Zwolle investeert in kunst, cultuur, toerisme en evenementen

Zwolle investeert in kunst, cultuur, toerisme en evenementen

Zwolle – Zwolle wil een cultureel en toeristisch aanbod dat past bij een grote stad. Daarom wordt er de komende jaren fors geïnvesteerd in kunst, cultuur, toerisme en evenementen. De gemeente Zwolle vindt dat de stad niet alleen groeit door de komst van meer huizen en bedrijven, maar ook door een sterk cultureel en toeristisch klimaat.

Het trekt kenniswerkers, innovatieve ondernemers en starters aan. In lijn met het Cultureel en Toeristisch Perspectief stelt het college voor om meer te investeren in kunst- en cultuur in de stad en in de wijken. Daarnaast komt er extra geld voor cultuurgezelschappen, talentontwikkeling, werk- en speelplekken voor kunstenaars, nieuwe evenementen en toeristisch aanbod.

Lees verder »

Ruim zes jaar buurttuin Zeeheldenbuurt Zwolle

Ruim zes jaar buurttuin Zeeheldenbuurt Zwolle

Zwolle – “Iedereen mag meedoen. Er zijn geen verplichtingen, het is geheel vrijblijvend. Wil je maar een paar keer per jaar meehelpen in de tuin, dan is dat ook prima. Je mag hoe dan ook af en toen een bosje bloemen plukken of een takje kruiden knippen. Dan heb je er als buurtbewoner ook plezier van.”

Marjan Al-sett is een van de initiatiefnemers voor de buurttuin aan de Keijzerstraat in Wipstrik. Elke eerste en derde zaterdag van de maand tuinieren de bewoners van 14.00 tot 15.00 uur. En dat nu al weer ruim zes jaar. Vanwege een verbouwing stond er een bouwkeet op het grasveld. Nadat die weg was, bleef er een lelijk braakliggend terrein over. Afzonderlijk van elkaar bedachten drie buurvrouwen dat dat een mooie plek zou zijn voor een buurttuin.

Lees verder »

‘Live’ Spoorcafé over de loopbrug over het spoor

‘Live’ Spoorcafé over de loopbrug over het spoor

Zwolle – Binnenkort is er weer een ‘live’ Spoorcafé. Deze keer gaat het Spoorzone-team met inwoners en andere betrokkenen in gesprek over het definitieve ontwerp van de passerelle, de unieke loopbrug over het spoor. Op woensdag 13 oktober is iedereen vanaf 19.30 uur van harte welkom bij Brainz, Lübeckplein 68.

Met de loopbrug krijgt Zwolle een unieke, opgetilde straat die het historische centrum verbindt met de Spoorzone, het vernieuwde gebied aan de andere kant van het spoor dat volop in ontwikkeling is. De brug is een belangrijke aanjager van de ontwikkeling van de Spoorzone, en brengt twee werelden bij elkaar. En dat op een duurzame manier. De nieuwe brug wordt namelijk heel duurzaam gebouwd, er komt volop groen op en er is zelfs plek voor water.

Lees verder »

Zwolle wint aanmoedigingsprijs toegankelijke gemeente

Zwolle wint aanmoedigingsprijs toegankelijke gemeente

Zwolle – Donderdagmiddag maakte de VNG bekend dat gemeente Zwolle de aanmoedigingsprijs krijgt in de strijd om de meest toegankelijke gemeente. Er waren nog vijf gemeenten in de race, winnaar is de Limburgse gemeente Stein.

Zwolle krijgt de aanmoedigingsprijs, omdat ze ondanks de lastigheid van een historische binnenstad met monumentale panden veel aandacht heeft voor de toegankelijkheid van de buitenruimte en publieke gebouwen en voorzieningen en daar op een creatieve manier mee omgaat. Zo is er voor bezoekers van de Sassenpoort (die geen lift heeft) met een fysieke beperking een virtual reality tour gemaakt en voor mensen met een visuele beperking is er en 3D voelbaar uitzicht.

Lees verder »

Gezondheidsbeleid Zwolle beoogt preventie en gelijke kansen

Gezondheidsbeleid Zwolle beoogt preventie en gelijke kansen

Zwolle – Gezondheid behelst veel méér dan alleen ‘niet ziek’ worden. Daarom zet de gemeente Zwolle de komende jaren in op meer aandacht voor preventie, een gezonde leefstijl en gezonde leefomgeving.

Speciale hulp en aandacht komt er voor Zwollenaren die er niet of minder gemakkelijk in slagen om gezond, vitaal en weerbaar door het leven te gaan. Dit staat in de door B & W vastgestelde Beleidsagenda Gezondheid 2022 – 2026. Het verkleinen van gezondheidsverschillen wordt de komende jaren het centrale thema voor de gemeente.

Lees verder »

Zwollenaren profiteren van gratis advies en inkoopactie voor isolatie

Zwollenaren profiteren van gratis advies en inkoopactie voor isolatie

Zwolle – De energierekening stijgt voor iedereen de komende jaren. Daarom organiseert de gemeente Zwolle een aantal activiteiten om Zwollenaren te helpen bij het besparen van energie.

Als woningeigenaar in de gemeente Zwolle kun je binnenkort profiteren van een korting op het isoleren van jouw woning. Daarnaast krijg je een gratis webinar aangeboden over hoe je in en om het huis energie kunt besparen. Gemeente Zwolle is hiervan initiatiefnemer, en werkt samen met Duurzaam Bouwloket, het energieloket van de gemeente. Doel van de actie en het webinar is om inwoners op weg te helpen bij energiebesparing en verduurzamen van hun huis.

