Extra informatiebijeenkomst over composteren in Westenholte

De gemeente Zwolle organiseert een extra informatiebijeenkomst over zelf compost maken. Dit naar aanleiding van vele verzoeken van de bewoners in Westenholte. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 10 april 2007 van 19.30 tot 21.00 uur in het Anker aan de Meester Koolenweg 10 in Zwolle. Vanwege de extra bijeenkomst is de actie verlengd tot en met vrijdag 20 april 2007, zodat bewoners de compostvataanvraag tot en met 20 april kunnen opsturen.

Tijdens de informatiebijeenkomst zijn deskundigen aanwezig om bewoners informatie te geven over het thuis composteren. Ook kunnen bewoners een compostvat bestellen. Een compostvat kost door de gemeentelijke subsidie slechts 20 euro.

Lees verder »

Meedenken op wijkplatform Zwolle Zuid

Meeluisteren, -denken en –praten over Zwolle Zuid? Dat kan weer op woensdag 4 april a.s. tijdens het wijkplatform in wijkcentrum SIO aan de Thorbeckelaan 2. Om 19.30 uur wordt begonnen.

Tijdens het wijkplatform kan onder andere nader kennis gemaakt worden met een aantal bewonerstoezichthouders in de wijk, houdt Jan van der Heide van de Stichting Welzijn Ouderen een presentatie over een nieuwe activiteit in de wijk ‘Ha buurman, ha buurvrouw’ en laat de bewonersvereniging van de Snavel van Emekamp zien hoe zij met het opknappen van hun speelplek aan de gang zijn gegaan.

Lees verder »

Werkzaamheden spoorwegovergang Nieuwe Veerallee

Wegens onderhoudswerkzaamheden aan de spoorwegovergang aan de Nieuwe Veerallee is 30 maart t/m 2 april al het verkeer gestremd tussen 0.00 en 08.00 uur (07.00 uur van zondag op maandag). Het gaat om de spoorwegovergang ter hoogte van het tankstation Shell en de kruising Rieteweg-Willemskade.

Gemotoriseerd verkeer wordt geadviseerd om te rijden via Rieteweg – Blaloweg en omgekeerd. Fietsers ondervinden ook stremming. Voor hen is de omleidingroute via Van Karnebeektunnel de meest gunstige.

Wijkplatform Wipstrik

Woensdagavond 28 maart a.s. is in de Raadszaal van het Stadhuis het wijkplatform Wipstrik. Inloop is vanaf 19.15 uur, de vergadering begint om 19.30 uur. Wijkwethouder Janco Cnossen zal het wijkplatform voorzitten.

Tijdens de vergadering zal gesproken worden over de voortgang van het groenplan Betje Wolffstraat, parkeren Zeeheldenbuurt en over fietsbergingen en dergelijke in de voortuinen van de huizen in de Wipstrik. Ook zal gesproken worden over de boomhut. Daarnaast zal Peter van Saane, landschapsarchitect van de Gemeente Zwolle, een presentatie geven over Park de Wezenlanden. Mariët Kuenen van de gemeente Zwolle zal een presentatie houden over verschillende projecten in en rond de wijk Wipstrik.

Lees verder »

Raadsconferentie over armoede in Zwolle

De gemeente Zwolle houdt vrijdag 30 maart een raadsconferentie over armoede en de bestrijding hiervan in de stad. Aanleiding is de nieuwe kadernota armoedebeleid van de gemeente. De conferentie wordt gehouden in de raadzaal in het stadhuis in Zwolle en duurt van 12.00 tot 17.00 uur. 

In de conceptversie van de kadernota over het armoedebeleid heeft het college van burgemeester en wethouders zijn plannen beschreven voor de bestrijding van armoede in Zwolle. Het college vindt het belangrijk dat iedereen in Zwolle mee kan doen aan het leven in de stad. Niemand moet door armoede aan de kant komen te staan. Voordat de raad een besluit neemt over het nieuwe armoedebeleid, willen de raadsleden eerst in gesprek met mensen over dit onderwerp. Dat gebeurt vrijdag op de raadsconferentie.

