Gemeente controleert brandveiligheid horeca

Bezoekers van de Zwolse horeca moeten ook in de Kerstperiode kunnen vertrouwen op veiligheid tijdens het uitgaan. Horecabedrijven in Zwolle kunnen daarom vanaf maandag 18 december rekenen op veiligheidscontroles. Medewerkers van de gemeentelijke brandweer en de afdeling Toezicht en Handhaving controleren de brandveiligheid van de horeca in de stad.

De actie volgt op de integrale horecacontrole tijdens het WK Voetbal afgelopen zomer. Van de negentig horecabedrijven die toen gecontroleerd zijn op brandveiligheid, bleken slechts vijftien bedrijven in orde.

Lees verder »

Start nieuw bestemmingsplan Veerallee

Bewoners van de Veerallee in Zwolle kunnen uitkijken naar een nieuw en overzichtelijk bestemmingsplan. In de actualisering van de bestemmingsplannen in Zwolle is de Veerallee nu aan de beurt. Met het project ´Zwolle op Orde´ worden de verouderde Zwolse bestemmingsplannen geactualiseerd, waarmee duidelijkheid ontstaat voor bewoners over de ruimtelijke mogelijkheden in de buurt.

In Zwolle gelden nu meer dan 250 bestemmingsplannen. Een groot deel van deze plannen is verouderd en in veel gevallen zijn er herzieningen gedaan of is op bepaalde onderdelen vrijstelling verleend. In 2003 heeft de gemeenteraad besloten dat alle plannen geactualiseerd moeten worden. Het is dan ook de bedoeling dat alle Zwolse wijken een eigen bestemmingsplan krijgen. Dit gebeurt onder de projectnaam: ‘Zwolle op Orde.’ In het bestemmingsplan worden geen nieuwe regelingen opgenomen. Het gaat bij ‘Zwolle op Orde’ alleen om bestaand en reeds vastgesteld beleid.

Lees verder »

Melkmarkt autoluw geworden

De Melkmarkt in de Zwolse binnenstad is autoluw geworden. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de nieuwe inrichting van de Melkmarkt. Met de in gebruik name van de nieuwe poller (de verzinkbare paal voor de afsluiting van de binnenstad) op de hoek van de Melkmarkt met de Jufferenwal en de opheffing van de parkeerplaatsen, is het gebied nu vooral het domein van voetgangers en fietsers.

De werkzaamheden maken deel uit van het Binnenstadsprogramma van de gemeente Zwolle. Met tal van maatregelen, projecten en werkzaamheden wordt het centrum opgeknapt en verfraaid. Daarmee wordt het verblijfsklimaat verbeterd.

Lees verder »

Nieuwe digitale stadsgids

De gemeente Zwolle heeft een nieuwe digitale Stadsgids. Via www.zwolle.nl is alle informatie uit de papieren Stadsgids gemakkelijk en snel te vinden. Ten opzichte van de oude digitale gids zijn er diverse mogelijkheden bijgekomen, waaronder de mogelijkheid om luchtfoto´s op te vragen.

De Stadsgids is ontwikkeld in samenwerking met Suurland BV. In de gids kan worden gezocht naar lokale informatie over de gemeente, alle maatschappelijke organisaties, verenigingen, bedrijven en personen. De locatiegegevens worden daarbij getoond op een interactieve plattegrond. Uitgeverij Suurland zegt zich met dit project dan ook te richten op de directe leefomgeving van de consument.

Lees verder »

College wil gezondheid van burgers beschermen

Zwolle gaat samen met gemeenten binnen de regio IJssel Vecht aan de slag met het opstellen van een beleidsnota op het gebied van openbare gezondheidszorg voor de periode 2007 – 2010. Het doelvan het nieuwe beleid is om de gezondheid van burgers in Zwolle zoveel mogelijk te waarborgen en te stimuleren, vooral via preventie. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op dinsdag 12 december de startnotitie vastgesteld. De uiteindelijke nota moet uiterlijk 1 juli 2007 klaar zijn.

De overheid, landelijk maar ook gemeentelijk, is verantwoordelijk voor de Openbare Gezondheidszorg (OGZ). De OGZ richt zich op ziektepreventie, bescherming en bevordering van de volksgezondheid. Het gemeentelijke gezondheidsbeleid is daar een onderdeel van. Het is belangrijk dat burgers gezond blijven en beschermd worden tegen verhoogde kans op ziekte. De burger zelf draagt primair de verantwoordelijkheid voor zijn eigen gezondheid en gedrag. De gemeente heeft vooral een preventieve taak, waarbij ze steeds meer een regierol vervult met betrekking tot het bevorderen van verschillende vormen van zorg en de afstemming daartussen.

Lees verder »

Gemeente kan langdurigheidstoeslag ruimer toepassen

Iedereen met een inkomen dat gelijk is aan de bijstandsnorm en geen uitzicht op een baan kan volgens de Wet werk en bijstand een zogeheten langdurigheidstoeslag krijgen. Een langdurigheidstoeslag is een geldbedrag dat gemeenten kunnen geven aan mensen die vijf jaar of langer van alleen een uitkering leven. Dit extra geld is bedoeld voor onder andere de vervanging of aanschaf van spullen die men van het bedrag van een uitkering nauwelijks kan betalen. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van een nieuwe koelkast of televisie, als de oude het heeft begeven.

Per 1 september 2006 is de langdurigheidstoeslag per wet gewijzigd, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2006. Gemeenten hebben door de wetswijziging de mogelijkheid gekregen om de langdurigheidstoeslag ruimer toe te passen. Het college van B en W heeft de nieuwe mogelijkheden vastgelegd in een beleidsregel.

