Stankoverlast in Zwolle door ongeval in Alblasserdam

Zwolle – Door een ongeval met een giftige stof heeft een groot deel in Nederland last van stankoverlast. Een tankwagen in Alblasserdam raakte oververhit. Hierdoor komt een rubberachtige geur vrij die zelfs in Zwolle te ruiken is.

Het gaat om de stof petrolatum. De stof moet op een temperatuur van ongeveer 70 graden gehouden worden. De afgelopen nacht is de temperatuur in de tankwagen opgelopen tot 100 graden. Door de overdruk die is ontstaan wordt de inhoud in gasachtige vorm uit het voertuig gespoten.

Lees verder »

Interview architecten busbrug: De complexiteit van een vloeiende lijn

Zwolle – Na anderhalf jaar en ruim zestig bouwfasen is de busbrug in Zwolle klaar. Met enthousiasme vertellen de drie ontwerpers van ontwerp- en ingenieursbureau ipv Delft hoe het ontwerp tot stand kwam en wat deze brug onderscheidt.

Gerhard Nijenhuis, ontwerper en directeur van ipv Delft: ‘We zijn zeer content met het eindresultaat. Zeker omdat het een complex project is, alleen al door de ligging over het spoor. Het vereiste niet alleen een heldere visie van ons als ontwerpers, maar ook echt vakmanschap van de uitvoerder, BAM Infra. Het inrijden van de stalen hoofdoverspanning, het vast storten van de betonnen aanbruggen, met zo’n S-vormige brug is dat heel ingewikkeld. Bovendien is dit in Nederland nog niet eerder gedaan.’

Lees verder »

Voorlichters gezocht met passie voor water, natuur en dijken

Voorlichters gezocht met passie voor water, natuur en dijken

Zwolle – Lijkt het je leuk voorlichting te geven over de diverse taken van een waterschap? Dan is Waterschap Drents Overijsselse Delta op zoek naar jou! Omdat de aanvragen naar voorlichtingsactiviteiten toenemen, heeft het waterschap meer vrijwillige voorlichters nodig.

Activiteiten van de nieuwe voorlichters zijn divers. Voorkeuren aangeven is uiteraard geen enkel probleem. WDODelta is op zoek naar voorlichters voor het geven van gastlessen op basisscholen of het voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld om de Democratiegame te spelen of uit te leggen wat het waterschap doet op het gebied van dijken, duurzaamheid en de gevolgen van de klimaatverandering. Maar ook algemene lessen over de rol en taken van het waterschap worden aangeboden.

Lees verder »

‘Watersubsidie’ voor ideeën om te genieten van water

‘Watersubsidie’ voor ideeën om te genieten van water

Zwolle – Met het beschikbaar stellen van subsidie voor recreatieve ideeën op of rond water, wil Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) deze initiatieven ondersteunen. Hiermee beoogt het waterschap wensen van bewoners, verenigingen, onderwijsinstellingen of stichtingen te stimuleren en een bijdrage te leveren aan initiatieven om te genieten van water. Denk hierbij aan een waterspeelplaats of een ommetje langs watergangen in beheer van het waterschap. Het waterschap stelt jaarlijks 50.000 euro beschikbaar. De bijdrage per initiatief is 50 procent van de werkelijk gemaakte kosten met een maximum van 10.000 euro. De subsidieregeling gaat in vanaf 1 februari 2019 en loopt in eerste instantie twee jaar.

“Heel in het kort hebben wij als waterschap de taak te zorgen voor veilige dijken, droge voeten en schoon water in stad, land en natuur”, zegt bestuurder Herman Odink. “Daarnaast willen we onze bewoners en gebruikers van water ook echt laten genieten van dit water. Daarom ondersteunen we waar mogelijk graag initiatieven uit de samenleving die hierop gericht zijn. Met de ‘watersubsidie’ hopen we ideeën aan te wakkeren en de uitvoering ervan mogelijk te maken.”   

Lees verder »

Meer aandacht voor watererfgoed

Meer aandacht voor watererfgoed

Zwolle – Het Algemeen Bestuur van Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft het beleid voor waterschapserfgoed en ruimtelijke kwaliteit vastgesteld. Het wil meer aandacht voor zijn erfgoed. WDODelta wil de rijke geschiedenis van het waterschap laten zien. Het erfgoed bestaat niet alleen uit historische gebouwen, sluizen, gemalen en dijken, maar ook uit oude kaarten en andere historische voorwerpen.

