Tijdelijk onbetaald parkeren op zondagen

Tijdelijk onbetaald parkeren op zondagen

Zwolle – Vorige week heeft de gemeenteraad de nieuwe regels voor de winkeltijden vastgesteld. Vanaf 1 augustus aanstaande mogen alle ondernemers zelf kiezen of ze open willen zijn op zondag of niet. Daarmee worden de aangewezen koopzondagen afgeschaft. Dat heeft ook gevolgen voor het parkeren in de stad.

Burgemeester en wethouders zullen daarom dit najaar een nieuwe parkeerverordening aan de gemeenteraad voorleggen. Daarmee willen ze betaald parkeren op alle zondagen gaan invoeren. Nu is het nog zo dat bezoekers in de binnenstad niet hoeven te betalen als ze op zondag parkeren, behalve op de aangewezen koopzondagen. Op koopzondagen zijn regels nodig om het parkeren in goede banen te leiden en overlast in de binnenstad en schilwijken te voorkomen.

Lees verder »

Special Achievement in GIS (SAG) Award voor Zwolle

Special Achievement in GIS (SAG) Award voor Zwolle

Zwolle – Afgelopen donderdag, 12 juli, heeft de gemeente Zwolle tijdens de jaarlijkse Esri International User Conference in San Diego de Special Achievement in GIS (SAG) Award uit handen van Jack Dangermond, president en oprichter van Esri, mogen ontvangen.

De SAG Award is een blijk van waardering aan organisaties die een bijzondere prestatie hebben geleverd op GIS-gebied. De gemeente Zwolle was één van de 300.000 genomineerde kandidaten en ontving de prijs voor haar innovatieve toepassing van thought leadership op het gebied van 'smart city'. Marcel Broekhaar, GIS-adviseur bij de gemeente Zwolle en mede-ontvanger van de prijs: "We doen er alles aan om onze stad optimaal te laten profiteren van de kracht van locatie en het is fantastisch dat we daarvoor deze waardering hebben gekregen. Het inspireert ons om door te gaan en de inwoners en partners nog meer te betrekken bij de opgaven van de stad."

Lees verder »

College maakt weg vrij voor appartementen Fenixhof

College maakt weg vrij voor appartementen Fenixhof

Zwolle – Het college van B en W maakt met een bestemmingsplanwijziging voor de ‘Lankhorstlocatie’ de weg vrij voor de bouw van een appartementencomplex van 27 appartementen voor één- en tweeverdieners. De nieuwbouw voorziet in de behoefte aan stedelijk wonen met de binnenstad binnen handbereik.

De Lankhorstlocatie, op de hoek van de Lijnbaan en de Fenixhof, ligt sinds 2009 braak. Tot die tijd stond daar het Lankhorstgebouw, het kantoor van de voormalige Fenix zeepfabriek. Het gebouw was vernoemd naar zijn Zwolse architect.

Lees verder »

Verkeershinder door wegaanpassingen op Hanzelaan

Verkeershinder door wegaanpassingen op Hanzelaan

Zwolle – In opdracht van de gemeente Zwolle voert NTP Infra van maandag 16 juli tot en met donderdag 26 juli aanpassingen uit aan de Hanzelaan, tussen de stationsingang Zuid en de parkeergarage Pas de Deux. Het werk maakt onderdeel uit van de bouw van het nieuwe busstation aan de zuidkant van station Zwolle. Tijdens de werkzaamheden geldt een eenrichtingsverkeer voor auto- en fietsverkeer op de Hanzelaan, vanaf parkeergarage Lübeckplein richting parkeergarage Pas de Deux tot aan de kruising met de Koggelaan ter hoogte van de Van Karnebeektunnel.

Omleidingsroute
De omleidingsroute voor het autoverkeer en fietsverkeer van 16 juli tot en met 26 juli loopt via de Koggelaan. De parkeergarages Lübeckplein en Pas de Deux zijn beide te bereiken vanaf de westzijde van de Hanzelaan. De ondergrondse fietsenstalling Lübeckplein en de fietsenstalling aan de Hanzelaan zijn bereikbaar via de Koggelaan en het Lübeckplein.

