Gemeente Zwolle werkt aan visie op waterrecreatie

Gemeente Zwolle werkt aan visie op waterrecreatie

Zwolle – Het Zwolse water en de omgeving eromheen is in de afgelopen jaren een van de plekken geworden in de stad waar mensen elkaar ontmoeten en samen recreëren.

Bijvoorbeeld door te varen door de grachten, te zwemmen en te verblijven bij en langs het water. Om in de toekomst meer balans te brengen in het gebruik van het water en de invloed hierop op de omgeving en de natuur, start Zwolle binnenkort met een brede visie op waterbeleving. Ook wordt een aantal maatregelen genomen voor de korte en middellange termijn.

Lees verder »

Zwolle krijgt misschien een voedselbos

Zwolle krijgt misschien een voedselbos

Zwolle – Zwolle krijgt in de toekomst misschien een voedselbos. Het college wil een intentieovereenkomst met de initiatiefnemer van het voedselbos aan te gaan.

Een voedselbos is een bos waar planten, bomen en struiken groeien waarvan je kunt eten. Bijvoorbeeld fruit en noten. Tijdens de intentieperiode van ongeveer een half jaar gaat de initiatiefnemer, die niet met name is genoemd, aan de slag met een aantal belangrijke zaken, zoals de financiële haalbaarheid, de continuïteit en het draagvlak in de stad. Daarna neemt het college een besluit.

Lees verder »

Online wijkgesprek voor bewoners Westenholte en Spoolde

Online wijkgesprek voor bewoners Westenholte en Spoolde

Zwolle – De gemeente Zwolle organiseert een aantal online bewonersbijeenkomsten over de uitkomsten van het Buurt-voor-Buurt Onderzoek 2020. De bijeenkomsten voor bewoners van de wijken Westenholte en Spoolde is op 7 april.

Met het tweejaarlijkse Buurt-voor-Buurt Onderzoek vraagt de gemeente Zwolle bewoners naar hun mening over hun buurt met onderwerpen zoals leefbaarheid, onderlinge contacten, veiligheid en de kwaliteit van de buitenruimte.

Lees verder »

Zwolle krijgt 3 miljoen extra voor hulp aan dak- en thuislozen

Zwolle krijgt 3 miljoen extra voor hulp aan dak- en thuislozen

Zwolle – Inwoners die om wat voor reden dan ook dak- of thuisloos raken vormen een kwetsbare groep in onze samenleving. Dakloos zijn brengt naast persoonlijk leed ook grote maatschappelijke gevolgen met zich mee.

Herstel begint bij een huis: daarom staat een plek om te wonen aan de basis van elk hulpverleningstraject van dak- en thuislozen van de gemeente Zwolle. Ze wil de beweging van opvang naar wonen bevorderen. Onlangs heeft de regio hier vanuit het Rijksprogramma ‘Een (t)huis, een toekomst’ 3 miljoen euro extra financiering voor ontvangen.

Lees verder »

Zwolse jongeren doen mee aan Week van het Geld

Zwolse jongeren doen mee aan Week van het Geld

Zwolle – Van 22 tot en met 26 maart wordt de tiende editie van de Week van het Geld gevierd. De Week van het Geld is een initiatief van het platform Wijzer in geldzaken.

Onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ wil het platform jongeren voorbereiden op financiële redzaamheid in de toekomst. De Week van het Geld is een belangrijke aanjager voor het structureel stimuleren van financiële vaardigheden van jongeren, zowel op school als thuis. De gemeente Zwolle heeft samen met het Financieel Spreekuur en het Deltion College de handen ineengeslagen om een invulling te geven aan de Week van het Geld.

Lees verder »

Schop in de grond winkelgebied Diezerbrink

Schop in de grond winkelgebied Diezerbrink

Zwolle – Aannemer Schagen Infra is gestart met de werkzaamheden voor de tweede fase van de herinrichting Diezerbrink. Afgelopen jaar werden de werkzaamheden uit de eerste fase afgerond.

Nu zijn de Thomas à Kempisstraat, vanaf de Vechtstraat tot Bisschop Willebrandlaan, de Vechtstraat en een klein gedeelte van de Rhijnvis Feithlaan (tussen rotonde De Brink en Bagijnesingel) aan de beurt. De Vechtstraat wordt één-richtingsverkeer en de andere straten worden aangepast op het nieuwe ontwerp. Het doel is om een veilige, aantrekkelijke en levendige omgeving te creëren. Zo komt er onder andere meer ruimte voor fietsers en voetgangers en komt er meer groen.

