Wethouder Brink feliciteert Stadkamer

Wethouder Brink feliciteert Stadkamer

Zwolle – “Een plek om trots op te zijn; een plek van en voor alle Zwollenaren.” Met deze woorden feliciteerde cultuurwethouder Jan Brink woensdag de Stadkamer Zwolle met de verkiezing tot Beste Bibliotheek van Nederland. Hij overhandigde directeur-bestuurder Astrid Vrolijk de Mooij namens het gemeentebestuur een mooi bloemetje. Vrijdag volgt gebak voor medewerkers en vrijwilligers.

Wethouder Jan Brink: “Behalve lovende woorden van de vakjury, hebben ook vijfduizend stemmen van het Zwolse publiek bijgedragen aan de eerste plaats. Dat bewijst eens te meer dat de Stadkamer erin is geslaagd om een plaats te worden van iedereen, een plek om te leren, studeren, te lezen, elkaar te ontmoeten of een culturele activiteit te organiseren. Dat is een compliment voor alle medewerkers en relaties die dat hebben mogelijk gemaakt, méér dan waard!”

Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen aanstaande vrijdag bekend

Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen aanstaande vrijdag bekend

Zwolle – Aanstaande vrijdag 23 maart om 10.00 uur zal burgemeester Henk Jan Meijer samen met de leden van het centraal stembureau tijdens een openbare zitting op het Stadhuis de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 vaststellen.

Duidingsgesprek
Daarna ondertekenen de benoemde raadsleden hun benoeming op het stadhuis. Met deze ondertekening aanvaarden zij hun raadslidmaatschap. Vrijdagmiddag om 15.00 uur zullen de lijsttrekkers van de acht partijen in de Raadzaal in een zogenaamd “duidingsgesprek” hun reacties op de verkiezingsuitslag kenbaar maken. Ook deze bijeenkomst is openbaar. 

Lees verder »

Inzameling pmd-afval zeer succesvol, kwaliteit kan nóg beter

Inzameling pmd-afval zeer succesvol, kwaliteit kan nóg beter

Zwolle – Sinds de gemeente Zwolle en ROVA de inzameling van plastic verpakkingen hebben uitgebreid met metalen verpakkingen en drankenkartons is het percentage afval dat wordt gescheiden, fors gestegen. Dat is goed nieuws. Het doel is om uiteindelijk alle materialen die herbruikbaar of recyclebaar zijn uit het restafval te krijgen. De gescheiden inzameling van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (pmd) is hier een goed voorbeeld van.

Ondanks de positieve resultaten kan de kwaliteit van het ingezamelde pmd beter. De sorteerinstallatie, waar het  pmd wordt aangeleverd, is ingericht op verpakkingen. Gebruiksvoorwerpen zoals tuinslangen, speelgoed en dekzeilen verstoren het sorteerproces. Ook verpakkingen die niet helemaal leeg zijn kunnen storingen veroorzaken. Resten kunnen er namelijk voor zorgen dat de machines vastlopen.

Lees verder »

Informatieavond afvalbakken openbare ruimte

Informatieavond afvalbakken openbare ruimte

Zwolle – In 2016 heeft de gemeente Zwolle ongeveer de helft van de afvalbakken weggehaald uit de openbare ruimte. Tevens zijn afvalbakken op logische plekken herplaatst.

De gemeente Zwolle is heel erg benieuwd hoe u dit heeft ervaren, en wat u vindt van het huidige afvalbakkenbeleid. Daarom worden de inwoners van Zwolle uitgenodigd voor een informatieavond op woensdag 4 april 2018 van 19.00 uur (start 19.15 uur) tot 20.45 uur in Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20 te Zwolle. De avond wordt begonnen met een welkomstwoord en een kopje koffie of thee. Daarna wordt een korte wandeling door de wijk gemaakt om een aantal knelpunten te bekijken op het gebied van zwerfafval.