Herman Odink, dagelijks bestuurslid, is blij met de steun van het Algemeen Bestuur. “We kunnen nu meer gestructureerd met ons erfgoed aan het werk. We willen verbinding zoeken met de historische verenigingen in ons gebied. Die hebben veel historische kennis en kunnen ons helpen om bijvoorbeeld de objecten te beschrijven en mee te denken bij projecten. Ook de samenwerking met de gemeenten is belangrijk.”

Lees verder »

DemocratieGame en gastles voor Waterschapsverkiezingen

DemocratieGame en gastles voor Waterschapsverkiezingen

Zwolle – Waterschappen en de waterschapsverkiezingen zijn vaak onbekend terrein voor middelbare scholieren of mbo’ers. Daarom ontwikkelde de Unie van Waterschappen samen met ProDemos (‘Huis voor democratie en rechtsstaat’) waterschapslessen voor jongeren. Inclusief een interactief spel. Het spel kan onder meer worden gespeeld in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), Het waterschap ziet het interactieve online spel als een goede toevoeging om de waterschapsverkiezingen van woensdag 20 maart a.s. onder de aandacht te brengen.

De lessen starten met een inleiding over waterschappen en de verkiezingen. Daarna worden er in de klas waterschapsverkiezingen gehouden en vormen de leerlingen het bestuur van een waterschap. Ze maken keuzes over waarin wordt geïnvesteerd en waar geen geld voor is. Ook onderhandelen ze met andere waterschappen om problemen op te kunnen lossen. Het spel laat direct de gevolgen van de gemaakte keuzes zien voor de veiligheid van dijken, wateroverlast en waterkwaliteit.

Lees verder »

Subsidie Groene schoolpleinen beschikbaar

Subsidie Groene schoolpleinen beschikbaar

Zwolle – De provincie Overijssel en haar partners in het programma Natuur voor Elkaar willen dat alle schoolpleinen in 2025 vergroend zijn. Plekken waar kinderen in het groen kunnen spelen, die voor verkoeling zorgen en een leefbare plek zijn voor planten en dieren. Om dit te bereiken is de regeling groene schoolpleinen ingesteld. Deze regeling start met een openstelling voor 100 scholen. Per school is een bedrag van €10.000,- beschikbaar. Schoolpleinen vergroenen is een onderdeel van Natuur voor Elkaar. Dit is het programma waarmee provincie en maatschappelijke partners samen werken aan het beleven, benutten en beschermen van de natuur in Overijssel.

Er komen ondertussen steeds meer groene schoolpleinen bij in Overijssel. Een mooi voorbeeld is het Groene Eiland op basisschool de Es in Hellendoorn dat recentelijk is geopend. Door samenwerking tussen de Es, de provincie Overijssel, de buurtbewoners en de gemeente Hellendoorn is een prachtig Groen Eiland ontstaan in Hellendoorn. Tijdens deze middag werd ook de vernieuwde basisschool de Es officieel geopend. Hester Maij, gedeputeerde natuur van Overijssel: “Groene schoolpleinen zijn belangrijk voor kinderen. Spelen in het groen is gezond maar ook erg goed voor hun ontwikkeling. Het stimuleert kinderen om hun omgeving te ontdekken. Of hoe je door samenwerken iets kunt bereiken bijvoorbeeld bij het bouwen van een hut.” 

Lees verder »

Populatie muskusratten gaat omlaag, bever rukt op

Populatie muskusratten gaat omlaag, bever rukt op

Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) ving in 2018 weer minder muskusratten dan de jaren ervoor. Dit betekent dat het waterschap de populatie steeds beter onder controle krijgt. Vergeleken met 2017 daalden de vangsten van 7.389 naar 5.214. Een daling van 30 procent. Muskusratten worden gevangen, omdat ze gangen en holen graven in dijken en oevers. Deze raken daardoor verzwakt en kunnen (deels) instorten. Daardoor is de bestrijding van muskusratten in ons land bij wet geregeld.

“Door meer te bestrijden bij de bron neemt de populatie jaar na jaar af”, zeggen teamleiders Muskusrattenbestrijding Bart Rosenboom en Johan Goos. “In het ‘trekseizoen’ treffen de mannetjes en vrouwtjes elkaar minder bij een lage populatie en vermenigvuldigen ze zich daardoor minder. Want dat gaat razendsnel.”

