Roerige raadsvergadering na illegaal bruiloftsfeest

Roerige raadsvergadering na illegaal bruiloftsfeest

Zwolle – Maandagavond kwam de Zwolse gemeenteraad bijeen om een debat te voeren over de kwestie van het illegale bruiloftsfeest die op 29 juni 2019 werd gehouden aan de Noorderkolk in Zwolle.

De Noorderkolk is een beschermd natuurgebied en er was geen vergunning aangevraagd voor dit feest. Wethouder René de Heer was spreker op deze bruiloft. Er was veel ophef over deze bruiloft, mede vanwege het feit dat het een ondernemer betreft die in de beveiligingsbranche werkzaam is. Ook was de Heer, locoburgemeester, op persoonlijke titel aanwezig op het feest waarover hij mogelijk kon weten dat het een locatie betrof waar geen vergunning voor aanwezig was. Dit bleek tijdens de raadsvergadering een hoofdvraagstuk. Wethouder de Heer lichtte dit vervolgens toe, met onder andere het verweer dat hij te goed van vertrouwen was en niet op de hoogte zou zijn van het feit dat het gebied een natuurgebied betrof.

Wethouder Dogger liet menig wenkbrauw fronsen nadat hij verklaarde dat er geen vergunning was, en er dus geen “feest” zou zijn: er zou dus alleen een besloten groepje mensen bij elkaar zijn maar geen “echt feest”, waardoor men van hogerhand geen actie zou hebben kunnen ondernemen.

Lees verder »

Verkeersmaatregelen tijdens Stadsfestival

Verkeersmaatregelen tijdens Stadsfestival

Zwolle – Van vrijdag 6 september tot en met zondag 8 september vindt in Zwolle het Stadsfestival plaats. Het festival wordt dit jaar gehouden op drie locaties in de binnenstad: Potgietersingel, Blijmarkt en Grote Kerkplein. Tijdens het festival gelden diverse verkeersmaatregelen.

Vanaf woensdag 4 september is er op het parkeerterrein Potgietersingel een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar. Vanaf vrijdag 6 september 08.00 uur tot en met maandag 9 september 18.00 uur is parkeren op de Potgietersingel niet meer mogelijk. Ook is de toegang van Park Potgietersingel ter hoogte van Sassenpoortenbrug afgesloten. Voor voetgangers blijft het park wel toegankelijk.

Lees verder »

Gemeente Zwolle voert nieuw beleid coffeeshops in

Gemeente Zwolle voert nieuw beleid coffeeshops in

Zwolle – De gemeente Zwolle heeft een nieuw beleid voor coffeeshops. Belangrijkste verandering is dat de verdeelsystematiek is aangepast. De wachtlijst voor mogelijke coffeeshophouders is afgeschaft. Komt nu één van de gedoogbeschikkingen voor coffeeshops vrij, dan wordt ondernemers gevraagd om zich voor deze beschikking in te schrijven.

Bij de toewijzing wordt vervolgens een vergelijkende toets gehanteerd. De ondernemers moeten voldoen aan een aantal eisen en hiervoor plannen aanleveren: een bedrijfsplan, plannen voor preventie verslaving, openbare orde, leefbaarheid en plannen voor aanpak van verkeer en parkeren. Ook de beoogde locatie moet voldoen aan de eisen van het nieuwe beleid. De inschrijving die het beste voldoet komt in aanmerking voor de gedoogbeschikking.

Lees verder »

Werkzaamheden aan Mastenbroekerbrug en Twistvlietbrug

Werkzaamheden aan Mastenbroekerbrug en Twistvlietbrug

Zwolle – De gemeente Zwolle voert van maandag 2 september tot en met maandag 23 september aanstaande omvangrijke werkzaamheden uit aan de Mastenbroekerbrug en Twistvlietbrug. Gedurende de werkzaamheden geldt er een beperking voor de doorvaarthoogte voor de scheepvaart. Van de activiteiten ondervindt het (auto)verkeer geen overlast.

De besturing en de aandrijving van de bruggen worden aangepast of vernieuwd zodat ze voldoen aan de nieuwe veiligheidseisen uit de Europese Machinerichtlijn. Door de aanpassingen blijven de grote beweegbare bruggen in Zwolle werken op het hoogste veiligheidsniveau en met minimaal storingsrisico. Daarmee wil de gemeente tevens voor de toekomst de bereikbaarheid van Zwolle per weg én per water verzekeren.

