Informatieavond herstructurering Kamperpoort

Op woensdagavond 21 maart a.s. worden de bewoners van de Kamperpoort, tijdens een informatiebijeenkomst in de Nieuwe Haven aan de Harm Smeengekade 20 te Zwolle, geïnformeerd over de plannen herstructurering Kamperpoort. De avond begint om 19.15 uur en is rond 21.15 uur afgelopen.

De herontwikkeling van de Kamperpoort wordt gefaseerd uitgevoerd, daarom zijn de drie deelgebieden – Kamperpoort Midden, Vogeltjesbuurt/Willemspoort en IJsselhallen en omgeving – in een tijdsplanning geplaatst, waardoor zichtbaar wordt welk onderdeel wanneer wordt aangepakt. In het middengebied van de Kamperpoort zijn de ontwikkelingen al in volle gang. De gemeente heeft begin 2007 een aangescherpt ontwikkelingsperspectief voor de Kamperpoort vastgesteld. Daarin wordt de vernieuwde Kamperpoort nadrukkelijk neergezet als een eigentijdse stadswijk voor verschillende bevolkingsgroepen met woningen in allerlei soorten, maten en prijzen. Een wijk waar oude en nieuwe bewoners op een plezierige manier kunnen wonen en werken. Waar mensen uitgaan en inkopen doen, waar kinderen kunnen spelen.

Lees verder »

Sociale recherche Zwolle lost 26 fraudezaken op

De sociale recherche van de gemeente Zwolle heeft de afgelopen maanden verschillende fraudezaken aan het licht gebracht. Naar aanleiding van huisbezoeken zijn in de maanden januari en februari 2007 acht uitkeringen beëindigd wegens een onjuiste woonsituatie. Dit bespaart de gemeente ruim € 4.700,- per maand.

Door bestanden met elkaar te koppelen, zijn 26 zaken aan het licht gekomen van personen die naast hun uitkering inkomsten genoten. Zij fraudeerden voor totaal € 54.500,-. Aangezien het fraudebedrag per persoon onder de € 6.000,- ligt, wordt er geen proces-verbaal opgemaakt. De fraudeurs krijgen een maatregel opgelegd van de Sociale Dienst. Van januari tot en met half augustus 2006 kreeg een 34-jarige vrouw uit Zwolle een bijstandsuitkering. Zij verrichtte daarnaast echter ook betaald werk. Omdat deze inkomsten niet zijn opgegeven, is de gemeente benadeeld voor een bedrag van ruim € 6.700,- . Dit bedrag wordt teruggevorderd. Tegen de vrouw is proces-verbaal opgemaakt.

Lees verder »

Twistvlietpark in de lift

De gemeente Zwolle heeft een plan gemaakt om het Twistvlietpark nog aantrekkelijker te maken. Wethouder Peter Pot van Groen geeft a.s. woensdag de aftrap door een 6 meter hoge ceder te planten. Deze ceder is de gemeente aangeboden door de Rabobank. Wethouder Pot: “Het is goed dat het park verder verfraaid wordt. We hebben geluisterd naar de bewoners en hebben hun wensen zo goed mogelijk betrokken in het nieuwe plan.” Wethouder Pot is blij met de gift van de Rabobank: “Het is typisch een voorbeeld van samen maken we de stad.”

Het nieuwe plan omvat een centrale zitplek, een speelplek voor de kleintjes, bloeiende heesterrozen, wintergroene heesters en meer voorjaarsbollen. Vanaf donderdag 22 maart is een tekening van het plan te zien in het Informatiecentrum in het Cultuurhuis. Aan de rand van het park wordt woensdag ook een grote Magnoliaboom geplant. Deze boom moest wijken voor de aanleg van de nieuwe Hasselterweg en heeft nu een nieuwe bestemming gevonden in het Twistvlietpark.

Ook Zwolle wil oplossing voor overvolle treinen

Maandag 19 maart heeft overleg plaatsgevonden tussen de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe met de NS. Aanleiding voor dit overleg is de commotie die is ontstaan na berichten over de drukte in de treinen tussen Zwolle en Deventer. Ook de gemeente Zwolle wil een oplossing voor de overvolle treinen op dit traject.

