Kinderen verzamelen ruim 10.000 kerstbomen

De grootscheepse inzamelingsactie “Oude bomen vangen veel winst” heeft dit jaar 10.231 kerstbomen opgeleverd. Dit aantal is iets hoger dan voorgaande jaren. Toen werden er telkens zo’n 10.000 bomen ingezameld. Ondanks het slechte weer op de laatste inzameldag hebben toch veel kinderen de bomen bij de inzamelpunten gebracht. De gemeente bedankt alle kinderen heel hartelijk voor hun bijzondere inzet.

Voor elke ingeleverde kerstboom hebben kinderen 20 eurocent gekregen en een stempel op een spaarkaart.Met tien stempels is de stempelkaart vol. Eén volle stempelkaart is een toegangsbewijs voor het Hanzebad of het Aabad. Met tweevolle stempelkaarten kunnen kinderen naar een film naar keuze in bioscoop de Nieuwe Buitensociëteit.

Lees verder »

Gemeente moet financiering stadion verantwoorden

Het gemeentebestuur van Zwolle moet verantwoording afleggen aan de Europese Commissie over de financiering van het nieuwe FC Zwolle stadion.

 

Dat blijkt uit een brief van een Europese topambtenaar aan een echtpaar in Zwolle. Volgens het echtpaar is er bij de bouw van het stadion sprake van ongeoorloofde staatssteun. Zo zou de projectontwikkelaar de grond voor niets in handen hebben gekregen. De Europese Commissie wil nu opheldering van de Nederlandse regering over de gang van zaken in Zwolle. Dat de Europese Commissie de regering daarop aanspreekt is, omdat de Europese Commissie zich niet rechtstreeks tot lokale overheden kan wenden.
Bron: RTV Oost

Lesbrief over Zwolse beiaard gepresenteerd

De Zwolse Beiaard Stichting heeft woensdag 10 januari 2007 een Lesbrief gepresenteerd over de Zwolse beiaard, ook wel carillon genoemd. Het is een uitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de beiaard van Zwolle in de bekende Zwolse toren De Peperbus.

Erebeiaardier Leon van der Eijk (van 1961 tot 2005 de stadsbeiaardier van Zwolle) heeft de lesbrief samengesteld. De Zwolse wethouders Emmy Witbraad (cultuur) en Martin Knol (onderwijs) hebben woensdagmorgen een eerste exemplaar van de lesbrief in ontvangst genomen. De Lesbrief is tot stand gekomen door de ‘Zwolse stadsmuzikanten’ Leon van der Eijk, Gerard Keilholtz en Roy Kroezen. Van der Eijk: “het is een dokument met een blijvend karakter”. Het document kan op scholen worden gebruikt, bijvoorbeeld voor spreekbeurten of werkstukken.

Lees verder »

Visie voor uitbreiding Campus Windesheim

Voor de ontwikkeling van de Campus van onderwijsinstelling VU-Windesheim in Zwolle is een visie opgesteld. Het document beschrijft de mogelijkheden voor de Zwolse Campus om uit te breiden op de huidige locatie. De komende weken kunnen de instellingen, omwonenden en andere belanghebbenden reageren op de visie.

VU-Windesheim verwacht de komende jaren een gestage groei van het aantal studenten en daarmee een intensiever gebruik en bebouwing van het terrein. De gemeente vindt het belangrijk dat VU-Windesheim zich verder kan uitbreiden, maar wil de belangen wel afzetten tegen andere belangen in de stad, zoals die van het naastgelegen Greijdanus College en de omwonenden. Met de visie wordt duidelijkheid gegeven over de mogelijkheden voor de groei.

