Duizenden koperwieken via Zwolle onderweg naar het zuiden

Duizenden koperwieken via Zwolle onderweg naar het zuiden

Zwolle – De vogeltrek naar het zuiden is in volle gang. Veel vogels zijn momenteel onderweg naar warmere gebieden. In de afgelopen dagen vielen in de regio Zwolle behalve de honderden vinken vooral de grote aantallen koperwieken op. Duizenden overvliegende koperwieken werden hier geteld.

Overal in het land zijn zogeheten trektellers bezig om passerende vogels te tellen. Een actieve trekteller in de regio Zwolle is Reinier Smabers. Hij telde zondag in de omgeving van Zwolle binnen enkele uren tijd 6500 koperwieken die onderweg waren richting het zuiden. Op maandag werden bijna 4300 geteld. “De laatste dagen is er sprake van massale trek,” aldus Reinier.

Lees verder »

Nieuwe impuls voor langjarig landschapsbeheer in buitengebied Zwolle

Nieuwe impuls voor langjarig landschapsbeheer in buitengebied Zwolle

Zwolle – Met de overhandiging van een heggenschaar aan de familie Nicolaij in Harculo gaf voorzitter Klaas van der Wal van de Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta (SPLIJ+) het startschot voor een nieuwe ronde langjarig landschapsbeheer in het buitengebied van de gemeente Zwolle.

De SPLIJ+ zal net als in het verleden uitvoering geven aan deze nieuwe impuls. De stichting heeft vanaf 2011 de regeling Groen Blauwe Diensten onder haar hoede. Ruim honderd particuliere landschapsbeheerders ontvangen sinds die tijd een bescheiden vergoeding voor het beheer van onder andere heggen, poelen, kolken, hoogstamboomgaarden en knotwilgen.

Lees verder »

Groene droom in Zwolse achtertuin

Groene droom in Zwolse achtertuin

Zwolle – Wie vanaf de Veerallee het Kamperpad af fietst, komt met een slinger over de fietsbrug automatisch in Westenholte terecht: een wijk met een dorpse sfeer, én de woonplek van Ferna Jalink.

Zij is zeer begaan met de natuur en had wel oren naar meedoen met ‘Iedereen een boom’. Zij gaf haar pas geplante magnolia en appelboom daarvoor op. Gezeten in haar weldadig groene achtertuin, vergeet je al snel dat je midden in een woonwijk zit: daar zorgen de leilindes in haar tuin, de rozen, de grasmat, het insectenhotel en de vlinderstruiken wel voor.

Lees verder »

Zwolse kinderen doen mee met eerste speurtocht langs de stadsdijken

Zwolse kinderen doen mee met eerste speurtocht langs de stadsdijken

Zwolle- Dinsdagochtend deden ruim 20 kinderen mee aan de activiteit ‘Speuren langs de Stadsdijken’. Zij hadden de primeur om deze speurtocht te doen langs de dijk in de wijk Holtenbroek in Zwolle. Er werd teruggekeken op een succesvolle speurtocht.

Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft in samenwerking met Travers Welzijn deze speurroute ontwikkeld voor kinderen van 6-12 jaar uit Holtenbroek en omgeving. Hier werkt het waterschap aan een dijkversterking en deze speurroute is bedoeld om kinderen meer te leren over dijken en water. Waterschapsbestuurder Breun Breunissen trapte de speurtocht af door het eerste speurtasje te overhandigen.

Lees verder »

Meer controles in natuurgebieden rond Zwolle

Meer controles in natuurgebieden rond Zwolle

Zwolle – Bezoekers van de Zwolse natuurgebieden kunnen deze zomer vaker toezichthouders en opsporingsambtenaren tegenkomen. Er zijn het afgelopen jaar namelijk afspraken gemaakt tussen de verschillende terreineigenaren, overheden, toezichthoudende instanties en politie om vaker samen op pad te gaan.

Door de coronamaatregelen en het mooie weer dit voorjaar trokken veel Zwollenaren er op uit de natuur in. Maar die toegenomen recreatiedruk kan ook een bedreiging vormen voor de natuur in die gebieden. Daarom wordt er regelmatig toezicht gehouden op het naleven van de regels in de natuurgebieden. Die regels zijn bedoeld om de natuurwaarden te beschermen.

Lees verder »

Hoop op terugkeer kievitsbloem langs de IJssel bij Zwolle

Hoop op terugkeer kievitsbloem langs de IJssel bij Zwolle

Zwolle – Langs de IJssel bij Zwolle zijn kievitsbloemen gezaaid, in de hoop dat deze bijzondere plant zich gaat vestigen in de uiterwaarden. De zeldzame kievitsbloem hoort bij de IJsseldelta.

“Het is onze droom dat ook in Zwolle langs de IJssel de geblokte paarse voorjaarsbloemen weer weldadig pronken. Naar het schijnt was de kievitsbloem vroeger vrij algemeen te vinden langs de rivier”, vertelt mede-initiatiefnemer Wim Eikelboom van natuurwerkgroep A Rocha Zwolle. Kievitsbloemen komen voor op oeverlanden langs de Overijsselse Vecht, een aantal Zwolse weteringen en het Zwarte Water. Ook groeit de kievitsbloem in de Scherenwelle langs de IJssel bij Wilsum.

