Belevingsvlucht Lelystad ook langs Zwolle op 30 mei

Belevingsvlucht Lelystad ook langs Zwolle op 30 mei

Zwolle – Woensdag 30 mei tussen 15.30 en 20.30 uur organiseert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een belevingsvlucht. Deze vlucht is bedoeld om bewoners van de gebieden onder de vliegroutes van Lelystad Airport het geluid van een vliegtuig in hun eigen omgeving te laten ervaren.

Het vliegtuig, een Boeing 737-800 van Transavia, zal alle verschillende routes van en naar Lelystad één keer vliegen. Dit betekent dat het driemaal vanuit het zuidoosten langs de noordrand van Zwolle vliegt, tweemaal vanuit het noorden langs Stadshagen en Wilsum voorbij komt en twee maal aan de overzijde van de IJssel passeert, vanaf Lelystad via Wezep naar het zuiden.

Lees verder »

Gemeente start verkoop van 8 vrije kavels in Breecamp-Broeklanden

Gemeente start verkoop van 8 vrije kavels in Breecamp-Broeklanden

Zwolle – De gemeente start op woensdag 23 mei 2018 met de verkoop van 8 ruime kavels voor vrijstaande woningen op het meest westelijke eiland in de buurt Breecamp-Broeklanden (Stadshagen). Inschrijven kan tot maandag 18 juni 2018. Een mooie kans voor iedereen die denkt over het zelf bouwen van een huis.

Op een eiland wonen? Dat kan nu! In deelgebied Broeklanden worden vier eilanden ontwikkeld waar u als bewoner een blijvend vakantiegevoel kunt ervaren. De eilanden liggen aan de noordzijde van Breecamp. Alle kavels die nu in verkoop gaan liggen op het meest westelijk eiland en grenzen op dit eiland direct aan het water. De locatie ligt pal aan attractieve recreatieve fiets- en wandelroutes naar de Milligerplas, het Zwarte Water en de IJssel.

Lees verder »

Complexe inrijdoperatie Zwolse busbrug over het spoor succesvol verlopen

Complexe inrijdoperatie Zwolse busbrug over het spoor succesvol verlopen

Zwolle – In het Pinksterweekeinde, 19 en 20 mei, is het 110 meter lange stalen brugdeel van de nieuwe busverbinding bij station Zwolle met succes over de bovenleiding van het spoor gereden en op de betonnen pijlers op de definitieve plek gelegd. Een complexe en unieke operatie vanwege de combinatie van de S-vorm, de grootte, het gewicht van ruim 1.000 ton en de beperkte ruimte waarbinnen het geheel boven en naast het spoor moest worden verplaatst.

Met name de asymmetrie en de verschillende belastingen waar de brug mee te maken had, was voor de partijen die bij het inrijden betrokken waren ingewikkeld. In het Pinksterweekend leidden elke acht uur tussen twintig en dertig personen de werkzaamheden rondom het inrijden van de nieuwe busverbinding van Zwolle in goede banen.

Lees verder »

Gemeente Zwolle zet scanauto in als ondersteuning parkeerhandhaving

Gemeente Zwolle zet scanauto in als ondersteuning parkeerhandhaving

Zwolle – Vanaf deze week zet gemeente Zwolle een scanauto in om geparkeerde auto's te controleren. Het betreft een pilot voor een jaar. De scanauto heeft op het dak een unit met daarin een aantal camera's die in korte tijd alle kentekens van geparkeerde auto's kan scannen.

Op deze manier kan Parkeerhandhaving sneller en efficiënter controleren of een automobilist wel of geen parkeergeld heeft betaald of een ander geldig parkeerrecht bezit. De Zwolse parkeerhandhavers werken op dit moment, al lopend, overigens ook al met scanners in de hand. 'We kunnen met de inzet van de scanauto een groter gebied bestrijken en efficiënter werken.

Lees verder »

Hasselterpad in Stadshagen geopend

Hasselterpad in Stadshagen geopend

Zwolle – Wethouder Michiel van Willigen heeft donderdag 17 mei het tweede deel van een fietspad over de geluidswal langs de Hasselterweg (N331) geopend.

Vorig jaar is het eerste deel van dit fietspad geopend. Nu het tweede deel in gebruik is genomen, is in totaal een bijna 4  kilometer lang fietspad gerealiseerd in het landschap van de IJsseldelta vlak ten noorden van Stadshagen.

