Gemeente Zwolle verwijdert aantal populieren op verschillende plekken

Gemeente Zwolle verwijdert aantal populieren op verschillende plekken

Zwolle – In opdracht van de gemeente Zwolle kapt ROVA tussen 1 februari en 15 maart 2022 een aantal populieren in park Het Engelse Werk, Park de Wezenlanden en in het Spoolderbos vanwege veiligheid en onderhoud.

Bomen hebben een grote invloed op de leefbaarheid in de stad. De gemeente Zwolle is daarom zuinig op de ruim 70.000 bomen binnen de gemeente. Alleen als bomen niet meer veilig zijn dan worden deze gekapt en vervangen. Populieren groeien snel en kunnen kwetsbaar worden als ze ouder zijn. Om te zorgen dat oude bomen zo lang mogelijk veilig blijven, houdt de gemeente alle grote populieren nauwlettend in de gaten.

Lees verder »

Omlegging Kroesenallee in Wijthmen komt dichterbij

Omlegging Kroesenallee in Wijthmen komt dichterbij

Zwolle – De omlegging van de Kroesenallee in Wijthmen is een stap dichterbij gekomen. Burgemeester en wethouders van Zwolle hebben ingestemd met het nieuwe voorkeurstracé voor de weg.

De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar de inpassing van de verlegde Kroesenallee. “Daaruit blijkt dat het tracé langs de Oude Wythemerweg, zoals dat in 2018 voorgesteld is, daadwerkelijk kan worden ingepast en de minste impact heeft op de omgeving,” aldus B en W. “De huidige weg kan omgevormd worden tot een dorpsstraat met een veilig en vriendelijk profiel.”

Lees verder »

Viering 25 jaar Stadshagen met allerlei activiteiten

Viering 25 jaar Stadshagen met allerlei activiteiten

Zwolle – Op 13 juni 1997 werden de eerste woningen in de wijk Stadshagen opgeleverd. De eerste paal werd de grond ingeslagen op 27 november 1996 door toenmalig wethouder Margriet Meindertsma.

In deze jongste wijk van Zwolle met inmiddels ruim 26.000 inwoners staat het jaar 2022 in het teken van de viering van haar 25-jarig bestaan. Margriet Meindertsma: “Een hele nieuwe wijk ontwikkelen was een mooie uitdaging. We wilden geen kopie van een andere wijk. Voor ons was duidelijk dat het een wijk moest worden waar mensen niet alleen kunnen wonen, maar ook werken en ontspannen, en alle noodzakelijke voorzieningen in de buurt zijn. Een wijk waar iedereen, met welke achtergrond, situatie en leeftijd zich thuis voelt.”

Lees verder »

Tweejaarlijks Buurt-voor-Buurt Onderzoek gestart

Tweejaarlijks Buurt-voor-Buurt Onderzoek gestart

Zwolle – Gemeente Zwolle is weer gestart met het tweejaarlijkse Buurt-voor-Buurt Onderzoek. In dit onderzoek kunnen Zwollenaren hun mening geven over hun buurt.

De uitkomsten worden door de gemeente gebruikt om ontwikkelingen in beeld te brengen en te bepalen waarmee ze aan de slag wil in Zwolle en in de wijken. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst over de verschillende aspecten in de buurt, zoals veiligheid, gezondheid, het onderhoud van de openbare ruimte of de sociale samenhang.

Lees verder »

Raadsafari over hoe het is om jong te zijn in Zwolle

Raadsafari over hoe het is om jong te zijn in Zwolle

Zwolle – Hoe is het voor jonge Zwollenaren om in deze tijd jong te zijn in Zwolle? Met die vraag ging Impacter afgelopen woensdagavond op pad. In tweetallen reden zij in safarikarretjes van deur naar deur om daar Zwolse jongeren te bevragen over hun ervaringen.

Zo’n vijfentwintig jongeren tussen de 14 en 30 jaar melden zich aan voor deze tweede editie van de Raadsafari. De Raadsafari is ontstaan om jongeren en de gemeenteraad dichter tot elkaar te brengen. Door de coronamaatregelen is gekozen voor een alternatieve vorm.

Lees verder »

Zwolse horeca en winkels gaan zaterdag open, burgemeester toont begrip

Zwolse horeca en winkels gaan zaterdag open, burgemeester toont begrip

Zwolle – Vrijdag kondigt het kabinet nieuwe coronamaatregelen af die zaterdag ingaan. Hierop vooruitlopend hebben Zwolse ondernemers in de horeca en winkels aangekondigd dat ze zaterdag opengaan van 12.00 uur tot 20.00 uur.

Het college van B & W van Zwolle toont begrip voor deze actie. In een schriftelijke verklaring die burgemeester Snijders donderdagmiddag heeft gegeven reageert hij op de aankondiging van Zwolse ondernemers om zaterdag open te gaan. Hij erkent dat na bijna twee jaar van coronamaatregelen het draagvlak voor de maatregelen afneemt. “De nood is zo hoog is dat zij een signaal willen geven aan de samenleving en het kabinet.”

Lees verder »

Zwolse studenten helpen leeftijdgenoten met zelfstandig wonen

Zwolse studenten helpen leeftijdgenoten met zelfstandig wonen

Zwolle – Goeie Buur helpt jongeren in Utrecht met goede huisvesting en oprechte aandacht. Na twee succesvolle jaren helpt Goeie Buur nu ook in Zwolle jongeren een zelfstandig leven op te bouwen.

