkmarkt een breed stadsgesprek gehouden. Daarin zijn de nieuwe plannen gepresenteerd. Zelfs De Vrienden van de Stadskern waren enthousiast. Op de plannen is inspraak mogelijk. Belanghebbenden maken daarvan gebruik. Dat is hun goede recht. Onafhankelijke commissie of rechters oordelen over de inhoud.  Deze inspraak moet wel onderscheiden blijven van beginspraak, omdat er altijd tegengestelde belangen zullen blijven bij besluiten, waarop mensen moeten kunnen reageren. De nieuwe ontwikkeling aan de Melkmarkt draagt bij aan de economie van onze stad. En door die economische ontwikkeling kunnen we de stad juist bij onderhouden en verantwoord uitbouwen.

Lees voor het reageren de voorwaarden.

Christenunie – Zwolle moet bezuinigen.

Hoe ga ik in discussie?
Onderstaand ziet u de door de bezoekers gestelde vragen en antwoorden van de politieke partij. Bent u het hier niet mee eens of hebt u voor u geen bevredigend antwoord, vul dan onder "Schrijf reactie" uw naam, emailadres in en geef uw reactie in onder "Bericht". Daarna klikt op de knop "Verstuur reactie". That’s all.

Stelling/vraagstuk:
Zwolle moet bezuinigen. Waarop moet bezuinigd worden en waarop beslist niet?

Bericht door Snuffel, op 11 januari 2010 om 22:31
Kan de CU aangeven waar in Zwolle beslist niet op bezuinigd mag worden?
Als er bezuinigd wordt mag er dan voor de CU op kwaliteit ingeleverd worden?  

Bericht door Gezellig, op 11 januari 2010 om 23:23
De Deltion deal heeft de gemeente Zwolle miljoenen gekost. Nu dreigt het project Voorsterpoort ook al 13 tot 26 miljoen te gaan kosten!
Hoe kan het dat het nu al twee keer zo verschrikkelijk mis is gegaan in relatief korte tijd ? Hoe gaat de Zwolse politiek voorkomen dat dit zich voor de derde keer gaat herhalen?

Bericht door dick, op 12 januari 2010 om 16:46
Kan er op deze manier ook in Zwolle worden bezuinigd op werkloosheidsuitkeringen: http://www.volkskrant.nl/econo…sheidsvrij  Zodat deze mensen een herkansing krijgen?  

Antwoord:
Zwolle moet tenminste 8 miljoen bezuinigen. De laatste jaren is flink geïnvesteerd in de stad. Dat zal in de komende jaren iets minder worden. Veel opbrengsten hangen af van verkoop van grond en door bouw van woningen. We zullen er kritisch naar moeten kijken welke dingen nu noodzakelijk zijn en welke ook later kunnen. Daarnaast moet bekeken worden er lasten verminderd kunnen worden. Tenslotte is het van belang om partnerschappen te sluiten waarmee je samen kunt investeren.
Samengevat:
·         Welke prioriteiten zijn er
·         Kun je met minder geld meer of hetzelfde doen
·         Kunnen we partners vinden om samen te investeren.
 

De ChrUnie sluit niets bij voorbaat uit als bezuinigingen moeten worden overwogen. Maar bij het wegen zal het kompas erop ingesteld zijn om de zwaksten in de samenleving te ontzien (sociaal beleid, adequaat voorzieningenniveau). Het niet verder bouwen aan de stad is ondenkbaar en breekt ons over 10-20 jaar op. Mensen moeten zich in Zwolle prettig blijven voelen. Een totale verschraling van de openbare ruimte past daar niet bij. De ChrUnie zet vooral in op een efficiënte bedrijfsvoering van de gemeente en op samen met partners gerichter investeren in de stad.

Lees voor het reageren de voorwaarden.

CDA – FC Zwolle en Eredivisie.

Hoe ga ik in discussie?
Onderstaand ziet u de door de bezoekers gestelde vragen en antwoorden van de politieke partij. Bent u het hier niet mee eens of hebt u voor u geen bevredigend antwoord, vul dan onder "Schrijf reactie" uw naam, emailadres in en geef uw reactie in onder "Bericht". Daarna klikt op de knop "Verstuur reactie". That’s all.

Stelling/vraagstuk:
FC Zwolle moet met steun van de gemeente Zwolle uitgroeien tot een volwaardige eredivisieclub!

