Gemeenteraad Zwolle stemt in met Ontwikkelkader Spoorzone

Gemeenteraad Zwolle stemt in met Ontwikkelkader Spoorzone

Zwolle – De gemeenteraad van Zwolle heeft maandagavond unaniem ingestemd met het Ontwikkelkader Spoorzone. Een aantal weken eerder sprak de gemeenteraad al uitgebreid over de toekomst van de Spoorzone.

Op de agenda stond toen het Ontwikkelkader Spoorzone. De naam zegt het al: in dit document staan de kaders voor nieuwe ontwikkelingen. In de Spoorcafés in mei 2019 in Gerrits Tuin en in november op Perron038 hebben de bewoners van de Spoorzone en betrokkenen meegepraat over de toekomst van het gebied.

Lees verder »

Vier miljoen rijkssubsidie voor verduurzamen Berkum

Vier miljoen rijkssubsidie voor verduurzamen Berkum

Zwolle – De gemeente Zwolle krijgt een subsidie van 4 miljoen euro vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). PAW is een programma van onder meer het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het heeft als doel om gemeenten en betrokken partijen zo goed mogelijk te ondersteunen in het aardgasvrij maken van woningen en gebouwen.

Het Rijk vindt de aanpak van Berkum Energieneutraal uniek: in Berkum trekken inwoners namelijk zelf een groot deel van de verduurzaming van hun wijk. Door goed te luisteren en mee te denken in het project sluit de gemeente aan bij het tempo van de wijk. Deze kenmerken maken dat Berkum zich nu ook nationale proeftuin mag noemen: een voorbeeld voor anderen.

Lees verder »

Zwolse gemeenteraad vraagt reacties op de gemeentelijke begroting 2021

Zwolse gemeenteraad vraagt reacties op de gemeentelijke begroting 2021

Zwolle – Op vrijdag 13 november praat de gemeenteraad over de gemeentelijke inkomsten en uitgaven voor het komende jaar en op maandag 16 november wordt daarover een besluit genomen.

De Zwolse gemeenteraadsleden willen graag horen hoe Zwollenaren tegen de plannen die staan verwoord in de Begroting 2021 aankijken. Op dinsdag 3 november is hiervoor een online inspraakmoment gepland.

Lees verder »

Werkzaamheden aan Weidesteenlaan vanaf maandag

Werkzaamheden aan Weidesteenlaan vanaf maandag

Zwolle – Vanaf maandag 26 oktober tot en met vrijdag 20 november 2020 vinden er werkzaamheden plaats aan de Weidesteenlaan.

Naast de onderhoudswerkzaamheden die uitgevoerd moeten worden, krijgt de straat ook een andere inrichting. De straat wordt meer ingericht als een 30 km/u zone met als doel dat automobilisten minder hard door de straat rijden dan nu gebeurt.

Lees verder »

Bouw e-laadvoorzieningen op het Zwolse busstation klaar

Bouw e-laadvoorzieningen op het Zwolse busstation klaar

Zwolle – Wethouder Ed Anker heeft het nieuwe laadstation voor de bussen symbolisch voorzien van een groen dak. Daarmee zijn de werkzaamheden afgerond en het laadstation klaar voor gebruik. Het nieuwe laadstation is bedoeld voor de nieuwe elektrische stads- en streekbussen waarmee vervoerder Keolis Nederland vanaf december dit jaar in regio IJssel-Vecht gaat rijden. De vervoerder voert de komende weken testritten uit met de elektrische bussen.

Vanaf 13 december 2020 rijdt het openbaar busvervoer vrijwel volledig elektrisch in regio IJssel-Vecht, waar ook Zwolle en andere Overijsselse gemeenten onder vallen. Om ervoor te zorgen dat deze bussen tijdens de dienstregeling kunnen laden, heeft de gemeente Zwolle -in opdracht van de provincie Overijssel- drie e-laadvoorzieningen op het busstation in Zwolle gebouwd. Bij het ontwerp van het busstation was al rekening gehouden met de komst van de elektrische bussen. Dit zorgde voor minder overlast tijdens de bouwwerkzaamheden.

Lees verder »

Schuttebusbrug in Zwolle krijgt Nationale Staalprijs

Schuttebusbrug in Zwolle krijgt Nationale Staalprijs

Zwolle – De Schuttebusbrug in Zwolle heeft de Nationale Staalprijs gewonnen in de categorie infrastructuur. Het project omvat het architectonisch ontwerpen en realiseren van een busbrug aan de westzijde van station Zwolle.

Vorig jaar won de brug al de Thüringer Staatspreis en kreeg ze een eervolle vermelding bij de Betonprijs. Inwoners van Zwolle dachten mee over het ontwerp van de busbrug. Het is daardoor een echte Zwolse brug, die bovendien goed past in de stationsomgeving. De onderzijde van de S-vormige brug is bekleed met bamboe, waardoor de brug goed aansluit bij de nieuwe, groene omgeving van het station.

