Open avond Windesheim: combineer werk en studie

Open avond Windesheim: combineer werk en studie

Zwolle – Doorgroeien in je huidige functie, je verder verdiepen om je werk nog beter uit te kunnen voeren of juist switchen naar een ander beroep. Een studie van Windesheim kan daarbij uitkomst bieden. Maak kennis met het aanbod van Windesheim op woensdag 14 november tijdens de open avond van 18.30 tot 21.00 uur.

Diverse opleidingscoördinatoren, docenten én studiekeuze- en loopbaancoaches zijn aanwezig om te helpen bij het vinden van de juiste studie die past bij jouw loopbaan en carrière. Het aanbod van Windesheim richt zich op de interessegebieden Leiderschap en Management, Coaching en Supervisie, Educatie, Techniek en ICT, Bewegen en Sport, Gezondheid en Welzijn, Accountancy en Controlling, Marketing, Communicatie en Media, Theologie en Levensbeschouwing.

Lees verder »

De e-BATTLE voor basisscholen

De e-BATTLE voor basisscholen

Zwolle – De e-BATTLE is een educatief project waarbij leerlingen van Overijsselse basisscholen op eigen wijze campagne voeren om zoveel mogelijk energie te besparen op school. Scholen uit verschillende gemeenten gaan met elkaar de ‘strijd’ aan. Welke school voert de beste campagne en gaat er met de hoofdprijs vandoor? Scholen die interesse hebben kunnen zich tot 1 december aanmelden bij Natuur en Milieu Overijssel, (038) 425 09 60.

Veel scholen hebben een hoog energieverbruik. Met het treffen van isolatie maatregelen kan er veel energie bespaard worden. Maar ook aandacht voor gedrag is onmisbaar. Isolatiemaatregelen hebben geen nut als iedereen de deuren en ramen open laat staan. Het blijkt dat 10% energiebesparing makkelijk haalbaar is zonder enige technische ingreep. Daarom gaan de leerlingen in de e-BATTLE hun eigen campagne vormgeven en uitvoeren om zoveel mogelijk energie te besparen op school.

Nobelprijswinnaar Feringa geeft hoorcollege op het Meander

Nobelprijswinnaar Feringa geeft hoorcollege op het Meander

Zwolle – Dinsdag 13 november is een bijzondere dag op het Meander College. Op deze dag verzorgt Nobelprijswinnaar professor dr. Feringa een hoorcollege in de aula van de school. Op eenvoudige wijze zal hij de leerlingen meenemen in de wereld van de scheikunde en natuurkunde.

Sinds 1988 is prof. Feringa hoogleraar organische chemie. Zowel in Nederland als mondiaal gezien, is hij één van de beste wetenschappers van dit moment. Zijn onderzoeksprestaties zijn zo uitzonderlijk dat hij wordt beschouwd als één van de meest creatieve en productieve chemici ter wereld. Op verschillende terreinen van de chemie heeft hij doorbraken bewerkstelligd, waaronder op het gebied van organische synthese, de katalyse, de supramoleculaire chemie en de nanotechnologie. In 2016 ontving prof. Feringa de Nobelprijs voor de Scheikunde.

Lees verder »

Feestelijke heropening Windesheims X-gebouw

Feestelijke heropening Windesheims X-gebouw

Zwolle – Op maandag 12 november heropent hogeschool Windesheim het X-gebouw. De feestelijke heropening van gebouw X vindt plaats om 12.30 uur. Windesheimcollega's, studenten en geïnteresseerden zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Het gebouw is een jaar gesloten geweest als gevolg van noodzakelijke maatregelen om de vloerconstructie te verstevigen. 

Lees verder »

Leerlingen Ambelt exposeren in Public

Leerlingen Ambelt exposeren in Public

Zwolle – Met beschilderde krukken en schilderijen exposeren leerlingen van de Ambelt, school voor (voortgezet) speciaal onderwijs, de komende tijd in grandcafé Public in Zwolle. De kunstwerken zijn gemaakt in het kader van 'This Is Special'; een jaarlijks terugkerend project dat het culturele talent van de leerlingen stimuleert, tentoonspreidt en daarmee tegelijkertijd geld ophaalt voor het goede doel.

