Zwollenaren profiteren van drijvende zonneparken

Zwollenaren profiteren van drijvende zonneparken

Zwolle – Zwollenaren kunnen op verschillende manieren profiteren van de twee drijvende zonneparken die GroenLeven volgend jaar gaat aanleggen in de Bomhofsplas en de Sekdoornplas. Daarover hebben burgemeester en wethouders van Zwolle afspraken gemaakt met de initiatiefnemer van de twee zonneparken.

Alle inwoners van Zwolle kunnen mee investeren in de vorm van ZonneDelen, al vanaf 25 euro. Voor elk van deze zonneparken kunnen Zwollenaren tot een totaalbedrag van 1 miljoen euro meedoen. Daarmee komt een deel van de opbrengst van de parken ten goede aan Zwolle.
Begin volgend jaar start Blauwvinger Energie samen met ZonnepanelenDelen.nl een campagne om belangstellenden te informeren. Geïnteresseerden kunnen zich nu al vrijblijvend melden op www.zonnepanelendelen.nl/zwolle

Lees verder »

Verkeersmaatregelen binnenstad tijdens intocht Sinterklaas

Verkeersmaatregelen binnenstad tijdens intocht Sinterklaas

Zwolle – Op zaterdag 17 november komen Sinterklaas en zijn Pieten per boot naar de binnenstad van Zwolle. Ze varen via het Zwolle- IJsselkanaal en het Zwarte Water naar de binnenstad waar de boot bij het Rodetorenplein aanmeert. Om circa 14.30 uur wordt de Sint door burgemeester Henk Jan Meijer samen met de Zwolse kinderen verwelkomd op het Rodetorenplein. Na groots ontvangst en (muzikale) activiteiten gaan Sint en de Pieten in optocht door de binnenstad. De intocht en optocht hebben gevolgen voor het verkeer.

Oponthoud in de omgeving van Rodetorenplein
De boot met Sinterklaas en de Pieten gaat tussen 14.00 en 14.30 uur via de Holtenbroekerbrug, gelegen tussen Zwartewaterallee-Blaloweg en de Hofvlietbrug, gelegen in de Pannekoekendijk, naar de binnenstad. Tijdens de boottocht moet verkeer op de weg rekening houden met oponthoud bij de beide bruggen. 

Lees verder »

Zwolse raad stelt begroting voor 2019 vast

Zwolse raad stelt begroting voor 2019 vast

Zwolle – Vrijdag 9 november heeft de Zwolse gemeenteraad de gemeentelijke begroting voor 2019 vastgesteld. Alle partijen stemden voor, behalve de SP, die kwam met een tegenbegroting.

Daarmee heeft de gemeenteraad een belangrijk besluit voor Zwolle genomen over de gemeentelijke inkomsten en uitgaven voor het komende jaar. Het was de eerste begrotingsbehandeling van de gemeenteraad die sinds eind maart van dit jaar is aangetreden.

Lees verder »

Uitreiking Koninklijke Onderscheidingen Brandweer

Uitreiking Koninklijke Onderscheidingen Brandweer

Zwolle – Burgemeester Henk Jan Meijer reikte vrijdag 9 november  in Brasserie ‘Bij Giel’ aan het Broerenkerkplein in Zwolle de Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau uit aan twee leden van de vrijwillige Brandweer Zwolle. Beiden hebben zich jarenlang ingezet voor de veiligheid van de stad Zwolle en omstreken.

De heer Robin van Burkum was 26 jaar werkzaam bij de vrijwillige brandweer en heeft daarbij diverse functies bekleed: manschap, chauffeur, pompbediener en Verkenner Gevaarlijke Stoffen in de rang van Hoofdbrandwacht.

Lees verder »

Zwolle steunt Albanese LHBTI-community

Zwolle steunt Albanese LHBTI-community

Zwolle – Met morele steun, contacten, berichtgeving en concrete adviezen gaat Zwolle de LHBTI-gemeenschap in een Albanese partnergemeente steunen. Vijf Nederlandse gemeenten, waaronder Zwolle, steunen daarmee een project van COC, Nederlands Helsinki Comité en het ministerie van Buitenlandse Zaken om de LHBTI-community in Albanië een hart onder de riem te steken.

