Wethouder opent 30 km zone Aa-landen

In Aa-landen mag vanaf vandaag niet harder dan 30 km per uur worden gereden. Wethouder verkeer Janco Cnossen gaf zaterdagmorgen het officiële startschot door een Zeppelinballon met ‘Aa-landen 30 km’ de lucht in te laten gaan bij het winkelcentrum De Dobbe.

De wethouder en een aantal gemeentemedewerkers deelden daarna stickers, notitieblokjes en ballonnen aan het winkelend publiek uit om de invoering van de 30 km zone te promoten. Ook stond er aan de westzijde van het winkelcentruml een kantelsimulator waar belangstellenden konden leren hoe men een auto veilig kan verlaten als deze op de kop ligt.

Lees verder »

Contrôle aanbieden afvalcontainers in Zwolle Zuid

De medewerkers van de afdeling Toezicht & Handhaving van de gemeente Zwolle constateren regelmatig dat mensen hun container te vroeg aan de openbare weg zetten en te laat weer weghalen. In mei gaat de gemeente in de wijk Zwolle Zuid extra controleren of bewoners zich aan de inzamelregels houden.

Als containers te lang aan de weg staan kan dit leiden tot overlast. Containers kunnen een nare stank verspreiden en ontsieren het straatbeeld. De gemeente wil daarom alle bewoners erop wijzen, dat containers op de inzameldag na 05.00 buiten gezet mogen worden. Rond 08.00 uur start ROVA met de inzameling. De containers moeten met gesloten deksel op de centrale aanbiedplaats neergezet worden. Op de inzameldag dient de container voor 20.00 uur weer van de openbare weg weggehaald te worden. Bewoners die hun container te vroeg aanbeiden of te laat ophalen lopen het risico dat deze wordt ingenomen. De kosten die aan deze actie zijn verbonden worden bij de bewoner in rekening gebracht. Vuilniszakken mogen vanaf nu ook niet meer naast de container worden neergezet.

 

Lintjes uitgereikt aan negen Zwollenaren

Burgemeester Henk Jan Meijer van Zwolle heeft vrijdag 27 april 2007 de Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan negen inwoners van de stad. De jaarlijkse lintjesregen werd bijgewoond door familie en vrienden van de verraste en trotse gedecoreerden. Henk Jan Meijer sprak hen persoonlijk toe. In de pauze van de uitreiking werd een optreden verzorgd door de Neutrale Zang- en Operettevereniging Zwolle.

Henk Jan Meijer reikte aan acht personen een onderscheiding in de Orde van Oranje Nassau uit. Deze orde kent zes graden waaronder Lid en Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Voor deze orde komen mensen in aanmerking met (langdurige) bijzondere verdiensten voor de samenleving, veelal op vrijwillige basis. De oudste orde voor maatschappelijke verdiensten is de Orde van de Nederlandse Leeuw. Deze orde kent drie graden waaronder die van Ridder. Eén Zwollenaar werd onderscheiden tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Bij ‘Lees verder’ vindt u een nadere toelichting…

Lees verder »

Wijkplatform Holtenbroek

Donderdagavond 8 mei 2007 is de bijeenkomst van het wijkplatform Holtenbroek in het wijkcentrum Holtenbroek aan de Bachlaan 20. De inloop begint om 19.00 uur en de vergadering volgt om 19.30 uur.

Wethouder Emmy Witbraad is de wijkwethouder van Holtenbroek. De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkelingen in Holtenbroek, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform.

Lees verder »

Controle op aanbieden vuilniszakken in Assendorp

Medewerkers van de afdeling Toezicht & Handhaving gaan de komende maanden in de wijk Assendorp extra toezicht houden op het aanbieden van vuilniszakken. Te vroeg aangeboden huisvuilzakken vormen namelijk een bron van ergernis en van gevaar. In de huisvuilzakken zitten bijvoorbeeld scherpe materialen zoals glas, de zakken stinken en het afval kan op de openbare weg terecht komen waardoor omgeving vervuild raakt.

