Zonnepark Hessenpoort medio 2019 in bedrijf

Zonnepark Hessenpoort medio 2019 in bedrijf

Zwolle – Met de ondertekening van de huurovereenkomst voor de grond komt de realisatie van het zonnepark op bedrijventerrein Hessenpoort een stap dichterbij. Het zonnepark is een initiatief van de ondernemersvereniging Hessenpoort (OVH), in samenwerking met een aantal ondernemers dat gevestigd is op Hessenpoort. Het zonnepark zal bestaan uit ruim 19.000 panelen en levert een grote bijdrage aan het verduurzamen van Hessenpoort.

Wethouder Monique Schuttenbeld en de heer Arap-John Tigchelaar, directeur van Transferro en voorzitter van de Coöperatie Zonneweide Hessenpoort, ondertekenden maandag 26 november 2018 de huurovereenkomst voor de grond. Het gaat om 6,6 hectare grond, gelegen onder hoogspanningsmasten. Deze locatie is minimaal komende 15 jaar beschikbaar voor het zonnepark.

Lees verder »

Nieuwjaarsbijeenkomst 2019 op woensdag 2 januari

Nieuwjaarsbijeenkomst 2019 op woensdag 2 januari

Zwolle – Woensdag 2 januari 2019 om 19.30 uur staan de deuren van Theater De Spiegel open voor de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Zwolle.

Om 19.30 uur is er koffie en thee. Burgemeester Henk Jan Meijer opent de avond om 20.00 uur met een toespraak. Daarna is het podium voor Laverman & Scheffer, Micah & Julia en MILO voor een concert met een verrassend slot. De aansluitende receptie met muziek van Guilty Pleasures is om 23.00 uur afgelopen.

Lees verder »

Zwolle ontwikkelt Topinnovatiecentra

Zwolle ontwikkelt Topinnovatiecentra

Zwolle – De gemeente Zwolle vindt het belangrijk om in te spelen op economische veranderingen, zoals technologisering en robotisering. Deze veranderingen vragen veel van de bedrijven, werknemers, opleiders en overheden in deze stad en de regio. Daarnaast vragen grote maatschappelijke uitdagingen als energietransitie en klimaatadaptatie om kennisdeling en innovatieve oplossingen. Innovatiecentra kunnen een grote bijdrage leveren aan de oplossingen voor deze vraagstukken.

Vier innovatiecentra in Zwolle
Er zijn in Zwolle nu vier innovatiecentra. Het Polymer Science Park is het innovatie- en expertisecentrum voor de kunststoftechnologie, in het Health Innovation Park wordt gewerkt aan groei en innovatie voor de gezondheidssector, bij Enexis staat de energietransitie centraal en de partners van de Climate Campus zijn koplopers op het gebied van klimaatadaptatie.

Lees verder »

Menistenbrug blijft afgesloten voor auto’s

Menistenbrug blijft afgesloten voor auto’s

Zwolle – De Menistenbrug blijft dicht voor autoverkeer, dat heeft het college van B en W na een onderzoek besloten. Sinds vorig jaar zomer is de Menistenbrug al afgesloten voor auto’s vanwege de werkzaamheden aan de voormalige watertoren aan de Turfmarkt. Uit onderzoek blijkt onder meer dat de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers is toegenomen nu de brug niet toegankelijk is voor auto’s.

De Menistenbrug verbindt de Philosofenallee en Menistenstraat met de Turfmarkt en is onderdeel van een hoofdfietsroute in Zwolle. Begin juli heeft de gemeenteraad het college gevraagd een permante afsluiting voor auto’s te onderzoeken. Er is daarbij onder andere gekeken naar de verkeersveiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en de parkeermogelijkheden.

