Zwolle begroet 11 nieuwe Nederlanders

Vijftien mensen waren dinsdagmiddag uitgenodigd om het besluit tot de verkrijging van het Nederlanderschap in ontvangst te nemen tijdens de tweede naturalisatieceremonie. De ceremonie werd gehouden in de foyer bij de TAK-zaal van het stadhuis van Zwolle. Een aantal genodigden kreeg naast het Koninklijk Besluit ook een stempas voor de Tweede Kamerverkiezingen uitgereikt.

In tegenstelling tot de eerste naturalisatieceremonie, die op 24 augustus 2006 gehouden werd, was het bijwonen van de ceremonie deze middag verplicht. De genodigden kregen pas nadat zij het Koninklijke Besluit of het optie-bevestigingsbesluit in ontvangst hadden genomen de Nederlandse nationaliteit. De gemeente Zwolle organiseert maandelijks een naturalisatieceremonie waarbij ook de gemeenten Kampen en Hardenberg zich aansluiten. In totaal zijn elf Zwollenaren, waarvan twee kinderen, door Burgemeester Henk Jan Meijer tot Nederlander verklaard. De nieuwe Nederlanders kregen van de gemeente ook een aantal presentjes overhandigd, waaronder een Nederlandse vlag, Zwolse Balletjes en informatieboekjes over onze stad. Verder werd het gedicht ‘Thuis ver van huis’ voorgedragen.

Lees verder »

Confettikanon voor sfeergroep FC Zwolle

FCZ Tifosi, de sfeeractiegroep van FC Zwolle, zal voortaan iedere thuiswedstrijd feestelijk inluiden met een regen van blauw – witte snippers. Wethouder Peter Pot neemt vrijdag 17 november 2006 voor de wedstrijd FC Zwolle – AGOVV het nieuwe confettikanon in gebruik. De wethouder zal dit doen bij de spelersopkomst, vanaf vak SVN, de thuisbasis van FCZ Tifosi.

Archieffoto: Pedro Sluiter

FCZ Tifosi website

FCZ Tifosi heeft het confettikanon kunnen aanschaffen dankzij een eenmalige gemeentelijke bijdrage van € 1500,- aangevuld met bijdragen van sponsoren, supporters en FC Zwolle. FCZ Tifosi is al sinds haar oprichting bezig om geld bij elkaar te krijgen voor een eigen confettikanon en zal dus aanstaande vrijdag uit handen van wethouder Pot een langverwachte wens in vervulling zien gaan.

Lees verder »

Snookercentrum en disco in Stadioncomplex

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een procedure te starten voor het ontwerpbestemmingsplan Oosterenk-Stadioncomplex”. Voor het vastgestelde voorontwerp is door de provincie reeds een verklaring van geen bezwaar afgegeven. De voorgenomen wijzigingen versterken het complex en vullen mede de ruimte die eerst bestemd was voor de oorspronkelijke speelautomatenhal.

De wijzigingen ten opzichte van het voorontwerp bestemmingsplan zijn de komst van iets meer kantoren en een uitbreiding van de hotelfunctie. Daarnaast is in het ontwerp bestemmingsplan weer ruimte opgenomen voor een partycentrum met de mogelijkheid voor een discofunctie in de weekeinden. Het nieuwe plan wil ook de mogelijkheid verruimen om de businessruimte van FC Zwolle overdag te gebruiken voor andere horeca activiteiten. 

Binnenkort wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. 

Wijkplatform Berkum

Het wijkplatform van Berkum vindt op woensdag 15 november 2006 plaats in de Hoofdhofkerk aan de Kerkweg 26. De stand van zaken rond de ontwikkeling van de FC Zwolle stadion is een van de belangrijkste onderwerpen van het wijkplatform. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. De wijkbewoners zijn hiervoor uitgenodigd. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Op de agenda van de bijeenkomst staat ondermeer de verkeersmaatregelen voor de Berkenlaan en de Abelenlaan. Om het sluipverkeer in deze wegen aan te pakken heeft de gemeente enkele verkeersmaatregelen genomen. Een verkeersdeskundige van de gemeente Zwolle licht de maatregelen toe. Daarnaast wordt op deze avond informatie gegeven over de proef inzameling oud papier. De gemeente start op maandag 1 januari  2007 met de inzamelingsproef met behulp van een minicontainer. Deze proef wordt gehouden in Berkum / Brinkhoek en in Aa-landen.

