Provincie investeert in klimaatmaatregelen Zwolle

Provincie investeert in klimaatmaatregelen Zwolle

Zwolle – Zwolle ontvangt ruim 1,5 miljoen van de provincie Overijssel om de stad klimaatbestendiger te maken. De gemeente vroeg voor acht projecten in de stad een bijdrage om ze klimaatproof uit te kunnen voeren. De provincie heeft nu voor deze voorstellen in het kader van het programma IJssel-Vechtdelta een bijdrage toegekend.
‘Goed nieuws voor Zwolle’, zegt wethouder Ed Anker. ‘Met deze impuls van de provincie Overijssel werken we verder aan een stad die in 2050 aangepast is aan het nieuwe klimaat. Dat kunnen we uiteraard niet alleen, dat doen we samen met  Zwollenaren, het Waterschap Drents Overijsselse Delta en allerlei verschillende organisaties, waaronder het netwerk Climate Campus. Deze provinciesubsidie willen we inzetten voor diverse projecten: van de ondergrondse fietsenstalling bij het station tot de nieuwe rotonde bij de Rembrandtlaan’.

Lees verder »

Zwolle gaat statushouders begeleiden naar werk

Zwolle gaat statushouders begeleiden naar werk

Zwolle – Zwolle gaat ruim een jaar eerder aan de slag met het begeleiden van statushouders naar werk dan de plannen van minister Koolmees. Die wil dat gemeenten vanaf medio volgend jaar regie gaan voeren over integratie van statushouders.
Koolmees beoogt integratie naar méér werk en participatie door statushouders. Hij wil dat bereiken langs drie lijnen: taal en inburgering, werk en het stimuleren van (financiële) zelfredzaamheid. Maatwerk is nodig om per statushouder te kijken wat nodig is. Kenmerkend voor de Zwolse aanpak is dat voor elk van de zeshonderd nieuwe Zwollenaren eerst wordt gekeken wat iemand kan en nodig heeft en vervolgens een persoonlijk plan krijgt. Soms bestaat de begeleiding naar werk uit extra taallessen, uit onderwijs, werkervaring, competentieontwikkeling, inzet van maatjes of begeleiding door professionals, bijvoorbeeld bij GGZ-problemen. Soms is het nodig om te werken aan het verwachtingspatroon van de nieuwe Zwollenaren, die niet altijd corresponderen met de realiteit. Met 21 organisaties in Zwolle is reeds een convenant gesloten om gezamenlijk op te trekken.

Lees verder »

Verkeersstremming tijdens carnavalsoptocht

Verkeersstremming tijdens carnavalsoptocht

Zwolle – Ook dit jaar is Zwolle omgedoopt in Sassendonk! De carnavalsvereniging De Eileuvers organiseert van vrijdag 1 tot en met dinsdag 5 maart verschillende carnavalsactiviteiten in en rondom de Zwolse binnenstad. Op zaterdag 2 maart  vindt er onder andere 's ochtends een carnavalsact op de Nieuwe Havenbrug plaats en wordt er 's middags een (praalwagen)optocht gehouden. Het verkeer ondervindt hiervan tussen 09.30 en 18.00 uur hinder.
Carnavalsact op Nieuwe Havenbrug
Nadat de intocht van Stadsprins Balg 1 en Jeugdstadsprinses Celine heeft plaatsgevonden, volgt er een act. Om de act te kunnen uitvoeren op de Nieuwe Havenbrug wordt de brug tussen 9.30 en 12.00 uur afgesloten voor al het verkeer, met uitzondering van voetgangers. De omleidingsroute is via de Emmawijk. Tussen 15.30 en 18.00 uur gaat de (praalwagen)optocht uiteen en is de brug ook afgesloten.

Lees verder »

Standbeeld Thorbecke naar Lübeckplein verplaatst

Standbeeld Thorbecke naar Lübeckplein verplaatst

Zwolle – De bouw van de ondergrondse fietsenstalling en de herinrichting van het Stationsplein en de Stationsweg gaan binnenkort van start. Het hele plein en ook de rotonde op de kop van het Stationsplein gaan op de schop.
Daarom wordt het bronzen standbeeld van Thorbecke donderdag 28 februari tijdelijk verplaatst van de rotonde Stationsplein-Stationsweg naar het Lübeckplein. Het standbeeld van Johan Rudolph Thorbecke is gemaakt door kunstenaar Hans Bayens voor het Stationsplein van Zwolle. Het bijna twee meter hoge bronzen standbeeld van de staatsman werd in 1992 op de rotonde Stationsplein-Stationsweg geplaatst en onthuld.

