Geschienis in, om en van Zwolle

Resten voorganger Grote of St. Michaëlskerk Zwolle aangetroffen bij archeologisch onderzoek

Resten voorganger Grote of St. Michaëlskerk Zwolle aangetroffen bij archeologisch onderzoek

Zwolle – Bij de restauratie werkzaamheden aan de zerkenvloer in Academiehuis de Grote Kerk is door de Zwolse stadsarcheoloog Michael Klomp een spectaculaire vondst gedaan. Hij is gestuit op de resten van de romaanse voorganger van Grote Kerk.

De huidige kerk is voor een gedeelte op de fundering van haar voorganger gebouwd. Dat werd al langer aangenomen, maar was nog niet eerder fysiek zichtbaar. Nu de grafzerken tijdelijk verwijderd zijn wordt er, onder archeologische begeleiding, gegraven. En daarmee zijn de resten tijdelijk zichtbaar. Het oudste tastbare stukje Zwolle: een unieke vondst.

Lees verder »

Meerjarig onderzoek naar geroofd Joods (on)roerend goed tijdens bezettingsjaren in Zwolle

Meerjarig onderzoek naar geroofd Joods (on)roerend goed tijdens bezettingsjaren in Zwolle

Zwolle – Een gedegen wetenschappelijk onderzoek naar geroofd Joods (on)roerend goed tijdens de bezettingsjaren doet recht aan de breed gevoelde behoefte aan waarheidsvinding en rechtsherstel, zo menen burgemeester en wethouders.

Daarom stellen zij de gemeenteraad voor om een meerjarig onderzoek te laten doen naar Joodse goederen in Zwolle door het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie en Genocidestudies (NIOD). Ook het opleggen van achterstallige belastingen of andere manieren van kil en bureaucratisch optreden wordt betrokken bij het onderzoek.

Lees verder »

Zwolle, havenstad door de eeuwen heen

Zwolle, havenstad door de eeuwen heen

Zwolle – Door de verbreding van de Kornwerdersluis in de Afsluitdijk kan het vervoer over water in de regio Zwolle een belangrijke impuls krijgen. De sluis wordt de komende jaren 11 meter verbreed en is in 2026 klaar. Door deze verbreding kunnen grotere schepen naar de regio komen. Het is de bedoeling dat Zwolle opnieuw een zeehaven wordt.

De ‘Port of Zwolle’ is het gezamenlijke havenbedrijf van Zwolle, Kampen en Meppel. Deze gemeenten werken samen wat betreft de economische ontwikkeling, promotie en exploitatie van het havengebied in de regio Zwolle. Er wordt momenteel gewerkt aan een Havenvisie waarin de plannen voor de komende 15 jaar worden uitgewerkt. Eind januari wordt hierover in de gemeenteraad gedebatteerd.

Lees verder »

Bekijk openbaar geworden stukken van Historisch Centrum Overijssel op Openbaarheidsdag 2021

Bekijk openbaar geworden stukken van Historisch Centrum Overijssel op Openbaarheidsdag 2021

Zwolle – De geschiedenis van Overijssel is veelzijdig, en dat blijkt nog maar eens uit de archieven die openbaar worden en beschikbaar komen voor publiek op Openbaarheidsdag 2021.

Bij Historisch Centrum Overijssel komen er stukken uit meer dan 140 archiefblokken beschikbaar. Met de viering van 75 jaar vrijheid verstrijken er ook openbaarheidstermijnen op een aantal archieven uit de Tweede Wereldoorlog; wie zaten er in 1944 en 1945 als politiek gevangenen opgesloten in Overijsselse strafinrichtingen?

Lees verder »

Oproep: “Wie weet iets over het ontstaan van Kinderboerderij Wezenlanden?”

Oproep: “Wie weet iets over het ontstaan van Kinderboerderij Wezenlanden?”

Zwolle – De medewerkers van Kinderboerderij Wezenlanden doen een oproep aan Zwollenaren:
“Wie weet meer over het ontstaan van de kinderboerderij aan het Almelose kanaal 33?”

De medewerkers zouden graag meer te weten komen over de historie van hun kinderboerderij. Zij hopen dat er Zwollenaren zijn met oude foto’s, tekeningen en/of verhalen over de kinderboerderij en eventueel over het ontstaan hiervan. Hoe oud de kinderboerderij precies, is voor hen op dit moment nog een raadsel.

Lees verder »

Wie helpt de in de oorlog omgekomen voetballers te vinden?

Wie helpt de in de oorlog omgekomen voetballers te vinden?

Zwolle – Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam. Door de coronacrisis gingen alle grote herdenkingsevenementen niet door. Desondanks was er veel aandacht voor de herdenking van de oorlog en oorlogsslachtoffers.

In de Zwolse voetbalwereld vroeg men zich af of onder die slachtoffers ook Zwolse voetballers waren. Een comité bestaande uit Paul Benning, Folly van Dam, Jaap Hagedoorn, John Kuijer en Henk Twerda boog zich over die vraag.

Lees verder »

Zwolse burgemeester Van Walsum liet zich de mond niet snoeren

Zwolse burgemeester Van Walsum liet zich de mond niet snoeren

Zwolle – Burgemeester Arnoldus van Walsum had al gelijk op 10 mei 1940, toen Zwolle door de Duitsers werd bezet, een aanvaring met een Duitse officier.