Lees verder »

Zwolle krijgt een 8 van haar inwoners

Zwolle krijgt een 8 van haar inwoners

Zwolle – Zwollenaren zijn erg positief over hun woonplaats. Ze geven Zwolle het rapportcijfer 8. Bijna de helft van de bewoners (46 procent) vindt dat Zwolle vooruit is gegaan ten opzichte van vorig jaar. Voor de toekomst  van de stad verwacht maar liefst 63 procent dat Zwolle zich ook de komende jaren positief blijft ontwikkelen. Deze cijfers komen uit het Buurt-voor-Buurt Onderzoek 2018 van de gemeente Zwolle. Meer dan 10.000 inwoners deden aan het onderzoek mee.

Het college van burgemeester en wethouders is zeer tevreden met de uitkomst van het onderzoek. “De uitkomst bevestigt dat Zwolle een heel prettige stad is om te wonen, werken en recreëren”,  aldus wethouder wijkgericht werken Michiel van Willigen.

Lees verder »

Nieuw woongebouw met studentenwoningen aan de Burgemeester Roelenweg

Zwolle – Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad van Zwolle voor om het bestemmingsplan voor het vierde woongebouw met studentenwoningen aan de Burgemeester Roelenweg vast te stellen. Het is het sluitstuk van de ontwikkeling die in 2014 is ingezet. Het laatste woongebouw heeft 110 woningen en een ondergrondse parkeervoorziening.

Ontwikkelaar VolkerWessels heeft de afgelopen jaren het gebied aan de Burgemeester Roelenweg en Pannekoekendijk in Zwolle opnieuw ontwikkeld. In totaal gaat het om vier woongebouwen met 433 woningen voor studenten en circa 1.800 m2 geclusterde zorgvoorzieningen voor de opvang en huisvesting van dak- en thuislozen en verslaafden. In de eerste fase van het project zijn vanaf 2014 drie woongebouwen voor studentenhuisvesting en de zorgvoorziening gebouwd. Nu is de tweede fase aan de beurt: de bouw van het vierde woongebouw.

Lees verder »

Nieuwe en bekende evenementen in Zwolle in 2019

Nieuwe en bekende evenementen in Zwolle in 2019

Zwolle – Tientallen bekende en enkele nieuwe evenementen staan op de kalender voor 2019 die burgemeester en wethouders hebben vastgesteld. Bekend zijn onder meer het Bevrijdingsfestival, Zwolle Unlimited en de Halve Marathon. Daarnaast ook nieuwe evenementen als de Nacht van Zwolle en Bijzonder Zwolle Culinair!

De kalender laat een divers aanbod zien van grote en kleine, oude bekende en nieuwe culinaire, culturele en sportieve evenementen zoals het Stadshagenfestival, Chef’s Revolution, het Stadsfestival, de Bruisweken en de Ster van Zwolle. Na een geslaagde eerste editie keert Veldtrip in 2019 terug als tweedaags evenement bij de Wijthmenerplas. Ook het succesvolle Kattegatfestival in Hanzeland krijgt een vervolg. Nieuw dit jaar zijn Zwolle Pride, een evenement dat zich richt op de emancipatie van LHBTI-ers), de Nacht van Zwolle rond het thema Halloween en het foodevenement Bijzonder Zwolle Culinair!

Lees verder »

Sierlijke zwarte berken vergroenen Zwolse busstation

Sierlijke zwarte berken vergroenen Zwolse busstation

Zwolle – Zeventien zwarte berken vergroenen het nieuwe Zwolse busstation. Vanaf dinsdag 20 november aanstaande worden zeventien zwarte berken (Betula nigra) aangeplant op het bustation in aanbouw aan de Hanzelaan. Voor de reizigers zorgen de bomen vanaf het moment van ingebruikname op 17 februari 2019 voor een prettig verblijfsklimaat.

De zwarte berk is een sierlijke sterke middelgrote boom met verspreid afhangende takken. De stam is op jonge leeftijd geelbruin en verkleurt later naar bruinrood tot bijna zwart. De bast is sterk afbladderend en krullend. Het blad is glanzend, diepgroen en verkleurt in de herfst naar geel.