De gemeenschap van lesbiënnes, homo’s, biseksuelen, transgenders en interseksuelen heeft het moelijk in Albanië. Buiten de hoofdstad Tirana komen mensen niet of nauwelijks uit de kast, durven vaak niet zichtbaar te zijn en hun fundamentele rechten zijn nauwelijks gewaarborgd. Het vergt voor Albanese gemeenten en bestuurders veel moed om lokale actieplannen op te stellen.

Lees verder »

Weversgildeplein wordt mooier en groener

Weversgildeplein wordt mooier en groener

Zwolle – Het Weversgildeplein wordt sfeervoller en groener. Het plein was toe aan een opknapbeurt. ‘We zijn in gesprek gegaan met de betrokkenen en gaan aan de slag om het plein mooier en groener te maken’, aldus wethouder René de Heer. Het definitieve ontwerp wordt nu verder uitgewerkt. Naar verwachting starten de werkzaamheden begin 2019.

Het college van Zwolle heeft ingestemd met de herinrichting van het Weversgildeplein. Het plein wordt aangepakt omdat de bestrating is verzakt en er hoogteverschillen zijn. Hierdoor is het plein minder goed toegankelijk. Niet alleen de bestrating wordt vernieuwd, het nieuwe plein wordt ook groener. Wethouder René de Heer: ‘Mooi dat we een gedeelte van de bestrating kunnen aanleggen met hergebruikte materialen. De bestrating die hier gebruikt gaat worden is vrijgekomen bij werkzaamheden aan de Kleine Aa. De natuursteenelementen liggen nu nog op de gemeentewerf, maar krijgen straks een nieuwe bestemming in de binnenstad’

Lees verder »

Zwolse Schaapskudde vertrekt

Zwolse Schaapskudde vertrekt

Zwolle – Het is weer zover; de winter is in aantocht dus tijd voor de Zwolse kudde om te vertrekken naar hun winterverblijf. Op vrijdag 9 november om circa 13.00 uur zal herder Tjitse Terpstra de schapen in de vrachtwagen laden. Tot begin april 2019 verblijft de kudde in Friesland. Iedereen die het leuk vindt om de schapen uit te zwaaien,  is van harte welkom bij wijkboerderij de Klooienberg, Klooienberglaan 1 te Holtenbroek.

Vertrek schapen
De schapen van de Zwolse schaapskudde zijn de Schoonebeker Heideschaap. Dit is een zeldzaam ras. Het is het grootste Nederlandse heideschaap en heeft een uitgesproken sierlijk voorkomen. De Zwolse kudde wordt gehoed door herder Tjitse Terpstra en zijn honden Jim en Mos. De schapen grazen in Zwolle van april tot  november. De kudde blijft nog tot vrijdag 9 november om 13.00 uur in Zwolle. Op die middag worden de schapen met een speciale vrachtwagen opgehaald om lekker te gaan grazen in diverse Friese boerenweilanden. 

Lees verder »

Tweede fase Zuidstrook Hessenpoort afgerond

Tweede fase Zuidstrook Hessenpoort afgerond

Zwolle – Eind oktober 2018 is het bouwrijp maken van de tweede fase van de Zuidstrook op bedrijventerrein Hessenpoort afgerond. Het gaat om zes hectare aan bouwgrond. Daarvoor zijn er onder meer wegen en riolering aangelegd, lichtmasten geplaatst en bestaande watergangen verlegd.

Het afgelopen jaar heeft de gemeente Zwolle voortvarend de tweede fase van de Zuidstrook op bedrijventerrein Hessenpoort ontwikkeld. Dit is het gebied ten oosten van de Mindenstraat en omvat delen van de Bohemenstraat en Holsteinstraat. In deze tweede fase is ruim zes hectare aan kavels conform planning bouwrijp gemaakt door wegenbouwbedrijf Schagen Infra. Daarvoor zijn er onder meer wegen (circa 3000 ton asfalt) en ruim 2 kilometer riolering aangelegd, zo’n 40 lichtmasten geplaatst en bestaande watergangen verlegd. De kavels zijn opgehoogd met circa 75.000 m3 grond en zand.

Lees verder »

Pilots schoon goederenvervoer in de binnenstad

Pilots schoon goederenvervoer in de binnenstad

Zwolle – Met de invoering van een stadslogistiek makelaar en vier pilots willen burgemeester en wethouders stappen zetten op weg naar een schone stadslogistiek in Zwolle in 2025. Dat stellen ze de gemeenteraad voor in het Actieplan stadslogistiek.

