Gemeente plaatst 150 m2 groene gevel op Stadskantoor

Gemeente plaatst 150 m2 groene gevel op Stadskantoor

Zwolle – De gevel van het Stadskantoor aan het Lübeckplein heeft een transformatie ondergaan. Een deel van de buitenmuur boven de commerciële ruimtes is voorzien van een gevelsysteem met beplanting.

Op dinsdag 28 mei plaatste Spoorzone wethouder Ed Anker de laatste planten in de groene wand. Met de 150 m2 grote groene gevel verbetert de gemeente de verblijfskwaliteit op het Lübeckplein en stimuleert zij bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en ontwikkelaars om ook werk te maken van klimaatadaptieve oplossingen.

Lees verder »

Gewijzigde afvalinzameling met de feestdagen

Gewijzigde afvalinzameling met de feestdagen

Zwolle – Op Hemelvaartsdag (donderdag 30 mei 2019) en Tweede Pinksterdag (maandag 10 juni 2019) worden geen afval en grondstoffen ingezameld in de gemeente Zwolle. De containers worden op een andere dag geleegd. 

Het kan voorkomen dat op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend bent. Wij vragen u daarom de container op de dag van inzameling vóór 8.00 uur aan de straat neer te zetten.

Lees verder »

Gemeente Zwolle werkt ook in Europees verband samen aan klimaatadaptatie

Gemeente Zwolle werkt ook in Europees verband samen aan klimaatadaptatie

Zwolle – Woensdag 22 mei ontving wethouder Ed Anker op het stadhuis een delegatie uit het Poolse Wroclaw en uit de gemeente Breda. Aanleiding is de samenwerking op het gebied van klimaatadaptatie.

Op de agenda stond de kennisuitwisseling over hoe we onze historische steden aanpassen aan de impact van klimaatverandering. De ontmoeting kwam tot stand onder leiding van het Netherlands Water Partnership.

Lees verder »

Ontevreden over Startbesluit luchtruimherziening

Ontevreden over Startbesluit luchtruimherziening

Zwolle – De gemeenten Elburg, Hattem, Heerde, Kampen, Oldebroek en Zwolle zijn ontevreden over de voorgestelde alternatieve routes voor vliegtuigen vanaf Lelystad Airport. Zij hebben minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat hierover per brief geïnformeerd. Waarnemend burgemeester Janneke Snijder-Hazelhoff van Oldebroek is teleurgesteld in het proces: "Onverwachts heeft de minister het Startbesluit voor de luchtruimherziening genomen, dat ook grote gevolgen heeft voor alternatieve routes boven onze gemeenten. Daarmee is het vertrouwen geschaad."

De vier Noord-Veluwse gemeenten, Zwolle en Kampen zijn onaangenaam verrast door dit onverwacht genomen Startbesluit. De vliegtuigen kunnen hierdoor vanaf Wezep doorstijgen naar het hogere luchtruim. Dit leidt tot extra geluidsoverlast in dit gebied. Eerder hebben de gemeenten een snelle opening van Lelystad Airport al afgewezen.

Lees verder »

Burgemeester Meijer stemt als eerste in Het Vliegende Paard

Burgemeester Meijer stemt als eerste in  Het Vliegende Paard

Zwolle – Donderdag 23 mei 2019 gaat Nederland naar de stembus voor de verkiezingen van het Europees Parlement. Inwoners van Zwolle kunnen hun stem al in de nacht van woensdag 22 mei op donderdag 23 mei om 00.00 uur uitbrengen.

Voor de tweede keer is in studentencafé Het Vliegende Paard een stembureau ingericht. Burgemeester Henk Jan Meijer brengt hier om 00.00 uur de eerste stem uit. Het stembureau is tot 01.30 uur geopend.

Wat is jouw favoriete kunstontwerp van Artikel 1 van de Grondwet?

Wat is jouw favoriete kunstontwerp van Artikel 1 van de Grondwet?

