Gemeente Zwolle neemt circulaire dienstfietsen in gebruik

Gemeente Zwolle neemt circulaire dienstfietsen in gebruik

Zwolle – Gemeente Zwolle heeft onlangs twee circulaire fietsen, de DutchFiets, als dienstfiets in bruikleen genomen. Deze circulaire fiets is ontwikkeld in Zwolle door een start-up bij GreenPac Ilab met oud Windesheim student Johannes Alderse Baars aan het stuur en gemaakt van gerecycled plastic. Zwolle heeft de fietsen in bruikleen en niet gekocht want in een circulaire economie gaat het niet om het bezit van een fiets maar om het gebruik. De fietsen worden binnen de organisatie gebruikt als dienstfiets, dus voor werk – werk verkeer.

Troste eigenaar van DutchFiets, Johannes Alderse Baars licht toe: "DutchFiets gaat de concurrentie aan met bedrijven die fietsen produceren voor de afvalberg en winst op korte termijn. Naast de productie van onze fietsen met 100% recyclebaar kunststof, vindt ook de assemblage plaats in Nederland. Door in te zetten op hoge kwaliteit van componenten en het creëren van een unieke combinatie van vorm en functie kan de gebruiker besparen op onderhoud. Aan het einde van de levensduur moet de klant de fiets met een gerust hart en eenvoudig aan kunnen bieden om te laten recyclen. Dit levert gegarandeerd 'statiegeld' op of €100,- bij inruil."

Lees verder »

Fototentoonstelling Shelter City te zien op Stadhuis

Fototentoonstelling Shelter City te zien op Stadhuis

Zwolle – Op het Stadhuis is vanaf morgen de fototentoonstelling van Shelter City te zien. Het gaat om foto's van mensenrechtenverdedigers. Uitzonderlijke mensen, die op verschillende plekken in de wereld zijn opgestaan tegen schendingen van mensenrechten en vrijheden. Omdat ze werden lastig gevallen en bedreigd, schuilden ze tijdelijk in Zwolle en tien andere steden. Daniella van Bergen maakte, in opdracht van Justice and Peace, prachtige portretfoto's.

De tentoonstelling wordt op woensdag 8 mei a.s. om 15.30 uur geopend door Klaas Sloots, wethouder Zorg & Welzijn. Een van de mensenrechtenverdedigers die momenteel in Nederland verblijft, is Judith uit Nigeria. Zij vertelt haar verhaal tijdens de opening. Daniella van Bergen geeft een toelichting op haar foto's. Ook Sebastiaan van der Zwaan, directeur van Justice and Peace, komt aan het woord. Daarna zijn de foto's voor iedereen te bekijken.

Lees verder »

Hessenpoort wordt sterke topwerklocatie

Hessenpoort wordt sterke topwerklocatie

Zwolle – Door samen te werken de kracht van het succesvolle bedrijventerrein Hessenpoort nog verder te versterken en gezamenlijk een aantal verkenningen op te starten. Dat is het doel van het Programmaplan Hessenpoort Topwerklocatie dat door ondernemers, Ondernemersvereniging Hessenpoort, de provincie Overijssel en gemeente Zwolle is opgesteld. Samen hebben zij Hessenpoort aangewezen als Topwerklocatie.

Topwerklocaties zijn locaties die zich niet alleen richten op een enkele stad of regio, maar ook (inter)nationaal een rol van belang spelen. Hierdoor dragen ze sterk bij aan de ontwikkeling van de regionale economie. Hessenpoort, met zijn centrale ligging en toonaangevende bedrijven op het gebied van logistiek, warehousing, automotive, groothandel en lichte industrie, hoort zeker thuis in dit rijtje. In 2019 wordt een aantal thema's uitgewerkt die de komende jaren extra aandacht krijgen in de samenwerking. Deze thema's zijn Vitaliteit, Mobiliteit, Duurzaamheid en Circulariteit.

