Geschienis in, om en van Zwolle

Zwolse zilveren topstukken gerestaureerd

Zwolse zilveren topstukken gerestaureerd

Zwolle – Zegelstempels, raadsherenbekers, soepterrine, bodestaven en keurbonen; deze termen zullen niet iedereen gelijk iets zeggen maar dit zijn wel allemaal échte Zwolse topstukken.

Deze zilveren topstukken bevinden zich in de collectie van gemeente Zwolle, beheerd door Historisch Centrum Overijssel. De objecten zijn van groot belang voor de geschiedenis van de stad en zijn daarom onlangs gerestaureerd om de conditie te verbeteren. Zo kunnen ze beter behouden worden voor de toekomst én kunnen ze straks een plekje innemen in ANNO, museum in de maak.

Lees verder »

Kleine plechtigheid bij plek deportatie Joodse Zwollenaren

Kleine plechtigheid bij plek deportatie Joodse Zwollenaren

Zwolle – Burgemeester Peter Snijders heeft dinsdag een herinneringsplaquette onthuld bij Chinees restaurant Sozing aan de Willemskade. Hij deed dit tijdens een kleine plechtigheid in bijzijn van vertegenwoordigers van de Joodse gemeente.

Op vrijdag 2 oktober 1942 werd vanuit dit pand aan de Willemskade een foto gemaakt van de deportatie van een groep Joodse Zwollenaren. De foto werd eind 2019 ontdekt en is uniek. Er zijn weinig foto’s gemaakt van de deportatie buiten Amsterdam. Op de foto is de voormalige Keersluisbrug over Willemsvaart te zien. De brug lag ongeveer op de plek waar tegenwoordig de fietsers de Willemskade oversteken richting Emmawijk. De gebouwen die op de foto te zien zijn staan nu nog steeds op de Emmawijk.

Lees verder »

Kerstening van Zwolle verliep stroef

Kerstening van Zwolle verliep stroef

Bij restauratie werkzaamheden in de Grote Kerk is onlangs een unieke vondst gedaan. Er zijn sporen gevonden van een Romaanse kerk, de voorganger van de Grote Kerk. Het blijkt dat de huidige kerk voor een deel op de fundering van haar voorganger is gebouwd. Dit was een veronderstelling. Fysiek bewijs was er niet voor. Tijdens de  huidige restauratie werkzaamheden zijn restanten van de oude fundering aan het licht gekomen. De fundering is van tufsteen en voorzien van een pleisterlaag, Hiermee is het oudste tastbare stukje Zwolle gevonden. Een unieke vondst.

Er moet nog verder onderzoek plaats vinden om meer over de oude kerk te weten te komen. Voor de vondst was niet duidelijk waar de oude kerk exact lag. De eerste kerk op die verhoogde plek in het landschap was van hout. En werd gebouwd in de eerste helft van de tiende eeuw. De stenen voorganger van de Grote Kerk was een van de oudste kerken uit de IJssel-en Vechtdelta. Hoewel de Lebuïnuskerk in Deventer (786) ouder is. Op 7 december1040 schenkt de bisschop van Utrecht de Michaelskerk aan het kapittel Deventer. In de oorkonde waarin de schenking van de kerk geregeld werd, werd voor het eerst de naam Zwolle vermeld.

Lees verder »

Resten voorganger Grote of St. Michaëlskerk Zwolle aangetroffen bij archeologisch onderzoek

Resten voorganger Grote of St. Michaëlskerk Zwolle aangetroffen bij archeologisch onderzoek

Zwolle – Bij de restauratie werkzaamheden aan de zerkenvloer in Academiehuis de Grote Kerk is door de Zwolse stadsarcheoloog Michael Klomp een spectaculaire vondst gedaan. Hij is gestuit op de resten van de romaanse voorganger van Grote Kerk.

De huidige kerk is voor een gedeelte op de fundering van haar voorganger gebouwd. Dat werd al langer aangenomen, maar was nog niet eerder fysiek zichtbaar. Nu de grafzerken tijdelijk verwijderd zijn wordt er, onder archeologische begeleiding, gegraven. En daarmee zijn de resten tijdelijk zichtbaar. Het oudste tastbare stukje Zwolle: een unieke vondst.

Lees verder »

Meerjarig onderzoek naar geroofd Joods (on)roerend goed tijdens bezettingsjaren in Zwolle

Meerjarig onderzoek naar geroofd Joods (on)roerend goed tijdens bezettingsjaren in Zwolle

Zwolle – Een gedegen wetenschappelijk onderzoek naar geroofd Joods (on)roerend goed tijdens de bezettingsjaren doet recht aan de breed gevoelde behoefte aan waarheidsvinding en rechtsherstel, zo menen burgemeester en wethouders.

Daarom stellen zij de gemeenteraad voor om een meerjarig onderzoek te laten doen naar Joodse goederen in Zwolle door het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie en Genocidestudies (NIOD). Ook het opleggen van achterstallige belastingen of andere manieren van kil en bureaucratisch optreden wordt betrokken bij het onderzoek.

Lees verder »

Zwolle, havenstad door de eeuwen heen

Zwolle, havenstad door de eeuwen heen

Zwolle – Door de verbreding van de Kornwerdersluis in de Afsluitdijk kan het vervoer over water in de regio Zwolle een belangrijke impuls krijgen. De sluis wordt de komende jaren 11 meter verbreed en is in 2026 klaar. Door deze verbreding kunnen grotere schepen naar de regio komen. Het is de bedoeling dat Zwolle opnieuw een zeehaven wordt.

