Deltion College mogelijk eerste afnemer warmte geothermie

Deltion College mogelijk eerste afnemer warmte geothermie

Zwolle – Het Deltion College en gemeente Zwolle gaan onderzoeken of het gebouw van de school kan worden aangesloten op het warmtenet dat in Holtenbroek wordt aangelegd.

De school wordt nu nog voor het grootste deel met aardgas verwarmd. Het Deltion College ziet het verwarmen van het gebouw met warmte uit een geothermiebron als grote kans om de campus verder te verduurzamen. Bert Beun, voorzitter College van Bestuur van het Deltion College en Monique Schuttenbeld, wethouder Energietransitie gemeente Zwolle, plaatsten op donderdag hun handtekening onder de intentieverklaring.

Lees verder »

Wethouder William Dogger geeft startsignaal voor planten van bloembollen

Wethouder William Dogger geeft startsignaal voor planten van bloembollen

Zwolle – Gemeente Zwolle en ROVA zetten zich in om de biodiversiteit in Zwolle te vergroten. Daarom plant ROVA in opdracht van de gemeente 172.500 bloembollen in de stad. Deze bloembollen bloeien verspreid door het jaar heen, zodat de insecten altijd ergens hun voeding vandaan kunnen halen. Vandaag plantte wethouder William Dogger de eerste bloembollen van dit seizoen.

De bloembollen helpen verschillende insecten, waaronder bijen. De bloemen voorzien de insecten van voeding en bieden een schuilplaats. Het bollenmengsel dat door ROVA zorgvuldig is uitgezocht geeft bloemen die al vroeg in het seizoen bloeien. Dit is de periode dat de planten en struiken nog geen stuifmeel en nectar geven. Met het planten van de bollen zorgen ROVA en de gemeente er daarmee voor dat de insecten direct na de winter al voedsel kunnen vinden.

Lees verder »

Henk Procé zet nieuwe stap in loopbaan

Henk Procé zet nieuwe stap in loopbaan

Zwolle – Na bijna dertien jaar bij de gemeente Zwolle, waarvan de laatste vier jaar in de functie van directeur sociaal domein, maakt Henk Procé een volgende stap in zijn loopbaan.

Vanaf 1 januari gaat hij aan de slag als programmamanager bij CMO-Flevoland. Ook blijft hij zich de komende jaren inzetten voor het Regionaal Werkbedrijf en de Human Capital Agenda Zwolle. Met deze stap gaat hij een nieuwe fase van zijn carrière in waarbij hij meer tijd heeft voor andere belangrijke zaken, zoals zijn kleinkinderen.

Lees verder »

Inzicht in klimaat Stadshagen dankzij weerstations

Inzicht in klimaat Stadshagen dankzij weerstations

Zwolle – In de de wijk Stadshagen worden vijftien weerstations opgehangen. Met de data die de weerstations verzamelen krijgt de gemeente Zwolle inzicht in het lokale klimaat van de wijk en kan ze op termijn gerichte aanpassingen in de buitenruimte doen als daarvoor aanleiding is.

Deze week wordt in de Pottenbakkerstraat, Twistvlietpad, Handjesgras, Mannagras, Liesgras, Havenzathenallee en Eli Heijmanslaan een weerstation opgehangen. Een bewoner van elke straat zorgt ervoor dat er vanuit zijn huis een wifi-verbinding met het station is. Deze verbinding is nodig om de meetgegevens automatisch naar het KNMI door te sturen. De bewoners van de straten zijn per brief geïnformeerd over het plaatsen van het weerstation.

Lees verder »

PvdA, D66 en SP wijzen onvoldragen afvalplan af

PvdA, D66 en SP wijzen onvoldragen afvalplan af

Zwolle – De fracties van PvdA, D66 en SP stemmen op maandag 23 november tegen het raadsvoorstel ‘Doorontwikkeling Gemeentelijk Grondstoffenplan’ van de gemeenteraad. Zij vinden het voorstel van het college om in Zwolle vanaf 2022 via heffingen en beloningen de hoeveelheid restafval te verminderen, onvoldoende uitgewerkt.

Volgens de fracties is het op dit moment onduidelijk hoe het zogenoemde ‘Zwols Belonen’ er precies uit komt te zien. Onduidelijk is welke maatregelen genomen worden om alle inwoners in staat te stellen hun afval beter te scheiden en minder restafval in de ondergrondse containers te gooien. Daardoor is er geen zicht op de gevolgen voor inwoners en is het onduidelijk of Zwolle hiermee het doel van 100 kilo restafval per inwoner haalt.

Lees verder »

Holtenbroek als eerste aangesloten op warmtenet

Holtenbroek als eerste aangesloten op warmtenet

Zwolle – Delen van de wijk Holtenbroek worden als eerste in Zwolle aangesloten op een warmtenet met geothermie, ook wel aardwarmtewinning genoemd. Wanneer alles volgens plan verloopt worden in Holtenbroek woningen en gebouwen vanaf 2023 verwarmd door een geothermiebron in Zwolle-Noord.

Hiermee zet de gemeente een belangrijke stap in het behalen van een van de afspraken uit het Klimaatakkoord. Hierin staat dat gebouwen in Nederland in 2050 niet meer met aardgas worden verwarmd. Dit sluit ook aan bij de ambitie van de gemeente Zwolle.

