Subsidies evenementen 2007 verdeeld

Twintig evenementen krijgen dit jaar subsidie van de gemeente Zwolle voor een totaal bedrag van € 414.442,00 . Dit heeft het college van burgemeester en wethouders vandaag besloten. Het gaat om zowel nieuwe als oude evenementen. Zo krijgen het Ballonfiësta, de Dag van het Park en de Grasweek opnieuw subsidie. Een nieuw evenement is het Wereldfestival georganiseerd door COS Overijssel.

Pedro Sluiter photoshots.nl
Ballonfiësta

Tijdens het wereldfestival maakt een breed publiek kennis met de manier waarop de Nederlandse samenleving is verweven met de internationale samenleving. Het COS Overijssel ontvangt van de gemeente Zwolle € 15.000,00 voor het evenement. Het COS  is een organisatie voor ontwikkelingsvraagstukken en internationale samenwerking.

Lees verder »

Subsidies evenementen 2007 verdeeld

Twintig evenementen krijgen dit jaar subsidie van de gemeente Zwolle voor een totaal bedrag van € 414.442,00. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders vandaag besloten. Het gaat om zowel nieuwe als oude evenementen. Zo krijgen het Ballonfiësta, de Dag van het Park en de Grasweek opnieuw subsidie. Een nieuw evenement is het Wereldfestival georganiseerd door COS Overijssel.

Tijdens het wereldfestival maakt een breed publiek kennis met de manier waarop de Nederlandse samenleving is verweven met de internationale samenleving. Het COS Overijssel ontvangt van de gemeente Zwolle € 15.000,00 voor het evenement. Het COS  is een organisatie voor ontwikkelingsvraagstukken en internationale samenwerking.

Lees verder »

Groene actie voor Valentijn op tuinbeurs Zwolle

Een tuinbeurs, donorregistratie en de groenste stad van Europa. Op het oog geen zaken die bij elkaar horen. Toch is het wel zo. Wethouder Groen Peter Pot en directeur Riemer Rijpkema van Libema Exhibitions and Events openen donderdagmorgen 8 februari 2007 op een ludieke manier de tuinbeurs Tuinidee in de IJsselhallen in Zwolle. Het evenement wordt aangegrepen om de actie ‘Hart voor Groen, hart voor Valentijn’ te lanceren.

Tijdens de tuinbeurs onthult Peter Pot het eerste bord ‘Zwolle Groenste Stad van Europa’, die vervolgens in heel Zwolle worden geplaatst. De wethouder benadrukt het belang van groen voor Zwolle. ‘Groen is niet alleen leuk om naar te kijken of om in te wandelen of te fietsen. Groen is vooral ook onmisbaar voor de gezondheid van mensen. Ik ben er daarom ook trots op dat Zwolle de groenste stad van Europa is.’ De gemeente heeft tijdens de beurs TuinIdee een informatiestand. De informatiestand wordt bemenst door ambtenaren van de gemeente Zwolle en diverse vertegenwoordigers van groene organisaties.

Lees verder »

Zwolle zoekt nieuwe Stadsdichter

De zoektocht naar een nieuwe Stadsdichter voor Zwolle gaat van start. Deze week roept de gemeente via advertenties in dagblad De Stentor en huis-aan-huisblad De Peperbus kandidaten op te solliciteren naar het Stadsdichterschap.

De Stadsdichter reageert met poëzie op gebeurtenissen en ontwikkelingen in de stad. Een Stadsdichter maakt gedichten over de stad Zwolle of over actuele zaken die de stad raken. De gedichten worden voorgedragen bij speciale gelegenheden. Daarnaast bedenkt en organiseert de stadsdichter andere activiteiten die poëzie dichterbij de mensen brengt. Kandidaten kunnen vóór woensdag 7 maart 2007 hun schriftelijke motivatie, een curriculum vitae en (eventueel) een lijst met publicaties / optredens en een recent stadsgedicht sturen naar het college van Burgemeester en Wethouders van Zwolle. Het stadsgedicht is een al dan niet speciaal gemaakt gedicht met betrekking tot de stad Zwolle. 

