Studenten met vragenlijst langs ondernemers

Studenten van de Christelijke Hogeschool Windesheim gaan deze en volgende week met een vragenlijst bij 400 ondernemers in de binnenstad langs. Met dit eerste onderzoek verzamelen zij informatie voor de ‘Binnenstadsmonitor’ van de gemeente. Hiermee gaat de gemeente de komende jaren in beeld brengen of het beleid voor de binnenstad de gewenste effecten heeft.

Wordt het winkelaanbod diverser? Groeit de werkgelegenheid en de waardering voor het winkelaanbod in Zwolle? Hoe veilig vindt men de binnenstad? De Binnenstadsmonitor moet onder andere op die vragen straks antwoord kunnen geven. In dit onderzoeksrapport worden de uitkomsten van diverse onderzoeken in de binnenstad beschreven en geanalyseerd. Na het eerste onderzoek onder ondernemers, volgen dit jaar nog onderzoeken onder bewoners en bezoekers aan de binnenstad. De verwachting is dat in maart 2008 de eerste Binnenstadsmonitor Zwolle uitkomt, bij wijze van 0-meting. Het is de bedoeling om elk jaar een binnenstadsmonitor uit te brengen en zo de ontwikkelingen te volgen.

Lees verder »

Uitgaanspubliek kan snacken tot 05.00 uur

De snackbars, cafetaria’s en shoarmarestaurants, ook wel droge horeca genoemd, in de binnenstad van Zwolle mogen hun sluitingsuur tot 05.00 uur behouden. Dit heeft het college van B&W besloten na een voorstel van de klankbordgroep die de proef met de sluitingsuren heeft geëvalueerd.

Deze droge horecagelegenheden mochten officieel tot 04.00 uur geopend zijn, terwijl de cafés in de binnenstad om 05.00 uur dicht gingen. Bij wijze van proef zijn destijds ook de sluitingstijden van de droge horeca verruimd tot 05.00 uur. Voorwaarde was wel dat zij net als de reguliere horeca vanaf 03.00 uur een portier in dienst hebben. Hoewel er zich overlast voordoet in de omgeving van snackbars en shoarmarestaurants, is uit de evaluatie gebleken dat de verruimde sluitingstijden geen directe relatie hebben met deze overlast. Wel is het voorstel gedaan dat als er sprake is van overlast, de sluitingstijden tijdelijk in te perken. Bij de aanpak van overlast speelt het VOS (Veiligheid Op Straat)-project een rol, dit blijkt onder andere uit de portiersverplichting.

Panden Melkmarkt maken plaats voor nieuwbouw

De panden aan de Melkmarkt 1-5 (het oude ABN/AMRO-gebouw), 7 en 9 maken plaats voor nieuwbouw.  Dit voornemen heeft het college van burgemeester en wethouders vandaag bekendgemaakt. Het college is van mening dat voor de totale ontwikkeling van de stad de nieuwbouwplannen van zo’n grote waarde zijn dat ze door moeten gaan. Dit betekent dat de panden aan de Melkmarkt gesloopt gaan worden en geen gemeentelijk monument worden. Met het nieuwe plan, dat winkelruimte en woningen omvat, wordt volgens het college een monument voor de toekomst gebouwd.

De plannen omvatten zo’n 3000 m2 winkeloppervlak, horeca, 28 woningen en een openbare fietsenkelder voor zo’n 500 fietsen. De nieuwe ontwikkelingen zorgen er voor dat er een logische route ontstaat van het Rodetorenplein naar de Luttekestraat. De Grote Markt als kloppend hart wordt zo de schakel tussen het noordoostelijke (winkel)gebied en het zuidwestelijke (horeca)gebied van de binnenstad. Over de nieuwbouwplannen wordt sinds een aantal jaren met diverse partners in de stad gesproken. Daarbij is waardering over de plannen uitgesproken en ook de Welstandscommissie heeft positief geadviseerd.

Lees verder »

Zwolle bouwt meer dan 900 woningen per jaar

In 2006 zijn in de gemeente Zwolle 976 woningen gebouwd. Daarmee is de Zwolse woningbouwproductie voor het derde jaar op rij meer dan 900 woningen. Wethouder Gerard van Dooremolen van Volkshuisvesting: “Ik ben zeer trots op dit resultaat. De komende jaren wil ik deze stijgende lijn vasthouden.” Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het Woonprogramma 2007. Het Woonprogramma is voor instemming naar de gemeenteraad gestuurd. In 2006 is er het landelijke WoOn-onderzoek geweest. Hoewel het landelijke rapport nog niet verschenen is, zijn de resultaten van het onderzoek in Zwolle wel bekend en verwerkt in het Woonprogramma.