Van Walsum moest in opdracht van de bezetter Zwollenaren aan het werk zetten om een wegversperring op te ruimen, die het Nederlandse leger op zijn terugtocht had achtergelaten. Van Walsum weigerde dat: “Als jullie in staat zijn Zwolle in enkele uren te bereiken zijn jullie ook mans genoeg om zelf de barricade te verwijderen.” De Zwolse burgemeester stelde zich principieel op en wilde vanaf het begin niet met de Duitsers samenwerken. Hij werd al snel door de bezetters gearresteerd en in juni ontslagen als burgemeester van Zwolle.

Lees verder »

Zwolle in een grijs verleden (3)

Zwolle in een grijs verleden (3)

Zwolle – Na de oorlog verandert Zwolle in een rap tempo. Van een ‘grijs’ verleden kun je feitelijk niet meer spreken. Door de opkomst van de fotografie wordt alles zwart op wit vastgelegd. Voor de jongere Zwollenaren onder ons zou je de periode van vlak na de oorlog  misschien wel een grijs verleden kunnen  noemen.

Dolf Henneke, de eerste persfotograaf van Zwolle, heeft prachtige foto’s van Zwolle gemaakt. Tussen 1945 en 1976 fotografeert hij veel facetten van het Zwolse leven. Zijn foto’s geven een magnifiek beeld van de ontwikkeling van de stad Zwolle van na de oorlog.

Lees verder »

Zwolle in een grijs verleden (2)

Zwolle in een grijs verleden (2)

Zwolle – Zo’n 10.000 jaar geleden woonden er al mensen in de Zwolse contreien. Het waren jagers, vissers en verzamelaars. Ze bouwden hun tijdelijke hutten op de hoger gelegen rivierduinen en dekzandruggen in de IJssel- en Vechtdelta.

De oudst bekende vermelding van Zwolle staat in een akte van de bisschop van Utrecht. In deze akte schonk de bisschop de Zwolse Michaëlskerk, de voorganger van de huidige Grote of Sint MichaëlsKerk aan het Lebuinis Kapittel in Deventer. Het vermoeden bestaat dat Zwolle ergens tussen 800 en 1040 zijn naam heeft gekregen. De naam Zwolle stamt uit het Germaans. Suelle of Suele zijn Germaanse woorden voor verhoging of zwelling in het landschap.

Lees verder »

Zwolle in een grijs verleden (1)

Zwolle in een grijs verleden (1)

Zwolle – Op 12 september was het weer Open Monumentendag. Door de coronacrisis waren er maar weinig monumenten open voor bezoekers. De oudste Zwolse monumenten dateren uit de middeleeuwen. Hebt u zich wel eens afgevraagd hoe het er in onze contreien uitzag voordat deze monumenten in Zwolle gebouwd werden? Naar de alleroudste geschiedenis van het gebied waar Zwolle is ontstaan kunnen we alleen maar gissen. Aan de hand van archeologische vondsten kunnen deskundigen het een en ander reconstrueren. Afbeeldingen zijn er niet. Dit ’grijze verleden’ van onze stad zal waarschijnlijk altijd in nevelen gehuld blijven.

De eerste menselijke sporen in Zwolle dateren van zo’n 10.000 jaar geleden. De mensen leidden een nomadenbestaan. Op de zandruggen en rivierduinen langs de Aa, de Vecht en de IJssel bouwden ze hun tijdelijke onderkomens. Op deze natuurlijke verhogingen in het landschap waren ze veilig voor overstromingen. Ze leefden van wat ze in hun omgeving aan eetbaars konden vinden, de visvangst en jaagden in de bossen. Ook werd er op kleine schaal landbouw bedreven. In de derde eeuw na Christus kwamen de Salische Franken aan de oostkant van de IJssel wonen. De naam Salland herinnert nog aan deze volksstam.

Lees verder »

600ste sterfdag invloedrijke Devoot van Overijssel krijgt gezicht

600ste sterfdag invloedrijke Devoot van Overijssel krijgt gezicht

Zwolle – Dinsdag 1 september is het precies 600 jaar geleden dat broeder Johannes van Ommen – in die tijd Jan van Ummen genoemd – bij de Zusters van het Catherineklooster in Almelo overleed.

Jan van Ummen is in 1350 geboren in Ommen. Zijn ouders, vader Esseke en moeder Regelandis, zorgden ervoor dat hij de school in Zwolle kon volgen. Vanwege een oogziekte werd hij zo goed als blind. Zijn moeder Regelandis ondersteunde hem daar waar nodig.

Lees verder »

Indië herdenking in Park Eekhout zonder publiek

Indië herdenking in Park Eekhout zonder publiek

Zwolle – Pastoor Ton Huitink van de Zwolse parochie Thomas a Kempis was pas acht maanden oud toen zijn ouders met hun vijf kinderen in 1958 vanuit Indonesië, het voormalig Nederlands Indië, naar Nederland vertrokken.

Ze waren niet langer gewenst door de Indonesiërs. Als “priester in Nederland met Indisch bloed” heeft hij tijdens de herdenking van alle burgers en militairen die omkwamen in Oost-Azië in de periode 1941-1962 een toespraak gehouden bij het Indië- en Nieuw-Guinea-monument in Park Eekhout. De herdenking had dit keer een ingetogen karkater en vanwege de coronacrisis was er geen publiek aanwezig. De plechtigheid werd op film vastgelegd en is op 14 augustus vanaf 20.00 uur terug te zien op www.zwolle.nl/herdenking15augustus2020.

Lees verder »