Geschienis in, om en van Zwolle

Portretten van Johanna Maria van Sonsbeeck en haar man zijn weer thuis

Portretten van Johanna Maria van Sonsbeeck en haar man zijn weer thuis

Zwolle – Johanna Maria van Sonsbeeck trouwde in 1746 op 17-jarige leeftijd in Zwolle met Egbertus Vos de Wael, die al 32 jaar oud was. Een verbintenis tussen twee vooraanstaande Zwolse families.

In de wintermaanden verbleven ze in hun stadswoning in Zwolle, maar in de zomermaanden trokken ze naar hun buitenplaats De Gunne bij Heino. Voor hun nageslacht lieten ze zich portretteren, zoals te doen gebruikelijk in regentenfamilies. De portretten zijn steeds in erfenis overgegaan, maar in 1986 verkochten de verre nazaten de beide portretten aan de gemeente Zwolle, die ze in haar depot opsloeg, waar ze sindsdien een slapend bestaan leidden. Totdat Diederick van Sonsbeeck in 2018 getipt werd.

Lees verder »

Installatie Burgemeester Roelen in 1960 en de ontwikkelingen in Zwolle

Installatie Burgemeester Roelen in 1960 en de ontwikkelingen in Zwolle

Zwolle – Drs. J.A.F. Roelen (1920-2005) werd op 18 februari 1960 geïnstalleerd als burgemeester van Zwolle. Dit fragment uit het Polygoonjournaal bevindt zich in de collectie van het Historisch Centrum Overijssel (HCO). Burgemeester Roelen was de eerste burgemeester van Zwolle met een VVD-signatuur. Burgemeester Roelen zou negen jaar burgemeester van Zwolle zijn. Op 9 juli 1969 nam hij afscheid als burgemeester.

In de negen jaar dat Roelen burgemeester van Zwolle was veranderde er veel in de stad. Het Zwolle-IJsselkanaal werd aangelegd ter vervanging van de Willemsvaart. De wijken Holtenbroek en Aa-landen werden gebouwd. De fabriek Scania Vabis vestigde zich in Zwolle. Bedrijven verhuisden uit de binnenstad naar de nieuwe industrieterreinen.

Lees verder »

Eeuwenoude bijbel keert terug naar Zwolle

Eeuwenoude bijbel keert terug naar Zwolle

Zwolle – Op woensdag 20 november droegen John en Antje Faille, in bijzijn van burgemeester Peter Snijders, een eeuwenoude bijbel over aan Historisch Centrum Overijssel aan de Van Wevelinkhovenstraat in Zwolle. Zij zijn de Amerikaanse nazaten van de familie Doyer uit Zwolle.

De bijbel stamt uit 1661 en is oorspronkelijk familiebezit. De familie Doyer woonde sinds 1580 in Zwolle, waar zij handel dreef en tot de gegoede burgerij behoorde. In 1788 nam Hendrik Doyer de bijbel mee naar New York, toen hij als actieve patriot Holland moest ontvluchten.

Lees verder »

Historicus Hans Luiten over de Zijderoute

Historicus Hans Luiten over de Zijderoute

Zwolle – Op zaterdag 30 november van 11.00 tot 13.00 uur staat de Fraterhuis Academie in het teken van de Zijderoute. Historicus en huisdocent Hans Luiten vertelt het verhaal van deze bijzondere handelsroute van duizenden jaren oud, gelardeerd met verschillende filmfragmenten.

Pas in de 19e eeuw ontdekten westerse archeologen een oude handelsroute. ‘De Zijderoute’ is de sprookjesachtige naam die eraan werd verleend. Maar wat is dat eigenlijk voor route? Waarom ontstond, bloeide en verviel deze route? En waarom wil de huidige Chinese partijleiding ‘De Nieuwe Zijderoute’ graag zien verrijzen?

Lees verder »

Verhalen over Zwolle: Mannen(bol)werk

Verhalen over Zwolle: Mannen(bol)werk

Zwolle – Op vrijdag 15 november bent u van harte welkom bij de volgende avond in de reeks Verhalen over Zwolle. In deze tweede lezing van het nieuwe seizoen 2019-2020 staat het thema Mannen(bol)werk centraal. Tijdens de lezingen gaat het over de bouw- en sociëteitsgeschiedenis van de Groote Sociëteit aan Koestraat 8.

