Veel kansen voor gebiedsontwikkeling Broerenkwartier

Zwolle – Er liggen kansrijke mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling van het Broerenkwartier. Dat blijkt uit gesprekken met alle betrokken partijen, de investeringsbereidheid onder deze partijen en stedenbouwkundige analyses. De eerstvolgende stap is het maken van een gezamenlijk stedenbouwkundig ontwikkelingsplan met gedeelde beeldkwaliteit. Het college van B en W wil hiervoor aanvullende financiële middelen en capaciteit beschikbaar stellen.

Onder leiding van de Herstructurerings Maatschappij Overijssel (HMO) en de gemeente zijn de afgelopen tijd gesprekken gevoerd met de vastgoedeigenaren, initiatiefnemers en de Provincie Overijssel. Ook zijn er stedenbouwkundige analyses uitgevoerd en samenwerkingsmogelijkheden besproken. Vertrekpunt voor de transformatie van het gebied zijn de ruimtelijke kaders die in juni dit jaar zijn vastgesteld door de gemeenteraad.

Lees verder »

Handhavingsprogramma vergunningen 2018

Handhavingsprogramma vergunningen 2018

Zwolle – Ieder jaar stelt de gemeente een programma op met daarin de inzet van de gemeente op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving. Veiligheid en leefbaarheid zijn belangrijke uitgangspunten voor dit plan. In het programma voor 2018 staan bekende onderwerpen zoals bouwtoezicht en handhaving van de openbare orde. De gemeenteraad ontvangt het plan binnenkort ter kennisname.

Samen met inwoners, ondernemers en organisaties werkt de gemeente Zwolle aan de stad Zwolle waarin het veilig en prettig wonen, werken en verblijven is. Ieder jaar maakt de gemeente daarom een zorgvuldige afweging bij het opstellen van het programma vergunningen, toezicht en handhaving. Er wordt daarbij goed gekeken naar vragen en behoeften van Zwolse inwoners en organisaties, maar ook naar de ontwikkelingen in de samenleving en de wet.

Lees verder »

Makelaar voor natuur- en milieuonderwijs in Zwolle

Makelaar voor natuur- en milieuonderwijs in Zwolle

Zwolle – De gemeente Zwolle wil een zogeheten natuur- en milieueducatie makelaar die bestaande en nieuwe initiatieven op het gebied van natuur- en milieuonderwijs gaat coördineren en verbinden. Dat meldt het college van B en W aan de gemeenteraad. De raad had eerder dit jaar voor een periode van drie jaar geld beschikbaar gesteld om kennis en bewustwording over natuur- en milieuonderwerpen voor kinderen en volwassenen te vergroten.

Er zijn binnen Zwolle al veel activiteiten en lesmiddelen over natuur en duurzaamheid voor het onderwijs, maar die zijn niet altijd bekend bij de scholen of sluiten niet goed aan bij de behoeften van scholen. Samen met partners uit de stad heeft de gemeente daarom het idee ontwikkeld om voor de komende drie jaar een nieuwe functie te creëren op het gebied van natuur- en milieuonderwijs: de NME-makelaar.

Lees verder »

Gewijzigde afvalinzameling met de feestdagen

Gewijzigde afvalinzameling met de feestdagen

Zwolle – In verband met Kerst en Oud en Nieuw wijzigen de inzameldagen van afval en grondstoffen in de gemeente Zwolle. Het kan voorkomen dat er op een ander tijdstip wordt ingezameld dan gewend. De gemeente vraagt daarom de container op de dag van inzameling vóór 07.00 uur aan de straat neer te zetten. Daarnaast is het ROVA-milieubrengstation aan de Rijnlandstraat in Zwolle gesloten op maandag 25 en dinsdag 26 december 2017 en op maandag 1 januari 2018.

