Zwolse Week van het Geld met gastcollege

Zwolse Week van het Geld met gastcollege

Zwolle – Liesbeth Borsboom, financieel directeur van de gemeente Zwolle, opent de Zwolse Week van het Geld. Dat doet zij op maandagochtend 25 maart 2019 met het geven van een gastles over geld aan groep 7/ 8 van de Islamitische basisschool De Al Amana in Zwolle. Als quizmaster neemt zij de leerlingen mee in de wereld van het geld door middel van de Cash Quiz.

In de week van 25 tot en met 29 maart 2019 vindt de Week van het geld plaats. Een nationale projectweek voor leerlingen in het basisonderwijs waarin ze op een speelse manier leren omgaan met geld. Financiële professionals, waaronder medewerkers van banken, verzekeraars en gemeenten, geven in die week op basisscholen (gratis) gastlessen en er is een boeiend lespakket voor scholen beschikbaar. Vooral de inbreng van de banken in Zwolle is groot. Op www.bankvoordeklas.nl (externe link) konden scholen een gastles aanvragen.

Lees verder »

Start verkoop vrije kavels in Carré, Werkeren

Start verkoop vrije kavels in Carré, Werkeren

Zwolle – De gemeente start op 3 april 2019 met de verkoop van vijf kavels voor vrijstaande  woningen in Carré in de buurt Werkeren (Stadshagen). Inschrijven kan tot en met 8 mei. Een mooie kans voor iedereen die wel eens denkt over het zelf bouwen van een huis. 

De kavels variëren in grootte van 390 tot 528 m2. De grondprijzen liggen tussen € 179.322 en € 215.380.

Lees verder »

Kinderen Parkschool Zwolle zetten eerste schep in de grond voor de ondergrondse fietsenstalling

Kinderen Parkschool Zwolle zetten eerste schep in de grond voor de ondergrondse fietsenstalling

Zwolle – Op vrijdag 15 maart ging de eerste schep de grond in voor de realisatie van de nieuwe ondergrondse fietsenstalling voor 5.475 fietsen en de herinrichting van de openbare ruimte. Gewapend met een schep en in regenlaarzen hielpen dertig basisschoolleerlingen van Parkschool Zwolle gedeputeerde Bert Boerman, wethouder Ed Anker, ProRail Regiodirecteur Dorothé Wennekendonk, NS Regiodirecteur Joost van der Bijl en Directeur Civiel bij Boskalis Nederland Arno van Schaik, met het verwijderen van de beplanting op de rotonde van het Stationsplein. Op het heringerichte Stationsplein komt de rotonde niet terug. De beplanting wordt opnieuw gebruikt: het schoolplein van de Parkschool wordt hiermee vergroend. De oplevering van de ondergrondse fietsenstalling, het heringerichte plein en de vernieuwde Stationsweg staat gepland in augustus 2020. 

Met een financiële bijdrage van de provincie Overijssel en ProRail – namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – laat gemeente Zwolle een ondergrondse fietsenstalling onder het Stationsplein Noord bouwen door Boskalis Nederland. Deze nieuwe fietsenstalling die plek biedt aan maar liefst 5.475 fietsen, wordt in opdracht van de  gemeente Zwolle geëexploiteerd door NS. Gebruikers kunnen hun fiets vanaf medio 2020 de eerste 24 uur gratis in deze stalling parkeren. Wethouder Ed Anker: “De huidige bewaakte fietsenstalling staat vol en er staan veel fietsen in de omgeving van het station op het maaiveld. Die kunnen straks allemaal in de nieuwe ondergrondse fietsenstalling onder het Stationsplein. Wij zijn nu ook bezig met het denkwerk voor de passerelle die het Stationsplein Noord met het nieuwe Stationsplein Zuid gaat verbinden. Hetzelfde geldt voor het herinrichten van de Ooster- en Westerlaan. Kortom: er zijn nog veel meer plannen die wij met onze partners de komende jaren in dit mooie gebied gaan realiseren.”

