Waterschap brengt droge dijken in beeld met drone

Waterschap brengt droge dijken in beeld met drone

Zwolle – Met het inzetten van een drone wil Waterschap Drents Overijsselse Delta in beeld brengen wat de droogteperiode doet met de dijken. Door de aanhoudende droogte zijn de dijken kurkdroog en is de grasmat verdort. Om goed te kunnen zien hoe de dijken erbij liggen, liet het waterschap een drone over de dijken van de Overijsselse Vecht vliegen tussen Zwolle en Dalfsen.

Vanuit de lucht is goed een verschil te zien tussen de zuid- en de noordkant van de dijken. Aan de noordkant is nog een beetje groen te zien, de zuidkant is grotendeels verdroogd en ziet er geel uit.

Lees verder »

Maximale wateraanvoer om sloten op peil te houden en voorraad te creëren

Maximale wateraanvoer om sloten op peil te houden en voorraad te creëren

Zwolle – Door de aanhoudende droogte en op basis van de huidige weersverwachtingen stuurt  Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) aan op maximale aanvoer van water. Hiermee verwacht het waterschap de waterpeil in sloten, weteringen, kanalen en rivieren de komende dagen op voldoende peil te houden. Ook creëert het waterschap hiermee een kleine buffer. Door maximaal water aan te voeren wil het waterschap zolang mogelijk aan de watervraag kunnen voldoen. WDODelta hoopt hiermee een eventueel onttrekkingsverbod zolang als mogelijk uit te stellen.

Maatwerk
Het opvoeren van de wateraanvoer is maatwerk en kan per gebied verschillen. Deze variatie is nodig, omdat verschillende gebieden verschillende waterpeilen nodig hebben en/of aankunnen. WDOdelta houdt er rekening mee dat het extra water ook weer op tijd kan worden afgevoerd, mocht het weer ineens omslaan. Dit om wateroverlast te voorkomen.

Op de hoogte van droogte met de Belevingskaart

Op de hoogte van droogte met de Belevingskaart

Zwolle – Het is erg droog in Nederland. Het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) niet uitgezonderd. Het waterschap wil laten zien hoe het omgaat met de droogteperiode en wat dit betekent voor het gebied. Om dit in beeld te brengen, is een online belevingskaart ontwikkeld. Foto’s, video’s en ander beeldmateriaal zijn gekoppeld aan een specifieke locatie op de kaart. Zo is van Assen tot Deventer te zien waar het waterschap aan het werk is en hoe droogte hier een rol speelt. De kaart is te raadplegen via de website van het waterschap: www.wdodelta.nl/droogte/belevingskaart

Neem via de kaart een kijkje bij het dijkhuisje bij de Barlosche Kolken of zie hoe gemaal Stroink rond de 400 m³ water inlaat uit het hoger geleden IJsselmeer. Dat is 400.000 liter water, iedere minuut weer.

Lees verder »

De Tolkenapp verkleint taalbarrière tussen patiënt en ambulancepersoneel

De Tolkenapp verkleint taalbarrière tussen patiënt en ambulancepersoneel

Zwolle – Ambulancepersoneel en meldkamercentralisten van zeven ambulanceregio’s in Nederland kunnen vanaf nu gebruik maken van de ‘Tolkenapp’. Dit hulpmiddel is ontwikkeld voor betere communicatie met anderstalige patiënten. Vragen stellen en instructies geven kan voortaan zonder taalbarrière, met behulp van de mobiele telefoon. Het vergroot de snelheid en veiligheid bij het bieden van de juiste zorg.

“Ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs, maar ook meldkamercentralisten hebben de laatste jaren veel vaker dan vroeger te maken met niet-Nederlandssprekende patiënten”, verduidelijkt projectleider Leo Roos. “Soms is het daardoor aan de telefoon moeilijk om de locatie en de aard van de noodsituatie te achterhalen. Maar ook ter plaatse bij de patiënt kan een taalprobleem de zorg hinderen. De antwoorden op eenvoudige vragen als ‘Wat is er gebeurd’ en ‘Waar heeft u pijn’ zijn van groot belang om goed hulp te kunnen bieden, maar zijn niet altijd makkelijk te krijgen.”

Lees verder »

Andries Heidema geïnstalleerd als Commissaris van de Koning in Overijssel

Andries Heidema geïnstalleerd als Commissaris van de Koning in Overijssel

Zwolle – Andries Heidema (56) is vandaag officieel geïnstalleerd als Commissaris van de Koning in Overijssel. Tijdens een buitengewone vergadering van Provinciale Staten droeg waarnemend Commissaris van de Koning Boele Staal de voorzittershamer over aan Andries Heidema.

Afscheid Boele Staal
Verschillende bestuurders heetten de oud-burgemeester van Deventer Andries Heidema welkom als Commissaris in Overijssel, waaronder de nestor van Provinciale Staten Van Dijk, Commissaris van de Koning in Gelderland Cornielje en burgemeester Meijer van Zwolle. Ook werd stilgestaan bij het afscheid van waarnemend Commissaris van de Koning Boele Staal. Uit handen van gedeputeerde Eddy van Hijum kreeg hij een glazen schaal overhandigd. In deze schaal van glaskunstenares Marije Gies is onder meer zand uit de oevers van de IJssel
verwerkt. 

