Gemeente Zwolle pakt ongewenste splitsing woningen aan

Gemeente Zwolle pakt ongewenste splitsing woningen aan

Zwolle – Eind 2019 stelde de gemeente nieuwe regels vast om het verbouwen van woningen naar meerdere kleine appartementen te beperken. Steeds vaker worden huizen in Zwolle opgesplitst in kleinere woonruimtes. Dat levert weliswaar – zeer welkome – nieuwe woonplekken op, maar soms leidt dat ook tot overlast, als er veel bewoners in een straat bij komen. Daar gaat de gemeente nu actief op toezien.

Vooral in en rond het centrum worden veel huizen gekocht en verbouwd. Huizen voor gezinnen verdwijnen en er komen steeds meer appartementen bij. Dat leidt tot meer verkeer in de straat, mogelijk parkeerproblemen en ook kunnen bewoners last hebben van meer geluid in de buurt. Ook zijn er soms brandonveilige situaties ontstaan.

Lees verder »

Extra geld voor hulp aan culturele sector Zwolle

Extra geld voor hulp aan culturele sector Zwolle

Zwolle – Het Rijk heeft ruim 1,4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de culturele sector van Zwolle, met als doel lokale culturele instellingen en voorzieningen in stand te houden.

De gemeenteraad stemde maandag in met het voorstel om dit bedrag volledig te besteden aan de culturele sector. Hiermee wordt een broodnodige impuls gegeven aan de sector die zo hard getroffen is door de gevolgen van corona.

Lees verder »

Stadshagenaren en Wipstrikkers kunnen tuin make-over winnen

Stadshagenaren en Wipstrikkers kunnen tuin make-over winnen

Zwolle – De Garden Battle 2.0 staat een week online in de appstores van Google en Apple. Met de serious game kunnen inwoners van Stadshagen en Wipstrik (opnieuw) bezig met het online ontwerpen van hun tuin in de digitale tweelingstad Zwolle.

Dit keer met grote prijzen in het vooruitzicht, waaronder de hoofdprijs: een tuin make-over ter waarde van 2500 euro, van duurzame hoveniersbedrijven Stip uit Elspeet en Stadshovenier Zwolle. Om de Garden Battle 2.0 te spelen, kunnen inwoners uit Stadshagen en Wipstrik zich aanmelden via de website van Climate Campus of de game downloaden op de Apple of Google playstore.

Lees verder »

Gemeente Zwolle: Bouwplannen Stadshagen hebben geen negatieve effecten op natuurgebieden

Gemeente Zwolle: Bouwplannen Stadshagen hebben geen negatieve effecten op natuurgebieden

Zwolle – De planvoorbereiding en -ontwikkeling in de nieuwe buurten De Tippe en Breezicht in het Zwolse Stadshagen worden niet belemmerd door de landelijke stikstofregels.

Dit vindt projectwethouder Monique Schuttenbeld. Ze is blij dat uit verschillende (veld)onderzoeken en berekeningen blijkt dat de bouw van nieuwe woningen in Stadshagen geen significante negatieve effecten heeft op natuurgebieden. “Ik ben erg enthousiast over het nieuws dat we kunnen gaan bouwen in Stadshagen. Met deze bouwplannen in De Tippe en Breezicht kunnen we zo’n 1800 huishoudens een nieuw thuis geven in Zwolle. Daarbij vind ik het ook heel belangrijk dat we dit kunnen doen in evenwicht met de voor ons waardevolle natuurgebieden.”

Lees verder »

Herziene APV Zwolle met aanpak criminaliteit, spelregels deelvoertuigen en reguleren waterrecreatie

Herziene APV Zwolle met aanpak criminaliteit, spelregels deelvoertuigen en reguleren waterrecreatie

Zwolle – Het Zwolse college van burgemeester en wethouders heeft de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) weer up-to-date gemaakt. De actualisatie was nodig omdat de huidige APV van 2015 dateert.

Daarbij is meteen ook ingespeeld op een aantal actuele ontwikkelingen. Zo zijn er nieuwe spelregels toegevoegd voor de aanpak van criminaliteit, voor het kunnen aanbieden van deelvoertuigen en het reguleren van (de overlast door) waterrecreatie in en om de stad. Ook zijn de regels voor evenementen aangepast om onduidelijkheden weg te nemen.

Lees verder »

Eric Meurs voorgedragen als nieuwe raadsgriffier van Zwolle

Eric Meurs voorgedragen als nieuwe raadsgriffier van Zwolle

Zwolle – De selectiecommissie van de gemeenteraad draagt Eric Meurs voor als nieuwe griffier van Zwolle. Eric Meurs zal, als de raad er op 19 april mee instemt, eind augustus ten overstaan van de gemeenteraad worden beëdigd.