Lees verder »

Rembrandtlaan wordt fietsstraat met klimaatbestendig karakter

Rembrandtlaan wordt fietsstraat met klimaatbestendig karakter

Zwolle- Op 25 maart starten de werkzaamheden aan de Rembrandtlaan. Deze straat wordt een fietsstraat met een meer klimaatbestendige inrichting. De Rembrandtlaan krijgt vanaf de rotonde aan de Burgemeester Drijbersingel tot aan de kruising met de Minervalaan het fietsstraatprofiel met rood asfalt. De kruising van de Minervalaan met de Rembrandtlaan wordt een rotonde waarbij het groen in het midden van de rotonde een soort wadi wordt. Tijdens de werkzaamheden is de Rembrandtlaan afgesloten voor doorgaand verkeer.

Vanaf de Zamenhofrotonde tot aan de kruising met de Minervalaan krijgt de Rembrandtlaan dus het rode asfalt van de fietsstraat. Aan de zijkanten en in het midden komen zwarte stroken. De zwarte stroken krijgen een klinkerprint. De strook in het midden zorgt ervoor dat deze fietsstraat er straks anders uitziet dan sommige andere fietsstraten in Zwolle. Dat komt omdat er in de Rembrandtlaan een bus rijdt. De weginrichting van de Rembrandtlaan zal vergelijkbaar zijn met die van de Tesselschadestraat.

Lees verder »

Finales Grote Verkeersquiz Zwolle 14 maart in Odeon

Finales Grote Verkeersquiz Zwolle 14 maart in Odeon

Zwolle – De finales van de Grote Verkeersquiz Zwolle 2019, voor basisschoolleerlingen uit groep 6, vinden plaats op donderdagmiddag 14 maart in Schouwburg Odeon. Bart Meijer – bekend van  de Beste Vrienden Quiz – presenteert de quiz. Tijdens de finale gaan acht scholen met elkaar de strijd aan om te zien welke school het meest weet over verkeersregels en het beste verkeersinzicht heeft.

De halve finales starten om 12.00 uur. Direct aansluitend vinden de finales plaats. Wethouder William Dogger reikt rond 13:40 uur de wisselbeker uit aan de winnende school.

Voorrondes
Alle basisscholen hebben meegedaan aan de voorrondes van de Grote Verkeersquiz Zwolle. De acht scholen die de vragen in de voorronde het beste hebben gemaakt mogen de finalerondes op 14 maart spelen. Dat zijn: Aquamarijn, De Duyvenkamp, Smaragd, Springplank, Geert Grote school, Aquarel, Octopus en de Emmaschool.  

Lees verder »

Vitale Vakantieparken Vechtdal start met pilots op vijf parken

Vitale Vakantieparken Vechtdal start met pilots op vijf parken

Zwolle – De gemeenten in het Vechtdal gaan op vijf vakantieparken aan de slag om de vitaliteit van de parken te verbeteren. Op deze vakantieparken blijft het recreatief gebruik achter. Daarom doen de parken mee aan de pilot van het project Vitale Vakantieparken. In de pilot wordt verkend welke verbeteringen nodig zijn om de parken vitaal en toekomstbestendig te maken.

De vrijetijdssector is een belangrijke economische pijler binnen het Vechtdal. Niet voor niets trekken de vakantieparken in het Vechtdal jaarlijks veel toeristen en vallen ze regelmatig in de prijzen. Uit het in 2017 uitgevoerde vitaliteitsonderzoek blijkt ook dat de verblijfsrecreatieve sector in het Vechtdal een uitstekende gezonde basis heeft. Hoewel het merendeel van de vakantieparken een hoge kwaliteit heeft, is er een kleine groep van 17 vakantieparken waar het recreatief gebruik achterblijft. Deze parken moeten keuzes maken voor de toekomst: investeren in recreatie of verkennen welke andere kansen en mogelijkheden er liggen. De gemeenten in het Vechtdal geven gehoor aan de vraag van de recreatieve sector om hiermee met de vakantieparken en diverse partners aan de slag te gaan. Daarom zijn zij het project Vitale Vakantieparken Vechtdal gestart. De samenwerking is erop gericht om ervaringen te delen, effectief te werk te gaan en ook gezamenlijk op te trekken als er bijvoorbeeld beleidswijzigingen nodig zijn. De provincie Overijssel doet mee in dit leer-en ontwikkeltraject en heeft een faciliterende rol.