Lees verder »

Hinder door rioleringswerkzaamheden op diverse locaties in Zwolle

Hinder door rioleringswerkzaamheden op diverse locaties in Zwolle

Zwolle – In opdracht van de gemeente Zwolle gaat aannemingsbedrijf Hoornstra Infra tussen maandag 19 november en vrijdag 30 november werkzaamheden uitvoeren aan de riolering op diverse locaties in Zwolle. De activiteiten vinden uitsluitend overdag plaats en veroorzaken hinder voor het verkeer.

De gemeente Zwolle laat jaarlijks het riool inspecteren. Bij deze inspectie is op diverse plekken schade aan de riolering vastgesteld. Om de schade te herstellen past de gemeente een relining toe. In plaats van het compleet vervangen van een rioolbuis in een open ontgraving, wordt bij relinen een kous in de bestaande rioolbuis aangebracht. De toepassing van relining beperkt daarmee overlast voor inwoners en het verkeer. Het werk bestaat uit het vrijmaken van de putten, het reinigen van de riolering en het aanbrengen van een kous in de bestaande riolering.

Lees verder »

Zwollenaren profiteren van drijvende zonneparken

Zwollenaren profiteren van drijvende zonneparken

Zwolle – Zwollenaren kunnen op verschillende manieren profiteren van de twee drijvende zonneparken die GroenLeven volgend jaar gaat aanleggen in de Bomhofsplas en de Sekdoornplas. Daarover hebben burgemeester en wethouders van Zwolle afspraken gemaakt met de initiatiefnemer van de twee zonneparken.

Alle inwoners van Zwolle kunnen mee investeren in de vorm van ZonneDelen, al vanaf 25 euro. Voor elk van deze zonneparken kunnen Zwollenaren tot een totaalbedrag van 1 miljoen euro meedoen. Daarmee komt een deel van de opbrengst van de parken ten goede aan Zwolle.
Begin volgend jaar start Blauwvinger Energie samen met ZonnepanelenDelen.nl een campagne om belangstellenden te informeren. Geïnteresseerden kunnen zich nu al vrijblijvend melden op www.zonnepanelendelen.nl/zwolle

Lees verder »

Verkeersmaatregelen binnenstad tijdens intocht Sinterklaas

Verkeersmaatregelen binnenstad tijdens intocht Sinterklaas

Zwolle – Op zaterdag 17 november komen Sinterklaas en zijn Pieten per boot naar de binnenstad van Zwolle. Ze varen via het Zwolle- IJsselkanaal en het Zwarte Water naar de binnenstad waar de boot bij het Rodetorenplein aanmeert. Om circa 14.30 uur wordt de Sint door burgemeester Henk Jan Meijer samen met de Zwolse kinderen verwelkomd op het Rodetorenplein. Na groots ontvangst en (muzikale) activiteiten gaan Sint en de Pieten in optocht door de binnenstad. De intocht en optocht hebben gevolgen voor het verkeer.

Oponthoud in de omgeving van Rodetorenplein
De boot met Sinterklaas en de Pieten gaat tussen 14.00 en 14.30 uur via de Holtenbroekerbrug, gelegen tussen Zwartewaterallee-Blaloweg en de Hofvlietbrug, gelegen in de Pannekoekendijk, naar de binnenstad. Tijdens de boottocht moet verkeer op de weg rekening houden met oponthoud bij de beide bruggen. 

Lees verder »

Zwolse raad stelt begroting voor 2019 vast

Zwolse raad stelt begroting voor 2019 vast

Zwolle – Vrijdag 9 november heeft de Zwolse gemeenteraad de gemeentelijke begroting voor 2019 vastgesteld. Alle partijen stemden voor, behalve de SP, die kwam met een tegenbegroting.

Daarmee heeft de gemeenteraad een belangrijk besluit voor Zwolle genomen over de gemeentelijke inkomsten en uitgaven voor het komende jaar. Het was de eerste begrotingsbehandeling van de gemeenteraad die sinds eind maart van dit jaar is aangetreden.

Lees verder »