Nieuwe regels voor het verbouwen van een woning naar meerdere kleine woningen zijn gereed

Nieuwe regels voor het verbouwen van een woning naar meerdere kleine woningen zijn gereed

Zwolle – Steeds vaker worden huizen in Zwolle verbouwd naar meerdere, kleine woonruimtes. Dit levert nieuwe woonplekken op, maar met meer bewoners in de straat kan er ook overlast ontstaan.

In 2018 liet het college al weten nieuwe regels op te willen stellen voor zelfstandige woonruimtes zoals appartementen. Die regels zijn klaar en worden nu aan de gemeenteraad voorgelegd. Het is een onderdeel van het pakket Zwolse maatregelen dat de gemeente samen met bouwers, bouwers, ontwikkelaars, makelaars, beleggers en woningcorporaties heeft opgesteld om samen te zorgen voor een goede kwaliteit en mix van woningen in de stad.

Lees verder »

Bestrijdingsploegen halen eikenprocessierups in Zwolle actief weg

Bestrijdingsploegen halen eikenprocessierups in Zwolle actief weg

Zwolle – Drie bestrijdingsploegen van ROVA halen vanaf deze week eikenprocessierupsen in Zwolle actief weg. Met een speciale stofzuiger wordt tot en met eind augustus langs vastgestelde routes door de stad de rupsen inclusief nest tot hoog in de boom opgezogen en vernietigd. Met deze actieve aanpak willen de gemeente Zwolle en ROVA de overlast door jeukende brandharen bij Zwollenaren voorkomen.

Met een spandoek markeert wethouder William Dogger één van de routes: “Samen met ROVA werken we hard om de overlast van de eikenprocessierups te beperken. Op drukbezochte plekken en drukke fietsroutes zoals de Nieuwe Deventerweg, halen we de rupsen en nesten actief weg. Zo hopen we overlast van de rups te voorkomen.”

Lees verder »

Samen stap voor stap naar anderhalve meter samenleving in Zwolle

Samen stap voor stap naar anderhalve meter samenleving in Zwolle

Zwolle – Zwolle is een vitale en veerkrachtige stad. Ondanks de enorme impact van de coronacrisis op het persoonlijke leven van inwoners en ondernemers willen burgemeester en wethouders deze vitaliteit en veerkracht behouden.

Nu de komende tijd versoepeling van de beperkende maatregelen mogelijk is willen ze ruimte geven, pragmatisch omgaan met ideeën en samen met de stad bekijken hoe de versoepeling concreet vorm kan krijgen. Vanzelfsprekend blijft Zwolle daarbij een gastvrije en bereikbare stad, waarin toegankelijkheid voor een ieder centraal blijft staan. Op deze manier wil het gemeentebestuur ruimte geven aan de inrichting van de anderhalve meter samenleving in Zwolle.

Lees verder »

Gemeente stelt toekomst Voedselbank veilig

Gemeente stelt toekomst Voedselbank veilig

Zwolle – De Voedselbank in Zwolle kan weer door. Het college van b. en w. stelt de gemeenteraad voor om het huidige pand aan de George Stephensonstraat te kopen en te verhuren aan de Voedselbank. Door te weinig eigen inkomsten worstelde de Voedselbank al enige tijd met de huisvesting. Zelfs terugkeer naar de kraakpanden, waar de Voedselbank ooit begon, dreigde op enig moment. In 2017 sprak de raad de wens uit om een oplossing te zoeken. Dat is nu dus gelukt.

De Voedselbank zorgt niet alleen voor eten en drinken voor mensen met een laag inkomen, maar biedt ook vrijwilligerswerk op maat (re-integratie en stageplekken) en brengt zorgmijders in contact met de sociale wijkteams. Bovendien voorkomt de Voedselbank dat prima voedsel wordt weggegooid. Het voedsel krijgt de Voedselbank gratis. De dienstverlening wordt mogelijk gemaakt door sponsoring en subsidie en uitgevoerd door vrijwillige medewerkers.

