Onderzoekers: 'Blockchain biedt kansen voor het mkb'

Onderzoekers: 'Blockchain biedt kansen voor het mkb'

Zwolle – Hogeschool Windesheim en Hogeschool Rotterdam onderzoeken de komende twee jaar hoe mkb-bedrijven kunnen profiteren van blockchain-toepassingen.

Wie denkt aan blockchain, denkt aan bitcoins en aan grote bedrijven die al met deze technologie werken. Omdat blockchain ook voor het midden- en kleinbedrijf veel kan betekenen, starten Windesheim, Hogeschool Rotterdam en Blocklab in september met een twee jaar durend praktijkgericht onderzoek naar de financiële en logistieke voordelen van blockchain voor het mkb. 'Er is binnen het mkb weinig kennis van de blockchain-technologie', zegt Michiel Steeman, lector Supply Chain Finance bij Windesheim. 'Daar willen we wat aan doen door quickscans en modellen te ontwikkelen, waarmee ondernemers meer te weten kunnen komen over blockchain en wat je ermee kunt in je bedrijfsvoering.

Lees verder »

Basisschool de Duyvencamp is een ouderbetrokkenheid 3.0 school

Zwolle – Sinds juni 2018 is basisschool de Duyvencamp de eerste ouderbetrokkenheid 3.0 school in Zwolle! Op vrijdag 6 juli kreeg de Duyvencamp het keurmerk ouderbetrokkenheid 3.0 uitgereikt door vicevoorzitter van de gemeenteraad; Hans Wijnen.

Ouderbetrokkenheid 3.0 is een concept dat school en ouders helpt om samen te werken op basis van gelijkwaardigheid, samen verantwoordelijk zijn en verantwoordelijk zijn voor elkaar. Het is het antwoord op een veranderde samenleving en de soms haperende communicatie tussen school en ouders.

Lees verder »

Leerlingen fietsen groot bedrag voor Kika bijeen

Leerlingen fietsen groot bedrag voor Kika bijeen

Zwolle – Met een recordbedrag van 8230,- euro hebben leerlingen van de Ambelt in Zwolle hun succesvolle beklimming van de Alpe d’Huez extra glans gegeven. De leerlingen hebben gefietst voor Kika, de Stichting Kinderen Kankervrij. Het was de tweede keer dat de leerlingen voor dit goede doel hebben gefietst omdat het hen na aan het hart ligt. De leerlingen hebben in juni de beroemde wielerberg Alpe d’Huez beklommen. Alle 32 leerlingen hebben samen met docenten en begeleiders de bijzondere berg met z’n 21 haarspeldbochten en stijgingspercentage van 7,9 % bedwongen. Het overbruggen van de 1061 hoogtemeters was geen peulenschil maar de leerlingen hadden er hard voor getraind. “Zo’n prestatie geeft onze leerlingen enorm veel zelfvertrouwen”, zegt docent Dimitri Thijssing. “Het is een ervaring om nooit te vergeten.”

Lees verder »

Bruisconcert 2018 met Maan, Wulf & Joost

Bruisconcert 2018 met Maan, Wulf & Joost

Het jaarlijks Bruisconcert is één van de jaarlijkse hoogtepunten van de HBO Bruisweek die van 27 tot en met 29 augustus in Zwolle plaatsvind. Het Bruisconcert op dinsdagavond 28 augustus een feest voor alle eerstejaarsstudenten en Zwollenaren waarin talentvolle artiesten van verschillende genres samenkomen. De line-up bestaat uit de zeer populaire zangeres Maan, zanger Wulf van de hitsingle ‘Summer On You’ en de excentrieke rapper Joost. Het Bruisconcert is vrij toegankelijk voor iedereen in Zwolle.

Lees verder »

Leerlingen Groene Lyceum duurzaam in én voor de buurt

Zwolle – Het einde van het schooljaar komt inzicht. Afgelopen schooljaar hebben derdejaarsleerlingen van het Groene Lyceum zich ingezet in én voor een duurzame en innovatieve omgeving. In het kader van het project Eco-schools voerden zij diverse duurzame opdrachten uit bij basisschool de Phoenix en wijkboerderij De Schellerhoeve. Op maandag 9 juli aanstaande worden de opdrachten op de locaties feestelijk afgerond en worden de duurzame eindproducten onthuld.

