LED Zwolle shine!

LED Zwolle shine!

Zwolle – Heeft u de Peperbus al anders zien kleuren? Hiermee wil de gemeente inwoners van Zwolle uitnodigen om tijdens een inloopavond hun licht te laten schijnen over Zwolle en helpen Zwolle nog mooier te maken.

Een goede verlichting draagt bij aan een aantrekkelijke Zwolse binnenstad. De gemeente Zwolle zorgt voor de openbare (stads)verlichting. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor de sfeerverlichting of ‘stadsilluminatie’ van de binnenstad. Daarover gaat het lichtplan.

Lees verder »

Gemeente start verkoop van 23 vrije kavels in Breezicht

Gemeente start verkoop van 23 vrije kavels in Breezicht

Zwolle – De gemeente start op woensdag 25 september 2019 met de verkoop van 23 ruime kavels voor vrijstaande woningen in de nieuwste wijk van Stadshagen. Op 25 september vindt de inloopbijeenkomst plaats. Inschrijven kan tot en met dinsdag 15 oktober 2019.

Breezicht is de jongste wijk in Stadshagen. Het wordt een gevarieerde wijk, waar je zowel kunt huren als kopen. De woningen in Breezicht liggen allemaal wat verhoogd op terpen in het landschap, in de lager gelegen delen wordt het water geborgen. De buurt sluit met zijn open structuur goed aan bij de rest van Stadshagen, maar ook bij het weidse polderlandschap ten noorden van Zwolle.

Lees verder »

D66: Maak met de Batlamp Zwolle veilig voor mens en dier

D66: Maak met de Batlamp Zwolle veilig voor mens en dier

Zwolle – De gemeente heft onlangs besloten om de looproute vanaf de parkeerplaats van het Provinciehuis naar Parkpaviljoen de Wezenlanden te verlichten. D66 wil van het college weten in hoeverre er rekening gehouden wordt met lichtverstoring voor vleermuizen. Volgens burgerraadslid Sander van Dijk zou de inzet van een zogeheten Batlamp uitkomst kunnen bieden.

Recentelijk werden de resultaten van het faunaonderzoek van de gemeente Zwolle bekend gemaakt. Uit dit onderzoek blijkt dat er verschillende bijzondere en beschermde plant- en diersoorten voorkomen, zoals vleermuizen.Van Dijk geeft aan dat de gemeente zich bewust is van de dieren. “Ze hebben een beschermde status volgens de Wet natuurbescherming en daarom wordt er al gewerkt om Zwolle een goede leefomgeving te laten zijn voor de vleermuis”. De gemeente doet dit bijvoorbeeld door in te zetten op natuurinclusief bouwen.

Lees verder »

Ontmoetingsdag Zwolse gemeenteraad

Ontmoetingsdag Zwolse gemeenteraad

Zwolle – In het kader van de jaarlijkse Ontmoetingsdag van de raad gaan vrijdag 13 september de raads- en burgerleden gezamenlijk op pad om bij organisaties langs te gaan voor een kennismakingsbezoek.

In de ochtend verzamelen raads- en burgerleden zich bij Cibap, vakschool voor Verbeelding, voor een gezamenlijk ochtendprogramma met raadsleden uit Almere. Gestart wordt met een themabijeenkomst over regionale samenwerking en afsluitend is er een rondleiding door de vakschool. Na de lunch gaan de Zwolse raadsleden verspreid over drie groepen op de fiets op pad naar Abbott, Buitengoed De Herfte, Regionaal Bureau Zelfstandigen, de Kamperpoort en Toegankelijk Zwolle en worden ze bijgepraat over Stedelijke Ontwikkelingen. De dag wordt rond 17.00 uur afgesloten bij Oliemolen De Passiebloem.

Lees verder »

LED Zwolle shine

LED Zwolle shine

Zwolle – De Peperbus ‘shined’ vanaf vandaag tot 18 september in een bijzonder licht. Met deze actie nodigt de gemeente inwoners uit mee te denken over een lichtplan voor de binnenstad.

Doel van het lichtplan is om de binnenstad ook in het donker zo aantrekkelijk en gastvrij mogelijk te maken. Onder het motto: LED Zwolle shine! wordt op 18 september een inloopavond in Het Refter georganiseerd.

Lees verder »

Verkeershinder Diezerkade in beide richtingen

Verkeershinder Diezerkade in beide richtingen

Zwolle – De gemeente Zwolle voert wegwerkzaamheden uit aan de Diezerkade. In verband met deze werkzaamheden is de Diezerkade ter hoogte van de kruising met de Burgemeester Drijbersingel gestremd voor autoverkeer van maandag 9 september 09.00 uur t/m donderdag 12 september 17.00 uur.

Er wordt geprobeerd om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Autoverkeer kan vanaf de rotonde De Brink de Diezerkade inrijden en afslaan naar het Diezerplein. Fietsers kunnen naar de binnenstad en weer terug, maar zullen af moeten stappen. Voor voetgangers blijft de Diezerkade bereikbaar. Bezorgend verkeer van winkels aan de Diezerkade kan alleen vanaf de rotonde bij Stroomberg de Diezerkade bereiken en zullen of via het Diezerplein of achteruit terug moeten rijden naar de rotonde.

Lees verder »

Park de Weezenlanden krijgt extra verlichting

Park de Weezenlanden krijgt extra verlichting

Zwolle – De looproute vanaf de parkeerplaats, via de onderdoorgang van het provinciehuis, naar Parkpaviljoen de Wezenlanden krijgt verlichting. Het gaat om verlichting die niet fel schijnt. De looproute langs het Almelose Kanaal blijft vanwege de flora en fauna onverlicht.

