Opening Informatiecentrum Stadshagen

Het Informatiecentrum Stadshagen en het Wijkservicepunt Stadshagen openen op vrijdag 3 november de deuren van hun nieuwe onderkomens in het Cultuurhuis aan de Werkerlaan.

Het Informatiecentrum, waar huidige en toekomstige inwoners allerlei informatie over het nieuwe stadsdeel vinden, is tot 1 november gevestigd aan de Belvédèrelaan. Het Wijkservicepunt vormt een informatiepunt in de wijk, een samenwerkingsplek en de ogen en oren van de gemeente in de wijk.

Lees verder »

Succesvolle aanpak van graffiti in binnenstad

Het anti-graffitiproject van winkeliersvereniging City Centrum en de gemeente Zwolle is succesvol. Het bedrijf Graffiti Clean is wekelijks in de Zwolse binnenstad actief om vervuilde panden schoon te maken.

In totaal zijn zo´n 200 panden aangesloten bij het project. Op 1 mei 2006 ging het officieel van start, in de strijd tegen graffitioverlast in de Zwolse binnenstad. Inmiddels kunnen particulieren en bedrijven zelfstandig met Graffiti Clean contact opnemen om een contract af te sluiten.

Voor 119 euro wordt het pand gedurende drie jaren schoongehouden, nadat een anti-graffiticoating is aangebracht. Bij de schoonmaak van monumenten worden speciale afspraken gemaakt, omdat de historische gebouwen soms op een speciale wijze behandeld moeten worden. Gebouwen in de Zwolse binnenstad worden vaak voorzien van een ongevraagde verflaag. Het mooie, historische hart van onze stad heeft dergelijke bekladdingen niet nodig. Vervuiling werkt ook verloedering en onveiligheid in de hand. Veel mensen ergeren zich aan dit vandalisme.

Gemeente onderzoekt ontwikkelingen begraven en cremeren

De gemeente Zwolle wil in verband met ontwikkelingen op het gebied van begraven en cremeren graag weten hoe de inwoners van Zwolle staan tegenover een aantal zaken die met begraven en cremeren te maken hebben. Bijvoorbeeld of u na uw dood begraven / gecremeerd wilt worden in Zwolle of buiten Zwolle en hoe u staat tegenover het plaatsen van wandgraven in Zwolle.

Daarom voert de gemeente een beknopt onderzoek uit onder een aantal van de leden van het Zwolse Burgerpanel. Het gaat om een korte vragenlijst, die tot 3 november 2006 in ongeveer 5 minuten ingevuld kan worden.

Bel met Rodins Adam in Zwolle

‘CALL ME’. Dat is titel van het kunstwerk dat Arnoud Holleman heeft gemaakt rond Adam, het beeld van Auguste Rodin op het Grote Kerkplein in Zwolle. Via het telefoonnummer 0900 – 4004242 houdt Adam een monoloog. Holleman speelt daarmee in op de specifieke vraag naar een immateriële toepassing van kunst in de openbare ruimte.

 

In Nederland staan slechts drie beelden van Auguste Rodin in de publieke ruimte. In Eindhoven staat Balzac, in Rotterdam staat l’Homme qui marche en op het Grote Kerkplein in Zwolle staat Adam. Het laatst genoemde beeld is sinds donderdag 19 oktober niet alleen te bezichtigen, maar ook te beluisteren. Adam heeft een eigen telefoonnummer gekregen en wie het nummer belt krijgt Adam aan de lijn.

Lees verder »

Onderzoek over begraven en cremeren in Zwolle

Aankomende vrijdag 20 oktober ontvangen ongeveer 4.600 leden van het Zwolse burgerpanel van 25 jaar en ouder een vragenlijst van de gemeente Zwolle over begraven en cremeren. Zo´n 2.400 andere Zwollenaren ontvangen de vragenlijst ook. De gemeente wil door dit onderzoek een beeld krijgen van wensen en ideeën van Zwollenaren over begraven en cremeren. 

Een vraag die aan de orde komt is bijvoorbeeld of men later in of buiten Zwolle begraven of gecremeerd wil worden. Ook vraagt de gemeente zich af hoe de inwoners van Zwolle denken over het bovengronds bijzetten in wandgraven in plaats van in een graf onder de grond. De gemeente denkt hierover na, omdat er, mede door de vergrijzing, wellicht in de toekomst ruimtegebrek op begraafplaatsen gaat ontstaan. De mening van de Zwolse inwoners is voor de gemeente Zwolle van belang, zodat zij daarmee rekening kan houden bij het maken van plannen.

Lees verder »

Iepziekte steekt weer de kop op

Vanwege het relatief droge weer steekt de iepziekte weer de kop op. Het leek dit jaar redelijk te gaan met de iepen in Zwolle maar aan het eind van de zomer is het ziektebeeld verergerd. De ziekte is aangetroffen bij een vrij prominente iep aan de Dijkstraat, tegenover het benzinestation. Ondanks dat deze boom al jaren tegen de ziekte werd geïnjecteerd, is deze iep toch besmet geraakt.  

Alle iepen in en rondom het centrum zijn overigens tegen de ziekte geïnjecteerd. De zieke iep aan de Dijkstraat wordt op maandag 23 oktober 2006 gekapt. Op deze plek komt in het voorjaar 2007 een ander soort boom terug.

