Groene Valentijnsdag voor natuur in Overijssel

Groene Valentijnsdag voor natuur in Overijssel

Zwolle – Valentijnsdag staat in 2019 in Overijssel niet in het teken van rode harten, maar van groene. Natuur voor Elkaar houdt op donderdag 14 februari een grote bijeenkomst met het thema ‘Hart voor Groen, met liefde meters maken voor de natuur’. Iedereen die een steentje wil bijdragen aan een nog groener Overijssel is daarbij van harte uitgenodigd.

In het afgelopen jaar zijn veel verbindingen gemaakt en mooie projecten van start gegaan, maar Natuur voor Elkaar wil nog veel meer bereiken. Ondernemers en vrijwilligers, agrariërs, onderwijzers, mensen uit de zorg, groenliefhebbers: iedereen kan meepraten en vooral meedoen.

Lees verder »

Waterschap vol aan de bak voor grondwater van komend voorjaar

Waterschap vol aan de bak voor grondwater van komend voorjaar

Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta werkt hard aan maatregelen om in het voorjaar van 2019 de grondwaterstanden weer zoveel mogelijk op niveau te hebben. Hiervoor zijn waterpeilen in sloten, weteringen en beken maximaal hoger gezet en onderzoekt het waterschap welke invloed een droge, gemiddelde en natte winter heeft op de grondwaterstanden. Daardoor kan het tijdig bijsturen indien nodig.

Het verhogen van de waterpeilen in de wintermaanden is een unieke situatie. Normaal gesproken worden de waterpeilen juist op een minimum gezet, zodat er ruimte is om neerslag op te vangen en af te voeren. Daarnaast kunnen met minimumpeilen de grondwaterstanden worden beïnvloed, zodat akkers, weilanden en overige percelen niet te nat worden om wateroverlast tegen te gaan. Nu worden de waterpeilen juist maximaal verhoogd, zodat het grondwater in de bodem wordt vastgehouden en niet ‘uitstroomt’ richting sloot of kanaal. Daarbij houdt het waterschap de weersomstandigheden nauwlettend in de gaten, zodat het tijdig kan anticiperen om schade of  overlast te voorkomen.

Lees verder »

Welke romanticus vraagt haar of zijn partner ijskoud ten huwelijk bij Romeo en Julia?

Welke romanticus vraagt haar of zijn partner ijskoud ten huwelijk bij Romeo en Julia?

Zwolle – De organisatie van het Nederlands IJsbeelden Festival is opzoek naar de meest romantische man of vrouw van Nederland. Wie wil zijn droom vrouw of man op een unieke manier ten huwelijk vragen onder de goedkeurende ogen van het liefdeskoppel bij uitstek; Romeo en Julia. Het aanzoek zal plaatsvinden bij een temperatuur van -10 graden Celsius.

Het Nederlands IJsbeelden Festival wordt van 15 december 2018 tot en met 3 maart 2019 georganiseerd bij de IJsselhallen in Zwolle. Het thema van het Nederlands IJsbeelden  Festival dit jaar  is: “Wereldberoemde verhalen”.  De beste ijskunstenaars uit de hele wereld komen naar Zwolle waar ze in een 1.200 m² grote vrieshal aan de slag gaan met 275.000 kilo ijs en 275.000 kilo sneeuw. Daarmee vertalen zij het “verhalen-thema” in ijs- en sneeuwsculpturen tot wel 6 meter hoog.

Lees verder »

Kennisniveau van jongeren over veilige seks moet beter

Zwolle – Seks onder je 25ste is een landelijk onderzoek naar seksuele gezondheid van jongeren van 12 tot 25 jaar. Het onderzoek is in 2017 uitgevoerd door Rutgers, Soa Aids Nederland en GGD’en. In de regio IJsselland hebben 717 jongeren van 17 tot 25 jaar meegedaan.

Kennis
Zowel landelijk als in de regio IJsselland is de kennis van jongeren een aandachtspunt. Zo denkt ruim een kwart van de jongeren in IJsselland dat als je je goed wast na seks je minder snel een soa oploopt. Wat verder opvalt is het feit dat jongeren de informatie die ze op school krijgen over seksuele gezondheid beoordelen met een 5,7. Er komt uit het onderzoek naar voren dat de jongeren voldoende informatie krijgen over soa’s, voortplanting en anticonceptie. Maar de lastigere onderwerpen zoals hoe maak je seks leuk of seks tegen je zin in komen veel minder aan bod op school.