Lees verder »

College kiest voor optimaliseren sociaal domein

College kiest voor optimaliseren sociaal domein

Zwolle – Het college van b. en w. heeft zijn interventieplan voor het sociale domein donderdag naar de gemeenteraad gestuurd. Twee maanden geleden bleek een tekort van zes miljoen euro over 2017 in het sociale domein (jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning). Bij onveranderd beleid zou dit verder oplopen naar 10,5 mln in 2018 en rond negen miljoen in de jaren daarna. In de voorbije weken is gestudeerd op de oorzaken van dit tekort. Ook zijn maatregelen in kaart gebracht om te voorkomen dat de ruimte voor belangrijke investeringen in de stad de komende jaren zou ontbreken.

Het college vindt bijsturen noodzakelijk, zo staat in de stukken te lezen. Voorop staat dat Zwolle goede zorg en ondersteuning wil blijven bieden aan de inwoners die dit nodig hebben. Ook wil Zwolle de transformatie naar lichtere en goedkopere vormen van hulp en ondersteuning, die nu al zichtbaar resultaat oplevert, doorzetten en waar mogelijk versnellen. Elk zorgstelsel is alleen houdbaar als het ook betaalbaar blijft, stelt het college. Daarom moeten keuzes gemaakt worden voor een toekomstbestendige balans tussen kwaliteit en kosten. 

Lees verder »

Gemeente Zwolle wil woningsplitsing tegengaan

Gemeente Zwolle wil woningsplitsing tegengaan

Zwolle – Door de krapte op de woningmarkt worden steeds meer woningen in het centrumgebied van Zwolle opgesplitst in meerdere, vaak kleine wooneenheden voor één- en tweepersoonshuishoudens. De splitsingen vangen een deel van de vraag naar woonruimte op, maar gaan vaak ten koste van de leefbaarheid in de buurt. Daarom wil de gemeente ongebreideld opsplitsen tegengaan.

Vorig jaar kwamen er door woningsplitsing in het centrumgebied van Zwolle al zo’n tweehonderd appartementen en studio’s bij. Voor het gebied Diezerpoort liggen er nu alweer aanvragen voor circa honderd extra appartementen. Soms zijn ze niet groter dan dertig vierkante meter. Ook in (delen van) Assendorp en de binnenstad is het splitsen van woningen populair.

Lees verder »

Aantal bezoekers Zwolle in 2017 gegroeid

Aantal bezoekers Zwolle in 2017 gegroeid

Zwolle – Het afgelopen jaar brachten ruim 1,5 miljoen mensen een toeristisch bezoek aan Zwolle. Daarmee bezocht één op de acht volwassen Nederlanders de Hanzestad om naar een museum, attractie of evenement te gaan, te winkelen of een avondje uit te gaan naar het theater, de bioscoop of een concert.

Dat blijkt uit het onderzoek toeristisch bezoek aan steden 2017 van NBTC NIPO Research. De cijfers laten zich niet vergelijken met die uit eerdere jaren, omdat het onderzoek sinds vorig jaar een andere opzet kent. Door de nieuwe systematiek scoort Zwolle nu een tiende plek in de ranglijst van aantallen bezoekers, waar ze in 2016 nog een zevende plek haalde. Van de steden in Oost-Nederland is Zwolle nog steeds de grootste trekker, de stad trok vorig jaar iets meer bezoekers dan de nummers 2 en 3 (Deventer en Zutphen) samen.

Lees verder »

Zwolse busbrug op acht meter hoogte gebracht

Zwolse busbrug op acht meter hoogte gebracht

Zwolle – Met het bevestigen van de Zwolse vlag aan de hoogwerker op acht meter hoogte, markeren gedeputeeerde Bert Boerman, wethouder Ed Anker en Allart Maijers (projectmanager bij ProRail) op maandagmiddag 14 mei de hoogte van de nieuwe busbrug van Zwolle. Op deze hoogte wordt de nieuwe busverbinding in het komende Pinksterweekend over het spoor gereden. Belangstellenden kunnen de werkzaamheden op zaterdag 19 en zondag 20 mei van dichtbij volgen vanaf een tribune, bereikbaar via de ingang naast City Post (Westerlaan 51).

