Agnietenberg, een plek met natuurschoon

Agnietenberg, een plek met natuurschoon

Zwolle – De Agnietenberg, een 10.000 jaar oude rivierduin langs de Vecht is een plek met veel mooie natuur. Een plek om bijvoorbeeld tijdens de vakantie eens rond te gaan struinen op zoek naar paddenstoelen en ander moois wat het bos in dit jaargetijde te bieden heeft. Tip: Neem een spiegeltje mee om de onderkant van de paddenstoelen te bekijken.

Je kunt tijdens je wandeling trouwens ook veel dieren tegenkomen in de omgeving van de Agnietenberg. Onder andere reeën, vossen, uilen en veel andere vogels als reigers, zwanen, eenden, ooievaars, buizerds en spechten worden regelmatig gespot in de omgeving. Trek stevige schoenen aan en neem je verrekijker en fototoestel mee om zelf mooie foto’s te maken.

Lees verder »

Project IJsseldijk Zwolle-Olst verovert de Europese markt

Project IJsseldijk Zwolle-Olst verovert de Europese markt

Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is gestart met de Europese aanbesteding van het dijkversterkingsproject IJsseldijk Zwolle-Olst. De voorbereiding én de uitvoering van het project zet het waterschap gelijktijdig in de markt. Marktpartijen kunnen zich vanaf vandaag melden om deel te nemen aan deze aanbesteding.

Begin 2017 startte WDODelta met het dijkversterkingsproject IJsseldijk Zwolle-Olst. Met dit project wordt bijna dertig kilometer dijk versterkt. In september is door het Algemeen Bestuur het Voorkeursalternatief vastgesteld. Samen met verschillende partijen en bewoners is de afgelopen drie jaar bepaald hoe het plan er op hoofdlijnen uit komt te zien.

Lees verder »

110 Maatschappelijke locaties uit Zwolle doen mee aan het bloemenlint

110 Maatschappelijke locaties uit Zwolle doen mee aan het bloemenlint

Zwolle – Op zaterdag 13 april legden 110 buurttuinen, zorgorganisaties, scholen en kinderdagverblijven uit Zwolle voor het vijfde jaar een bloemenlint aan door de hele stad. Dit deden zij om de bijen en vlinders een handje te helpen en om Zwolle kleurrijk te versieren.

Ook al zijn veel mensen bang voor bijen, het zijn eigenlijk hele belangrijke dieren. Ze zorgen niet alleen voor honing, maar bestuiven ook onze landbouwgewassen. Dankzij de bijen kunnen wij bijvoorbeeld aardbeien en appels eten. Maar de bijen hebben het moeilijk omdat er steeds minder voedsel voor hen te vinden is. De oorzaak hiervan is onder andere een tekort aan wilde planten met bloemen waar bijen nectar en stuifmeel kunnen verzamelen. In de landbouw zien we monoculturen en in de steden worden tuinen betegeld. Om de bijen in Zwolle een handje te helpen, organiseerden 110 groene buurtinitiatieven en andere maatschappelijke organisaties op zaterdag 13 april de aanleg van een gezamenlijk bloemenlint door de stad.

Lees verder »

Een bloemrijker buitengebied in Overijssel

Een bloemrijker buitengebied in Overijssel

Zwolle – De bloemrijkdom in het buitengebied neemt al jarenlang sterk af en daarmee ook het leefgebied voor insecten, boerenlandvogels en andere dieren. Steeds meer particulieren zaaien (een deel van) hun grond in met een bloemenmengsels. Landschap Overijssel ondersteunt het aanleggen van bloemrijke plekken door collectieve inkoop van inheems zaaigoed en door het verspreiden van kennis over aanleg, ontwikkeling en beheer.

Drie type zaaimengsels
Je kunt drie typen zaaimengsels bestellen bij Landschap Overijssel. Je kunt voor Akkerbloemen, een mengsel van 1-jarige akkerbloemen, kiezen. Verder is er nog een mengsel Natuurakker, een mengsel van 1- en 2-jarige akkerbloemen en granen. Als laatste is er nog een mengsel Bloemenweide, een mengsel van meerjarige bloemen. 

Lees verder »

Graafschade door bevers bij IJsseldijk Wijhe en Zwolle

Graafschade door bevers bij IJsseldijk Wijhe en Zwolle

Zwolle – In de oevers van kolken langs de IJsseldijk bij Wijhe en Zwolle heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) vier beverholen ontdekt. Eén van de bevergangen bij Wijhe was 10,5 meter lang en eindigde in de teen van de dijk. De andere gangen lagen nog op veilige afstand. De holen en gangen zijn uitgegraven en inmiddels hersteld.

Samen met de provincie Overijssel bekeek het waterschap welke acties nodig waren om de graafschade te herstellen en de bevers bij de dijk weg te houden. Dit gebeurt volgens een zogeheten beverprotocol. Na te hebben vastgesteld dat de bevers niet meer in de holen aanwezig waren, werden de holen en gangen open gegraven en dichtgemaakt met grond en klei. Ook is beplanting gedeeltelijk verwijderd.

Lees verder »

Landschapsboost op zonnige Natuurwerkdag

Landschapsboost op zonnige Natuurwerkdag

Zwolle – Op zaterdag 3 november vond voor de 18e keer de landelijke Natuurwerkdag plaats, de grootste vrijwilligersdag in het groen. Op 54 locaties in Overijssel werd in het heerlijke najaarszonnetje gesnoeid, geknot, gezaagd en zwerfvuil geruimd. In totaal waren in Overijssel 1600 vrijwilligers actief; een prachtig aantal! De diversiteit in deelnemers was groot; van kinderen tot ouderen en van politici tot scoutinggroepen. Samen gingen ze aan de slag om hun eigen leefomgeving te verbeteren.