Lees verder »

Zwolle staat stil bij 75 jaar Verenigde Naties

Zwolle staat stil bij 75 jaar Verenigde Naties

Zwolle – Nederland werd 75 jaar geleden bevrijd. In datzelfde jaar werden op 24 oktober de Verenigde Naties (VN) opgericht. Ook in Zwolle vraagt aandacht voor het 75-jarig bestaan van de VN door gebouwen blauw aan te lichten.

Internationale solidariteit en een gezamenlijke inzet voor vrede en veiligheid zijn belangrijke oprichtingsidealen van de VN. Op 24 oktober staat de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties samen met gemeenten en provincies op verschillende manieren stil bij het onverminderde belang van deze idealen en de rol die de VN hierin had en ook nu nog heeft.

Lees verder »

Gemeente vraagt Zwollenaren om mee te denken over samenwerking

Gemeente vraagt Zwollenaren om mee te denken over samenwerking

Zwolle – De gemeente wil graag weten hoe de samenwerking met inwoners verbeterd kan worden en hoe er de komende jaren meer ingespeeld kan worden op initiatieven en ideeën van Zwollenaren. Binnenkort organiseert de gemeenteraad daarom een online bijeenkomst waar Zwollenaren hun ervaringen en ideeën kunnen delen.

De gemeenteraad wil graag van inwoners horen of ze voldoende ruimte krijgen om mee te praten, mee te denken, mee te werken of mee te beslissen bij plannen voor en over Zwolle en wat de gemeente hier nog in verbeteren. Ook wil de gemeenteraad weten hoe de gemeente de wijk/buurt samen met inwoners kan verbeteren. Het gesprek met Zwollenaren op 4 november tijdens een online bijeenkomst moet ideeën opleveren die de gemeente gaat gebruiken om tot verbeteringen te komen.

Lees verder »

B en W Zwolle presenteren gemeentebegroting 2021

B en W Zwolle presenteren gemeentebegroting 2021

Zwolle – De coronapandemie van dit jaar heeft zijn sporen nagelaten in het persoonlijk en maatschappelijk leven van de Zwollenaren en ook nu nog voelen we de gevolgen ervan. Tegelijk vindt de gemeente het hartverwarmend en bemoedigend om te zien hoezeer de stad veerkracht en vitaliteit toont.

We kijken in Zwolle om naar elkaar en ontwikkelen nieuwe initiatieven om er samen de schouders onder te zetten. Het perspectief voor de lange termijn van de gemeente Zwolle blijft gericht op groei met behoud van kwaliteit, en transitie op strategische thema’s als sociaal, klimaat, energie en datagericht werken. Daarvoor zijn investeringen nodig. Met een nieuw Investeringsfonds wil de gemeente die opgaven realiseren.

Lees verder »

Zwolle gaat afvalscheiding belonen

Zwolle gaat afvalscheiding belonen

Zwolle – Vanaf 2022 gaat de gemeente Zwolle inwoners belonen die hun afval goed scheiden en minder restafval aanbieden. Dit is het voorstel van burgemeester en wethouders.

Zij denken met een vorm van beloning de Zwollenaren aan te sporen om hun afval beter te scheiden en daarmee twee vliegen in een klap te slaan. Zwolle kan daarmee de gewenste vermindering van het aanbod aan restafval realiseren én de kosten voor de verwerking van het afval aanzienlijk terugbrengen. Daarbij hebben B en W oog voor de effecten van de nieuwe regeling voor minima en huishoudens met luiers of incontinentiemateriaal, die bovengemiddeld veel restafval hebben.

Lees verder »

In Oosterenk volop kansen voor wonen, werken en verblijven

In Oosterenk volop kansen voor wonen, werken en verblijven

Zwolle – Oosterenk ken je misschien omdat je weleens in het stadion komt of naar het ziekenhuis moet. Of je kent het omdat je school er staat of omdat je hier werkt. Zwolle wil Oosterenk veel meer benutten.

Waar Oosterenk nu vooral een gebied is waar veel gewerkt wordt, kan het in de toekomst een levendige plek worden waar het prettig werken, wonen én verblijven is. Gemeente Zwolle heeft samen met haar partners op Oosterenk een visie voor het gebied gemaakt. Hierin staan de gezamenlijke wensen en ideeën voor de vijf gebieden in Oosterenk.

Lees verder »

Afgedankte apparaten en lampen inleveren met kans op gratis puzzel

Afgedankte apparaten en lampen inleveren met kans op gratis puzzel

Zwolle – Gemeente Zwolle doet mee aan de Nationale Recycleweek, die van 12 t/m 18 oktober wordt gehouden.

Snelle inleveraars van afgedankte apparaten en lampen (e-waste) ontvangen bij de gemeentelijke milieustraat een gratis Wecycle Recycle puzzel van 500 stukjes. Wees er wel snel bij want op=op! De gemeente werkt al jaren samen met Wecycle. Inwoners kunnen er daarom zeker zijn dat alle oude elektrische apparaten en energiezuinige lampen die ze inleveren op de milieustraat, optimaal worden gerecycled via Wecycle.

Lees verder »