Zwolle gaat voor miljoenen euro’s duurzaam inkopen

Zwolle gaat voor miljoenen euro’s duurzaam inkopen

Zwolle – Jaarlijks koopt de gemeente Zwolle voor 140 miljoen euro in, uiteenlopend van kantoorinrichting en ICT, gebouwen en installaties, tot advies en personeel.

Er werd tot nu toe niet altijd op gelet hoe die inkoop kon bijdragen aan duurzame VN-doelen als verantwoorde consumptie, eerlijk werk en betaalbare, duurzame energie. Vanaf dit jaar gaat de gemeente dat doen bij alle inkoop.

Lees verder »

Verkeer in Zwolle op diverse plaatsen gestremd tijdens carnavalsoptocht

Verkeer in Zwolle op diverse plaatsen gestremd tijdens carnavalsoptocht

Zwolle – Dit jaar wordt Zwolle wederom omgedoopt tot Sassendonk. Carnavalsvereniging De Eileuvers organiseert van vrijdag 21 tot en met dinsdag 25 februari verschillende carnavalsactiviteiten in en rondom de Zwolse binnenstad.

Op zaterdag 22 februari vindt er ’s ochtends een carnavalsact plaats op de Nieuwe Havenbrug en wordt er ’s middags een optocht met praalwagens gehouden. Het verkeer ondervindt hiervan tussen 9.30 en 18.00 uur hinder.

Lees verder »

Vragen over overlast in de buurt van Zwolse zorginstellingen

Vragen over overlast in de buurt van Zwolse zorginstellingen

Zwolle – De gemeenteraadsfracties Swollwacht en VVD zeggen dat zij signalen ontvangen van Zwollenaren die onprettig bejegend worden rondom opvanglocaties en/of zorgwoningen. Er zou regelmatig sprake zijn van overlast.

Hierover hebben de fracties schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W. De meldingen gaan over diverse zorginstellingen in de stad. Omwonenden zouden onprettig bejegend worden rondom de opvanglocaties en/of zorgwoningen. Ook voelen mensen die in de buurt wonen zich niet erg serieus genomen door de organisaties die de opvang aanbieden.

Lees verder »

Grootste drijvende zonnepark van Europa komt in Bomhofplas

Grootste drijvende zonnepark van Europa komt in Bomhofplas

Zwolle – Zwolle krijgt het grootste drijvende zonnepark van Europa. Dit zonnepark, dat wordt gebouwd door GroenLeven, gaat voor zo’n 8000 huishoudens in Zwolle stroom leveren.

Het meet 20 hectare en hiermee wordt dit park de omvangrijkste drijvende zonne-energie-installatie in Europa. Met dit project zet de gemeente Zwolle samen met haar partners een grote stap in het behalen van de klimaat- en energiedoelstellingen.

Lees verder »

Zwolle wil meedoen aan onderzoek energie uit aardwarmte

Zwolle wil meedoen aan onderzoek energie uit aardwarmte

Zwolle – Gemeente Zwolle wil deelnemen aan een Europees onderzoeksproject voor ontwikkeling van geothermische energie uit dunne aardlagen. Dit is energie die wordt opgewekt uit aardwarmte.

Het college heeft hiervoor een intentieverklaring opgesteld en ingediend bij TNO, de trekker van het project. Onderdeel van het onderzoek is een proefboring. Als deze succesvol blijkt, komt er ook een tweede boring.

Lees verder »

Nieuw plan moet historische gebouwen in Zwolle beschermen

Nieuw plan moet historische gebouwen in Zwolle beschermen

Zwolle – In Zwolle zijn veel mooie, oude gebouwen die van historische waarde zijn voor de stad. Deze gebouwen leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit en aantrekkelijkheid van Zwolle.

Voor monumenten zijn al regels om zorgvuldig met de monumentale waarden van gebouwen om te gaan. Er zijn ook waardevolle gebouwen die geen monument zijn, maar wel van grote waarde zijn voor Zwolle. Op deze gebouwen wil de gemeente ook zuinig zijn. Daarom stelt het college van B en W nieuwe regels voor om de cultuur- en bouwhistorische waarden van deze gebouwen te beschermen.

Lees verder »

Hostel in voormalig politiebureau centrum Zwolle

Hostel in voormalig politiebureau centrum Zwolle

Zwolle – In het voormalige politiebureau aan de Luttekestraat komt een hostel, ruimte voor culturele initiatieven, een bar/restaurant en terras. Dit heeft het College besloten op dinsdag 28 januari.

In mei 2019 heeft de Gemeente Zwolle een oproep gedaan voor initiatieven die het voormalige politiebureau aantrekkelijker en levendiger maken voor bewoners en bezoekers van de stad. Uit de ingediende initiatieven is besloten om verder te gaan met de ondernemers van Hostel.