Lees verder »

Bouw woningen in Zwolle wordt versneld door samenwerking diverse partijen

Bouw woningen in Zwolle wordt versneld door samenwerking diverse partijen

Zwolle – Zwolse bouwers, ontwikkelaars, woningcorporaties, makelaars , provincie Overijssel en de gemeente Zwolle gaan samen met het Expertteam woningbouw van het ministerie werken aan het versnellen van de bouw van woningen in Zwolle. Daar hebben de verschillende organisaties vandaag hun handtekening voor gezet. De komende twee jaar werken de partijen aan een aanpak om aan de woonvraag in Zwolle te kunnen blijven voldoen.
Alle bevolkingsprognoses laten zien dat Zwolle de komende jaren sterk zal groeien. En gezien de druk op de huidige Zwolse woningmarkt zal de vraag naar woningen naar verwachting nog harder groeien dan deze prognoses voorspellen. Dat betekent dat er ook huizen moeten zijn om aan deze vraag te voldoen. Gezien de verwachte groei van de stad is er een extra impuls nodig om een versnelling van het aantal woningen te realiseren. Nu worden het aantal te ontwikkelen huizen nog geregeld in de woonafspraken tussen gemeente en provincie, maar die woonafspraken worden losgelaten.

Lees verder »

Viering Boomfeestdag op 13 maart in Zwolle

Viering Boomfeestdag op 13 maart in Zwolle

Zwolle – Op woensdag 13 maart viert Zwolle de Boomfeestdag. Ook dit jaar doen Zwolse kinderen weer mee aan de traditie van het planten van een boom. Ruim 100 leerlingen van OBS De Campherbeek en CBS De Duyvencamp en vertegenwoordigers van Ondernemersvereniging Hessenpoort planten samen 57 bomen. Dat doen ze onder begeleiding van de mannen van ROVA langs de watergang tussen de Oldenburgstraat en Wehkamp in Hessenpoort. Wethouder William Dogger geeft om 10.00 uur het startsein waarna hij met enkele kinderen de eerste boom zal planten.
Thema
Net als ieder jaar heeft de Stichting Nationale Boomfeestdag ook nu weer een thema gekozen. Dat is dit jaar: ‘Ieder kind een boom!'. Het thema is gekozen vanuit het streven om elk kind in zijn of haar basisschooltijd minimaal één boom te laten planten. Als kinderen enthousiast zijn gemaakt over de waarde van bomen en natuur, zullen zij deze kennis vroeger of later weer overbrengen op anderen. Wethouder William Dogger: “Ik vind het een prachtig initiatief om kinderen bewust te maken van het groen en de meerwaarde van bomen en planten in hun omgeving. We moeten regelmatig minder gezonde bomen kappen, dus het blijft belangrijk om nieuwe bomen te planten. Ook om te zorgen dat Zwolle een groene, gezonde en klimaatbestendige stad is en blijft.”

Lees verder »

Thorbeckedebat: De gele hesjes voorbij?

Thorbeckedebat: De gele hesjes voorbij?