SSH en de gemeente Zwolle hebben woensdag een samenwerkingsovereenkomst getekend bij de start van het project Goeie Buur. Het is een samenwerking tussen de sociale wijkteams van de gemeente Zwolle, woningcorporatie deltaWonen (de eigenaar van de woningen) en de SSH (de beheerder van de woonruimte). Het gaat om jongeren die vóór hun verhuizing naar een SSH-kamer dak- of thuisloos waren. Of jongeren die bijvoorbeeld in een pleeggezin of jeugdinstantie hebben gewoond.

Lees verder »

Gemeente start nieuwe jaar met live stream vanaf podium Hedon

Gemeente start nieuwe jaar met live stream vanaf podium Hedon

Zwolle – De gemeente Zwolle trapt traditiegetrouw het nieuwe jaar af met de nieuwjaarsbijeenkomst in de Spiegel. Dit kon vorig jaar vanwege corona niet doorgaan.

Door de coronamaatregelen is het ook nu niet mogelijk om een normale nieuwjaarsbijeenkomst te houden. Samen met poppodium Hedon organiseert de gemeente Zwolle daarom een nieuwjaarsstream: een muzikale en creatieve manier om in contact te zijn met inwoners, ondernemers en partners. De live stream is op woensdagavond 5 januari voor iedereen te volgen.

Lees verder »

Stikstofproblemen voor Zwolle tot 2030 oplosbaar

Stikstofproblemen voor Zwolle tot 2030 oplosbaar

Zwolle – Toen in mei 2019 de stikstofcrisis uitbrak, heeft ook de gemeente Zwolle zich ernstig zorgen gemaakt over de mate waarin stikstof de Zwolse ontwikkeling zou beperken. Door inzet op kennis en kunde, een actieve lobby naar het Rijk en de in het voorjaar vastgestelde Ontwikkelstrategie Stikstof zijn er resultaten geboekt.

De stikstofproblemen in plannen en projecten zijn afgenomen ten opzichte van maart 2021 en sterk afgenomen ten opzichte van mei 2019. Het palet aan stikstofoplossingen voor Zwolle is mede door eigen handelen vergroot. “Het is ons gelukt om stikstofproblematiek van crisis naar staand beleid te brengen”, zo licht wethouder Ed Anker toe. “Een paar aanbevelingen uit een vorige notitie aan de raad werpen inmiddels ook hun vruchten af en zo kunnen we de stad ontwikkelen en de natuur beschermen tegelijkertijd”, zo vervolgt de wethouder. Een en ander is te lezen in de informatienota van het college aan de raad.

Lees verder »

Carbidschieten tijdens de jaarwisseling opnieuw verboden in Zwolle

Carbidschieten tijdens de jaarwisseling opnieuw verboden in Zwolle

Zwolle – B en W van Zwolle hebben besloten dat het carbidschieten ook dit jaar niet door mag gaan. Door de coronamaatregelen zijn er te veel beperkingen om het carbidschieten veilig te laten plaatsvinden.

Loco-burgemeester René de Heer: “We begrijpen dat dit een enorme teleurstelling is voor de mensen die elk jaar traditiegetrouw carbidschieten. Tot dit weekend dachten we dat het veilig en verantwoord kon binnen de coronaregels. Nu het kabinet besloten heeft de groepsgrootte bij de jaarwisseling tot maximaal vier personen te beperken, is dat niet mogelijk.”

Lees verder »

Gemeente Zwolle bundelt krachten voor wonen in Oosterenk

Gemeente Zwolle bundelt krachten voor wonen in Oosterenk

Zwolle – De kantorenlocatie Oosterenk ten oosten van het Zwolse stadscentrum is een van de aangewezen plekken voor de grote vraag naar woningen in Zwolle.

Gemeente, ontwikkelaars en woningcorporaties starten een samenwerking om de door de gemeenteraad vastgestelde gebiedsvisie uit te werken in een ontwikkelvisie. De samenwerkingsovereenkomst werd vandaag ondertekend.

Lees verder »

Derde ronde coronasteun voor cultuursector Zwolle

Derde ronde coronasteun voor cultuursector Zwolle

Zwolle – Mensen die werkzaam zijn in de culturele sector van Zwolle kunnen voor de derde keer coronasteun aanvragen. Het gaat onder meer om kunstenaars, performers en gezelschappen.

De deadline voor de aanvragen is 31 maart 2022. In totaal is er in deze derde ronde een bedrag van 627.000 euro beschikbaar, aldus de gemeente Zwolle. Cultuurwethouder Monique Schuttenbeld: “De aangescherpte coronamaatregelen, waaronder de sluitingstijden van 17.00 uur en het maximale aantal bezoekers, zorgen ervoor dat de culturele sector een terugloop in inkomsten en omzet ziet. Ik hoor ook dat financiële reserves worden aangesproken of zelfs al op zijn, doordat coronacrisis aanhoudt. Dit maakt het voor de sector steeds moeilijker om te investeren in nieuwe culturele activiteiten of aanbod. Een bijdrage vanuit de coronasteun-regeling kan net het verschil maken.”

Lees verder »