Onderzoek GGD naar gezondheid van kinderen: doet u ook mee?

Onderzoek GGD naar gezondheid van kinderen: doet u ook mee?

Zwolle –  Dit najaar voert GGD IJsselland de kindermonitor uit: een grootschalig onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van kinderen van 0 tot 12 jaar in de regio IJsselland. Al meer dan 1.200 ouders / verzorgers van kinderen deden mee aan dit gezondheidsonderzoek. Heel mooi natuurlijk, maar om een goed beeld van de gezondheid van kinderen in de regio te krijgen, hoopt de GGD op nog meer deelnemers. Daarom verstuurt de GGD deze week een herinneringsbrief.

Het onderzoek
Alle GGD’en in Nederland onderzoeken elke 4 jaar de gezondheid van kinderen van 0 tot 12 jaar, zo ook GGD IJsselland. Dit doet de GGD in opdracht van de gemeenten in de regio. De GGD onderzoekt hoe het met kinderen van 0 tot 12 jaar in de regio gaat: zitten ze goed in hun vel? Hebben ze vriendjes en vriendinnetjes? Wordt er gepest op school? Zijn er voldoende speelplekken in de buurt? Hoe is het social media gebruik? En hoe ervaren ouders / verzorgers de opvoeding?

Lees verder »

Belastingtarieven waterschap dalen

Belastingtarieven waterschap dalen

Zwolle – De belastingtarieven van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) dalen volgend jaar met gemiddeld vijf procent. Hiervoor wordt 5,1 miljoen euro uit de reserves gebruikt. Op dinsdagmiddag 28 november bespreekt het waterschapsbestuur in een openbare vergadering dit voorstel over de begroting voor 2018. Dan wordt een definitief besluit genomen.

Ook de uitgaven zijn de afgelopen twee jaar licht gedaald. De totale kosten over 2018 begroot het waterschap op 113,9 miljoen euro. In 2017 was dit 118,4 miljoen. “Hoewel de kosten van het waterschap de komende jaren weer licht zullen stijgen, dalen de tarieven voor volgend jaar”, licht bestuurder en portefeuillehouder Financiën Herman Odink toe.

Lees verder »

Betere dekking van bluswater door samenwerking

Betere dekking van bluswater door samenwerking

Zwolle – Brandweer IJsselland en Vitens gaan samenwerken aan nieuw bluswaterbeleid. Brandweer IJsselland gaat in de toekomst minder gebruik maken van brandkranen en investeert in een nieuwe watertankwagen en watertransportsystemen. Hiermee verbetert de dekking van bluswater.

Aanleiding voor deze ontwikkeling is de veranderde wetgeving voor de levering van bluswater en een beter inzicht in de behoefte en het daadwerkelijke verbruik. Deze ontwikkelingen waren voor de brandweer en drinkwaterbedrijf Vitens aanleiding om samen te gaan werken aan een nieuw bluswaterbeleid. De brandweer maakt bij het blussen onder meer gebruik van ondergrondse brandkranen. Deze zijn eigendom van de drinkwaterbedrijven. In IJsselland is dat Vitens. De brandweer adviseert de gemeenten, die contracten hebben met Vitens, over de locaties waar brandkranen geplaatst moeten worden.

Lees verder »

Ank Bijleveld benoemd tot ereburger en officier

Zwolle – Bij haar afscheid als Commissaris van de Koning in Overijssel heeft Ank Bijleveld-Schouten vrijdagmiddag twee bijzondere onderscheidingen gekregen. Burgemeester Henk Jan Meijer van Zwolle bevorderde haar tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Loco-Commissaris Eddy van Hijum benoemde haar tot ereburger van Overijssel.

ko_ank_bijleveld-schouten.jpg
Foto: Raymond van Olphen

Volgens Eddy van Hijum is en was Ank Bijleveld als Commissaris van de Koning het boegbeeld van Overijssel. "Ze zorgde voor verbinding. Zowel met bestuurders als met inwoners", aldus van Hijum die Bijleveld de bijbehorende broche opspeldde. Vorig jaar werd Herman Finkers nog benoemd tot ereburger van de provincie. Andere ereburgers zijn de heer J.A.M Hendrikx (2002), de heer A. van der Meiden (2006), de heer E.Tilkorn (2009) en de heer G.J.Jansen (2010).

Lees verder »

Ruim 85 brandweervrijwilligers in spé

Ruim 85 brandweervrijwilligers in spé

Zwolle – De vierde regionale campagne van Veiligheidsregio IJsselland voor het werven van vrijwillige brandweermannen en -vrouwen is succesvol verlopen. Tussen 2 oktober en 5 november solliciteerden 86 doorzetters voor een functie als vrijwilliger bij Brandweer IJsselland. De komende weken horen 7 vrouwen en 79 mannen of zij door mogen in het selectietraject en misschien wel brandweervrijwilliger worden.

Net als de vorige campagne ging het om een regionale werving, waar de verschillende brandweerposten hun eigen, lokale invulling aan hebben gegeven. Zo gingen brandweermannen- en -vrouwen de straat op, woningen langs, organiseerden ze inloopavonden en sommigen maakten eigen wervingsvideo's.

Lees verder »

Wie wordt starter of ondernemer van 2017?

Zwolle – Donderdag 14 december vindt in theater De Spiegel het Regio Zwolle Congres plaats. Het thema van dit jaar is ‘Arbeidsmarkt 2030'. In 2012 werd het congres voor het eerst georganiseerd en in de loop van de jaren is het uitgegroeid tot het best bezochte zakelijke congres van de regio Zwolle.

