Geschienis in, om en van Zwolle

Koninginnedag 1945 in Zwolle

Koninginnedag 1945 in Zwolle

Zwolle – Bijgaand filmpje werd gepubliceerd op 30 augustus 2013 door het Historisch Centrum Overijssel. In de film zijn beelden te zien van de viering van de vijfenzestigste verjaardag van koningin Wilhelmina op 31 augustus 1945. Koningin Wilhelmina was zelf niet bij de festiviteiten aanwezig. Prinses Juliana nam de honneurs waar.

Er werd op 31 augustus 1885 een zogenaamde Prinsesessedag georganiseerd in Utrecht. Steeds meer steden volgden dit voorbeeld. Vanaf 1891 tot en met 1948 werd Koninginnedag op 31 augustus, de verjaardag van Koningin Wilhelmina gevierd. Het feest duurde meerdere dagen. Waarschijnlijk kwam dit mede door het feit dat de oorlog relatief kort daarvoor was afgelopen.

Lees verder »

Eeuwenoude gevelsteen van het Vleeshuis naar boven getakeld

Eeuwenoude gevelsteen van het Vleeshuis naar boven getakeld

Zwolle – Donderdagmiddag is een loodzware historische gevelsteen uit de kelder van een winkelpand aan de Grote Markt 16 naar boven getakeld. De steen van ongeveer 300 kilogram, met een afmeting van 1 meter bij 68 centimeter en een diepte van 28 centimeter, zal bij de trap naar een nog te realiseren ondergrondse toiletaccommodatie in de Grote Kerk (Academiehuis) in de muur geplaatst worden.

Het gaat om een schelpvormige gevelsteen van het voormalig Vleeshuis. Het Vleeshuis was tegen de Grote Kerk aangebouwd. In het Vleeshuis werd gecontroleerd, wat voor (gezouten) vlees men in de kuip had.

Lees verder »

Bevrijding van Zwolle

Bevrijding van Zwolle

Zwolle – De bevrijding van West Europa begon met de landing van de geallieerde legers op de kust van Normandië. Dit gebeurde op 6 juni 1944. Nederland werd hierdoor frontgebied en de oorlog werd heviger. De opmars van de geallieerde legers was tamelijk succesvol. Het verliezen van de Slag om Arnhem op 17 september 1944 was echter een grote tegenslag voor de geallieerden. De bevrijding van Noord en Oost Nederland begon pas toen de geallieerde troepen de Rijn passeerden op 30 maart 1945.

Vanaf september 1944 was de spanning bij de bezetter hoog opgelopen. Verschillende gewelddadige acties waren het gevolg. Een groep van twintig gevangenen, waaronder elf Zwollenaren, werd in Wierden doodgeschoten. Bij de Woeste Hoeve werd een groep mensen doodgeschoten. Dit was een represaille maatregel voor de aanslag op Rauter, de hoogste SS functionaris in Nederland. Onder hen waren ook Zwollenaren. Aan de Meppelerstraatweg werden vijf Zwollenaren doodgeschoten. Zes Zwollenaren, uit het Huis van Bewaring, werden op de Gelderse Dijk in Hattem neergeschoten. Negen Zwolse mannen werden tegenover het Katerveer gefusilleerd.

Lees verder »

Zwolle krijgt Historische Atlas

Zwolle krijgt Historische Atlas

Zwolle – Er is nu ook voor Zwolle een Historische Atlas: ‘Een ster aan het Zwarte Water’ in de maak. De inhoud van de atlas zal bestaan uit 35 hoofstukken die de ontwikkeling van de stad vanaf de vroegste geschiedenis tot nu beschrijven. De verwachting is dat deze atlas aan het eind van het jaar uit zal komen. Vrijdagavond tijdens een aantal korte lezingen bij ‘Waanders In de Broeren’ kregen de aanwezigen al een voorproefje van een aantal hoofdstukken.

