Burgemeester Meijer stemt als eerste in Het Vliegende Paard

Burgemeester Meijer stemt als eerste in  Het Vliegende Paard

Zwolle – Donderdag 23 mei 2019 gaat Nederland naar de stembus voor de verkiezingen van het Europees Parlement. Inwoners van Zwolle kunnen hun stem al in de nacht van woensdag 22 mei op donderdag 23 mei om 00.00 uur uitbrengen.

Voor de tweede keer is in studentencafé Het Vliegende Paard een stembureau ingericht. Burgemeester Henk Jan Meijer brengt hier om 00.00 uur de eerste stem uit. Het stembureau is tot 01.30 uur geopend.

Wat is jouw favoriete kunstontwerp van Artikel 1 van de Grondwet?

Wat is jouw favoriete kunstontwerp van Artikel 1 van de Grondwet?

Zwolle – Wie maakt Artikel 1 uit de Grondwet op een kunstzinnige manier zichtbaar? Iedereen die creatieve ideeën heeft, kon deze tot eind maart indienen. Uit de inzendingen heeft de jury inmiddels drie ontwerpen gekozen. Iedereen kan nu stemmen op zijn of haar favoriete ontwerp. Stemmen kan tot 1 juni 2019. De uiteindelijke winnaar krijgt budget om het idee ook daadwerkelijk uit te voeren. Het is de bedoeling dat het kunstwerk een plek krijgt in de hal van het stadskantoor.  

De drie ontwerpen die de jury uitkoos en waarop gestemd kan worden zijn:

  • Pasfotoproject van Frabriek Fanatiek
  • Beeldengroep van Afke van Halen
  • Video installatie van Simone Peelen

Lees verder »

BSO-plus nu ook op de reguliere buitenschoolse opvang

BSO-plus nu ook op de reguliere buitenschoolse opvang

Zwolle -De buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen met een ondersteuningsvraag gaat veranderen. Nu maken deze kinderen vaak gebruik van een volledig gefinancierde plek in een aparte buitenschoolse opvang. De gemeente Zwolle wil dat deze kinderen ook naar een gewone BSO kunnen. Dit past bij de visie van de gemeente Zwolle om jeugdhulp zoveel mogelijk aan te bieden in het eigen leefomgeving van het kind.

Kinderen met een ondersteuningsvraag kunnen nu niet altijd op een reguliere BSO terecht omdat er niet de juiste begeleiding voorhanden is. De gemeente Zwolle gaat een aanbod creëren waardoor er ook op de reguliere BSO begeleiding voor het kind en/of de pedagogisch medewerkers aanwezig is. Dit past bij de visie van de gemeente Zwolle. Wethouder Michiel van Willigen: “We vinden het belangrijk dat hulp aan kinderen zoveel als mogelijk in de normale omgeving wordt aangeboden. De BSO-plus is nu nog een aparte opvang. Dat willen we niet. We willen dat alle kinderen naar de gewone BSO gaan, met als dat nodig is aanvullende goede en passende begeleiding.” Mocht een kind toch echt niet op een reguliere BSO uit de voeten kunnen, dan kunnen deze kinderen naar een BSO-plusvoorziening van Prokino.

Lees verder »

Start nieuwe invulling panden Drostenhuis, Melkmarkt 41 en Voorstraat 34

Start nieuwe invulling panden Drostenhuis,  Melkmarkt 41 en Voorstraat 34

Zwolle – De panden die eerder onderdeel uitmaakten van het Stedelijk Museum Zwolle worden gerenoveerd, verduurzaamd en toekomstbestendig gemaakt voor de nieuwe huurders. Na de werkzaamheden nemen de stichting Allemaal Zwolle en de afdeling Archeologie van de gemeente hun intrek in respectievelijk het Drostenhuis en de panden aan de Melkmarkt 41 en de Voorstraat 34. Straks wordt hier in een belevingscentrum het verhaal van Zwolle gepresenteerd op een interessante en moderne manier. Toegankelijk voor een breed publiek. Ook het archeologisch depot van de gemeente vindt hier een nieuwe plek.