Tijdens het Regio Zwolle Congres zal de uitreiking van deze ondernemersprijzen plaatsvinden. Na een zorgvuldige selectie door de onafhankelijke vakjury zijn de genomineerden bekend. Er is gekeken naar criteria als ondernemerschap, financiën, personeelsbeleid, groei, binding met de regio, innovatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De vakjury heeft aan de hand van de gestelde criteria uit het reglement de volgende drie genomineerden per categorie gekozen.

Lees verder »

“Beperk milieugevolgen Lelystad Airport”

Zwolle – Vijftien Overijsselse gemeenten en de provincie Overijssel dienen een gezamenlijke zienswijze in over de aansluitroutes voor Lelystad Airport. Inzet van de samenwerkende overheden is dat de overlast voor de inwoners van Overijssel wordt voorkomen of beperkt. Tevens roepen de overheden nogmaals op het besluitvormingsproces over de uitbreiding van Lelystad Airport te verbeteren, waarbij meer inzicht ontstaat in argumenten en weging ervan en waarbij inwoners en decentrale overheden worden betrokken.

Ernstig en zorgwekkend
In de zienswijze geeft de regio onder meer aan dat zij onaangenaam verrast is dat de informatie in de milieueffectrapportage niet blijkt te kloppen. De regio vindt dit ernstig en zorgwekkend. Hierdoor is de geluidshinder mogelijk ernstiger dan eerder bekend werd gemaakt. Bovendien dragen de fouten niet bij aan het vertrouwen in een zorgvuldig proces. De provincie en gemeenten roepen de minister op om de fouten te herstellen, en inzichtelijk te maken wat de milieueffecten zijn van nieuwe aannames over het verdeling van het vliegverkeer over de verschillende vliegroutes.

Lees verder »

Lancering app Mysterieus Overijssel

Zwolle – Buist Belevingsprojecten en iGlow Media lanceren i.s.m. de Creatieve Coöperatie op woensdag 1 november de website, platform en de app Mysterieus Overijssel. Dat gebeurt om 16.00 in de Sassenpoort te Zwolle. De mobiele applicatie bevat negen wandel – en fietsroutes langs bijzondere plekken in de provincie Overijssel. Tevens worden met beeld en geluid de achtergrondverhalen van deze plekken en de daarop staande monumenten toegelicht. Ook bevat de applicatie een instructiefilm, die je leert hoe je een wichelroede maakt en hoe je die gebruikt om geneeskrachtige plekken op te sporen. De routes zijn uitgestippeld langs magische en spirituele plekken in Zwolle, Deventer, Kop van Overijssel, het Vechtdal, Salland en Twente.

Tijdens de presentatie worden audioverhalen en een video gepresenteerd over het project en zal historicus Girbe Buist uitleggen waarom sommige plaatsen in Overijssel zo'n mysterieuze aantrekkingskracht op ons uitoefen en waarom een aantal daarvan een geneeskrachtige uitwerking hebben. Na de presentatie in de Sassenpoort lopen de bezoekers met wichelroede een deel van het Zwolse drakenlijnenpad. De bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel in kunstruimte Het Langhuis.

Lees verder »

Fietsjoe kanshebber DoeMEE Award 2017

Zwolle – In december reikt MEE IJsseloevers de DoeMEE Award 2017 uit. Uit de vele nominaties zijn drie initiatieven geselecteerd die kans maken op deze award: Fietsjoe uit Zwolle, Rolanda Stokker – het OnderwijsAtelier uit Steenwijk en Twente Decadente Chocolaterie uit Hellendoorn. U kunt tot 14 november a.s. uw stem uitbrengen op een van deze initiatieven via www.mee-veluwe-ijsseloevers.nl/doemeeaward.

De uiteindelijke winnaar wordt bepaald door uw stem én door een vakjury. In deze jury zitten Olga van der Zanden van Onbeperkt Talent (winnaar DoeMEE Award 2016), Jan Binnenmars (wethouder gemeente Twenterand), Hariët Jansen (ervaringsdeskundige), Caroline Backhuijs (lid cliëntenraad MEE), Anouk Bolsenbroek (Inclusionlab) en Lineke Verkooijen (lector Windesheim). Stemmen op Fietsjoe, Rolanda Stokker of Twente Decadente Chocolaterie kan tot 14 november a.s. via www.mee-veluwe-ijsseloevers.nl/doemeeaward.

Lees verder »

Duurzame werkwijze bij waterschap

Zwolle – Maaisel niet langer afvoeren, maar hergebruiken, hoe te komen tot een energieneutrale organisatie in 2025, meer grondstoffen winnen uit rioolwater en duurzaam werken als Way of Work verweven in de organisatie. Begin dit jaar heeft het algemeen bestuur van het waterschap hoge ambities vastgesteld voor duurzaamheid. Op dinsdag 31 oktober behandelt het bestuur de uitwerking van deze duurzame stappen, waarmee het waterschap een structurele impuls gaat leveren aan een duurzame samenleving en leefomgeving.

bokashi_uitrijden.jpg
Op de foto het uitrijden van Bokashi over het land. Dit is een voorbeeld waarmee maaisel wordt hergebruikt als grondstof voor bodemverbeteraar en dus een bijdrage levert aan vruchtbare akkers. 

De plannen van WDODelta sluiten goed aan bij het regeerakkoord dat onlangs werd gepresenteerd. In dat regeerakkoord is immers veel aandacht voor de thema's energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. In de afgelopen maanden verkende het waterschap diverse mogelijkheden en bracht het verschillende opties in kaart. Deze zijn onder te verdelen in vier richtingen.

Lees verder »