Waterschapsprojecten in uw omgeving volgen via app ‘Waterwerk’

Waterschapsprojecten in uw omgeving volgen via app ‘Waterwerk’

Zwolle – Sinds kort zijn de projecten van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) naast de website en social media-kanalen ook via de applicatie ‘Waterwerk’ te volgen op smartphone of tablet. In deze app is alle relevante informatie over diverse projecten te vinden. Compleet met de laatste nieuwsbrieven, filmpjes en foto’s.  Ook kondigt de app bijeenkomsten en werkzaamheden aan en kunt u gemakkelijk meldingen doorgeven en vragen stellen. De app is gratis beschikbaar onder de naam ‘Waterwerk’.

Niet alle projecten volgen? Ook dat is in te stellen via de app. U kunt zich abonneren op projecten uit uw eigen omgeving. Dan krijgt u alleen een melding als er over deze projecten nieuwe informatie is.

Lees verder »

Schapen mogen langer op de dijken grazen

Schapen mogen langer op de dijken grazen

Zwolle – Op de dijken die zich na de droge zomer goed hebben hersteld en waar nu beweiding met schapen plaatsvindt, is het door de gunstige weersomstandigheden langer mogelijk begrazing toe te staan. Daarom heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta besloten de periode voor beweiding van de dijken te verlengen tot 1 november. Normaal gesproken geldt vanaf 15 oktober een beweidingsverbod vanwege het begin van het stormseizoen. Het waterschap benadrukt dat de verlenging tot 1 november een uitzonderlijke situatie is.

Dit betekent dat vee, met name schapen (koeien en paarden mogen nooit op dijken lopen), langer op bijna alle dijken mogen grazen. Omdat op de dijken aan weerszijden langs de Vecht, vanaf de A28 in Zwolle tot Ommen, de grasmat op het  talud en de kruin van de dijken nog onvoldoende is hersteld, blijft hier het verbod van kracht. Wel mag in de bermen langs de Vechtdijken worden beweid.

 

Hoogeveen sluit zich aan bij Regio Zwolle

Zwolle – De gemeente Hoogeveen sluit zich met ingang van 1 oktober aan bij het bestuurlijke samenwerkingsverband Regio Zwolle. Dat heeft het college van B&W van Hoogeveen besloten. Hoogeveen is daarmee de eenentwintigste gemeente van Regio Zwolle.

Burgemeester Karel Loohuis van Hoogeveen is enthousiast over deze stap: ”Hoogeveen zet nadrukkelijk in op regionale samenwerking. Ook vanuit onze visie economie. We willen elkaar vooral sterker maken waar het kan. Deze samenwerking kan zowel Hoogeveen als de regio vooruit helpen op het gebied van bijvoorbeeld kennisuitwisseling, menselijk kapitaal en de energietransitie. Regio Zwolle kent een licht bestuurlijke samenwerking met groeiende slagkracht en een duidelijke nieuwe koers. Hoogeveen verheugt zich erop om een steentje bij te dragen.”

Lees verder »

Waterschap controleert schoonmaken sloten weer in gehele werkgebied

Waterschap controleert schoonmaken sloten weer in gehele werkgebied

Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) controleert vanaf dit jaar het onderhoud van de sloten (schouwen) weer in zijn gehele werkgebied. Na de fusie in 2016 waaruit WDODelta is ontstaan, gebeurde dit in het zuidelijk deel van het werkgebied alleen op verzoek van eigenaren en pachters. Dit had te maken met verschillend beleid van de fusie-waterschappen.

Indeling watergangen
Alle kanalen, weteringen en sloten (watergangen) in het werkgebied van WDODelta zijn ingedeeld in de categorieën grotere watergangen, kleinere watergangen (schouwsloten) en overig water waar geen schouwplicht op rust. De grotere watergangen onderhoudt het waterschap zelf en de eigenaren en pachters zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de schouwsloten. Hier gaat minder water door, maar deze sloten zijn wel belangrijk voor een goede aan- en afvoer van water.

