Een stadsentree om trots op te zijn

Een stadsentree om trots op te zijn

Zwolle – Op dit moment is het vanwege alle maatregelen om het coronavirus tegen te gaan erg rustig op het station van Zwolle. Terwijl het stil is op de perrons, wordt er aan de noordkant van het station een nieuwe ondergrondse fietsenstalling gebouwd voor ruim 5500 fietsen. Ondertussen wordt er ook gewerkt aan de volgende stappen om het station van Zwolle klaar te maken voor de toekomst. Want de verwachting is dat het aantal reizigers van en naar Zwolle de komende jaren flink zal groeien.

Voor alle reizigers uit de stad, de regio en de rest van Nederland werkt Zwolle aan een comfortabel en toegankelijk stationsgebied waar het fijn verblijven is. Met een prettige en mooie route tussen de Spoorzone en de binnenstad: een aantrekkelijke en groene stadsentree waar Zwolle trots op kan zijn. Zo versterkt Zwolle de verbinding tussen de historische binnenstad en de vernieuwde Spoorzone. Hiervoor heeft het college van B&W nu een voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad.

Lees verder »

Gemeenteraad Zwolle vergadert vanaf 20 april digitaal

Gemeenteraad Zwolle vergadert vanaf 20 april digitaal

Zwolle – Vanaf maandag 20 april gaat de Zwolse gemeenteraad weer vergaderen, maar wel in aangepaste vorm. De raadsleden gaan digitaal besluiten met elkaar nemen. Er staat een verkorte besluitvormingsronde met hamerstukken gepland.

In verband met de maatregelen tegen het coronavirus is het in ieder geval tot en met 28 april niet mogelijk om met alle raadsleden tegelijk in de Raadzaal te vergaderen. Er is nu een tijdelijke wet in werking getreden waardoor raadsleden op een digitale manier mogen beraadslagen en besluiten.

Lees verder »

Scholierenregeling voor aanschaf schoolspullen

Zwolle – Door het coronavirus moeten kinderen zoveel mogelijk thuis onderwijs volgen. Goede schoolspullen zijn dan belangrijk. De scholierenregeling helpt daarbij. Dit geld is voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan, of naar het 1e of 2e jaar van het mbo én van wie de ouders een laag inkomen hebben.

Heeft u een uitkering en heeft u recht op deze regeling? Dan hoeft u niets aan te vragen. Het geld is namelijk al op uw rekening gestort.

Lees verder »

Vliegende inspectiebeurt voor Westenholterbrug

Vliegende inspectiebeurt voor Westenholterbrug

Zwolle – Een grote drone vloog zondag rondom de Westenholterburg. Om de conditie van de brug in beeld te brengen werd de brug haarscherp in beeld gebracht. Ook wordt er 3D-software van de brug gemaakt voor de gemeente Zwolle.

Zondagochtend vloog de drone meerdere inspectievluchten rondom de Westenholterbrug. Tijdens de vluchten legden verkeersregelaars het verkeer stil op de fietsbrug. Ook het verkeer op de Hasselterweg, Frankhuizerallee en Westenholterallee moest wachten tot de drone weer veilig op de grond stond.

Lees verder »

Aangepaste afvalinzameling Zwolle

Aangepaste afvalinzameling Zwolle

Zwolle – Op Tweede Paasdag (maandag 13 april) en Koningsdag (maandag 27 april 2020) worden geen afval en grondstoffen ingezameld in de gemeente Zwolle. De containers worden op een andere dag geleegd.

De afvalinzameling van maandag 13 april vindt plaats op zaterdag 11 april. Let op, dit is de zaterdag vóór Tweede Paasdag;
De afvalinzameling van maandag 27 april vindt plaats op zaterdag 25 april. Let op, dit is de zaterdag vóór Koningsdag.

Lees verder »

Verkoop twee kavels op eiland in Breecamp-Broeklanden gestart

Verkoop twee kavels op eiland in Breecamp-Broeklanden gestart

Zwolle – De gemeente Zwolle start dinsdag met de verkoop van twee kavels voor vrijstaande woningen in Breecamp-Broeklanden (Stadshagen).

De twee kavels liggen aan het water op het meest westelijke eiland, van de in totaal vier eilanden. In Broeklanden is het landelijk en comfortabel wonen met veel voorzieningen en de natuur dichtbij. De kavels grenzen aan het water en liggen vlakbij fiets- en wandelroutes.

Lees verder »

Gemeente Zwolle komt ondernemers tegemoet tijdens coronacrisis

Gemeente Zwolle komt ondernemers tegemoet tijdens coronacrisis

Zwolle – De impact van het coronavirus op de samenleving is groot. Naast onze gezondheid, is het ook belangrijk dat banen en inkomens worden beschermd. De gemeente Zwolle wil ondernemers zo veel mogelijk ondersteunen in deze moeilijke tijd.

Zo gaat de gemeente over tot dagelijkse betaling van facturen. Het Regionaal bureau zelfstandigen Zwolle (Rbz) helpt zzp’ers die inkomensondersteuning nodig hebben. De gemeente zegt dat het Rbz hard werkt om alle aanvragen die binnenkomen snel te verwerken.

Lees verder »

Samenscholen en contactsport verboden in Zwolse parken

Samenscholen en contactsport verboden in Zwolse parken

Zwolle – In opdracht van de gemeente Zwolle heeft ROVA vrijdag zestig borden geplaatst bij parken, speeltuinen en andere druk bezochte plekken. Om het coronavirus een halt toe te roepen geldt op deze locaties een samenscholingsverbod. Ook zijn voetbal en andere contactsporten per direct verboden op deze plekken.

Het park De Wezenlanden lag er rond het middaguur verlaten bij. Op het basketveld speelde een vader met en zijn jonge kind. Eerder deze week was het nog druk op de skatebaan. Nu speelden er een handje vol jongere kinderen.

Lees verder »

24-uurs opvang voor kinderen van ouders met cruciaal beroep

24-uurs opvang voor kinderen van ouders met cruciaal beroep

Zwolle – Mensen die werkzaam zijn in de zorg kunnen vanaf vrijdag 27 maart 2020 aanspraak maken op 24-uurs opvang voor hun kind(eren).

De verwachting is dat alle artsen, verpleegkundigen en andere functies in de zorg de komende periode hard nodig zijn om zieke Zwollenaren te verzorgen. Door voor hen de kinderopvang te regelen, kunnen zij er gerust op zijn dat er goed voor de kinderen gezorgd wordt terwijl zij werken.

Lees verder »

Zwolle doet mee aan Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Zwolle doet mee aan Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Zwolle – De gemeente Zwolle is de eerste Nederlandse gemeente die partner is geworden in het landelijke Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

In deze brede coalitie werken boerenorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen en natuur- en milieuorganisaties samen om het verlies aan biodiversiteit in Nederland te stoppen en om te buigen naar herstel. Zwolle is nu als eerste gemeente als partner aangesloten bij deze brede coalitie.

Lees verder »

Gemeente en Dierenteam Zwolle willen dierenwelzijn verbeteren

Gemeente en Dierenteam Zwolle willen dierenwelzijn verbeteren

Zwolle – De gemeente Zwolle heeft haar dierenwelzijnsbeleid geactualiseerd. Dit is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de gemeente en de partners van het Dierenteam Zwolle.

In de actualisatie staan vier speerpunten waarop zij zich samen de komende jaren richten. Het Zwolse beleid richt zich vooral op het welzijn van door mensen gehouden dieren. Meestal zijn dit gezelschapsdieren.

Lees verder »