Lees verder »

Burgemeester Henk Jan Meijer beëdigd voor vierde ambtstermijn

Burgemeester Henk Jan Meijer beëdigd voor vierde ambtstermijn

Zwolle – Maandag 9 juli is drs. Henk Jan Meijer door de commissaris van de Koning de heer mr. B. (Boele) Staal voor een nieuwe ambtstermijn geïnstalleerd als burgemeester van Zwolle. Henk Jan Meijer legde aan het begin van de raadsvergadering de belofte af.

Sinds 2000 is hij burgemeester in Zwolle. Zijn derde ambtstermijn loopt in juli 2018 af.
De gemeenteraad heeft in december 2017 unaniem besloten hem voor te dragen voor hernoeming. Op 29 mei 2018 is Henk Jan Meijer (66) bij Koninklijk Besluit herbenoemd.

‘Dag van de Verbinding’ op vrijdag 6 juli 2018

Zwolle – Het college van burgemeester en wethouders gaat voor het eerst in de nieuwe samenstelling gezamenlijk de stad in. Tijdens de ‘Dag van Verbinding’ op vrijdag 6 juli 2018 legt zij (gesplitst of voltallig) bezoeken af. Hiermee wordt het college geïnformeerd over het reilen en zeilen in de stad bij en door ondernemers, instellingen, verenigingen en scholen. Zo gaan Ed Anker, William Dogger, gemeentesecretaris Ingrid Geveke en Monique Schuttenbeld naar Berkum voor het project Berkum Energieneutraal 2025. Het bezoek start bij de modelwoning proeftuin Berkum.

Lees verder »

Debat over aanpassen verordening winkeltijden

Debat over aanpassen verordening winkeltijden

Zwolle – Woensdagavond 4 juli  debatteert de gemeenteraad tijdens een extra ingelaste vergadering over het voorstel om de verordening voor de winkeltijden aan te passen.

Om het voorstel te kunnen uitvoeren, moet de  winkeltijdenverordening gewijzigd worden, zodat geen sprake meer is van regulering in aantallen en openingstijden. In samenwerking met partners wordt een plan ontwikkeld om de zondagsopenstelling te maken tot een aansprekende mix van cultuur, horeca en winkelen waarbij recht gedaan wordt aan de zondagsbeleving.

Lees verder »

Eerste openluchtbioscoop op het Zwolse Lübeckplein groot succes

Eerste openluchtbioscoop op het Zwolse Lübeckplein groot succes

Zwolle – De eerste openluchtbioscoop op het Zwolse Lübeckplein op donderdagavond 28 en vrijdagavond 29 juni was een enorm succes. Alle 320 zitplaatsen voor beide avonden waren binnen enkele dagen uitverkocht. Door samen met Buro Ruis een openluchtbioscoop te organiseren wil de gemeente Zwolle met  belanghebbenden Lübeckplein het kloppende hart van Hanzeland maken. Een plek waar mensen elkaar ontmoeten, waar wat te beleven is en waar je je verbonden voelt met elkaar, de omgeving en de regio. Met het organiseren van de openluchtbioscoop komt dit eindplaatje opnieuw een stapje dichterbij.

“Met bewoners, ondernemers en studenten werken we samen om van het plein een plek te maken waar mensen graag naartoe gaan. In 2017 organiseerden we er een geslaagde haringparty en oktoberfest en startten we met het gedeeltelijk vergroenen van de luchtkokers op het plein. Begin dit jaar organiseerden we een nieuwjaarsborrel en vorige week werden de vijf luchtkokers met streetart beschilderd door studenten van Cibap.

Lees verder »

Nieuwe identiteitscontrole met documentscanner en gezichtsvergelijking

Nieuwe identiteitscontrole met documentscanner en gezichtsvergelijking

Zwolle – Om identiteitsfraude en look-a-like misbruik te voorkomen en te bestrijden gaat de gemeente Zwolle haar drie digitale klantenzuilen uitbreiden met een documentscanner en gezichtsvergelijking. Op donderdag 5 juli 2018 wordt er een pilot gestart met één van deze klantenzuilen. Burgemeester Henk Jan Meijer zal het systeem als eerste in gebruik nemen door een aanvraag in te dienen voor een nieuw reisdocument. De opstelling wordt een aantal maanden uitvoerig getest en naar verwachting eind dit jaar in gebruik genomen.

