Brandweer Zwolle op zoek naar teamspelers

Brandweer Zwolle is op zoek naar Zwollenaren tussen de 18 en 35 jaar die zich maatschappelijk betrokken voelen en daarnaast ook sportief, technisch, sociaal en een teamspeler zijn. Alle mannen en vrouwen in deze leeftijdscategorie, zijn van harte welkom om de informatieavond te bezoeken op donderdag 22 maart 2007 om 19.30 uur in de kazerne aan de Harm Smeengekade. 

Brandweer Zwolle is een dynamische organisatie die hulp verleent in allerlei situaties. De werkzaamheden lopen uiteen van het blussen van branden tot het bieden van hulp bij ongevallen. Ook wordt de brandweer ingezet bij rampenbestrijding en geeft zij advies over bijvoorbeeld brandveiligheid. Daarnaast geeft de brandweer adviezen over het voorkomen van ongevallen. Om het vrijwilligerskorps op sterkte te houden is de brandweer een vrijwilligerscampagne gestart.

Lees verder »

Zeventien sollicitanten voor nieuwe Stadsdichter

Op de oproep van de Gemeente Zwolle voor een nieuwe stadsdichter voor Zwolle hebben in totaal 17 mensen gereageerd. De jury buigt zich aankomende week over de beoordeling van de sollicitaties. De sollicitanten hebben vóór woensdag 7 maart 2007 hun interesse kenbaar kunnen maken door een schriftelijke motivatie, een curriculum vitae, (eventueel) een lijst met publicaties / optredens en een recent stadsgedicht te sturen naar het college van Burgemeester en Wethouders van Zwolle. Het stadsgedicht is een al dan niet speciaal gemaakt gedicht met betrekking tot de stad Zwolle.

Het is nu aan de jury om de sollicitaties te beoordelen. Uit alle sollicitaties nodigt de jury een aantal kandidaten uit voor een gesprek op dinsdag 20 maart 2007. Op basis van deze gesprekken selecteert de jury drie genomineerden die in aanmerking komen voor het stadsdichterschap. Deze drie kandidaten zullen bekend worden gemaakt in De Peperbus, tevens zal hun stadsgedicht worden gepubliceerd. Het college van Burgemeester en Wethouders stelt op basis van het oordeel van de jury de nieuwe stadsdichter aan. In een feestelijke, openbare bijeenkomst op woensdag 11 april 2007 wordt de nieuwe stadsdichter bekendgemaakt. De stadsdichter wordt aangesteld voor een periode van twee jaar en ontvangt een vergoeding van € 5000,- bruto per jaar. De stadsdichter komt niet in dienst van de Gemeente Zwolle.

 

Lees verder »

Buitengebieden voortaan 60 km/uur zones

De buitengebieden van Zwolle worden dit voorjaar aangewezen als 60 km/uur zones. Dit betreft de buitengebieden Langenholte, Schelle-Zuid, Oldeneel, Vreugderijk, Wythmen, Harculo, en Hoog-Zuthem.

Aangezien de inrichting van de wegen voldoen aan de landelijke richtlijnen, bestaan de werkzaamheden voornamelijk uit het plaatsen van de 60 km/uur-zoneborden. Enkel op de Zuthemerweg worden vanwege sluipverkeer fietsstroken aangebracht. Het plaatsen van de verkeersborden in de buitengebieden en de aanleg van de fietsstroken op de Zuthemerweg wordt naar verwachting dit voorjaar uitgevoerd.

Lees verder »

Studenten gaan binnenstad Zwolle monitoren

Studenten van de Christelijke Hogeschool Windesheim gaan deze en volgende week met een vragenlijst bij 400 ondernemers in de binnenstad langs. Met dit eerste onderzoek verzamelen zij informatie voor de ‘Binnenstadsmonitor’ van de gemeente. Hiermee gaat de gemeente de komende jaren in beeld brengen of het beleid voor de binnenstad de gewenste effecten heeft.

Wordt het winkelaanbod diverser? Groeit de werkgelegenheid en de waardering voor het winkelaanbod in Zwolle? Hoe veilig vindt men de binnenstad? De Binnenstadsmonitor moet onder andere op die vragen straks antwoord kunnen geven. In dit onderzoeksrapport worden de uitkomsten van diverse onderzoeken in de binnenstad beschreven en geanalyseerd. Na het eerste onderzoek onder ondernemers, volgen dit jaar nog onderzoeken onder bewoners en bezoekers aan de binnenstad. De verwachting is dat in maart 2008 de eerste Binnenstadsmonitor Zwolle uitkomt, bij wijze van 0-meting. Het is de bedoeling om elk jaar een binnenstadsmonitor uit te brengen en zo de ontwikkelingen te volgen.