Lees verder »

Gemeenteraad akkoord met stedenbouwkundig plan Weezenlanden-Noord

Gemeenteraad akkoord met stedenbouwkundig plan Weezenlanden-Noord

Zwolle – De gemeenteraad van Zwolle heeft maandagavond het stedenbouwkundig plan voor Weezenlanden-Noord vastgesteld. Daarmee is een belangrijke basis gelegd voor deze nieuwe Zwolse buurt.

De volgende stap is het bestemmingsplan, dat komend najaar in procedure gaat. Tijdens de debatronde op 11 mei lieten de woordvoerders van de raadsfracties al weten erg positief te zijn over het plan en de manier waarop de participatie is vormgegeven. Ook zijn de raadsfracties blij dat er veel ruimte is voor groen en water.

Lees verder »

Herinrichting Luttekestraat en omgeving vergroot aantrekkingskracht binnenstad

Herinrichting Luttekestraat en omgeving vergroot aantrekkingskracht binnenstad

Zwolle – Ondernemers en de gemeente Zwolle hebben samen een plan opgesteld om de zuidwestelijke entree van de binnenstad van Zwolle te verbeteren. Het plan bestaat onder meer uit het herinrichten van de Luttekestraat en omgeving en de oprichting van de stichting ‘Museumkwartier’.

Enige tijd geleden spraken ondernemers in de Luttekestraat hun zorgen uit over de afname van het bezoekersaantal. Een onderzoek bevestigde deze zorgen. Er werd een eerste inloopavond voor ondernemers, bewoners en pandeigenaren georganiseerd. Een aantal van de deelnemers is vervolgens samen met de gemeente aan de slag gegaan met een actieplan. De raad stelde hiervoor 40.000 euro beschikbaar. ‘Als de plannen worden goedgekeurd, is er ook geld beschikbaar voor de aanpassingen in de openbare ruimte. Hiermee krijgt dit gebied echt een aantrekkelijker uitstraling. Goed voor ondernemers, bezoekers en inwoners’ aldus wethouder Binnenstad en Economie René de Heer.

Lees verder »

Zwolle onderzoekt uitbreiding landelijke vuurwerkregels met vuurwerkvrije zones

Zwolle onderzoekt uitbreiding landelijke vuurwerkregels met vuurwerkvrije zones

Zwolle – De gemeente Zwolle gaat dit jaar nog geen meerjarig vuurwerkbeleid opstellen. Ze wil komende jaarwisseling eerst ervaring opdoen met het uitvoeren van het landelijke verbod op knal- en siervuurwerk. Dat stellen burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad. Aanvullend stelt het college voor te onderzoeken of komende jaarwisseling opnieuw een aantal ‘kwetsbare’ locaties aangewezen moet worden als volledig vuurwerkvrij. Afgelopen jaarwisseling is daarmee succesvol ervaring opgedaan bij wijkboerderijen De Eemhoeve en De Klooienberg. Ook stelt het college voor om verder in te zetten op bewustwording, door aan alle groepen 8 van Zwolse basisscholen vuurwerklessen aan te bieden.

Het besluit van het kabinet om vanaf oud & nieuw 2020/2021 knal- en siervuurwerk te verbieden past bij de verandering die Zwolle beoogt om stapsgewijs het vuurwerkgebruik anders vorm te geven. Het landelijke verbod heeft gevolgen voor het verkopen en afsteken van vuurwerk. Daarover wil de gemeente de komende periode afstemmen met vuurwerkverkopers. Ook geeft het verbod waarschijnlijk al een ander straatbeeld en dat kan effect hebben op de ervaren overlast en onveiligheid. Daarnaast wil de gemeente onderzoeken wat het verbod betekent voor de inzet van politie en handhaving en de bijbehorende kosten.