Uit de marktmonitor en de gegevens van de corporaties blijkt dat door het hoge productieniveau van nieuwbouwwoningen de wachttijd voor sociale huurwoningen gedaald is naar 18 maanden. Op de kopermarkt is sprake van een evenwichtmarkt. De komende jaren blijft er veel aandacht voor bijzondere doelgroepen en dan vooral senioren en starters. In 2006 zijn 226 seniorenwoningen opgeleverd. Voor 2007 t/m 2009 zijn 900 seniorenwoningen in voorbereiding.

Lees verder »

Milieuraad wil knelpunten wandelroutes wegnemen

Zwolle heeft een historische middeleeuwse binnenstad en een prachtig buitengebied. Kortom een stad waar het in en om zeer goed wandelen is. Wandelen is een recreatieve bezigheid waarvoor steeds meer belangstelling bestaat. Liefst in onze mooie omgeving. Maar dat moet dan ook kunnen.

“Nu al is het goed mogelijk mooie wandelingen in het buitengebied te maken. Liefst in de vorm van een rondje, zodat je niet dezelfde weg terug hoeft te lopen”, zegt de Milieuraad. Soms ontbreekt er in zo’n rondje een schakel om het rondje rond te maken. Er is dan een knelpunt. De Stichting Milieuraad Zwolle heeft een nota gemaakt met kaartjes van aantrekkelijke routes. In die nota staan kaartjes met al mogelijke routes en kaartjes waarop de knelpunten staan aangegeven. De knelpunten kunnen bestaan uit een verbod over de dijk te lopen van de beheerder van de dijk, of van de boer om door een weiland te lopen.

Lees verder »

Gemeente stimuleert bewoners zelf compost te maken

Deze week ontvangen alle bewoners met een tuin een informatiebrochure over zelf compost maken en hoe men tegen een gereduceerd tarief een compostvat kan aanschaffen. Daarnaast organiseert de gemeente een aantal informatiebijeenkomsten over hoe je het beste compost kan maken. Met de actie wil de gemeente de inwoners van Zwolle stimuleren om het groente-, fruit- en tuinafval zoveel mogelijk opnieuw te gebruiken. Een compostvat kost 20 euro.

In Zwolle zamelt ROVA per jaar 61.000 ton huishoudelijk afval in, waarvan ongeveer 8.000 ton gft-afval is. Door het thuis composteren te stimuleren hoopt de gemeente deze hoeveelheid omlaag te dringen. Uiteindelijk scheelt dat in de transport- en verwerkingskosten van de afvalbedrijven. En dat is weer goed voor een betere leefomgeving.

Integratieraad zoekt nieuwe leden

De Integratieraad in de gemeente Zwolle is op zoek naar nieuwe leden. Wegens vertrek kent de Integratieraad op dit moment vier vacatures. Het lidmaatschap van de Integratieraad staat open voor zowel allochtone als autochtone inwoners van Zwolle.

De Integratieraad adviseert het college van B&W over aangelegenheden op het terrein van inburgering- en integratiebeleid. De Integratieraad vergadert maandelijks. Van de kandidaten wordt gevraagd, dat zij op bestuurlijk niveau een bijdrage kunnen leveren aan de adviesfunctie van de Integratieraad. Belangstellenden worden uitgenodigd te reageren vóór 27 maart.

Lees verder »

Jeugdtuinen in Zwolle al bijna weer van start

Kinderen van 9 tot en met 11 jaar oud kunnen zich aanmelden voor één van de drie jeugdtuinen in Zwolle. Dat betekent een paar uurtjes per week lekker bezig zijn in hun eigen tuin, het hele seizoen hun eigen groenten op het bord én hun eigen bloemen in een vaas.

Alle kinderen van 9, 10 en 11 jaar oud hebben half februari een brief van de gemeente ontvangen. Daarin nodigt de gemeente hen uit om zich aan te melden voor één van de drie jeugdtuinen in Zwolle. Daar werken kinderen twee keer per week na schooltijd een uurtje in hun eigen stukje tuin. Ze doen dat onder begeleiding van een tuinman en een aantal vrijwilligers. De kinderen zaaien, planten en oogsten hun eigen bloemen en groenten. Natuurlijk kunnen ze alles wat in hun tuintje groeit en bloeit mee naar huis nemen. En wat is er voor de kinderen leuker dan aardappels, wortels of boontjes te eten die ze zelf hebben verbouwd!