Lees verder »

Nu al bomen gekweekt voor Stadshagen II

Voor het nieuwe Stadshagen worden binnenkort al bomen gekweekt, zodat ze al een goede omvang hebben als ze over een aantal jaar geplant worden als de bouw klaar is. Wethouder Peter Pot van Groen: “Het groen in een wijk heeft positieve invloed op hoe mensen zich voelen. Het geeft de buurt een intieme sfeer. Ik vind dan ook dat we bij nieuwbouwprojecten eerst moeten nadenken over het groen, voordat we de huizen gaan bouwen. Hoe gaan de straten eruit zien, de parken en wat voor beplanting heb je daar nodig. Dan kan je de planten en bomen vast aanschaffen en laten groeien. Zo voorkom je dat je van die armetierige boompjes krijgt. Groen moet niet het sluitstuk zijn, maar het beginpunt!”

Naast het vooraf kweken van bomen in de stadskwekerij is het op een aantal plekken ook mogelijk om nu al bomen te planten, bijvoorbeeld langs de Hasselterweg en in de Tippe. Ook het moment wanneer voor een locatie het stedenbouwkundig plan is vastgesteld kan geschikt zijn om te beginnen met de aanleg van groen. Wethouder Pot zet zich er voor in om ook voor nieuwbouwlocaties elders in Zwolle te bewerkstelligen dat eerst over het groen wordt nagedacht voordat met de bouw begonnen wordt, bijvoorbeeld bij de nieuwbouwlocatie Oude Mars, oftewel ‘groen voor rood’. Wethouder Pot: “Zwolle is niet voor niets de groenste stad van Europa. We moeten dat wel blijven waarmaken!”

Winkeliers Diezerpoort pakken graffiti aan

Winkelstraten in Diezerpoort worden graffitivrij! Graffiti overlast vormt grote ergernis bij ondernemers in de winkelstraten in Diezerpoort. Om het probleem aan te pakken hebben de winkeliersvereniging Diezerpoort en de gemeente Zwolle de handen ineen geslagen.

Samen hebben ze een plan gemaakt, waardoor eigenaar of huurder van een pand in de winkelstraten in Diezerpoort, op een bijzonder voordelige manier van graffiti op het pand af kan komen. Voor slechts € 119,- inclusief BTW per pand wordt gedurende drie jaar de graffiti verwijderd door het bedrijf Graffiti Clean.

Lees verder »

Doek valt voor Zwols evenement ‘Stad als Theater’

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten geen subsidie beschikbaar te stellen voor het plan dat 1 maart 2007 door de Stad als Theater is ingediend. Het college volgt hiermee het advies van de Commissie Stimulering Producties Podiumkunsten. Het meest recente plan dat de Stichting Stad als Theater heeft ingediend is vrijwel onveranderd ten opzichte van eerdere aanvragen. In lijn met uitspraken van de gemeenteraad, geeft dit het college helaas geen vertrouwen in het uiteindelijke resultaat.

Het advies van de commissie signaleert enerzijds een positieve verandering in de inhoud van de begeleidende stukken bij het plan. Tegelijkertijd constateert de commissie dat het plan voor 2007 niet wezenlijk gewijzigd is ten opzichte van het eerder ingediende plan uit mei 2006 en het bijgewerkte plan van 31 oktober 2006.

Wethouder Witbraad: ‘De commissie heeft geen fundamentele wijzigingen of aanpassingen aangetroffen in het plan dat 1 maart is ingediend. Op grond van deze conclusie heeft de adviescommissie het college negatief moeten adviseren. Het college kan in deze kwestie niet anders dan dit advies volgen. We hebben er welwillend naar gekeken, maar we zien geen enkele mogelijkheid af te wijken van het advies van de commissie.

Lees verder »

Zwolle vreest oordeel Brussel

Zwolle vreest dat de Europese Commissie in Brussel de gemeente kan betichten van verboden staatssteun aan het nieuwe stadioncomplex voor FC Zwolle. Dat blijkt uit een (geheim) collegeadvies dat door een blunder op de gemeentelijke website in handen van deze krant is gekomen.

