Zwolle versterkt Groenste-Straat-wedstrijd provincie

Zwolle versterkt Groenste-Straat-wedstrijd provincie

Zwolle – Zwollenaren die in ‘hotspot buurten’ wonen, staat een attentie te wachten bij het boodschappen doen. Tussen woensdag en zaterdag 19 t/m 22 december lopen zij bij de winkel op de hoek studenten tegen het lijf die enveloppen uitdelen met de flyer ‘Groenmakers Zwolle’ en een zakje vergeet-mij-nietjes.

Met deze actie vraagt de gemeente aandacht voor de Groenste-Straat-prijsvraag van de provincie. En stelt als extra aanmoediging vergroen-je-straat-workshops beschikbaar. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 januari 2019.

Lees verder »

Dijklanden langer beschikbaar voor stadslandbouw

Dijklanden langer beschikbaar voor stadslandbouw

Zwolle – De gemeente Zwolle stelt de locatie Dijklanden tot 2021 beschikbaar voor stadslandbouw. Het gebruik stadslandbouw is tijdelijk.

Op 23 mei 2016 heeft de gemeenteraad besloten dat de locatie Dijklanden tot 2026 niet direct nodig is voor woningbouw. Vervolgens heeft de gemeente in augustus 2016 een uitvraag gedaan waarna met de hoogst scorende kandidaat gesprekken zijn gevoerd over een pachtovereenkomst. Deze gesprekken zijn in 2018 beëindigd. Voor 2018 heeft de gemeente de locatie aan meerdere partijen afzonderlijk en tijdelijk uitgegeven.

Lees verder »

Stadsstrand nog tot en met 2021 op Rodetorenplein

Stadsstrand nog tot en met 2021 op Rodetorenplein

Zwolle – Het Stadstrand in Zwolle, dat sinds 2017 op het Rodetorenplein wordt geëxploi-teerd, mag nog tot en met 2021 blijven. Dat hebben burgemeester en wethouders besloten op verzoek van de initiatiefnemers van het Stadsstrand.

De vergunning is voor een periode van drie jaar verleend volgens de richtlijn voor pop-up horeca in de horecavisie. Met deze richtlijn wordt het mogelijke om tijdelijke concep-ten te faciliteren in onder meer de openbare ruimte. De initiatiefnemers hebben de ge-meente nu gevraagd de vergunningstermijn te verlengen met nog eens twee jaar.

Lees verder »

Rappers Sticks, Rico en Typhoon krijgen Erepenning Zwolle

Rappers Sticks, Rico en Typhoon krijgen Erepenning Zwolle

Zwolle – Burgemeester Henk Jan Meijer heeft donderdagavond 13 december  de Erepenning van de gemeente Zwolle uitgereikt aan de rappers Rico, Sticks en Typhoon. Dit gebeurde tijdens het afscheidsconcert van Rico en Sticks in Hedon. De rappers krijgen de penning voor hun bijzondere verdiensten als muzikale ambassadeurs en ‘fakkeldragers’ van Zwolle.

Rico
Rapper Ricardo McDougal heeft zich sterk gemaakt voor Fakkelteit en Fakkelteenz, die dankzij hem zijn uitgegroeid tot echte broedplaatsen voor jongeren die willen rappen. Hij laat jonge talenten groeien, geeft ze advies en vertrouwen en moedigt ze aan om samen te werken met anderen.

Lees verder »

Gebiedsvisie gemaakt voor Zwartewaterzone

Gebiedsvisie gemaakt voor Zwartewaterzone

Zwolle – Bemog Projektontwikkeling uit Zwolle en gemeente Zwolle hebben een visie gemaakt voor de Zwartewater zone. De visie gaat over het gebied vanaf de Schuttevaerkade tot de Mastenbroekerbrug. Het Zwartewater is de verbindende schakel tussen de binnenstad, de aanliggende wijken en het aangrenzende groen- en natuurgebied. Het doel is om het Zwartewater nadrukkelijker een plek te geven als aantrekkelijk verblijfs- en recreatiegebied en de oevers toegankelijker en beter beleefbaar te maken.

Aanleiding voor de visie zijn verschillende ontwikkelingen en initiatieven die kansen bieden om hier samen aan de slag te gaan en die vragen om een strategie en visie op het gebied. Zo is het waterschap in dit gebied bezeg met een traject voor de dijkverbetering en zijn er ideeën en wensen voor het gebied in Holtenbroek tussen de Holtenbroekerbrug en de Mastenbroekerbrug. Binnen het visie-gebied zijn twee locaties waar ontwikkelingen actueel zijn die het gebied zullen veranderen. Dit zijn de locatie Leenman/Triferto/Botermanhaven, met een bedrijventerrein dat zijn funtie grotendeel verloren heeft, en de locatie havens (het gebied tussen de Twistvlietbrug en de Mastenbroekerbrug). Voor beide locaties geldt op dit moment dat de oevers van het Zwartewater niet overal openbaar toegankelijk zijnen het water daardoor slecht beleefbaar is.

Lees verder »

Pollers in Kerkstraat verdwijnen definitief

Pollers in Kerkstraat verdwijnen definitief

Zwolle – De afsluiting van de Kerkstraat door middel van kentekenherkenning is een goed alternatief voor de afsluiting met verzinkbare palen. Dat concluderen burgemeester en wethouders uit de proef die afgelopen jaar is gedaan met een geautomatiseerd camerasysteem. Daarom hebben ze besloten de palen definitief te verwijderen. Al sinds de jaren ´90 is de Kerkstraat afgesloten voor doorgaand verkeer, aanvankelijk met een bussluis, vanaf 2009 met drie verzinkbare palen in de weg. Alleen bussen, taxi´s, hulpdiensten en automobilisten met een ontheffing, zoals artsen, mogen de straat inrijden. Zij kunnen de palen naar beneden laten zakken.