Leerlingen van het Groene Lyceum hebben verschillende opdrachten uitgevoerd. Zo kregen zij de opdracht om het schoolplein van basisschool Phoenix duurzaam aan te kleden met leuke speelactiviteiten voor de basisschoolleerlingen. Een ander groepje ging aan de slag bij wijkboerderij De Schellerhoeve. Aan hen de uitdagende taak om een stuk grond geschikt te maken voor een productietuin. Hiervoor hebben zij een verplaatsbare kippenren gerealiseerd. Beide groepjes hebben een projectplan geschreven, een begroting gemaakt en een ontwerp getekend. De plannen werden met de opdrachtgever besproken, materialen werden besteld en vervolgens konden de leerlingen hun idee in de praktijk uitwerken. Maandag 9 juli is het zover; dan mogen de leerlingen hun eindproducten overdragen aan de opdrachtgevers.

Lees verder »

Eukcem: voor iedereen die het belang van internationalisering inziet

Eukcem: voor iedereen die het belang van internationalisering inziet

Zwolle – Andere culturen leren kennen, buitenlandse talen leren spreken: tegenwoordig speelt internationalisering een steeds belangrijker rol in de samenleving. Buitenlandse stages zijn essentieel, ook voor mbo-studenten. Het geeft hen zowel op vakgebied als op het persoonlijke vlak een boost. Landstede wordt gezien als voorloper op het gebied van internationalisering en nam in die hoedanigheid de afgelopen drie jaar deel aan het internationale project Eukcem.

Eukcem staat voor European Knowledge center for Mobility. Het kenniscentrum vormt een platform voor scholen, bedrijven en studenten en ontwikkelde de afgelopen vijf jaar producten en informatie over de manier waarop mobiliteitsprojecten georganiseerd kunnen worden. ‘Het gaat erom dat stages goed voorbereid, uitgevoerd en geëvalueerd worden’, legt adviseur Internationalisering Udo Lut uit. ‘Dat is het belangrijkste doel van Eukcem.’

Lees verder »

Thorbecke Scholengemeenschap organiseert LAN-party voor leerlingen

Thorbecke Scholengemeenschap organiseert LAN-party voor leerlingen

Zwolle – Op 4, 5 en 6 juli 2018 vindt de LAN-party op Thorbecke Scholengemeenschap (onderdeel van Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle) plaats aan de Russenweg 3.

Als partner van OOZ levert Switch IT Solutions haar bijdrage aan dit evenement. Elk jaar organiseert Thorbecke Scholengemeenschap verschillende kampen en activiteiten voor alle derdeklassers. Er is keuze uit maar liefst negen kampen en activiteiten, waaronder survival, vissen, voetballen en een LAN-party op school.

Lees verder »

Windesheimstudenten gaan elkaars levensverhalen optekenen

Zwolle – Windesheim ontvangt € 80.000,- subsidie van het ministerie van OCW voor project om gelijke kansen in het hoger onderwijs te bevorderen. ‘Echte verhalen werken’, zegt Windesheimdocent Floor van Renssen. Vanuit die gedachte start komend studiejaar bij Windesheim het project ‘Verhalen in een superdiverse wereld’, waarbij studenten elkaars levensverhaal optekenen. ‘Windesheim heeft 22.000 studenten die allemaal verschillend zijn. Verschillend als het gaat om bijvoorbeeld etniciteit, religie, gender en sociale achtergrond. Met dit project trainen we studenten in het optekenen van verhalen en koppelen we hen aan studenten met een compleet andere achtergrond. Door elkaar te ontmoeten en leren kennen, worden zij bewuster van de verschillen en inspireren zij elkaar.’

Lees verder »

Honderden Windesheimstudenten willen flexstuderen

Honderden Windesheimstudenten willen flexstuderen

Zwolle – Bijna 600 Windesheimstudenten hebben zich aangemeld voor het experiment flexstuderen, waarbij studenten zelf bepalen welke vakken ze volgen en betalen per studiepunt.