Lees verder »

Waterschap maait enkele watergangen eerder voor betere wateraanvoer

Waterschap maait enkele watergangen eerder voor betere wateraanvoer

Zwolle – Het Waterschap Drents Overijsselse Delta maait daar waar nodig waterbodems van sloten, weteringen en kanalen eerder dan normaal. Door de hogere temperaturen, het uitblijven van regen en de start van het groeiseizoen ontstaat er op enkele plaatsen behoefte aan meer wateraanvoer.

Omdat er op enkele plaatsen al veel begroeiing in de watergangen staat, wordt hier het bereiken van de gewenste waterpeilen steeds lastiger. Normaal gesproken maait het waterschap vanaf 1 juni.

Lees verder »

Blijf thuis en doe mee met de #natuurdichtbij fotochallenge

Blijf thuis en doe mee met de #natuurdichtbij fotochallenge

Zwolle – Daag jezelf uit en doe mee met de #natuurdichtbij 30-dagen fotochallenge. Maak elke dag een foto van de natuur in jouw tuin of op jouw balkon! Zo beleef je de natuur vanuit je eigen huis en kun je anderen mee laten genieten.

Het is lente en de zon gaat steeds meer schijnen. Normaal gesproken een periode waarin we weer extra vaak naar buiten gaan en genieten van de ontluikende natuur. Dit jaar zijn we echter noodgedwongen aan huis gebonden en komen we zo weinig mogelijk buiten. Hierdoor missen we helaas veel van het mooie dat de natuur ons in de lente te bieden heeft.

Lees verder »

Uiterwaarden langs IJssel nog twee weken onder water

Uiterwaarden langs IJssel nog twee weken onder water

Zwolle – Na de vele regen en de hoge waterstanden op de rivieren, stabiliseerden de waterpeilen afgelopen dagen, onder andere op de IJssel.

De komende dagen is er vanuit Duitsland weer een kleine piek in wateraanvoer op komst. Hierdoor blijven de uiterwaarden langs de IJssel nog twee weken vol water staan, verwacht Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta).

Lees verder »

Kinderen van basisschool de Marshof maken samen een groene buitenplek

Kinderen van basisschool de Marshof maken samen een groene buitenplek

Zwolle – Woensdag kreeg basisschool De Marshof in Zwolle Zuid bezoek van wethouder William Dogger. Samen gingen zij aan de slag om van grijs naar groen te gaan.

Van grijs naar groen betekende in dit geval dat een stuk straat nabij de kruising van de Schepenenlaan en de Roelinckmate omgetoverd werd tot een meer gezonde groene buitenplek. De wethouder en de kinderen vervingen klinkers voor groene heesters en zaaiden ze een mengsel van wilde bloemen in. Dat trekt over een poosje bijen en andere insecten aan en daarmee ook meer vogels.

Lees verder »

Een duwtje in de rug voor groene bewonersinitiatieven en vrijwilligers

Een duwtje in de rug voor groene bewonersinitiatieven en vrijwilligers

Zwolle – Groene Loper Zwolle en 4D (Stimuland) organiseren een ondersteuningsbijeenkomst voor groene bewonersinitiatieven en vrijwilligers uit Zwolle.

Tijdens de verschillende workshops en een spreekuur door lokale groene experts, leren de deelnemers alles over natuurvriendelijk tuinieren, het aanleggen van bloemenweides, het onderhouden van fruitbomen en het aantrekken van bijen. Maar ook over financiering, projectplannen en het betrekken van bewoners bij je initiatief.

Lees verder »

Duurzaam wonen in Stadshagen

Duurzaam wonen in Stadshagen

Zwolle – DeltaWonen realiseert in samenwerking met Bouwmaatschappij Ufkes Apeldoorn BV 36 sociale huurwoningen op locatie Breezicht in de Zwolse wijk Stadshagen. De woningen worden gebouwd volgens het MorgenWonen concept van Volker Wessels. Dat betekent dat de woning op de bouwplaats geassembleerd wordt van hoogwaardige plug-and-play-bouwdelen. Met als resultaat een duurzame woning van hoge kwaliteit, onderhoudsarm en energieneutraal. De woningen worden medio 2020 opgeleverd.

Aan de noordkant van Stadshagen, naast de Milligerplas wordt een compleet nieuwe buurt gebouwd. In opdracht van DeltaWonen is Ufkes Apeldoorn gestart met de bouw van 36 sociale betaalbare huurwoningen in de Zwolse wijk Stadshagen. De 4-kamer woningen, zonder gasaansluiting, worden deels circulair gebouwd. Zo bestaan de tuinkasten van een deel van de woningen uit Biobasedtuinplanken. De Biobased-tuinplank is een combinatie van bermmaaisel van bijvoorbeeld de gemeente Zwolle met gerecyclede kunststof afkomstig van kunststof restmateriaal van de bouwplaats. En kan bij beschadiging of einde leven zelfs volledig worden gerecycled. Daarnaast worden gekapte essen die tijdens het bouwrijp maken van de grond verzaagd tot planken die gebruikt gaan worden in de horizontale afscheiding van de 14 wadi woningen. De gezaagde planken worden voorzien van een lijnolie afkomstig uit de Zwolsemolen.

Lees verder »