Lees verder »

Uitreiking stempas tijdens naturalisatieceremonie

Vijftien mensen zijn uitgenodigd om het besluit tot de verkrijging van het Nederlanderschap in ontvangst te nemen tijdens de tweede naturalisatieceremonie. De ceremonie wordt gehouden op 14 november 2006 van 16.00 tot 17.00 uur in de foyer van het stadhuis van Zwolle. Een aantal genodigden krijgt naast het Koninklijk Besluit ook een stempas voor de Tweede Kamerverkiezingen uitgereikt.

 

In tegenstelling tot de eerste naturalisatieceremonie, die op 24 augustus 2006 gehouden werd, is het bijwonen van de ceremonie op 14 november verplicht. De genodigden krijgen pas nadat zij het Koninklijke Besluit of het optie-bevestigingsbesluit in ontvangst hebben genomen de Nederlandse nationaliteit. De gemeente Zwolle organiseert maandelijks een naturalisatieceremonie waarbij ook de gemeenten Kampen en Hardenberg zich aansluiten. In totaal zijn elf Zwollenaren, waarvan twee kinderen, door Burgemeester Henk Jan Meijer uitgenodigd.

Lees verder »

Politiepost Zwolle-Zuid geopend

Maandagmorgen werd de nieuwe politiepost Zwolle-Zuid in wijkcentrum ‘De Pol’ officieel geopend door burgemeester Henk Jan Meijer en districtschef Ellen Steenberg.

Tijdens de opening werd een stoeptegel met het lieveheersbeestje, het signaal tegen agressie en geweld, bij het wijkcentrum gelegd. In het wijkcentrum zijn al diverse organisaties gevestigd, namelijk de wijkteams van Travers, Algemeen Maatschappelijk Werk De Kern, de wijkvereniging Zwolle-Zuid, de bibliotheek, het Thomas a Kempiscollege en Interact/Contour. Vanaf vandaag neemt ook de politieregio IJsselland haar intrek.

Lees verder »

Wegwerkzaamheden veroorzaken stremming verkeer

De gemeente Zwolle voert van maandag 13 tot donderdag 16 november 2006 asfalteringswerkzaamheden uit op verschillende locaties in de stad. De activiteiten worden ook in de avond- en nachturen gedaan. De werkzaamheden veroorzaken stremming voor het verkeer. Het verkeer wordt omgeleid door middel van borden. De planning is onder voorbehoud van onverwachte weer- en werkomstandigheden.

Op de Stenen Pijp-brug vinden op maandag 13 november 2006 overdag freeswerkzaamheden plaats. Aansluitend hierop wordt de brug voorzien van een afdichtinglaag. Dinsdag 14 november 2006 vinden er in de avond en nacht asfalteringswerkzaamheden plaats. De Stenen Pijp-brug, gelegen tussen de Diezerpoortenplas en de Burgemeester Drijbersingel, is op woensdagochtend 15 november 2006 vanaf 06.00 uur weer toegankelijk voor het verkeer.

Lees verder »

Geluidsscherm moet Wipstrik beschermen

Langs de Ceintuurbaan komt een geluidsscherm om de Wipstrik te beschermen tegen de geluidshinder van het verkeer op de Zwolse ringweg. Uit onderzoek is gebleken dat maatregelen moeten worden genomen om de geluidshinder op de gevels van de nieuwe Isala klinieken, de Geert Grooteschool en enkele huizen in de Wipstrik aan de normen te laten voldoen. Het scherm is een van de maatregelen. Met betrokken bewoners en bedrijven gaat de gemeente in overleg.

