Start aanleg eerste fase Hasselterweg

Op maandag 8 januari 2007 start de gemeente met de aanleg van de eerste fase van de Hasselterweg. De start van de werkzaamheden is definitief geworden nadat juridische procedures over de aanbesteding in het voordeel van de gemeente zijn afgerond. De eerste fase betreft het wegdeel vanaf de (nieuwe) kruising met de Frankhuizerallee en de Klipperweg tot aan de ontsluiting van Stadshagen Noord. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind 2007 / begin 2008 afgerond. 

De nieuwe weg zal straks beginnen op de nieuwe kruising. Vanaf het kruispunt met de Klipperweg rijdt het verkeer straks over de Hasselterweg. Deze nieuwe weg loopt parallel aan de Voorsterweg, dicht langs het spoor en vervolgens parallel aan de Scholtensteeg tot aan de aansluiting met Stadshagen Noord. Het aantal rijstroken is 2×2. In de weg zijn kruisingen opgenomen voor de aansluitingen met Westenholte, ’s Heerenbroek, De Tippe en Stadshagen Noord. Het verkeer op deze kruisingen worden geregeld met verkeerslichten.  

Lees verder »

Nieuwjaarsbijeenkomst 2007

Op dinsdag 2 januari 2007 is Theater De Spiegel het decor voor de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Zwolle. Iedere inwoner van Zwolle is van harte welkom. Samen met de raad en het college van de stad wordt getoost op 2007. In eerste instantie was er één avondprogramma samengesteld. Later is er, vanwege de grote belangstelling, een matineevoorstelling toegevoegd.

De avondvoorstelling is vol, voor de matinee zijn nog kaarten beschikbaar. Lees verder voor het programma!

Lees verder »

Samen voor Zwolle’: uitnodigingen via website

‘Samen voor Zwolle’ is het motto van het college. Daarmee wordt duidelijk gemaakt dat er állerlei partijen en organisaties werken aan de stad. Burgemeester en wethouders nemen dan ook graag een kijkje bij deze partners, of het nu bedrijven, organisaties of verenigingen zijn. Uitnodigingen voor bijzondere gelegenheden zijn daarom van harte welkom.

De collegeleden proberen zo veel mogelijk bijzondere evenementen, voorstellingen en andere bijeenkomsten bij te wonen. Organisaties of verenigingen kunnen een activiteit onder de aandacht van de gemeentebestuurders brengen. Via de website www.uitnodigen.zwolle.nl kan een uitnodiging aan de gemeente worden verstuurd. In een formulier kan onder meer de datum en het tijdstip en de aard van de activiteit worden doorgegeven.

Lees verder »

Gezamenlijke aanpak voor Thomas a Kempisstraat

Samen met de ondernemers en de vastgoedeigenaren gaat het college van B&W een procesmanager aanstellen voor het gebied Thomas a Kempisstraat/ Vechtstraat. Burgemeester en wethouders stellen hier een bedrag van 15.000 euro voor beschikbaar. Ook de andere betrokken partijen stellen hier geld voor beschikbaar. De gemeente draagt bij om een initiatief van ondernemers en vastgoedeigenaren  concreet vorm te geven voor een project tussen de hoek Vechtstraat en de Bisschop Willebrandtlaan. Het is noodzakelijk dat dit initiatief wordt afgestemd met het bredere plan van aanpak voor dit gebied. De aanpak van het gebied is meer dan alleen het vlot trekken van een bouwplan.

De afgelopen tijd is de problematiek in dit winkelgebied in beeld gebracht. Ook is veel tijd gaan zitten in de communicatie met de diverse partijen. In werkgroepverband hebben de ondernemers, eigenaren van vastgoed, de Kamer van Koophandel en de gemeente een plan van aanpak uitgewerkt. De noodzaak om dit gebied aan te pakken is daarmee door alle partijen onderschreven. 

Zwolle en regio willen dat jongeren minder drinken

Samen met de GGD IJssel-Vecht, Stichting CAD, politie IJsseland en diverse regiogemeenten heeft de gemeente Zwolle een projectplan opgesteld om het overmatig alcoholgebruik onder jongeren aan te pakken. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft dinsdag 19 december 2006 het projectplan ‘Alcoholmatiging Jeugd’ vastgesteld. Daarmee staat de uitvoering van het plan voor de deur. Het projectplan streeft ernaar om medio 2007 een regionaal alcoholmatigingsprogramma gereed te hebben voor de periode 2007 – 2010. Dit initiatief sluit aan bij de landelijke aandacht die het onderwerp heeft. Op dezelfde dag dat het regionale projectplan vastgesteld wordt gaat tevens de landelijke campagne ‘Alcohol & Opvoeden’ van start.

