Zwolle hijst de regenboogvlag op Coming Out Dag

Zwolle hijst de regenboogvlag op Coming Out Dag

Zwolle – Vrijdag 11 oktober is het nationale Coming Out Dag. Zwolle hijst dan de regenboogvlag op drie locaties: het stadhuis, het Stadskantoor en vanaf De Peperbus. Vrij en veilig leven is het recht van iedereen. Daarom hangen gemeenten en het ministerie van OCW op deze dag de regenboogvlag uit om de acceptatie van seksuele- en gender diversiteit te vieren.

De regenboogvlag symboliseert dat iedereen uniek is en erbij hoort. Met het hijsen van de regenboogvlag op Coming Out dag geven gemeenten een boodschap af aan burgers, werknemers, scholen, bedrijven en maatschappelijke organisaties om open te staan voor diversiteit.

Lees verder »

Spoorcafé woensdag 16 oktober

Spoorcafé woensdag 16 oktober

Zwolle – Het Spoorcafé wordt deze keer in een iets ander jasje gestoken. De avond staat in teken van twee nieuwe ontwikkelingen in de Spoorzone: City Post en de nieuwe SPAR-winkel. De bezoekers worden bijgepraat over de plannen voor het voormalige PTT-gebouw aan de Westerlaan. City Post wordt namelijk omgetoverd tot een nieuwe hotspot voor ondernemers. Ook horen de aanwezigen meer over de nieuwe supermarkt in de Spoorzone. Eind november opent SPAR City haar deuren aan het Lübeckplein. Uiteraard is er voldoende ruimte om vragen te stellen en naderhand een kop koffie te drinken met de aanwezigen. Iedereen is deze avond van harte welkom bij City Post, aan de Westerlaan 51. Het Spoorcafé begint om 19.30 uur.

City Post wordt nieuwe hotspot
Na een korte terugblik op het Spoorcafé van 18 september zal Koen Parie van DC Vastgoed de bezoekers bijpraten over de ontwikkelingen rondom City Post. DC Vastgoed is eigenaar van het voormalige PTT-gebouw en gaat van City Post een nieuwe ‘stedelijke hotspot’ maken. Een modern bedrijvencomplex waar plek is voor startende en ervaren ondernemers die zich bezig houden met onder meer innovatie, onderwijs, horeca, kunst en cultuur. Koen Parie zal tijdens deze avond meer vertellen over de plannen voor het gebouw.

Lees verder »

De Feniks inspiratie voor kunstwerk Poort van het Vechtdal en Zwolle

De Feniks inspiratie voor kunstwerk Poort van het Vechtdal en Zwolle

Zwolle – Het nieuwe kunstwerk bij de kruising van de A28 met het Vechtdal wordt een poëtische vertaling van de mythe van de Feniks. Giny Vos is de kunstenaar die is uitgekozen om het kunstwerk Poort van het Vechtdal en Zwolle te maken. 

Het verhaal van de feniks (Phoenix) gaat over een grote vogel met de meest prachtige, blinkende veren die elke vijfhonderd jaar uit zijn as herrijst. Wat Giny Vos intrigeert in deze mythe is de onvoorstelbare kracht van de natuur, onder invloed van het licht van de zon. Het vermogen van de natuur om zich steeds weer te herstellen, om steeds opnieuw geboren te worden.

Lees verder »

Herdenkingsplechtigheid bij het oorlogsmonument aan de Haersterveerweg

Herdenkingsplechtigheid bij het oorlogsmonument aan de Haersterveerweg

Zwolle -Bij het oorlogsmonument aan de Haersterveerweg in Zwolle wordt maandag14 oktober een korte herdenkingsplechtigheid gehouden. In 1944 werden opdeze plek zeven mensen gefusilleerd. 