Lees verder »

Werkzaamheden aan kunstwerk Swol aan Stationsweg en blauwe lijn op Stationsplein

Werkzaamheden aan kunstwerk Swol aan Stationsweg en blauwe lijn op Stationsplein

Zwolle – Van maandag 6 mei tot en met 14 mei aanstaande vinden werkzaamheden plaats aan het kunstwerk Swol aan de Stationsweg en de bijbehorende blauwe lijn op het Stationsplein. Het kunstwerk is onderdeel van Portal, de Zwolse kunstroute van het station naar de binnenstad. Het Swol met de blauwe lijn wordt in die periode verwijderd en naar de werkplaats van de kunstenaars in Zoetermeer getransporteerd. Het kunstwerk komt terug op het heringerichte Stationsplein en de vernieuwde Stationsweg. 

In opdracht van de gemeente Zwolle wordt een deel van de Zwolse kunstroute aangepast. De gemeente wil met de aanpassingen het kunstwerk samenvoegen met de nieuwe inrichting van het Stationsplein en de Stationsweg.

Lees verder »

Dodenherdenking Zwolle zaterdag 4 mei en Bevrijdingsfestival Overijssel zondag 5 mei

Dodenherdenking Zwolle zaterdag 4 mei en Bevrijdingsfestival Overijssel zondag 5 mei

Zwolle – Op zaterdag 4 mei vindt de jaarlijkse Dodenherdenking in Zwolle plaats bij het monument in het Ter Pelkwijkpark voorafgegaan door de Stille Omgang. Traditiegetrouw is er voor vertrek van de Stille Omgang een Gedachtenisbijeenkomst in de Oosterkerk.

Commissaris van de Koning Andries Heidema, burgemeester Henk Jan Meijer en enkele andere collegeleden nemen aan het programma deel. Op zondag 5 mei vieren we de bevrijding met het Bevrijdingsfestival in Park de Weezenlanden. Burgemeester Henk Jan Meijer houdt de openingstoespraak vanaf het hoofdpodium. Ook bij het Bevrijdingsfestival zijn meerdere collegeleden aanwezig.

Lees verder »

Diverse onderhoudswerkzaamheden aan de weg

Diverse onderhoudswerkzaamheden aan de weg

Zwolle – De komende maanden wordt in Zwolle op diverse routes onderhoud gepleegd. Dit heeft gevolgen voor het verkeer. Een overzicht van het onderhoud dat deze maand plaatsvindt:

Rotonde Frankhuizerallee
Op 3 mei vinden in de ochtend asfalteringswerkzaamheden plaats. De weg is dan volledig afgesloten. Er geldt een omleidingsroute.

Lees verder »

11 Lintjes uitgereikt in Zwolle

Zwolle – Tijdens de Lintjesregen op vrijdag 26 april heeft burgemeester Henk Jan Meijer in de raadzaal van het stadhuis ter gelegenheid van Koningsdag een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan elf Zwollenaren.

Negen kandidaten ontvingen de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Een kandidaat ontving de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en een kandidaat de onderscheiding Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Kandidaten (in volgorde van uitreiking)

1. De heer P.C. (Piet) Neeft (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

(74 jaar)

Piet Neeft zet zich al ruim 30 jaar in voor gelijke kansen vankwetsbare, minder bedeelde mensen in de Zwolse samenleving. In zijn vrijwilligerswerk verbindt hij mensen, boort hij zijn netwerk aan en zorgt hij voor bewustwording. Zijn financiële kennis en ervaring komen hem daarbij goed van pas.