De Ceintuurbaan ondergaat de komende jaren een reconstructie, waarmee de veiligheid en de doorstroming op de weg wordt verbeterd. Door de verbreding, de verhoging van de maximumsnelheid en de verkeerstoename neemt de geluidsbelasting in de omgeving toe. Deze reconstructie van een gedeelte van de Ceintuurbaan, de Dr. Van Heesweg, de Dr. Van Thienenweg, de Dr. Spanjaardweg, maar ook van een gedeelte van de Zuidbroeklaan en een gedeelte van de Tesselschadestraat, is onderdeel geworden van het voorontwerpbestemmingsplan Isala klinieken locatie Sophia

Lees verder »

Onderzoek naar verbeteringen vrijwilligersklimaat

De gemeente zet haar strijd voor een prettig vrijwilligersklimaat in Zwolle onverminderd voort. Het onderzoek van Sportservice Zwolle en Vrijwilligerscentrale Zwolle onderstreept de noodzaak van vermindering van wet- en regelgeving en optimale dienstverlening aan vrijwilligersorganisatie. Dat zei wethouder Janco Cnossen (Sport) tijdens de presentatie van het rapport op donderdag 9 november 2006.

Zwolle kent een rijk vrijwilligersleven. Bijvoorbeeld op sportgebied zijn duizenden mensen actief. In het collegeprogramma is prioriteit gelegd bij het ondersteunen en stimuleren van het vrijwilligerswerk. Door subsidiëring, lage, niet kostendekkende tarieven en het (laten) bouwen van accommodaties waarin vrijwilligers zich verder kunnen ontplooien.

Lees verder »

Wijkplatform Wipstrik

Het wijkplatform Wipstrik vindt plaats op donderdag 9 november 2006 in het wijkcentrum Bestevaer aan de Trompstraat 10-B. Wijkbewoners kunnen binnenlopen vanaf 19.00 uur voor een kopje koffie of thee. Om 19.30 uur begint de bijeenkomst.

Allereerst zal wijkwethouder Janco Cnossen een aantal mededelingen doen. De mededelingen gaan onder meer over de stand van zaken rond de herstructurering van de Ceintuurbaan en ondergrondse afvalinzameling. De wethouder zal ook een mondelinge toelichting geven op het verslag van de bijeenkomst parkeren in de Zeeheldenbuurt. Na de wijkwethouder, vertelt de wijkmanager over bijvoorbeeld het verslag van de bijeenkomst over de boomhut en over de stand van zaken van het bouwplan aan de Betje Wolffstraat. Tot slot is er een rondvraag waarmee de bijeenkomst wordt afgesloten.

Thorbeckelezing

Bedreigt de verstrengeling van pers en politiek de kwaliteit van het openbaar bestuur? Het onderwerp van de Thorbeckelezing op 14 november 2006 staat nu ook centraal in het forum van de website Onze Democratie (www.onzedemocratie.nl) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Iedereen kan meepraten over het thema, in de aanloop en na afloop van het debat.

De Stichting Thorbecke Zwolle organiseert elk jaar een lezing over een actueel onderwerp rond openbaar bestuur. Dit jaar staat de rol van de pers in de democratie centraal. Rondom de lezing wordt de website ingezet om iedereen de kans tegen zijn of haar mening te geven. Vanaf 19.30 uur is iedereen welkom in de raadzaal van het stadhuis voor een kopje koffie. Om 20.00 uur begint de avond.

Lees verder »

Aanpak bureaucratie gemeentelijke subsidies

De Algemene Subsidieverordening (ASV) moet geactualiseerd worden. De ASV beschrijft de regels die gelden bij het aanvragen en verkrijgen van subsidie bestemd voor allerhande activiteiten, zoals cultuur, vrijwilligerswerk, jeugd en integratie.

De aanpassing is er vooral op gericht de administratieve rompslomp die bij de aanvraag komt kijken tot een minimum te beperken. Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag ingestemd met het raadsvoorstel om de verordening aan te passen. Naar verwachting neemt de raad op 11 december een besluit. De ASV is opgebouwd uit een aantal hoofdstukken. Bij het uitvoeren van de ASV bleek dat deze en de bijbehorende hoofdstukken op een aantal plekken aanpassing behoeven.

Lees verder »