Lees verder »

Gemeente Zwolle stimuleert zelf compost maken

De gemeente wil met een compostvatenactie haar inwoners stimuleren opdat zoveel mogelijk afval opnieuw wordt gebruikt. Alle bewoners die een tuin hebben kunnen een compostvat aanschaffen tegen een gereduceerd tarief. Een compostvat kost door gemeentelijke subsidie slechts 20 euro. Ook organiseert de gemeente in het voorjaar inloopbijeenkomsten over thuis composteren in verschillende wijken.<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

Bewoners die een perceelgrootte hebben van meer dan 150 m² worden door de gemeente aangeschreven voor de actie. Zij ontvangen in februari informatie in hun brievenbus over composteren en hoe men een vat kan aanschaffen. Voor deze perceelgrootte is gekozen omdat deze mensen over het algemeen een tuin hebben waar voldoende tuinafval vrijkomt om succesvol te composteren. Voor tuinen met een kleinere oppervlakte is zelf composteren minder rendabel. Deze bewoners kunnen het gft-afval in de gft-container doen. Dit afval wordt namelijk ook gecomposteerd bij de afvalverwerker. Bewoners met kleinere perceelgrootte dan 150 m² worden echter niet uitgesloten van deelname.

Lees verder »

Realisatie appartementen Flevogebouw stap dichterbij

Wonen in een meer dan 100 jaar oud gebouw? Binnenkort is dat mogelijk. De realisatie van tien appartementen met winkelruimte in het Flevogebouw aan de Menno van Coehoornsingel is weer een stap dichterbij gekomen. De procedure om te komen tot bouwvergunning kan worden opgestart, zo heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Deze procedure start met de ter visie legging van de bouwaanvragen. Wethouder Volkshuisvesting Gerard van Dooremolen: “Ik ben erg blij met deze ontwikkeling. Hiermee nadert de voltooiing van dit gedeelte van de Tanerij.”

Archieffoto

Het Flevogebouw zal aan de achterkant uitgebouwd worden. Dit heeft een aantal voordelen. De afstand tussen het Spinhuis en het Flevogebouw wordt kleiner. Het plein wordt zo intiemer en aangenamer voor voetgangers. Ook aan de kant van het plein krijgt het Flevogebouw een eigen gezicht. En door de uitbouw is het mogelijk om op straatniveau winkels te maken. Daardoor krijgen de winkels in het Flevogebouw een uitnodigend karakter. Het is de bedoeling dat meubelzaak Nibourg zich hierin gaat vestigen. De welstandscommissie heeft positief geoordeeld over het bouwplan.

Lees verder »

Eisen aan nieuwbouw Rieteweg vastgelegd

Voor de nieuwbouw op de voormalige Univélocatie op de hoek Rieteweg-Veemarkt-Emmastraat in Zwolle hebben burgemeester en wethouders van Zwolle eisen op papier gezet. In opdracht van woningcorporatie SWZ, eigenaar van de locatie, kan ontwikkelaar DLH binnen het zogenaamd locatiespecifiek programma van eisen (lspve) circa 43 woningen ontwikkelen.

Omwonenden en de Stichting Kamperpoort zijn betrokken geweest bij de voorbereiding van het programma van eisen. De partijen blijven ook betrokken bij het uitwerken van het bouwplan door de ontwikkelaars. Het is de bedoeling circa zeven dure gezinswoningen, circa 16 middeldure gezinswoningen en circa twintig ‘goedkope’ zogenoemde bebo-woningen (beneden- en bovenwoningen) te realiseren.

Lees verder »

Alcohol voortaan taboe bij recreatieplassen en parken

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor de Algemene Plaatselijke Verordening (Apv) Zwolle te wijzigen. De grootste veranderingen zijn een verbod op zowel het nuttigen van alcoholhoudende dranken, als het gebruik van verdovende middelen in de binnenstad, de recreatieplassen, alle winkelcentra, alle parken en plantsoenen, alle bushokjes en de looproutes tussen het Nel Banninkhuis, Bonjour, Pannenkoekendijk en de Herberg.

 

Geen alcohol mee naar recreatieplas…

Ook wordt het strafbaar aangebroken flessen en blikjes met alcoholhoudende drank op deze plaatsen bij zich te hebben. Deze plekken worden aangewezen, omdat hier veel mensen samenkomen. In het verleden is gebleken dat op deze plekken in het openbaar alcohol wordt gedronken en drugs wordt gebruikt.