Lees verder »

Gemeente Zwolle neemt deel aan experiment digitaal aanvragen rijbewijs via smartphone

Gemeente Zwolle neemt deel aan experiment digitaal aanvragen rijbewijs via smartphone

Zwolle – Vanaf 2 september is het mogelijk om een rijbewijs digitaal aan te vragen. Dit proces is tijdens deze proef alleen mogelijk met een Android toestel dat beschikt over een NFC-lezer en een QR code scanner.

Een aantal gemeenten doet mee aan deze proef, waaronder Zwolle. Wel moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Naast het woonachtig zijn in één van de deelnemende gemeenten, geeft het RDW op haar site aan dat onderstaande voorwaarden in ieder geval van toepassing zijn:

Lees verder »

College beantwoordt vragen rond omstreden bruiloft aan de Noorderkolk

College beantwoordt vragen rond omstreden bruiloft aan de Noorderkolk

Zwolle – Op 29 juni vond er een bruiloftsfeest van een Zwolse ondernemer plaats op de zuidelijke landtong van de Noorderkolk. De Noorderkolk is onderdeel van Natura 2000-gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht; een beschermd natuurgebied in Overijssel. Om in zo’n gebied een evenement te organiseren is een vergunning nodig. Die was voor de bruiloft niet aangevraagd. Vooraf is wel contact gezocht met de gemeente Zwolle. Mondeling is toen door de gemeente aangegeven dat zo’n vergunning niet zou worden verleend.

Op 29 juni zijn gemeentelijke handhavers wezen kijken bij de Noorderkolk na een melding. Er is toen niet ingegrepen. De politie en twee boa’s van de gemeente zijn naar aanleiding van de melding in de middag naar het gebied gegaan. Zij hebben de activiteiten op een afstand bekeken. De activiteiten waren alleen per boot bereikbaar. De politie heeft van een omstander gehoord dat de wethouder aanwezig was. De boa’s hebben dit op hun beurt teruggekoppeld gekregen van de politie. De situatie was voor de politie en de boa’s niet duidelijk. Er was geen informatie beschikbaar over bevoegdheden en mogelijke vergunningen.

Lees verder »

Diezerbrink wordt aantrekkelijker, levendiger en veiliger voor verkeer

Diezerbrink  wordt aantrekkelijker, levendiger en veiliger voor verkeer

Zwolle – Op maandag 2 september start de gemeente Zwolle met voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van het winkelgebied Diezerbrink. Aan de Diezerkade en bij de rotonde De Brink wordt een aantal kabels en leidingen voor electra, gas, water en telecom vernieuwd en verlegd. Dit is nodig om te kunnen starten met de herinrichting in 2020. De nutswerkzaamheden zullen ruim voor de Sinterklaas- en kerstverkoop afgerond zijn. 

De winkels in het gebied blijven bereikbaar tijdens de werkzaamheden. Daarnaast wordt de verkeershinder zoveel mogelijk beperkt. Duidelijke bewegwijzering zorgt voor informatie over alternatieve rijroutes en parkeermogelijkheden. Op een aantal momenten wordt de Diezerkade afgesloten voor doorgaand verkeer. De exacte data hiervoor zijn nog niet bekend. 

Lees verder »

Beleef het LübeckPleinFestijn

Beleef het LübeckPleinFestijn

Zwolle – Bijna 500 reacties kwamen er binnen op de oproep hoe het Lübeckplein gezelliger, cooler én koeler te maken. Tijdens het LübeckPleinFestijn op 21, 22 en 23 augustus wordt een aantal van de ingezonden ideeën getest en wordt gekeken welk soort activiteiten de bezoekers van het plein aanspreken. Tijdens het LübeckPleinFestijn kan iedereen zien hoe het plein in de toekomst kan veranderen en het een plek wordt waar je graag naartoe gaat en verblijft.

Op woensdagmiddag, donderdagmiddag en –avond én vrijdagmiddag en –avond is er voor jong en oud op het Lübeckplein van alles te zien, doen en beleven tijdens het LübeckPleinFestijn. De meeste activiteiten zijn gratis, voor een deel van de activiteiten dient er betaald en/of gereserveerd te worden.