Daan Wennips, bouwhistoricus, ontsluiert de bouwgeschiedenis van het adelijk pand. Hij gaat onder meer in op de verbouwingen en het voor een stadswoning niet veelvoorkomend ontwerp met een binnenplaats. Ook neemt hij u mee in de zeldzame en goed bewaarde 17e-eeuwse interieuronderdelen.

Lees verder »

Geschiedenisverhalen van Zwolle onder de naam ANNO

Zwolle – Na het opheffen van het Stedelijk Museum Zwolle in het Drostenhuis heeft het gemeentebestuur beloofd dat er een meer eigentijdse manier komt om de geschiedenis van Zwolle te presenteren. Het Drostenhuis staat nog in de steigers en het nieuwe museum zal pas in 2021 op deze locatie worden geopend.

De stichting Allemaal Zwolle heeft afgelopen jaar onder leiding van HCO-directeur Vincent Robijn nagedacht over de toekomst van het rijke verleden van onze stad en donderdagmorgen kreeg de pers een inkijkje in de plannen. Wethouder Monique Schuttenbeld en Vincent Robijn onthulden de naam van het nieuwe centrum: ANNO.

Lees verder »

Het Engelse Werk: van vestingwerk tot park

Het Engelse Werk: van vestingwerk tot park

Zwolle – Al generaties lang is Het Engelse Werk een fijne plek om te wandelen. Een fotogenieke plek ook vanwege de mooie bomen die er staan. Rond 1828 is dit park aangelegd op de oude vestingwerken van de stad Zwolle. Voor het park werd door Hendrik van Lunteren (1780-1848) een ontwerp gemaakt in Engelse landschapsstijl. Het park ligt in de buurtschap Spoolde ten zuidwesten van de stad, direct achter de Katerveerdijk. Het park is, omdat het een voormalig vestingwerk was, een rijksmonument.

In 1828 is begonnen met de aanleg van het park. Het Nieuwe Werk kreeg de naam Engelse Werk vanwege de aanleg van het park in de Engelse landschapsstijl. Restanten van de oude vestingwerken zijn nog aanwezig. Er zijn verschillende bodemsoorten in het park te vinden. Zandgrond op de hogere delen, rivierklei en veengrond in de lagere delen. Er is hoogteverschil in het park door de restanten van de vestingwerken. Het park is onderdeel van een waterwingebied. Aan het park grenst het Spoolderbos. Dit bos is aangelegd in 1980 ter gelegenheid van het 750 jarig bestaan van de stad. De bomen werden gefinancierd door Zwollenaren, die de bomen eigenhandig plantten.

Lees verder »

Bergklooster, een bijzondere plek

Bergklooster, een bijzondere plek

Zwolle – Bergklooster, een begraafplaats met geschiedenis. Op deze oude rivierduin in de buurt van de Vecht stond ooit het St Agnietenklooster, een klooster waar Thomas à Kempis zijn De Imitiatone Christi (De navolging van Christus) schreef. Een belangrijke plek voor de Moderne Devotie. Ook is de plek bijzonder vanwege zijn plantengroei.

De ‘Moderne Devotie’ beweging ontstond ruim 150 jaar voor de reformatie. De beweging kwam voort uit de behoefte aan vernieuwing binnen de kerk. In een tijd van honger, veel armoede en ziektes verwaarloosden priesters en religieuzen hun geestelijke taken. De handel in aflaten, zelfs van nog niet begane zonden vierde hoogtij. Geert Groote (1340-1384) besefte dat er niet alleen een vernieuwing binnen de kerk nodig was, maar ook een innerlijke vernieuwing.

Lees verder »

De Groote Sociëteit in Zwolle

De Groote Sociëteit in Zwolle

Zwolle – ‘De Groote Sociëteit Zwolle is een eigentijdse vereniging met een eerbiedwaardig verleden en een kansrijke toekomst.’, aldus de openingszin op de site van de vereniging. Over de sociëteiten is relatief weinig geschreven. Mogelijke redenen hiervoor zijn dat de sociëteiten geen duidelijk omschreven doelstelling, geen landelijk bestuur en geen archieven bijgehouden hebben.

