Hoe krijgen we bijstandsgerechtigden sneller aan het werk?

Zwolle – In Zwolle leven bijna 4.000 inwoners van een bijstandsuitkering. De gemeenteraad heeft al vaker gesproken over de mogelijkheden de uitstroom uit de bijstand te bevorderen. Maandagavond stond dit onderwerp weer op de agenda. Vorig jaar werd het plan opgevat een experiment te starten, waaraan een aantal uitkeringsgerechtigden vrijwillig zou kunnen deelnemen. Het doel van dit experiment was om een aantal deelnemers “minder achter de broek aan te zitten” en ze meer vrijheid en ruimte te geven op zoek te gaan naar werk of een andere zinvolle maatschappelijke activiteit. “Vertrouwen in plaats van controle” en hen minder te belasten met allerlei regels en verplichtingen. De vraag was of deze deelnemers met deze aanpak sneller aan het werk zouden komen dan uitkeringsgerechtigden die deze vrijheid en ruimte niet krijgen. Het lukte de gemeente echter niet voldoende vrijwillige deelnemers te werven voor dit experiment, waardoor verantwoordelijk wethouder René de Heer (VVD) namens het college heeft besloten dit experiment te beëindigen.

Eefke Meijerink van de PvdA was het hiermee niet eens en wil het experiment in aangepaste vorm alsnog laten doorgaan. Ze vermoedt “onwil” bij de wethouder, omdat de VVD vanaf het begin tegen het experiment was. De VVD is voorstander van intensieve begeleiding van bijstandsgerechtigden en tegen een aanpak waarbij er minder wordt begeleid. Burgerraadslid Bert Sluier van de SP is voor minder regels, minder controle en meer vertrouwen in bijstandsgerechtigden en stelde “hoe rechtser het college des te stringenter worden de tegenprestatieregels toegepast”. Voor Annemee van de Klundert van de VVD is het een uitgangspunt dat mensen actief naar betaald werk worden begeleid in deze tijd van veel vacatures. “Werken is de beste remedie tegen armoede, schulden en sociale uitsluiting. De bijstand is een tijdelijk vangnet en geen gratis geldvoorziening waarvan men jarenlang gebruik kan maken.” Volgens Sonja Pauw van D66 werkt de huidige aanpak niet voor een groot deel van de bijstandsgerechtigden die al langer dan vijf jaar in de bijstand zitten en zou het experiment inzicht kunnen geven of een andere aanpak meer succesvol is.

Lees verder »

GRIP van start in Zwolle

GRIP van start in Zwolle

Zwolle – Met ingang van 24 september 2018 kunnen inwoners van Zwolle kleine hoeveelheden grondstoffen uit grof huishoudelijk afval inleveren bij het mobiele Grondstoffen Inleverpunt (GRIP) in de buurt. Vrijdag 21 september vond de lancering van deze mobiele voorziening plaats op het Rodetorenplein in Zwolle. Met het overhandigen van een kleine hoeveelheid piepschuim gaf wethouder William Dogger het officiële startsein van GRIP.

GRIP komt op verschillende dagen bij de grotere winkelcentra in de stad te staan en is een uitbreiding van de KCA-wagen (wagen voor klein chemisch afval) van ROVA. Het is een extra service voor inwoners om kleine hoeveelheden grof huishoudelijk afval weg te brengen op locaties in de buurt. Wethouder William Dogger is enthousiast: “We willen het zo makkelijk mogelijk maken voor de Zwollenaren om hun afval te scheiden. Hoe dichter bij huis je dat kwijt kunt, hoe meer mensen bereid zijn hun grondstoffen gescheiden in te leveren. Daarom zijn er het afgelopen jaar al veel extra containers geplaatst. Maar voor kleine hoeveelheden grof huishoudelijk afval, zoals elektrische apparaten, kleine hoeveelheden hout en puin, harde kunststoffen, vlakglas en piepschuim moest je tot nu toe naar het brengstation van ROVA. Niet iedereen neemt die moeite en zo belandt er nog veel bruikbaars in het restafval. Voortaan kun je dat soort spullen ook in je eigen wijk naar GRIP brengen. Ik verwacht dat veel bewoners daar gebruik van gaan maken.”

