Zwolle op 37 locaties vrijgemaakt van Japanse duizendknoop

Zwolle op 37 locaties vrijgemaakt van Japanse duizendknoop

Zwolle – De Zwolse aanpak van de Japanse duizendknoop bestaat voor het grootste deel uit het afgraven en verwijderen van de plant met wortel en al. Er is vooruitgang, zo meldt de gemeente, al is de strijd nog niet gestreden.

De Japanse duizendknoop is inmiddels op 37 locaties in Zwolle succesvol bestreden. Het groeiseizoen van de Japanse duizendknoop is ten einde. De plant wordt vanaf het voorjaar door de gemeente Zwolle en ROVA bestreden omdat hij de inheemse flora verdringt en schade kan veroorzaken aan wegen en bouwwerken. Tijd nu voor de gemeente om de balans op te maken en te evalueren hoe het met de bestrijding van de Japanse duizendknoop staat.

Lees verder »

Deuren gaan dicht als wethouder gemeenteraad bijpraat over misstanden bij RTV Focus

Deuren gaan dicht als wethouder gemeenteraad bijpraat over misstanden bij RTV Focus

Zwolle – Wethouder Monique Schuttenbeld heeft maandag de gemeenteraad geïnformeerd over de ontstane situatie bij de lokale omroep RTV Focus. Voorafgaand aan het openbare raadsdebat gebeurde dit in vertrouwelijkheid. Hierbij mocht geen publiek of pers aanwezig zijn. Later in het openbare debat werd kort gesproken over het lopende onderzoek. De wethouder liet weten dat het contact met de lokale omroep stroef verloopt. Ook de onderzoekers hebben hiermee te kampen. Het onderzoek loopt hierdoor vertraging op.

RTV Focus kwam eerder dit jaar in opspraak nadat twaalf stagiaires hun beklag deden over grensoverschrijdend gedrag van Paul Oosterbaan en Christine Spinder. Beiden zijn bestuursleden en leidinggevenden bij de lokale omroep van Zwolle. Ook negen stagiaires die eerder stage liepen bij de omroep bevestigden de wantoestanden op de werkvloer bij Focus. Gisteravond praatte wethouder Schuttenbeld de gemeenteraad bij over de ontstane situatie. Ze besloot om dit niet openbaar te doen, ondanks dat de omroep op jaarbasis ongeveer tachtigduizend euro ontvangt uit het gemeentefonds.

Lees verder »

Najaarscampagne energiebesparing in Zwolle

Najaarscampagne energiebesparing in Zwolle

Zwolle – Zwollenaren die energie willen besparen krijgen de komende maanden ondersteuning via een najaarscampagne. De gemeente Zwolle doet de campagne samen met buurtinitiatieven, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties.

Advies en energiebesparende maatregelen worden gratis verstrekt. De najaarscampagne start op vrijdag om acht uur ’s avonds op internet met de Online Bespaarshow. De uitzending wordt, in de geest van de grote showprogramma’s van weleer, gepresenteerd door showmaster Olaf Heinen. Samen met energiecoach Irene Eisink geeft hij tips en trucs waarmee Zwollenaren energie kunnen besparen.

Lees verder »

Subsidie verduurzaming koopwoningen in Berkum

Subsidie verduurzaming koopwoningen in Berkum

Zwolle – Voor particuliere woningbezitters in Berkum die hun koopwoning willen verduurzamen of hierover advies willen is er een nieuwe subsidieregeling. Het Rijk heeft hiervoor 3 miljoen euro beschikbaar gesteld.

In november 2020 ontving de gemeente een subsidie van het landelijk Programma Aardgasvrije Wijken. Dit programma stelt geld beschikbaar om Nederlandse wijken te helpen in 2028 van het aardgas af te gaan. Het Zwolse Berkum werd door het Rijk gezien als kansrijke wijk, omdat al goed wordt samengewerkt en waar ook andere wijken in Nederland (en Zwolle) van kunnen leren. Berkum is daarom aangewezen als proeftuin en heeft in totaal 4 miljoen euro subsidie gekregen. Hiervan wordt 3 miljoen nu ingezet voor de verduurzaming van koopwoningen in Berkum.

Lees verder »

Gratis hulp met woning energiezuiniger maken

Gratis hulp met woning energiezuiniger maken

Zwolle – Stichting Voor Elkaar Zwolle geeft Zwollenaren gratis hulp en advies bij het energiezuiniger maken van de (huur)woning. De hulp is bestemd voor mensen die energiebesparende maatregelen zelf niet kunnen betalen.

Stichting Voor Elkaar Zwolle doet dit samen met gemeente Zwolle, woningcorporaties en lokale welzijnsorganisaties via het project Warm Thuis Zwolle. Onder de hulp valt gratis advies en kleine of grote energiebesparende maatregelen. Door de stijgende energieprijzen ontvangt Voor Elkaar Zwolle steeds meer vragen van mensen die er financieel niet meer uitkomen. Het gaat hierbij niet alleen om mensen met een laag inkomen, aldus de stichting.

Lees verder »

Stadkamer opent drie nieuwe Informatiepunten Digitale Overheid

Stadkamer opent drie nieuwe Informatiepunten Digitale Overheid

Zwolle – Drie nieuwe Informatiepunten Digitale Overheid komen in vestigingen van Stadkamer. De informatiepunten in Aa-landen, Stadshagen en Zwolle-Zuid bieden steun aan inwoners die moeite hebben met het omgaan met de digitale overheid.