Lees verder »

Groene geluidswal langs de Ittersumallee

De bewoners van de huizen tussen Ittersumallee en de Gerenlanden krijgen op hun verzoek een 200 meter lange aarden geluidswal voor de deur. Daarnaast wordt de wal verlengd met een scherm van 25 meter tot aan het kruispunt Ittersumallee – Nieuwe Deventerweg om ook de huizen daar tegen het verkeerslawaai van de Ittersumallee te beschermen. De werkzaamheden starten in maart.

Tijdens een informatieavond in januari hebben de bewoners gekeken naar het ontwerp van de geluidswal en toonden zich positief. In maart begint de gemeente met het weghalen van de huidige begroeiing en wordt de nieuwe aarde gestort, in april start de daadwerkelijke aanleg van de wal, in mei wordt de wal beplant en start de aanleg van het geluidsscherm.

Lees verder »

Een gebouw met een verhaal

Het voorlopig ontwerp voor het nieuwe gebouw aan de oostkant van het Rodetorenplein op de huidige locatie van de parkeerplaats is klaar om te laten zien. Tijdens een inloopbijeenkomst in de Burgerzaal van het Stadhuis op 31 januari (17.00-20.00 uur) kunnen belangstellenden het bekijken en erop reageren.

 Meer info op binnenstad.zwolle.nl

Het ontwerp is van de hand van Van Wijnen Projectontwikkeling en Architectenbureau DeZwarteHond. Zij werden begin 2006 door gemeente geselecteerd als projectontwikkelaar en architect voor de planontwikkeling van het bouwblok dat de oostelijke gevelwand van het Rodetorenplein in ere herstelt. De gemeente is nog eigenaar van de grond en heeft met Van Wijnen een reserveringsovereenkomst afgesloten. Zodra er een goedgekeurd ontwerp ligt, wordt de grond overgedragen aan Van Wijnen. De ontwikkeling past in het bestemmingsplan Beschermd Stadsgezicht. De toekomstige bebouwing is straks samen met het heringerichte Rodetorenplein, sterk beeldbepalend voor het gezicht van de binnenstad. 

Stationsgebied maakt zich op voor komst Hanzelijn

Buro Jo Coenen & Co in Maastricht/Amsterdam heeft van de gemeente Zwolle de opdracht gekregen om de belangen van partijen in de Spoorzone te inventariseren. De resultaten van deze inventarisatie zijn de basis voor een spoorzonevisie. De spoorzonevisie vormt het kader voor alle ontwikkelingen die tot 2020 binnen het gebied verwacht worden.

Het ontwikkelen van het gebied is complex door de ligging, de verwachte reizigersgroei, de komst van de Hanzelijn in 2012 en de toenemende verkeersdruk. Deze ontwikkelingen vragen een zorgvuldige aanpak en nauwe samenwerking met andere overheden (Rijk en provincie Overijssel), organisaties (NS, Prorail) en private partijen. Een goede Zwolse gewoonte is beginspraak, waarbij burgers en belangengroepen in elke fase van visievorming worden betrokken bij de besluiten. Ook bij de ontwikkeling van de Spoorzone wordt beginspraak toegepast. De gemeente Zwolle houdt de regie tijdens het hele proces.

Lees verder »

Kranenburg gewild als laatste rustplaats

Begraafplaats Kranenburg is onder Zwollenaren gewild als laatste rustplaats. Dit blijkt uit het onderzoek dat de gemeente in oktober vorig jaar hield onder 7.000 inwoners van Zwolle over begraven en cremeren.

Van alle respondenten wil 88% begraven of gecremeerd worden in Zwolle. Daarvan kiest 48,6% voor Kranenburg. De belangrijkste reden is de mooie ligging en omgeving. Begraafplaats Bergklooster is met 14,2% de tweede keuze. In het onderzoek werd ook gevraagd naar hoe inwoners van Zwolle denken over het bovengronds bijzetten in wandgraven in plaats van in een graf onder de grond. 84% van de ondervraagden kan zich vinden in het realiseren van wandgraven op Kranenburg. Negen procent gaf aan zeker bijgezet te willen worden in een wandgraf en 27% wil misschien bijgezet worden. De gemeente gebruikt de uitkomsten van het onderzoek bij de uitvoering van de plannen voor de begraafplaatsen.

