Assendorperstraat krijgt nieuwe verlichting

Assendorperstraat krijgt nieuwe verlichting

Zwolle – Nieuwe verlichting voor de Assendorperstaat, dat was de wens van ondernemers en bewoners voor dit gebied. Een wens die binnenkort in vervulling gaat. Met het aanbrengen van de nieuwe verlichting wordt de Assendorperstraat verder versterkt en verlevendigd.  

Tijdens verschillende bijeenkomsten hebben ondernemers, bewoners en de gemeente samen in kaart gebracht hoe de Assendorperstraat klaar kan worden gemaakt voor de toekomst. Gekeken is naar ideeën en oplossingen voor de korte en lange termijn. Naast nieuwe verlichting kwamen ook ander thema’s op tafel, zoals de verbinding met de binnenstad, verleggen of opheffen van buslijnen, het klimaat en het groener maken van de straat. De ideeën zijn samengevat in een Toekomstperspectief Assendorperstraat. Tijdens dit proces hebben de gemeente en de winkeliersvereniging Assendorp goed samengewerkt. De komende tijd wordt bekeken wanneer welk thema wordt opgepakt.

Lees verder »

Geen autoverkeer op de Burgemeester Drijbersingel

Geen autoverkeer op de Burgemeester Drijbersingel

Zwolle – De gemeente Zwolle voert wegwerkzaamheden uit aan de Diezerkade ter voorbereiding op de herinrichting van het winkelgebied Diezerbrink. Geprobeerd wordt de hinder tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. De winkels aan de Diezerkade blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar.

De komende werkzaamheden zijn het rooien van oude gas- en waterleidingen en het leggen van nieuwe nutsleidingen. Van maandag 28 oktober 09.00 uur t/m vrijdag 1 november 17.00 uur is de Diezerkade ter hoogte van de kruising met de Burgemeester Drijbersingel voor autoverkeer gestremd.

Lees verder »

Zwolle doet pilots met vrijwillige en verplichte vuurwerkvrije zones

Zwolle doet pilots met vrijwillige en verplichte vuurwerkvrije zones

Zwolle – De gemeente Zwolle gaat de komende jaarwisseling pilots doen met vrijwillige en verplichte vuurwerkvrije zones. Dat stellen burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad. Inwoners kunnen met elkaar een vrijwillige vuurwerkvrije zone afspreken in hun straat. Ook wordt onderzocht of er behoefte is om rondom kwetsbare locaties verplichte vuurwerkvrije zones aan te wijzen.

Naast de twee pilots met de vuurwerkvrije zones, stellen burgemeester en wethouders voor om in te zetten op vuurwerkvoorlichting aan groep 7 en 8 van het basisonderwijs.

Lees verder »

Stallingpas vervangt parkeerkaartjes bij drie gratis bewaakte fietsenstallingen in Zwolse binnenstad

Stallingpas vervangt parkeerkaartjes bij drie gratis bewaakte fietsenstallingen in Zwolse binnenstad

Zwolle – De gemeente Zwolle vervangt vanaf maandag 21 oktober de parkeerkaartjes bij de fietsenstallingen aan het Gasthuisplein, Rodetorenplein en Meerminneplein door een passysteem.

Met het vervangen van de papieren nummertjes wil de gemeente het gebruik van de gratis bewaakte fietsenstallingen voor bezoekers eenvoudiger maken. In de herfstvakantie geven de medewerkers van deze fietsenstallingen hierover informatie aan bezoekers aan de binnenstad.

Lees verder »

Zwolle vervangt onveilige populieren

Zwolle vervangt onveilige populieren

Zwolle – Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 375 populieren in Zwolle in slechte staat zijn. Deze boomsoort wordt slap en kwetsbaar als ze ouder wordt, waardoor er gemakkelijk grote takken afbreken. Voor de veiligheid van de bewoners en het verkeer gaat de gemeente Zwolle deze populieren vervangen.

Wethouder William Dogger: ”Het is altijd jammer als je een groot aantal bomen ineens moet vervangen. Groen is immers heel waardevol voor onze stad, het maakt de omgeving aantrekkelijker en bomen zorgen ´s zomers voor schaduw en verkoeling. Daarom laten we bomen zo lang mogelijk staan, ook als ze ziek zijn. Wanneer bomen echter een gevaar gaan vormen voor de veiligheid, bijvoorbeeld omdat er takken kunnen afbreken, dan zit er niets anders op dan deze bomen te vervangen.”

Lees verder »

Wethouder Dogger plant bollen voor grotere biodiversiteit

Wethouder Dogger plant bollen voor grotere biodiversiteit

Zwolle – Deze week is ROVA gestart met het planten van ruim 60.000 bloembollen om de biodiversiteit in de stad te vergroten. Op vier plekken zal ROVA de komende tijd wilde narcissen, krokussen en botanische narcissen poten. Wethouder William Dogger stopte woensdag de eerste krokussen in de binnenstad in de grond. Hij deed dat – samen met Bijenvereniging Zwolle – bij de Potgietersingel achter Museum de Fundatie.

De gemeente Zwolle wil de stad biodiverser maken en daarom is ROVA begonnen met het planten van 62.500 bloembollen langs de Zwarte Waterallee, de IJsselallee, op Hessenpoort en in de binnenstad.

Lees verder »

Nieuwe straatnamen rond N340 en Voorsterpoort

Nieuwe straatnamen rond N340 en Voorsterpoort

Zwolle – Burgemeester en wethouders hebben namen vastgesteld voor een aantal nieuwe straten en wegen in Zwolle. Het gaat hier om de N340 en Voorsterpoort en een correctie van de namen Ruimzichtweg en Nieuwe Wetering.

