Zwolle heeft huishoudboekje op orde

Zwolle heeft huishoudboekje op orde

Zwolle – Vrijdag heeft de gemeenteraad de hele dag vergaderd over de begroting van 2020. Om half tien begonnen en met enkele korte pauzes tot kwart over acht doorgegaan. Volgens de gemeenteraadsleden hebben de Algemene Beschouwingen over de begroting nog nooit zo lang geduurd. “In het verleden waren we om zes uur klaar.”

Burgemeester Peter Snijders zat voor de eerste keer een begrotingsbehandeling voor en wellicht dat hij in de toekomst wat strakker de hand gaat houden aan de spreektijden van de raadsleden. Aan het eind van de dag werd de door het college van Burgemeester & Wethouders voorgestelde begroting door alle partijen gesteund behalve de Socialistische Partij, die tegenstemde omdat er volgens deze partij te weinig aan armoedebestrijding wordt gedaan.

Lees verder »

Verkeersmaatregelen binnenstad tijdens intocht Sinterklaas

Verkeersmaatregelen binnenstad tijdens intocht Sinterklaas

Zwolle – Op zaterdag 16 november komen Sinterklaas en zijn Pieten per boot naar de binnenstad van Zwolle. Ze varen via het Zwols IJsselkanaal en het Zwarte Water naar de binnenstad waar de boot bij het Rodetorenplein aanmeert.

Om circa 14.30 uur wordt de Sint door burgemeester Peter Snijders samen met de Zwolse kinderen verwelkomd op het Rodetorenplein. Na groots ontvangst en (muzikale) activiteiten gaan Sint en de Pieten in optocht door de binnenstad. De intocht en optocht hebben gevolgen voor het verkeer.

Lees verder »

Inwoners Zwolle kunnen deze jaarwisseling een vuurwerkvrije straat organiseren

Inwoners Zwolle kunnen deze jaarwisseling een vuurwerkvrije straat organiseren

Zwolle – Inwoners van Zwolle kunnen deze jaarwisseling met hun buren afspreken dat (een deel van) hun straat vuurwerkvrij is. De gemeente doet met oud & nieuw 2019/2020 een proef met vrijwillig vuurwerkvrije straten.

Dat heeft de gemeenteraad maandagavond besloten. Bewoners maken zelf afspraken met hun buren over het afsteken van vuurwerk. De gemeente ondersteunt hen bij het uitdragen van de gemaakte afspraken.

Lees verder »

Stationsweg eerder open voor alle verkeer dan verwacht

Stationsweg eerder open voor alle verkeer dan verwacht

Zwolle – De Stationsweg is weer open voor al het verkeer. De weg zou tot zaterdagavond acht uur gesloten zijn voor auto’s. Dit in verband met werkzaamheden. De klus verliep zo voorspoedig dat de weg zaterdagmiddag om drie uur weer konden worden vrijgegeven.

Sinds vrijdag negen uur was de brug tussen de Stationsweg en de Westerlaan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De tijdelijke afsluiting was nodig in verband met het werk aan de bouwkuip van de nieuwe ondergrondse fietsenstalling op het Stationsplein.

Lees verder »

Nieuwe regels voor het verbouwen van een woning naar meerdere kleine woningen

Nieuwe regels voor het verbouwen van een woning naar meerdere kleine woningen

Zwolle – Steeds vaker worden huizen in Zwolle verbouwd naar meerdere, kleine woonruimtes. Dit komt door het tekort aan huizen, maar ook doordat steeds meer mensen alleen of met twee personen wonen en dus een kleinere woonruimte nodig hebben. Ook na het slopen van huizen of winkels komen er vaak appartementen of studio’s voor terug. Dit levert nieuwe woonplekken op, maar met meer bewoners in de straat kan er ook overlast komen. Vorig jaar liet het college al weten nieuwe regels op te willen stellen voor zelfstandige woonruimtes, zoals appartementen. Die regels zijn nu klaar. De gemeente Zwolle kan hiermee nog beter zorgen voor een goede kwaliteit en mix van woningen in de stad.

Vooral in het centrum van Zwolle worden huizen gekocht en daarna verbouwd tot appartementen en studio’s. Woningen voor gezinnen verdwijnen en er komen steeds meer appartementen bij. Doordat er meer mensen wonen is er bijvoorbeeld meer verkeer in de straat. Ook kunnen bewoners last hebben van meer geluid in de buurt.

Lees verder »

Zwolle kiest definitief scanauto voor parkeercontroles

Zwolle kiest definitief scanauto voor parkeercontroles

Zwolle – Het controleren van kentekens van geparkeerde auto´s met een speciale scanauto werkt zo goed, dat de gemeente deze auto definitief wil inzetten voor parkeerhandhaving en mogelijk later ook voor andere metingen. Burgemeester en wethouders stellen de raad daarom voor te investeren in de inzet van de auto en van extra controleurs.

Tot begin vorig jaar werden de kentekens van geparkeerde auto´s gescand door parkeerwachters die rondliepen met een handscanner. In mei 2018 startte de gemeente een proef met een scanauto. De verwachting was dat met de auto sneller en intensiever een groter gebied kon worden gecontroleerd.

