Verkoop kavels Scholtensteeg vanaf 2 februari van start

Verkoop kavels Scholtensteeg vanaf 2 februari van start

Zwolle – Op 2 februari 2019 start de verkoop van tien woon-werkkavels in de Scholtensteeg. Vanaf deze datum tot en met 6 maart 2019 kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor één van deze kavels. Met de verkoop biedt de gemeente de mogelijkheid om wonen en werken te combineren in een prachtig gebied aan de rand van Stadshagen.

Landelijk wonen en werken met vrij uitzicht en toch alle voorzieningen en het centrum van Zwolle op fietsafstand? Dat kan nu aan de rand van Stadshagen in de Scholtensteeg. De tien kavels die nu in de verkoop gaan, verzekeren de kopers van de ruimte en rust van de Mastenbroekerpolder. De stad Zwolle vormt de ‘achtertuin’. Weids wonen en werken tussen stad en land dus!

Lees verder »

Wonen en werken én zonnepanelen langs Scholtensteeg

Wonen en werken én zonnepanelen langs Scholtensteeg

Zwolle – Wonen en werken naar eigen inzicht combineren op dezelfde kavel op een schitterende locatie aan de Scholtensteeg. Dat wordt mogelijk nu burgemeester en wethouders een nieuwe kavelindeling in het ontwerpbestemmingsplan Scholtensteeg hebben vastgesteld. Naast deze kavels is in het plan ook ruimte gemaakt voor zonnepanelen op de geluidswal langs de Hasselterweg en nabij de spoorlijn naar Kampen.

B en w zetten hiermee het sein op groen voor een klein zonnepark (1 hectare) dat geheel voor en door de omwonenden is. Er is ruimte voor maximaal 3600 zonnepanelen.

Lees verder »

Verhalen over Zwolle: Daar zit een luchtje aan

Verhalen over Zwolle: Daar zit een luchtje aan

Zwolle – Op vrijdag 18 januari bent u van harte welkom bij de volgende avond in de reeks Verhalen over Zwolle. De avond heeft als titel: ‘Daar zit een luchtje aan’ en gaat over verdwenen en gevonden riolen en watergangen, hun functie en kansen voor de toekomst.

De avond bestaat uit twee presentaties. Archeoloog Michael Klomp neemt u mee van 16de-eeuwse riolen in de binnenstad naar het riool dat tijdens het archeologisch onderzoek aan de Hoogstraat werd gevonden. En natuurlijk naar het materiaal dat daarbij gevonden is en veel vertelt over de Zwollenaren die op het riool waren aangesloten. Mark Heideveld, beheermanager openbare ruimte bij de gemeente Zwolle, laat u de gevolgen zien van het dempen van de Martelaarsgracht in Assendorp. Hij gaat in op de waterproblematiek en de kansen voor klimaatadaptatie. Kortom, een gevarieerde avond vol historie én actualiteit.

Lees verder »

Zwolle zoekt nieuwe burgemeester

Zwolle zoekt nieuwe burgemeester

Zwolle – Burgemeester Henk Jan Meijer stopt in augustus 2019 als burgemeester en gaat dan met pensioen. Vanaf nu start de zoektocht naar de nieuwe burgemeester voor Zwolle. Na een zorgvuldig opgebouwd proces kiest de gemeenteraad voor de zomer de nieuwe burgemeester van Zwolle. Inwoners kunnen bij de eerste stap in deze zoektocht meedenken.

Meedenken
De eerste stap in de zoektocht is om een profielschets voor de vacature te maken. Om een beeld te krijgen van dit profiel nodigt de gemeenteraad inwoners graag uit om mee te denken. Naar welk boegbeeld moeten we op zoek en over welke eigenschappen moet hij of zij beschikken.

Lees verder »

Nashville-debat: in Zwolle is en blijft iedereen welkom

Nashville-debat: in Zwolle is en blijft iedereen welkom

Zwolle – Het college van B&W in Zwolle heeft kennis genomen van de discussie rond de Nederlandse Nashville-verklaring. Vanuit de Zwolse LHBTI-community is de gemeente gevraagd om de regenboogvlag te hijsen.

