Gemeente Zwolle doet mee aan de Nationale Duurzame Huizen Route op 2 en 9 november

Gemeente Zwolle doet mee aan de Nationale Duurzame Huizen Route op 2 en 9 november

Zwolle – Veel mensen willen aan de slag met het energiezuinig maken van hun huis, maar waar begin je? Een verhaal van iemand uit de buurt helpt daarbij. Via het onafhankelijke platform ‘Duurzame Huizen Route’ delen huiseigenaren hun ervaringen met het duurzamer maken van hun woning. Op zaterdag 2 en 9 november openen in het hele land huiseigenaren hun deuren. Een unieke kans voor iedereen die zelf aan de slag wil gaan met duurzaam bouwen en wonen.

Gemeente Zwolle ondersteunt de Duurzame Huizen Route om samen met deelnemende huiseigenaren steeds meer inwoners te informeren over de voordelen van duurzaam wonen. “Het is mooi om goede voorbeelden onder de aandacht te brengen tijdens de Duurzame Huizen Route. Bezoekers horen ervaringen uit de eerste hand en ontdekken dat energiezuinig wonen ook voor meer comfort zorgt,” aldus wethouder Monique Schuttenbeld. “Trots ben ik dat vorig jaar een huis in Zwolle door de Duurzame Huizen Route is uitgeroepen tot het duurzaamste huis van Nederland!”

Lees verder »

Zwolle krijgt acht ton extra voor inburgering

Zwolle krijgt acht ton extra voor inburgering

Zwolle – Zwolle krijgt 800.000 euro extra voor de inburgering van statushouders. Met dat geld kan Zwolle nog eens 250 statushouders helpen. Ook kan de gemeente zich beter voor-bereiden op de nieuwe inburgeringswet. De hulp bestaat onder meer uit het voorkomen van hardnekkige schulden en inburgering ‘op maat’, waardoor statushouders sneller kunnen doorgroeien naar werk of opleiding.

Al eerder stelde de gemeenteraad voor dit jaar en volgend jaar vijf ton beschikbaar voor ‘Nieuwe Zwollenaren’. Met een grote groep statushouders is inmiddels gestart. Ze krijgen een persoonlijk plan, een gesprekstraining en hulp bij budgetteren om uit de schulden te blijven. Maar de grote rol die gemeenten vanaf 2021 bij inburgering krijgen, blijft een hele kluif. Daarom heeft het ministerie extra geld vrijgemaakt. Zwolle krijgt daarvan 300.000 euro voor 2020 en 2021.

Lees verder »

LED Zwolle shine!

LED Zwolle shine!

Zwolle – Heeft u de Peperbus al anders zien kleuren? Hiermee wil de gemeente inwoners van Zwolle uitnodigen om tijdens een inloopavond hun licht te laten schijnen over Zwolle en helpen Zwolle nog mooier te maken.

Een goede verlichting draagt bij aan een aantrekkelijke Zwolse binnenstad. De gemeente Zwolle zorgt voor de openbare (stads)verlichting. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor de sfeerverlichting of ‘stadsilluminatie’ van de binnenstad. Daarover gaat het lichtplan.

Lees verder »

Gemeente start verkoop van 23 vrije kavels in Breezicht

Gemeente start verkoop van 23 vrije kavels in Breezicht

Zwolle – De gemeente start op woensdag 25 september 2019 met de verkoop van 23 ruime kavels voor vrijstaande woningen in de nieuwste wijk van Stadshagen. Op 25 september vindt de inloopbijeenkomst plaats. Inschrijven kan tot en met dinsdag 15 oktober 2019.

Breezicht is de jongste wijk in Stadshagen. Het wordt een gevarieerde wijk, waar je zowel kunt huren als kopen. De woningen in Breezicht liggen allemaal wat verhoogd op terpen in het landschap, in de lager gelegen delen wordt het water geborgen. De buurt sluit met zijn open structuur goed aan bij de rest van Stadshagen, maar ook bij het weidse polderlandschap ten noorden van Zwolle.