Lees verder »

Voorsterpoort Oost moet Evenementen Hotspot Zwolle worden

Voorsterpoort Oost moet Evenementen Hotspot Zwolle worden

Zwolle – Het college van burgemeester en wethouders wil de Voorsterpoort Oost aanwijzen als ontwikkellocatie voor de nieuwe Zwolse indoor evenementenvoorziening. Dit is niet ver van de huidige IJsselhallen, waar woningbouw gepland is.

Het college vindt het belangrijk dat Zwolle een nieuwe plek krijgt voor evenementen. Een grootschalige evenementenvoorziening draagt bij aan de groei van de stad en de economische positie, verrijkt het culturele aanbod en zorgt voor werkgelegenheid in Zwolle en de regio, zo stelt de gemeente. Voorsterpoort Oost is gekozen als meest geschikte locatie, omdat hier veel ruimte beschikbaar is en deze locatie goed bereikbaar is vanaf de A28, het NS-station en de binnenstad.

Lees verder »

Chinese begraafplaats op Kranenburg gaat uitbreiden

Chinese begraafplaats op Kranenburg gaat uitbreiden

Zwolle – Aannemer Jelle Bijlsma uit Giekerk start maandag 23 november met de uitbreiding van de Chinese begraafplaats op Kranenburg. Daarmee wil de gemeente Zwolle inspringen op de grote landelijke belangstelling voor de begraafplaats vanuit de Chinese gemeenschap.

Bij de aanleg in 2014 is met de Chinese gemeenschap afgesproken de begraafplaats in twee fasen aan te leggen en met de tweede fase te starten zodra twee derde van de graven is uitgegeven. Dat was in 2019 het geval. Vijfentachtig procent van de 230 graven is toen uitgegeven. Deze graven zijn nog niet allemaal in gebruik. In de Chinese gemeenschap is het namelijk de gewoonte om al bij leven een graf te kopen. Het graf wordt dan vaak al ingericht bij een monument.

Lees verder »

Coalitie Lurelui-West geeft vorm aan Spoorzone Zwolle

Coalitie Lurelui-West geeft vorm aan Spoorzone Zwolle

Zwolle – De gemeente Zwolle en ontwikkelaars gaan de coalitie Lurelui-West oprichten voor samenwerking bij de toekomstige Spoorzone.

Naast de gemeente nemen hieraan deel de woningcorporaties deltaWonen, SWZ, Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO), en de ontwikkelaars BEMOG, VGBZ en VanWonen. Woensdag werd deze coalitie formeel bekrachtigd door alle partijen. Lurelui-West is het deelgebied tussen het spoor, de Willemsvaart en de IJsselallee. Door de handen ineen te slaan wordt gezamenlijk vorm gegeven aan dit deel van de Spoorzone.

Lees verder »

Plannen Zwarte Waterzone aangescherpt

Plannen Zwarte Waterzone aangescherpt

Zwolle – Gebiedsontwikkelaars BEMOG Projektontwikkeling en BPD (Bouwfonds Property Development) zetten de puntjes op de i van de plannen voor de Zwarte Waterzone. Deze zomer zouden de plannen voor dit gebied klaar zijn.

Omdat de ontwikkelaars de plannen aanpassen, onder meer naar aanleiding van de feedback tijdens de inloopavonden, kost dit extra tijd. Omwonenden en andere betrokkenen ontvangen dit jaar informatie over de plannen en het vervolg.

Lees verder »

Beeld ‘De Barmhartige Samaritaan’ onthuld op appartementencomplex De Samaritaan

Beeld ‘De Barmhartige Samaritaan’ onthuld op appartementencomplex De Samaritaan

Zwolle – Wethouder Ed Anker heeft donderdagochtend het beeld ‘De Barmhartige Samaritaan’ op de gevel van het nieuwe appartementencomplex van SWZ aan de Luttenbergstraat onthuld. Dit gebeurde door de coronamaatregelen zonder publiek.

Het beeld werd gemaakt door Auguste Manche en prijkte vroeger op de zusterflat De Weezenlanden. Nu is het weer te bewonderen op de gevel van het appartementencomplex De Samaritaan op nagenoeg dezelfde plek. De wethouder is daar heel blij mee. “Telkens als je langs het ziekenhuis reed, zag je dit kunstwerk. Er zijn veel mensen in de stad die een bijzondere relatie met dit kunstwerk hebben. Fantastisch dat het gelukt is dit kunstwerk voor Zwolle te behouden”.

Lees verder »

‘Vliegerplein’ moet een echt plein worden

‘Vliegerplein’ moet een echt plein worden

Zwolle – Achter Brasserie Het Vliegerhuys in het Broerenkwartier bevindt zich een openbare ruimte met terras, die wordt aangepakt. Dit ‘Vliegerplein’ aan de Weeshuispassage is nu vooral een besloten tuin. Door de sloop- en bouwwerkzaamheden op deze plek ontstaat een nieuw en groter plein. De gemeenteraad besluit of de herinrichting van dit plein doorgaat.

Door de sloop van een aantal panden rondom het Vliegerplein ontstaat meer ruimte, die ingericht moet worden. De bestaande boom blijft behouden in het ontwerp. “De herinrichting biedt ons de kans om van het Vliegerplein een echt plein te maken en zo een mooie verblijfsplek toe te voegen aan onze binnenstad,” vindt wethouder René de Heer. Dat gebeurde eerder al met het Weversgildeplein, waar nieuwe bestrating en meer groen is aangebracht.

Lees verder »