Tarief voor restafval weggooien: € 1,70 per keer

Tarief voor restafval weggooien: € 1,70 per keer

Zwolle – Een zak restafval weggooien in de ondergrondse container kost volgend jaar € 1,70 per keer. Dit tarief stelt B en W voor aan de Zwolse gemeenteraad. Ook wil het college de afvalstoffenheffing vanaf 2023 verhogen om deze kostendekkend te maken.

Mensen met een minimuminkomen moet gedeeltelijke kwijtschelding worden geboden. In november 2020 heeft de gemeenteraad al een pakket aan maatregelen vastgesteld waarmee ze inwoners wil aanmoedigen afval beter te scheiden. Een tarief voor restafval is een van die maatregelen, aldus B en W. Het moet ingaan op 1 januari 2023.

Lees verder »

Anthony Fokkerstraat vanaf 5 september op de schop

Anthony Fokkerstraat vanaf 5 september  op de schop

Zwolle – De Anthony Fokkerstraat, zijstraat van de Ittersumallee, krijgt groot onderhoud. Dit wordt gedaan van 5 tot en met 19 september.

De straat kan hierdoor minder goed bereikbaar en soms afgesloten zijn. De verkeersmaatregelen worden door de gemeente genomen in overleg met de bedrijven in de omgeving. Het werk wordt in fases uitgevoerd en afsluitingen vinden zo veel mogelijk in de avond en nacht plaats, aldus de gemeente.

Lees verder »

Versneld 400 tot 600 nieuwe woningen in Breecamp-West

Versneld 400 tot 600 nieuwe woningen in Breecamp-West

Zwolle – De gemeente Zwolle heeft besloten de ontwikkeling van Breecamp-West te versnellen om aan de grote vraag naar woningen te voldoen. Het oorspronkelijke plan was om vanaf 2026 het gebied te ontwikkelen.

Breecamp-West ligt binnen de gemeentelijke grenzen van Zwolle, in de noordwesthoek van de wijk Stadshagen. De gemeente gaat bekijken hoe vierhonderd tot zeshonderd woningen een plek kunnen krijgen in het omliggende landschap. Het gebied ligt aan de westzijde van de Scholtensteeg en grenst aan de dorpsgrenzen van ’s Heerenbroek, gemeente Kampen, en de polder Mastenbroek. Zwolle en Kampen gaan de ontwikkeling van de nieuwe buurt bestuurlijk afstemmen.

Lees verder »

Overeenkomst voor vernieuwing woningen Kop van Oost

Overeenkomst voor vernieuwing woningen Kop van Oost

Zwolle – De gemeente Zwolle en Woningstichting SWZ hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten over de vernieuwing van woningen tussen de Anthonie Heinsiusstraat en de Casper Fagelstraat in Dieze-Oost.

Donderdag tekenden Wiepke van Erp Taalman Kip, directeur-bestuurder van SWZ, en Jim van der Zwan, hoofd afdeling Ruimtelijke Planvorming van de gemeente Zwolle, de overeenkomst. De vernieuwing van de woningen vormt voor SWZ het slotstuk van de wijkvernieuwing van Dieze-Oost.

Lees verder »

Holtenbroekerbrug ’s avonds en ’s nachts afgesloten van 4 t/m 9 juli

Holtenbroekerbrug ’s avonds en ’s nachts afgesloten van 4 t/m 9 juli

Zwolle – De Holtenbroekerbrug, gelegen tussen de Blaloweg en de Zwartewaterallee, is in onderhoud. Van 4 tot en met 9 juli is de brug afgesloten tussen 19.30 uur en 6.00 uur.

Verkeer wordt tijdens de afsluitingen omgeleid. Buiten deze tijdstippen is de brug gewoon toegankelijk. De brug is in mei in onderhoud gegaan en nu wordt het versleten asfalt vervangen. Verkeer wordt omgeleid via Katerdijk – Hofvlietbrug – Pannekoekendijk – Hofvlietbrug – Burgemeester Roelenweg.

Lees verder »

Verbouwing opvang dak- en thuislozen De Herberg

Verbouwing opvang dak- en thuislozen De Herberg

Zwolle – De Zwolse centrale opvangplek voor dak- en thuislozen De Herberg wordt verbouwd. Na de verbouwing slapen de meeste Herberggasten niet langer op zalen, maar krijgen ze een slaapplek op een eenpersoonskamer en 24-uursopvang.

Het ministerie van VWS heeft hiervoor een miljoen euro subsidie verleend. Door het inrichten van eenpersoonskamers krijgen de gasten meer comfort in de opvang. Wethouder Dorrit de Jong: “Voor mensen die dakloos zijn, is rust en veiligheid heel belangrijk. Een eigen plek in de centrale opvang kan die bieden.”