Zwolle – Voorzitter van de Staatscommissie parlementair stelsel Johan Remkes en voormalig vicevoorzitter van de Raad van State Herman Tjeenk Willink debatteren donderdag 9 mei a.s. in Zwolle over de houdbaarheid van ons parlementair stelsel. Het thema sluit aan bij het vorige debat op 10 oktober 2018 toen Kajsa Ollongren een open brief schreef aan Johan Rudolph Thorbecke.
Parlementair stelsel
Ons bestuur en onze democratie vragen voortdurend om onderhoud volgens Minister Kajsa Ollongren in het Thorbeckedebat van vorig jaar. Is ons parlementaire stelsel sterk genoeg om in deze veranderende samenleving goed te blijven functioneren? Wordt de stem van burgers voldoende gehoord? Deze vragen heeft de Staatscommissie Parlementair Stelsel in opdracht van het kabinet onderzocht. Voorzitter Johan Remkes licht donderdag 9 mei in Zwolle de belangrijkste aanbevelingen toe tijdens het Thorbeckedebat.

Lees verder »

Compleet overzicht Zwols aanbod Natuur en Milieu Educatie in overzichtelijke digitale gids

Compleet overzicht Zwols aanbod Natuur en Milieu Educatie in overzichtelijke digitale gids

Zwolle – Samen met haar partners brengt Gemeente Zwolle een digitale gids uit met een overzicht van het complete aanbod aan Natuur en Milieu Educatie (NME) voor basisscholen. In Zwolle worden veel mooie natuur-educatieve activiteiten en materialen aangeboden door tal van organisaties.
Deze zijn nu overzichtelijk bijeengebracht in de gids. Het overzicht kwam tot stand dankzij een nauwe samenwerking van de makelaar natuur – en milieueducatie die vorig jaar is aangesteld bij gemeente Zwolle, met verschillende organisaties die natuur –en educatieve activiteiten aanbieden. Het eerste exemplaar van de gids overhandigt wethouder William Dogger op donderdag 7 maart om 13.00 uur aan Eef Wegerif, directeur van OBS de Toonladder.

Lees verder »

Wie maakt Artikel 1 van de Grondwet zichtbaar in het stadskantoor?

Wie maakt Artikel 1 van de Grondwet zichtbaar in het stadskantoor?

Zwolle – Gemeente Zwolle schrijft een prijsvraag uit om Artikel 1 van de Grondwet op een kunstzinnige manier zichtbaar te maken. De gemeenteraad heeft het college hier eerder in een motie om gevraagd. Iedereen die creatieve ideeën heeft, kan deze indienen tot en met 31 maart 2019. De uiteindelijke winnaar krijgt budget om het idee ook daadwerkelijk uit te voeren. Het winnende kunstwerk krijgt een plek in de hal van het stadskantoor.
Zwolle heeft een bijzondere band met de Grondwet. Zwollenaar Thorbecke, legde in 1848 de basis voor de Nederlandse Grondwet. Gemeente Zwolle roept nu creatieve en kunstzinnige inwoners op om een voorstel voor presentatie van Artikel 1 van de Grondwet in te dienen. In Artikel 1 van de Grondwet staat dat iedereen in Nederland in gelijke gevallen gelijk wordt behandeld. Verder staat in Artikel 1 dat discriminatie, op welke grond dan ook, is verboden. Ook aanzetten tot haat of discriminatie is verboden.

Lees verder »

Profielschets nieuwe burgemeester

Profielschets nieuwe burgemeester

Zwolle – Op 11 maart a.s. stelt de gemeenteraad tijdens haar vergadering de profielschets voor de nieuwe burgemeester vast. In de profielschets wordt beschreven wat voor burgemeester Zwolle zoekt.
Veel inwoners van Zwolle hebben meegedacht over de profielschets. Ruim 5500 mensen hebben via internet een vragenlijst ingevuld en er zijn 40 antwoordkaarten ingeleverd. Daarnaast zijn in drie wijkwinkelcentra inwoners gevraagd naar hun mening. Ook zijn met betrokkenen uit Zwolle en de regio ontbijtgesprekken gehouden.

Lees verder »