Lees verder »

Nieuwe richtlijnen spitstijden en veilig werken aan de weg:

Nieuwe richtlijnen spitstijden en veilig werken aan de weg:

Zwolle – Om Zwolle bereikbaar en toegankelijk te houden en de veiligheid van weggebruikers én de wegwerkers bij werkzaamheden te garanderen zijn de gemeente Zwolle en ROVA vorig jaar het project “Veilig werken aan de weg” begonnen. De resultaten van het project zijn nu zichtbaar. De gemeente Zwolle en ROVA hebben gezamenlijk nieuwe richtlijnen opgesteld en verwerkt in gebruiksvriendelijke en openbare digitale overzichtskaarten, een uniek en handzaam product. Het kaartmateriaal geeft een volledig overzicht van alle regels en richtlijnen op het gebied van verkeersmaatregelen en spitstijden.

Tot op heden werd voornamelijk gewerkt met de standaard en landelijke richtlijnen van CROW. De gemeente Zwolle en ROVA wilden de richtlijnen hiervoor verbeteren. In een werkgroep zijn aan de hand van de landelijke richtlijnen de nieuwe regels opgesteld en gecombineerd met spelregels voor het werken tijdens de spitsperioden. Zo zijn deze helemaal afgestemd op de Zwolse context. Ook heeft de werkgroep deze regels in een overzichtelijke kaart gezet. Hiervoor werden alle denkbare situaties in beeld gebracht en in de kaart geplaatst. De nieuwe Zwolse richtlijnen en de link naar de kaart worden opgenomen in de bestekken en contracten.

Lees verder »

Zwolse gebouwen, straten en pleinen krijgen nog meer sfeer

Zwolse gebouwen, straten en pleinen krijgen nog meer sfeer

Zwolle – Het college van burgemeester en wethouders wil de binnenstad nog gastvrijer en aantrekkelijker maken door gebouwen, straten en pleinen sfeervol te verlichten. Hierdoor wordt ook ’s avonds het historische karakter goed zichtbaar. De visie is een uitwerking van een door de raad aangenomen motie.

De openbare verlichting in de Zwolse binnenstad is nu vooral functioneel. Door uitvoering van een nieuw lichtvisie wil het college een gastvrije entree vanaf het station creëren. Ook mooie verlichting in de aanloopstraten gaat bezoekers verleiden om de Zwolse binnenstad te bezoeken. Historische monumenten en een aantal iconen bepalen straks niet alleen het beeld van Zwolle overdag, maar ook in de avonduren. Een aantal ervan, zoals de Peperbus en Grote Kerk, worden op dit moment al uitgelicht, maar dit gebeurt nog op verschillende manieren. Zo zijn er verschillende soorten lampen, kleuren en lichtsterktes in gebruik.

Lees verder »

Vergunning voor coffeeshop Vechtstraat

Vergunning voor coffeeshop Vechtstraat

Zwolle – De horecaexploitatievergunning en gedoogbeschikking voor het openen van een coffeeshop aan de Vechtstraat (Diezerpoort) worden verleend. De gemeente ziet na een zorgvuldige beoordeling van de door omwonenden ingediende zienswijzen geen gronden om de vergunningen te weigeren.

Eind juni werden de aanvragen voor de vergunningen ter inzage gelegd. In reactie hierop kwamen 165 inhoudelijke zienswijzen bij de gemeente Zwolle binnen. Hiervan waren 112 zienswijzen exact gelijk qua inhoud. Er zijn dus in totaal 54 verschillende zienswijzen ingediend. De argumenten in de zienswijzen zijn zorgvuldig afgewogen binnen de kaders die gelden voor de te verlenen vergunning en gedoogdbeschikkking.

Lees verder »

Kunstwerk ‘De eiervrouwtjes’ naar Nieuwe Markt

Kunstwerk ‘De eiervrouwtjes’ naar Nieuwe Markt

Zwolle – Het kunstwerk ‘De eiervrouwtjes’ krijgt een plek op de Nieuwe Markt, dat heeft het college van burgemeester en wethouders vandaag besloten. Mevrouw Marcus schonk het bronzen beeld in 2016 aan de stad. Het beeld is een voorstelling van drie marktvrouwtjes met gevulde eiermanden.

De Nieuwe Markt is niet zomaar gekozen als locatie. In de zeventiende eeuw werd er op de Nieuwe Markt al melk, groenten en fruit verkocht. Vanaf 1925 werd de eiermarkt op deze plek gehouden. Marktvrouwen uit de omgeving verkochten hier eieren aan de inwoners van de stad. De betekenis van het kunstwerk en de geschiedenis van de Nieuwe Markt komen nu samen. Het beeld, dat gemaakt is door Greet Jaspers-Grottendieck, vertelt straks het verhaal van deze historische plek aan inwoners en bezoekers.