Eind 2016 besloten b en w een proef te doen met een andere manier om de weg af te sluiten voor verkeer. Aanleiding daarvoor was onder meer het relatief grote aantal ongevallen met (brom)fietsers bij de palen op deze plek. Vanaf 1 februari 2017 worden met camera´s de kentekens vastgelegd van alle voertuigen die de straat in rijden. Die worden vergeleken met de kentekennummers van voertuigen die een ontheffing hebben om de Kerkstraat in te rijden. Wie geen ontheffing heeft krijgt een informatiebrief waarin het systeem wordt uitgelegd. Bij de tweede overtreding volgt een waarschuwing en pas bij de derde keer krijgt de automobilist een boete.

Lees verder »

Proef met nestkasten tegen eikenprocessierups gestart

Proef met nestkasten tegen eikenprocessierups gestart

Zwolle = Op woensdag 12 december is de gemeente Zwolle samen met ROVA een proef gestart tegen de eikenprocessierups. Met de proef wil de gemeente en ROVA de rupsen bestrijden met behulp van hun natuurlijke vijanden: koolmeesjes en pimpelmeesjes. Om de meesjes op de goede plek te krijgen zijn 40 nestkasten opgehangen aan de eiken aan de Zwartewaterallee, tussen de Mozartlaan en de Rijnlaan. Om de start van de proef te markeren plaatste Wethouder William Dogger de eerste nestkast aan een boom aan de Zwartewaterallee.

De eikenprocessierups zorgt in Nederland van half mei tot augustus voor ongemak. Na contact met de brandharen kan men klachten als jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen of luchtwegen krijgen. “We zijn als gemeente steeds op zoek naar duurzame oplossingen voor het beheer van het groen en de buitenruimte”, aldus wethouder William Dogger. “Zo zorgen we ervoor dat de openbare ruimte in Zwolle niet alleen schoon en veilig is, maar ook aantrekkelijk voor dieren en planten.”

Lees verder »

Laatste telefooncellen verdwijnen uit Zwolle

Laatste telefooncellen verdwijnen uit Zwolle

Zwolle – Binnenkort worden de laatste vijf telefooncellen in Zwolle verwijderd. Op diverse plekken in de stad stonden nog telefooncellen waar tegen betaling gebeld kon worden. De telefooncellen worden nauwelijks meer gebruikt, daarom heeft de gemeente het contract met RBL Telecom vanaf 1 januari 2019 opgezegd.

De telefooncellen stonden op vier verschillende plekken in de stad: het Stationsplein, het winkelcentrum in de Aalanden, aan de Hogenkampsweg en de Beethovenlaan. Sinds de komst van de mobiele telefoon nam het gebruik van de openbare telefooncellen steeds meer af. RBL Telecom zal de telefooncellen verwijderen. Bron: www.zwolle.nl

Opruimwerkzaamheden na vondst asbestleiding Openluchtbad

Opruimwerkzaamheden na vondst asbestleiding Openluchtbad

Zwolle – Tijdens onderhoudswerkzaamheden op het terrein van het Openluchtbad zijn de gravers op een asbestleiding gestuit onder de ligweide. De ligweide wordt tijdens het seizoen intensief gebruikt door bezoekers van het zwembad en daarom is het noodzakelijk om de asbestleiding te saneren.

De leiding ligt op ongeveer een meter onder de grond en heeft daarom nooit een gezondheidsrisico gevormd voor de bezoekers. Nu de asbestleiding door de werkzaamheden bloot is komen te liggen, is het noodzakelijk deze te verwijderen en ook de grond er omheen vrij te maken van asbest. Er wordt zo spoedig mogelijk gestart met de werkzaamheden, zodat bezoekers dit voorjaar weer gebruik kunnen maken van de ligweide. De omgeving zal geen hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Kerstboom op Grote Markt komt uit Berkum

Zwolle – Traditiegetrouw wordt in de week na Sinterklaas de kerstboom op de Grote Markt neergezet en voorzien van licht. Dit jaar is de boom afkomstig uit Berkum. Naast de sfeervol verlichte straten, pleinen en bruggen in de binnenstad is straks, door de metershoge boom, de Grote Markt ook in kerstsfeer.

Mevrouw Siegersma uit Berkum schenkt dit jaar de kerstboom op de Grote Markt. Zaterdag 8 december wordt de boom aan de Boerhaavelaan in Berkum gekapt. Op maandag 10 december wordt de boom op de Grote Markt neergezet. Het duurt vervolgens nog twee dagen voordat de boom voorzien is van alle lampjes. Woensdag 12 december gaat de verlichting aan.

Duidelijker reclameregels voor Zwolle

Duidelijker reclameregels voor Zwolle

Zwolle – De gemeente wijzigt binnenkort de reclameregels in de stad. Aanleiding voor de wijziging is een motie van de gemeenteraad waarin de gemeente is gevraagd de reclameregels te verduidelijken. De regels zijn nu duidelijker opgeschreven en waar dat kan, en er geen andere regels gelden, komen er minder regels.

Om de motie goed te kunnen uitvoeren is een enquête over reclamebeleving uitgezet onder het burgerpanel van Zwolle. Inwoners laten via deze enquête weten dat de gemeente de reclameregels niet teveel moet loslaten. Het college van B en W stelt voor om de regels over hoeveelheden en afmetingen van uitstallingen en losse reclameobjecten in winkelstraten en winkelcentra buiten de binnenstad vrij te laten. Voor deze reclameobjecten gelden dan alleen de regels over toegankelijkheid en bereikbaarheid. Winkeliers maken onderling afspraken om de vrije doorgang te garanderen.

Lees verder »