Het stuk bewijst dat de gemeente hoe dan ook wil voorkomen dat ‘Brussel’ een officieel onderzoek begint naar de wijze waarop Zwolle meebetaalt aan het stadioncomplex. Tot nu toe beweerden burgemeester en wethouders steeds dat het stadionplan zonder meer ‘Europa-proof’ zou zijn.

Bron: http://www.destentor.nl/zwolle/article1230017.ece

Lees verder »

Zwolle zet in op preventie psychiatrische problemen

De gemeente Zwolle stelt een bedrag van bijna 65.000 euro beschikbaar voor het voortzetten van activiteiten rondom preventie van psychische en psychiatrische problemen. De activiteiten moeten ook verergering van deze problemen voorkomen.

Met het geld kunnen verschillende zaken worden voortgezet, zoals het geven van algemene voorlichting over psychische stoornissen en opvoedingsondersteuning bij kwetsbare kinderen. Ook mantelzorgers van mensen met psychiatrisch problemen worden met het geld ondersteund. Zij krijgen voorlichting en handreikingen hoe zij met deze problemen het beste kunnen omgaan. Verder wordt ingezet op het voorkomen van depressiviteit bij verschillende leeftijdsgroepen. Met name ouderen en jongeren blijken specifieke hulp nodig te hebben. 

Lees verder »

Informatieavond herstructurering Kamperpoort

Op woensdagavond 21 maart a.s. worden de bewoners van de Kamperpoort, tijdens een informatiebijeenkomst in de Nieuwe Haven aan de Harm Smeengekade 20 te Zwolle, geïnformeerd over de plannen herstructurering Kamperpoort. De avond begint om 19.15 uur en is rond 21.15 uur afgelopen.

De herontwikkeling van de Kamperpoort wordt gefaseerd uitgevoerd, daarom zijn de drie deelgebieden – Kamperpoort Midden, Vogeltjesbuurt/Willemspoort en IJsselhallen en omgeving – in een tijdsplanning geplaatst, waardoor zichtbaar wordt welk onderdeel wanneer wordt aangepakt. In het middengebied van de Kamperpoort zijn de ontwikkelingen al in volle gang. De gemeente heeft begin 2007 een aangescherpt ontwikkelingsperspectief voor de Kamperpoort vastgesteld. Daarin wordt de vernieuwde Kamperpoort nadrukkelijk neergezet als een eigentijdse stadswijk voor verschillende bevolkingsgroepen met woningen in allerlei soorten, maten en prijzen. Een wijk waar oude en nieuwe bewoners op een plezierige manier kunnen wonen en werken. Waar mensen uitgaan en inkopen doen, waar kinderen kunnen spelen.

Lees verder »

Sociale recherche Zwolle lost 26 fraudezaken op

De sociale recherche van de gemeente Zwolle heeft de afgelopen maanden verschillende fraudezaken aan het licht gebracht. Naar aanleiding van huisbezoeken zijn in de maanden januari en februari 2007 acht uitkeringen beëindigd wegens een onjuiste woonsituatie. Dit bespaart de gemeente ruim € 4.700,- per maand.

Door bestanden met elkaar te koppelen, zijn 26 zaken aan het licht gekomen van personen die naast hun uitkering inkomsten genoten. Zij fraudeerden voor totaal € 54.500,-. Aangezien het fraudebedrag per persoon onder de € 6.000,- ligt, wordt er geen proces-verbaal opgemaakt. De fraudeurs krijgen een maatregel opgelegd van de Sociale Dienst. Van januari tot en met half augustus 2006 kreeg een 34-jarige vrouw uit Zwolle een bijstandsuitkering. Zij verrichtte daarnaast echter ook betaald werk. Omdat deze inkomsten niet zijn opgegeven, is de gemeente benadeeld voor een bedrag van ruim € 6.700,- . Dit bedrag wordt teruggevorderd. Tegen de vrouw is proces-verbaal opgemaakt.

Lees verder »