Lees verder »

Extra ondersteuning voor monumenteigenaren in Overijssel

Zwolle – Het Cultuurfonds voor Monumenten in Overijssel is uitgebreid. Eigenaren van een gemeentelijk monument of karakteristiek pand in Overijssel kunnen vanaf nu een laagrentende lening aanvragen voor het restaureren én het verduurzamen en/of herbestemmen van hun monument. Provincie Overijssel heeft hiervoor 400.000 euro extra beschikbaar gesteld in het Cultuurfonds voor Monumenten.

Hester Maij, gedeputeerde Cultuur van de provincie Overijssel: “De provincie hecht grote waarde aan het behoud van de Overijsselse monumenten en karakteristieke panden. Met deze verbreding willen wij eigenaren extra ondersteuning geven in het behoud van hun monument. Ook gemeenten krijgen zo een stimulans voor het aanwijzen van gemeentelijke monumenten of karakteristieke panden. Zij hebben ook een rol bij het beoordelen van de kosten en de monumentale kwaliteiten met name bij kwetsbare interieurs.”

Lees verder »

Gevolgen droogte terug te zien in resultaten dijkencontrole

Gevolgen droogte terug te zien in resultaten dijkencontrole

Zwolle – De gevolgen van de langdurige droogte zijn terug te zien in de uitkomsten van de dijkeninspectie van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Tijdens de speciale ‘droogtecontrole’ afgelopen zomer werden al kale plekken geconstateerd. In september zijn deze locaties opnieuw ingezaaid. Omdat ook het najaar erg droog was, duurt de herstelperiode langer dan verwacht. Het waterschap houdt deze locaties goed in de gaten. Daarnaast werden in twee kleidijken scheurvorming ontdekt. Het waterschap verwacht hier geen problemen mee in de winterperiode.

De droogte brengt ook positieve ontwikkelingen in beeld. Zo is op de dijken een toename te zien van het aantal gewassen dat goed bestand is tegen droge perioden. Denk hierbij aan grassen, kruiden en bloemen. Daarnaast is door de droogte veel mos, wat niet goed is voor een dijk, verdwenen.

Lees verder »

Grote meerderheid pubers gebruikt media 'ongezond'

Zwolle – Een verkeerde houding, appen of bellen op de fiets en het geluid te hard: de meeste kinderen van 10 tot 18 jaar maken zich schuldig aan ongezond mediagebruik.

Dit blijkt uit onderzoek van Peter Nikken, lector Jeugd en Media bij hogeschool Windesheim. 89% van de 1.741 ondervraagde kinderen zit in een verkeerde houding, 82% neemt geen pauze tijdens langdurig mediagebruik, 74% gebruikt een telefoon tijdens het fietsen, 74% heeft het volume te hard staan wanneer ze oordopjes in hebben en 70% doet niet de laptop of smartphone uit wanneer ze gaan slapen. Uit de cijfers blijkt dat jongens ongezonder media gebruiken dan meisjes en lager geschoolde kinderen ongezonder dan hoger geschoolde.

Lees verder »

Nieuwe subsidieregeling voor maatregelen voldoende en schoon water in landelijk gebied

Nieuwe subsidieregeling voor maatregelen voldoende en schoon water in landelijk gebied

Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) stelt vanaf woensdag 5 december de nieuwe subsidieregeling open om in het landelijk gebied initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan voldoende water en schoon water. Initiatiefnemers kunnen voorstellen indienen voor het vergroten van kennis over agrarische bedrijfsvoering, het verbeteren van de waterkwaliteit, een goede beschikbaarheid van water en het tegengaan van bodemdaling in veengebieden. Het subsidiebedrag verschilt per maatregel. Initiatieven kunnen worden ingediend tot en met woensdag 16 januari 2019

De Nederlandse waterschappen hebben afspraken gemaakt over de zoetwatervoorziening en maatregelen die bewoners, boeren en natuurbeheerders kunnen nemen om de waterkwaliteit in sloten, kanalen en rivieren te verbeteren. Dat kan op landbouwgronden en (natuur)terreinen, maar ook in de bedrijfsvoering.

Lees verder »

24 kandidaten voor Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Zwolle – Op de lijst voor Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta staan maar liefst 24 kandidaten. De lijst wordt aangevoerd door Marion Wichard uit Kampen, de huidige fractievoorzitter in het waterschapsbestuur. Tijdens de regiovergadering van 26 november stemden de leden na enkele stemrondes in met de kandidatenlijst.