Lees verder »

Inwoners gebruiken digitale media vaker als bron voor gemeentelijke informatie

Inwoners gebruiken digitale media vaker  als bron voor gemeentelijke informatie

Zwolle – Steeds meer inwoners gebruiken digitale media, waaronder social media, om informatie over beleid en uitvoeringvan de gemeente Zwolle tot zich te nemen. Dit blijkt uit het communicatieonderzoek dat in het najaar van 2017 onder inwoners van Zwolle is uitgevoerd.

Het communicatieonderzoek wordt twee jaarlijks uitgevoerd.  Het doel is om de ontwikkelingen in het gebruik van communicatiemiddelen van de gemeente in beeld te brengen en de behoefte van inwoners inzichtelijk te maken.

Lees verder »

Kroesenallee straks mogelijk om Wijthmen heen

Kroesenallee straks mogelijk om Wijthmen heen

Zwolle – De gemeente Zwolle gaat onderzoeken hoe de Kroesenallee om de kern van Wijthmen heen gelegd kan worden. Op deze manier rijdt het doorgaande verkeer van en naar Dalfsen niet meer door de kern van Wijthmen. Deze aanpassing past bij de toekomstvisie van Wijthmen, het verbetert de leefbaarheid en er onstaat ruimte voor nieuwbouw. 

De omlegging van de weg vormt een belangrijk onderdeel van het Dorpsplan Wijthmen dat in 2011 samen met de inwoners is opgesteld. Om deze wens van de inwoners zeven jaren na datum te toetsen  is er een enquete gehouden onder bewoners van Wijthmen en Herfte. Een ruime meerderheid (83%) heeft aangegeven nog steeds achter het voorstel te staan om de Kroesenallee te verleggen. 

Lees verder »

Rekenkamer: Sportbeleid Zwolle in beweging

Rekenkamer: Sportbeleid Zwolle in beweging

Zwolle – De Rekenkamercommissie van de gemeente Zwolle heeft onderzoek gedaan naar het sportbeleid. Hierbij is nagegaan hoe de uitvoering van het Actieplan Sport en Bewegen verloopt. Conclusie is dat er een beweging opgang is gekomen naar meer vitale sportverenigingen.

In september 2016 heeft de raad het Actieplan Sport en Bewegen vastgesteld als dynamisch en flexibel kader voor het nieuwe sportbeleid. De Rekenkamercommissie heeft onderzocht of het Actieplan een heldere richting aangeeft, met duidelijke doelen, resultaten en effecten. Ook is gekeken naar de samenhang met het gemeentelijke accommodatiebeleid en met het subsidiebeleid. Met het Actieplan is vastgesteld dat ‘vitale inwoners’ het kerndoel van het sportbeleid vormen waarbij vitale sport en sportverenigingen en vitale sportaccommodaties als ‘afgeleide’ doelen gelden.

Lees verder »

College Zwolle treft maatregelen betreffende hogere zorgkosten

College Zwolle treft maatregelen betreffende hogere zorgkosten

Zwolle – Het college van B&W presenteert de gemeenteraad in april een pakket maatregelen die de uitgaven in het sociaal domein beter in de pas laten lopen met het beschikbare budget. Het pakket omvat zowel maatregelen op korte termijn, als bijsturingen in het sociaal domein gedurende de komende jaren. De maatregelen zijn nodig om tegenvallers in uitgaven voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp te beperken.

Uit de meest recente, voorlopige jaarcijfers over 2017, blijkt dat er in de laatste maanden van 2017 een onverwacht sterke toestroom is geweest naar laagdrempelige, lichte vormen van begeleiding en ondersteuning in het sociaal domein. Daardoor zijn de uitgaven voor maatschappelijke ondersteuning en jeugd zo’n zes miljoen hoger dan was begroot. Het college streeft naar zorg waarbij er een goede balans is tussen kwaliteit, maatwerk, toegankelijkheid en kostenbeheersing. De ontwikkelingen in het sociaal domein vragen om een snel en adequaat antwoord. Daarom brengt het college de komende weken op basis van een gedegen analyse in beeld welke maatregelen noodzakelijk zijn om met de zorguitgaven weer binnen het budget te blijven.