Lees verder »

Inloopavond over nieuwbouwlocatie Stadshagen II

De gemeente Zwolle organiseert op donderdag 15 maart 2007 van 19.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 17 maart 2007 van 11.30 tot 13.30 uur inloopbijeenkomsten over de plannen van de nieuwbouwlocatie Stadshagen II. De bijeenkomsten vinden plaats in het Informatiecentrum Stadshagen in het Cultuurhuis, aan de Werkerlaan 1A in Stadshagen.

Zwolle is een aantrekkelijke gemeente om te wonen. De stad groeit door naar 135.000 inwoners in 2020. Om aan al deze (nieuwe) mensen kwalitatief goede woonruimte te bieden, heeft de gemeenteraad in 2002 Stadshagen II aangewezen als grote nieuwbouwlocatie.

Lees verder »

Inloopavond ‘Ruimte voor de rivier’

Dinsdag 13 maart 2007 is er een inloopavond voor Zwolse burgers van 18:30 tot 21:00 uur over de plannen met betrekking tot het landelijke project ruimte voor de rivier.  De plannen in Zwolle richten zich met name op de gebieden die direct aan de IJssel liggen. Het gaat hierbij om de dijkverlegging in Westenholte en de uiterwaardvergraving in het gebied Scheller en Oldeneler Buitenwaarden. De inloopavond is in het restaurant in het Engelse Werk te Zwolle alwaar diverse deskundigen van provincie en gemeente uitleg geven.

Gemeente, provincie en ook bewoners zijn al geruime tijd bezig met het onderzoeken van de verschillende mogelijkheden voor Westenholte en Scheller en Oldeneler Buitenwaarden. Nu ligt er een plan dat de voorkeur heeft van deskundigen en bewoners: het zogeheten voorkeursalternatief. Het is nodig om plannen te maken om rivierwater op te vangen. Door de verandering van het klimaat krijgt Nederland binnen enkele jaren te maken met meer regen- en rivierwater. Overal in Nederland worden daarom nu plannen gemaakt om meer water op te kunnen vangen.

Lees verder »

Zwolle krijgt langste gebouw van Nederland langs A28

Het nieuwe ruimtelijk plan voor de Voorsterpoort biedt meer souplesse om het gebied als geheel de komende jaren succesvol tot ontwikkeling te brengen. Dit plan, dat beschreven wordt in het rapport Integrale Visie, en waarmee het college van B&W op 6 maart jl. heeft ingestemd, wijkt essentieel af van de structuurvisie uit 2001. Een markttoets, die in 2005 is uitgevoerd, vormde de concrete aanleiding om deze visie, in intensief overleg met de betrokken marktpartijen, aan te passen aan nieuwe inzichten.

Het gebied heeft voldoende vermogen voor 235.000 m2 kantoren, 90.250m2 detailhandel en 40.000m2 leisure en horeca en 20.000 m2 overige functies. De betrokken marktpartijen Spoolderwerk bv, ING Real Estate en Libema zijn enthousiast en hebben aangegeven deze visie een sterke verbetering te vinden ten opzichte van de visie uit 2001. Ook de markt heeft nu al grote belangstelling voor het in economisch opzicht belangrijkste ontwikkelgebied van Zwolle voor de komende jaren.

Lees verder »

Studenten met vragenlijst langs ondernemers

Studenten van de Christelijke Hogeschool Windesheim gaan deze en volgende week met een vragenlijst bij 400 ondernemers in de binnenstad langs. Met dit eerste onderzoek verzamelen zij informatie voor de ‘Binnenstadsmonitor’ van de gemeente. Hiermee gaat de gemeente de komende jaren in beeld brengen of het beleid voor de binnenstad de gewenste effecten heeft.

Wordt het winkelaanbod diverser? Groeit de werkgelegenheid en de waardering voor het winkelaanbod in Zwolle? Hoe veilig vindt men de binnenstad? De Binnenstadsmonitor moet onder andere op die vragen straks antwoord kunnen geven. In dit onderzoeksrapport worden de uitkomsten van diverse onderzoeken in de binnenstad beschreven en geanalyseerd. Na het eerste onderzoek onder ondernemers, volgen dit jaar nog onderzoeken onder bewoners en bezoekers aan de binnenstad. De verwachting is dat in maart 2008 de eerste Binnenstadsmonitor Zwolle uitkomt, bij wijze van 0-meting. Het is de bedoeling om elk jaar een binnenstadsmonitor uit te brengen en zo de ontwikkelingen te volgen.

Lees verder »

Uitgaanspubliek kan snacken tot 05.00 uur

De snackbars, cafetaria’s en shoarmarestaurants, ook wel droge horeca genoemd, in de binnenstad van Zwolle mogen hun sluitingsuur tot 05.00 uur behouden. Dit heeft het college van B&W besloten na een voorstel van de klankbordgroep die de proef met de sluitingsuren heeft geëvalueerd.

