Aanpassingen parkeerbeleid voor zorgsector

Extra parkeermogelijkheden voor zorgverleners en toevoeging van de Cliviastraat en omgeving aan het parkeerreguleringsgebied in Assendorp. Dat zijn de belangrijkste wijzigingen na de evaluatie van het nieuwe parkeerbeleid dat op 1 januari 2006 werd ingevoerd. De afgelopen maanden zijn de uitkomsten uitgebreid besproken met allerlei betrokkenen organisaties in de stad.

Uit de evaluatie, die eerder dit jaar werd gepresenteerd, blijkt het nieuwe parkeerregime in de Zwolse binnenstad en de wijken Dieze en Assendorp tot positieve effecten te leiden. De parkeerdruk in de schilwijken (veroorzaakt door onder meer bezoekers aan de binnenstad) en in de binnenstad zelf, is afgenomen. Na de evaluatie werd afgesproken nog te kijken naar het parkeerbeleid voor gehandicapten, mantelzorgers, huisartsen en thuiszorgmedewerkers. Op basis daarvan hebben burgemeester en wethouders dinsdag 31 oktober 2006 besloten tot enkele wijzigingen. De gemeenteraad moet hier nog over besluiten.

Lees verder »

Thorbeckelezing over verstrengeling pers en politiek

De Stichting Thorbecke Zwolle organiseert elk jaar een lezing over een actueel onderwerp rond openbaar bestuur. Op dinsdagavond 14 november 2006 staat de vraag centraal: 'Bedreigt de verstrengeling van pers en politiek de kwaliteit van het openbaar bestuur?'. Twee sprekers geven een inleiding voor een debat, waaraan iedereen een bijdrage kan leveren.

Vanaf 19.30 uur is iedereen welkom in de raadzaal van het stadhuis voor een kopje koffie. Om 20.00 begint de avond. Na een woord van welkom van burgemeester drs. Henk Jan Meijer (bestuurslid van de stichting) en een toelichting van stichtingsvoorzitter mr. L.D.B. van den Steenhoven van de stichting, volgen de inleidingen van de sprekers.

Lees verder »

Eerste fase Westenholterallee bijna gereed

De aanleg van de eerste fase van de Westenholterallee is bijna gereed. Maandag 30 en dinsdag 31 oktober 2006 voert de gemeente asfalteringswerkzaamheden uit. Met de afronding van deze werkzaamheden is de eerste fase van de Westenholterallee een feit.

In de nacht van maandag 30 op dinsdag 31 oktober voert de gemeente wegwerkzaamheden uit op de aansluiting van de rotonde afslag Zwolle Zuid met de Westenholterallee. Op maandagavond 20.00 uur wordt gestart met deze werkzaamheden. Naar verwachting zijn de werkzaamheden dinsdag 3.00 uur gereed. Het verkeer komend vanaf de afrit A28 (afslag Zwolle Zuid) richting Westenholte / Stadshagen / Hasselt wordt middels borden omgeleid via de A28 / afslag Zwolle Centrum / Blaloweg.

Lees verder »

Geen recreatievoertuigen op de weg parkeren

Recreatievoertuigen mogen niet langer dan drie dagen op de weg geparkeerd worden. Wie zich hier niet aan houdt, loopt het risico dat zijn voertuig weggesleept wordt. De kosten zijn dan voor rekening van de eigenaar.

Tijdens het kampeerseizoen stallen veel mensen hun caravans, campers en vouwwagens voor langere tijd op de weg. Bij de gemeente komen jaarlijks veel klachten binnen over het innemen van parkeerplaatsen en het belemmeren van uitzicht door deze recreatievoertuigen. Het beleid van de gemeente Zwolle omtrent het stallen van caravans, campers en vouwwagens op de weg is zeer helder. Het is verboden om recreatievoertuigen langer dan drie dagen op de weg te plaatsen.

Lees verder »

Operatiekamer Isala Klinieken is veilig

In Netwerk wordt donderdagavond (vanavond) om 19.25 uur op Ned 2 aandacht besteed aan de problematiek van gebruiksvergunningen bij ziekenhuizen in Nederland. Aanleiding voor de reportage is het fatale ongeval, eind september, met een patiënte in een operatiekamer van het Twenteborg Ziekenhuis in Almelo.

Ook voor de Isala Klinieken is nog geen gebruiksvergunning verleend. Wel is in nauw overleg met de brandweer een plan van aanpak opgesteld waardoor onder meer de operatiekamers op beide locaties op het vereiste veiligheidsniveau zijn gebracht. Voor andere delen van beide complexen geldt dat nog verbeteringen moeten worden gerealiseerd. Daarvoor is in onderling overleg een verantwoorde fasering afgesproken. Daarna kunnen de gebruiksvergunningen worden verleend. In de tussentijd is van deskundige zijde aan burgemeester H.J. Meijer verzekerd, dat er geen sprake van een onveilige situatie is.

Lees verder »

Aanleg ondergrondse boomconstructies Melkmarkt

Op de Melkmarkt wordt hard gewerkt aan de aanleg van de ondergrondse boomconstructies. Door de werkzaamheden is parkeren op de Melkmarkt vanaf eind oktober niet meer mogelijk. De werkzaamheden, die onderdeel uitmaken van de herinrichting van de Melkmarkt, duren nog tot voorjaar 2007.