Het monument aan de Haersterveerweg is in 1987 geadopteerd door basisscholen De Campherbeek en De Duyvencamp. Het monument werd opgericht ter nagedachtenis aan de zeven inwoners van Zwolle die op 13 oktober 1944 op de schietbaan aan de Schrevenweg (nu Haersterveerweg) werden gefusilleerd als vergelding voor een gepleegde verzetsdaad. Het monument stelt een schietbaan voor met daarop de namen van de zeven Zwollenaren. 

Lees verder »

Ruim 500 zieke essen gekapt in winterseizoen 2019/2020

Ruim 500 zieke essen gekapt in winterseizoen 2019/2020

Zwolle – De gemeente Zwolle bereidt de derde ronde in de aanpak op schimmelziekte essentaksterfte voor. De laatste inspectie in de zomer 2019 heeft ruim 500 zieke essen opgeleverd die gevaar vormen voor de omgeving en het verkeer. Deze zieke bomen moeten daarom worden gekapt. Voor 45 bomen wordt een kapvergunning aangevraagd vanwege de ligging in de Zwolse hoofdgroenstructuur. Naar verwachting worden de zieke essen in het winterseizoen 2019/2020 gekapt.

Uit de inventarisatie van alle essen in 2019 bleek ruim dat 1.800 bomen aangetast zijn en ruim 500 bomen zodanig dat kap nodig is. Ernstig zieke essen zijn bomen in woongebieden en bosplantsoenen die meer dan dertig procent door essentaksterfte zijn aangetast en daardoor een gevaar vormen voor de omgeving en het verkeer en gekapt moeten worden. Vanwege de ligging in de hoofdgroenstructuur wordt er voor de 45 zieke essen een kapvergunning aangevraagd. De ruim 500 zieke essen worden in het winterseizoen 2019/2020 gekapt. De meeste zieke bomen worden dit jaar gekapt in bospercelen en bosplantsoenen. De herplantplannen worden de komende tijd voorbereid en in het volgende plantseizoen – tot eind april 2020 – uitgevoerd.

Lees verder »

Tekeningen voor 50 jaar in tijdscapsule

Tekeningen voor 50 jaar in tijdscapsule

Zwolle – De gemeente Zwolle, Boskalis Nederland en Buitensporig Zwolle organiseren tijdens de landelijke Burendag op zaterdag 28 september van 10.00 tot 14.00 uur aan het Stationsplein 17 een ontmoeting met (buurt)bewoners en een bijzondere tekenwedstrijd voor kinderen over de toekomst van het stationsgebied.

De samenwerkende partijen willen weten hoe bewoners van het stationsgebied en van Zwolle en kinderen – als de Zwollenaren van de toekomst – denken dat de omgeving van het station er over 50 jaar uitziet. De tekeningen van de kinderen worden samen met de toekomstdromen van de bewoners uiteindelijk verzameld in een tijdcapsule die op slot gaat en over 50 jaar, op Burendag in 2069, weer wordt geopend.

Lees verder »

Zwolle wil stroomvoorziening in Prinses Margriethaven duurzamer maken

Zwolle wil stroomvoorziening in Prinses Margriethaven duurzamer maken

Zwolle – De gemeente Zwolle wil de stroomvoorziening, de plekken waar je stroom kunt afnemen in de Prinses Margriethaven duurzamer maken en verbeteren. Dit stelt het college van B en W stelt aan de gemeenteraad voor.

Hierdoor hoeven scheepvaarders geen gebruik meer te maken van generatoren voor hun stroomvoorziening. Dat levert niet alleen minder geluid op, ook de CO2-uitstoot verlaagt en het gebruik van fossiele brandstoffen zoals diesel vermindert. De stroomvoorziening van nu voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Vroeger was een aansluiting van 220 volt genoeg. Nu hebben schepen krachtstroom nodig. Ook zijn er te weinig stroompunten in vergelijking tot het aantal schepen die in de haven kunnen liggen.