Deze droge horecagelegenheden mochten officieel tot 04.00 uur geopend zijn, terwijl de cafés in de binnenstad om 05.00 uur dicht gingen. Bij wijze van proef zijn destijds ook de sluitingstijden van de droge horeca verruimd tot 05.00 uur. Voorwaarde was wel dat zij net als de reguliere horeca vanaf 03.00 uur een portier in dienst hebben. Hoewel er zich overlast voordoet in de omgeving van snackbars en shoarmarestaurants, is uit de evaluatie gebleken dat de verruimde sluitingstijden geen directe relatie hebben met deze overlast. Wel is het voorstel gedaan dat als er sprake is van overlast, de sluitingstijden tijdelijk in te perken. Bij de aanpak van overlast speelt het VOS (Veiligheid Op Straat)-project een rol, dit blijkt onder andere uit de portiersverplichting.

Panden Melkmarkt maken plaats voor nieuwbouw

De panden aan de Melkmarkt 1-5 (het oude ABN/AMRO-gebouw), 7 en 9 maken plaats voor nieuwbouw.  Dit voornemen heeft het college van burgemeester en wethouders vandaag bekendgemaakt. Het college is van mening dat voor de totale ontwikkeling van de stad de nieuwbouwplannen van zo’n grote waarde zijn dat ze door moeten gaan. Dit betekent dat de panden aan de Melkmarkt gesloopt gaan worden en geen gemeentelijk monument worden. Met het nieuwe plan, dat winkelruimte en woningen omvat, wordt volgens het college een monument voor de toekomst gebouwd.

De plannen omvatten zo’n 3000 m2 winkeloppervlak, horeca, 28 woningen en een openbare fietsenkelder voor zo’n 500 fietsen. De nieuwe ontwikkelingen zorgen er voor dat er een logische route ontstaat van het Rodetorenplein naar de Luttekestraat. De Grote Markt als kloppend hart wordt zo de schakel tussen het noordoostelijke (winkel)gebied en het zuidwestelijke (horeca)gebied van de binnenstad. Over de nieuwbouwplannen wordt sinds een aantal jaren met diverse partners in de stad gesproken. Daarbij is waardering over de plannen uitgesproken en ook de Welstandscommissie heeft positief geadviseerd.

Lees verder »

Zwolle bouwt meer dan 900 woningen per jaar

In 2006 zijn in de gemeente Zwolle 976 woningen gebouwd. Daarmee is de Zwolse woningbouwproductie voor het derde jaar op rij meer dan 900 woningen. Wethouder Gerard van Dooremolen van Volkshuisvesting: “Ik ben zeer trots op dit resultaat. De komende jaren wil ik deze stijgende lijn vasthouden.” Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het Woonprogramma 2007. Het Woonprogramma is voor instemming naar de gemeenteraad gestuurd. In 2006 is er het landelijke WoOn-onderzoek geweest. Hoewel het landelijke rapport nog niet verschenen is, zijn de resultaten van het onderzoek in Zwolle wel bekend en verwerkt in het Woonprogramma.

Uit de marktmonitor en de gegevens van de corporaties blijkt dat door het hoge productieniveau van nieuwbouwwoningen de wachttijd voor sociale huurwoningen gedaald is naar 18 maanden. Op de kopermarkt is sprake van een evenwichtmarkt. De komende jaren blijft er veel aandacht voor bijzondere doelgroepen en dan vooral senioren en starters. In 2006 zijn 226 seniorenwoningen opgeleverd. Voor 2007 t/m 2009 zijn 900 seniorenwoningen in voorbereiding.

Lees verder »

Milieuraad wil knelpunten wandelroutes wegnemen

Zwolle heeft een historische middeleeuwse binnenstad en een prachtig buitengebied. Kortom een stad waar het in en om zeer goed wandelen is. Wandelen is een recreatieve bezigheid waarvoor steeds meer belangstelling bestaat. Liefst in onze mooie omgeving. Maar dat moet dan ook kunnen.

“Nu al is het goed mogelijk mooie wandelingen in het buitengebied te maken. Liefst in de vorm van een rondje, zodat je niet dezelfde weg terug hoeft te lopen”, zegt de Milieuraad. Soms ontbreekt er in zo’n rondje een schakel om het rondje rond te maken. Er is dan een knelpunt. De Stichting Milieuraad Zwolle heeft een nota gemaakt met kaartjes van aantrekkelijke routes. In die nota staan kaartjes met al mogelijke routes en kaartjes waarop de knelpunten staan aangegeven. De knelpunten kunnen bestaan uit een verbod over de dijk te lopen van de beheerder van de dijk, of van de boer om door een weiland te lopen.

Lees verder »