Zwolle – Wie maakt Artikel 1 uit de Grondwet op een kunstzinnige manier zichtbaar? Iedereen die creatieve ideeën heeft, kon deze tot eind maart indienen. Uit de inzendingen heeft de jury inmiddels drie ontwerpen gekozen. Iedereen kan nu stemmen op zijn of haar favoriete ontwerp. Stemmen kan tot 1 juni 2019. De uiteindelijke winnaar krijgt budget om het idee ook daadwerkelijk uit te voeren. Het is de bedoeling dat het kunstwerk een plek krijgt in de hal van het stadskantoor.  

De drie ontwerpen die de jury uitkoos en waarop gestemd kan worden zijn:

  • Pasfotoproject van Frabriek Fanatiek
  • Beeldengroep van Afke van Halen
  • Video installatie van Simone Peelen

Lees verder »

BSO-plus nu ook op de reguliere buitenschoolse opvang

BSO-plus nu ook op de reguliere buitenschoolse opvang

Zwolle -De buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen met een ondersteuningsvraag gaat veranderen. Nu maken deze kinderen vaak gebruik van een volledig gefinancierde plek in een aparte buitenschoolse opvang. De gemeente Zwolle wil dat deze kinderen ook naar een gewone BSO kunnen. Dit past bij de visie van de gemeente Zwolle om jeugdhulp zoveel mogelijk aan te bieden in het eigen leefomgeving van het kind.

Kinderen met een ondersteuningsvraag kunnen nu niet altijd op een reguliere BSO terecht omdat er niet de juiste begeleiding voorhanden is. De gemeente Zwolle gaat een aanbod creëren waardoor er ook op de reguliere BSO begeleiding voor het kind en/of de pedagogisch medewerkers aanwezig is. Dit past bij de visie van de gemeente Zwolle. Wethouder Michiel van Willigen: "We vinden het belangrijk dat hulp aan kinderen zoveel als mogelijk in de normale omgeving wordt aangeboden. De BSO-plus is nu nog een aparte opvang. Dat willen we niet. We willen dat alle kinderen naar de gewone BSO gaan, met als dat nodig is aanvullende goede en passende begeleiding." Mocht een kind toch echt niet op een reguliere BSO uit de voeten kunnen, dan kunnen deze kinderen naar een BSO-plusvoorziening van Prokino.

Lees verder »

Start nieuwe invulling panden Drostenhuis, Melkmarkt 41 en Voorstraat 34

Start nieuwe invulling panden Drostenhuis,  Melkmarkt 41 en Voorstraat 34

Zwolle – De panden die eerder onderdeel uitmaakten van het Stedelijk Museum Zwolle worden gerenoveerd, verduurzaamd en toekomstbestendig gemaakt voor de nieuwe huurders. Na de werkzaamheden nemen de stichting Allemaal Zwolle en de afdeling Archeologie van de gemeente hun intrek in respectievelijk het Drostenhuis en de panden aan de Melkmarkt 41 en de Voorstraat 34. Straks wordt hier in een belevingscentrum het verhaal van Zwolle gepresenteerd op een interessante en moderne manier. Toegankelijk voor een breed publiek. Ook het archeologisch depot van de gemeente vindt hier een nieuwe plek.

Eind 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het advies om een nieuwe invulling te vinden voor de panden. Ook is toen besloten dat de gemeente de panden zou aankopen. Voordat de nieuwe huurders de panden kunnen betrekken, wordt er flink verbouwd en gerenoveerd. Dit is nodig, want tijdens bouwkundige inspecties bleek dat er aardig wat te verbeteren valt. Zo is de bouwkundige staat gedateerd, is er achterstallig onderhoud en moet de installatietechniek bijna geheel worden vervangen.