Lees verder »

Wegwerkzaamheden Reggelaan

De gemeente Zwolle voert van maandag 23 oktober tot en met dinsdag 21 november 2006 asfalteringswerkzaamheden uit aan de Reggelaan. Het betreft de straat tussen de Beulakerwiede en de Merwedelaan. In het kader van groot onderhoud wordt de straat voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Daarnaast krijgt de straat ook de inrichting van 30-km zone gebied. De werkzaamheden veroorzaken stremming voor het doorgaand verkeer. Vanaf woensdag 22 november 2006 is de Reggelaan weer normaal bereikbaar voor het verkeer.

De activiteiten worden gestart op donderdag 19 oktober 2006 met het aanleggen van doorsteken ten behoeve van de ontsluiting in de Reggelaan. De werkzaamheden worden in vijf fasen uitgevoerd en duren naar verwachting tot en met dinsdag 21 november 2006.

Lees verder »

’t Kleine Veer nog tot maandag in de vaart

 ’t Kleine Veer vaart tot en met zondag 29 oktober 2006. Hoewel het water vrij hoog is blijft het pontje varen. Op maandag 30 oktober wordt het pontje uit de vaart gehaald.

’t Kleine Veer steekt het dagelijks tussen 10.00 en 18.00 uur De IJssel over. Het vaarseizoen van het pontje is dit jaar tot eind oktober. Het pontje vormt een voet-fietsverbinding tussen de Zwolse IJsselvallei en Hattem en maakt deel uit van een landelijk voet- en fietspadennet. Door het Kleine Veer ontstaat er, samen met de veerdiensten in Zalk, Wijhe, Olst en Deventer de mogelijkheid om aan weerszijden van de IJssel een korte of lange recreatieve fietsroute te kiezen. Een kaartje van het pontje kost € 1,- voor volwassenen en € 0,50 voor kinderen. Bij afname van 10 kaarten kost het € 8,-. Volgend jaar omstreeks half april wordt ’t Kleine Veer weer in de vaart genomen.

Uit het krijt naar meer stabiliteit

Steeds meer mensen doen een beroep op de gemeentelijke schuldhulpverlening. Het aantal aanvragen voor een schuldregeling in Zwolle is gegroeid van 34.500 in 2003 naar 43.000 in 2005. de praktijk leert dat 60 procent van de aanvragen wordt afgewezen. De gemeente Zwolle wil dit percentage afwijzingen terugdringen en meer mensen helpen. Met de introductie van een aanpak die is gericht op het voorkomen van problematische schuldensituaties, wordt het streven naar een duurzame oplossing voorop gesteld.

De schuldhulpverlening was met name gericht op schuldsanering, sociale kredietverlening en budgetbeheer. Dit sloot echter onvoldoende aan op de behoefte van mensen met geldproblemen. In het vernieuwde beleid staat voortaan de financiële rust en stabiliteit van getroffen gezinnen voorop, zodat mensen niet verder in de problemen komen. Door middel van een zogeheten “stabiliteitsproject” wordt de primaire levensbehoefte van hulpvragers gewaarborgd.

Lees verder »

Asfalteringwerkzaamheden in Schelle

De gemeente Zwolle voert asfalteringwerkzaamheden uit van maandag 23 oktober tot donderdag 23 november 2006 aan de Pilotenlaan, de Forelkolk en het Eekhoornveld. De werkzaamheden veroorzaken stremming voor het doorgaand verkeer. Vanaf vrijdag 24 november 2006 is de route Pilotenlaan, Forelkolk, Eekhoornveld weer normaal bereikbaar voor het verkeer.

De asfaltwerkzaamheden worden in acht fasen uitgevoerd. Aan de Pilotenlaan worden de werkzaamheden gestart ter hoogte van het Lünenpad. Daarna wordt er stelselmatig gewerkt richting Forelkolk en Eekhoornveld.

Lees verder »

Standwerker terug op de markt

Het college van B&W heeft besloten dat per 1 november 2006 het aangepaste uitvoeringsbesluit Marktverordening is vastgesteld. Door een wijziging in het uitvoeringsbeleid Marktverordening in juni 2005 is het begrip standwerker niet meer opgenomen. Op aandringen van zowel de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel en standwerkers onderschrijft de gemeente deze situatie als onwenselijk. Het college gaat met dit besluit in op hun wens dat standwerkers weer een eigen positie krijgen op de markt.

De gemeente heeft als wijzigingen opgenomen in het uitvoeringsbesluit: het begrip standwerker en de eisen waaraan een standwerker moet voldoen. Daarnaast is vastgesteld dat de controlerende en handhavende taak in handen is van de marktmeester. De gemeente Zwolle vindt dat standwerkers op de Zwolse markten thuishoren omdat zij een toegevoegde waarde hebben als publiekstrekkerrol. Zij zorgen met hun inbreng voor levendigheid op de markten.

Start procedure ontwikkeling Bankenlocatie

Voor de ontwikkeling van Bankenlocatie tussen de Melkmarkt en de Voorstraat in de Zwolse binnenstad wordt een ruimtelijke procedure opgestart. Daarmee is de komst van een nieuw complex met winkels, horeca, appartementen en een grote fietsenkelder een stap dichterbij.

Het ontwerp is van de hand van architect Dana Ponec Van Soeters Van Eldonk Ponec Architecten. Het gaat om een particulier initiatief, van de Zwolse ontwikkelaar DLH. De realisatie is nauw verweven met het Binnenstadsprogramma 2015 van de gemeente Zwolle, waar bijvoorbeeld de herinrichting van de Grote Markt onderdeel van uitmaakt.

Lees verder »