Gewijzigde inzameldagen van afval en grondstoffen

  • De afvalinzameling van maandag 25 december vindt plaats op zaterdag 23 december. Let op: dit is de zaterdag vóór de kerstdagen;
  • De afvalinzameling van dinsdag 26 december vindt plaats op zaterdag 30 december;
  • De afvalinzameling van maandag 1 januari vindt plaats op  zaterdag 6 januari.

Kerstboom uit Ittersum op Grote Markt

Kerstboom uit Ittersum op Grote Markt

Zwolle – Boomverzorger Roelof Orsel van de ROVA zette dinsdagmorgen zijn kettingzaag in de stam van een mooie dennenboom aan de Nieuwe Deventerweg in Ittersum. Jarenlang stond deze boom in de voortuin van de boerderij van de familie Damman te pronken. Inmiddels is deze boerderij afgebroken en het hele terrein bouwrijp gemaakt voor 56 nieuwbouwwoningen. Nijhuis Bouw B.V. is de ontwikkelaar en bouwer van dit nieuwe wijkje met de naam Nieuw Ittersum. Op het bouwterrein stond tot dinsdagmorgen alleen nog de ruim twintig meter hoge spar. Deze boom is inmiddels omgezaagd en ligt op een dieplader van de firma Greencycling Rouveen bv. om morgenochtend vervoerd te worden naar de Grote Markt in de binnenstad. Daar zal de prachtige boom uit Zwolle-Zuid opnieuw worden opgericht als kerstboom en de komende weken het decor zijn van Winters Zwolle.

De boom is aan de gemeente geschonken door Nijhuis Bouw B.V. Het omzagen van de boom was dinsdagochtend nog een hele operatie. De boom werd eerst door Roelof Orsel met een hoogwerker bevestigd aan een kabel van de hoge kraan van de firma Russcher en Zn. uit Staphorst, zodat de boom tijdens het zagen niet omver zou vallen. Na het zagen werd de spar met kettingen van de dieplader vastgezet en langzaam en voorzichtig neergelaten. De takken mogen niet beschadigd worden, want een kerstboom met afgeknapte takken is geen gezicht. De dieplader met boom blijft tot woensdagmorgen op het bouwterrein staan en dan naar de binnenstad gereden. Als eind van de week dan ook nog de lampjes zijn aangebracht kan heel Zwolle genieten van een mooie en hoge kerstboom uit Oud Ittersum. Op het bouwterrein in Zwolle-Zuid resteert alleen nog de boomstronk van de spar met de vele jaarringen, maar ook deze stronk zal moeten plaatsmaken voor de nieuw te bouwen huizen.

Bewoners buitengebied maken zich zorgen over windmolens Zwolle

Bewoners buitengebied maken zich zorgen over windmolens Zwolle

Zwolle – Melkveehouder Henk van Leusen uit Tolhuislanden liet de gemeenteraad maandagavond duidelijk weten verbaasd te zijn dat Tolhuislanden door het gemeentebestuur als een “kansrijk gebied voor windmolens” is aangemerkt. Als voorzitter van de Agrarische Natuurvereniging Tolhuislanden herinnerde hij de gemeenteraad eraan dat zijn woongebied door de provincie is aangemerkt als weidevogelgebied. Windmolens verstoren volgens hem de weidevogelpopulatie. Er staan al een aantal molens in dit gebied aan de Staphorster kant en Nieuwleusen heeft plannen voor nog meer windmolens aan de gemeentegrens van Zwolle. “Tolhuislanden is een dun bevolkt gebied en wellicht voor de politiek niet interessant.”

De gemeenteraad voerde maandagavond een debat over de Energiegids, waarin wordt aangegeven hoe de gemeente wil omgaan met initiatieven op het gebied van duurzame energieopwekking. Volgens wethouder Michiel van Willigen heeft Zwolle grote ambities en om die te realiseren is windenergie noodzakelijk, maar daarnaast ook zonneparken, aardwarmte en waterkracht. Windmolens en zonneparken zullen met name in het agrarische buitengebied van Zwolle worden gerealiseerd.