Gezondheid kinderen zorg van Gemeente

De GGD Regio IJssel-Vecht onderzocht de gezondheid van kinderen van 0–12 jaar uit Zwolle. De resultaten en aanbevelingen zijn voor Zwolle op wijkniveau verwerkt in de gezondheidsmonitor. “Met de gezondheid van de meeste kinderen van 0-12 jaar in Zwolle gaat het goed”, aldus wethouder E. Dannenberg, “maar we nemen de aanbevelingen zeer ter harte.”

Het College heeft tijdens zijn wekelijkse vergadering besloten de resultaten en aanbevelingen te betrekken in de nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid 2007-2010. De GGD constateert dat de gezondheid van een aantal kinderen in Zwolle bedreigd wordt. Overgewicht door verkeerde voeding en een gebrek aan beweging is te zien bij een groeiend aantal kinderen. Ook het alcoholgebruik op jonge leeftijd vormt een bedreiging voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Het aantal ouders dat behoefte heeft aan hulp bij het opvoeden groeit, maar veel ouders weten niet waar ze voor opvoedingsondersteuning terecht kunnen.

Lees verder »

Commissie Welzijn spreekt over “De Stad als Theater”

De commissie Welzijn van de gemeente Zwolle, vergadert maandag 5 februari in een extra vergadering over de Raadsbrief De Stad als Theater 2007. Dat heeft de gemeenteraad maandag 30 januari besloten.

In de raadsbrief geeft het college een toelichting op het stopzetten van de subsidie aan de stichting De Stad als Theater. Op verzoek van een aantal fracties is de raadsbrief geagendeerd voor de commissie Welzijn. De vergadering van de commissie Welzijn wordt gehouden in het stadhuis en begint om 19.30 uur.

Jury voor aanstelling nieuwe stadsdichter bekend

De jury die de kandidaten gaat beoordelen en selecteren voor de opvolging van het Zwolse stadsdichterschap is geformeerd. Eind vorige week zijn ze voor het eerst bij elkaar gekomen. De jury bestaat uit zes personen die allemaal op eigen wijze affiniteit hebben met poëzie en literatuur.

De jury wordt gevormd door: Mevrouw T. van Ham (jury-voorzitter); De heer W. Cornelissen; Mevrouw J. Beima; Mevrouw A. Boukes-Okkels; De heer P. Gellings; Mevrouw M. Landman. De jury buigt zich de komende weken over de procedure voor het aanstellen van de nieuwe dichter. Via advertenties worden mensen daarna uitgenodigd om zich kandidaat te stellen. De juryleden beoordelen de inzendingen. Uiteindelijk besluiten burgemeester en wethouders van Zwolle over de formele benoeming. De Zwolse Stadsdichter wordt opnieuw voor twee jaar benoemd.

Proef met papiercontainers

De gemeente Zwolle start vanaf februari 2007 een één jaar durende proef waarbij het oud papier en karton huis-aan-huis worden opgehaald via blauwe papiercontainers van 180 liter. Wethouder Van Dooremolen overhandigde maandagmiddag aan het Punterdiep de eerste papiercontainer aan mevrouw Roes.

De proef wordt gehouden bij alle laagbouwwoningen in de wijken Aalanden (Bekenbuurt en Diepenbuurt) en Brinkhoek. In totaal gaat het om bijna 2500 huishoudens. Met de proef wil de gemeente Zwolle onderzoeken of een efficiëntere scheiding van oud papier en karton uit het restafval mogelijk is. De huishoudens in het proefgebied hebben uitgebreide informatie ontvangen over hoe de papierinzameling wijzigt en wanneer men de papiercontainer ontvangt.  

Lees verder »