In de Dominicanenkerk was hij jarenlang penningmeester en collectant. Nog steeds is hij er actief als gastheer en sinds kort ook als uitvaart-assistent. De meeste vrije tijd stopt hij in de werkgroep Welzijn en Levensbeschouwing waarvan hij voorzitter is. Vriendelijk en volhardend maakt hij zich sterk voor iedereen die maatschappelijk tussen wal en schip dreigt te vallen. Want hij beseft dat de zorg die de overheid mensen biedt niet altijd genoeg is en dat mensen meer moeten omzien naar elkaar. De werkgroep heeft met de gemeente het pact Zwolle Armoedevrij gesloten.

Lees verder »

Verkeersmaatregelen Koningsnacht en Koningsdag

Verkeersmaatregelen Koningsnacht en Koningsdag

Zwolle – Op zaterdag 27 april zijn er in Zwolle in verband met Koningsdag diverse festiviteiten. Ook tijdens Koningsnacht is er in de Zwolse binnenstad van alles te doen. Deze activiteiten en het groot aantal verwachte bezoekers hebben gevolgen voor het verkeer. 

Een aantal wegen zal afgesloten zijn. De fietsenrekken op het Grote Kerkplein zijn er op 26 en 27 april niet. Een aantal stadsbussen rijdt een aangepaste route. Er zullen extra taxistandplaatsen zijn.

Lees verder »

Tweede entree Academiegebouw aan Grote Kerkplein

Tweede entree Academiegebouw aan Grote Kerkplein

Zwolle – Met de aanpassing van de zuidelijke toegang krijgt de Grote Kerk een duidelijker en uitnodigende tweede entree aan het Grote Kerkplein. 

Momenteel wordt het interieur van de Grote Kerk opnieuw ingericht. Hiermee wordt het kerkgebouw beter toegerust voor culturele en onderwijskundige evenementen. Onderdeel van de plannen is ook het tweezijdig openen van het gebouw. Het kerkgebouw heeft nu een voorzijde, aan de Grote Markt, en een achterzijde aan het Grote Kerkplein.

Lees verder »

Ganzen in de buurt van A28-Katerdijk-Blaloweg gaan verhuizen

Ganzen in de buurt van A28-Katerdijk-Blaloweg gaan verhuizen

Zwolle – De ganzen die verblijven in de bermen van de A28, Katerdijk en Blaloweg worden deze week op diervriendelijke wijze verplaatst. Op woensdag 24 april verhuist de organisatie Hofganzen in opdracht van de gemeente de ganzen naar een speciale ganzenopvang.

De afgelopen tijd zijn er verschillende opties overwogen om de ganzen te vangen en verplaatsen en daarmee de veiligheid van het verkeer op deze plekken te verbeteren. Regelmatig steken de ganzen namelijk plotseling de weg over. Dit kan onveilige situaties opleveren voor mens en dier, daarom worden de ganzen nu verplaatst naar een ganzenopvang in Drenthe. "Dit is een mooie oplossing", aldus wethouder William Dogger. "Doordat we de ganzen wegvangen wordt het veiliger en hoeven automobilisten niet meer plotseling op de rem te trappen met alle gevolgen vandien. En de ganzen hebben straks alle ruimte en een plek waar ze ongestoord en veilig kunnen rondlopen."

Lees verder »

De Tippe: duurzame woonbuurt met meerdere gezichten

De Tippe: duurzame woonbuurt met meerdere gezichten

Zwolle – De Tippe wordt een gevarieerde duurzame woonbuurt met meerdere gezichten. De laatste grote uitbreiding van Stadshagen biedt plek aan circa 1250 woningen voor grote en kleine huishoudens van alle leeftijden en diverse levensfasen met bijzondere aandacht voor woningen die geschikt zijn voor zorg aan huis.

De zuidpunt van De Tippe, bij station Stadshagen, krijgt een meer stedelijk karakter met hogere markante bebouwing en voorzieningen. Langs de spoorlijn en in het middendeel zal de bebouwing meer aansluiten bij de bestaande woningen in Werkeren. Het noordwestelijke deel krijgt een structuur die geinspireerd is op de historische verkaveling van de Mastenbroekerpolder.

Lees verder »