Ontwerp nieuwe brug over de IJssel bekend

De nieuwe brug over de IJssel wordt gebouwd door de combinatie Welling/Züblin/Donges. Het ontwerp is van Quist Wintermans Architekten. De aanneemcombinatie was één van de vijf deelnemers in de aanbestedingsprocedure voor het ontwerpen en de bouw van de brug. Het winnende ontwerp voldoet aan de criteria die aan de brug werden gesteld, zoals inpassing in het rivierenlandschap en een overspanning van dijk tot dijk van circa een kilometer. 

Het programma Ruimte voor de Rivier zorgt ervoor dat de IJssel er in de toekomst anders uit zal gaan zien. Het ontwerp van de brug moest hierbij aansluiten. De ontwerpers zijn erin geslaagd om de brug lager te houden dan vooraf werd verwacht. Het concept is een traditionele spoorbrug met een eigentijdse constructie en vormgeving.

De rode kleur van de brug versterkt het ontwerp en sluit aan bij een internationale traditie van bruggen. De nieuwe spoorbrug over de IJssel ligt op Rijnvaarthoogte (circa negen meter), een beweegbaar brugdeel is hierdoor niet meer nodig. Ook komt er een fietspad langs de nieuwe brug. De nieuwe brug wordt stiller dan de huidige spoorbrug. De huidige brug is van staal, de nieuwe bestaat uit een combinatie van beton en staal en is daardoor geluidsarmer. Op het brugdek van beton ligt het spoor straks in een bed van stenen, dit absorbeert ook geluid.

 

Lees verder »

Geen tunnel Hanzelijn onder IJssel bij Zwolle

Er komt definitief geen Hanzelijntunnel onder de IJssel tussen Zwolle en Hattem. De vaste kamercommissie Verkeer en Waterstaat en minister Eurlings hebben voor een brug gekozen. Die zou goedkoper zijn dan een tunnel en sneller aan te leggen. Volgens Eurlings heeft hij geen geld voor de circa 220 miljoen euro dure tunnel. Bovendien zou de Hanzelijn met tunnel zes jaar later gereed zijn dan met brug. Verder vreest Eurlings claims van de aannemer als afspraken nu nog worden gewijzigd. De Kamer ging met die argumenten akkoord.

De gemeente Hattem heeft tot donderdag actie gevoerd voor een tunnel in het Hanzelijntracé. Daarvoor benaderde het ook de gemeente Zwolle, maar kon die niet mee krijgen. Hattem liet onderzoek doen naar de haalbaarheid van een tunnel. Daaruit bleek dat een tunnel niet duurder is dan een brug en dat het ook niet langer duurt om een tunnel te bouwen. De minister en de kamercommissie zijn daar niet op ingegaan. In Zwolle waren de politieke partijen GroenLinks/De Groenen en D’66 voor de tunnelversie. De brug moet een minimum hoogte hebben van 15 meter boven n.a.p en een maximum van 37 meter boven n.a.p. De Hanzelijn moet in 2012 worden opgeleverd.

Open brief voor aanleg Hanzetunnel

Op 13 september aanstaande is er een overleg tussen de vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat en minister Eurlings waarin waarschijnlijk de definitieve beslissing valt over een brug of tunnel voor de Hanzelijn ter kruising van de IJssel tussen Hattem en Zwolle. Zowel de gemeente Hattem als enkele fracties in Zwolle, waaronder Groenlinks/DeGroenen en D’66, hebben zich altijd op het standpunt gesteld dat een tunnel de voorkeur verdient. Redenen daarvoor zijn, dat er bij een tunnel veel minder geluidsoverlast voor de omgeving zal zijn en dat het landschap niet ontsierd wordt door een tweede hoge brug. 

De afgelopen week heeft de gemeente Hattem zich gewend tot de vaste Kamercommissie Verkeer en Waterstaat in Den Haag met het verzoek om de keuze voor een brug te herzien en alsnog te kiezen voor een tunnel. Minister Eurlings heeft onlangs aangegeven achter de keuze voor een brug te blijven staan, omdat er anders een vertraging van enkele jaren optreedt. In het licht van de lange periode die wij met de tunnel of brug moeten doen, vindt de fractie van GL/DG dit geen doorslaggevend argument. Maar volgens onderzoek van het bureau Royal Haskoning dat de gemeente Hattem aanhaalt zal er geen sprake zijn van vertraging en kan ook met een tunnel de Hanzelijn geopend worden in 1012. Verder is volgens het bureau Royal Haskoning het beschikbare budget ruim voldoende voor de aanleg van een tunnel. Aan deze recente informatie hechten de groene fractie veel waarde, mede omdat ons bekend is dat het bureau Royal Haskoning een goede reputatie heeft. De fractie GroenLinks/DeGroenen heeft veel waardering voor de blijvende inzet van de gemeente Hattem om een tunnel te realiseren. Zij zouden graag zien dat Zwolle Hattem hierin steunt. De fractie verzoekt het college daarom om als Zwolle aan te sluiten bij deze nieuwe poging van de buurgemeente om te komen tot een tunnel voor de Hanzelijn.

Lees verder »

Aanleg bouwroute Hanzelijn van start

In opdracht van ProRail start aannemersbedrijf Dura Vermeer aanstaande maandag 13 augustus met de aanleg van een tijdelijke bouwweg. Deze weg is nodig voor de bouw van een nieuwe spoorbrug over de IJssel. Dit als onderdeel van de Hanzelijn van Lelystad naar Zwolle. De route voor het bouwverkeer loopt via de Zuiderzeelaan en vervolgens achter het gebouw van NS-vastgoed langs, onder de IJsselallee door en over de groenstrook richting Schellerdijk. Deze groenstrook ligt tussen de Parallelweg (het fietspad) en het rangeerterrein.

De start van de aanleg was aanvankelijk gepland op 2 juli 2007. Door vertraging in het vergunningstraject verschuiven de werkzaamheden naar maandag 13 augustus 2007. De werkzaamheden bestaan uit het vrijmaken van de terreinen, het maken van een tijdelijk bruggetje over de watergang, de (ver)plaatsing van hekwerken en het aanleggen van de bouwweg zelf.

Lees verder »

Hattem blijft vragen om tunnel

Hattem heeft de Tweede Kamer nogmaals verzocht de aanbesteding van de spoorbrug over de IJssel voor de Hanzelijn uit te stellen.

Dat deden ze eind augustus ook al. In de tussentijd heeft de minister geantwoord dat het onomkeerbaar is dat de brug wordt aangelegd. Toch blijft Hattem aandringen op een tunnel naar Zwolle in plaats van een brug. De minister denkt dat een tunnel 4 jaar vertraging veroorzaakt. Volgens Hattem is dat onzin.
Bron: RTV Oost

Traject Hanzelijn aangenomen voor 58 miljoen

ProRail heeft de aanleg van de onderbouw van de Hanzelijn tussen Kampen en Zwolle definitief gegund aan Dura Vermeer. De aanneemsom is 58 miljoen euro. De twee partijen hebben voor de bouw van de lijn een Design & Construct-contract gesloten.

Dura Vermeer legt in totaal vijftien kilometer spoorbaan aan. Vier bedrijfsonderdelen zijn bij het project betrokken. Zo doet Infrastructuur het wegenbouwkundige werk en bouwt Beton- en Waterbouw de veertien kunstwerken. Railinfra tekent voor de aansluiting van de spoorlijn op de bestaande Veluwelijn. Advin, het ingenieursbureau van Dura Vermeer, verzorgt samen met Arcadis de engineering van het project.