Lees verder »

Meer zicht op financiering vervolgaanpak Ceintuurbaan

Het financiële plaatje voor de financiering van de werkzaamheden aan de Ceintuurbaan in Zwolle wordt steeds meer helder. Burgemeester en wethouders van Zwolle hebben dinsdag 12 december besloten nog eens twee miljoen vrij te maken voor het maken van het bestek voor de volgende fases van de klus. De gemeenteraad spreekt begin 2007 over het plan.

De Ceintuurbaan in Zwolle is het noordelijke eindpunt van de N35. De gemeente Zwolle wil het noordelijke deel van de Ceintuurbaan in de periode tot 2012 volledig opnieuw inrichten. Naast de Gemeente Zwolle, zijn ook de Provincie Overijssel en Rijkswaterstaat nauw betrokken bij de reconstructie van de Ceintuurbaan. De werkzaamheden zijn nodig om de groei van het autoverkeer op te vangen. Het project is onderverdeeld in vijf deelprojecten, waarvan de eerste (aansluiting op de A28) inmiddels is uitgevoerd. 

Lees verder »

Winkelzondagen voor 2007 aangewezen

Op de valreep van 2006 heeft B&W de winkelzondagen voor het nieuwe jaar aangewezen. De winkeliersverenigingen Citycentrum, Woonboulevard Zwolle en de ondernemersvereniging Marslanden hebben hiervoor een wensenlijstje kunnen indienen. 

Alle verzoeken passen binnen de winkeltijdenverordening van de gemeente Zwolle. Daarom worden alle verzoeken overgenomen. De winkelzondagen voor de binnenstad en buurt en wijkwinkelcentra zijn volgend jaar op 4 maart, 1 april, 6 mei, 2 september, 7 oktober, 4 november, 2 december en 23 december.  

Behalve de laatste datum in december worden de winkelzondagen in deze gebieden op de eerste zondag van de nieuwe maand gehouden, met uitzondering van de maanden januari, februari, juli en augustus.

Hulp bij huishouden voorlopig geregeld

De gemeente heeft met de huidige aanbieders van zorg in Zwolle afspraken gemaakt over het aanbieden van hulp bij het huishouden. Nu de aanbestedingsprocedure is stilgelegd, gaat de gemeente voorlopig in zee met de bestaande aanbieders. Iedereen krijgt gewoon zijn vertrouwde hulp vanaf 1 januari volgend jaar. 

De voorzieningenrechter heeft eind november bepaald dat de gemeente enkele juridische onregelmatigheden heeft begaan bij de aanbesteding van de hulp bij het huishouden. Voor de gemeente staat het belang van de cliënt op de eerste plaats. Zij zorgt er dan ook voor dat de zorgaanbieders die nu hulp bij het huishouden aanbieden, dat blijven doen totdat nieuwe aanbieders gecontracteerd zijn. Op deze manier ondervinden cliënten geen nadelige gevolgen van de rechterlijke uitspraak en de nieuwe aanbesteding.

Lees verder »

Kerstbomenactie op 3 en 10 januari 2007

Ook dit jaar organiseert de gemeente Zwolle weer een grootscheepse inzameling van kerstbomen. Dit gebeurt onder de naam “Oude bomen vangen veel winst”! Met deze inzameling voorkomt de gemeente dat de bomen na gebruik op straat worden verbrand of als zwerfvuil in de Zwolse wijken terechtkomen. De afgelopen jaren werden meestal meer dan 10.000 kerstbomen ingeleverd. Wethouder Gerard van Dooremolen versnippert op woensdag 3 januari 2007 om 11.00 uur de eerste boom bij het inzamelpunt aan de hoek Kerkweg / Erasmuslaan in Berkum.