Bij de afdeling Toezicht & Handhaving van de gemeente Zwolle komen regelmatig klachten binnen over het te vroeg aanbieden van huisvuilzakken. Huisvuilzakken die te vroeg worden aangeboden worden apart afgevoerd. De extra kosten die hiervoor gemaakt worden zullen in rekening worden gebracht bij de overtreders. De aanbiedregels zijn door het College wettelijk vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle en de Gemeentelijke Afvalstoffen Verordening en aan alle bewoners van Zwolle bekend gemaakt in de huisvuilkalender. Om overlast door te vroeg aanbieden tegen te gaan is in de gemeente Zwolle geregeld dat huisvuilzakken uitsluitend op de dag van inzameling tussen 05.00 uur en 08.00 uur buiten mogen worden gezet. De inzameldag voor Assendorp is woensdag.

Wijkplatform Veerallee

Dinsdagavond 8 mei aanstaande is de bijeenkomst van het wijkplatform Veerallee in de Lumeijn aan de Koningin Wilhelminastraat 93. De inloop is vanaf 19.45 uur en de vergadering begint om 20.00 uur. Gerard van Dooremolen is wijkwethouder Veerallee.

De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform.

Lees verder »

Dannenberg: “Zo zet je de daklozen in de kou”

27 grote gemeenten van Nederland zien grote problemen ontstaan in de maatschappelijke opvang van dak- en thuislozen. De voorstellen van staatssecretaris Bussemaker om rijksgeld over te hevelen naar de vier grote steden, vormen een bedreiging van de plannen waarin de gemeenten veel hebben geïnvesteerd.

De gemeenten reageren furieus op de plannen van de staatssecretaris waarin zij geld voor opvang in centrumsteden wil verminderen ten gunste van de financiering van plannen in de vier steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De afgelopen weken is stevig onderhandeld, maar de G27 vonden weinig gehoor bij de staatssecretaris. De G27 vindt het niet gepast dat door grote problemen in de grote steden daklozen elders in het land op straat komen te staan. De Zwolse wethouder Erik Dannenberg pleit er ook voor om de regionale bindingseisen voorstelt met elkaar in overeenstemming te brengen. “Het kan niet zo zijn dat de G4 extra budget krijgen en tegelijkertijd steeds meer mensen terugsturen naar de rest van het land waar men met veel minder geld de opvang in stand moet zien te houden. Zo zet je mensen alsnog in de kou”, aldus Dannenberg.

Lees verder »

Bewoners betrokken bij bouwaanvraag Venestraat

Het college van burgemeester en wethouders heeft overeenstemming bereikt met Axeon B.V. over het intrekken van een bouwvergunning voor 27 koopstudio’s aan de Venestraat 23 en 25.

Afgesproken is dat Axeon een nieuwe bouwaanvraag zal indienen voor maximaal 6 stadswoningen. Hiermee wordt volgens B&W voldaan aan de wens van de buurt voor de komst van meer gezinnen in de Venestraat. Ook is afgesproken dat over de nieuwe bouwaanvraag nader overleg met de buurtbewoners zal plaatsvinden. Voor de toekomst worden nadere afspraken gemaakt tussen Axeon en de gemeente over de mogelijkheden van compenserende bouw in Zwolle.

Herdenkingsplechtigheden 4 mei Zwolle

Op vrijdag 4 mei 2007 vindt om 20.00 uur de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid plaats bij het oorlogsmonument in het Ter Pelkwijkpark in Zwolle. De plechtigheid wordt voorafgegaan door een stille tocht. De avond begint met de jaarlijkse gedachtenisviering om 18.30 uur in de Oosterkerk. Dit is een initiatief van het Podium van Kerken. Burgemeester Henk Jan Meijer en Wethouder Janco Cnossen wonen de viering namens de gemeente bij.

De stille tocht begint aansluitend om 19.15 uur bij het Spinhuisbredehoek. De tocht gaat langs het Huis van Bewaring, Menno van Coehoornsingel, Diezerkade, Brink, Rhijnvis Feithlaan, Bagijnesingel, Schoenkuiperbrug, Groot Wezenland, Burgemeester van Roijensingel, Sassenpoorterbrug, Sassenstraat, Nieuwe Markt, Samuel Hirschstraat langs de synagoge, Wolweverstraat, Wilhelminasingel naar het Ter Pelkwijkpark. Burgemeester en enkele wethouders lopen mee in de tocht en wonen de herdenking in het park bij.