De ‘Port of Zwolle’ is het gezamenlijke havenbedrijf van Zwolle, Kampen en Meppel. Deze gemeenten werken samen wat betreft de economische ontwikkeling, promotie en exploitatie van het havengebied in de regio Zwolle. Er wordt momenteel gewerkt aan een Havenvisie waarin de plannen voor de komende 15 jaar worden uitgewerkt. Eind januari wordt hierover in de gemeenteraad gedebatteerd.

Lees verder »

Bekijk openbaar geworden stukken van Historisch Centrum Overijssel op Openbaarheidsdag 2021

Bekijk openbaar geworden stukken van Historisch Centrum Overijssel op Openbaarheidsdag 2021

Zwolle – De geschiedenis van Overijssel is veelzijdig, en dat blijkt nog maar eens uit de archieven die openbaar worden en beschikbaar komen voor publiek op Openbaarheidsdag 2021.

Bij Historisch Centrum Overijssel komen er stukken uit meer dan 140 archiefblokken beschikbaar. Met de viering van 75 jaar vrijheid verstrijken er ook openbaarheidstermijnen op een aantal archieven uit de Tweede Wereldoorlog; wie zaten er in 1944 en 1945 als politiek gevangenen opgesloten in Overijsselse strafinrichtingen?

Lees verder »

Oproep: “Wie weet iets over het ontstaan van Kinderboerderij Wezenlanden?”

Oproep: “Wie weet iets over het ontstaan van Kinderboerderij Wezenlanden?”

Zwolle – De medewerkers van Kinderboerderij Wezenlanden doen een oproep aan Zwollenaren:
“Wie weet meer over het ontstaan van de kinderboerderij aan het Almelose kanaal 33?”

De medewerkers zouden graag meer te weten komen over de historie van hun kinderboerderij. Zij hopen dat er Zwollenaren zijn met oude foto’s, tekeningen en/of verhalen over de kinderboerderij en eventueel over het ontstaan hiervan. Hoe oud de kinderboerderij precies, is voor hen op dit moment nog een raadsel.

Lees verder »

Wie helpt de in de oorlog omgekomen voetballers te vinden?

Wie helpt de in de oorlog omgekomen voetballers te vinden?

Zwolle – Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam. Door de coronacrisis gingen alle grote herdenkingsevenementen niet door. Desondanks was er veel aandacht voor de herdenking van de oorlog en oorlogsslachtoffers.

In de Zwolse voetbalwereld vroeg men zich af of onder die slachtoffers ook Zwolse voetballers waren. Een comité bestaande uit Paul Benning, Folly van Dam, Jaap Hagedoorn, John Kuijer en Henk Twerda boog zich over die vraag.

Lees verder »

Zwolse burgemeester Van Walsum liet zich de mond niet snoeren

Zwolse burgemeester Van Walsum liet zich de mond niet snoeren

Zwolle – Burgemeester Arnoldus van Walsum had al gelijk op 10 mei 1940, toen Zwolle door de Duitsers werd bezet, een aanvaring met een Duitse officier.

Van Walsum moest in opdracht van de bezetter Zwollenaren aan het werk zetten om een wegversperring op te ruimen, die het Nederlandse leger op zijn terugtocht had achtergelaten. Van Walsum weigerde dat: “Als jullie in staat zijn Zwolle in enkele uren te bereiken zijn jullie ook mans genoeg om zelf de barricade te verwijderen.” De Zwolse burgemeester stelde zich principieel op en wilde vanaf het begin niet met de Duitsers samenwerken. Hij werd al snel door de bezetters gearresteerd en in juni ontslagen als burgemeester van Zwolle.

Lees verder »

Zwolle in een grijs verleden (3)

Zwolle in een grijs verleden (3)

Zwolle – Na de oorlog verandert Zwolle in een rap tempo. Van een ‘grijs’ verleden kun je feitelijk niet meer spreken. Door de opkomst van de fotografie wordt alles zwart op wit vastgelegd. Voor de jongere Zwollenaren onder ons zou je de periode van vlak na de oorlog  misschien wel een grijs verleden kunnen  noemen.

Dolf Henneke, de eerste persfotograaf van Zwolle, heeft prachtige foto’s van Zwolle gemaakt. Tussen 1945 en 1976 fotografeert hij veel facetten van het Zwolse leven. Zijn foto’s geven een magnifiek beeld van de ontwikkeling van de stad Zwolle van na de oorlog.

Lees verder »

Zwolle in een grijs verleden (2)

Zwolle in een grijs verleden (2)

Zwolle – Zo’n 10.000 jaar geleden woonden er al mensen in de Zwolse contreien. Het waren jagers, vissers en verzamelaars. Ze bouwden hun tijdelijke hutten op de hoger gelegen rivierduinen en dekzandruggen in de IJssel- en Vechtdelta.

De oudst bekende vermelding van Zwolle staat in een akte van de bisschop van Utrecht. In deze akte schonk de bisschop de Zwolse Michaëlskerk, de voorganger van de huidige Grote of Sint MichaëlsKerk aan het Lebuinis Kapittel in Deventer. Het vermoeden bestaat dat Zwolle ergens tussen 800 en 1040 zijn naam heeft gekregen. De naam Zwolle stamt uit het Germaans. Suelle of Suele zijn Germaanse woorden voor verhoging of zwelling in het landschap.

Lees verder »