Peter Pot versnipperde vorig jaar de eerste bomen 

De inzamelactie vindt dit jaar plaats op woensdag 3 januari 2007 van 10.00 tot 15.00 uur en op woensdag 10 januari 2007 van 13.00 tot 16.00 uur. Op deze dagen kunnen de Zwolse kinderen op verschillende locaties in de stad kerstbomen inleveren. Ze ontvangen voor iedere ingeleverde boom twintig eurocent en een stempel op de stempelkaart. Met een volle stempelkaart (tien stempels) mogen kinderen gratis een middagje zwemmen in het Hanzebad of het Aabad en met twee volle stempelkaarten mogen ze naar een film naar keuze in bioscoop de Nieuwe Buitensociëteit. De ingezamelde bomen worden versnipperd en verwerkt tot compost, dat de gemeente gebruikt voor de groenvoorzieningen in de stad. 

Lees verder »

Stadswandelen met vernieuwde stadswandeling

De stadswandeling van Zwolle, ‘Voetsporen uit een ver verleden’, is opnieuw verschenen. De routebeschrijving is volledig geactualiseerd en voorzien van kleurrijke foto’s. De stadswandeling duurt ongeveer twee uur en gaat langs de belangrijkste bezienswaardigheden in het Zwolse stadshart.

 

Het is een indrukwekkende ervaring om aan de hand van wetenswaardigheden door de binnenstad te wandelen. Zowel toeristen als inwoners van Zwolle en omgeving worden met ‘Voetsporen uit een ver verleden’ bewust van de rijke historie en culturele rijkdom die schuilt in de bezienswaardigheden van de stad. ‘Voetsporen uit een ver verleden’ telt zestien pagina’s, bevat een uitklapbare routekaart en is voor € 3,95 verkrijgbaar bij VVV Zwolle.

Optimale zorg voor dak- en thuislozen

De gemeente en Zorgkantoor Zwolle gaan vanaf 2007 gezamenlijk de benodigde extra zorg voor dak- en thuislozen inkopen. Formeel koopt het zorgkantoor de zorg in vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De gemeente verleent subsidie voor de zorg en diensten die niet vanuit de AWBZ kunnen worden bekostigd. Beide partijen gaan voortaan samen bepalen welk zorg- én dienstenaanbod voor Zwolle en de regio gewenst is. Daartoe ondertekenen beide partijen binnenkort een samenwerkingsovereenkomst. Met de ondertekening is een solide basis gelegd voor de uitvoering van het toekomstige Stedelijk Kompas voor Zwolle. De gemeente kan, door mee te beslissen over de zorg die door het zorgkantoor wordt ingekocht, de regierol voor de zorg aan dak- en thuislozen optimaal vormgeven.

In de regio Zwolle is een aantal instellingen voor maatschappelijke opvang en ambulante verslavingszorg werkzaam, zoals Leger des Heils, CAD en RIBW. Deze instellingen bieden zorg aan dak- en thuislozen op basis van financiering door de (centrum)gemeente Zwolle en het Zorgkantoor Zwolle. Tot dusver ontbrak het aan een goede afstemming tussen beide financiers. Beide partijen hebben afspraken gemaakt over de onderlinge afstemming. Met deze overeenkomst worden de afspraken tussen gemeente en zorgkantoor geformaliseerd.

Lees verder »

Nieuwe locatie voor geboortebomen

Opa’s en oma’s planten op 18 december op initiatief van de Stichting Groenstad Zwolle drie nieuwe geboortebomen in het Vegtlusterbos bij Berkum. Hiermee wordt gezamenlijk het feit gevierd dat de gemeente een nieuw terrein heeft aangewezen voor het planten van geboorte- of herinneringsbomen in een aan te leggen laan in het bos achter de Wijthmenerplas. Wethouder Peter Pot helpt bij het aanplanten.

Het planten van geboortebomen en herinneringsbomen is al enkele jaren een succesvol initiatief van Stichting Zwolle Groenstad en de gemeente Zwolle. Zo staan dit soort bomen aan beide kanten van het wandelpad in het Vegtlusterbos en aan een laan op landgoed Zandhove. De huidige plantlocatie in het Vegtlusterbos is bijna vol geplant. Daarom worden in de nabije toekomst de bomen geplant aan een nieuwe laan achter de Wijthmenerplas. Deze laan wordt een heel bijzondere, omdat hij op de plek komt waar vroeger ook een laan heeft gelegen bij het voormalige landgoed Veldwijk. Naast de hoofdlanen in het Vegtlusterbos zijn de hoofdlanen in het bos bij Zandhove gebruikt voor het planten van geboorte- en herinneringsbomen

Lees verder »