De gemeente Zwolle heeft in 2017 de Greendeal Zero Emissie Stadslogistiek ondertekend. Daarmee heeft ze zich verbonden aan de doelstelling van een volledig schone stadsdistribuite in 2025. Het Actieplan stadslogistiek beschrijft hoe Zwolle dat doel wil bereiken. Enerzijds met schonere voertuigen en anderzijds met kleinere (efficiënte) en vermindering van het aantal vervoersbewegingen. Centraal in het plan staat de instelling van een stadslogistiek makelaar, die hét loket vormt voor ondernemers, inwoners en initiatiefnemers. De logistiek makelaar is ambassadeur voor en stimuleert initiatieven voor schoon stadsvervoer.

Lees verder »

RTVZwolleFM voldoet niet aan eisen Mediawet

RTVZwolleFM voldoet niet aan eisen Mediawet

Zwolle – Het Programma Beleidsbepalende Orgaan (PBO) van RTVZwolleFM vormt geen goede afspiegeling van de Zwolse samenleving en is niet geheel onafhankelijk. Dat oordelen burgemeester en wethouders naar aanleiding van gesprekken met de leden van dit orgaan.

De gemeenteraad van Zwolle heeft begin dit jaar het Commissariaat voor de Media gevraagd te onderzoeken in hoeverre RTVZwolleFM voldoet aan de verplichtingen die horen bij de licentie op grond van de Mediawet. Een van de eisen is dat er een representatief, onafhankelijk en goed werkend PBO is. Dit PBO bepaalt het mediabeleid van de lokale omroep, houdt toezicht op de uitvoering van dat beleid en brengt daarover verslag uit aan het Commissariaat van de Media. Het bestaat uit tenminste vijf mensen die verschillende stromingen in de lokale samenleving vertegenwoordigen.

Lees verder »

Input gevraagd voor de besluitvorming over de gemeentelijke begroting 2019

Input gevraagd voor de besluitvorming over de gemeentelijke begroting 2019

Zwolle -Op vrijdag 9 november neemt de gemeenteraad een besluit over de gemeentelijke Begroting 2019, waarin voorstellen staan waar het geld het komende jaar aan wordt uitgegeven.

De Zwolse gemeenteraadsleden willen graag horen hoe inwoners tegen deze plannen aankijken. Op maandag 5 november om 19.30 uur kunnen inwoners hun mening geven over deze plannen door in te spreken aan het begin van de raadsvergadering. Aanmelden hiervoor kan vóór maandag 5 november via de raadsgriffie, (038) 498 21 81. Of per e-mail een reactie sturen kan ook via raadsgriffie@zwolle.nl. In huis-aanhuis-blad De Swollenaer die op maandag 5 november verschijnt, is een korte reactie van de Zwolse fracties op de Begroting 2019 te lezen.

Lees verder »

Aantal Zwolse kinderen in armoede daalt

Aantal Zwolse kinderen in armoede daalt

Zwolle – Na enkele jaren van stijging, is het aantal Zwolse kinderen beneden de armoedegrens sinds 2014 weer gedaald. In 2016 leefden 2.100 kinderen (van de 26.400) in een huishouden met een inkomen beneden de Zwolse armoedegrens. Deze bedraagt 1.027 euro netto per maand voor alleenstaanden en 1.467 euro voor stellen (met of zonder kinderen). Over de hele linie stijgt juist het percentage minima in Zwolle en ligt sinds 2015 met 11,8% boven het landelijk gemiddelde van 11.2% van alle huishoudens. Dit blijkt uit de Armoedemonitor 2018 van de gemeente Zwolle.

Ook het gebruik van speciale regelingen voor minima zit in de lift. Zo maken 3.800 huishoudens, van de 6.300 die ervoor in aanmerking komen, gebruik van de collectieve zorgverzeklering via de gemeente. 2.500 huishoudens krijgen een individuele inkomenstoeslag, evenveel benutten het Participatiefonds en 2.200 huishoudens ontvangen bijzondere bijstand. Ook de regelingen voor kinderparticipatie worden goed gebruikt: 680 kinderen maken gebruik van de scholierenregeling, 670 krijgen een activiteitenbijdrage en en voor 500 kinderen uit minimahuishoudens doen ouders een beroep het Jeugdfonds voor Sport en Cultuur.

Lees verder »