Lees verder »

Driezorg is per 1 oktober rookvrij

Zwolle – Bij Driezorg mag niemand last hebben van tabaksrook. Daarom is Driezorg vanaf 1 oktober 2018 rookvrij. Dit betekent dat in alle (gemeenschappelijke) ruimtes, op de terreinen en in bedrijfsauto's een rookverbod geldt. Bewoners wordt gevraagd voorafgaand en tijdens de zorg/hulp momenten niet meer te roken. De rookruimtes, die op enkele locaties nog aanwezig zijn, worden op slot gedraaid. Op de Havezate wordt dit  gedaan door wethouder Michiel van Willigen op maandag 8 oktober om 17:00 uur.

Aanleiding
Janita Gorte, directeur-bestuurder van Driezorg: " De Ondernemingsraad kwam bij mij en gaf aan dat er binnen de organisatie behoefte was aan een rookbeleid dat past bij deze tijd. Deze geluiden hoorde ik ook van bewoners. Heel mooi vond ik dat. Dat vanuit de organisatie zelf het initiatief komt om ervoor te zorgen dat iedereen prettig werkt en woont op en rond onze locaties. Daarbij hoort ook dat je geen overlast ervaart van elkaars tabaksrook."

Lees verder »

Zonnepanelen sterk in opmars bij waterschap

Zonnepanelen sterk in opmars bij waterschap

Zwolle – Zonnepanelen op huizen zijn inmiddels een bekend straatbeeld. Ook het hoofdkantoor van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft zonnepanelen als dakbedekking. Maar dat was slechts een opmaat: binnenkort worden op meer gebouwen en loodsen van het waterschap zonnepanelen geplaatst. In totaal gaat het richting de 40.000 panelen.

Herman Dijk, dijkgraaf: “Nieuw is dat door de plaatsing van zonnepanelen op de terreinen van rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) een gestaag groeiende productie van groene stroom ontstaat. Het waterschap geeft daarmee niet alleen een goed voorbeeld, ook dragen de panelen sterk bij aan het streven om in 2025 energieneutraal te zijn.”

Lees verder »

Verkeershinder A28 bij Zwolle door onderhoud bruggen

Verkeershinder A28 bij Zwolle door onderhoud bruggen

Zwolle – Rijkswaterstaat voert in het laatste weekend van augustus en het eerste weekend van september onderhoud uit op de A28 ter hoogte van de aansluiting Zwolle Centrum. Het gaat om werkzaamheden aan de brugdekken van zowel de brug over de Rieteweg, als de brug over het Zwarte Water. Rijkswaterstaat gaat asfalteren en de voegovergangen van de bruggen vervangen. Dat levert hinder op voor het verkeer. Tijdens de werkzaamheden zijn er slechts drie rijstroken beschikbaar: twee rijstroken voor verkeer richting het zuiden en één rijstrook voor verkeer richting het noorden.

Enkele toe- en afritten worden afwisselend afgesloten. Daarnaast krijgt het verkeer ter plekke te maken met een wisseling van rijstroken. Er gelden snelheidsbeperkingen en op enkele momenten kan het verkeer voor een aantal minuten worden stilgelegd. Gele borden en mobiele tekstwagens ter plaatse geven informatie over de werkzaamheden en de omleidingsroutes.

Lees verder »

Nauwelijks problemen met onttrekkings- en beweidingverbod

Nauwelijks problemen met onttrekkings- en beweidingverbod

Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta is tevreden over hoe de onttrekkingsverboden voor water uit sloten en kanalen worden opgevolgd. Nagenoeg alle agrariërs in de gebieden waar deze verboden gelden, houden zich er tot nu toe aan. Dat blijkt uit de controlerondes die het waterschap uitvoert. Het toezicht op het beweidingsverbod voor vee op de kurkdroge dijken leverde 15 overtredingen op. Deze eigenaren of pachters van dijken zijn alsnog gevraagd hun vee tijdelijk van de dijken te halen.

“Natuurlijk hebben we er alle begrip voor dat boeren balen als ze geen water uit sloten en kanalen meer mogen gebruiken voor het beregenen van hun land. Het is klasse dat ze zich bijna allemaal netjes aan de spelregels houden”, zegt plaatsvervangend dijkgraaf Hans Pereboom. “Teveel of te weinig water heeft rechtstreeks invloed op de bedrijfsvoering en de opbrengsten. Des te knapper dat de boeren gedisciplineerd meewerken.”