Bericht door V. Dijk, op 10 januari 2010 om 17:53
Weer klopt FC Zwolle op de deuren van de gemeenteraad van Zwolle. Het wordt een structureel gebeuren ondertussen. Gaat u nu of in de toekomst ook doneren? Jan

“FC Zwolle is van 1999 tot 2009 structureel door de gemeente ondersteunt in de vorm van een garantstelling voor leningen die de FC Zwolle bij banken heeft opgenomen. Zonder deze leningen had de club niet kunnen uitgroeien tot een van de topteams in de Jupiler League met een eredivisiewaardig stadion. De banken hebben in die tien jaar overigens nimmer de garantstelling hoeven in te reopen. FC Zwolle heeft in 2008 de garantstelling volledig afgebouwd.
Slechts in 2008 heeft de gemeenteraad direct een bedrag van EUR 145.000 aan FC Zwolle betaald/gedoneerd als bijdrage in de kosten van de aanleg van het kunstgrasveld in het stadion.
Het CDA heeft weliswaar in 1999 het besluit voor een garantstelling gesteund en zal ook de recent door de FC Zwolle gevraagde garantstelling gaan steunen. Maar het CDA heeft niet het besluit gesteund om EUR 145.000 te betalen aan de FC Zwolle en zal in de toekomst dergelijke direct bijdragen of subsidies ook niet gaan ondersteunen.” 
 

Bericht door Snuffel, op 10 januari 2010 om 22:25
Wat vindt het CDA? Zou FC Zwolle, als commerciële organisatie, zich niet zelf moeten kunnen bedruipen en principieel al geen aanvraag bij de gemeente voor ondersteuning moeten doen? 

 

FC Zwolle zou zich zelf inderdaad moeten kunnen bedruipen. De regio is daar economisch sterk genoeg voor en het stadion biedt voldoende mogelijkheden om geld ‘te maken’. De plannen die de FC Zwolle hebben gepresenteerd gaan er ook van uit dat de FC Zwolle zich zelf bedruipt.
Dat houdt dus in dat in deze plannen:
1.     de garantstelling niet hoeft te worden ingeroepen door banken omdat rente en aflossing tijdig door de FC Zwolle worden betaald;
2.     dat de FC Zwolle geen financiële bijdragen van de gemeente in de begroting(en) heeft opgenomen.
De FC Zwolle moet alleen voor het aantrekken van de nodige leningen een soort ‘eigen woning’ hebben om een hypotheek te kunnen opnemen. Bij gebrek aan die ‘eigen woning’ zal de gemeente die rol op zich nemen door garant te staan.  
 

Bericht door Snuffel, op 11 januari 2010 om 19:13
Staat het CDA achter een Eredivisieclub binnen de grenzen van de stad Zwolle, ook al is dat alleen haalbaar met subsidie (indirecte bijdrage van de gehele Zwolse bevolking)? 

 

Het CDA staat achter een Eredivisieclub binnen de grenzen van de stad Zwolle.  Maar het CDA is niet voor een directe financiële bijdrage door de gemeente aan een Eredivisieclub. We hebben onder andere ook daarom tegen een directe bijdrage aan FC Zwolle voor het kunstgrasveld gestemd.  

Bericht door bantega, op 11 januari 2010 om 22:50
CDA claimt altijd normen en waarden. FCZ heeft toegezegd dat als het nieuwe stadion er zou komen men zichzelf goed zou kunnen bedruipen. Is het CDA daarom een principiële redenen tegen steun voor de FC of maakt het CDA ondanks áfspraak= afspraak toch van plan meer pragmatische criteria af te wegen  

De FC Zwolle zou zich zelf moeten kunnen bedruipen. Op basis van de informatie die wij hebben gekregen van de FC en de gemeente en het vertrouwen dat het huidige bestuur bij ons wekt, hebben wij voldoende vertrouwen dat de FC Zwolle zich ook zelf kan bedruipen. Dat dus de rente en aflossing van uitstaande leningen door de FC Zwolle zélf kunnen worden betaald en dat de banken uiteindelijk de garantstelling niet hoeven in te roepen. 
De gemeenteraad neemt op 8 februari dus niet een besluit om al of niet geld te steken in de FC Zwolle. Zou dat op een gegeven moment onverhoopt wel een dergelijk besluit voor liggen, dan zal het CDA dat voorstel niet steunen. Dat hebben wij in 2008 niet gedaan toen een directe bijdrage werd gevraagd voor het kunstgrasveld in het stadion en dat zullen wij in de toekomst ook niet doen.

Lees voor reageren de voorwaarden.

CDA – Beginspraak van de Zwolse burgers.

Hoe ga ik in discussie?
Onderstaand ziet u de door de bezoekers gestelde vragen en antwoorden van de politieke partij. Bent u het hier niet mee eens of hebt u voor u geen bevredigend antwoord, vul dan onder "Schrijf reactie" uw naam, emailadres in en geef uw reactie in onder "Bericht". Daarna klikt op de knop "Verstuur reactie". That’s all.

Stelling/vraagstuk:
Afbraak van oude panden en moderne nieuwbouw in de binnenstad van Zwolle mist Beginspraak van de Zwolse burgers!