N340
Door de toekomstige aansluiting van de N340 op de A28 komt de parallelweg van de Hessenweg voor een groot deel los te ligggen van de hoofdrijbaan en wordt deze aangesloten op een nieuw aan te leggen rotonde bij de Ordelseweg en Kranenburgweg. Daarom krijgt de hoofdrijbaan een nieuwe naam (Nieuwe Hessenweg) en blijft de Hessenweg bestaan voor de parallelweg, zodat adressen van bewoners en bedrijven niet gewijzigd hoeven te worden.

Lees verder »

Zwolle plant 60.000 bloembollen om biodiversiteit te vergroten

Zwolle plant 60.000 bloembollen om biodiversiteit te vergroten

Zwolle – Deze week is ROVA gestart met het planten van ruim 60.000 bloembollen om de biodiversiteit in de stad te vergroten. Op vier plekken zal ROVA de komende tijd wilde narcissen, krokussen en botanische narcissen poten. Wethouder William Dogger stopt op woensdag 16 oktober de eerste krokussen in de binnenstad in de grond. Hij doet dat – samen met Bijenvereniging Zwolle – bij de Potgietersingel achter Museum de Fundatie. 

De gemeente Zwolle wil de stad biodiverser maken en daarom is ROVA op 14 oktober begonnen met het planten van 62.500 bloembollen langs de Zwarte Waterallee, de IJsselallee, op Hessenpoort en in de binnenstad.

Lees verder »

Begroting 2020: Zwolle bouwt rustig verder aan ambities

Begroting 2020: Zwolle bouwt rustig verder aan ambities

Zwolle – Vier maanden na vaststelling van de Perspectiefnota 2020-2023 komt het Zwolse college nu met de uitwerking van de plannen in de begroting voor 2020. Het financieel perspectief is licht verbeterd, maar onzekerheden in het rijksbeleid en in het sociaal domein maken dat het college behoedzaam en solide wil blijven begroten. Met nadere uitwerking van de strategische plannen en op één punt ruimte voor nieuw beleid. 

Op het gebied van ‘wonen en zorg’ is duidelijk dat de gemeente een sterkere regierol zal moeten nemen. De twee thema’s zijn sterk met elkaar verweven: veel ambities op sociaal terrein lukken alleen als er passende woonruimte beschikbaar is. Dat geldt voor bijvoorbeeld beschermd wonen, daklozen en de uitstroom van zorgcliënten naar zelfstandige woonruimte. Voor 2020 is hiervoor extra tijd en ruimte vrijgemaakt.

Lees verder »

Zwolle hijst de regenboogvlag op Coming Out Dag

Zwolle hijst de regenboogvlag op Coming Out Dag

Zwolle – Vrijdag 11 oktober is het nationale Coming Out Dag. Zwolle hijst dan de regenboogvlag op drie locaties: het stadhuis, het Stadskantoor en vanaf De Peperbus. Vrij en veilig leven is het recht van iedereen. Daarom hangen gemeenten en het ministerie van OCW op deze dag de regenboogvlag uit om de acceptatie van seksuele- en gender diversiteit te vieren.

De regenboogvlag symboliseert dat iedereen uniek is en erbij hoort. Met het hijsen van de regenboogvlag op Coming Out dag geven gemeenten een boodschap af aan burgers, werknemers, scholen, bedrijven en maatschappelijke organisaties om open te staan voor diversiteit.

Lees verder »

Spoorcafé woensdag 16 oktober

Spoorcafé woensdag 16 oktober

Zwolle – Het Spoorcafé wordt deze keer in een iets ander jasje gestoken. De avond staat in teken van twee nieuwe ontwikkelingen in de Spoorzone: City Post en de nieuwe SPAR-winkel. De bezoekers worden bijgepraat over de plannen voor het voormalige PTT-gebouw aan de Westerlaan. City Post wordt namelijk omgetoverd tot een nieuwe hotspot voor ondernemers. Ook horen de aanwezigen meer over de nieuwe supermarkt in de Spoorzone. Eind november opent SPAR City haar deuren aan het Lübeckplein. Uiteraard is er voldoende ruimte om vragen te stellen en naderhand een kop koffie te drinken met de aanwezigen. Iedereen is deze avond van harte welkom bij City Post, aan de Westerlaan 51. Het Spoorcafé begint om 19.30 uur.

City Post wordt nieuwe hotspot
Na een korte terugblik op het Spoorcafé van 18 september zal Koen Parie van DC Vastgoed de bezoekers bijpraten over de ontwikkelingen rondom City Post. DC Vastgoed is eigenaar van het voormalige PTT-gebouw en gaat van City Post een nieuwe ‘stedelijke hotspot’ maken. Een modern bedrijvencomplex waar plek is voor startende en ervaren ondernemers die zich bezig houden met onder meer innovatie, onderwijs, horeca, kunst en cultuur. Koen Parie zal tijdens deze avond meer vertellen over de plannen voor het gebouw.

Lees verder »

De Feniks inspiratie voor kunstwerk Poort van het Vechtdal en Zwolle

De Feniks inspiratie voor kunstwerk Poort van het Vechtdal en Zwolle

Zwolle – Het nieuwe kunstwerk bij de kruising van de A28 met het Vechtdal wordt een poëtische vertaling van de mythe van de Feniks. Giny Vos is de kunstenaar die is uitgekozen om het kunstwerk Poort van het Vechtdal en Zwolle te maken. 

Het verhaal van de feniks (Phoenix) gaat over een grote vogel met de meest prachtige, blinkende veren die elke vijfhonderd jaar uit zijn as herrijst. Wat Giny Vos intrigeert in deze mythe is de onvoorstelbare kracht van de natuur, onder invloed van het licht van de zon. Het vermogen van de natuur om zich steeds weer te herstellen, om steeds opnieuw geboren te worden.

Lees verder »