Nieuwe Zwolse Bomencommissie adviseert bij kap-aanvragen

Nieuwe Zwolse Bomencommissie adviseert bij kap-aanvragen

Zwolle – De eerste externe adviescommissie voor bomen is gestart in Zwolle. Het college van B en W kan deze Bomencommissie om onafhankelijk advies vragen bij twijfel over het wel of niet verlenen van een kapvergunning voor een of meerdere bomen.

Zwolle vindt bomen belangrijk voor de stad en de inwoners: “Ze zorgen voor een prettige, groene leefomgeving, frisse lucht en verkoeling. Inwoners zijn vaak erg gesteld op de bomen in hun buurt. Zwolle heeft bovendien veel monumentale bomen die het waard zijn om te koesteren. Daarom vraagt het altijd om een nauwkeurige afweging wanneer er een verzoek voor bomenkap binnenkomt. Ook voor de gemeente zelf geldt dat er vergunningen moeten worden aangevraagd wanneer zij bomen wil gaan kappen.”

Lees verder »

RTV Focus houdt zich niet aan de wet, financiën ook niet op orde

RTV Focus houdt zich niet aan de wet, financiën ook niet op orde

Zwolle – De lokale omroep van Zwolle, RTV Focus, houdt zich naar het oordeel van Burgemeester en wethouders niet aan de regels en eisen uit de Mediawet. Daarom stellen B en W de gemeenteraad voor hierover een formeel signaal af te geven bij het Commissariaat voor de Media (CvdM).

In 2020 besloot het CvdM op advies van de gemeenteraad de licentie voor de lokale omroep voor vijf jaar toe te kennen aan RTV Focus. De omroep had destijds het beste plan ingediend voor de invulling van de licentie.

Lees verder »

Herinrichting Stinspark gaat beginnen

Herinrichting Stinspark gaat beginnen

Zwolle – In september vorig jaar ging symbolisch de eerste schep in de grond voor de herinrichting van het Stinspark. Op de plek waar ooit kasteel Voorst stond, het enige archeologische rijksmonument van Zwolle, komt een compleet nieuw park.

Begin november deden ruim dertig mensen mee aan de archeologie-workshop in Stadsmuseum ANNO. Een paar weken later zouden zij mee gaan helpen aan het archeologisch onderzoek in het Stinspark. Helaas kwam er een kink in de kabel: stikstof. Dat was een belangrijke oorzaak van de vertraging. Begin november oordeelde de Raad van State dat de zogenoemde bouwvrijstelling voor stikstof, die in het hele land bij projecten gebruikt wordt, van tafel moest.

Lees verder »

Stadsarcheoloog Michael Klomp vertelt over beerkelder Koningsplein

Stadsarcheoloog Michael Klomp vertelt over beerkelder Koningsplein

Zwolle – Stadsarcheoloog Michael Klomp neemt je op vrijdag 20 januari mee in de resultaten van recent archeologisch onderzoek aan het Koningsplein in Zwolle.

In de reeks ‘Verhalen over Zwolle’ vertelt Klomp over een klein archeologisch onderzoek dat in december 2021 heeft plaatsgevonden aan het Koningsplein. Hierbij is een beerkelder aangetroffen met daarop meerdere stortkokers. Deze beerkelder kan op basis van de ligging en het nog aanwezige vondstmateriaal in verband worden gebracht met het proveniershuis, dat onderdeel was van het Heilige Geestgasthuis aan de Diezerstraat. Dit gasthuis gaat al terug tot het begin van de veertiende eeuw.

Lees verder »

SP Zwolle ontvangt 167 klachten over betalen per afvalzak

SP Zwolle ontvangt  167 klachten over betalen per afvalzak

Zwolle – De regeling betalen per afvalzak is 1 januari ingegaan voor inwoners van Zwolle. De SP verwachtte dat dit problemen zou opleveren en opende daarom een internetmeldpunt.

SP-fractievoorzitter Brammert Geerling: “Sinds de boete per afvalzak is ingevoerd, hebben we maar liefst 167 meldingen binnengekregen. Dat is gemiddeld veertien meldingen per dag. Daardoor krijgen we goed duidelijk waar het misgaat. Blijf dus vooral problemen met betalen per afvalzak melden op schoonzwolle.nl.”

Lees verder »

Zwolse kinderen verzamelen bijna 10.000 kerstbomen

Zwolse kinderen verzamelen bijna 10.000 kerstbomen

Zwolle – Zwolse kinderen hebben dit jaar 9923 kerstbomen verzameld en ingeleverd tijdens de kerstbomenactie ‘Oude bomen vangen veel winst’.

De afgelopen twee woensdagen konden kinderen tot en met 15 jaar op verschillende locaties in Zwolle kerstbomen inleveren. Voor elke ingeleverde kerstboom kregen ze 20 cent en een stempel. Met tien stempels mogen ze gratis zwemmen in zwembad De Vrolijkheid.

Lees verder »

Burgemeester Peter Snijders: Hartstad Zwolle laat niemand in de kou staan

Burgemeester Peter Snijders: Hartstad Zwolle laat niemand in de kou staan

Zwolle – In zijn nieuwjaarstoespraak benadrukte burgemeester Peter Snijders dat Zwolle niemand in de kou wil laten staan, letterlijk en figuurlijk. Het woord ‘warm’ kwam diverse malen voor in zijn speech.