Op 1 november 1802 werd de Groote Sociëteit officieel opgericht. De exacte oprichtingsdatum is onbekend. De naam Groote Sociëteit was duidelijk populair. In diverse steden zijn sociëteiten met die naam opgericht. Misschien wilde men van verschillende kleine verenigingen één grote maken. Mogelijk was het patriottistische streven naar eenheid uit die tijd er een verklaring voor. De leden bestonden uit Patriotten en Oranjegezinden. Dit was bijzonder in een hectische tijd waarin de meningsverschillen hoog konden oplopen.

Lees verder »

CDA Zwolle vraagt aandacht voor historische tankgracht in Stadshagen

CDA Zwolle vraagt aandacht voor historische tankgracht in Stadshagen

Zwolle – September 1944, de Tweede Wereldoorlog loopt op zijn eind. De geallieerde troepen komen via Limburg het bezette Nederland binnen en beginnen op 17 september met de operatie Market Garden.

Tijdens deze operatie wordt een gedeelte van Noord-Brabant en Gelderland bevrijd. Helaas wordt de geallieerde opmars bij Arnhem gestopt en moet Overijssel wachten op de langgekoesterde bevrijding. De paniek bij de Duitse bezetter is groot. Als laatste stuiptrekking volgt vanuit Berlijn de opdracht alle kansen te benutten om de geallieerden te stoppen. In de omgeving van Zwolle wordt dan ook begonnen met het graven van diverse tankgrachten. Deze diepe en brede met water gevulde grachten moeten ervoor zorgen dat geallieerde voertuigen niet zomaar naar het Noorden kunnen rijden.

Lees verder »

Landgoed Schellerberg

Landgoed Schellerberg

Zwolle – Landgoed Schellerberg is momenteel in bezit van de Fam. Dr. A.K. Mostert. Zij beheren het landgoed met veel passie. Landgoed Schellerberg ligt bij de splitsing van de Schellerbergweg en de Kleine Veerweg. Het landgoed bestaat uit weilanden omzoomd door verschillende bomen. Ook zijn er kleine percelen bos. Op het terrein ligt het voormalige Koetshuis met een rieten kap en een dubbele dienstwoning.

Het landgoed is een mooie ´groene buffer´ tussen de stad en de IJssel en gelukkig  gespaard gebleven voor de expansie van Zwolle. Om een stadswijk ten zuiden van de stad mogelijk te maken zouden er diverse spoortunnels aangelegd moeten worden. De stad had hier in de jaren vijftig en zestig in de vorige eeuw geen financiële middelen voor. Ook het zogenaamde plan `Dudok` is gelukkig niet doorgegaan. Waren de plannen van Dudok wel doorgegaan, dan had landgoed de Schellerberg waarschijnlijk niet meer bestaan. Halverwege de vorige eeuw had men weinig oog voor natuurschoon en historische waarden. Dit blijkt wel uit het feit dat Dudok in een studieschets adviseerde de bebouwing op de bolwerken van Zwolle  te slopen en ze te vervangen voor groen, flatgebouwen op het Rodetorenplein te bouwen en een hoofdverkeersweg door het centrum aan te leggen. Volgens Dudok zou er een industriegebied langs de IJssel moeten komen en eén van de drie geplande insteekhavens was in de tuin van de Schellerberg gepland.

Lees verder »

Kantoor Schrale’s Beton

Kantoor Schrale’s Beton

Zwolle – Sinds 10 oktober 2014 is het kantoor aan de Willemsvaart 21 te Zwolle een rijksmonument. Het kantoor is ontworpen door Gerrit Rietveld en in 1958 gebouwd in opdracht van Schrale’s Beton. In 2017 is het gebouw gerenoveerd. Daarbij is het zoveel mogelijk teruggebracht in de originele staat en is tegelijk een modern comfortniveau gecreëerd. Het pand is sinds 2009 in gebruik bij VanWonen Vastgoedontwikkeling B.V.

Het kantoor aan de Willemsvaart is het enige kantoor dat ooit door Gerrit Rietveld ontworpen is. Het is geen toeval dat voor het ontwerp van het pand gekozen is voor Gerrit Rietveld. Binnert Schröder, de directeur van Schrale’s Beton was de zoon van Truus Schröder- Schräder, de vriendin van Gerrit Rietveld waarmee hij het wereldberoemde Rietveld Schröderhuis in Utrecht bouwde. Verder pasten de betonconstructies die Schrale Beton maakte goed bij de moderne en minimalistische stijl van de ontwerpen van Rietveld.

Lees verder »