Lees verder »

Statenzaal zoekt partner

Statenzaal zoekt partner

Zwolle – Met welke partner gaat de Statenzaal (1898) de wereld veroveren? De gemeente Zwolle is gestart met een zoektocht naar een partner die invulling geeft aan een nieuw visitekaartje van de stad. Mét input van Zwollenaren, want de Statenzaal wordt ook een pand voor de Zwollenaren, een plek waar zij trots op zijn.
Het Statenzaalcomplex was ooit het provinciehuis van Overijssel, nu is het gebouw toe aan een nieuwe invulling. Dit historische pand wordt een plaats waar mensen van binnen en buiten de stad op afkomen: een icoon van Zwolle dat je niet mag missen bij een bezoek aan de stad.

Lees verder »

Zieke bomen maken ruimte voor gezonde bomen

Zwolle – De komende weken kapt ROVA op verschillende plekken bomen in Zwolle. De bomen worden niet zomaar gekapt, ze zijn ziek of staan op een plek waar ze zich niet kunnen ontwikkelen. Hierdoor kunnen ze gevaarlijk worden voor de omgeving. Wanneer het flink waait, is de kans groot dat er bijvoorbeeld een tak afbreekt. De bomen die worden gekapt zijn te herkennen aan een gekleurde markering. Op veel van deze plekken plant ROVA later dit jaar weer een nieuwe boom.
Hoe onderzoekt de gemeente de bomen?
In het najaar van 2018 hebben bomenexperts een uitgebreide inspectieronde gemaakt door Zwolle en meer dan 20.000 van de in totaal 72.000 bomen in de stad onderzocht en geadviseerd om ruim 200 bomen te kappen. Deze lijst is samen met Zwolle Groenstad besproken. Afgesproken is dat er zestien zieke bomen blijven staan, deze vormen geen gevaar voor de omgeving of bieden nog plek voor dieren om in te schuilen of te nestelen.

Lees verder »

Verkeersmaatregelen rondom wielerevenement De Ster van Zwolle

Verkeersmaatregelen rondom wielerevenement De Ster van Zwolle

Zwolle – De 59e editie van het wielerevenement ‘De Ster van Zwolle’ vindt op zaterdag 23 februari plaats. Om het sportevenement veilig te laten verlopen, neemt de gemeente Zwolle verkeersmaatregelen.
De maatregelen zijn tussen 13.00 en 18.00 uur van kracht en hebben voornamelijk betrekking op de Ceintuurbaan ter hoogte van Isala. Verkeersborden ter plaatse geven de omleidingsroutes aan. Op zaterdag 23 februari valt om 12.00 uur het startschot op het Grote Kerkplein. De wielerploeg rijdt via de Sassenstraat – Sassenpoort – Groot Wezenland – Luttenbergstraat – Wethouder Alferinkweg – Marsweg – Oldeneelallee. Op de Oldeneelallee is de officiële start om via de Nieuwe Deventerweg – Hollewandsweg Zwolle te verlaten. Verkeer ondervindt hiervan kortdurend oponthoud.

Lees verder »

‘Samenspel in het sociale domein’ krijgt invulling

‘Samenspel in het sociale domein’ krijgt invulling

Zwolle – Met het plan ‘Samenspel in het sociale domein’ zet het college van b. en w. in op verschuiving van individuele begeleiding in het sociale domein, naar algemene welzijnsvoorzieningen als sport en buurt- en vrijwilligerswerk. Daarmee ontstaat een betaalbaar en houdbaar netwerk van voorzieningen voor kwetsbare Zwollenaren. Voor echt maatwerk voor inwoners die niet zelfstandig of met steun van hun omgeving kunnen meedoen, blijft ruimte.
Zwolle is een stad die wordt gekenmerkt door een sterke sociale structuur, met méér vrijwilligers dan elke andere Nederlandse stad en fraaie rapportcijfers voor leefbaarheid in het laatste buurt-voor-buurtonderzoek. Aan de andere kant is er een ruim aanbod van individueel maatwerk, met veel varianten en aanbieders. Zwolle investeert bijna € 276 mln in het sociaal domein, maar de betaalbaarheid van het stelsel staat onder druk. Door een verschuiving van individuele begeleiding naar lichte zorg en collectief aanbod, wil het college het aanwezige sociaal kapitaal in de stad verzilveren en een besparing realiseren die oploopt van 500.000 euro in 2020 naar twee miljoen euro in 2023.