Het college is geraakt door de toon en inhoud van de discussie. In Zwolle is iedereen welkom en moet zichzelf kunnen zijn, ongeacht afkomst, religie, gender of geaardheid.

Lees verder »

Bernisse/Alm eerste Klimaatstraat in Zwolle

Bernisse/Alm eerste Klimaatstraat in Zwolle

Zwolle – De Bernisse en kleine Alm in de wijk Aa-landen krijgen een opknapbeurt. De woonomgeving, opritten en straten zijn verouderd, versteend en niet opgewassen tegen de klimaatveranderingen met hevige regenbuien. De vernieuwing van de buurt gebeurt met de ideeën van een Klimaatstraat en met inbreng en inzet van bewoners.

Een aantal bewoners nam contact op met de gemeente Zwolle, omdat ze ontevreden waren over de inrichting en onderhoud van hun woonomgeving. Wijkbeheerder Monique Wiegers: “Met deze bewoners ben ik de straat doorgelopen en hebben we alle punten verzameld die verbeterd kunnen worden. Wat ik heel bijzonder vond, was dat de bewoners direct al aangaven dat zij het ook wel zelf wilden doen.” Omdat  Bernisse in de top 25 staat van straten die te maken krijgen met ernstige wateroverlast bij hevige regenbuien, zag de gemeente een kans om samen met bewoners, waterschap WDOD en woningcorporatie SWZ van de straat een Klimaatstraat te maken.

Lees verder »

Wanningstraat klimaatbestendig en voetgangersvriendelijk opgeknapt

Wanningstraat klimaatbestendig en voetgangersvriendelijk opgeknapt

Zwolle – Bewoners van woonzorgcentrum Fermate kunnen nu het hele rondje lopen om de Wavinvijver en veiliger de straat oversteken. Met de opknapbeurt van de Wanningstraat is een wandelpad aangelegd dat aansluit op de stoep. De straat heeft een extra oversteekdrempel gekregen.

De Wanningstraat is klimaatbestendig opgeknapt met waterdoorlatende klinkers, waardoor regenwater makkelijker en sneller opgenomen kan worden in de grond. Daarmee voorkomen we wateroverlast en overstromingen bij hevige stortbuien. Ook het trottoir is vernieuwd en er zijn extra parkeervakken aangelegd. Bron: www.zwolle.nl

2019: Wij Zwolle

2019: Wij Zwolle

Zwolle – Volgens burgemeester Henk Jan Meijer, tijdens zijn nieuwjaarstoespraak, zijn we na Amsterdam de beste binnenstad van Nederland. In Amsterdam heeft het stadsbestuur de grote letters “I Amsterdam” op het Museumplein laten weghalen omdat die teveel de nadruk legden op het hedendaagse individualisme. Volgens burgemeester Meijer kunnen we in Zwolle beter spreken over “Wij Zwolle”. Na deze uitspraak kreeg hij een enthousiast applaus van de vele Zwollenaren die woensdagavond naar de nieuwjaarsbijeenkomst in de Spiegel waren gekomen.

Het gaat goed in Zwolle. Er worden vele initiatieven genomen. Zwollenaren geven hun stad een rapportcijfer 8, terwijl dat vijfentwintig jaar geleden nog een 7 was. Henk Jan Meijer is daar erg trots op: “Ik ben blij dat ik dat heb mogen meemaken.” Wel erkent hij dat het niet iedereen goed gaat. 6% van de Zwollenaren leven in armoede, waaronder vele kinderen. Niet iedereen is blij met een coffeeshop, windmolens of een zonnepanelenpark in zijn buurt: “Die reacties laten me echt niet koud, maar we moeten het goed doen voor de inwoners van nu en van 2030.” Bijna 10% van de Zwollenaren is laaggeletterd en ook dat vraagt aandacht. “Bij de gemeente Zwolle willen we ervoor zorgen dat mensen die zorg nodig hebben het ook echt krijgen.”

Lees verder »

Station Zwolle Stadshagen uiterlijk in december 2019 open

Station Zwolle Stadshagen uiterlijk in december 2019 open

Zwolle – Reizigers kunnen uiterlijk vanaf december 2019 in- en uitstappen op station Zwolle Stadshagen. Dat is de gezamenlijke inzet van de provincie Overijssel, Keolis Nederland, ProRail en de gemeenten Zwolle en Kampen. De betrokken partijen hebben afgesproken dat met onder andere aanpassingen op en rond het spoor van de Kamperlijn en het sneller keren van de trein op station Zwolle een dienstregeling met een stop op station Zwolle Stadshagen mogelijk is.