Lees verder »

Bewoners Stadshagen in gesprek met gemeente over hun wijk

Bewoners Stadshagen in gesprek met gemeente over hun wijk

Zwolle – De gemeente Zwolle organiseert een aantal online bewonersbijeenkomsten over de resultaten van het Buurt-voor-Buurt Onderzoek 2020. Op 31 maart 2021 is de bijeenkomst gepland voor bewoners van de wijk Stadshagen.

Met het tweejaarlijkse Buurt-voor-Buurt Onderzoek vraagt de gemeente Zwolle inwoners naar hun mening over hun buurt met onderwerpen zoals leefbaarheid, veiligheid, contacten en de buitenruimte.

Lees verder »

Zwolle gaf drie miljoen meer uit aan jeugdzorg dan verwacht

Zwolle gaf drie miljoen meer uit aan jeugdzorg dan verwacht

Zwolle – De gemeente Zwolle heeft vorig jaar drie miljoen euro méér uitgegeven aan jeugdzorg dan voorzien. De oorzaken liggen onder meer bij tariefsverhogingen van jeugdhulpaanbieders, méér nagekomen declaraties en omzetgaranties tijdens corona en een stijgende hulpvraag onder jongeren door corona.

Dat nu pas blijkt dat Zwolle over 2020 zo’n drie miljoen tekort komt, heeft onder meer te maken met de verantwoording van jeugdhulpaanbieders, die dit jaar voor het eerst uiterlijk 1 april binnen moest zijn. Dat heeft geleid tot een plotselinge en deels onverwachte golf declaraties van jeugdzorgaanbieders, aldus de gemeente.

Lees verder »

Russenweg afgesloten vanaf 12 april

Russenweg afgesloten vanaf 12 april

Zwolle – Een deel van de Russenweg en de directe omgeving rondom de Thorbecke Scholengemeenschap worden in 2021 heringericht.

Vanaf maandag 12 april wordt de Russenweg afgesloten tussen de Blaloweg en de Veldbiezenweg. De Veldbiezenweg en van Wijhe blijven bereikbaar vanaf de Groote Voort. Wethouder René de Heer hierover: “Als onderdeel van de investeringsagenda voor Voorsterpoort wordt de komende jaren de openbare ruimte fasegewijs vernieuwd en verbeterd. De WRZV-hallen zijn in aanbouw en de nieuwe Veldbiezenweg is in 2020 aangelegd. Met de werkzaamheden aan de Russenweg zetten we weer een stap. Kortom: Voorsterpoort ontwikkelt zich meer en meer.”

Lees verder »

Culturele sector Zwolle ontvangt ruim 1,4 miljoen steun

Culturele sector Zwolle ontvangt ruim 1,4 miljoen steun

Zwolle – Ruim 1,4 miljoen euro wordt ingezet voor de culturele sector in Zwolle. Het college van burgmeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om deze rijksbijdrage uit het coronafonds volledig in te zetten voor de culturele sector.

Het geld gaat vooral naar instellingen en makers die geen structurele subsidie van de gemeente krijgen. En ook naar organisaties die niet eerder steun ontvingen uit fondsen die het Rijk voor de culturele sector beschikbaar stelde.

Lees verder »

Corona-proof-Boomfeestdag in Zwolle

Corona-proof-Boomfeestdag in Zwolle

Zwolle – Woensdag vierde Zwolle een corona-proof-Boomfeestdag. Ook dit jaar deden Zwolse kinderen weer mee aan de traditie van het planten van een boom.

Vanwege het coronavirus is de landelijke Boomfeestdag dit jaar verplaatst naar 10 november. De gemeente Zwolle en ROVA vonden het echter te belangrijk om het moment zomaar uit te stellen en organiseerden daarom een Boomfeestdag in aangepaste vorm. Wethouder William Dogger gaf het startsein, waarna hij op voldoende afstand met enkele kinderen de eerste bomen plantte.

Lees verder »

Wijkgesprek voor bewoners Wipstrik

Wijkgesprek voor bewoners Wipstrik

Zwolle – De gemeente Zwolle organiseert een aantal online bewonersbijeenkomsten over de resultaten van het Buurt-voor-Buurt Onderzoek 2020. Op 24 maart 2021 is de bijeenkomst gepland voor bewoners van de wijk Wipstrik.

Met het tweejaarlijkse Buurt-voor-Buurt Onderzoek vraagt de gemeente Zwolle inwoners naar hun mening over hun buurt met onderwerpen zoals veiligheid, leefbaarheid, contacten en de buitenruimte.

Lees verder »