Lees verder »

Waterschap gaat voor robuust watersysteem

Waterschap gaat voor robuust watersysteem

Zwolle – Het waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaat de zorg voor het waterbeheer anders invullen. Het Algemeen Bestuur wil het stelsel van kanalen en sloten inrichten op basis van gelijke criteria in het hele gebied. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is het beperken van de gevolgen van klimaatverandering zoals wateroverlast, watertekorten en verdroging.

Over de aanpassingen in het werkgebied neemt het Algemeen Bestuur van het waterschap op dinsdag 10 juli een besluit. 

Lees verder »

Geen schapen meer op dijk door droogte

Geen schapen meer op dijk door droogte

Zwolle – Om schade aan de kurkdroge dijken te voorkomen, stelt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) vanaf zaterdag 7 juli een beweidingsverbod op de dijken in. Dit betekent dat veehouders hun dieren tijdelijk van de dijk moeten halen. Door de droogte wordt bij begrazing het wortelstelsel van de grasmat aangetast, waardoor het gras op de dijk moeilijk kan herstellen. Deze grasmat dient als beschermlaag van de dijk in tijden van hoogwater.

Door de lange periode zonder regen is de grasmat van dijken en de toplaag waarin de wortels zitten, verdroogd. Met het beweidingverbod wil het waterschap verdere beschadiging voorkomen. Het verbod geldt voornamelijk voor de dijken langs de IJssel, de Vecht, het Zwarte Water en de Sallandse weteringen.

Lees verder »

Droogte houdt aan: waterschap alert

Droogte houdt aan: waterschap alert

Zwolle – Ondanks de droogte kent het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta nu nog geen grote problemen. Het is momenteel erg droog in ons gebied. De weersverwachting laat boven-dien zien dat de droogteperiode nog een tijd aanhoudt. Het waterschap houdt de situatie nauwlettend in de gaten en treft wanneer nodig passende maatregelen.

Wat kan er gebeuren?
De wateraanvoer proberen wij zo goed mogelijk te regelen. De waterpeilen kunnen hier en daar zakken en sloten kunnen droogvallen. De wind is ook van invloed op de waterpeilen. Door te maaien houden we het watersysteem op orde en laten we water in vanuit het IJsselmeer.

Lees verder »

Vooralsnog voldoende water om droogte op te vangen

Vooralsnog voldoende water om droogte op te vangen

Zwolle – Ondanks de droogte staan de waterpeilen in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta er goed bij en constateert het waterschap geen problemen. Sloten, weteringen en kanalen kunnen momenteel voldoende op peil worden gehouden, omdat de belangrijke aanvoerbronnen de IJssel, de Vecht en de Drentse kanalen, voldoende water aanvoeren. Voor het inlaten van water gebruikt het waterschap op dit moment 60 tot 70% van de beschikbare capaciteit. Beregeningsverboden zijn vooralsnog niet ingesteld.

Hoelang naar de vraag om water kan worden voorzien, is moeilijk aan te geven. Dit is van verschillende factoren afhankelijk, zoals temperatuur, wind (vanwege verdamping) en wat de gewassen vragen (beregening).

Lees verder »

Uitgaven Waterschap blijven binnen begroting

Uitgaven Waterschap blijven binnen begroting

Zwolle – De jaarrekening van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) laat over het jaar 2017 een plus zien van 2,8 miljoen euro. Hiermee blijft het waterschap ruim binnen de begroting.

Het positieve saldo komt onder meer voort uit lagere rentestanden en een aantal gunstig uitgevallen aanbestedingen. Daarnaast brachten verdere digitalisering en verkoop van gronden ook voordelen met zich mee. Ditzelfde geldt voor het efficiënt uitvoeren van onderhoud aan watergangen en het vervangen van materieel. Ook is een aantal projecten vertraagd of uitgesteld, waardoor minder geld werd uitgegeven. 

Lees verder »

Landelijk protest Lelystad Airport en luchtvaartgroei op 23 juni

Landelijk protest Lelystad Airport en luchtvaartgroei op 23  juni

Zwolle – Op zaterdag 23 juni voeren milieuorganisaties en bewonersgroepen actie om een stop op de laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport en luchtvaartgroei te eisen. Oud-minister Jan Terlouw Terlouw, Tweede Kamerlid Suzanne Kröger en Leon Adegeest van actiegroep Hoog Overijssel zijn die dag een van de sprekers. In Zwolle, Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Maastricht en Eelde wordt een protestactie georganiseerd. De bijeenkomsten worden georganiseerd door het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL) en Greenpeace.

De actie groepen roepen iedereen die iets wil doen tegen de laagvliegroutes op om naar het Park de Wezenlanden te komen. Ook wordt er geprotesteerd tegen de explosieve groei van goedkope vliegreizen. Hierdoor moet er steeds meer ruimte in het luchtruim ingenomen worden door vliegtuigen.  Dit heeft nadelige gevolgen voor mens, natuur, klimaat en regio’s.

Lees verder »

Ernst Klunder verlaat Dimence Groep

Ernst Klunder verlaat Dimence Groep

Zwolle – Ernst Klunder, voorzitter raad van bestuur Dimence Groep, verlaat per 1 oktober aanstaande de Dimence Groep.
Per die datum wordt hij lid van de raad van bestuur van 's Heeren Loo, een instelling voor gehandicaptenzorg die in grote delen van Nederland actief is.

Ernst Klunder heeft dan 14 jaar met veel plezier bij de Dimence Groep en haar rechtsvoorgangers gewerkt en gaat een nieuwe uitdaging in zijn werkend bestaan aan.

Lees verder »