Operatiekamer Isala Klinieken is veilig

In Netwerk wordt donderdagavond (vanavond) om 19.25 uur op Ned 2 aandacht besteed aan de problematiek van gebruiksvergunningen bij ziekenhuizen in Nederland. Aanleiding voor de reportage is het fatale ongeval, eind september, met een patiënte in een operatiekamer van het Twenteborg Ziekenhuis in Almelo.

Ook voor de Isala Klinieken is nog geen gebruiksvergunning verleend. Wel is in nauw overleg met de brandweer een plan van aanpak opgesteld waardoor onder meer de operatiekamers op beide locaties op het vereiste veiligheidsniveau zijn gebracht. Voor andere delen van beide complexen geldt dat nog verbeteringen moeten worden gerealiseerd. Daarvoor is in onderling overleg een verantwoorde fasering afgesproken. Daarna kunnen de gebruiksvergunningen worden verleend. In de tussentijd is van deskundige zijde aan burgemeester H.J. Meijer verzekerd, dat er geen sprake van een onveilige situatie is.

Lees verder »

Aanleg ondergrondse boomconstructies Melkmarkt

Op de Melkmarkt wordt hard gewerkt aan de aanleg van de ondergrondse boomconstructies. Door de werkzaamheden is parkeren op de Melkmarkt vanaf eind oktober niet meer mogelijk. De werkzaamheden, die onderdeel uitmaken van de herinrichting van de Melkmarkt, duren nog tot voorjaar 2007.

Eerder dit jaar zijn alle bomen gekapt tussen de Steenstraat en het Rodetorenplein. In de winter komen hier nieuwe elzen voor terug met een speciale ondergrondse beschermingsconstructie met bomengrond voor extra voeding, een bewateringssysteem en pilaren die de druk van het verkeer opvangen. Op de website www.binnenstad.zwolle.nl kunt u een beeldverslag bekijken van de aanleg van de ondergrondse boomconstructies.

Lees verder »

N50 opent deuren voor het publiek

Rijkswaterstaat en opdrachtnemer BAM Infra nodigen belangstellenden van harte uit voor de Publieksdag N50. Op zaterdag 4 november is iedereen tussen 10.00 en 13.00 uur van harte welkom in partycentrum Coelenhage, Zuiderzeestraatweg 486 te Wezep, de centrale locatie van de Publieksdag N50.

Binnen is een presentatie te zien van het ontwerp van de nieuwe N50, de uitvoeringswijze, omleidingsroutes en diverse machines. Ook kan men een animatie bekijken over hoe het straks zal zijn om over de nieuwe N50 te rijden. Daarnaast wordt een speciale kinderhoek ingericht en bestaat de mogelijkheid een filmprogramma te bekijken met diverse wegen en verkeer-thema’s.
Tenslotte staan buiten bij de centrale locatie in Wezep diverse voertuigen en materiaal opgesteld.

Lees verder »

Steun voor Zwolse infraprojecten

De gemeente Zwolle is content met de uitkomsten van het overleg tussen het ministerie van Verkeer en Waterstaat en Landsdeel Oost over infrastructurele projecten. Voor diverse projecten in de regio Zwolle is steun toegezegd.

Zo stelt Verkeer en Waterstaat maximaal € 4 miljoen beschikbaar als 50% bijdrage in de kosten van de BREZ-verbetering en opwaardering van kruispunt Ceintuurbaan-Dr. Van Heesweg-Tesselschadestraat, inclusief de aanleg van een fietstunnel. Verkeer en Waterstaat is verder bereid mee te werken om het onderdeel verkeersmanagement nader te concretiseren.

Lees verder »

Opening Informatiecentrum Stadshagen

Het Informatiecentrum Stadshagen en het Wijkservicepunt Stadshagen openen op vrijdag 3 november de deuren van hun nieuwe onderkomens in het Cultuurhuis aan de Werkerlaan.

Het Informatiecentrum, waar huidige en toekomstige inwoners allerlei informatie over het nieuwe stadsdeel vinden, is tot 1 november gevestigd aan de Belvédèrelaan. Het Wijkservicepunt vormt een informatiepunt in de wijk, een samenwerkingsplek en de ogen en oren van de gemeente in de wijk.

Lees verder »

Succesvolle aanpak van graffiti in binnenstad

Het anti-graffitiproject van winkeliersvereniging City Centrum en de gemeente Zwolle is succesvol. Het bedrijf Graffiti Clean is wekelijks in de Zwolse binnenstad actief om vervuilde panden schoon te maken.

In totaal zijn zo´n 200 panden aangesloten bij het project. Op 1 mei 2006 ging het officieel van start, in de strijd tegen graffitioverlast in de Zwolse binnenstad. Inmiddels kunnen particulieren en bedrijven zelfstandig met Graffiti Clean contact opnemen om een contract af te sluiten.

Voor 119 euro wordt het pand gedurende drie jaren schoongehouden, nadat een anti-graffiticoating is aangebracht. Bij de schoonmaak van monumenten worden speciale afspraken gemaakt, omdat de historische gebouwen soms op een speciale wijze behandeld moeten worden. Gebouwen in de Zwolse binnenstad worden vaak voorzien van een ongevraagde verflaag. Het mooie, historische hart van onze stad heeft dergelijke bekladdingen niet nodig. Vervuiling werkt ook verloedering en onveiligheid in de hand. Veel mensen ergeren zich aan dit vandalisme.