Wethouder Berkelder van Deventer heeft hierover op 2 maart een brandbrief gestuurd aan de NS-regiodirectie. Tijdens het overleg heeft de NS aangegeven dat zij als uitgangspunt heeft dat er geen reizigers meer achter blijven op de perrons van Deventer, Olst of Wijhe. Eerder gebeurde dit wel in Olst-Wijhe. De NS neemt de kritiek serieus en blijft het traject Deventer-Zwolle kritisch volgen. Dit houdt in dat de NS dagelijks bekijkt hoeveel materieel moet worden ingezet, zodat er geen reizigers meer hoeven achter te blijven. NS en gemeenten zullen elkaar blijven informeren. Begin juli is een nieuw overleg gepland waarbij de start van het nieuwe schooljaar, wat voor extra scholieren en studenten zorgt, een extra aandachtspunt zal zijn.

Lees verder »

Nieuwe folder over werk gemeenteraad

Wat doen raadsleden eigenlijk? Wanneer vergadert de gemeenteraad? En hoe zit dat met raadscommissies? Op al deze vragen is het antwoord te vinden in de nieuwe folder over het werk van de gemeenteraad.

In de folder wordt uitleg gegeven over de rol van de raad in het lokale bestuur en wordt meer verteld over de inspraakmogelijkheden. Ook de commissiestructuur en de vergaderingen worden behandeld. Met de folder wil de gemeenteraad de inwoners van Zwolle snel bijpraten over de werkwijze van de raad. Wie meer wil weten, kan kijken op www.gemeenteraadzwolle.nl of kan terecht bij de raadsgriffie, bereikbaar op telefoonnummer 038 498 21 81 of via e-mail raadsgriffie@zwolle.nl. De folder is te vinden in het Informatiecentrum en bij de wijkservicepunten van de gemeente. Het is ook mogelijk de folder op te vragen bij de raadsgriffie.

Informatiebijeenkomst vrijesectorkavels Werkeren

De gemeente Zwolle organiseert op woensdag 21 maart weer een informatiebijeenkomst over de vrijesectorkavels in Werkeren- Stadshagen. Geïnteresseerden kunnen zich nog aanmelden voor een van de bijeenkomsten: op 21 maart of 11 april.

De gemeente brengt in een aantal fasen in totaal 130 kavels in verkoop. Vorig jaar heeft de gemeente 23 kavels in Werkerhoven in de verkoop gebracht. Hiervan zijn nog enkele kavels beschikbaar. Nu worden 42 kavels in de buurt Havezatepark aangeboden. Tot en met 27 april 2007 kunnen mensen zich inschrijven voor een kavel in de buurt Havezatepark. De 42 kavels hebben een grondoppervlakte tussen de 440 en 700 m2. De kavelprijs varieert van ongeveer € 167.000,- tot € 259.000,- inclusief BTW.

Lees verder »

Informatiebijeenkomst vrijesectorkavels Werkeren

De gemeente Zwolle organiseert op woensdag 21 maart weer een informatiebijeenkomst over de vrijesectorkavels in Werkeren- Stadshagen. Geïnteresseerden kunnen zich nog aanmelden voor een van de bijeenkomsten: op 21 maart of 11 april.

De gemeente brengt in een aantal fasen in totaal 130 kavels in verkoop. Vorig jaar heeft de gemeente 23 kavels in Werkerhoven in de verkoop gebracht. Hiervan zijn nog enkele kavels beschikbaar. Nu worden 42 kavels in de buurt Havezatepark aangeboden.   Tot en met 27 april 2007 kunnen mensen zich inschrijven voor een kavel in de buurt Havezatepark. De 42 kavels hebben een grondoppervlakte tussen de 440 en 700 m2. De kavelprijs varieert van ongeveer € 167.000,- tot € 259.000,- inclusief BTW.

Lees verder »

Verkeersveiligheidsdag Zwolle voor jong en oud

Onder de naam ‘Veiligheid maak je samen’ organiseert Rijscholen Vereniging Zwolle (RVZ20) op zaterdag 31 maart 2007 in samenwerking met de gemeente Zwolle ‘Verkeersveiligheidsdag Zwolle’. In de IJsselhallen van 9.30 tot 16.30 uur kunnen jong en oud deelnemen aan verschillende activiteiten. Hiermee wil de organisatie mensen bewuster maken van verkeersveiligheid. Wethouder van verkeer en vervoer Janco Cnossen verricht de openingshandeling. De entree, de deelname aan de activiteiten en parkeren zijn gratis!

Tijdens de verkeersveiligheidsdag zijn een heteluchtballon van BOB en een vrachtauto van Parijs-Dakkar aanwezig. Voor kinderen zijn er speciale activiteiten georganiseerd zoals een springkussen, skelterbaan, geschminkt worden en driewielerbaan.

Lees verder »

Herinrichting -Noordereiland-

De Spiegel is al enkele maanden in bedrijf. Er wordt hard gewerkt aan de verdere herontwikkeling van het gebied rondom het theater: De Tanerij. De bouwvergunningprocedures voor het Flevogebouw en het Spinhuis lopen nog, naar verwachting tot in mei.

