Uiterwaarden langs IJssel nog twee weken onder water

Uiterwaarden langs IJssel nog twee weken onder water

Zwolle – Na de vele regen en de hoge waterstanden op de rivieren, stabiliseerden de waterpeilen afgelopen dagen, onder andere op de IJssel.

De komende dagen is er vanuit Duitsland weer een kleine piek in wateraanvoer op komst. Hierdoor blijven de uiterwaarden langs de IJssel nog twee weken vol water staan, verwacht Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta).

Lees verder »

Kinderen van basisschool de Marshof maken samen een groene buitenplek

Kinderen van basisschool de Marshof maken samen een groene buitenplek

Zwolle – Woensdag kreeg basisschool De Marshof in Zwolle Zuid bezoek van wethouder William Dogger. Samen gingen zij aan de slag om van grijs naar groen te gaan.

Van grijs naar groen betekende in dit geval dat een stuk straat nabij de kruising van de Schepenenlaan en de Roelinckmate omgetoverd werd tot een meer gezonde groene buitenplek. De wethouder en de kinderen vervingen klinkers voor groene heesters en zaaiden ze een mengsel van wilde bloemen in. Dat trekt over een poosje bijen en andere insecten aan en daarmee ook meer vogels.

Lees verder »

Een duwtje in de rug voor groene bewonersinitiatieven en vrijwilligers

Een duwtje in de rug voor groene bewonersinitiatieven en vrijwilligers

Zwolle – Groene Loper Zwolle en 4D (Stimuland) organiseren een ondersteuningsbijeenkomst voor groene bewonersinitiatieven en vrijwilligers uit Zwolle.

Tijdens de verschillende workshops en een spreekuur door lokale groene experts, leren de deelnemers alles over natuurvriendelijk tuinieren, het aanleggen van bloemenweides, het onderhouden van fruitbomen en het aantrekken van bijen. Maar ook over financiering, projectplannen en het betrekken van bewoners bij je initiatief.

Lees verder »

Duurzaam wonen in Stadshagen

Duurzaam wonen in Stadshagen

Zwolle – DeltaWonen realiseert in samenwerking met Bouwmaatschappij Ufkes Apeldoorn BV 36 sociale huurwoningen op locatie Breezicht in de Zwolse wijk Stadshagen. De woningen worden gebouwd volgens het MorgenWonen concept van Volker Wessels. Dat betekent dat de woning op de bouwplaats geassembleerd wordt van hoogwaardige plug-and-play-bouwdelen. Met als resultaat een duurzame woning van hoge kwaliteit, onderhoudsarm en energieneutraal. De woningen worden medio 2020 opgeleverd.

Aan de noordkant van Stadshagen, naast de Milligerplas wordt een compleet nieuwe buurt gebouwd. In opdracht van DeltaWonen is Ufkes Apeldoorn gestart met de bouw van 36 sociale betaalbare huurwoningen in de Zwolse wijk Stadshagen. De 4-kamer woningen, zonder gasaansluiting, worden deels circulair gebouwd. Zo bestaan de tuinkasten van een deel van de woningen uit Biobasedtuinplanken. De Biobased-tuinplank is een combinatie van bermmaaisel van bijvoorbeeld de gemeente Zwolle met gerecyclede kunststof afkomstig van kunststof restmateriaal van de bouwplaats. En kan bij beschadiging of einde leven zelfs volledig worden gerecycled. Daarnaast worden gekapte essen die tijdens het bouwrijp maken van de grond verzaagd tot planken die gebruikt gaan worden in de horizontale afscheiding van de 14 wadi woningen. De gezaagde planken worden voorzien van een lijnolie afkomstig uit de Zwolsemolen.

Lees verder »

Meer dijkschades door muizen en honden, minder door droogte

Meer dijkschades door muizen en honden, minder door droogte

Zwolle – De resultaten van de dijkinspectie van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) laten een toename zien van schades door muizen. Ook zijn er meer locaties met graafschades door honden. De schades die door de droogte van de afgelopen twee zomers zijn ontstaan zijn aan het herstellen. Dit komt door de regen van de afgelopen periode.

De schade door muizen beperkt zich tot de bovenste laag van de dijk. Ze graven holletjes en vreten de wortels van de grasmat op. Het aantal graafschades door honden is net als voorgaande jaren gestegen. Dit keer met 22 in getal. Medewerkers van het waterschap spreken hondenbezitters erop aan en leggen de nadelige gevolgen uit.

Lees verder »

Sloten, kanalen en vijvers in Overijssel klaar voor de winter

Sloten, kanalen en vijvers in Overijssel klaar voor de winter

Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is met de laatste maaiwerkzaamheden aan waterbodems en oevers van sloten, kanalen en vijvers bezig. Dit betekent dat het maaiseizoen ten einde loopt en de watergangen er schoon bij liggen.

Onderhoud aan de wateren betekent dat waterplanten, riet, takken en vuil die de water aan- en afvoer belemmeren worden verwijderd. Daarnaast worden zogeheten ‘duikers’ schoongemaakt. Dit zijn buizen die onder wegen of toegangsdammen door lopen en watergangen met elkaar verbinden. Dat is nodig, omdat met de winter in aantocht, de neerslag toeneemt en het water goed afgevoerd moet kunnen worden om wateroverlast tegen te gaan.

Lees verder »

Agnietenberg, een plek met natuurschoon

Agnietenberg, een plek met natuurschoon

Zwolle – De Agnietenberg, een 10.000 jaar oude rivierduin langs de Vecht is een plek met veel mooie natuur. Een plek om bijvoorbeeld tijdens de vakantie eens rond te gaan struinen op zoek naar paddenstoelen en ander moois wat het bos in dit jaargetijde te bieden heeft. Tip: Neem een spiegeltje mee om de onderkant van de paddenstoelen te bekijken.