Lees verder »

Groene Valentijnsdag voor natuur in Overijssel

Groene Valentijnsdag voor natuur in Overijssel

Zwolle – Valentijnsdag staat in 2019 in Overijssel niet in het teken van rode harten, maar van groene. Natuur voor Elkaar houdt op donderdag 14 februari een grote bijeenkomst met het thema ‘Hart voor Groen, met liefde meters maken voor de natuur’. Iedereen die een steentje wil bijdragen aan een nog groener Overijssel is daarbij van harte uitgenodigd.

In het afgelopen jaar zijn veel verbindingen gemaakt en mooie projecten van start gegaan, maar Natuur voor Elkaar wil nog veel meer bereiken. Ondernemers en vrijwilligers, agrariërs, onderwijzers, mensen uit de zorg, groenliefhebbers: iedereen kan meepraten en vooral meedoen.

Lees verder »

Waterschap vol aan de bak voor grondwater van komend voorjaar

Waterschap vol aan de bak voor grondwater van komend voorjaar

Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta werkt hard aan maatregelen om in het voorjaar van 2019 de grondwaterstanden weer zoveel mogelijk op niveau te hebben. Hiervoor zijn waterpeilen in sloten, weteringen en beken maximaal hoger gezet en onderzoekt het waterschap welke invloed een droge, gemiddelde en natte winter heeft op de grondwaterstanden. Daardoor kan het tijdig bijsturen indien nodig.

Het verhogen van de waterpeilen in de wintermaanden is een unieke situatie. Normaal gesproken worden de waterpeilen juist op een minimum gezet, zodat er ruimte is om neerslag op te vangen en af te voeren. Daarnaast kunnen met minimumpeilen de grondwaterstanden worden beïnvloed, zodat akkers, weilanden en overige percelen niet te nat worden om wateroverlast tegen te gaan. Nu worden de waterpeilen juist maximaal verhoogd, zodat het grondwater in de bodem wordt vastgehouden en niet ‘uitstroomt’ richting sloot of kanaal. Daarbij houdt het waterschap de weersomstandigheden nauwlettend in de gaten, zodat het tijdig kan anticiperen om schade of  overlast te voorkomen.

Lees verder »

Welke romanticus vraagt haar of zijn partner ijskoud ten huwelijk bij Romeo en Julia?

Welke romanticus vraagt haar of zijn partner ijskoud ten huwelijk bij Romeo en Julia?

Zwolle – De organisatie van het Nederlands IJsbeelden Festival is opzoek naar de meest romantische man of vrouw van Nederland. Wie wil zijn droom vrouw of man op een unieke manier ten huwelijk vragen onder de goedkeurende ogen van het liefdeskoppel bij uitstek; Romeo en Julia. Het aanzoek zal plaatsvinden bij een temperatuur van -10 graden Celsius.

Het Nederlands IJsbeelden Festival wordt van 15 december 2018 tot en met 3 maart 2019 georganiseerd bij de IJsselhallen in Zwolle. Het thema van het Nederlands IJsbeelden  Festival dit jaar  is: “Wereldberoemde verhalen”.  De beste ijskunstenaars uit de hele wereld komen naar Zwolle waar ze in een 1.200 m² grote vrieshal aan de slag gaan met 275.000 kilo ijs en 275.000 kilo sneeuw. Daarmee vertalen zij het “verhalen-thema” in ijs- en sneeuwsculpturen tot wel 6 meter hoog.

Lees verder »

Kennisniveau van jongeren over veilige seks moet beter

Zwolle – Seks onder je 25ste is een landelijk onderzoek naar seksuele gezondheid van jongeren van 12 tot 25 jaar. Het onderzoek is in 2017 uitgevoerd door Rutgers, Soa Aids Nederland en GGD’en. In de regio IJsselland hebben 717 jongeren van 17 tot 25 jaar meegedaan.

Kennis
Zowel landelijk als in de regio IJsselland is de kennis van jongeren een aandachtspunt. Zo denkt ruim een kwart van de jongeren in IJsselland dat als je je goed wast na seks je minder snel een soa oploopt. Wat verder opvalt is het feit dat jongeren de informatie die ze op school krijgen over seksuele gezondheid beoordelen met een 5,7. Er komt uit het onderzoek naar voren dat de jongeren voldoende informatie krijgen over soa’s, voortplanting en anticonceptie. Maar de lastigere onderwerpen zoals hoe maak je seks leuk of seks tegen je zin in komen veel minder aan bod op school.

Lees verder »