Zwolle is door het vertrek van de huidige griffier, Arthur ten Have, die binnenkort met pensioen gaat, op zoek naar een nieuwe griffier. De griffier is de schakel tussen de gemeenteraad, het college van B & W, de gemeente en de stad en geeft dagelijks leiding aan de raadsgriffie, de afdeling die de gemeenteraad ondersteunt.

Lees verder »

Gemeente Zwolle wil strengere norm voor lood in de bodem

Gemeente Zwolle wil strengere norm voor lood in de bodem

Zwolle – Gemeente Zwolle actualiseert het beleid voor gebruik en hergebruik van bodem. Inhoudelijk verandert er niet veel, wel stellen B en W voor om bij eigen projecten voor lood in de bodem voortaan strengere normen te hanteren.

Daarmee volgen ze het advies van de GGD en RIVM om inwoners en in het bijzonder kinderen beter te beschermen tegen blootstelling aan lood in de grond. Bij het nieuwe beleid hoort ook een nieuwe bodemkwaliteitskaart. Zwolle komt met een gebruiksvriendelijke viewer, een digitaal programma met data en kaarten waarop iedereen eenvoudig de bodemsituatie en regels kan raadplegen. Deze viewer is voor de zomer klaar.

Lees verder »

Gemeente maakt spelregels voor deelfietsen en -scooters

Gemeente maakt spelregels voor deelfietsen en -scooters

Zwolle – Na deelauto’s en deelfietsen verwelkomt Zwolle binnenkort ook elektrische deelscooters. Al deze vormen van deelmobiliteit kunnen bijdragen aan een bereikbare, gastvrije en leefbare stad, aldus de gemeente.

In de gemeentelijke mobiliteitsvisie wordt deelmobiliteit daarom kansrijk genoemd. Het biedt de Zwollenaren mobiliteit op afroep en draagt bij aan CO2-reductie. Zwolle heeft nog geen vastgestelde visie op deelmobiliteit en wil die samen met andere gemeenten en de provincie ontwikkelen. Die visie zal naar verwachting in 2022 vastgesteld worden.

Lees verder »

Zienswijze: “Natuurvergunning Lelystad Airport moet worden geweigerd”

Zienswijze: “Natuurvergunning Lelystad Airport moet worden geweigerd”

Zwolle – Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kan geen vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming verlenen voor de uitbreiding van Lelystad Airport. De onderbouwing in de daarvoor ingediende aanvraag klopt niet.

Bovendien zijn er grote onduidelijkheden over de verrekening van de stikstofdepositie met Schiphol. Dit stellen de provincie Overijssel en de gemeenten Zwolle, Dalfsen, Deventer, Kampen, Hellendoorn, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst en Steenwijkerland in een gezamenlijke zienswijze. Zij vinden dat de vergunning op deze manier niet kan worden verstrekt.

Lees verder »

Nieuwkomers krijgen hulp bij onderwijs en werk

Nieuwkomers krijgen hulp bij onderwijs en werk

Zwolle – In 2022 wijzigt de Wet Inburgering. Dit geeft gemeenten in de arbeidsmarktregio Zwolle de verantwoordelijkheid én de kans om te werken aan een betere inburgering van nieuwkomers.

De gemeenten willen graag dat iedereen kan meedoen. Daarom wordt nieuwkomers ondersteuning geboden bij het vinden van (betaald) werk en het leren van de taal. Er worden gezamenlijk trajecten ingekocht waarin het leren van de taal en mee kunnen doen in de samenleving met elkaar zijn verweven.

Lees verder »

Plannen voor locatie voormalig warenhuis Hudson’s Bay

Plannen voor locatie voormalig warenhuis Hudson’s Bay

Zwolle – “We gaan onze binnenstad repareren!” Met die motivatie presenteerde de Zwolse ontwikkelaar Junco afgelopen vrijdag haar plan voor Het Handelshuys in Zwolle aan de gemeenteraad.

Bij de planontwikkeling is De Zwarte Hond ingeschakeld, een ervaren architect in stedelijke opgaven. De inwoners, ondernemers en eigenaren in het Broerenkwartier waarin het voormalige warenhuis Hudson’s Bay ligt, zijn inmiddels geïnformeerd via een brief van de gemeente. Ze hebben een uitnodiging ontvangen voor een digitale informatieavond op 7 april.

Lees verder »