Lees verder »

D66: Maak met de Batlamp Zwolle veilig voor mens en dier

D66: Maak met de Batlamp Zwolle veilig voor mens en dier

Zwolle – De gemeente heft onlangs besloten om de looproute vanaf de parkeerplaats van het Provinciehuis naar Parkpaviljoen de Wezenlanden te verlichten. D66 wil van het college weten in hoeverre er rekening gehouden wordt met lichtverstoring voor vleermuizen. Volgens burgerraadslid Sander van Dijk zou de inzet van een zogeheten Batlamp uitkomst kunnen bieden.

Recentelijk werden de resultaten van het faunaonderzoek van de gemeente Zwolle bekend gemaakt. Uit dit onderzoek blijkt dat er verschillende bijzondere en beschermde plant- en diersoorten voorkomen, zoals vleermuizen.Van Dijk geeft aan dat de gemeente zich bewust is van de dieren. “Ze hebben een beschermde status volgens de Wet natuurbescherming en daarom wordt er al gewerkt om Zwolle een goede leefomgeving te laten zijn voor de vleermuis”. De gemeente doet dit bijvoorbeeld door in te zetten op natuurinclusief bouwen.

Lees verder »

Ontmoetingsdag Zwolse gemeenteraad

Ontmoetingsdag Zwolse gemeenteraad

Zwolle – In het kader van de jaarlijkse Ontmoetingsdag van de raad gaan vrijdag 13 september de raads- en burgerleden gezamenlijk op pad om bij organisaties langs te gaan voor een kennismakingsbezoek.

In de ochtend verzamelen raads- en burgerleden zich bij Cibap, vakschool voor Verbeelding, voor een gezamenlijk ochtendprogramma met raadsleden uit Almere. Gestart wordt met een themabijeenkomst over regionale samenwerking en afsluitend is er een rondleiding door de vakschool. Na de lunch gaan de Zwolse raadsleden verspreid over drie groepen op de fiets op pad naar Abbott, Buitengoed De Herfte, Regionaal Bureau Zelfstandigen, de Kamperpoort en Toegankelijk Zwolle en worden ze bijgepraat over Stedelijke Ontwikkelingen. De dag wordt rond 17.00 uur afgesloten bij Oliemolen De Passiebloem.

Lees verder »

LED Zwolle shine

LED Zwolle shine

Zwolle – De Peperbus ‘shined’ vanaf vandaag tot 18 september in een bijzonder licht. Met deze actie nodigt de gemeente inwoners uit mee te denken over een lichtplan voor de binnenstad.

Doel van het lichtplan is om de binnenstad ook in het donker zo aantrekkelijk en gastvrij mogelijk te maken. Onder het motto: LED Zwolle shine! wordt op 18 september een inloopavond in Het Refter georganiseerd.

Lees verder »

Verkeershinder Diezerkade in beide richtingen

Verkeershinder Diezerkade in beide richtingen

Zwolle – De gemeente Zwolle voert wegwerkzaamheden uit aan de Diezerkade. In verband met deze werkzaamheden is de Diezerkade ter hoogte van de kruising met de Burgemeester Drijbersingel gestremd voor autoverkeer van maandag 9 september 09.00 uur t/m donderdag 12 september 17.00 uur.

Er wordt geprobeerd om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Autoverkeer kan vanaf de rotonde De Brink de Diezerkade inrijden en afslaan naar het Diezerplein. Fietsers kunnen naar de binnenstad en weer terug, maar zullen af moeten stappen. Voor voetgangers blijft de Diezerkade bereikbaar. Bezorgend verkeer van winkels aan de Diezerkade kan alleen vanaf de rotonde bij Stroomberg de Diezerkade bereiken en zullen of via het Diezerplein of achteruit terug moeten rijden naar de rotonde.