Klankbordgroepen Bruggeman en theaterbrug Begin 2007 is er een informatiebijeenkomst geweest over de tussenstand in de herontwikkeling van het Noordereiland. Daarbij is ingezoomd op de locatie Bruggeman. Ook was er gelegenheid voor aanmelding bij één van de twee klankbordgroepen die betrokken worden bij de uitwerking van de ontwerpen voor de brug van theater de Spiegel naar de Diezerpoortgarage en voor Bruggeman.

Locatie Bruggeman – De locatie Bruggeman bevindt zich bij het parkeerdek Noordereiland. Het pand wordt momenteel antikraak bewoond en gebruikt door een meubeldiscounter, maar het is de bedoeling om het te herontwikkelen. De architectenselectie heeft intussen plaatsgevonden. Architectenbureau Maak is nu bezig met de schetsuitwerking van het ontwerp. Er wordt een klankbordgroep opgericht om hierbij mee te kijken.

Lees verder »

Architect vertelt over bolwerken in Zwolle

Architect Ruijssenaars vertelt dinsdag 20 maart over zijn onderzoek naar historische bolwerken in Zwolle. De lezing is georganiseerd door de Vereniging van Eigenaren Maagjesbolwerk en wordt ondersteund door de gemeente Zwolle. De toegang is gratis. Aanvang 20.00 uur in de raadzaal in het Stadhuis.

De heer Ruijssenaars startte 14 jaar geleden met zijn research naar historische bolwerken in Zwolle. Het resultaat van zijn historische onderzoek is gebruikt als inspiratie voor het moderne Maagjesbolwerk. De gemeente Zwolle wilde hierin een woon/winkelcomplex creëren dat samen met de binnenstad een geheel moest gaan vormen. Ruijssenaars ontwerp voldeed het meest aan de wensen van het gemeentebestuur.

Landelijke Opschoondag ook in Zwolle

De gemeente Zwolle doet op 24 maart 2007 mee aan de Landelijke Opschoondag. Op die dag organiseert bewonersvereniging BaBuTi uit buurt Gerenlanden in samenwerking met de gemeente Zwolle een schoonmaakactie. Een groep buurtbewoners trekt op die dag van 13.00 tot 15.00 uur door de buurt om deze te ontdoen van zwerfafval. De activiteiten worden om 15.00 uur feestelijk afgesloten op het plein aan de Ten Busschekamp, tegenover stichting Philadelphia. Milieu wethouder Gerard van Dooremolen zal daar aanwezig zijn om de vrijwilligers persoonlijk te bedanken voor hun inzet.

De Landelijke Opschoondag is een initiatief van Stichting Nederland Schoon in samenwerking met het ministerie van VROM. Veel gemeenten en andere organisaties organiseren in het voorjaar al langer opschoon- of schoonmaakacties, Stichting Nederland Schoon wil daarbij aansluiten. Het signaal dat van dergelijke acties uitgaat is groot, maar wanneer meerdere partijen hun krachten bundelen, wordt het bereik nog groter. Door op 24 maart 2007door het hele land tegelijk de schouders te zetten onder het realiseren van een schone leefomgeving, ontstaat een algeheel positiever gevoel over de openbare ruimte.

Lees verder »

Wijkservicepunt Zwolle Zuid verhuist

Het wijkservicepunt Zwolle Zuid aan de Ministerlaan 197 gaat op vrijdag 16 maart 2007 verhuizen naar het wijkcentrum De Pol (Gelijkheid 1). Vanwege de verhuizing is het wijkservicepunt maandag 19 maart 2007 gesloten. Woensdagochtend 21 maart is de balie van het wijkservicepunt Zuid zoals gewoonlijk van 09.00 uur tot 12.00 uur weer geopend. De openingstijden blijven ook op de nieuwe locatie, op maandagochtend en woensdagochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur. Het telefoonnummer blijft (038) 460 27 53. Het faxnummer blijft (038) 460 64 56.

Bij het wijkservicepunt kunnen wijkbewoners terecht met vragen, ideeën en meldingen over zaken die de gemeente bedenkt, beslist of uitvoert. Dat kan over de meest uiteenlopende zaken gaan: het onderhoud van straten en groen, renovatie- en nieuwbouwprojecten in de wijk, onveilige plekken, gevaarlijke verkeerssituaties enzovoort. De medewerkers van het wijkservicepunt kunnen uitleggen waarom de gemeente bepaalde dingen in de wijk doet of wil doen.

Lees verder »