Lees verder »

Gemeente op zoek naar nieuwe bestemming Statenzaalcomplex

Gemeente op zoek naar nieuwe bestemming Statenzaalcomplex

Zwolle – De Statenzaal in het centrum van Zwolle krijgt een nieuwe invulling. De gemeente Zwolle gaat op zoek naar een nieuwe bestemming voor het bijzondere pand. De monumentale status van het gebouw en de ligging midden in het winkelgebied bieden kansen voor de binnenstad.

Belangrijk is dat het complex een impuls geeft aan de binnenstad en toegankelijk is voor een breed publiek. Geïnteresseerde partijen kunnen initiatieven aandragen voor de herbestemming. In oktober start een campagne om initiatieven te werven.

Lees verder »

Meyra en Welzorg leveren Wmo-hulpmiddelen in Zwolle

Meyra en Welzorg leveren Wmo-hulpmiddelen in Zwolle

Zwolle – Vanaf 1 januari 2019 worden hulpmiddelen vanuit de Wmo (zoals rolstoelen of scootmobiels) in Zwolle geleverd door Meyra en Welzorg. De aanbesteding die de gemeente hiervoor heeft gedaan, is door deze twee partijen gewonnen.

In de aanbesteding is ingezet op goede kwaliteit en keuzevrijheid. Er zijn heldere eisen gesteld en voldoende mogelijkheden om bij te sturen en te stimuleren dat de service waar nodig wordt verbeterd, waaronder een strikt boeteregime.

Lees verder »

Nieuwe app geeft inzicht in persoonlijke afvalscheidingsgedrag

Nieuwe app geeft inzicht in persoonlijke afvalscheidingsgedrag

Zwolle – Op dinsdag 18 september 2018 beginnen de gemeente Zwolle en ROVA in de Aa-landen met de proef Afval Bewust. Afval Bewust geeft inzicht in het persoonlijke afvalscheidingsgedrag. Door deel te nemen aan de proef kan een belangrijke bijdrage geleverd aan het terugdringen van de hoeveelheid restafval. Wethouder William Dogger geeft op woensdag 19 september om 11.30 uur het officiële startsein voor de proef in de Aa-landen. Het sein wordt gegeven bij de ondergrondse container voor restafval in de straat Schipbeek. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

In Zwolle werken we samen aan het terugdringen van de hoeveelheid restafval. Uiteindelijk werken we toe naar een situatie zonder afval, waarin we al het materiaal kunnen hergebruiken als grondstof voor nieuwe producten. Zodat we samen in 2020 uitkomen op de landelijke doelstelling van maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar. Met de proef Afval Bewust onderzoeken de gemeente Zwolle en ROVA, samen met de Rijksuniversiteit Groningen en de gemeente Raalte, op welke manier we kunnen helpen bij het verminderen van restafval. En hoe we het de inwoners daarbij zo gemakkelijk mogelijk kunnen maken.

Lees verder »

Alliantie Smart Zwolle leidt tot digitale innovatie

Alliantie Smart Zwolle leidt tot digitale innovatie

Zwolle – De alliantie Smart Zwolle richt zich op vergroting en versnelling van inzicht in kansen en ontwikkelingen met data. Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst Alliantie Smart Zwolle spreken de samenwerkende partijen af om gezamenlijk extra inspanningen te doen op relevante maatschappelijke vraagstukken. Denk hierbij aan klimaatverandering, energiestransitie, gezond oud worden en mobiliteit.

De alliantie bestaat uit de partners gemeente Zwolle, deltaWonen, Esri Nederland, Witteveen+Bos, Rabobank, ROVA, Vitens en Hogeschool Windesheim en bundelt haar kennis en data om te werken aan een vitale regio met geïnformeerde inwoners. Rond een aantal thema’s trekt de alliantie hierin samen op met Enexis en de provincie Overijssel.

Lees verder »

Opbouwwerkzaamheden voor evenement in Park de Wezenlanden

Opbouwwerkzaamheden voor evenement in Park de Wezenlanden

Zwolle – Zaterdag 15 september vindt het evenement De Vliegende Vrienden van Amstel LIVE! voor de eerste keer plaats in Zwolle. Het muziekfestival duurt van 11:00 uur ‘s ochtends tot 23:00 uur ’s avonds. Er worden zo’n 40.000 bezoekers verwacht.

De organisatie van het festival is maandag 3 september begonnen met de opbouw van het festivalterrein in Park de Wezenlanden. Woensdag 19 september is de afbouw gereed. Tijdens deze periode zullen er delen van Park de Wezenlanden afgesloten worden en zal er vrachtverkeer van en naar het terrein rijden.

Lees verder »