Lees verder »

Gemeente Zwolle doet mee aan de Nationale Duurzame Huizen Route op 2 en 9 november

Gemeente Zwolle doet mee aan de Nationale Duurzame Huizen Route op 2 en 9 november

Zwolle – Veel mensen willen aan de slag met het energiezuinig maken van hun huis, maar waar begin je? Een verhaal van iemand uit de buurt helpt daarbij. Via het onafhankelijke platform ‘Duurzame Huizen Route’ delen huiseigenaren hun ervaringen met het duurzamer maken van hun woning. Op zaterdag 2 en 9 november openen in het hele land huiseigenaren hun deuren. Een unieke kans voor iedereen die zelf aan de slag wil gaan met duurzaam bouwen en wonen.

Gemeente Zwolle ondersteunt de Duurzame Huizen Route om samen met deelnemende huiseigenaren steeds meer inwoners te informeren over de voordelen van duurzaam wonen. “Het is mooi om goede voorbeelden onder de aandacht te brengen tijdens de Duurzame Huizen Route. Bezoekers horen ervaringen uit de eerste hand en ontdekken dat energiezuinig wonen ook voor meer comfort zorgt,” aldus wethouder Monique Schuttenbeld. “Trots ben ik dat vorig jaar een huis in Zwolle door de Duurzame Huizen Route is uitgeroepen tot het duurzaamste huis van Nederland!”

Lees verder »

Zwolle krijgt acht ton extra voor inburgering

Zwolle krijgt acht ton extra voor inburgering

Zwolle – Zwolle krijgt 800.000 euro extra voor de inburgering van statushouders. Met dat geld kan Zwolle nog eens 250 statushouders helpen. Ook kan de gemeente zich beter voor-bereiden op de nieuwe inburgeringswet. De hulp bestaat onder meer uit het voorkomen van hardnekkige schulden en inburgering ‘op maat’, waardoor statushouders sneller kunnen doorgroeien naar werk of opleiding.

Al eerder stelde de gemeenteraad voor dit jaar en volgend jaar vijf ton beschikbaar voor ‘Nieuwe Zwollenaren’. Met een grote groep statushouders is inmiddels gestart. Ze krijgen een persoonlijk plan, een gesprekstraining en hulp bij budgetteren om uit de schulden te blijven. Maar de grote rol die gemeenten vanaf 2021 bij inburgering krijgen, blijft een hele kluif. Daarom heeft het ministerie extra geld vrijgemaakt. Zwolle krijgt daarvan 300.000 euro voor 2020 en 2021.

Lees verder »

LED Zwolle shine!

LED Zwolle shine!

Zwolle – Heeft u de Peperbus al anders zien kleuren? Hiermee wil de gemeente inwoners van Zwolle uitnodigen om tijdens een inloopavond hun licht te laten schijnen over Zwolle en helpen Zwolle nog mooier te maken.

Een goede verlichting draagt bij aan een aantrekkelijke Zwolse binnenstad. De gemeente Zwolle zorgt voor de openbare (stads)verlichting. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor de sfeerverlichting of ‘stadsilluminatie’ van de binnenstad. Daarover gaat het lichtplan.

Lees verder »

Gemeente start verkoop van 23 vrije kavels in Breezicht

Gemeente start verkoop van 23 vrije kavels in Breezicht

Zwolle – De gemeente start op woensdag 25 september 2019 met de verkoop van 23 ruime kavels voor vrijstaande woningen in de nieuwste wijk van Stadshagen. Op 25 september vindt de inloopbijeenkomst plaats. Inschrijven kan tot en met dinsdag 15 oktober 2019.

Breezicht is de jongste wijk in Stadshagen. Het wordt een gevarieerde wijk, waar je zowel kunt huren als kopen. De woningen in Breezicht liggen allemaal wat verhoogd op terpen in het landschap, in de lager gelegen delen wordt het water geborgen. De buurt sluit met zijn open structuur goed aan bij de rest van Stadshagen, maar ook bij het weidse polderlandschap ten noorden van Zwolle.

Lees verder »