De verlichting komt langs de paden vanaf de onderdoorgang van het provinciehuis naar het paviljoen. Gebruikers van het park en bezoekers die hun auto op het parkeerterrein van het provinciehuis parkeren, kunnen zo vanaf het najaar in de avonduren via de verlichte wandelpaden hun route vervolgen.

Lees verder »

Marsweg in herfst afgesloten vanwege werk aan viaduct

Marsweg in herfst afgesloten vanwege werk aan viaduct

Zwolle – In verband met de aanpassing van het spoorviaduct is het fietspad langs de Marsweg tot eind oktober afgesloten voor fietsverkeer. De weg is voor autoverkeer afgesloten van 13 september tot 7 oktober aanstaande.

ProRail werkt in het kader van Zwolle Spoort aan het spoor richting Emmen en Meppel. Onderdeel van de werkzaamheden is ook de aanpassing van een aantal spoorviaducten, waaronder het viaduct in de Marsweg. Daarvoor is het nodig de rijbanen en het fietspad af te sluiten.

Lees verder »

Rekenkameronderzoek risicomanagement gemeente Zwolle afgerond

Rekenkameronderzoek risicomanagement gemeente Zwolle afgerond

Zwolle – De Rekenkamercommissie van de gemeente Zwolle heeft onderzoek gedaan naar het risicomanagement binnen de gemeente. Hierbij is onderzocht hoe het risicomanagementbeleid in de gemeente Zwolle functioneert. Belangrijkste conclusie is dat de organisatie de laatste jaren flinke stappen heeft gezet in de ontwikkeling van het risicomanagement.

In 2007 deed de toenmalige Rekenkamercommissie al een onderzoek naar het risicomanagementbeleid bij grote projecten. Ook in 2015 was het risicomanagement onderwerp van onderzoek, toen naar aanleiding van de asbestproblematiek en de projectoverschrijdingen bij de herhuisvesting van de Stadkamer. De Rekenkamercommissie concludeert dat vrijwel alle aanbevelingen van deze twee onderzoeken zijn opgevolgd en dat de laatste aanbevelingen in uitvoering zijn.

Lees verder »

Wethouder René de Heer haalt angel uit debat over illegaal bruiloftsfeest

Wethouder René de Heer haalt angel uit debat over illegaal bruiloftsfeest

Zwolle – Wethouder René de Heer was als privépersoon op 29 juni aanwezig bij een illegaal huwelijksfeest in het natuurgebied bij de Noorderkolk in het Westerveldse Bos. Dit heeft in de stad tot veel beroering geleid. Het echtpaar had geen vergunning om hun huwelijksdag in dit kwetsbare natuurgebied te houden, maar heeft willens en wetens zonder toestemming van de gemeente toch doorgezet.

Daarover heeft de gemeenteraad maandagavond tot 2 uur ’s nachts een pittig debat gevoerd met de wethouders Dogger en De Heer. Handhavers van de gemeente en politie hebben dit die dag met eigen ogen waargenomen, maar hebben op dat moment niet ingegrepen. Dit riep veel vragen op in de stad en bij de gemeenteraad. Volgens Sonja Paauw van D66 werd daarmee de schijn gewekt dat ze dat mogelijk niet durfden omdat er een wethouder bij het feest aanwezig was. Volgens Youcef Ben Ali van de PvdA schaadt deze beeldvorming over integriteit het aanzien van het openbaar bestuur.

Lees verder »

Roerige raadsvergadering na illegaal bruiloftsfeest

Roerige raadsvergadering na illegaal bruiloftsfeest

Zwolle – Maandagavond kwam de Zwolse gemeenteraad bijeen om een debat te voeren over de kwestie van het illegale bruiloftsfeest die op 29 juni 2019 werd gehouden aan de Noorderkolk in Zwolle.

De Noorderkolk is een beschermd natuurgebied en er was geen vergunning aangevraagd voor dit feest. Wethouder René de Heer was spreker op deze bruiloft. Er was veel ophef over deze bruiloft, mede vanwege het feit dat het een ondernemer betreft die in de beveiligingsbranche werkzaam is. Ook was de Heer, locoburgemeester, op persoonlijke titel aanwezig op het feest waarover hij mogelijk kon weten dat het een locatie betrof waar geen vergunning voor aanwezig was. Dit bleek tijdens de raadsvergadering een hoofdvraagstuk. Wethouder de Heer lichtte dit vervolgens toe, met onder andere het verweer dat hij te goed van vertrouwen was en niet op de hoogte zou zijn van het feit dat het gebied een natuurgebied betrof.

Wethouder Dogger liet menig wenkbrauw fronsen nadat hij verklaarde dat er geen vergunning was, en er dus geen “feest” zou zijn: er zou dus alleen een besloten groepje mensen bij elkaar zijn maar geen “echt feest”, waardoor men van hogerhand geen actie zou hebben kunnen ondernemen.

Lees verder »

Verkeersmaatregelen tijdens Stadsfestival

Verkeersmaatregelen tijdens Stadsfestival

Zwolle – Van vrijdag 6 september tot en met zondag 8 september vindt in Zwolle het Stadsfestival plaats. Het festival wordt dit jaar gehouden op drie locaties in de binnenstad: Potgietersingel, Blijmarkt en Grote Kerkplein. Tijdens het festival gelden diverse verkeersmaatregelen.

Vanaf woensdag 4 september is er op het parkeerterrein Potgietersingel een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar. Vanaf vrijdag 6 september 08.00 uur tot en met maandag 9 september 18.00 uur is parkeren op de Potgietersingel niet meer mogelijk. Ook is de toegang van Park Potgietersingel ter hoogte van Sassenpoortenbrug afgesloten. Voor voetgangers blijft het park wel toegankelijk.

Lees verder »