Eind 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het advies om een nieuwe invulling te vinden voor de panden. Ook is toen besloten dat de gemeente de panden zou aankopen. Voordat de nieuwe huurders de panden kunnen betrekken, wordt er flink verbouwd en gerenoveerd. Dit is nodig, want tijdens bouwkundige inspecties bleek dat er aardig wat te verbeteren valt. Zo is de bouwkundige staat gedateerd, is er achterstallig onderhoud en moet de installatietechniek bijna geheel worden vervangen.

Lees verder »

Gemeente Zwolle zoekt levendige en aantrekkelijke invulling voor voormalig politiebureau Luttekestraat

Gemeente Zwolle zoekt levendige en aantrekkelijke invulling voor voormalig politiebureau Luttekestraat

Zwolle – In hartje Zwolle staat het voormalig politiebureau. De gemeente Zwolle is op zoek naar een definitieve invulling voor het pand aan de Luttekestraat 35 en vraagt marktpartijen een plan te bedenken om deze locatie aantrekkelijk en levendig te maken voor bewoners en bezoekers van de stad.

Het gebouw heeft een markante ligging aan één van de belangrijkste entrees naar de Zwolse binnenstad. Op dit moment maakt het Cibap tijdelijk gebruik van het gebouw. ‘We willen het voormalige politiebureau voor meerdere jaren verhuren. En zijn op zoek naar een partij met een haalbaar plan dat past bij de ambities om er een levendige, aantrekkelijke en gastvrije locatie van te maken, aldus René de Heer. ‘Zowel functie als programmering kunnen het pand grote aantrekkingskracht geven. Ik zou het mooi vinden als het een ‘must visit’ wordt, waar je als bezoeker graag gezien wilt worden’.

Lees verder »

Zwolse Stationsplein vanaf 16 mei afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

Zwolse Stationsplein vanaf 16 mei afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

Zwolle – Met ingang van donderdag 16 mei 2019 wordt het Stationsplein in Zwolle voor een langere periode afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Tijdens de bouw van de ondergrondse fietsenstalling en de herinrichting van het Stationsplein is het gehele Stationsplein werkterrein. Voor voetgangers en fietsers blijft het station goed bereikbaar. Het autoverkeer ondervindt hinder van de afsluiting en wordt via de buitenring van Zwolle en de A28 omgeleid. Verkeersregelaars begeleiden in de eerste periode het verkeer ter plaatse. 

De Westerlaan, Oosterlaan en de Terborchstraat zijn vanaf donderdag 16 mei 2019 doodlopende straten: het Stationsplein is niet per auto bereikbaar. Tijdens de afsluiting van het Stationsplein mogen vrachtwagens langer dan 12 meter vanaf de Burgemeester Van Roijensingel niet meer de Stationsweg in rijden. De Westerlaan blijft vanaf de Stationsweg bereikbaar. Voor auto’s geldt hier eenrichtingsverkeer. Gedurende de werkzaamheden is in de Terborchstraat tweerichtingsverkeer toegestaan.

Lees verder »

Informatiebijeenkomsten en enquête over duurzame warmte-oplossingen in de stad

Informatiebijeenkomsten en enquête over duurzame warmte-oplossingen in de stad

Zwolle – Zwolle gaat op termijn van het aardgas af. Net als de rest van Nederland. Bijna alle woningen en bedrijven in Zwolle worden nu nog verwarmd met aardgas. De komende 30 jaar schakelen we allemaal over op schone warmtebronnen. De gemeente wil inwoners van begin af aan betrekken bij deze overgang. En hun mogelijkheden en wensen hierin meenemen. 

Meepraten over alternatieve warmte-oplossingen om uw huis/bedrijf te verwarmen? En wilt u weten wat u nu al kunt doen? Kom dan naar één van de informatiebijeenkomsten en/of doe mee aan de stadsbrede enquête.

Lees verder »

Gierzwaluwen welkom in gevel Stadskantoor

Gierzwaluwen welkom in gevel Stadskantoor

Zwolle – Met het ophangen van 74 speciale nestkasten wordt de noordgevel van het Stadskantoor aan de Hanzelaan geschikt gemaakt voor broedende gierzwaluwen.

