Gemeente Zwolle voornemens garant te staan voor lening coöperatie Duurzaam Tolhuislanden

Gemeente Zwolle voornemens garant te staan voor lening coöperatie Duurzaam Tolhuislanden

Zwolle – Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor garant te staan voor een lening van coöperatie Duurzaam Tolhuislanden. Met de lening, die de coöperatie kan gaan aantrekken, kunnen de plannen voor de realisatie van duurzame energie in het gebied Tolhuislanden verder worden vormgeven. De gemeentelijke garantstelling betreft een voornemen.

Coöperatie Duurzaam Tolhuislanden is een initiatief van de buurtbewoners van Tolhuislanden om zelf regie te houden en een bijdrage te leveren aan de energietransitie in het gebied. Hiervoor hebben gemeente en de Coöperatie Duurzaam Tolhuislanden eerder al een gebiedsovereenkomst gesloten. In de planvorming wordt zowel naar energieopwekking via zon als via wind gekeken.

Lees verder »

Zwolle zet extra in op betaalbare huurwoningen

Zwolle zet extra in op betaalbare huurwoningen

Zwolle – Met de betaalbaarheidsagenda 2022 zet het college in op het vergroten en beschikbaar houden van het betaalbare aanbod aan woningen in Zwolle.

De belangrijkste maatregel is de volgende: Door de inzet van koopwoningen meer naar huurwoningen te verschuiven, kan er een blijvend aanbod in het betaalbare segment worden gerealiseerd.

Lees verder »

Gemeente zoekt nieuwe deelnemers voor Zwols Burgerpanel

Gemeente zoekt nieuwe deelnemers voor Zwols Burgerpanel

Zwolle – Begin 2022 krijgen 35.000 inwoners van Zwolle weer de gelegenheid om mee te doen aan het Buurt-voor-Buurt (BvB) Onderzoek. De vragenlijst wordt ook voorgelegd aan het Burgerpanel.

Voor dit panel is de gemeente nog op zoek naar nieuwe leden. Zij krijgen ongeveer drie keer per jaar een uitnodiging voor een onderzoek over een Zwols onderwerp. Iedereen die zich nu aanmeldt, kan in januari meteen al meedoen met het Buurt-voor-Buurt Onderzoek 2022.

Lees verder »

Kadernota Zwolse religieuze gebouwen vastgesteld

Kadernota Zwolse religieuze gebouwen vastgesteld

Zwolle – Zwolle heeft 51 gebouwen die van oorsprong zijn gebouwd als gebedshuis. Deze gebouwen vormen een belangrijk onderdeel van onze geschiedenis, identiteit en gebouwde omgeving. Niet allemaal functioneren zij nog in deze functie, maar ze staan vaak op een markante plek in de buurt of wijk en zijn daarmee voor velen een herkenningsteken en thuisbaken.

De afgelopen maanden heeft de gemeente veel gesprekken gevoerd met eigenaren/gebruikers van de religieuze gebouwen. Ook zijn de eigenaren/gebruikers op initiatief van de gemeente Zwolle met elkaar in gesprek gegaan over het gebruik en de instandhouding van deze gebouwen. Een omschrijving van de gebouwen, de resultaten van de gesprekken en bijeenkomsten en drie thema’s voor een route richting de toekomst zijn beschreven in Bakens in de stad – concept Kadernota Zwolse religieuze gebouwen. De kadernota is deze week door het college vastgesteld en voor inspraak vrijgegeven.

Lees verder »

Spoorzone moet groenste stationsgebied van Nederland worden

Spoorzone moet groenste stationsgebied van Nederland worden

Zwolle – Het gebied in de Spoorzone bij de ingang van station Zwolle aan de zuidkant en rondom de oude industriële hallen verandert de komende jaren in een nieuw stuk stad voor iedereen. Het is nu nog een kantoren- en industrielocatie en niet voor iedereen toegankelijk.

Hierdoor is het voor veel mensen een onbekend deel van Zwolle. Over een aantal jaar is dit anders en wordt het een plek waar je bijvoorbeeld iets kunt drinken, kunt werken, wonen of een bijzondere expositie kunt bezoeken. Dit gebied rondom het station en het spoor moet een bruisende omgeving te worden. Er komt veel groen en zelfs een nieuw park ‘het spoorpark’. Het wordt een echt stuk stad met circa 1200 woningen samen met innovatieve en creatieve bedrijven en organisaties.

Lees verder »

Milieuraad Zwolle: Extra inspanning nodig om klimaatdoelstellingen te halen

Milieuraad Zwolle: Extra inspanning nodig om klimaatdoelstellingen te halen

Zwolle – De Milieuraad Zwolle heeft de klimaatdoelstellingen van de gemeente Zwolle doorgerekend. In een rapportage die donderdag aan de gemeente is gestuurd, concludeert ze dat de inzet versterkt moet worden om de doelstellingen na 2025 te halen.

“Anders zal dat bij lange na niet lukken,” waarschuwt de Milieuraad. De gemeente Zwolle zet in op het behalen van de klimaatdoelstellingen, inclusief het terugdringen van CO2. Via een analyse en een reeks van aanbevelingen geeft de Milieuraad een handreiking hoe de doelstellingen wél gehaald kunnen worden. Dit begint bij juiste actuele informatievoorziening: voortdurende actualisering van de stand van zaken, met doorrekening van de juiste inzet om doelstellingen (alsnog) te halen.

Lees verder »

Gemeente Zwolle verhoogt mantelzorgcompliment naar 100 euro

Gemeente Zwolle verhoogt mantelzorgcompliment naar 100 euro

Zwolle – Het Zwolse college van B en W heeft besloten om vanwege de coronacrisis het mantelzorgcompliment dit jaar eenmalig te verhogen met 25 euro. Daarmee krijgt elke mantelzorger een mantelzorgcompliment van 100 euro.