Lees verder »

Veiligheid en leefbaarheid speerpunten voor 2007

Veiligheid en leefbaarheid zijn de Zwolse prioriteiten voor 2007 op het gebied van Toezicht en Handhaving. Zichtbare resultaten bereiken door scherpe controles op de naleving van regels en samenwerking met inwoners, organisaties, bedrijven en andere betrokkenen: dat zijn ambities voor het nieuwe jaar.

De gemeentelijke afdeling Toezicht en Handhaving ziet toe op de naleving van regels op het gebied van bouwen, milieu, openbare ruimte en markten en havens. Daarmee vervullen de medewerkers een laatste, maar belangrijke schakel om Zwolle veilig en leefbaar te houden.

Lees verder »

Geen subsidie voor Stad als Theater

De stichting De Stad Als Theater ontvangt geen subsidie van de gemeente Zwolle voor het festival in 2007. Dat hebben burgemeester en wethouders van Zwolle uitgesproken na een zorgvuldige afweging. Negatieve adviezen van de Commissie Stimulering Producties Podiumkunsten en uitvoerige gesprekken met het bestuur van De Stad Als Theater gingen aan het besluit vooraf.

Veel publiek tijdens het eindconcert in 2006

De plannen van De Stad Als Theater voor 2007 sluiten niet aan bij de ambities van de gemeente voor een breed en gevarieerd aanbod aan evenementen in de stad. De beoogde kwaliteit en culturele verdieping van een grootschalig, cultureel festival blijkt niet uit de plannen die het stichtingsbestuur heeft voorgelegd. De onafhankelijke adviescommissie heeft een negatief oordeel geveld over de 2006-editie van het festival en over de plannen voor 2007.

Lees verder »

Info over projecten en ijsbaan in Westenholte

Het wijkplatform van Westenholte vindt plaats op woensdag 13 december 2006 in het ontmoetingscentrum Het Anker, aan de Meester Koolenweg 10 in Zwolle. Alle wijkbewoners zijn hiervoor uitgenodigd. De bijeenkomst biedt gelegenheid aan de gemeente en wijkbewoners om elkaar over en weer te informeren en te spreken. De ontvangst met koffie en thee is om 19.15 uur. De vergadering begint om 19.30 uur.

Het voorzitterschap is in handen van de heer Vincent Maas, wijkbewoner van Westenholte. Op de agenda van het wijkplatform staat een aantal belangrijke onderwerpen. Een medewerker van de gemeente Zwolle geeft aan het begin van de avond een presentatie over het project hoofdinfrastructuur HIS – Westenholte. Hierna wordt toelichting gegeven over het project Noordschil door de projectleider van de gemeente Zwolle.

Lees verder »

Stichting Evenementen presenteert Wintermagazine

Ook in de winter 2006/2007 kent Zwolle weer veel aansprekende en enerverende evenementen. Stichting Evenementen Support Zwolle (SESZ) heeft ze gebundeld. Het resultaat is een prachtig wintermagazine, dat vanaf vandaag te verkrijgen is.

 

Uniek is de bijdrage van winterboegbeeld Erben Wennemars. Uit het door hem verzorgde voorwoord blijkt dat ook hij, tussen het schaatsen door, de Zwolse winterevenementen gaat beleven! Het magazine is een bewaarexemplaar en laat zien dat er t/m begin maart 2007 veel te genieten valt. Van de Ster van Zwolle tot het Deltion Cabaretfestival. Maar ook van Peter Pan on Ice en de Decemberfeesten. Voor jong en oud. Bekende evenementen, maar ook nieuwe initiatieven. De beschrijvingen van de evenementen brengen mensen vast in de winterstemming en verleiden ze er hopelijk toe Zwolle te bezoeken.

Lees verder »

Zwols college ziet vernieuwingen in Jeugdzorg

Het Zwolse college van burgemeester en wethouders was vrijdag 8 december 2006 op bezoek bij het Consultatiebureau Stadshagen (onderdeel van Icare, in aanwezigheid van de GGD) en Bureau Jeugdzorg.

Het college heeft zich op locatie laten bijpraten door wethouder Erik Dannenberg en de betrokken instellingen over thema´s rond jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg. Dannenberg: “Het was een verhelderend werkbezoek waarbij we een goed beeld hebben gekregen van de betrokkenheid van de leiding en medewerkers van de jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg in de praktijk. Het is een absolute noodzaak om daarvoor eens buiten de reguliere vergaderingen tijd vrij te maken voor dergelijke nuttige en informatieve contacten met partners in de stad, en daarbij van gedachten te wisselen en ervaringen uit te wisselen met de mensen in de praktijk.”

Lees verder »

Zeven Zwolse sporters gehuldigd

Zeven Zwolse sporters zijn donderdagmiddag 7 december gehuldigd in het Zwolse stadhuis. De vijf karateka´s, de danser en de deelnemer aan de triatlon ontvingen niet alleen een roos en een cadeaubon uit handen van sportwethouder Janco Cnossen, maar plaatsten ook hun handtekening in het Gouden Sportboek van de gemeente Zwolle. Ze leverden topprestaties op internationaal niveau.

Het gaat onder meer om René Poppe, Europees Kampioen triatlon in de categorie 40-44 jaar en danser Seun Latukolan (14 jaar), derde op het WK Dansen (categorie Electric Boogy). Vijf beoefenaars van karate behaalden bij de Europese kampioenschappen een podiumplaats: de zusjes Dewi en Elsinta Telehala (kampioen in teamverband en individueel eerste en tweede), Umut Kalayci (kampioen in de klasse 14-15 jaar) en Lydia Mossel en Petra Oldenkamp (derde).

Dochter en vader Mossel

Dewi en Elsinta Telehala

Lees verder »