Lees verder »

Automobilisten in Zwolle meest tevreden over wegen

Automobilisten in Zwolle meest tevreden over wegen

Zwolle – Automobilisten zijn zeer tevreden over de Nederlandse wegen en van alle gemeentelijke wegen scoren die in Zwolle het hoogst. Gemiddeld is 74% van de weggebruikers (zeer) tevreden over wegen in de onderzochte gemeenten, in Zwolle is dat 87%.

Dat blijkt uit het wegbelevingsonderzoek dat Platform WOW vorig najaar uitvoerde onder bijna 10.000 Nederlandse automobilisten. Het platform WOW (Wegbeheerders ontmoeten wegbeheerders) onderzoekt sinds 2013 elke twee jaar hoe tevreden automobilisten zijn over de nationale, provinciale en gemeentelijke wegen. De weggebruikers zijn tevreden over zowel Rijkswaterstaat als provincies en gemeenten als wegbeheerder. Deze tevredenheid is sinds het begin van de metingen in 2013 voor alle drie typen beheerders flink toegenomen.

Lees verder »

Geef je mening over jouw buurt

Geef je mening over jouw buurt

Zwolle – Zwollenaren kunnen vanaf deze week meedoen aan het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van de gemeente Zwolle. Elke twee jaar vraagt de gemeente ruim 35.000 Zwollenaren naar hun mening over hun wijk en buurt.

Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide vragenlijst. Dit is nodig om een compleet beeld te krijgen van de verschillende aspecten in de buurten en wijken zoals veiligheid, gezondheid, het onderhoud van de openbare ruimte of de sociale samenhang. Hoe meer inwoners meedoen aan het onderzoek, hoe nauwkeurig het beeld wordt dat Zwollenaren over hun eigen stad en buurt hebben en waar verbetering nodig is. De resultaten van het onderzoek worden dan ook gebruikt om samen met partners en inwoners aan de slag te gaan in de wijken.

Lees verder »

Burgemeester van Zwolle over geweldsincidenten: “We gaan dit aanpakken en oplossen.”

Burgemeester van Zwolle over geweldsincidenten: “We gaan dit aanpakken en oplossen.”

Zwolle – Gerdien Rots van de ChristenUnie vatte het maandagavond tijdens het debat van de gemeenteraad over de veiligheidssituatie in de stad nog eens samen: “Zwolse wijken zijn de afgelopen periode geconfronteerd met 5 schietincidenten, waarvan 1 met dodelijke afloop en 4 handgranaten, waarvan er 2 zijn ontploft.”

Voorafgaand aan het debat richtte Bob Kooistra, eigenaar van café Bruut zich tot de gemeenteraad. De terreurdreiging met de 4 handgranaten was volgens hem tegen hemzelf en zijn familie gericht: “Als slachtoffer heb ik een stukje steun gemist van de gemeente.” Raadslid Leo Elfers van het CDA leek het niet raadzaam om commentaar te geven op Kooistra, omdat er dinsdag een rechtszitting over deze kwestie plaats vindt tussen Kooistra en de gemeente.

Lees verder »

Interpellatiedebat over de Veiligheid in de stad

Interpellatiedebat over de Veiligheid in de stad

Zwolle – Maandagavond 20 januari zal er een interpellatiedebat over de Veiligheidssituatie in de stad plaatsvinden. De gemeenteraad heeft daartoe een verzoek ingediend. Dit debat zal gehouden worden tijdens de besluitvormingsronde. 

Aanleiding voor dit debat is de reeks ingrijpende incidenten in Zwolle. De raad vraagt de burgemeester welke inzet nodig is om de veiligheid op straat te waarborgen. Zwollenaren voelen zich op dit moment aangetast in hun veiligheidsgevoel naar aanleiding van een aantal ingrijpende incidenten en de gemeenteraad voelt mee in die zorgen. De gemeenteraad wil van de burgemeester horen welke inzet nodig is om de veiligheid op straat te waarborgen.

Lees verder »

“Zwollenaar moet vitaal ouder worden en mee blijven doen”

“Zwollenaar moet vitaal ouder worden en mee blijven doen”

Zwolle – De Zwolse senioren nu en in de toekomst zo lang mogelijk zelfstandig mee laten doen in de samenleving, dat is het doel van de Seniorenagenda Vitaal en Waardig Ouder Worden die burgemeester en wethouders hebben vastgesteld.

Daarbij is er speciale aandacht voor levensloopbestendig wonen, positieve gezondheid, toegankelijkheid van de leefomgeving, meedoen en ertoe doen, de aanpak van eenzaamheid, zorg voor migrantenouderen en regenboogsenioren.

Lees verder »