In aanwezigheid en met hulp van vrijwilligers van stichting Avifauna Zwolle is maandag begonnen met het ophangen van de betonhouten kasten. Die zijn in dezelfde kleur gespoten als de bakstenen gevel, zodat ze niet al te veel opvallen. De kasten vormen samen het silhouet van een vliegende gierzwaluw en maken direct zichtbaar waarvoor ze bedoeld zijn.

Lees verder »

Gemeente Zwolle neemt circulaire dienstfietsen in gebruik

Gemeente Zwolle neemt circulaire dienstfietsen in gebruik

Zwolle – Gemeente Zwolle heeft onlangs twee circulaire fietsen, de DutchFiets, als dienstfiets in bruikleen genomen. Deze circulaire fiets is ontwikkeld in Zwolle door een start-up bij GreenPac Ilab met oud Windesheim student Johannes Alderse Baars aan het stuur en gemaakt van gerecycled plastic. Zwolle heeft de fietsen in bruikleen en niet gekocht want in een circulaire economie gaat het niet om het bezit van een fiets maar om het gebruik. De fietsen worden binnen de organisatie gebruikt als dienstfiets, dus voor werk – werk verkeer.

Troste eigenaar van DutchFiets, Johannes Alderse Baars licht toe: “DutchFiets gaat de concurrentie aan met bedrijven die fietsen produceren voor de afvalberg en winst op korte termijn. Naast de productie van onze fietsen met 100% recyclebaar kunststof, vindt ook de assemblage plaats in Nederland. Door in te zetten op hoge kwaliteit van componenten en het creëren van een unieke combinatie van vorm en functie kan de gebruiker besparen op onderhoud. Aan het einde van de levensduur moet de klant de fiets met een gerust hart en eenvoudig aan kunnen bieden om te laten recyclen. Dit levert gegarandeerd 'statiegeld' op of €100,- bij inruil.”

Lees verder »

Fototentoonstelling Shelter City te zien op Stadhuis

Fototentoonstelling Shelter City te zien op Stadhuis

Zwolle – Op het Stadhuis is vanaf morgen de fototentoonstelling van Shelter City te zien. Het gaat om foto’s van mensenrechtenverdedigers. Uitzonderlijke mensen, die op verschillende plekken in de wereld zijn opgestaan tegen schendingen van mensenrechten en vrijheden. Omdat ze werden lastig gevallen en bedreigd, schuilden ze tijdelijk in Zwolle en tien andere steden. Daniella van Bergen maakte, in opdracht van Justice and Peace, prachtige portretfoto’s.

De tentoonstelling wordt op woensdag 8 mei a.s. om 15.30 uur geopend door Klaas Sloots, wethouder Zorg & Welzijn. Een van de mensenrechtenverdedigers die momenteel in Nederland verblijft, is Judith uit Nigeria. Zij vertelt haar verhaal tijdens de opening. Daniella van Bergen geeft een toelichting op haar foto’s. Ook Sebastiaan van der Zwaan, directeur van Justice and Peace, komt aan het woord. Daarna zijn de foto’s voor iedereen te bekijken.

Lees verder »

Hessenpoort wordt sterke topwerklocatie

Hessenpoort wordt sterke topwerklocatie

Zwolle – Door samen te werken de kracht van het succesvolle bedrijventerrein Hessenpoort nog verder te versterken en gezamenlijk een aantal verkenningen op te starten. Dat is het doel van het Programmaplan Hessenpoort Topwerklocatie dat door ondernemers, Ondernemersvereniging Hessenpoort, de provincie Overijssel en gemeente Zwolle is opgesteld. Samen hebben zij Hessenpoort aangewezen als Topwerklocatie.

Topwerklocaties zijn locaties die zich niet alleen richten op een enkele stad of regio, maar ook (inter)nationaal een rol van belang spelen. Hierdoor dragen ze sterk bij aan de ontwikkeling van de regionale economie. Hessenpoort, met zijn centrale ligging en toonaangevende bedrijven op het gebied van logistiek, warehousing, automotive, groothandel en lichte industrie, hoort zeker thuis in dit rijtje. In 2019 wordt een aantal thema’s uitgewerkt die de komende jaren extra aandacht krijgen in de samenwerking. Deze thema’s zijn Vitaliteit, Mobiliteit, Duurzaamheid en Circulariteit.

Lees verder »