Gemeente onderzoekt ontwikkelingen begraven en cremeren

De gemeente Zwolle wil in verband met ontwikkelingen op het gebied van begraven en cremeren graag weten hoe de inwoners van Zwolle staan tegenover een aantal zaken die met begraven en cremeren te maken hebben. Bijvoorbeeld of u na uw dood begraven / gecremeerd wilt worden in Zwolle of buiten Zwolle en hoe u staat tegenover het plaatsen van wandgraven in Zwolle.

Daarom voert de gemeente een beknopt onderzoek uit onder een aantal van de leden van het Zwolse Burgerpanel. Het gaat om een korte vragenlijst, die tot 3 november 2006 in ongeveer 5 minuten ingevuld kan worden.

Bel met Rodins Adam in Zwolle

‘CALL ME’. Dat is titel van het kunstwerk dat Arnoud Holleman heeft gemaakt rond Adam, het beeld van Auguste Rodin op het Grote Kerkplein in Zwolle. Via het telefoonnummer 0900 – 4004242 houdt Adam een monoloog. Holleman speelt daarmee in op de specifieke vraag naar een immateriële toepassing van kunst in de openbare ruimte.

 

In Nederland staan slechts drie beelden van Auguste Rodin in de publieke ruimte. In Eindhoven staat Balzac, in Rotterdam staat l’Homme qui marche en op het Grote Kerkplein in Zwolle staat Adam. Het laatst genoemde beeld is sinds donderdag 19 oktober niet alleen te bezichtigen, maar ook te beluisteren. Adam heeft een eigen telefoonnummer gekregen en wie het nummer belt krijgt Adam aan de lijn.

Lees verder »

Onderzoek over begraven en cremeren in Zwolle

Aankomende vrijdag 20 oktober ontvangen ongeveer 4.600 leden van het Zwolse burgerpanel van 25 jaar en ouder een vragenlijst van de gemeente Zwolle over begraven en cremeren. Zo´n 2.400 andere Zwollenaren ontvangen de vragenlijst ook. De gemeente wil door dit onderzoek een beeld krijgen van wensen en ideeën van Zwollenaren over begraven en cremeren. 

Een vraag die aan de orde komt is bijvoorbeeld of men later in of buiten Zwolle begraven of gecremeerd wil worden. Ook vraagt de gemeente zich af hoe de inwoners van Zwolle denken over het bovengronds bijzetten in wandgraven in plaats van in een graf onder de grond. De gemeente denkt hierover na, omdat er, mede door de vergrijzing, wellicht in de toekomst ruimtegebrek op begraafplaatsen gaat ontstaan. De mening van de Zwolse inwoners is voor de gemeente Zwolle van belang, zodat zij daarmee rekening kan houden bij het maken van plannen.

Lees verder »

Iepziekte steekt weer de kop op

Vanwege het relatief droge weer steekt de iepziekte weer de kop op. Het leek dit jaar redelijk te gaan met de iepen in Zwolle maar aan het eind van de zomer is het ziektebeeld verergerd. De ziekte is aangetroffen bij een vrij prominente iep aan de Dijkstraat, tegenover het benzinestation. Ondanks dat deze boom al jaren tegen de ziekte werd geïnjecteerd, is deze iep toch besmet geraakt.  

Alle iepen in en rondom het centrum zijn overigens tegen de ziekte geïnjecteerd. De zieke iep aan de Dijkstraat wordt op maandag 23 oktober 2006 gekapt. Op deze plek komt in het voorjaar 2007 een ander soort boom terug.

Lees verder »

Wegwerkzaamheden Reggelaan

De gemeente Zwolle voert van maandag 23 oktober tot en met dinsdag 21 november 2006 asfalteringswerkzaamheden uit aan de Reggelaan. Het betreft de straat tussen de Beulakerwiede en de Merwedelaan. In het kader van groot onderhoud wordt de straat voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Daarnaast krijgt de straat ook de inrichting van 30-km zone gebied. De werkzaamheden veroorzaken stremming voor het doorgaand verkeer. Vanaf woensdag 22 november 2006 is de Reggelaan weer normaal bereikbaar voor het verkeer.

De activiteiten worden gestart op donderdag 19 oktober 2006 met het aanleggen van doorsteken ten behoeve van de ontsluiting in de Reggelaan. De werkzaamheden worden in vijf fasen uitgevoerd en duren naar verwachting tot en met dinsdag 21 november 2006.

Lees verder »

’t Kleine Veer nog tot maandag in de vaart

 ’t Kleine Veer vaart tot en met zondag 29 oktober 2006. Hoewel het water vrij hoog is blijft het pontje varen. Op maandag 30 oktober wordt het pontje uit de vaart gehaald.

’t Kleine Veer steekt het dagelijks tussen 10.00 en 18.00 uur De IJssel over. Het vaarseizoen van het pontje is dit jaar tot eind oktober. Het pontje vormt een voet-fietsverbinding tussen de Zwolse IJsselvallei en Hattem en maakt deel uit van een landelijk voet- en fietspadennet. Door het Kleine Veer ontstaat er, samen met de veerdiensten in Zalk, Wijhe, Olst en Deventer de mogelijkheid om aan weerszijden van de IJssel een korte of lange recreatieve fietsroute te kiezen. Een kaartje van het pontje kost € 1,- voor volwassenen en € 0,50 voor kinderen. Bij afname van 10 kaarten kost het € 8,-. Volgend jaar omstreeks half april wordt ’t Kleine Veer weer in de vaart genomen.