Flexstuderen is een landelijk experiment dat studenten de mogelijkheid geeft om in hun eigen tempo te studeren. Afgelopen jaar zijn bij Windesheim 57 studenten hiermee van start gegaan. Ook toen was de animo al groot, met ruim 300 aanmeldingen. ‘Dit was voor ons reden om komend studiejaar 250 studenten toe te laten, in plaats van de oorspronkelijk geplande 100’, vertelt beleidsadviseur Liesbeth Smulders. Net als een jaar geleden moet er nu worden geloot om te bepalen welke studenten mogen meedoen.

Lees verder »

Landstede Groep zet flinke stappen voorwaarts

Zwolle – Onderwijsorganisatie Landstede Groep presenteert vandaag haar jaarresultaten over 2017. In het jaarverslag, dat vanaf vandaag op de website van Landstede Groep staat, is te zien dat op zowel organisatorisch als financieel gebied zichtbare stappen voorwaarts zijn gezet. Dit wordt ook gezien door de Onderwijsinspectie. De financiële resultaten over gehele groep zijn beter dan verwacht, de kwaliteit van het onderwijs is verder verbeterd, er is geïnvesteerd in duurzame schoolgebouwen en er kan worden teruggekeken op veel mooie initiatieven gekoppeld aan de vijf waarden van Landstede Groep.

Bestuursvoorzitter Theo Rietkerk is trots op de resultaten en prijst de betrokkenheid en inzet van de medewerkers die dit samen tot stand hebben gebracht. “Het feit dat we niet alleen de financiële resultaten, maar ook veel andere zaken zoals de kwaliteit van het onderwijs hebben kunnen verbeteren, is de uitkomst van een gezamenlijke ambitie en inspanning”, aldus Theo Rietkerk.
Het totale financiële resultaat van de gezamenlijke onderwijsstichtingen is gestegen van 8,4 naar 8,5 mln. en er is verbetering geboekt op alle financiële kengetallen; rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Binnen het mbo en het voortgezet onderwijs hebben alle onderwijsstichtingen betere financiële resultaten dan verwacht.

Lees verder »

Windesheimstudent scoort volle 10 op landelijke kennistoets Wiskunde

Windesheimstudent scoort volle 10 op landelijke kennistoets Wiskunde

Zwolle – Voor het eerst sinds de invoering van de landelijke kennistoetsen heeft een student álle vragen van de toets goed.

'Volgens mij moet het wel lukken', dacht Dave van Dijk (45) uit Hardenberg toen hij aan de landelijke kennistoets Wiskunde begon. Hij had zich goed voorbereid: op de site van 10voordeleraar zocht hij op welke competenties hij moest hebben en hij maakte een paar oefentoetsen. Toch viel het niet mee: de daadwerkelijke toets was lastiger dan de oefentoets, vertelt Van Dijk. 'Gelijk bij de eerste vraag sloeg de twijfel al toe. Klopt mijn antwoord wel? Daarna kwam ik er beter in en na afloop had ik er een goed gevoel over.'

Lees verder »

Persoonlijke aandacht doet Pabo goed scoren

Persoonlijke aandacht doet Pabo goed scoren

Zwolle – Studenten van Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) geven in de Nationale Studenten Enquête (NSE) aan dat zij m.n. tevreden zijn over de sfeer op de opleiding. Studenten hebben de sfeer op de relatief kleine hogeschool met zo’n 800 studenten beoordeeld met een 4,56 op een schaal van vijf. De totale score van de hogeschool is een 4,07.

De NSE is dit jaar niet alleen ingevuld door pabostudenten in de voltijd- en deeltijdopleiding, maar ook door studenten die de nieuwe ad-opleiding volgen. De associate degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie draait twee jaar op KPZ. De eerste lichting is nu aan het afstuderen. Joost Kieft, directeur Opleidingen: “De studenten die twee jaar geleden zijn gestart met de nieuwe opleiding zijn echte pioniers. Zij durfden het aan om te starten met een geheel nieuwe opleiding waarmee zij hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten en inspringen op een behoefte die er in het werkveld is. Ze worden opgeleid tot Pedagogisch Professionals die kunnen werken binnen een interdisciplinair team en kunnen omgaan met de diverse betrokkenen binnen de sociale omgeving van het kind/ de jongere.”

Lees verder »