Lees verder »

Gemeente Zwolle zoekt levendige en aantrekkelijke invulling voor voormalig politiebureau Luttekestraat

Gemeente Zwolle zoekt levendige en aantrekkelijke invulling voor voormalig politiebureau Luttekestraat

Zwolle – In hartje Zwolle staat het voormalig politiebureau. De gemeente Zwolle is op zoek naar een definitieve invulling voor het pand aan de Luttekestraat 35 en vraagt marktpartijen een plan te bedenken om deze locatie aantrekkelijk en levendig te maken voor bewoners en bezoekers van de stad.

Het gebouw heeft een markante ligging aan één van de belangrijkste entrees naar de Zwolse binnenstad. Op dit moment maakt het Cibap tijdelijk gebruik van het gebouw. 'We willen het voormalige politiebureau voor meerdere jaren verhuren. En zijn op zoek naar een partij met een haalbaar plan dat past bij de ambities om er een levendige, aantrekkelijke en gastvrije locatie van te maken, aldus René de Heer. 'Zowel functie als programmering kunnen het pand grote aantrekkingskracht geven. Ik zou het mooi vinden als het een 'must visit' wordt, waar je als bezoeker graag gezien wilt worden'.

Lees verder »

Zwolse Stationsplein vanaf 16 mei afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

Zwolse Stationsplein vanaf 16 mei afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

Zwolle – Met ingang van donderdag 16 mei 2019 wordt het Stationsplein in Zwolle voor een langere periode afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Tijdens de bouw van de ondergrondse fietsenstalling en de herinrichting van het Stationsplein is het gehele Stationsplein werkterrein. Voor voetgangers en fietsers blijft het station goed bereikbaar. Het autoverkeer ondervindt hinder van de afsluiting en wordt via de buitenring van Zwolle en de A28 omgeleid. Verkeersregelaars begeleiden in de eerste periode het verkeer ter plaatse. 

De Westerlaan, Oosterlaan en de Terborchstraat zijn vanaf donderdag 16 mei 2019 doodlopende straten: het Stationsplein is niet per auto bereikbaar. Tijdens de afsluiting van het Stationsplein mogen vrachtwagens langer dan 12 meter vanaf de Burgemeester Van Roijensingel niet meer de Stationsweg in rijden. De Westerlaan blijft vanaf de Stationsweg bereikbaar. Voor auto's geldt hier eenrichtingsverkeer. Gedurende de werkzaamheden is in de Terborchstraat tweerichtingsverkeer toegestaan.

Lees verder »

Informatiebijeenkomsten en enquête over duurzame warmte-oplossingen in de stad

Informatiebijeenkomsten en enquête over duurzame warmte-oplossingen in de stad

Zwolle – Zwolle gaat op termijn van het aardgas af. Net als de rest van Nederland. Bijna alle woningen en bedrijven in Zwolle worden nu nog verwarmd met aardgas. De komende 30 jaar schakelen we allemaal over op schone warmtebronnen. De gemeente wil inwoners van begin af aan betrekken bij deze overgang. En hun mogelijkheden en wensen hierin meenemen. 

Meepraten over alternatieve warmte-oplossingen om uw huis/bedrijf te verwarmen? En wilt u weten wat u nu al kunt doen? Kom dan naar één van de informatiebijeenkomsten en/of doe mee aan de stadsbrede enquête.

Lees verder »

Gierzwaluwen welkom in gevel Stadskantoor

Gierzwaluwen welkom in gevel Stadskantoor

Zwolle – Met het ophangen van 74 speciale nestkasten wordt de noordgevel van het Stadskantoor aan de Hanzelaan geschikt gemaakt voor broedende gierzwaluwen.

In aanwezigheid en met hulp van vrijwilligers van stichting Avifauna Zwolle is maandag begonnen met het ophangen van de betonhouten kasten. Die zijn in dezelfde kleur gespoten als de bakstenen gevel, zodat ze niet al te veel opvallen. De kasten vormen samen het silhouet van een vliegende gierzwaluw en maken direct zichtbaar waarvoor ze bedoeld zijn.

Lees verder »