“Vandaag zetten we een nieuwe stap in het realiseren van onze ambities: de nieuwe iconische busbrug krijgt langzaam vorm. De brug is een prachtig ontwerp en een aanwinst voor de bereikbaarheid van Zwolle en de regio”, aldus gedeputeerde Boerman van de provincie Overijssel. Wethouder Anker vult aan: “Voor dit weekend staat al heel lang een groot kruis in mijn agenda. De bouw van de brug is een technisch hoogstandje en dat geldt ook zeker voor de werkzaamheden die dit Pinksterweekend plaatsvinden. Het inrijden van het stalen deel van de busbrug is een unieke gebeurtenis voor de stad. Daar moet je als Zwollenaar gewoon bij zijn!”. Allart Maijers heeft er alle vertrouwen in dat de werkzaamheden in het Pinksterweekend goed verlopen: “Het inrijden van de busbrug is minutieus voorbereid, alle facetten zijn doordacht en doorgerekend”.

Lees verder »

Nieuwe coalitie aan de slag met zes wethouders

Zwolle – De nieuwe coalitie van Zwolle start met zes wethouders. De vertegenwoordigers van ChristenUnie, GroenLinks, Swollwacht en VVD staan de komende vier jaar voor een forse taak. Een extra wethouder maakt het mogelijk om elke portefeuille de aandacht te geven die het verdient.

Er staat veel te gebeuren in Zwolle. Zo zet de stad een volgende stap in stedelijke groei. Dit vraagt om scherpe keuzes in onder meer de woonomgeving, energie, mobiliteit, economie, zorg, onderwijs en cultuur. Ook voor de Regio Zwolle geldt dat het tijd is voor een vervolgstap. Als centrumgemeente speelt Zwolle een belangrijke rol in het samen met andere gemeenten en organisaties verder ontwikkelen van de regio. De coalitie wil hiervoor meer investeren in externe contacten, lobby en regionale en landelijke vertegenwoordigingen. Zo wordt Zwolle nationaal, maar ook internationaal nog beter op de kaart gezet. Daarnaast blijft er alle aandacht voor de stad Zwolle zelf. Eerder ingezette ontwikkelingen zoals complexe transities op het fysiek domein (energie, omgevingsvisie) en het sociaal domein (zorg/Wmo en jeugd) vragen de komende jaren nog veel inzet. Over onderwerpen als energietransitie, koopzondagen, mobiliteit en wonen is overeenstemming bereikt. Over andere thema’s zoals het sociaal domein, cultuur en veiligheid wordt de komende dagen nog verder onderhandeld.

Lees verder »

Herdenking 4 mei in Zwolle

Herdenking 4 mei in Zwolle

Zwolle – Ieder jaar vindt op 4 mei de jaarlijkse Dodenherdenking plaats bij het monument in het Ter Pelkwijkpark voorafgegaan door de Stille Omgang. Lococommissaris van de Koning Bert Boerman, burgemeester Henk Jan Meijer en enkele wethouders nemen hieraan deel.

Gedachtenisbijeenkomst Oosterkerk
Van 18.30 tot 19.00 uur is de jaarlijkse gedachtenisbijeenkomst in de Oosterkerk, georganiseerd door de Gedachteniswerkgroep 4 mei. Tijdens de bijeenkomst dragen de kinderen die de eerste, tweede en derde prijs bij de gedichtenwedstrijd hebben gewonnen hun gedicht voor.

Lees verder »

Locaties voor straatwerving binnenstad gehandhaafd

Locaties voor straatwerving binnenstad gehandhaafd

Zwolle – De afspraken over de plekken waar straatwervers in de Zwolse binnenstad hun werk mogen doen werken goed en blijven daarom gehandhaafd. Er komt nog een locatie bij voor promotie op het Rodetorenplein. Dat hebben Citycentrum Zwolle, Vereniging DDDN en gemeente Zwolle afgesproken.

Begin 2017 maakten de drie partijen afspraken over de plekken waar de straatwervers kunnen staan. Aanleiding daarvoor waren de klachten van bezoekers en winkeliers over overlast van straatwerving. Zowel het winkelpubliek als de ondernemers klaagden over te veel (soms opdringerige) wervers en het aantal keren dat er geflyerd werd. Daarop hebben de ondernemers, gemeente en brancheorganisatie DDDN in goed overleg afspraken gemaakt over de werkwijze en een aantal plekken aangeweze voor de straatwervers.

Lees verder »