Bredere inzet documentscanner en fotovergelijking
Al enige jaren maakt de gemeente, bij het migratieloket en bij de backoffice Burgerzaken, gebruik van een documentscanner en gezichtsvergelijking om zo identiteitsfraude tegen te gaan. De scanner is gekoppeld aan een database met echtheidskenmerken van identiteitsbewijzen uit verschillende landen.

Lees verder »

Cibap tijdelijke inwoner voormalig politiekantoor Luttekestraat

Cibap tijdelijke inwoner voormalig politiekantoor Luttekestraat

Zwolle – Vanaf 5 juli tonen eindexamenkandidaten van het Cibap hun eindwerk  “Cibap Graduates 2018” in het voormalig politiekantoor aan de Luttekestraat 35. De expositie, die toegankelijk is voor iedereen, vertegenwoordigt alle opleidingen: Mediavormgever, Ruimtelijk Vormgever, Creatief Vakman, Specialist schilder, Filmmaker (AV) en fotograaf, Visueel deSigner en Grafisch ontwerper. De nieuwe naam van het pand is Transit. Het pand is eigendom van de gemeente Zwolle.

Wonen, werken, tonen
Het Cibap stelt het pand samen met een aantal partners tot het eind van het jaar open voor publiek en gebruikt het als etalage van de creatieve sector en als ontmoetingsplek voor creatieve professionals. Onder het motto wonen, werken en tonen wordt het pand optimaal benut. De bovenste verdieping is bewoond via AdHoc. Verder zijn er diverse werkruimtes voor creatieve professionals en is het een verzamel- en uitvoeringsplek voor de Creative Council.

Lees verder »

Lübeckplein en Oostzeelaan verfraaid met streetart door studenten van Cibap

Lübeckplein en Oostzeelaan verfraaid met streetart door studenten van Cibap

Zwolle – 36 studenten van Cibap vakschool voor verbeelding hebben de ventilatiekokers op het Lübeckplein en vier woonunits aan de Oostzeelaan voorzien van kleurige streetart. De ontwerpen zijn gemaakt door studenten van opleiding Specialist Schilder. Op vrijdagochtend 29 juni waren de werken van de studenten klaar. Dit werd feestelijk afgesloten met een ijsje en een wandeling langs de verfraaide pilaren en woonunits.

Spoorzone wethouder Ed Anker: “Reuring op het Lübeckplein is wat onze studenten, bewoners, ondernemers en werknemers graag willen. Voor de toekomst en ontwikkelingen van dit stationsgebied, houden wij altijd onze jonge inwoners voor ogen zodat zij hier prettig kunnen studeren, verblijven, werken en blijven wonen. Ik ben daarom heel blij en trots dat we ook met hen samen kunnen werken om dit Lübeckplein het kloppende hart van Hanzeland te maken. Deze indrukwekkende streetart van onze Zwolse studenten draagt daar aan bij”.

Lees verder »

Gemeenteraad buigt zich over Jaarrekening

Gemeenteraad buigt zich over Jaarrekening

Zwolle – De gemeenteraad controleert de komende weken het gevoerde financiële beleid van de gemeente Zwolle. Inspreken kan op maandag 2 juli.

De jaarrekening van de gemeente Zwolle laat over 2017 een positief saldo zien. De accountant heeft inmiddels zijn goedkeuring verleend aan de jaarcijfers.  De gemeenteraad heeft nu de taak om het gevoerde financiële beleid over het afgelopen jaar te controleren. Hiervoor bekijkt ze Jaarstukken over 2017, de MeerjarenPrognose Vastgoed (MPV) en Beleidrapportage 2018-1 (Berap). Ook spreekt de raad met de accountant.

Lees verder »