Eerder dit jaar zijn alle bomen gekapt tussen de Steenstraat en het Rodetorenplein. In de winter komen hier nieuwe elzen voor terug met een speciale ondergrondse beschermingsconstructie met bomengrond voor extra voeding, een bewateringssysteem en pilaren die de druk van het verkeer opvangen. Op de website www.binnenstad.zwolle.nl kunt u een beeldverslag bekijken van de aanleg van de ondergrondse boomconstructies.

Lees verder »

N50 opent deuren voor het publiek

Rijkswaterstaat en opdrachtnemer BAM Infra nodigen belangstellenden van harte uit voor de Publieksdag N50. Op zaterdag 4 november is iedereen tussen 10.00 en 13.00 uur van harte welkom in partycentrum Coelenhage, Zuiderzeestraatweg 486 te Wezep, de centrale locatie van de Publieksdag N50.

Binnen is een presentatie te zien van het ontwerp van de nieuwe N50, de uitvoeringswijze, omleidingsroutes en diverse machines. Ook kan men een animatie bekijken over hoe het straks zal zijn om over de nieuwe N50 te rijden. Daarnaast wordt een speciale kinderhoek ingericht en bestaat de mogelijkheid een filmprogramma te bekijken met diverse wegen en verkeer-thema’s.
Tenslotte staan buiten bij de centrale locatie in Wezep diverse voertuigen en materiaal opgesteld.

Lees verder »

Steun voor Zwolse infraprojecten

De gemeente Zwolle is content met de uitkomsten van het overleg tussen het ministerie van Verkeer en Waterstaat en Landsdeel Oost over infrastructurele projecten. Voor diverse projecten in de regio Zwolle is steun toegezegd.

Zo stelt Verkeer en Waterstaat maximaal € 4 miljoen beschikbaar als 50% bijdrage in de kosten van de BREZ-verbetering en opwaardering van kruispunt Ceintuurbaan-Dr. Van Heesweg-Tesselschadestraat, inclusief de aanleg van een fietstunnel. Verkeer en Waterstaat is verder bereid mee te werken om het onderdeel verkeersmanagement nader te concretiseren.

Lees verder »

Opening Informatiecentrum Stadshagen

Het Informatiecentrum Stadshagen en het Wijkservicepunt Stadshagen openen op vrijdag 3 november de deuren van hun nieuwe onderkomens in het Cultuurhuis aan de Werkerlaan.

Het Informatiecentrum, waar huidige en toekomstige inwoners allerlei informatie over het nieuwe stadsdeel vinden, is tot 1 november gevestigd aan de Belvédèrelaan. Het Wijkservicepunt vormt een informatiepunt in de wijk, een samenwerkingsplek en de ogen en oren van de gemeente in de wijk.

Lees verder »

Succesvolle aanpak van graffiti in binnenstad

Het anti-graffitiproject van winkeliersvereniging City Centrum en de gemeente Zwolle is succesvol. Het bedrijf Graffiti Clean is wekelijks in de Zwolse binnenstad actief om vervuilde panden schoon te maken.

In totaal zijn zo´n 200 panden aangesloten bij het project. Op 1 mei 2006 ging het officieel van start, in de strijd tegen graffitioverlast in de Zwolse binnenstad. Inmiddels kunnen particulieren en bedrijven zelfstandig met Graffiti Clean contact opnemen om een contract af te sluiten.

Voor 119 euro wordt het pand gedurende drie jaren schoongehouden, nadat een anti-graffiticoating is aangebracht. Bij de schoonmaak van monumenten worden speciale afspraken gemaakt, omdat de historische gebouwen soms op een speciale wijze behandeld moeten worden. Gebouwen in de Zwolse binnenstad worden vaak voorzien van een ongevraagde verflaag. Het mooie, historische hart van onze stad heeft dergelijke bekladdingen niet nodig. Vervuiling werkt ook verloedering en onveiligheid in de hand. Veel mensen ergeren zich aan dit vandalisme.

Gemeente onderzoekt ontwikkelingen begraven en cremeren

De gemeente Zwolle wil in verband met ontwikkelingen op het gebied van begraven en cremeren graag weten hoe de inwoners van Zwolle staan tegenover een aantal zaken die met begraven en cremeren te maken hebben. Bijvoorbeeld of u na uw dood begraven / gecremeerd wilt worden in Zwolle of buiten Zwolle en hoe u staat tegenover het plaatsen van wandgraven in Zwolle.

Daarom voert de gemeente een beknopt onderzoek uit onder een aantal van de leden van het Zwolse Burgerpanel. Het gaat om een korte vragenlijst, die tot 3 november 2006 in ongeveer 5 minuten ingevuld kan worden.

Bel met Rodins Adam in Zwolle

'CALL ME'. Dat is titel van het kunstwerk dat Arnoud Holleman heeft gemaakt rond Adam, het beeld van Auguste Rodin op het Grote Kerkplein in Zwolle. Via het telefoonnummer 0900 – 4004242 houdt Adam een monoloog. Holleman speelt daarmee in op de specifieke vraag naar een immateriële toepassing van kunst in de openbare ruimte.

 

In Nederland staan slechts drie beelden van Auguste Rodin in de publieke ruimte. In Eindhoven staat Balzac, in Rotterdam staat l'Homme qui marche en op het Grote Kerkplein in Zwolle staat Adam. Het laatst genoemde beeld is sinds donderdag 19 oktober niet alleen te bezichtigen, maar ook te beluisteren. Adam heeft een eigen telefoonnummer gekregen en wie het nummer belt krijgt Adam aan de lijn.

Lees verder »