Lees verder »

Beperkt schutten op de Vecht om waterverlies tegen te gaan

Beperkt schutten op de Vecht om waterverlies tegen te gaan

Zwolle – De beperkte wateraanvoer en het lage waterpeil op de Overijsselse Vecht vraagt nadrukkelijk om zuinig met het water om te gaan. Daarom heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) besloten de bedieningstijden van de schutsluizen Vilsteren en Vechterweerd (tussen Zwolle en Dalfsen) aan te passen. Vanaf dinsdag 31 juli wordt op vijf vaste tijden geschut.

Iedere keer dat de sluizen open staan om recreatievaart door te laten, stroomt er water weg. Zo verliest het waterschap per schutbeurt ongeveer 500.000 liter water uit de Vecht. Door minder vaak te schutten, wordt water bespaard en langer vastgehouden in het gebied. De maatregel geldt voor beide vaarrichtingen. 

Lees verder »

Geen vee meer op dijk door droogte

Geen vee meer op dijk door droogte

Zwolle – Om verdere schade aan de kurkdroge dijken te voorkomen, stelt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) vanaf woensdag 1 augustus een beweidingsverbod op alle dijken in.

Dit betekent dat veehouders hun dieren tijdelijk van de dijk moeten halen. Door de droogte wordt bij begrazing het wortelstelsel van de grasmat aangetast, waardoor het gras op de dijk moeilijk kan herstellen. Deze grasmat dient als beschermlaag van de dijk in tijden van hoogwater. 

Lees verder »

Slim schutten op de Vecht om water te sparen

Slim schutten op de Vecht om water te sparen

Zwolle – Door de beperkte wateraanvoer van de Overijsselse Vecht is Waterschap Drents Overijssels Delta (WDODelta) begonnen met ‘spaarzaam schutten’ van pleziervaart in de schutsluizen Vilsteren en Vechterweerd (tussen Dalfsen en Zwolle). Met deze maatregel wil het waterschap water langer vasthouden in het gebied en niet onnodig verliezen.

De sluiswachters wachten maximaal een uur om de sluiskom zo vol mogelijk te krijgen en schutten dan in één keer. Mocht de sluiskom eerder vol liggen met recreatieboten, dan wordt er normaal geschut. Iedere schutbeurt kost 400 tot 500 kuub water, dat is 400.000 tot 500.000 liter. Door minder vaak te schutten, wordt water bespaard. De maatregel geldt voor beide vaarrichtingen.

 

ASML-topman spreker op Regio Zwolle Congres 2018

ASML-topman spreker op Regio Zwolle Congres 2018

Zwolle – Frits van Hout, Chief Strategy Officer en lid Raad van Bestuur van chipmachinefabrikant  ASML heeft zijn bijdrage toegezegd aan het komende Regio Zwolle Congres dat op 13 december 2018 wordt gehouden. Hij zal zijn visie geven op het thema ‘Technologisering als kans’. Dit maakte Pierre Satink, voorzitter Stichting Metropool Regio Zwolle bekend tijdens de Expeditie Regio Zwolle Netwerkborrel.

Van Hout is verantwoordelijk voor de groei van ASML, waar het gaat om het toenemende belang van strategische relaties met leveranciers. Juist zijn kennis over en ervaring met (arbeidsmarkt)ontwikkelingen in de techniek en het strategisch samenwerken met toeleveranciers van ASML (ook in de regio Zwolle) is uitermate leerzaam en ook stimulerend om de 900 ondernemers in de zaal bewust te maken van de noodzaak om zich te blijven ontwikkelen. “Het is geweldig dat Van Hout het bedrijf ASML, producent van zeer geavanceerde lithografiemachines voor de chipindustrie, komt toelichten. Bovendien is ook zijn ervaring als bestuurslid van Stichting Brainport, met focus op regionale economische ontwikkeling, interessant voor ons publiek”, aldus Pierre Satink.

Lees verder »