Onveilige situaties in studentenhuizen in Zwolle

Onveilige situaties in studentenhuizen in Zwolle

Zwolle – Op de gemeenteraadsvergadering van 17 juni uitte het Studenten Overleg Orgaan Zwolle (SOOZ) haar zorgen over de woonsituatie van de Zwolse studenten. Er zijn berichten binnen gekomen over onveilige en zelfs onmenselijke situaties.

Om dit te onderzoeken hield het SOOZ een enquete onder de Zwolse studenten. Daaruit kwam naar voren dat vier op de tien studenten zich onveilig voelt in hun huis. 85% van de ondervraagden zegt geen enkele voorlichting te hebben gehad over veiligheid en wat te doen bij een calamiteit.

Lees verder »

Gemeente Zwolle start proef met duo-afvalbakken in de Aa-landen

Gemeente Zwolle start proef met duo-afvalbakken in de Aa-landen

Zwolle – De gemeente Zwolle en ROVA gaan een proef uitvoeren met duo-afvalbakken in winkelcentrum De Dobbe in de Aa-landen.

De bestaande, kleine afvalbakken worden vervangen door zes grotere duo-afvalbakken waarmee PMD- en restafval gescheiden van elkaar worden ingezameld. Daarnaast komt er nabij iedere duo-afvalbak een inzamelvoorziening in de vorm van een rooster, voor sigarettenpeuken.

Lees verder »

Kunstontwerp van Afke van Halen wint wedstrijd Maak Artikel 1 zichtbaar

Kunstontwerp van Afke van Halen wint wedstrijd Maak Artikel 1 zichtbaar

Zwolle – Het ontwerp van kunstenares Afke van Halen is de winnaar in de wedstrijd ‘Wie maakt Artikel 1 uit te grondwet op een kunstzinnige manier zichtbaar’.

Gemeente Zwolle schreef hiervoor een prijsvraag uit. De gemeenteraad had het college hier eerder in een motie om gevraagd. Iedereen met creatieve ideeën kon deze indienen. Uit de inzendingen koost de jury drie ontwerpen waarop iedereen digitaal zijn of haar stem kon uitbrengen. Van de in totaal 423 uitgebrachte stemmen, werden er 172 uitgebracht op het ontwerp van Afke van Halen. De kunstenaar krijgt nu budget om het idee daadwerkelijk uit te voeren.

Lees verder »

Wethouders en kinderen testen Zwolse speeltuin op nationale buitenspeeldag

Wethouders en kinderen testen Zwolse speeltuin op nationale buitenspeeldag

Zwolle – Woensdag, op de nationale buitenspeeldag, hebben wethouders uit verschillende gemeenten samen met 25 kinderen de speelplek aan de Zwolse Van Eerdenstraat (Stadshagen) getest op toegankelijkheid. De bestuurders willen graag weten hoe zij er in hun eigen gemeente voor kunnen zorgen dat kinderen met én zonder beperking samen kunnen spelen.

De speeltuintest wordt georganiseerd door Iedereen doet mee! en de Speeltuinbende, een organisatie die al jarenlang samen met kinderen, met én zonder handicap, speeltuinen in Nederland test op toegankelijkheid en adviseert hoe het beter kan. De Speeltuinbende laat zien dat samen spelen gewoon kan en een toegankelijke speeltuin bijdraagt aan speelplezier voor alle kinderen.

Lees verder »

Marsweg Zwolle in herfst afgesloten vanwege werk aan viaduct

Marsweg Zwolle in herfst afgesloten vanwege werk aan viaduct

In verband met de aanpassing van het spoorviaduct zal de Marsweg in september en oktober tijdelijk worden afgesloten voor auto- en fietsverkeer.

ProRail werkt in het kader van Zwolle Spoort aan het spoor richting Emmen en Meppel. Onderdeel van de werkzaamheden is ook de aanpassing van een aantal spoorviaducten, waaronder het viaduct in de Marsweg. Daarvoor is het nodig de rijbanen en het fietspad af te sluiten.

Lees verder »

Gemeente Zwolle heeft hoge ambities, maar beperkte financiële ruimte

Gemeente Zwolle heeft hoge ambities, maar beperkte financiële ruimte

Zwolle – Het college van Burgemeester & Wethouders had donderdagmiddag de pers uitgenodigd voor een toelichting op de plannen voor de komende vier jaar. Zwolle wil na Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven de vierde economische topregio van Nederland worden en doorgroeien naar 140.000 inwoners. Het eens zo rustige provinciestadje moet over tien jaar stedelijker, diverser en bruisender zijn geworden. Wel moet de stad sociaal blijven met de huidige menselijke maat.  Zwollenaren waarderen hun stad met rapportcijfer 8.

Burgemeester Henk Jan Meijer lichtte toe dat Zwolle duurzamer wil worden en daarom grote plannen heeft op het gebied van de energietransitie, een klimaatbestendige stad en de transitie naar een circulaire economie. Ambities die gevolgen zullen hebben voor alle Zwollenaren. De krapper wordende arbeidsmarkt vraagt om meer gekwalificeerd personeel, terwijl er tegelijkertijd inwoners zijn die moeilijk een baan kunnen vinden en van een uitkering afhankelijk zijn. Via de zogenoemde Human Capital Agenda wil de gemeente dit aanpakken. Tegelijkertijd zijn de uitgaven in het sociaal domein onverwacht opgelopen en is al eerder afgesproken hervormingen door te voeren om de kosten beheersbaar te houden. Met name op jeugdhulp en de WMO-voorzieningen en -ondersteuning zal bespaard moeten gaan worden. Op de WMO moet in 2019 al 1,5 mln worden bespaard oplopend tot 4,3 mln in 2024 . Voor de jeugd bedraagt de bezuiniging dit jaar 0,4 mln, maar in 2024 4,7 mln. Verantwoordelijk wethouder Michiel van Willigen wil dit tekort opvangen door te investeren in meer preventieve jeugdzorg, eerstelijnsopvang door sociaal wijkteams en naar een effectievere en meer ambulante jeugdhulp. Voor een aantal Zwolse instellingen zal de subsidie niet verhoogd worden met het inflatiepercentage van 2,6%.