Na de constatering, in december 2017, dat de bodem onder de Kamperlijn te slap is voor een snelheid van 140 km/uur was een stop op station Zwolle Stadshagen niet mogelijk. In de eerste helft van 2018 zijn er door ProRail 42 verschillende oplossingsrichtingen onderzocht. In het afgelopen jaar zijn de haalbaarheid, kosten en tijdsduur van de maatregelen voor het verbeteren van de stabiliteit van de bodem en het gebruik van het station besproken door de betrokken partijen. Zij constateerden eerder al dat het niet haalbaar is om maatregelen uit te voeren voor het verstevigen van de bodem om toch 140 km/uur te kunnen rijden. Hiervoor variëren de kosten tussen de 35 en 100 miljoen euro.

Lees verder »

Oplevering infrastructuur en bruggen Hessenpoort

Oplevering infrastructuur en bruggen Hessenpoort

Zwolle – Op woensdag 19 december 2018 was het feest op Hessenpoort. Na maanden van voorbereiding en hard werken werd het eerste deel van de nieuwe wegen, fietspaden, een brug en een fietsbrug opgeleverd. Als aftrap opende wethouder René de Heer symbolisch de nieuwe fietsbrug, vlakbij het nieuwe pand van Wehkamp, op Hessenpoort.

Beter bereikbaar
Door de gemeenteraad werd begin 2018 het besluit genomen dat er op Hessenpoort, naast de al geplande wegen en een brug, ook een fietsbrug en een aantal fietspaden moest komen. De bruggen zijn inmiddels aangelegd door Salverda Bouw. Tevens is Hoornstra-Ophof Infra BV bezig met de afrondende werkzaamheden voor de nieuwe wegen en een deel van de nieuwe fietspaden. Na oplevering van de werkzaamheden is Hessenpoort beter bereikbaar voor auto- en fietsverkeer.

Lees verder »

Snelheid autoverkeer in fietsstraten geëvalueerd

Snelheid autoverkeer in fietsstraten geëvalueerd

Zwolle – Gemeente Zwolle heeft in oktober in vijf fietsstraten de snelheid van het gemotoriseerde verkeer gemeten. Dit naar aanleiding van klachten van omwonenden en weggebruikers over het snelheidsgedrag van gemotoriseerd verkeer in deze straten. De metingen zijn verricht in de Wilhelminasingel, de Tesselschadestraat, de Kamperweg, de Van Karnebeekstraat en de Zwarteweg. Dit zijn de fietsstraten waar meer auto’s, bussen en vrachtwagens rijden dan in de andere fietsstraten. Uit de metingen blijkt dat alleen op de Kamperweg structureel te hard wordt gereden.

In fietsstraten is de auto te gast en geldt voor gemotoriseerd verkeer de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Op de Kamperweg blijkt de gemiddelde snelheid een stuk hoger te liggen, namelijk 39 km/u. De huidige indeling van de weg; namelijk de ruime opzet, geen bebouwing en de lange overzichtelijke straat, nodigen kennelijk uit tot harder rijden. Gemeente Zwolle gaat in de eerste helft van 2019 verkennen welke aanpassingen aan de weg zelf mogelijk zijn om de snelheid van het verkeer omlaag te brengen.

Lees verder »

Zwolle is een veilige stad om in te wonen

Zwolle is een veilige stad om in te wonen

Zwolle – Zwolle is een veilige stad. Dat lees je terug in recente politiecijfers. Ook uit het Buurt-voor-Buurt onderzoek van de gemeente blijkt dat Zwollenaren zich veilig voelen in hun buurt. Veiligheid is echter geen vanzelfsprekendheid.

Zwolle veilig houden vraagt continue aandacht van de gemeente, politie, het Openbaar Ministerie en de Veiligheidsregio. In de Veiligheidsvisie 2019-2022 beschrijven b en w hoe zij de komende jaren met partners werken aan de veiligheid in Zwolle.

Lees verder »