De coronaperiode is zeker voor mantelzorgers erg zwaar geweest en B en W willen daarvoor iets extra’s geven. Het college komt met deze extra waardering tegemoet aan een door de gehele gemeenteraad gesteunde motie. De motie riep het college op te onderzoeken hoe mantelzorgers in 2021 bij het mantelzorgcompliment wat extra’s kan worden gegeven. En ook om te bedenken wat er in de toekomst nodig is.

Lees verder »

Voor de rotonde afslaan op Eli Heimanslaan

Voor de rotonde afslaan op Eli Heimanslaan

Zwolle – Een extra afslag (bypass) voor automobilisten die vanaf de Eli Heimanslaan naar de Stadshagenallee willen om de wijk uit te rijden en een tweerichtingenfietspad aan de oostkant van de Eli Heimanslaan. Die oplossing stellen burgemeester en wethouders voor om de drukte bij de rotonde in de ochtendspits aan te pakken.

In de ochtendspits stokt gedurende een korte periode de doorstroming op de rotonde van de Eli Heimanslaan/Stadshagenallee. Tussen 8.15 en 8.45 uur zijn er veel automobilisten die de wijk uit willen naar hun werk. Er ontstaan wachtrijen voor de rotonde, terwijl tegelijkertijd veel kinderen naar school fietsen. Nu er de komende jaren volop gebouwd wordt in Breezicht, verwacht de gemeente dat dit knelpunt nog groter wordt als Stadshagen verder groeit.

Lees verder »

Herinrichting van Luttekestraat gestart

Herinrichting van Luttekestraat gestart

Zwolle – Wethouder René de Heer heeft maandag de eerste klinkers uit de Luttekestraat in een elektrische vrachtwagen geladen. De komende maanden zullen er nog erg veel volgen. De gehele Luttekestraat gaat vanaf vandaag tot in het voorjaar van 2022 flink op de schop.

De opknapbeurt van de Luttekestraat is onderdeel van de herinrichting van het Museumkwartier. Het Museumkwartier bestaat uit de Luttekestraat, Papenstraat , Blijmarkt en het Grote Kerkplein. Ondernemers in dit gebied hebben de stichting Museumkwartier opgericht. De ondernemersclub wil dit stukje binnenstad een duidelijker profiel geven en de vindbaarheid in de media vergroten.

Lees verder »

Woningcrisis vraagt om aanvullende maatregelen bij bouw van huizen in Breezicht-Noord

Woningcrisis vraagt om aanvullende maatregelen bij bouw van huizen in Breezicht-Noord

Zwolle – De woningmarkt in Nederland staat onder hoogspanning: de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen staat enorm onder druk. Ook in Zwolle. De problematiek op de woningmarkt wordt nu ook concreet zichtbaar in de nieuwbouwplannen in Breezicht-Noord in Stadshagen.

Door de enorme stijgende prijzen van huizen blijkt dat het onmogelijk is om eengezinswoningen in de lagere prijsklassen betaalbaar te bouwen en te verkopen. Het college van B&W gaat daarom op zoek naar manieren om toch te voorzien in de grote vraag naar betaalbare woningen in deze nieuwe wijk van Zwolle. Tegelijkertijd werkt het college samen met partners aan lokale mogelijkheden om wonen in Zwolle voor iedere portemonnee en verschillende woonwensen bereikbaar te houden. Maar dat kan Zwolle niet alleen, om de woningmarkt meer in balans te brengen zijn maatregelen van de landelijke overheid noodzakelijk.

Lees verder »

Zwolle investeert in kunst, cultuur, toerisme en evenementen

Zwolle investeert in kunst, cultuur, toerisme en evenementen

Zwolle – Zwolle wil een cultureel en toeristisch aanbod dat past bij een grote stad. Daarom wordt er de komende jaren fors geïnvesteerd in kunst, cultuur, toerisme en evenementen. De gemeente Zwolle vindt dat de stad niet alleen groeit door de komst van meer huizen en bedrijven, maar ook door een sterk cultureel en toeristisch klimaat.

Het trekt kenniswerkers, innovatieve ondernemers en starters aan. In lijn met het Cultureel en Toeristisch Perspectief stelt het college voor om meer te investeren in kunst- en cultuur in de stad en in de wijken. Daarnaast komt er extra geld voor cultuurgezelschappen, talentontwikkeling, werk- en speelplekken voor kunstenaars, nieuwe evenementen en toeristisch aanbod.

Lees verder »

Ruim zes jaar buurttuin Zeeheldenbuurt Zwolle

Ruim zes jaar buurttuin Zeeheldenbuurt Zwolle

Zwolle – “Iedereen mag meedoen. Er zijn geen verplichtingen, het is geheel vrijblijvend. Wil je maar een paar keer per jaar meehelpen in de tuin, dan is dat ook prima. Je mag hoe dan ook af en toen een bosje bloemen plukken of een takje kruiden knippen. Dan heb je er als buurtbewoner ook plezier van.”

Marjan Al-sett is een van de initiatiefnemers voor de buurttuin aan de Keijzerstraat in Wipstrik. Elke eerste en derde zaterdag van de maand tuinieren de bewoners van 14.00 tot 15.00 uur. En dat nu al weer ruim zes jaar. Vanwege een verbouwing stond er een bouwkeet op het grasveld. Nadat die weg was, bleef er een lelijk braakliggend terrein over. Afzonderlijk van elkaar bedachten drie buurvrouwen dat dat een mooie plek zou zijn voor een buurttuin.

Lees verder »