Lees verder »

Verkeersmaatregelen Zwolle rondom de Omloop van de IJsseldelta

Verkeersmaatregelen Zwolle rondom de Omloop van de IJsseldelta

Zwolle – Op zaterdag 8 juni vindt het wielerevenement “Omloop van de IJsseldelta” plaats.
Om dit evenement in goede banen te leiden zijn verkeersmaatregelen noodzakelijk. De maatregelen zijn tussen 12.00 en 18.00 uur van kracht en hebben betrekking op de Ceintuurbaan ter hoogte van Isala.

De verkeersmaatregelen voor automobilisten worden gedurende het wielerevenement aangegeven met verkeersborden.

Lees verder »

Briefje op dasboard voorkomt bekeuring in Zwolle

Briefje op dasboard voorkomt bekeuring in Zwolle

Zwolle – In verband met onderhoudswerkzaamheden is www.zwolle.nl/parkeerloket (de digitale omgeving van parkeervergunningen) op 4 juni 2019 niet bereikbaar.

Dit heeft onder andere tot gevolg dat uw bezoek niet aangemeld kan worden met uw bezoekersvergunning. Wij raden u aan om, bij de auto van uw bezoek, een briefje te plaatsen op het dashboard met het nummer van uw vergunning.

Lees verder »

Leerlingen van het Facet bouwen eigen insecten- en bijenhotel

Leerlingen van het Facet bouwen eigen insecten- en bijenhotel

Zwolle – Leerlingen van groep 7/ 8 van SBO het Facet in Holtenbroek bouwen dinsdag 4 juni aanstaande hun eigen insecten- en bijenhotel. De school heeft de workshop insectenhotel bouwen gekregen van de Bijenbeweging Overijssel die speciaal voor basisscholen in Overijssel de scholenactie Scholen voor Bijen heeft opgezet. Met deze actie wil de bijenbeweging ook jonge kinderen en hun omgeving betrekken bij de bescherming van bijen.  Het bouwen van het ‘hotel’ start om 8.45 uur en duurt tot 15.00 uur. In het geval het insecten- en bijenhotel dinsdag nog niet klaar is, wordt woensdag ochtend verder gewerkt.

Bassischool het Facet is uitgekozen als schoollocatie voor het insecten- en bijenhotel omdat er veel groen rondom de school aanwezig is. Dit lijkt een goede plek voor bijen en insecten. Samen met Simone van der Geld (decorbouwer), Sander Kops (conciërge), Hanneke Leferink (leerkracht) en Mariken Enserink (NME makelaar gemeente Zwolle), bouwen de leerlingen van groep 7 / 8 het ‘hotel’.

Lees verder »

Punterdiep opent speeltuin met eerste paal Buurtinitiatief

Punterdiep opent speeltuin met eerste paal Buurtinitiatief

Zwolle – De zandbak bij de speeltuin was meer een kattenbak dan een speelplek voor kinderen. Daar wilden de bewoners van Punterdiep in Aa-landen wat aan doen en besloten contact op te nemen met de wijkbeheerder Monique Wiegers van de gemeente Zwolle. Nu is de natuurspeeltuin feestelijk geopend door wethouder Michiel van Willigen. Dat deed hij met het plaatsen van de eerste paal Buurtinitiatief. 

Wijkbeheerder Monique Wiegers: ”Dit is een buurt met actieve en betrokken bewoners. De speeltuin is niet alleen ingericht naar de ideeën van de bewoners, maar zij hebben ook een groot deel van het werk zelf gedaan. En nu het klaar is, nemen zij ook het onderhoud van de speeltuin en het groen voor hun rekening.”

Lees verder »

Blauwalg in vijver Park de Wezenlanden Zwolle

Blauwalg in vijver Park de Wezenlanden Zwolle

Zwolle- In de vijver in Park de Wezenlanden in Zwolle is blauwalg geconstateerd. Gemeente Zwolle en Waterschap Drents Overijsselse Delta raden aan elk contact met het water te vermijden.

Bewoners zijn geïnformeerd, en informeren elkaar, net als de eigenaren van het Parkpaviljoen. Blauwalg kan gezondheidsklachten veroorzaken bij mensen en dieren, zoals maag- en darmklachten, hoofdpijn, jeuk en oorpijn. Het advies is om contact met het water te vermijden en er niet te vissen, eenden te voeren of honden te laten zwemmen.

Lees verder »

Nieuwe horecavisie maakt ruimte voor horeca en hotels in Zwolle

Nieuwe horecavisie maakt ruimte voor horeca en hotels in Zwolle

Zwolle – Het aantal bezoekers aan Zwolle groeit. Dit zie je ook terug in het aantal inwoners en bezoekers dat geld uitgeeft aan eten, drinken of een overnachting buitenshuis.

Het huidige aanbod van horeca en Zwolle voorziet prima in die behoefte. Zwolse ondernemers hebben zich de laatste jaren versterkt en ontwikkeld. Ook is er een aantal nieuwe zaken bijgekomen. Om de groeiende behoefte van de stad de komende jaren te faciliteren heeft het college van B en W een nieuwe horecavisie vastgesteld. Met het nieuwe beleid wil het college de goede lijn doorzetten en horecaondernemers inspireren en stimuleren.

Lees verder »