Corporaties, huurders en gemeente werken samen aan een sterke, inclusieve stad

Corporaties, huurders en gemeente werken samen aan een sterke, inclusieve stad

Zwolle – De Zwolse woningcorporaties (deltaWonen, Openbaar Belang en SWZ), vertegenwoordigers van de huurders (Stichting Centrale Bewonersraad deltaWonen, Centrale Huurdersraad Openbaar Belang en de Woonkoepel van SWZ) en de gemeente Zwolle ondertekenden donderdag de prestatieafspraken.

De prestatieafspraken gelden voor de periode 2020 – 2023. De afspraken zijn op hoofdlijnen, de nadere uitwerking daarvan voor het komende jaar staan in de jaarschijf 2020. In de prestatieafspraken en de jaarschijf leggen de partners vast hoe ze omgaan met de opgaven waar Zwolle voor staat. De Zwolse opgaven voor wonen liggen de komende jaren op de volgende gebieden: De groei van de stad, betaalbaarheid, leefbaarheid, wonen en zorg en duurzaamheid, energie en klimaat.

Lees verder »

Nieuwleusenerdijk tijdelijk afgesloten voor autoverkeer

Nieuwleusenerdijk tijdelijk afgesloten voor autoverkeer

Zwolle – Langs de zuidzijde van de Nieuwleusenerdijk op bedrijventerrein Hessenpoort komt een fietspad. De werkzaamheden hiervoor zijn gestart op maandag 18 november 2019. Begin volgend jaar gaat de rijbaan van de Nieuwleusenerdijk op de schop. Dan is de weg volledig afgesloten voor al het gemotoriseerde verkeer.

Het fietspad wordt aangelegd vanaf de rotonde bij de Steinfurtstraat/Ravenburgstraat tot de Steenwetering. Hiermee komt er ook vanaf dit punt aan beide zijden van de Nieuwleusenerdijk een fietspad. De werkzaamheden zijn naar verwachting op 20 december 2019 afgerond. Bij onwerkbaar weer schuift deze datum door naar 2020. Verkeer kan tijdens de aanleg van dit fietspad gewoon doorrijden over de Nieuwleusenerdijk 

Lees verder »

Zwolle start experiment met Snuffelfietsen

Zwolle start experiment met Snuffelfietsen

Zwolle – Gemeente Zwolle is woensdag gestart met een experiment met mobiele sensoren op fietsen, de zogenaamde Snuffelfiets.

Doel van het experiment is inzicht krijgen in de meest gebruikte en meest schone fietsroutes. De sensor meet hiervoor onder andere de hoeveelheid fijnstof in de lucht. Ook maakt de Snuffelfiets inzichtelijk waar op de routes bijvoorbeeld vertraging optreedt.

Lees verder »

Zwolle start experiment met Snuffelfietsen

Zwolle start experiment met Snuffelfietsen

Zwolle – Gemeente Zwolle start woensdag 4 december aanstaande een experiment met mobiele sensoren op fietsen, de zogenaamde Snuffelfiets.

Doel van het experiment is inzicht krijgen in de meest gebruikte en meest schone fietsroutes. De sensor meet hiervoor onder andere de hoeveelheid fijnstof in de lucht. Ook maakt de Snuffelfiets inzichtelijk waar op de routes bijvoorbeeld vertraging optreedt.

Lees verder »

Verschillende gemeenten kiezen voor Regionale aanpak LHBTI tijdens Regenboogfestival 2019

Verschillende gemeenten kiezen voor Regionale aanpak LHBTI tijdens Regenboogfestival 2019

Zwolle – Maandag werd de tweede editie van het Regenboogfestival Zwolle gehouden. Dit festival heeft voornamelijk als doel om professionals, beleidsmakers en bestuurders handvatten te bieden, te inspireren én te motiveren nog actiever aan de slag te gaan met LHBTI en inclusie.

Er werd ook een verklaring van inzet regionale aanpak LHBTI ondertekend. Wethouders uit Hardenberg, Steenwijkerland, Kampen en Dalfsen kwamen naar Zwolle om samen met onze wethouder een verklaring van inzet te ondertekenen. Ommen steunt ook deze verklaring, helaas was er maandag geen vertegenwoordiging van deze stad aanwezig.

Lees verder »

Drone vliegt door riool in Zwolle

Drone vliegt door riool in Zwolle

Zwolle – Maandagochtend deed de gemeente Zwolle een proef met het gebruik van een drone in het 170 jaar oude gemetselde riool de Grote Aa. Hiermee onderzocht Zwolle of het mogelijk is om rioolinspecties makkelijker en veiliger te maken in grote riolen en ondergrondse kelders.

Ook nu al maken inspectiebedrijven gebruik van een rijdende camera voor de inspectie van het riool. Maar deze camera kan niet overal bij, omdat de verschillende aansluitingen op het gemetselde riool onder de grond van hoogte verschillen. Daarom moet een inspecteur zelf het riool in om deze aansluitingen met de hand te filmen en hiervoor moeten allerlei veiligheidsmaatregelen getroffen worden.