Lijsttrekker Wichard is tevreden met de uitkomst. "Het voelt heel goed om met algemene stemmen het vertrouwen te krijgen van de leden. Dat geeft energie om er de komende vier jaar weer tegenaan te gaan.In het team dat ze straks in het waterschapsbestuur mag aanvoeren, zit zowel ervaring als jong talent, iets waar Wichard blij mee is. "Ik verwacht veel van de twintigers en dertigers. Zij zien goed in hoe klimaatverandering onze, en vooral hún toekomst beïnvloedt. Inzet op duurzaamheid, energieneutraliteit, biodiversiteit is voor de nieuwe generatie geen keuze maar noodzaak. Dat ze daarbij voor Water Natuurlijk hebben gekozen, laat zien dat het waterschap inmiddels goed in beeld bij deze thema's!"

Lees verder »

Lasten waterschap gaan omhoog

Lasten waterschap gaan omhoog

Zwolle – Door een toename aan werkzaamheden, stijgen de kosten voor Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) volgend jaar met 8,5 miljoen euro. De klimaatverandering vraagt investeringen om de gevolgen ervan op te kunnen vangen. Daarnaast kreeg het waterschap er extra taken bij en is de problematiek op de rioolwaterzuivering in Echten (Drenthe) een zware tegenvaller. Ook de inflatie en cao-ontwikkeling voor het personeel heeft invloed op de kosten. Het algemeen bestuur van WDODelta bespreekt op dinsdagmiddag 27 november het voorstel om hiervoor de waterschapsbelasting 2019 te verhogen. Afhankelijk van de categorie waartoe belastingplichtigen behoren, stijgen de tarieven tussen de 1 en 6,2 procent. In de  openbare vergadering neemt het waterschapsbestuur een definitief besluit over dit voorstel.

Het begrotingsvoorstel houdt in dat de uitgaven voor 2019 met 8,5 miljoen euro worden verhoogd tot  122,4 miljoen euro. “Hogere kosten vragen om een heldere uitleg”, zegt portefeuillehouder Herman Odink. “Er staat bij ons veel op stapel.” Zo is het waterschap bezig met Waterschapszorg. Dat gaat over het beheer en onderhoud van sloten en kanalen voor een structurele goede aan- en afvoer van water. “Hoe essentieel een goed functionerend watersysteem is, liet de droogteperiode in de afgelopen zomer wel zien”, aldus Odink. “Terwijl we in januari juist te maken hadden met een periode van hoogwater.”

Lees verder »

Waterschapsprojecten in uw omgeving volgen via app ‘Waterwerk’

Waterschapsprojecten in uw omgeving volgen via app ‘Waterwerk’

Zwolle – Sinds kort zijn de projecten van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) naast de website en social media-kanalen ook via de applicatie ‘Waterwerk’ te volgen op smartphone of tablet. In deze app is alle relevante informatie over diverse projecten te vinden. Compleet met de laatste nieuwsbrieven, filmpjes en foto’s.  Ook kondigt de app bijeenkomsten en werkzaamheden aan en kunt u gemakkelijk meldingen doorgeven en vragen stellen. De app is gratis beschikbaar onder de naam ‘Waterwerk’.

Niet alle projecten volgen? Ook dat is in te stellen via de app. U kunt zich abonneren op projecten uit uw eigen omgeving. Dan krijgt u alleen een melding als er over deze projecten nieuwe informatie is.

Lees verder »

Schapen mogen langer op de dijken grazen

Schapen mogen langer op de dijken grazen

Zwolle – Op de dijken die zich na de droge zomer goed hebben hersteld en waar nu beweiding met schapen plaatsvindt, is het door de gunstige weersomstandigheden langer mogelijk begrazing toe te staan. Daarom heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta besloten de periode voor beweiding van de dijken te verlengen tot 1 november. Normaal gesproken geldt vanaf 15 oktober een beweidingsverbod vanwege het begin van het stormseizoen. Het waterschap benadrukt dat de verlenging tot 1 november een uitzonderlijke situatie is.

Dit betekent dat vee, met name schapen (koeien en paarden mogen nooit op dijken lopen), langer op bijna alle dijken mogen grazen. Omdat op de dijken aan weerszijden langs de Vecht, vanaf de A28 in Zwolle tot Ommen, de grasmat op het  talud en de kruin van de dijken nog onvoldoende is hersteld, blijft hier het verbod van kracht. Wel mag in de bermen langs de Vechtdijken worden beweid.