Burgemeester Peter Snijders: “De digitalisering van de dienstverlening van de overheid is voor veel mensen een uitkomst. Mensen zijn blij met de nieuwe mogelijkheden die het geeft. Helaas is dat niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Ook in Zwolle zijn er nog steeds mensen die niet digitaal vaardig zijn. Streven is dat in alle bibliotheken in Nederland Informatiepunten Digitale Overheid komen.”

Lees verder »

Werkzaamheden op twee kruisingen IJsselallee van 17 t/m 22 oktober

Werkzaamheden op twee kruisingen IJsselallee van 17 t/m 22 oktober

Zwolle – Op de kruisingen van de IJsselallee met de Spoolderbergweg en met de Nieuwe Veerallee worden van 17 tot en met 22 oktober de verkeerslichten vervangen.

Tijdens de werkzaamheden is het niet mogelijk om vanaf de IJsselallee af te slaan naar de Spoolderbergweg en Nieuwe Veerallee. Ook is het niet mogelijk om via deze wegen de IJsselallee op te rijden. Er worden omleidingen ingesteld. Nood- en hulpdiensten kunnen met hulp van verkeersregelaars wel door het werkgebied rijden.

Lees verder »

Afvalstoffenheffing Zwolle nog geen gelopen race, zorgen bij gemeenteraad over studenten en alleenstaanden

Afvalstoffenheffing Zwolle nog geen gelopen race, zorgen bij gemeenteraad over studenten en alleenstaanden

Zwolle – Er is nog veel onvrede over het nieuwe afvalstoffensysteem. Dat bleek maandag toen de gemeenteraad debatteerde over het voorstel van het college van burgemeester en wethouders.

Volgend jaar gaan Zwollenaren 1,70 euro betalen zodra ze de klep van de ondergrondse afvalcontainer openen. Daarnaast betalen meerpersoonshuishoudens jaarlijks een vast deel van 250 euro. Eenpersoonshuishoudens moeten hiervoor 233 euro per jaar gaan ophoesten. Oneerlijk en niet in verhouding, vinden meerdere politieke partijen. Ook de situatie van studenten stond centraal bij meerdere oppositiepartijen.

Lees verder »

Maatwerk voor afvaltarief onmogelijk door gebrekkig computersysteem bij belastingkantoor

Maatwerk voor afvaltarief onmogelijk door gebrekkig computersysteem bij belastingkantoor

Zwolle – De Zwolse gemeenteraad debatteert maandag over het voornemen van het college om volgend jaar een nieuw afvaltarief in te voeren. “Door goed te scheiden hebben Zwollenaren invloed op hoeveel afvalstoffenheffing zij uiteindelijk in een jaar betalen,” beweerde wethouder Paul Guldemond.

Dit blijkt niet voor iedereen te gelden. Studenten die op kamers wonen, Zwollenaren die een woning delen en senioren gaan zoals het zich nu aan laat zien onevenredig veel betalen. Met maatwerk zou het systeem eerlijker en betaalbaarder kunnen worden voor iedereen. Ook het principe van de vervuiler betaalt wordt dan recht gedaan. Ondanks de wens van diverse gemeenteraadsleden lijkt een gebrekkig computersysteem van het GBLT het struikelblok te zijn.

Lees verder »

Onrust onder studenten in Zwolle: ‘Gemeente beloont huisjesmelkers met tarief op restafval’

Onrust onder studenten in Zwolle: ‘Gemeente beloont huisjesmelkers met tarief op restafval’

Zwolle – Bewoners van kamers, veelal studenten, hebben het financieel zwaar. De zorgen nemen toe nu de gemeente Zwolle vanaf volgend jaar € 1,70 in rekening wil brengen voor iedere weggegooide vuilniszak.

Het ergert de jonge studenten dat huisjesmelkers de servicekosten fors zullen verhogen. Ook zijn studenten die trouw het afval scheiden de dupe van het gedrag van medebewoners die dit niet doen. De studenten, van wie de namen bekend zijn bij de redactie, staan met de rug tegen de muur. Ze hebben recht op huurbescherming en ze kunnen klagen bij de Huurcommissie. De toezichthouder kan een verhuurder dwingen de kamerhuur te verlagen. Ook kunnen ze een streep zetten door de servicekosten die de huurbazen in rekening brengen.

Lees verder »

Plan voor tien rijwoningen in De Tippe

Plan voor tien rijwoningen in De Tippe

Zwolle – Ontwikkelaar Heutink Groep gaat in De Tippe in Stadshagen tien rijwoningen ontwikkelen. Heutink Groep uit Genemuiden heeft de aanbesteding gewonnen die door de gemeente Zwolle was uitgeschreven voor de ontwikkeling en bouw op deze kavel.

Er komen vijf rijwoningen met twee verdiepingen en een plat dak. De andere vijf woningen krijgen drie lagen en een plat dak. “De woningen worden duurzaam en natuurinclusief ontwikkeld, waarbij ook rekening gehouden wordt met klimaatadaptatie en circulariteit,” aldus de gemeente. De locatie grenst aan het Weidepark, het toekomstige buurtpark van De Tippe.

Lees verder »

Ceintuurbaan deels afgesloten van 17 op 18 september

Ceintuurbaan deels afgesloten van 17 op 18 september

Zwolle – De druk bereden Ceintuurbaan in Zwolle is onderhevig aan slijtage en moet opnieuw worden geasfalteerd.

De gemeente meldt dat het gaat om asfaltering van de voorsorteervakken op de kruising met de Tesselschadestraat en Dokter van Heesweg (Isala ziekenhuis) in de rijrichtingen naar de N35, Marslanden en Raalte. De wegwerkzaamheden vinden plaats in de avond en nacht van 17 op 18 september.

Lees verder »