Je kunt tijdens je wandeling trouwens ook veel dieren tegenkomen in de omgeving van de Agnietenberg. Onder andere reeën, vossen, uilen en veel andere vogels als reigers, zwanen, eenden, ooievaars, buizerds en spechten worden regelmatig gespot in de omgeving. Trek stevige schoenen aan en neem je verrekijker en fototoestel mee om zelf mooie foto’s te maken.

Lees verder »

Project IJsseldijk Zwolle-Olst verovert de Europese markt

Project IJsseldijk Zwolle-Olst verovert de Europese markt

Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is gestart met de Europese aanbesteding van het dijkversterkingsproject IJsseldijk Zwolle-Olst. De voorbereiding én de uitvoering van het project zet het waterschap gelijktijdig in de markt. Marktpartijen kunnen zich vanaf vandaag melden om deel te nemen aan deze aanbesteding.

Begin 2017 startte WDODelta met het dijkversterkingsproject IJsseldijk Zwolle-Olst. Met dit project wordt bijna dertig kilometer dijk versterkt. In september is door het Algemeen Bestuur het Voorkeursalternatief vastgesteld. Samen met verschillende partijen en bewoners is de afgelopen drie jaar bepaald hoe het plan er op hoofdlijnen uit komt te zien.

Lees verder »

110 Maatschappelijke locaties uit Zwolle doen mee aan het bloemenlint

110 Maatschappelijke locaties uit Zwolle doen mee aan het bloemenlint

Zwolle – Op zaterdag 13 april legden 110 buurttuinen, zorgorganisaties, scholen en kinderdagverblijven uit Zwolle voor het vijfde jaar een bloemenlint aan door de hele stad. Dit deden zij om de bijen en vlinders een handje te helpen en om Zwolle kleurrijk te versieren.

Ook al zijn veel mensen bang voor bijen, het zijn eigenlijk hele belangrijke dieren. Ze zorgen niet alleen voor honing, maar bestuiven ook onze landbouwgewassen. Dankzij de bijen kunnen wij bijvoorbeeld aardbeien en appels eten. Maar de bijen hebben het moeilijk omdat er steeds minder voedsel voor hen te vinden is. De oorzaak hiervan is onder andere een tekort aan wilde planten met bloemen waar bijen nectar en stuifmeel kunnen verzamelen. In de landbouw zien we monoculturen en in de steden worden tuinen betegeld. Om de bijen in Zwolle een handje te helpen, organiseerden 110 groene buurtinitiatieven en andere maatschappelijke organisaties op zaterdag 13 april de aanleg van een gezamenlijk bloemenlint door de stad.

Lees verder »

Een bloemrijker buitengebied in Overijssel

Een bloemrijker buitengebied in Overijssel

Zwolle – De bloemrijkdom in het buitengebied neemt al jarenlang sterk af en daarmee ook het leefgebied voor insecten, boerenlandvogels en andere dieren. Steeds meer particulieren zaaien (een deel van) hun grond in met een bloemenmengsels. Landschap Overijssel ondersteunt het aanleggen van bloemrijke plekken door collectieve inkoop van inheems zaaigoed en door het verspreiden van kennis over aanleg, ontwikkeling en beheer.

Drie type zaaimengsels
Je kunt drie typen zaaimengsels bestellen bij Landschap Overijssel. Je kunt voor Akkerbloemen, een mengsel van 1-jarige akkerbloemen, kiezen. Verder is er nog een mengsel Natuurakker, een mengsel van 1- en 2-jarige akkerbloemen en granen. Als laatste is er nog een mengsel Bloemenweide, een mengsel van meerjarige bloemen. 

Lees verder »

Graafschade door bevers bij IJsseldijk Wijhe en Zwolle

Graafschade door bevers bij IJsseldijk Wijhe en Zwolle

Zwolle – In de oevers van kolken langs de IJsseldijk bij Wijhe en Zwolle heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) vier beverholen ontdekt. Eén van de bevergangen bij Wijhe was 10,5 meter lang en eindigde in de teen van de dijk. De andere gangen lagen nog op veilige afstand. De holen en gangen zijn uitgegraven en inmiddels hersteld.

Samen met de provincie Overijssel bekeek het waterschap welke acties nodig waren om de graafschade te herstellen en de bevers bij de dijk weg te houden. Dit gebeurt volgens een zogeheten beverprotocol. Na te hebben vastgesteld dat de bevers niet meer in de holen aanwezig waren, werden de holen en gangen open gegraven en dichtgemaakt met grond en klei. Ook is beplanting gedeeltelijk verwijderd.

Lees verder »

Landschapsboost op zonnige Natuurwerkdag

Landschapsboost op zonnige Natuurwerkdag

Zwolle – Op zaterdag 3 november vond voor de 18e keer de landelijke Natuurwerkdag plaats, de grootste vrijwilligersdag in het groen. Op 54 locaties in Overijssel werd in het heerlijke najaarszonnetje gesnoeid, geknot, gezaagd en zwerfvuil geruimd. In totaal waren in Overijssel 1600 vrijwilligers actief; een prachtig aantal! De diversiteit in deelnemers was groot; van kinderen tot ouderen en van politici tot scoutinggroepen. Samen gingen ze aan de slag om hun eigen leefomgeving te verbeteren.

Bijzondere aandacht was er dit jaar voor Natuurwerkgroep EnHoe, die zich jaarlijks meer dan zestig ochtenden vrijwillig inzet voor het landschap rondom Hengelo, Enschede en Oldenzaal.

Lees verder »