Lees verder »

Park de Weezenlanden krijgt extra verlichting

Park de Weezenlanden krijgt extra verlichting

Zwolle – De looproute vanaf de parkeerplaats, via de onderdoorgang van het provinciehuis, naar Parkpaviljoen de Wezenlanden krijgt verlichting. Het gaat om verlichting die niet fel schijnt. De looproute langs het Almelose Kanaal blijft vanwege de flora en fauna onverlicht.

De verlichting komt langs de paden vanaf de onderdoorgang van het provinciehuis naar het paviljoen. Gebruikers van het park en bezoekers die hun auto op het parkeerterrein van het provinciehuis parkeren, kunnen zo vanaf het najaar in de avonduren via de verlichte wandelpaden hun route vervolgen.

Lees verder »

Marsweg in herfst afgesloten vanwege werk aan viaduct

Marsweg in herfst afgesloten vanwege werk aan viaduct

Zwolle – In verband met de aanpassing van het spoorviaduct is het fietspad langs de Marsweg tot eind oktober afgesloten voor fietsverkeer. De weg is voor autoverkeer afgesloten van 13 september tot 7 oktober aanstaande.

ProRail werkt in het kader van Zwolle Spoort aan het spoor richting Emmen en Meppel. Onderdeel van de werkzaamheden is ook de aanpassing van een aantal spoorviaducten, waaronder het viaduct in de Marsweg. Daarvoor is het nodig de rijbanen en het fietspad af te sluiten.

Lees verder »

Rekenkameronderzoek risicomanagement gemeente Zwolle afgerond

Rekenkameronderzoek risicomanagement gemeente Zwolle afgerond

Zwolle – De Rekenkamercommissie van de gemeente Zwolle heeft onderzoek gedaan naar het risicomanagement binnen de gemeente. Hierbij is onderzocht hoe het risicomanagementbeleid in de gemeente Zwolle functioneert. Belangrijkste conclusie is dat de organisatie de laatste jaren flinke stappen heeft gezet in de ontwikkeling van het risicomanagement.

In 2007 deed de toenmalige Rekenkamercommissie al een onderzoek naar het risicomanagementbeleid bij grote projecten. Ook in 2015 was het risicomanagement onderwerp van onderzoek, toen naar aanleiding van de asbestproblematiek en de projectoverschrijdingen bij de herhuisvesting van de Stadkamer. De Rekenkamercommissie concludeert dat vrijwel alle aanbevelingen van deze twee onderzoeken zijn opgevolgd en dat de laatste aanbevelingen in uitvoering zijn.

Lees verder »

Wethouder René de Heer haalt angel uit debat over illegaal bruiloftsfeest

Wethouder René de Heer haalt angel uit debat over illegaal bruiloftsfeest

Zwolle – Wethouder René de Heer was als privépersoon op 29 juni aanwezig bij een illegaal huwelijksfeest in het natuurgebied bij de Noorderkolk in het Westerveldse Bos. Dit heeft in de stad tot veel beroering geleid. Het echtpaar had geen vergunning om hun huwelijksdag in dit kwetsbare natuurgebied te houden, maar heeft willens en wetens zonder toestemming van de gemeente toch doorgezet.

Daarover heeft de gemeenteraad maandagavond tot 2 uur ’s nachts een pittig debat gevoerd met de wethouders Dogger en De Heer. Handhavers van de gemeente en politie hebben dit die dag met eigen ogen waargenomen, maar hebben op dat moment niet ingegrepen. Dit riep veel vragen op in de stad en bij de gemeenteraad. Volgens Sonja Paauw van D66 werd daarmee de schijn gewekt dat ze dat mogelijk niet durfden omdat er een wethouder bij het feest aanwezig was. Volgens Youcef Ben Ali van de PvdA schaadt deze beeldvorming over integriteit het aanzien van het openbaar bestuur.

Lees verder »