Lees verder »

Gemeente koopt twee kunstwerken aan

Gemeente koopt twee kunstwerken aan

Zwolle – De gemeente Zwolle koopt twee beelden aan. Het gaat om een beeld van John Isaacs en één van Floor Coolsma. Beide kunstwerken waren dit jaar te zien in Zwolle als onderdeel van twee kunstmanifestaties: de lustrumviering van de Stichting Kunstwegen en de IJsselbiënnale.

Zwolle verstrekte voor deze twee manifestaties subsidie. “Met de aanschaf van twee beelden kunnen we de tijdelijke beschikbaarheid omzetten naar een definitieve plek in Zwolle”, aldus cultuurwethouder Monique Schuttenbeld.

Lees verder »

Vergunningplicht voor risicovolle vechtsportevenementen in Zwolle

Vergunningplicht voor risicovolle vechtsportevenementen in Zwolle

Zwolle – Burgemeester Snijders heeft een aantal categorieën vechtsportevenementen aangewezen waarvoor voortaan een vergunning moet worden aangevraagd. Het gaat om commerciële evenementen waarbij een verhoogde kans bestaat op ongewenste situaties rond en tijdens het evenement.

De vergunningplicht geldt voor evenementen waar deelnemers een grote kans lopen op ernstig lichamelijk letsel (bijvoorbeeld hersenschade als gevolg van stoten en trappen tegen het hoofd), waar een groot risico bestaat op geweldsincidenten en voor evenementen waarvan organisatoren of begeleiders kwetsbaar zijn voor illegale handelingen of waar mogelijk sprake is van banden met criminele organisaties

Lees verder »

Foto-expositie ‘Open je ogen voor mensenhandel’ op Rodetorenplein

Foto-expositie ‘Open je ogen voor mensenhandel’ op Rodetorenplein

Zwolle – De reizende foto-expositie ‘Open je ogen voor mensenhandel’ staat van 7 tot en met 26 oktober op het Rodetorenplein in Zwolle. De expositie bestaat uit dertig portretten en verhalen van slachtoffers van mensenhandel.

Dertig paar indringende ogen waarin de duistere wereld van mensenhandel weerspiegeld wordt. Dertig schrijnende verhalen van vrouwen, mannen, jongens en meisjes. Mensen die gedwongen worden om in de prostitutie te werken, die drugs moeten verhandelen onder bedreiging, die werken onder zeer slechte omstandigheden en hun salaris moeten afstaan. De expositie brengt de ernst en diversiteit van mensenhandel in beeld en laat zien dat het onder onze ogen plaatsvindt. De expositie is gratis te bezoeken.

Lees verder »

Oostkant Hessenpoort in beeld voor duurzame energieprojecten

Oostkant Hessenpoort in beeld voor duurzame energieprojecten

Zwolle – Zwolle en haar noordelijke en oostelijke buurgemeenten dragen bij aan de opwekking van duurzame energie. De komende decennia wordt hard gewerkt aan het behalen van de klimaatdoelstellingen, waaronder een aardgasvrij Zwolle in 2050.

Voor nieuwe energieprojecten is ruimte nodig. Die ruimte is aanwezig op en nabij bedrijventerrein Hessenpoort. Het idee is om aan de rand van Hessenpoort de komende jaren verschillende energieprojecten te clusteren. In dit energiecluster is ruimte voor twee alternatieven voor aardgas: waterstof en groen gas. Ook is er plek voor meer capaciteit en verzwaring van de elektriciteitsnetten. Hierdoor kunnen er straks bijvoorbeeld ook weer grote zonnedaken worden aangesloten.

Lees verder »

Nieuwe inrichting Azaleapark Assendorp

Nieuwe inrichting Azaleapark Assendorp

Zwolle – Het Azaleapark in Assendorp zal opnieuw worden ingericht. Daarmee worden spelen, groen, parkeren en een waterberging bij hevige buien gecombineerd in een beter en mooier park.

Enkele jaren geleden hebben betrokken bewoners zich gemeld met ideeën ter verbetering van het Azaleapark. Groen, sport en spel voor de buurt diende nodig te worden verbeterd. De gemeente stelde van haar kant al eerder vast dat dit park een van de weinige groene plekken is om overtollig water van hoosbuien gecontroleerd op te vangen en in de bodem te laten zakken. Volgens de Zwolse wateroverlastkaart is de wijk Assendorp zeer gevoelig voor wateroverlast tijdens hevige neerslag.

Lees verder »

Nazorg voor inwoners Zwolle met aflopende TONK/TOZO-5 regeling

Nazorg voor inwoners Zwolle met aflopende TONK/TOZO-5 regeling

Zwolle – Inwoners en ondernemers waarvan binnenkort hun TONK-regeling of TOZO-5 regeling afloopt, krijgen in de komende maand een uitnodiging voor een gesprek met de gemeente Zwolle.

Het gesprek is bedoeld voor degenen die verwachten ook na 1 oktober het (financieel) moeilijk te hebben, veroorzaakt door Corona-gerelateerde zaken. Tijdens het gesprek wordt gekeken naar verschillende mogelijkheden waar inwoners en ondernemers gebruik van kunnen maken.

Lees verder »