Lees verder »

Eerste bamboe verkeersborden in Ten Oeverstraat in Zwolle

Eerste bamboe verkeersborden in Ten Oeverstraat in Zwolle

Zwolle – De Ten Oeverstraat is de eerste straat in Zwolle met bamboe verkeersborden. Het gaat om een test waarbij gemeente Zwolle wil kijken hoe deze borden in de praktijk werken.

De Ten Oeverstraat is ingericht als fietsstraat. Hierbij is ook éénrichtingsverkeer in de straat ingesteld. Om het éénrichtingsverkeer aan te geven, had de straat een aantal nieuwe verkeersborden nodig. Deze nieuwe borden zijn van bamboe.

Lees verder »

Wat is jouw idee voor het Lübeckplein?

Wat is jouw idee voor het Lübeckplein?

Zwolle – Reuring op een groen Lübeckplein – dat is wat omwonenden, studenten en mensen die in de wijk Hanzeland werken, graag willen. Maar hoe maak je van dit plein hét kloppende hart van Hanzeland? Een plek waar je prettig verblijft en waar aandacht is voor verkoelend groen en water? Gemeente Zwolle nodigt iedereen uit om ideeën voor een tijdelijke activiteit of een permanente invulling van het plein in te dienen via www.pleindecampagne.nl. Uit de reacties die al binnen zijn gekomen, blijkt dat er creativiteit genoeg is. En dat is mooi, want er is in totaal 100.000 euro beschikbaar om het beste idee of de beste ideeën te realiseren. Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld door de provincie Overijssel. 

Met omwonenden en bezoekers van het Spoorcafé is afgelopen jaren regelmatig gesproken over het Lübeckplein. Dit leidde onder andere tot het organiseren van goedbezochte activiteiten op het plein, waaronder een openluchtbioscoop, haringparty en een heus Oktoberfest. Ook de groene gevel aan het Stadskantoor, de beschilderde luchtkokers en het groenpaviljoen zijn voorbeelden waardoor het plein een leukere plek is om te verblijven. Het kan echter nóg beter.

Lees verder »

Gemeente Zwolle en Heijmans tekenen bouwteam-overeenkomst Hessenpoort Zwolle

Gemeente Zwolle en Heijmans tekenen bouwteam-overeenkomst Hessenpoort Zwolle

Zwolle – De gemeente Zwolle heeft op 8 juli 2019 de aanbesteding bouwteam-overeenkomst project Hessenpoort definitief aan Heijmans gegund. Het project omvat de herinrichting van de Nieuwleusenerdijk, Paderbornstraat en omgeving en wordt in een bouwteamsamenwerking gerealiseerd. De ondertekening van de overeenkomst door Pien van der Does, directeur gemeente Zwolle en Johan Willem ter Horst,  directeur Heijmans vond plaats op maandag 29 juli 2019. De totale waarde van het contract bedraagt circa 3,5 miljoen euro. 

Kennisdeling en bundelen krachten
Heijmans gaf met haar inschrijving blijk van een stevige visie en de beste kwaliteit. Daarnaast heeft Heijmans specifieke ervaring en deskundigheid op het gebied van uitvoerings- en kostentechnische aspecten. Kennisdeling en het bundelen van krachten zijn belangrijke drijfveren geweest in de aanbesteding van het project Nieuwleusenerdijk, Paderbornstraat en omgeving.

Lees verder »

Herdenking gevallenen Oost-Azië op in Park Eekhout

Herdenking gevallenen Oost-Azië op  in Park Eekhout

Zwolle – De gemeente Zwolle herdenkt donderdag 15 augustus alle burgers en militairen die omkwamen in Oost-Azië in de periode 1941-1962. Deze jaarlijkse plechtigheid is van 19.15 tot ongeveer 20.30 uur bij het Indië- en Nieuw-Guinea-monument, in Park Eekhout aan de Burgemeester van Roijensingel. 

De herdenking is 29 jaar geleden voor het eerst in Zwolle georganiseerd. Eerst bij het centrale oorlogsmonument in het Ter Pelkwijkpark en sinds 2002 bij het ‘eigen’ Indië- en Nieuw Guinea-monument in Park Eekhout. Het monument is geadopteerd door de Parkschool.                                                                                             

Lees verder »