De verstening van de stad.
Zwolle is ontstaan op een zandrug langs het riviertje de Aa. In het begin waren alleen de kerken van steen. Zandsteen, tufsteen en leisteen voor de daken van de kerken moest vanuit Duitsland komen. Te duur voor de bouw van woningen. De eerste Zwolse woningen waren dan ook van hout en voorzien van rieten daken. Door de overstekken van die rieten daken stonden de huizen vrij ver uit elkaar. Dit was een brandgevaarlijke situatie. Na de grote stadsbrand van 1234 is Zwolle opnieuw opgebouwd. De tussenmuren van de huizen werden van baksteen. Op de daken kwamen dakpannen te liggen. Grote overstekken waren niet meer noodzakelijk. De huizen konden dichter op elkaar gebouwd worden. Een zogenaamde ozendrop van zo’n 50 cm. breed was voldoende om het hemelwater af te voeren. Later werden de goten op de tussenmuren gelegd, zodat de huizen tegen elkaar aangebouwd konden worden.

Lees verder »

OnZichtbaar Zwolle

Zwolle – Donderdag 16 maart was er in het Historisch Centrum Overijssel weer een bijeenkomst in de serie ‘Verhalen over Zwolle’. De avond had als thema ‘OnZichtbaar Zwolle’. Veel van wat was in de stad is tegenwoordig niet meer zichtbaar in het straatbeeld. Onderzoek brengt de verdwenen geschiedenis weer tot leven.

weerfoto-9-maart-2016-eekwal.jpg 

Agnes Hemmes (Bureau Monument en Cultuur) nam de geïnteresseerde bezoekers mee naar de Eekwal ook wel Eekmolenbolwerk. Het Eekmolenbolwerk werd gebouwd om de stad Zwolle te verdedigen. Door de hoogte van het bolwerk was het een ideale plek voor een molen. Een eekmolen, die eikenschors maalde, een belangrijk ingrediënt dat gebruikt werd bij het looien van leer. De huiden werden samen met de eek en het water uit de stadsgracht in grote tonnen gedaan. Het looizuur uit de gemalen eikenschors werkte in op de huiden. De gelooide huiden werden in de gracht gespoeld.

20170317_hofjes_in_zwolle.jpg

3d_volgvlucht_aahof_apr_15_hoek_arne_schelde_kopie.jpeg 

Lees verder »

Wat heeft Jeroen Bosch met Zwolle?

Zwolle – Volgend jaar viert ‘s-Hertogenbosch het 500e sterfjaar van Jheronimus (Jeroen) Bosch. Deze wereldberoemde schilder ging de geschiedenis in als den duvelmakere (de schepper van duivels) en als schilder van satirische voorstellingen. Wat weinigen weten is dat de (Zwolse) Moderne Devotie veel invloed op zijn werk en manier van denken moet hebben gehad.

bosch_5.jpg

Jheronimus Bosch 1450 – 1516

In de directe omgeving van ‘s-Hertogenbosch bevond zich een groot aantal kloosters. Van bijzonder belang zijn de twee huizen die zijn opgericht door de Broeders en Zusters van het Gemeene Leven. Het betreft hier, net als in Zwolle,  een orde van leken zonder gelofte, die eind 14e eeuw ontstond en die probeerde terug te keren naar een eenvoudiger en persoonlijker geloof, de zogenaamde Devotio Moderna. Deze twee huizen van de Broeders en Zusters van het Gemeene Leven waren slechts op een steenworp van het atelier van Bosch verwijderd, dus ze waren bijna buren. Jheronimus en Thomas zijn een poosje tijdgenoten geweest die, vernieuwers als ze waren, zich niet altijd aan de gebruikelijke, door de Kerk voorgeschreven denkbeelden en afbeeldingen hielden. Heeft Jheronimus Bosch (het werk van) Thomas a Kempis gekend? en heeft hij er zich mogelijk door laten inspireren?

Lees verder »