Vernieuwde dierenweide in Dieze Oost geopend

Vernieuwde dierenweide in Dieze Oost geopend

Zwolle – Er was niet veel meer te beleven en een ontmoetplek voor de buurt was het al lang niet meer. Toch was het ondenkbaar dat de dierenweide Dieze Oost zou verdwijnen.

Wethouder William Dogger opende de onherkenbare, nieuw ingerichte dierenweide aan de Hogenkampsweg en complimenteerde Travers Welzijn, Stichting de Knuffelkonijntjes en de vele vrijwilligers dat zij in zeven maanden de dierenweide een heuse metamorfose hebben gegeven.

Lees verder »

Ontwerp Omgevingsvisie ‘Mijn Zwolle van Morgen 2030’

Ontwerp Omgevingsvisie ‘Mijn Zwolle van Morgen 2030’

Zwolle – Het college van B en W heeft het ontwerp voor de Omgevingsvisie ‘Mijn Zwolle van Morgen 2030’ vastgesteld. Het is een voorstel aan de stad en buitengebied over de toekomst van Zwolle In de Omgevingsvisie staat hoe de gemeente er uit zou moeten zien in 2030.

In de visie komen onderwerpen aan bod zoals woningbouw, mobiliteit, klimaat en energie. De volgende stap is een periode van inspraak en gesprekken met Zwollenaren. In eerste instantie zouden de gesprekken met Zwollenaren al in maart plaatsvinden, om daarna het ontwerp pas vast te stellen.

Lees verder »

Behoud oude bomen op de dijk bij Klooienberg

Behoud oude bomen op de dijk bij Klooienberg

Zwolle – Nadat de gemeenteraad maandagavond had gesproken over het binnenhalen van Europese subsidies voor het duurzame herstel van Zwolle na de coronacrisis, maakten de partijen een soepele overgang naar het volgende agendapunt: ‘Behoud bomen op de dijk bij de Klooienberg’.

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta is bezig met de voorbereiding van de dijkverzwaring van de dijk aan het Zwarte Water bij Holtenbroek in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De dijken in Zwolle en omgeving moeten worden versterkt om de stad bij hoog water droog te houden.

Lees verder »

Zwolle-Zuid slaat weg in naar ‘Bruisend Trefpunt’

Zwolle-Zuid slaat weg in naar ‘Bruisend Trefpunt’

Zwolle – Met de ambitie om toe te werken naar ‘Een bruisend trefpunt voor Zwolle-Zuid’ stelt het college 45.000 euro beschikbaar voor een haalbaarheidsstudie. Het gedroomde eindbeeld is één huiskamer voor heel Zwolle-Zuid, waarin tal van instellingen op het gebied van welzijn, zorg en cultuur bijeenkomen in een huiskamer voor alle 33.000 bewoners van de grootste wijk in Zwolle.

Nu nog zitten onder meer de Stadkamer, De Pol (waarin onder meer het sociaal wijkteam, Travers e.a.) en Jena XL in drie verschillende, gescheiden locaties naast elkaar. De Stadkamer wil zijn functie als huiskamer van de wijk veel beter uit de verf laten komen. En de instellingen die nu in De Pol zijn gehuisvest, zijn moeilijk zichtbaar en zitten nog verborgen achter een weinig aantrekkelijke voordeur.

Lees verder »

Zwolle-Zuid slaat weg in naar ‘Bruisend Trefpunt’

Zwolle-Zuid slaat weg in naar ‘Bruisend Trefpunt’

Zwolle – Met de ambitie om toe te werken naar ‘Een bruisend trefpunt voor Zwolle-Zuid’ stelt het college 45.000 euro beschikbaar voor een haalbaarheidsstudie. Het gedroomde eindbeeld is één huiskamer voor heel Zwolle-Zuid, waarin tal van instellingen op het gebied van welzijn, zorg en cultuur bijeenkomen in een huiskamer voor alle 33.000 bewoners van de grootste wijk in Zwolle.

Nu nog zitten onder meer de Stadkamer, De Pol (waarin onder meer het sociaal wijkteam, Travers e.a.) en Jena XL in drie verschillende, gescheiden locaties naast elkaar. De Stadkamer wil zijn functie als huiskamer van de wijk veel beter uit de verf laten komen. En de instellingen die nu in De Pol zijn gehuisvest, zijn moeilijk zichtbaar en zitten nog verborgen achter een weinig aantrekkelijke voordeur.

Lees verder »

Zwolse binnenstad krijgt hippe muurschilderingen

Zwolse binnenstad krijgt hippe muurschilderingen

Zwolle – De binnenstad wordt verfraaid met muurschilderingen die laten zien dat Hanzestad Zwolle verrijkt, verandert, groeit en experimenteert. Met deze bijzondere vorm van Street Art willen de initiatiefnemers van het project Trotse Muren bezoekers van binnen en buiten de regio Zwolle inspireren en elkaar laten ontmoeten.