Zwolle is een warme en empathische “hartstad”, aldus de burgemeester, die inwoners bijvoorbeeld helpt met het energiezuiniger maken van hun huis in tijden van torenhoge energierekeningen. Zwolle heeft Oekraïense en andere vluchtelingen evenmin in de kou laten staan, ze werden warm opgevangen in gezinnen en in gemeentelijke opvang die snel werd opgericht. Dat sommige Zwollenaren zelf al sores genoeg hebben, onderkende de burgemeester, zij hebben ook aandacht nodig. De volledige tekst van de nieuwjaarstoespraak van Peter Snijders is hieronder te lezen.

Lees verder »

Deel energietoeslag voor Zwolse minima wordt begin 2023 uitgekeerd

Deel energietoeslag voor Zwolse minima wordt begin 2023 uitgekeerd

Zwolle – Inwoners van Zwolle die dit jaar een energietoeslag van 1300 euro hebben ontvangen, krijgen begin 2023 een volgende toeslag van 500 euro. Dit bedrag maakt deel uit van de energietoeslag van 1300 euro die het Rijk voor het jaar 2023 beschikbaar stelt.

Gemeenten hebben de toeslag van 500 euro voor inwoners met een laag inkomen reeds ontvangen van het Rijk. Het mag nu al worden uitgekeerd, maar de gemeente Zwolle heeft ervoor gekozen om de 500 euro pas in februari of maart volgend jaar over te maken aan inwoners die er recht op hebben. Ze krijgen dit bedrag automatisch op de rekening, deelt de gemeente mee.

Lees verder »

Willemskwartier Zwolle: stedelijk en groen wonen in de Spoorzone

Willemskwartier Zwolle: stedelijk en groen wonen in de Spoorzone

Zwolle – Het college van B en W van Zwolle heeft ingestemd met uitgangspunten voor het Willemskwartier in de Spoorzone.

De gemeente wil komen tot “een toekomstbestendige, levendige, inclusieve en duurzame leefomgeving waar volop ruimte is voor ontmoeting, wonen, werken en recreëren. Een fijne leefomgeving voor mensen van alle verschillende levensfasen, leeftijden en inkomensklassen die stedelijk willen wonen in het groen.” Over de inhoud van de Nota van Uitgangspunten hebben omwonenden en belanghebbenden het afgelopen jaar meegedacht. In de nota staat op hoofdlijnen hoe het Willemskwartier er uit komt te zien.

Lees verder »

Inkomensgrens Kindregeling in Zwolle gaat naar 130 procent van bijstandsnorm

Inkomensgrens Kindregeling in Zwolle gaat naar 130 procent van bijstandsnorm

Zwolle – De inkomensgrens voor een aantal vergoedingen voor kinderen wordt per 1 januari 2023 verhoogd van 110 naar 130 procent van de bijstandsnorm. Dit heeft de gemeente Zwolle bekendgemaakt.

De vergoeding kan gebruikt worden voor kosten voor school, kunst en cultuur, sport en zwemles. “In Zwolle willen we dat iedereen mee kan doen en iedereen gelijke kansen heeft. Dat geldt ook voor kinderen die in armoede opgroeien,” zegt wethouder Kansengelijkheid Michiel van Willigen. “Door de verhoging van de inkomensgrens krijgen meer gezinnen een vergoeding. Hiervan kunnen zij bijvoorbeeld schoolspullen kopen en contributie voor dansles, sport of zwemles betalen.”

Lees verder »

Gedeeltelijke afsluiting Schellerweg vanaf 9 december

Gedeeltelijke afsluiting Schellerweg vanaf 9 december

Zwolle – De damwanden onder het viaduct van de Schellerweg worden vanaf vrijdag 9 december vervangen.

Gemeente Zwolle meldt dat de werkzaamheden ongeveer vier weken gaan duren, wat mede afhankelijk is van het weer. Tijdens het werk is op het viaduct steeds één weghelft afgesloten.

Update 8-12: Tijdens de ochtend- en avondspits is de weg vrij voor het verkeer. Tussen 9.15 en 15.30 uur leiden verkeersregelaars fietsers via het voetpad. Gemotoriseerd verkeer van en naar Schellerweg 88 tot en met 108A kan dan rijden via het pad achter deze woningen, vanaf de Jofferenlaan. Het paaltje op het pad is weggehaald.

Lees verder »

Eerste deel Koggepark eind volgend jaar klaar

Eerste deel Koggepark eind volgend jaar klaar

Zwolle – Het eerste deel van het Koggepark is eind volgend jaar klaar, als alles meezit. Het college van B en W van Zwolle stemde vorige week in met het definitief ontwerp voor deze ‘groene loper’ door Spoorzone Zwolle.

Het betreft de eerste fase van het Koggepark, het stuk dat van het Van Karnebeekpad tot de Hanzelaan loopt. Dit gedeelte wordt als eerste aangelegd, meldt de gemeente. “Het Koggepark geeft straks midden in de stadse levendigheid van de Spoorzone een plek om even tot rust te komen, of juist om elkaar te ontmoeten, of een stukje te wandelen.”

Lees verder »