Lees verder »

Zwollenaren gevraagd Japanse duizendknoop bij restafval te doen

Zwollenaren gevraagd Japanse duizendknoop bij restafval te doen

Zwolle – Het groeiseizoen van de Japanse duizendknoop is begonnen. Om de plant terug te dringen zijn de gemeente Zwolle en ROVA weer begonnen met de jaarlijkse bestrijding.

De Zwolse aanpak bestaat voor het grootste deel uit het afgraven en verwijderen van de plant met wortel en al. In de jaren daarna worden de plekken herhaaldelijk geïnspecteerd door medewerkers van ROVA, die eventueel nieuw opkomende plantjes direct verwijderen. Met deze aanpak is de Japanse duizendknoop inmiddels op 37 locaties in Zwolle succesvol bestreden, zo meldt de gemeente. Dit jaar wordt de aanpak voortgezet.

Lees verder »

Afsluiting IJsselallee van 20 tot en met 24 juni

Afsluiting IJsselallee van 20 tot en met 24 juni

Zwolle – De IJsselallee is van 20 tot en met 24 juni tussen 19.00 tot 6.00 uur afgesloten op het weggedeelte tussen de Burgemeester van Walsumlaan en Oldeneelallee. Dit geldt alleen voor de rijrichting van de A28 naar Wijhe.

Hierdoor is verkeer vanaf de A28 naar Marslanden via de IJsselallee niet mogelijk. In de tegenovergestelde rijrichting blijft de weg open. De afsluiting geldt vanwege asfalteringswerkzaamheden.

Lees verder »

René de Heer verrast met koninklijke onderscheiding

René de Heer verrast met koninklijke onderscheiding

Zwolle – Oud-wethouder René de Heer ontving donderdag de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau uit handen van burgemeester Snijders. De burgervader verraste De Heer hiermee tijdens zijn afscheid van Zwolle in de Grote Kerk.

Het is de tweede onderscheiding binnen 24 uur voor de oud-wethouder. Gisteren, tijdens zijn afscheid van de gemeenteraad, ontving hij de Erepenning van de gemeente Zwolle. De Heer heeft in ruim twintig jaar als bestuurder een grote stimulerende rol gespeeld in de ontwikkeling van Zwolle. Bekende bedrijven wisten de weg naar de stad te vinden.

Lees verder »

Verhuurders boten in Zwolle hebben straks vergunning nodig

Verhuurders boten in Zwolle hebben straks vergunning nodig

Zwolle – Het water in en om Zwolle is in trek bij recreanten. Bootjes maken de stad levendig, maar de drukte op het water brengt ook overlast mee. Onder andere door gebruikers van huurboten, zo bleek de afgelopen jaren.

De afgelopen jaren zag de gemeente een groei van het aantal meldingen van overlast op het water. Met name in de coronatijd zochten veel mensen het water op om te recreëren. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten te gaan werken met vergunningen voor verhuurders van commerciële boten.

Lees verder »

Bijeenkomst Stadshagen toen, nu en straks

Bijeenkomst Stadshagen toen, nu en straks

Zwolle – Stadshagen bestaat vijfentwintig jaar en dat wordt gevierd met allerlei activiteiten. In een bijeenkomst voor wijkbewoners, wijkwerkers/maatschappelijke organisaties, ontwikkelaars en raadsleden wordt stilgestaan bij de plannen van toen.

Hoe heeft de wijk zich ontwikkeld? En hoe wordt ervoor gezorgd dat Stadshagen ook in de toekomst een prettige woonwijk is? Spreker is onder anderen Margriet Meindertsma, voormalig projectwethouder Stadshagen. De bijeenkomst op donderdagavond 9 juni is toegankelijk voor iedereen en wordt gehouden in Cultuurhuis Stadshagen, Werkerlaan 1.

Lees verder »

Kiss and Ride met verkeerscoach bij station Zwolle

Kiss and Ride met verkeerscoach bij station Zwolle

Zwolle – De gemeente Zwolle heeft een nieuwe Kiss and Ride aangelegd aan de Oosterlaan bij het Stationsplein. Automobilisten die iemand van het station ophalen of komen brengen, kunnen vanaf vandaag kort parkeren op de nieuwe Kiss and Ride.

Gemeente Zwolle: “Een gastvrije verkeerscoach begeleidt automobilisten op en rond het Stationsplein naar deze nieuwe plek. Bij Station Zwolle kun je reizigers ophalen en afzetten aan de zuid- en noordentree. Kiss and Ride biedt ruimte om kort te parkeren op een speciaal voor hen aangelegde plek. Op deze manier hoeven de auto’s niet op de rijbaan te staan. Dit zorgt ervoor dat het stationsgebied voor voetgangers en fietsers veilig en prettig is.”

Lees verder »