Lees verder »

Jaarlijkse aanslagbiljet gemeentelijke heffingen Zwolle

Binnenkort krijgt u het jaarlijkse aanslagbiljet voor de gemeentelijke heffingen in uw brievenbus. Het grootste deel van de 55.000 aanslagen wordt in week 9 verzonden, het overige deel twee maanden later.

Bij het aanslagbiljet wordt ook een belastinggids gevoegd, met uitleg over de verschillende soorten heffingen die u op uw aanslagbiljet kunt tegenkomen. Voor vragen over de gemeentelijke heffingen kunt u contact opnemen met postbus@zwolle.nl  of via telefoonnummer (038) 498 22 00. Voor meer informatie kunt u zoeken op de website www.eloketzwolle.nl  U kunt ook een bezoek brengen aan de publieksbalie in het Stadskantoor, Lübeckplein 2.

55 plus beurs over ‘wonen, zorg en ontspanning’

De eerste 55 plus beurs over ‘wonen, zorg en ontspanning’ is op donderdag 8 maart 2007 in het nieuwe Wijkcentrum aan de Bachlaan 20 in Zwolle. Het manifest begint om 09.30 uur tot 16.00 uur. Erik Dannenberg, wethouder Zorg opent het evenement.

Naast een vol programma kunnen bezoekers onder meer een gratis Fittest ondergaan en hun cholesterol en vetpercentage laten meten. Na de testen krijgt men een deskundig Sport- of Beweegadvies van een fysiotherapeut. Om 16.00 uur sluit wijkwethouder Holtenbroek, Emmy Witbraad, de dag af door vier bomen te planten bij het Wijkcentrum. De entree is gratis. Het evenement is een initiatief van de Kerken, Projectteam 1 Holtenbroek, Openbaar Belang, Ouderen trefcentrum 55 plus, Wijkwerkgroep ouderen Holtenbroek Grijs Genoegen, het Leger des Heils, Stichting Welzijn Ouderen Zwolle en Gemeente Zwolle.

Lees verder »

Ondersteuning voor woonwijk Werkeren

In het nieuwe Werkeren in de wijk Stadshagen van Zwolle zijn vrije sector kavels in de verkoop gegaan. Werkeren bestaat uit vier buurten die elk een eigen karakter hebben. De gemeente brengt in een aantal fasen in totaal 130 kavels in verkoop. Vorig jaar heeft de gemeente 23 kavels in Werkerhoven in de verkoop gebracht. Hiervan zijn nog enkele kavels beschikbaar. Nu worden 42 kavels in de buurt Havezatepark aangeboden. Provincie Overijssel ondersteunt de plannen van de gemeente Zwolle voor het behoud van havezate Werkeren. Gedeputeerde Kristen van de provincie Overijssel overhandigde vrijdagmorgen in het stadhuis een cheque van € 135.000,00 aan Wethouder Cnossen van Zwolle. Het geld is bedoeld als ondersteuning om de geschiedenis van de eeuwenoude havezate Werkeren zichtbaar te maken in de woonwijk Werkeren.

Tot en met 27 april 2007 kunnen mensen zich inschrijven voor een kavel in de buurt Havezatepark. De 42 kavels hebben een grondoppervlakte tussen de 440 en 700 m2. De kavelprijs varieert van ongeveer € 167.000,- tot € 259.000,- inclusief BTW. Havezatepark is een buurt met allure. De uitstraling is parkachtig en luxe met ruimte voor individualiteit en privacy. De vormgeving van deze woonbuurt is geïnspireerd op de structuur van de voormalige Havezate Werkeren.

Lees verder »

Wethouder Knol presenteert Woonplan Kamperpoort

Wethouder Knol presenteerde vrijdagmorgen tijdens een persconferentie in het stadhuis van Zwolle het stedenbouwkundig ontwikkelperspectief Kamperpoort. Dit perspectief geeft concreet de gefaseerde richting aan van de ontwikkeling van de wijk Kamperpoort op het gebied van stedenbouw, wonen, commerciële voorzieningen, identiteit en architectuur. De wethouder licht de uitgangspunten en doelstellingen nader toe.

In het bijzonder presenteerde de wethouder het programma van eisen dat is opgesteld voor de invulling van de verschillende delen van de Kamperpoort, het zogenaamde woonplan Kamperpoort, alsmede de stedenbouwkundige programma’s van eisen voor de Vogeltjesbuurt/Willemspoort, de Kop van de Hoogstraat en de Hoek Hoogstraat/Kleine Baan.

Lees verder »