Lees verder »

Fototentoonstelling over huiselijk geweld in Zwolle

Fototentoonstelling over huiselijk geweld in Zwolle

Zwolle – Om aandacht te vragen voor het melden van vermoedens van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling organiseert de gemeente Zwolle een fototentoonstelling. Op maandag 11 december wordt de foto-expositie om 16:00 uur officieel geopend door wethouder Eefke Meijerink. Iedereen is welkom om de fototentoonstelling te bekijken.

De tentoonstelling bestaat uit levensgrote foto’s van mensen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. In Zwolle is de fototentoonstelling te zien van 11 tot 18 december 2017. De foto-expositie is buiten en gratis te bekijken. De locatie is Achter de Broeren, tegenover Waanders.

Lees verder »

Digitalisering parkeren in Zwolle

Digitalisering parkeren in Zwolle

Zwolle – De gemeente Zwolle heeft de afgelopen jaren een digitaliseringstraject ingezet, waarbij gestreefd wordt naar lage uitvoeringskosten. De meeste vergunninghouders geven zelf (kenteken) wijzigingen door en vragen zelf een nieuwe vergunning aan in het digitale loket www.zwolle.nl/parkeerloket. Bewoners loggen in met DigiD en bedrijven met E-Herkenning. Met de meeste vergunninghouders communiceren we per e-mail, ze betalen en verlengen via automatische incasso. Bij de handhaving (toezichthouders en scanauto) wordt gekeken naar het kenteken. In de ideaalsituatie is alles 100 % digitaal. Hier werken we de komende jaren verder naar toe.

Bewoners die niet  betalen en verlengen via automatische incasso kunnen nu zelf hun vergunning(en) voor het jaar 2018 verlengen en  betalen met iDEAL in het digitale loket via www.zwolle.nl/parkeerloket.

Gemeenteraad bespreekt Zwolse Energiegids

Gemeenteraad bespreekt Zwolse Energiegids

Zwolle – Op maandag 4 december behandelt de gemeenteraad de Zwolse Energiegids. De gids is bedoeld om initiatieven op het gebied van de grootschalige opwekking van duurzame energie op een zorgvuldige wijze af te wegen. Het gaat hierbij om duurzame energie uit zon, wind, geothermie en waterkracht.

De raad heeft in juli ingestemd met de ambitie om uiterlijk in 2050 energie neutraal te zijn en om de energietransitie in te zetten als katalysator voor economische en sociale meerwaarde. De Zwolse Energiegids is in samenspraak met de stad tot stand gekomen.

Lees verder »

Aantal leegstaande kantoren in Zwolle neemt af

Aantal leegstaande kantoren in Zwolle neemt af

Zwolle – Het aantal leegstaande kantoren in Zwolle is afgenomen. Momenteel staat nog ongeveer 13% van de kantorenvoorraad in de stad leeg. Dit komt enerzijds door de groeiende economie en anderzijds door de inspanningen van de gemeente om kantoren om te zetten naar woningen of andere functies.

In de afgelopen anderhalf jaar zijn maar liefst 23 kantoren bij de gemeente aangemeld om de kansen voor ombouw te bespreken. Marktpartijen zien kansen voor kantoren in verschillende delen van de stad, van Oosterenk en binnenstad tot Hanzeland. Vorig jaar zijn aan de burgemeester Drijbersingel al 82 studentenwoningen opgeleverd. Momenteel zijn er voor 77.000 vierkante meter plannen in de maak (47.850 m2) of in uitvoering (29.200 m2) om kantoorpanden om te bouwen tot onder andere woningen. Zo worden op dit moment de kantoren van Les Pavillons in Hanzeland verbouwd tot 79 appartementen en komen er in Oosterenk 29 appartementen in voormalig kantoorgebouw Van Gogh. De gemeente heeft recent ingestemd met de verbouw van het voormalige KPN kantoor aan de Roelenweg tot appartementen.

Lees verder »