15 muurschilderingen
In totaal worden er vijftien muurschilderingen gemaakt. Met de eerste muurschilderingen wordt nog dit jaar gestart. Beoogde locaties zijn de Buitenkant, Dokter Stolteweg, Grote Voort en twee aan de Nieuwe Markt. De andere tien muurschilderingen volgen in de maanden daarna. De muurschilderingen worden deels gefinancierd door de gemeente en deels door partners in de stad. Door het betrekken van bekende kunstenaars en de inzet van de Adviespool Beeldende Kunst wordt een hoogwaardige kwaliteit van de muurschilderingen nagestreefd.

Lees verder »

Bewoners veranderen losloopterrein in hondenspeelweide

Bewoners veranderen losloopterrein in hondenspeelweide

Zwolle – Carla Haman liet haar twee honden uit bij de Millgerplas: “Ik ontmoette daar Patrick Hultink en we raakten aan de praat. Hij vertelde over het losloopterrein bij het strandpaviljoen Milligers waar hij van de gemeente speelattributen voor honden mocht plaatsen. Ik zei gelijk: ik doe mee. We hebben al heel wat gerealiseerd.”

Wijkbeheerder bij de gemeente Zwolle Marjolein Geurtsen is blij met de inzet van deze hondenbezitters: “In Zwolle geldt een aanlijnplicht behalve op speciale hondenlosplekken. Nu Stadshagen nog steeds uitbreidt was er behoefte aan een extra terrein bij de Milligerplas. Tijdens het maken van de plannen voor een hondenlosterrein kregen we de vraag om speelmateriaal.”

Lees verder »

Zwolle wil samen met Rijk bouw betaalbare woningen versnellen

Zwolle wil samen met Rijk bouw betaalbare woningen versnellen

Zwolle – Er is veel vraag naar woningen in Zwolle. Het college van B en W werkt daarom samen met overheden en marktpartijen hard aan het versnellen en realiseren van woningen in de stad.

De verwachting is dat de komende tientallen jaren 25.000 nieuwe woningen nodig zijn. Zwolle is in trek en wil ook in de toekomst een woonplek kunnen bieden aan de jongeren die nu in de stad opgroeien. Daarom houdt Zwolle de vaart erin.

Lees verder »

Zwolse kunst- en cultuursector krijgt 250.000 euro coronahulp

Zwolse kunst- en cultuursector krijgt 250.000 euro coronahulp

Zwolle – Het college van burgemeester en wethouders geeft een financiële impuls aan de culturele sector in Zwolle.

Het geld, in totaal 250.000 euro, is bestemd voor Zwolse culturele initiatieven, cultuurmakers en culturele zelfstandigen. Met het extra bedrag wil de gemeente het culturele leven in Zwolle weer op gang krijgen, zodat zij ook na de crisis kan blijven bijdragen aan de veerkracht en vitaliteit van de stad. Net als veel andere sectoren in de stad is de gehele culturele sector in Zwolle hard getroffen door de coronacrisis.

Lees verder »

Gemeente Zwolle presenteert lichtvisie voor binnenstad

Gemeente Zwolle presenteert lichtvisie voor binnenstad

Zwolle – De gemeente Zwolle verwacht dat de binnenstad van Zwolle in 2030 nog aantrekkelijker en gastvrijer voor inwoners en bezoekers is, doordat gebouwen, straten en pleinen ’s avonds sfeervol zijn verlicht.

Door de verlichting wordt ook het historische karakter van de stad goed zichtbaar. De Lichtvisie ‘LED Zwolle shine’ is gemaakt in opdracht van de raad en geeft hier de komende jaren invulling aan. De lichtvisie wordt ter bespreking aan de raad overgedragen. Er zijn twee thema’s: ‘Trots op Zwolle’ en ‘Wegwijs in Zwolle’. Daarbinnen bestaan zeven programma’s die hieraan invulling gegeven.

Lees verder »

Bouwbord voor nieuwe WRZV-hallen onthuld

Bouwbord voor nieuwe WRZV-hallen onthuld

Zwolle – Wethouder sport René de Heer heeft donderdag het bouwbord bij de nieuwbouw van de WRZV-hallen onthuld.

In een korte toespraak noemde de wethouder de bouw van de WRZV-hallen op Voorsterpoort een mijlpaal. “De nieuwe sporthallen zijn een grote aanwinst voor Zwolle. Door hun opzet en indeling vormen zij een geweldige aanvulling op de bestaande sportaccommodaties in de stad.”

Lees verder »

Sportvelden Oosterenk krijgen kunstgras van PEC

Sportvelden Oosterenk krijgen kunstgras van PEC

Zwolle – De velden op sportpark Oosterenk worden klaargemaakt voor optimaal gebruik in de toekomst. PEC Zwolle, Be Quick’28, de Thorbecke Scholengemeenschap en de gemeente hebben samengewerkt aan een plan dat voldoet aan de wensen en activiteiten van alle partijen.

Door het slim inzetten van de beschikbare capaciteit en hergebruik van het bestaande kunstgras wordt het plan met minimale inzet van middelen gerealiseerd. Als de werkzaamheden zijn afgerond, kan op Oosterenk weer volop worden gesport op kwalitatief hoogstaande velden.

Lees verder »