Lees verder »

Gemeenteraad onderzoekt bekendheid lokale politiek

De gemeenteraad gaat een tweede onderzoek doen naar de bekendheid van de Zwollenaren met de lokale politiek. Het eerste onderzoek werd gehouden in 2004. Met dit tweede onderzoek wordt gekeken wat het effect is van de toegenomen communicatieactiviteiten van de raad.

Het onderzoek wordt deze week verstuurd naar enkele duizenden Zwollenaren. Een deel hiervan bestaat uit een steekproef uit de Zwolse bevolking. Het andere deel bestaat uit leden van het Zwols Burgerpanel. De vragen komen grotendeels overeen met de vragen die zijn gesteld in het onderzoek van 2004. Op deze manier kan goed worden gemeten of de bekendheid van de Zwollenaren met de lokale politiek is toegenomen. De uitkomsten van het onderzoek worden in maart 2007 verwacht.

Lees verder »

AFAC toont positieve resultaten

De nieuwe Algemene Fiets Afhandel Centrale (AFAC) in Zwolle heeft vanaf september tot en met december 2006 in totaal 894 fietsen verwijderd in de stationsomgeving. Dit zijn fietsen die niet in de daarvoor bestemde rekken zijn gestald of fietswrakken. In totaal 52 fietsen werden opgehaald door de rechtmatige eigenaar.

De gemeente wil met de AFAC ruimte maken voor treinreizigers die hun fiets op een correcte wijze willen stallen (in de fietsrekken) en zo de fietsenoverlast in de stationomgeving aanpakken. De centrale werd per 1 september 2006 geopend aan de Derk Buismanstraat 23. Op 4 oktober was de officiële ingebruikname.

Lees verder »

Herdenkingsplechtigheid oorlogsmonument Eikenlaan

Leerlingen van groep 5 en 6 van de basisscholen De Campherbeek en De Duyvencamp houden donderdag 11 januari 2006 van 13.15 tot 13.45 uur een herdenkingsplechtigheid bij het oorlogsmonument aan de Eikenlaan in Zwolle. De scholen hebben het monument geadopteerd. Jaarlijks vindt er een herdenkingsplechtigheid plaats. 

Alle oorlogsmonumenten in Zwolle zijn geadopteerd door basisscholen. De meeste scholen organiseren jaarlijks een herdenkingsplechtigheid bij ´hun´ monument. Medio 2004 werd de adoptie van het monument overgenomen van zorgcentrum Berkumstede (voorheen De Wissel). De leerlingen leven bewust naar de herdenking toe. Via projecten leren ze waarom herdenken zo belangrijk is. Na de herdenking wordt er op school nagepraat.

Lees verder »

Gemeentelijke innovatieprijs voor Werkloket De Lure

Werkloket de Lure heeft de gemeentelijke Innovatieprijs 2006 gewonnen. Burgemeester Henk Jan Meijer overhandigde de prijs tijdens het jaarlijkse Nieuwjaarsontbijt van de gemeente Zwolle: de wisseltrofee en een certificaat. “Het gaat om een innovatieve samenwerking met partners die in de eerste maanden na invoering reeds concreet resultaat heeft opgeleverd. De samenwerking geeft inhoud aan de ambitie van de organisatie om samen te werken met partners in de stad.”

In het Werkloket de Lure zitten verschillende partners van de gemeente Zwolle: de Wezo, UWV, CWI, ROC´s, de gemeente Zwartewaterland en vanaf 1 februari 2007 ook de gemeente Hattem. In het Werkloket worden werkgevers en klanten aan elkaar gekoppeld. Het innovatieve van het Werkloket is dat medewerkers van de gemeente Zwolle zelf actief naar werkgevers toe gaan om vacatures binnen te halen in plaats van af te wachten tot vacatures binnenkomen. Dit doen zij in overleg met het CWI en andere relevante partijen om te voorkomen dat een werkgever benaderd wordt door verschillende contactpersonen van verschillende instanties. Ook kunnen werkgevers zelf Werkloket De Lure benaderen. Er is één vaste contactpersoon die binnen drie werkdagen concreet antwoord geeft op een vraag. Of het nu gaat om de invulling van een vacature, de aanvraag van een stagiaire of informatie over een opleiding of subsidies.

Lees verder »