Lees verder »

Busstation vanaf zondag 17 februari aan zuidkant treinstation Zwolle

Busstation vanaf zondag 17 februari aan zuidkant treinstation Zwolle

Zwolle – Op 17 februari gaat het nieuwe busstation aan de zuidkant van station Zwolle (zijde Hanzelaan) in bedrijf. Vanaf die datum vertrekken er dagelijks 1.800 busritten van deze locatie: 1.200 via de nieuwe Schuttebusbrug en 600 via de Hanzelaan. Ook de taxistandplaatsen verhuizen per deze datum mee naar de zuidzijde.
Het busstation wordt verplaatst omdat het steeds drukker wordt en de huidige locatie aan de noordkant van het treinstation de toename van het bus-, auto-, fiets- en voetgangersverkeer niet meer aan kan. Het nieuwe busstation is uitstekend bereikbaar, biedt meer ruimte, een betere doorstroming, een hogere verkeersveiligheid, meer comfort voor de reiziger en een groene inrichting.

Lees verder »

Grote stappen naar nieuwe stationsomgeving in Zwolle gezet

Grote stappen naar nieuwe stationsomgeving in Zwolle gezet

Zwolle – Zwolle heeft een prachtige, nieuwe brug. Elegant en robuust tegelijk. En met een toepasselijke naam: Schuttebusbrug. Bussen kunnen voortaan veilig en snel de sporen bij het station oversteken van en naar het eveneens nieuwe busstation. De OV-knoop Zwolle is hierdoor wéér gegroeid in uitstraling en mogelijkheden. Gemeente, provincie en bouwers vieren vandaag samen met vele belangstellenden uit de stad en de regio feest op het Busbrug Festival: de officiële opening van de busbrug en het nieuwe busstation is daarmee een feit.
Na jaren van voorbereiding en bouwwerkzaamheden in weer en wind, is vandaag de 245 meter lange busbrug en het 21 haltes tellende nieuwe busstation van Zwolle geopend. Via deze bijzondere brug rijden de bussen straks over het spoor van en naar het nieuwe busstation aan de zuidkant van het station. Tijdens het Busbrug Festival, op zaterdag 9 februari 2019, reed de eerste bus over de Schuttebusbrug. De busbrug is vernoemd naar Schutte Tours, de grondlegger van het busvervoer in Zwolle.  

Lees verder »

Busbrug heet vanaf vandaag Schuttebusbrug

Busbrug heet vanaf vandaag Schuttebusbrug

Zwolle – Vanaf zaterdag heet de nieuwe busbrug in Zwolle de ‘Schuttebusbrug’. De brug is vernoemd naar Schutte Tours, de grondlegger van het Zwolse busvervoer. Herman Schutte richtte dit bedrijf in 1937 op. Zijn zoon Hans Schutte heeft samen met wethouder Ed Anker tijdens het Busbrug Festival op 9 februari 2019 de nieuwe naam feestelijk onthuld.
Een busse van Schutte en lopen dat dutte
Voor vele Zwollenaren is ‘een busse van Schutte en lopen dat dutte’ een bekende uitspraak. Van 1937 tot 1982 verzorgde Schutte Tours namelijk het stadsvervoer in Zwolle. Herman Schutte startte het vervoersbedrijf in 1937. De gemeenteraad van Zwolle vroeg aan het college om te onderzoeken of de naam van de vroegere busbedrijf een plek kon krijgen rondom het busstation. Het college van burgemeester en wethouders koos ervoor om de busbrug naar het Zwolse busbedrijf te vernoemen.

Lees verder »

Zwolle van boven: historie in beeld in toren Peperbus

Zwolle van boven: historie in beeld in toren Peperbus

Zwolle – Een expositie met (film)beelden die in 360 graden de geschiedenis van Zwolle tot leven brengt op de eerste verdieping van de Peperbus. Daarmee denken burgemeester en wethouders twee vliegen in een klap te slaan.
Bezoekers van de toren krijgen op een eigentijdse manier de geschiedenis van de stad te zien en de zolder van de Peperbustoren krijgt een nuttige bestemming. Daarom stellen b en w een bijdrage beschikbaar aan Stichting Allemaal Zwolle voor een expositie in de Peperbus.

Lees verder »