Lees verder »

Gemeente wil stevige sociale basis voor inwoners

Gemeente wil stevige sociale basis voor inwoners

Zwolle – De gemeente Zwolle wil graag dat inwoners zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Inwoners die daar zorg en ondersteuning bij nodig hebben, krijgen dat zoveel mogelijk in hun dagelijkse leven. Dichtbij huis, in hun eigen vertrouwde omgeving. Voor wie dat nodig heeft, is er zwaardere en meer gespecialiseerde zorg. De gemeente werkt toe naar een sociale basis, die beter aansluit bij de behoefte van de inwoner. Dit staat in de door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde hervormingsagenda sociaal domein.

Om deze sociale basis te realiseren is een andere denk- en werkwijze nodig bij de gemeente en bij de partners die de zorg zorg verlenen. Wethouder Klaas Sloots: “Hier zit meteen de grootste uitdaging. We moeten nog meer denken vanuit de inwoner, nog meer bekijken wat zijn precieze vraag is. Nu kijken we nog teveel naar het beschikbare zorg- en ondersteuningsaanbod. Terwijl hij met een andere oplossing misschien veel beter is geholpen.”

Lees verder »

Werk aan de weg op diverse locaties

Werk aan de weg op diverse locaties

Zwolle – Vanaf 4 november aanstaande vinden er werkzaamheden aan de weg plaats aan de Campherbeeklaan en de Commissarislaan. Op de kruising van de Westerholterallee met de Blaloweg worden de verkeerslichten vervangen. De werkzaamheden hebben gevolgen voor het verkeer.

Vanaf maandag 4 november tot en met vrijdag 6 december voert Schagen Infra BV werkzaamheden aan de Campherbeeklaan uit. Deze vinden plaats tussen de Abelenlaan en Lorentzlaan. Het gaat om het vervangen van klinkers en het plaatsen van putten. Tijdens de werkzaamheden geldt een omleiding via de Abelenlaan, Erasmuslaan en de Lorentzlaan. De omleiding is met gele borden aangegeven.

Lees verder »

Horecagelegenheid in het Statenzaalcomplex

Horecagelegenheid in het Statenzaalcomplex

Zwolle – Een horecagelegenheid in de leeszaal én in de binnentuin, diverse culturele activiteiten, activiteiten gericht op de democratie, hotelkamers en een hostel. Dát zijn de plannen voor de invulling van het Statenzaalcomplex (1898).

Het college heeft besloten dat er met de combinatie ‘Pelsertoren en Horeca Mannen’ en met de door hen ingediende plannen geprobeerd gaat worden om te komen tot een huurovereenkomst voor het Statenzaalcomplex.

Lees verder »

Mobiliteit brengt Zwolle verder

Mobiliteit brengt Zwolle verder

Zwolle – Een gastvrije en bereikbare stad, een veilige en toegankelijke stad en een innovatieve en vitale wereldfietsstad. Dat zijn de drie pijlers in de mobiliteitsvisie Zwolle 2020-2030 die burgemeester en wethouders hebben vastgesteld. Met het nieuwe verkeersbeleid spelen ze in op de verdere groei en verstedelijking van Zwolle en willen ze die groei mogelijk maken.

Zwolle is een gastvrije stad en een belangrijk vervoersknooppunt. Het is de stad waar het meest gefietst wordt in de wereld, Zwolle is het tweede spoorknooppunt van Nederland én de stad heeft een uitstekende autobereikbaarheid. B en w willen die gastvrijheid én de goede bereikbaarheid behouden en versterken.

Lees verder »

Zwolle derde in categorie Grote gemeente met schoonste winkelgebieden

Zwolle derde in categorie Grote gemeente met schoonste winkelgebieden

Zwolle – De gemeente Zwolle is derde geworden in de categorie ‘Grote gemeente met schoonste winkelgebieden’ in de verkiezing van het Schoonste Winkelgebied 2019.

Uit het onderzoek, dat afgelopen zomer plaatsvond, blijkt dat de bezoekers van gemeente Zwolle tevreden zijn over de aanwezigheid van het decoratieve groen en de bestrating in de winkelgebieden. Het onderzoek toont ook aan dat er in de winkelcentra geen tot weinig grote en kleine stuks zwerfafval zijn aangetroffen.

Lees verder »

Bypass tussen Stationsweg en Westerlaan tijdelijk afgesloten

Bypass tussen Stationsweg en Westerlaan tijdelijk afgesloten

Zwolle – Van vrijdag 1 november 9.00 uur tot en met zaterdag 2 november 20.00 uur is de tijdelijke brug (bypass) tussen de Stationsweg en de Westerlaan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De tijdelijke afsluiting is nodig in verband met het werk aan de bouwkuip van de nieuwe ondergrondse fietsenstalling op het Stationsplein.

Om fietsers straks veilig en droog de fiets in de fietsenstalling te kunnen parkeren, wordt er aan de onderzijde van de bouwkuip een gellaag aangebracht met dunne slangen. Deze gellaag zorgt ervoor dat het grondwater wordt tegengehouden. De slangen waarmee de gellaag wordt aangebracht moeten ook onder de tijdelijke brug worden geplaatst.

Lees verder »