Bericht door Bert Dijkink, op 11 januari 2010 om 12:20
Ik zou graag van het CDA willen weten of zij net als ik bespeuren dat er een ommekeer is in denken over het architectonisch beheren van een historisch kleinschalig binnenstadje als de onze..  
Dat het ongelimiteerd neerplanten van moderne bouwsels in ons historische stadshart onverstandig en niet meer van deze tijd is?  
Dat een zo origineel mogelijke stedenbouwkundige samenhang van een middeleeuwse stad een publiekstrekker van formaat is?  
Dat de door belangengroepen en burgerij gevoerde oppositie niet langer door de politiek genegeerd kan worden.  
En dat er buiten de kleine binnenstad die slecht 5 % van het totale gemeente oppervlak beslaat, voldoende gelegenheid is voor het uiten van hedendaagse en moderne archtectuur.  
Namens de Stichting Levende Stadsgeschiedenis Zwolle  
Bert Dijkink 
 
Beste Bert,
Het CDA is voor passend bouwen in de binnenstad en het – waar mogelijk – herstellen van bouwfouten in de laatste decennia.
Overigens herkennen wij, hoewel er ‘miskleunen’ zijn, niet het ‘ongelimiteerd neerplanten van moderne bouwsels’. Verder is het de vraag wat ‘zo origineel mogelijk is’. Welke eeuw neem je dan als uitgangspunt? In alle eeuwen zijn er aanpassingen verricht, gebouwen vervangen, straten verlegd, afhankelijk van de nieuwe gebruikersvragen. Het CDA is dus niet voor ‘historiseren’ van de binnenstad (geen openluchtmuseum) maar wel ‘passend bouwen’ en het ondersteunen van eigenaren bij het behoud en onderhoud van hun monument.
Mee eens dat hedendaagse en moderne architectuur beter buiten de gracht past, hoewel hier en daar kleinschalig ook binnen de stad soms iets moet kunnen. Elke eeuw heeft steeds z’n eigen kenmerken aan de binnenstad toegevoegd. Dat mogen wij ook, met respect voor de enorme historische waarde van de binnenstad.

Zie ook ons verkiezingsprogramma: http://www.cdazwolle.nl/upload/files/dl_1259410803.pdf 

Bericht door Snuffel, op 11 januari 2010 om 22:22
Vindt het CDA dat inspraak van de Zwolse burger in de gemeente Zwolle voldoende geregeld is en dat er terdege met deze inspraak rekening wordt gehouden?

Beste Snuffel,
Er wordt steeds meer rekening gehouden met de inbreng van burgers/belanghebbenden. Het CDA is zeer actief aan de slag gegaan met het woord ‘beginspraak’. Dus nog vóór dat de officiële inspraak begint volgens bv. de wet op de Ruimtelijke Ordening, worden alle belanghebbenden betrokken bij het ontwerpproces en het op elkaar afstemmen van de diverse – soms tegenstrijdige – belangen. De einduitkomst is dan vaak een compromis, waarin dan maximaal rekening gehouden is met de diverse belangen.
Uiteindelijk moet een overheid wel knopen doorhakken, daarover communiceren en het beleid uitvoeren, ook al is niet iedereen tevreden. Tenslotte is hiervoor ooit een overheid bedacht.
Helaas wordt ‘beginspraak’ nog niet in alle dossiers goed toegepast en worden burgers/bedrijven nog wel eens overvallen met plannen.

Bericht door Gezellig, op 11 januari 2010 om 23:10
Luistert de Zwolse gemeenteraad wel/niet voldoende naar het geluid van haar inwoners ? Waaruit blijkt dit (concrete voorbeelden) ?

Beste Gezellig,
(Gezellige naam!) Het CDA vindt dat het luisteren naar het geluid van de inwoners steeds beter gaat. Er zijn vaker ‘stadsdebatten’ of ‘ontwerpfestivals’ rond bepaalde thema’s. Of  ‘gesprekken met het veld’, bijvoorbeeld cultuur/welzijns/sportorganisaties, bedrijven, onderwijsorganisaties etc. etc. Bij het schrijven van belangrijke beleidsdocumenten wordt altijd een periode ingelast waarin inspraakreakties kunnen worden gegeven. De gemeente motiveert per reaktie waarom iets wel of niet wordt overgenomen. Als iemand het er toch niet mee eens is kan ook contact gezocht worden met politieke partijen in de gemeenteraad, om een bepaald belang nog eens onder de aandacht te brengen.
De gemeente moet de soms tegenstrijdige belangen tegen elkaar afwegen en zo goed mogelijk naar het algemeen belang kijken. De inwoners moeten de argumenten van de gemeente(raad) goed kunnen volgen. Daarom vinden vergaderingen in de openbaarheid plaats.
Uiteindelijk beslist de gemeenteraad (=volksvertegenwoordiging!) bij meerderheid van stemmen.

Lees voor reageren de voorwaarden.