Wijkplatform Hanzeland

Het wijkplatform van Hanzeland vindt plaats  dinsdag 21 november in het Grand café Lübeck aan de Lübeckplein 14. De bijeenkomst biedt gelegenheid aan gemeente en wijkbewoners om elkaar over en weer te informeren en te spreken. De ontvangst met koffie en thee is om 19.45 uur, de vergadering begint om 20.00 uur.

Op de agenda van het wijkplatform staat een aantal onderwerpen. Wijkwethouder Martin Knol zal de stand van zaken weergeven rondom het project Spoorzone. De gemeente werkt aan een Projectopdracht om in 2007 te komen tot een integrale visie op de Spoorzone.

Onderzoek naar uitbreiding pollersysteem

Samen met achttien belangenorganisaties van de Zwolse binnenstad gaat de gemeente Zwolle een onderzoek doen naar de uitbreiding van het pollersysteem. Pollers zijn metalen palen die in het wegdek kunnen wegzinken, waarmee de binnenstad van Zwolle autoluw wordt gemaakt.

Eerder is besloten om het autoluw gebied in de binnenstad uit te breiden. Daarvoor zijn nieuwe pollers nodig. Het huidige pollersysteem is in 1999 aangelegd. Het onderzoek moet duidelijk maken wat de consequenties zijn van de uitbreiding van het pollersysteem. Daarbij komen kosten, technische mogelijkheden, aanbesteding en realisatie aan de orde.

Lees verder »

Beperking lastendruk voor vrijwilligers

Vrijwilligersorganisaties in Zwolle hoeven vanaf 2007 geen precariorechten meer te betalen voor kleinschalige activiteiten zonder winstoogmerk. Dat hebben burgemeester en wethouders van Zwolle op dinsdag 14 november besloten. Daarmee wordt de lastendruk voor vrijwilligers in de stad beperkt.

Zwolle wil organisaties stimuleren om maatschappelijke activiteiten te organiseren en te ontplooien. Uit recent onderzoek blijkt dat veel vrijwilligersorganisaties dan aanlopen tegen wet- en regelgeving. De opheffing van de precariobelasting voor specifieke activiteiten is een van de onderdelen van het project ‘Niet leuker, wel makkelijker’, waarmee geprobeerd wordt de regeldruk te verminderen.

Lees verder »

Nieuw recreatiegebied bij Berkum

Struinen of paardrijden buiten de gebaande paden, midden in de natuur. Dat is straks mogelijk in de zuidelijke uiterwaard van de Overijsselse Vecht bij Berkum. Daar wordt een speciale ‘struinwaard’ gecreëerd. De uiterwaard is nu in gebruik als agrarisch gebied en is niet recreatief toegankelijk.

Natuur, recreatie en water krijgen meer ruimte in de uiterwaard. De begroeiing wordt iets ruiger in combinatie met water en rietzones. Ook worden aanleg- en wisselplaatsen aangelegd voor kanoërs en roeiers. Stichting Landschap Overijssel krijgt het gebied (3,6 ha) in eigendom en beheer. De verwachting is dat de zeldzame Kievitsbloem zich in dit nieuwe natuurgebied op grotere schaal gaat vestigen.

Lees verder »

Betaalde parkeerplaatsen voor ABN AMRO medewerkers

Op het voormalige terrein van ROVA aan de Grote Voort in Zwolle is een openbaar parkeerterrein voor 380 auto´s ingericht. Medewerkers van ABN AMRO kunnen de parkeerplaatsen gebruiken. Ook derden kunnen een pasje aanvragen en betaald hun auto parkeren. In het weekend en op feestdagen is het terrein gratis toegankelijk, bijvoorbeeld voor bezoekers van de Woonboulevard.

Met het terrein moet een parkeerchaos op Voorsterpoort worden voorkomen. ABN AMRO betaalt voor de parkeerplaatsen een marktconform bedrag, dat is bepaald door een externe deskundige. In de IJsseltoren, het nieuwe onderkomen van ABN AMRO, zijn te weinig parkeerplaatsen voor alle medewerkers.

Lees verder »

Zwolle begroet 11 nieuwe Nederlanders

Vijftien mensen waren dinsdagmiddag uitgenodigd om het besluit tot de verkrijging van het Nederlanderschap in ontvangst te nemen tijdens de tweede naturalisatieceremonie. De ceremonie werd gehouden in de foyer bij de TAK-zaal van het stadhuis van Zwolle. Een aantal genodigden kreeg naast het Koninklijk Besluit ook een stempas voor de Tweede Kamerverkiezingen uitgereikt.

In tegenstelling tot de eerste naturalisatieceremonie, die op 24 augustus 2006 gehouden werd, was het bijwonen van de ceremonie deze middag verplicht. De genodigden kregen pas nadat zij het Koninklijke Besluit of het optie-bevestigingsbesluit in ontvangst hadden genomen de Nederlandse nationaliteit. De gemeente Zwolle organiseert maandelijks een naturalisatieceremonie waarbij ook de gemeenten Kampen en Hardenberg zich aansluiten. In totaal zijn elf Zwollenaren, waarvan twee kinderen, door Burgemeester Henk Jan Meijer tot Nederlander verklaard. De nieuwe Nederlanders kregen van de gemeente ook een aantal presentjes overhandigd, waaronder een Nederlandse vlag, Zwolse Balletjes en informatieboekjes over onze stad. Verder werd het gedicht ‘Thuis ver van huis’ voorgedragen.