Lees verder »

Van zieke boom naar gevelbekleding

Van zieke boom naar gevelbekleding

Zwolle – Salverda Bouw, sociale onderneming Binthout, woningcorporatie deltaWonen en de gemeente Zwolle werken samen in een uniek regionaal project. Zieke essen uit Zwolle worden verwerkt tot hoogwaardige en duurzame gevelbekleding voor gebouwen. In dit project komen circulariteit en inclusiviteit op een bijzondere manier samen.

De gemeente Zwolle heeft de afgelopen tijd helaas heel veel essen moeten kappen. De bomen zijn aangetast door een dodelijke ziekte: de essentaksterfte. Alhoewel er van de buitenkant vaak niet veel te zien is, kunnen ze gevaarlijke situaties opleveren. De takken kunnen zomaar afbreken. Het gaat om grote hoeveelheden hout. Samen met initiatieven uit de stad wil de gemeente het vrijkomende hout lokaal hergebruiken en verwerken tot nieuwe producten.

Lees verder »

Nieuwe ondergrondse fietsenstalling Stationsplein in december 2020 klaar voor fietsers

Nieuwe ondergrondse fietsenstalling Stationsplein in december 2020 klaar voor fietsers

Zwolle – Op het Stationsplein is aannemer Boskalis Nederland op dit moment bezig met de aanleg van de bouwkuip voor de nieuwe ondergrondse fietsenstalling.

De gemeente en de aannemer verwachten dat fietsers vanaf december 2020 de nieuwe ondergrondse fietsenstalling in gebruik kunnen nemen. De aannemer neemt het Stationsplein en de Stationsweg na de oplevering van de ondergrondse fietsenstalling onder handen. Het heringerichte Stationsplein en de vernieuwde Stationsweg zijn medio 2021 klaar.

Lees verder »

West-Overijssel werkt samen aan de energietransitie

West-Overijssel werkt samen aan de energietransitie

Zwolle – Provincie, gemeenten, waterschap en netbeheerder in West-Overijssel werken samen aan een Regionale Energie Strategie. Hierin staat waar en hoeveel duurzame elektriciteit er in 2030 in de regio kan worden opgewekt en wat daarvoor nodig is. Ook de gemeente Zwolle doet mee.

Onze aarde warmt op en dat vraagt om maatregelen. De opwarming van de aarde komt door broeikasgassen (CO2), die onder andere bij het winnen en verbranden van aardas vrijkomen. In Nederland willen we daarom in plaats van fossiele brandstoffen, zoals aardgas of steenkolen, meer duurzame energiebronnen gebruiken en zo de CO2-uitstoot terugbrengen. Hierover zijn afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord. In 2030 willen we 49% minder CO2 uitstoten. De verandering naar het grootschalig opwekken en gebruiken van duurzame energie noemen we de energietransitie.

Lees verder »

Lübeckplein wordt koeler en cooler met ideeën van Zwollenaren

Lübeckplein wordt koeler en cooler met ideeën van Zwollenaren

Zwolle – Dinsdagavond was er enige reuring op het Lübeckplein. Niet alleen werd de nieuwe Spar-winkel feestelijk geopend, maar ook bij Brainz was er wat te doen. Wethouder Ed Anker had het er maar druk mee, omdat hij bij beide activiteiten de gemeente vertegenwoordigde. Bij de ingang van Brainz stond een partytent en er lag een groene loper uitgerold. Onder de partytent stak de wethouder symbolisch de schop in de stenen grond als start voor de nieuwe inrichting van het Lübeckplein.

Afgelopen zomer hebben tientallen Zwollenaren meer dan vijfhonderd ideeën bedacht om het “Rode Plein van Zwolle” leuker te maken. Teveel om uit te voeren en daarom kwamen onlangs de ideemakers weer bij elkaar met het bespreken, bundelen, selecteren en versterken van de ingediende ideeën. Voor de uitvoering is euro 100.000 beschikbaar. Volgens Anne-Marie Mosterman, gebiedsontwikkelaar van de Spoorzone zal het Lübeckplein gaan vergroenen, verzachten, verbinden en vervetten.

Lees verder »

Zwolle heeft huishoudboekje op orde

Zwolle heeft huishoudboekje op orde

Zwolle – Vrijdag heeft de gemeenteraad de hele dag vergaderd over de begroting van 2020. Om half tien begonnen en met enkele korte pauzes tot kwart over acht doorgegaan. Volgens de gemeenteraadsleden hebben de Algemene Beschouwingen over de begroting nog nooit zo lang geduurd. “In het verleden waren we om zes uur klaar.”

Burgemeester Peter Snijders zat voor de eerste keer een begrotingsbehandeling voor en wellicht dat hij in de toekomst wat strakker de hand gaat houden aan de spreektijden van de raadsleden. Aan het eind van de dag werd de door het college van Burgemeester & Wethouders voorgestelde begroting door alle partijen gesteund behalve de Socialistische Partij, die tegenstemde omdat er volgens deze partij te weinig aan armoedebestrijding wordt gedaan.

Lees verder »