Lees verder »

Corporaties en gemeente bouwen samen aan Zwolle

SWZ, Openbaar Belang, deltaWonen en de gemeente Zwolle bouwen samen verder aan Zwolle. De prestatieafspraken van 2006 zijn opnieuw bekrachtigd en geactualiseerd. Het overzicht over de stand van zaken 2006 over de prestatieafspraken laat een positief beeld zien. 90% van de afgesproken acties is in 2006 gehaald of gedeeltelijk gehaald.

Naast de bestaande afspraken is voor 2007 afgesproken dat de corporaties gemiddeld jaarlijks 50 nieuwbouw koopwoningen voor starters opleveren waarvoor de koperslasten overeenkomen met een maximale verkoopprijs van € 120.000 (prijspeil 2006), waarbij het aan de individuele corporatie is onder welke regeling dit gebeurt (kortingsvarianten). Wel passen alle corporaties dezelfde leeftijd en inkomensgrenzen toe, die in overleg met de gemeente in het voorjaar van 2007 worden vastgesteld. Nieuw is dat voor 2007 samen met de zorginstellingen de vraag voor seniorenwoningen opnieuw bepaald wordt (aantallen, type en locatie). Ook wordt er samen met de instellingen onderzocht hoe het staat met de vraag naar begeleid wonen.

Lees verder »

Gemeenteraad Zwolle brengt jaarverslag 2006 uit

De Zwolse gemeenteraad heeft een jaarverslag over 2006 uitgebracht. Het is voor het eerst dat de gemeenteraad een jaarverslag maakt. Het jaarverslag is te vinden in het Informatiecentrum op de begane grond van het stadhuis.

In het jaarverslag wordt teruggeblikt op het jaar 2006. Er wordt een beknopt feitenoverzicht gegeven, maar er is ook ruimte voor enkele interviews waarin bijzondere gebeurtenissen besproken worden met raadsleden en betrokken Zwollenaren. Er wordt onder andere aandacht besteed aan de verkiezingen, de ontmoetingsdag en de hoorzitting rond het structuurplan. Enkele van de geïnterviewden zijn raadslid Nelleke Vedelaar, Corien Bruins Slot (actiegroep Handen af van Dijklanden) en journalist Serge Westerdiep. Met het jaarverslag gaat de raad in vogelvlucht door 2006. Op deze manier wordt getoond wat de raad het afgelopen jaar heeft gedaan. Dit past bij de ambitie van de gemeenteraad om meer naar buiten te treden.

Opening eiland Wildland voor kinderen in Zwolle Zuid

Doen alsof je Robinson Crusoe bent of één van De Vijf op Kirrin-eiland. Dat kan allemaal in Zwolle-Zuid. Woensdag droeg wethouder groen Peter Pot het eerste avontureneiland van Zwolle over aan de leerlingen van de Octopusschool. De leerlingen vervingen de Zwolse vlag die er nog wapperdedoor hun eigen vlag. De kinderen maakten deze dag ook de naam van het eiland bekend: Wildland. Na afloop kregen alle kinderen een ansichtkaart mee met een afbeelding van het eiland om vriendjes en vriendinnetjes uit te nodigen om daar te komen spelen.

De leerlingen hebben zelf meegedacht hoe het eiland eruit moet komen te zien. Hun ideeën zijn verwerkt in het plan. Er zijn twee ‘echte’ speeltoestellen geplaatst: een vlot (als een soort veerpont vanuit de wijk) en een uitkijktoren. De rest is, of wordt gemaakt van natuurlijke middelen, zoals een spannend hol pad overgroeid met wilgentenen, een doolhof van wilgenpalen, een boomstam over een waterplas en wigwams gemaakt van wilgentenen.


Wethouder Pot had er vandaag zijn Cruijff-shirt voor aangetrokken…

Lees verder »