Lees verder »

Confettikanon voor sfeergroep FC Zwolle

FCZ Tifosi, de sfeeractiegroep van FC Zwolle, zal voortaan iedere thuiswedstrijd feestelijk inluiden met een regen van blauw – witte snippers. Wethouder Peter Pot neemt vrijdag 17 november 2006 voor de wedstrijd FC Zwolle – AGOVV het nieuwe confettikanon in gebruik. De wethouder zal dit doen bij de spelersopkomst, vanaf vak SVN, de thuisbasis van FCZ Tifosi.

Archieffoto: Pedro Sluiter

FCZ Tifosi website

FCZ Tifosi heeft het confettikanon kunnen aanschaffen dankzij een eenmalige gemeentelijke bijdrage van € 1500,- aangevuld met bijdragen van sponsoren, supporters en FC Zwolle. FCZ Tifosi is al sinds haar oprichting bezig om geld bij elkaar te krijgen voor een eigen confettikanon en zal dus aanstaande vrijdag uit handen van wethouder Pot een langverwachte wens in vervulling zien gaan.

Lees verder »

Snookercentrum en disco in Stadioncomplex

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een procedure te starten voor het ontwerpbestemmingsplan Oosterenk-Stadioncomplex”. Voor het vastgestelde voorontwerp is door de provincie reeds een verklaring van geen bezwaar afgegeven. De voorgenomen wijzigingen versterken het complex en vullen mede de ruimte die eerst bestemd was voor de oorspronkelijke speelautomatenhal.

De wijzigingen ten opzichte van het voorontwerp bestemmingsplan zijn de komst van iets meer kantoren en een uitbreiding van de hotelfunctie. Daarnaast is in het ontwerp bestemmingsplan weer ruimte opgenomen voor een partycentrum met de mogelijkheid voor een discofunctie in de weekeinden. Het nieuwe plan wil ook de mogelijkheid verruimen om de businessruimte van FC Zwolle overdag te gebruiken voor andere horeca activiteiten. 

Binnenkort wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. 

Wijkplatform Berkum

Het wijkplatform van Berkum vindt op woensdag 15 november 2006 plaats in de Hoofdhofkerk aan de Kerkweg 26. De stand van zaken rond de ontwikkeling van de FC Zwolle stadion is een van de belangrijkste onderwerpen van het wijkplatform. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. De wijkbewoners zijn hiervoor uitgenodigd. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Op de agenda van de bijeenkomst staat ondermeer de verkeersmaatregelen voor de Berkenlaan en de Abelenlaan. Om het sluipverkeer in deze wegen aan te pakken heeft de gemeente enkele verkeersmaatregelen genomen. Een verkeersdeskundige van de gemeente Zwolle licht de maatregelen toe. Daarnaast wordt op deze avond informatie gegeven over de proef inzameling oud papier. De gemeente start op maandag 1 januari  2007 met de inzamelingsproef met behulp van een minicontainer. Deze proef wordt gehouden in Berkum / Brinkhoek en in Aa-landen.

Lees verder »

Uitreiking stempas tijdens naturalisatieceremonie

Vijftien mensen zijn uitgenodigd om het besluit tot de verkrijging van het Nederlanderschap in ontvangst te nemen tijdens de tweede naturalisatieceremonie. De ceremonie wordt gehouden op 14 november 2006 van 16.00 tot 17.00 uur in de foyer van het stadhuis van Zwolle. Een aantal genodigden krijgt naast het Koninklijk Besluit ook een stempas voor de Tweede Kamerverkiezingen uitgereikt.

 

In tegenstelling tot de eerste naturalisatieceremonie, die op 24 augustus 2006 gehouden werd, is het bijwonen van de ceremonie op 14 november verplicht. De genodigden krijgen pas nadat zij het Koninklijke Besluit of het optie-bevestigingsbesluit in ontvangst hebben genomen de Nederlandse nationaliteit. De gemeente Zwolle organiseert maandelijks een naturalisatieceremonie waarbij ook de gemeenten Kampen en Hardenberg zich aansluiten. In totaal zijn elf Zwollenaren, waarvan twee kinderen, door Burgemeester Henk Jan Meijer uitgenodigd.

Lees verder »

Politiepost Zwolle-Zuid geopend

Maandagmorgen werd de nieuwe politiepost Zwolle-Zuid in wijkcentrum ‘De Pol’ officieel geopend door burgemeester Henk Jan Meijer en districtschef Ellen Steenberg.

Tijdens de opening werd een stoeptegel met het lieveheersbeestje, het signaal tegen agressie en geweld, bij het wijkcentrum gelegd. In het wijkcentrum zijn al diverse organisaties gevestigd, namelijk de wijkteams van Travers, Algemeen Maatschappelijk Werk De Kern, de wijkvereniging Zwolle-Zuid, de bibliotheek, het Thomas a Kempiscollege en Interact/Contour. Vanaf vandaag neemt ook de politieregio IJsselland haar intrek.

Lees verder »

Wegwerkzaamheden veroorzaken stremming verkeer

De gemeente Zwolle voert van maandag 13 tot donderdag 16 november 2006 asfalteringswerkzaamheden uit op verschillende locaties in de stad. De activiteiten worden ook in de avond- en nachturen gedaan. De werkzaamheden veroorzaken stremming voor het verkeer. Het verkeer wordt omgeleid door middel van borden. De planning is onder voorbehoud van onverwachte weer- en werkomstandigheden.

Op de Stenen Pijp-brug vinden op maandag 13 november 2006 overdag freeswerkzaamheden plaats. Aansluitend hierop wordt de brug voorzien van een afdichtinglaag. Dinsdag 14 november 2006 vinden er in de avond en nacht asfalteringswerkzaamheden plaats. De Stenen Pijp-brug, gelegen tussen de Diezerpoortenplas en de Burgemeester Drijbersingel, is op woensdagochtend 15 november 2006 vanaf 06.00 uur weer toegankelijk voor het verkeer.

Lees verder »