Finales Grote Zwolse Verkeersquiz 2018

Finales Grote Zwolse Verkeersquiz 2018

Zwolle – Dinsdag 13 maart vinden in Odeon de finales plaats van de Grote Zwolse Verkeersquiz 2018 voor basisschoolleerlingen uit groep 6. Klaas van Kruistum, bekend van onder meer Wie is de Mol, Checkpoint en Zapp live, presenteert de quiz. Tijdens de finale gaan twaalf scholen de strijd met elkaar aan om te zien welke school het meest weet over verkeersreels en wie het beste verkeersinzicht heeft. De halve finales starten om 12.15 uur. Direct aansluitend vinden de finales plaats Michiel van Willigen, wethouder van verkeer, reikt om 13:45 uur de wisselbeker uit aan de winnende school.

Voorrondes
Alle Zwolse basisscholen waren uitgenodigd mee te doen aan de voorrondes van de Grote Zwolse Verkeersquiz. 35 Zwolse basisscholen met in totaal 1249 leerlingen namen hieraan deel. De twaalf scholen die de vragen in de voorronde het beste hebben gemaakt en de finalerondes op 13 maart mogen spelen, zijn: Hilal, De Duyvencamp, De Campherbeek, Het Saffier, De Octopus, De Zevensprong, De Wendakker, De Sprankel, Parkschool, Smaragd, De Aquamarijn en De Zuidster.

Lees verder »

Wethouder Jan Brink opent Zwolse Week van het Geld met gastcollege

Wethouder Jan Brink opent Zwolse Week van het Geld met gastcollege

Zwolle – Wethouder Jan Brink opent de Zwolse Week van het Geld. Dat doet hij op maandagochtend 12 maart 2018 met het geven van een gastles over geld aan groep 7/ 8 van basisschool De Aquarel in Zwolle. Als quizmasters neemt hij de klas mee in de wereld van het geld door middel van de Cash Quiz.

In de week van 12 tot en met 16 maart 2018 vindt de Week van het geld plaats. Een nationale projectweek voor leerlingen in het basisonderwijs waarin ze op een speelse manier leren omgaan met geld. Financiële professionals, waaronder medewerkers van banken, verzekeraars en gemeenten, geven in die week op basisscholen gastlessen en er is een boeiend lespakket voor scholen beschikbaar.

Lees verder »

Videoverslag door studenten van bezoek van B&W aan bouw busbrug

Videoverslag door studenten van bezoek van B&W aan bouw busbrug

Zwolle – "Spoorzone is misschien wel de meest spannende plek van Zwolle op dit moment. Alles wat Zwolle kan zijn aan de toekomsten, economische kracht, onderwijs en maakindustrie. Maar ook aan wonen en werken.

Dat kan allemaal op deze plek gaan gebeuren. De busbrug die hier wordt gebouwd is super belangrijk", aldus projectwethouder Ed Anker tijdens het bezoek van het Zwolse college van burgemeester en wethouders aan de bouw van de busbrug op dinsdag 6 maart. Dit is te zien in een mooi videoverslag van de studenten aan de Hogeschool Windesheim. 

Lees verder »

Lijsttrekkersdebat: Zwolle Zweeft op 19 maart

Lijsttrekkersdebat: Zwolle Zweeft op 19 maart

Zwolle – In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart komen de lijsttrekkers van de acht Zwolse politieke partijen nog eenmaal in de arena om de degens te kruisen. Dit slotdebat onder de titel Zwolle Zweeft vindt op maandagavond 19 maart plaats in het auditorium van Hogeschool Windesheim. Iedereen is van harte welkom.

Attractief programma
In een flitsende show worden de lijsttrekkers aan de tand gevoeld over de plannen van hun partij voor de komende vier jaar. Er is live muziek van de Rinaldo’s en de avond wordt gepresenteerd door Boudewijn Koops. De Zwolse thema’s worden onder andere geïllustreerd aan de hand van video’s, infogrammen en krantenberichten. Thema’s die aan bod komen zijn onder meer Toekomstbestendig Zwolle, Zorg voor elkaar en Bereikbaar Zwolle.

Lees verder »