Lees verder »

Winkelcentrum Holtenbroek krijgt opknapbeurt

Winkelcentrum Holtenbroek krijgt opknapbeurt

Zwolle – Met een groene plek op het winkelplein en betere parkeervoorzieningen, wordt winkelcentrum Holtenbroek aan het Bachplein binnenkort een stuk aantrekkelijker. De groene plek met zitplaatsen maakt het verblijf op het winkelplein plezieriger. Daarnaast komen er meer plekken voor laden en lossen zodat dit niet meer op het winkelplein hoeft. Stoepparkeren bij de ingang wordt voorkomen door het plaatsen van bollen. Tot slot komen er meer parkeerplekken voor mindervaliden, zodat die dichterbij de winkels kunnen parkeren.

Al met al wordt winkelcentrum Holtenbroek door de te nemen maatregelen veiliger, comfortabeler en aantrekkelijker. Het college heeft ingestemd met de plannen, waarvoor een bedrag van 22.700 euro beschikbaar wordt gesteld.

Lees verder »

Schuttebusbrug wordt vanaf maandag gerepareerd

Schuttebusbrug wordt vanaf maandag gerepareerd

Zwolle – BAM Infra start maandag met herstelwerk aan de Schuttebusbrug in Zwolle. Bij de oplevering van de brug vorig jaar bleken er kleine scheurtjes in het beton te zitten, vlakbij de leuning.

Die scheurtjes gaat BAM Infra repareren. Tijdens de werkzaamheden blijft de brug open voor alle bussen. In overleg met de gemeente Zwolle heeft BAM Infra onderzoek gedaan naar de scheurtjes in het beton. Door temperatuurverschillen zet de constructie uit en krimpt die weer. Daardoor ontstaan er scheurtjes.

Lees verder »

Horecaondernemers en gemeente zoeken mogelijkheden in de 1,5 meter samenleving

Horecaondernemers en gemeente zoeken mogelijkheden in de 1,5 meter samenleving

Zwolle – Veel horecaondernemers onderzoeken hoe ze na 1 juni hun bedrijf weer open kunnen stellen. Door de beperkende regels zullen ze aanzienlijk minder gasten kunnen ontvangen en daarmee hun omzet drastisch zien dalen.

Voor veel ondernemers wordt dit financieel lastig vol te houden. Daarom zetten Koninklijke Horeca Nederland afdeling Zwolle en de gemeente in op een gezamenlijke aanpak waarmee ze de ondernemers zoveel mogelijk willen ondersteunen. De maatregelen komen bovenop de bestaande Rijksmaatregelen en de al extra genomen ondersteuningsacties van de gemeente.

Lees verder »

Gewijzigde afvalinzameling op Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag

Gewijzigde afvalinzameling op Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag

Zwolle – Op Hemelvaartsdag (donderdag 21 mei) en Tweede Pinksterdag (maandag 1 juni) wordt geen afval ingezameld in de gemeente Zwolle. De containers worden op een andere dag geleegd.

De afvalinzameling van donderdag 21 mei vindt plaats op zaterdag 23 mei. De afvalinzameling van maandag 1 juni vindt plaats op zaterdag 30 mei. Dit is de zaterdag vóór Tweede Pinksterdag. Het kan voorkomen dat op een ander tijdstip wordt ingezameld dan normaal. Gevraagd wordt daarom de container op de dag van inzameling vóór 8.00 uur aan de straat te zetten.

Lees verder »

Dodenherdenking en Bevrijdingsdag in Zwolle

Dodenherdenking en Bevrijdingsdag in Zwolle

Zwolle – Maandagochtend legde burgemeester Peter Snijders van Zwolle met zijn echtgenote Geeke een krans bij het centrale monument in het Ter Pelkwijkpark namens alle Zwollenaren. Stadsdichter Jeroen Kraakman droeg een gedicht voor.

Tussen 19.15 en 19.25 uur luidt het Klokkenluidersgilde St. Michael de grote klok van de Peperbus als symbool voor de Stille Omgang, die dit jaar evenmin kan doorgaan. Om 19.58 uur speelt Bert Dijkink van het gilde de Taptoe vanaf de Peperbus. Hiermee sluit hij aan bij de landelijke actie. Gemeente Zwolle roept inwoners op de vlag halfstok te hangen en te kijken naar de Nationale Dodenherdenking op televisie.

Lees verder »