Bijzondere aandacht was er dit jaar voor Natuurwerkgroep EnHoe, die zich jaarlijks meer dan zestig ochtenden vrijwillig inzet voor het landschap rondom Hengelo, Enschede en Oldenzaal.

Lees verder »

Zeer zeldzame kwabaal gespot in Buitenlanden Langenholte

Zeer zeldzame kwabaal gespot in Buitenlanden Langenholte

Zwolle – De kwabaal, een van de meest bijzondere zoetwatervissen in Nederland, is in een slenk in de Buitenlanden Langenholte langs de Vecht en het Zwarte Water vastgesteld. De kwabaal, ook wel zoetwater kabeljauw genoemd, stelt hoge eisen aan zijn omgeving en is daardoor een belangrijke graadmeter voor de ecologische kwaliteit van het water en gebied. Buitenlanden Langenholte is een Natura 2000-gebied en ligt aan de Vecht waar de afgelopen jaren al verschillende natuurherstelprojecten hebben plaatsgevonden. Ook de aankomende jaren vindt, in het kader van Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water, op verschillende plekken in het gebied herstel van de natuur plaats. Zo blijft dit mooie en waardevolle stuk natuur behouden voor de toekomst. Meer informatie over Natura 2000 en Buitenlange Langeholte vind je op www.landschapoverijssel.nl/buitenlanden

Ecologische graadmeter
De kwabaal werd, tijdens vis-onderzoek, in een geul die in contact staat met het Zwarte Water gevonden. Momenteel wordt bekeken of deze geul binnen Natura 2000 kan worden vergroot en verbeterd. Vijf jaar geleden is de kwabaal in dezelfde geul vastgesteld, maar ditmaal gaat het om een jong exemplaar. En dat is goed nieuws, zegt Mark Zekhuis, ecoloog bij Landschap Overijssel. “Het is een jonge vis van één jaar en dat bewijst dat de kwabaal zich ergens langs de Vecht of het Zwarte water heeft voortgeplant.” In de afgelopen jaren hebben veel herstelprojecten langs de Vecht plaatsgevonden. “Het is mooi om te zien dat deze projecten hun vruchten afwerpen. Dit is een goed signaal, ook voor de toekomst. We zijn er nog lang niet, maar als blijkt dat zo een zeldzaamheid in je gebied leeft, weet je dat we met elkaar goed bezig zijn en krijg je hoop dat de soort zich in de toekomst ook weet voort te planten.” 

Lees verder »

Oergevoel tijdens schaapsscheerdersfeest

Oergevoel tijdens schaapsscheerdersfeest

Zwolle – Op Tweede Pinksterdag (maandag 21 mei) worden de 350 schapen van de Zwolse schaapskudde, tijdens het schaapscheerdersfeest, van hun winterse vacht ontdaan. Dit gebeurt tussen 13.30 en 16.30 uur bij wijkboerderij de Klooienberg, Klooienberg 1 te Zwolle.

Naast het schaapscheren is er het Oer=Stoerfestival, georganiseerd door werkgroep IVN-Oerschool. Alleen als je stoer bent mag je meedoen. Herbeleef de Oertijd en doe een activiteit naar keuze. Leer bijvoorbeeld vuur maken, leer bewerken of vlechten en weven. Of kom pizza’s bakken! En dat allemaal in de natuur. Het schaapscheerdersfeest is gratis toegankelijk en iedereen is welkom. Meedoen aan Oer=Stoer kost 2,50 euro per strippenkaart.

Spiegeling

Zwolle – Helder weer en windstil, dat zijn de ideale omstandigheden om een spiegelbeeld in het water te vangen. Deze foto is dan ook niet de afgelopen paar dagen gemaakt, daar waait het nu te hard voor.

ap_weblogzwolle_23okt2011.jpg
Ank Pot  http://bunnymom.aminus3.com/

Doordat het zonnetje mooi op het veertje schijnt en het donkere wateroppervlak helemaal strak is, is de spiegeling nog scherper dan het origineel.

Kleurrijke ondergang

Zwolle – Momenteel is het helder in de lucht en hebben we ook heldere nachten waardoor de zonsondergang goed zichtbaar is en prachtig rood kleurt. Gisteravond 15 oktober heb ik dat kunnen fotograferen vanaf een flat aan het Spui, wat een schitterend schouwspel!

ap_weblogzwolle_16okt11-1.jpg 

De foto’s zijn gemaakt ongeveer een half uur nadat de zon achter de horizon was verdwenen in het zogenaamde ‘blauwe uurtje’, in dit geval tussen 19.10 en 19.30 uur.

ap_weblogzwolle_16okt11-2.jpg

Ank Pot  http://bunnymom.aminus3.com/

Zon en regen

Zwolle – Deze foto is de afgelopen week genomen toen er ineens tijdens mooie zonnige perioden, heftige regenbuien ontstonden. Het blijft een vreemde gewaarwording dat het regent terwijl de zon prachtig schijnt.

ap_weblogzwolle_9okt2011.jpg

Ank Pot  http://bunnymom.aminus3.com/

Herfstdruppels

Zwolle – ’s Ochtends is het deze tijd van het jaar regelmatig mistig en dat geeft mooie druppels die zich op van alles en nog wat afzetten. Bijvoorbeeld op het gras. En als de zon dan ook nog even wil doorkomen lijkt uw gazon wel bezaaid met diamantjes zoals op de eerste foto, de tweede foto toont een detail.

ap_weblogzwolle_2okt11-1.jpg

ap_weblogzwolle_2okt11-2.jpg

Ank Pot  http://bunnymom.aminus3.com/