Onder inspirerende begeleiding van CKV-docente Jamila Op den Kamp schilderen de leerlingen dit jaar meesterwerken uit de kunstgeschiedenis op krukjes. De krukjes zijn te koop en de opbrengst ervan is bestemd voor Serious Request. "De intentie van dit project is om de leerlingen aan het creëren te krijgen. Dat helpt onze leerlingen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. In de CKV-les is er veel vrijheid is waardoor de leerlingen meer met elkaar samenwerken en leren om meer van elkaar te accepteren", Aldus Jamila Op Den Kamp.

Lees verder »

Nieuwe master op KPZ stimuleert interprofessionele samenwerking

Nieuwe master op KPZ stimuleert interprofessionele samenwerking

Zwolle – Op dinsdag 6 november zijn achttien deelnemers op Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) gestart met de nieuwe master Leiderschap en Innovatie Kind en Educatie (MLIKE). De master is ontwikkeld om professionals voor te bereiden op het samenwerken in de complexe context van het onderwijs, kinderopvang, sociaal werk, jeugdhulp en lokale overheden.

In de master Leiderschap en Innovatie Kind en Educatie (MLIKE) staat een nieuwe en actuele visie op leiderschap centraal, waar formeel leiders en informeel leiders elkaar versterken en samenwerken gericht op de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen. Vivian Tevreden, opleidingsmanager: ‘Er is steeds meer behoefte aan professionals die verbindingen leggen binnen en buiten de organisatie en teamontwikkeling en organisatie faciliteren en stimuleren. Interprofessioneel werken vraagt het erkennen van wederzijdse afhankelijkheid, nieuwe kennis, inzichten en rolverdelingen.’

Lees verder »

Windesheim zet uitblinkende studenten in het zonnetje

Windesheim zet uitblinkende studenten in het zonnetje

Zwolle – Donderdag 8 november reikt hogeschool Windesheim prijzen uit aan de beste studentondernemers en de studenten met het beste afstudeerproduct.

Windesheimstudent Jan Willem Maassen van den Brink deed onderzoek naar robotica en programmeren in het vmbo-onderwijs, ontwikkelde zelf een robot die kan worden ingezet in het vmbo en pleit ervoor dat álle vmbo-leerlingen kennis kunnen maken met robotica en programmeren. Is hij Windesheims beste afstudeerder van 2018? Jan Willem heeft in ieder geval geduchte concurrentie. Van Ruben de Weerd, met zijn onderzoek naar gegevensbescherming bij de lokale overheid. Van Lars Hopman, die als Toegepast Gerontoloog onderzoek deed in Zuid-Korea. Van Jeroen Kamphuis, die bij AWL Techniek het productieproces optimaliseerde en daarmee de werkdruk bij de medewerkers wist te verlagen. En van Ivo Geers, die de mogelijkheden van Augmented Reality bij Karwei in beeld bracht.

Lees verder »

Manager KLM opent Boeing 747 bij Landstede in Zwolle

Manager KLM opent Boeing 747 bij Landstede in Zwolle

Zwolle – Met een feestelijke druk op de knop openden student Mariska Zwanenpol en Olaf Hoftijzer, directeur training engineering & maintenance bij de KLM, vanmiddag de KLM Boeing 747-400 ‘City of Atlanta’ bij Landstede aan de Fuchsiatraat in Zwolle. ‘Als luchtvaartmaatschappij willen wij de studenten, onze toekomstige medewerkers, zo goed mogelijke trainingsmogelijkheden bieden. Wij vinden het geweldig hoe Landstede dat hier aanpakt en iedereen, intern en extern, erbij betrekt.’

Zo’n honderd gasten checkten vrijdagmiddag in voor een kijkje aan boord van de nieuwste ultramoderne praktijklesruimte. Ze werden professioneel ontvangen en begeleid door niet alleen studenten de opleiding Luchtvaartdienstverlening, maar ook andere opleidingen zoals beveiliging, gastheer/gastvrouw, kok en dienstverlening, terwijl studenten audiovisueel opnames en foto’s maakten. ‘Deze opening illustreert hoe de prachtige praktijkruimte mogelijkheden biedt voor vele opleidingen intern maar ook extern’, zei een trotse eindverantwoordelijk directeur Jan Dobben. ‘De Boeing is een onbetaalbaar cadeau, waarmee we ons onderwijs nog meer in de praktijk kunnen vormgeven.’

Lees verder »

Ontdek welke opleiding bij jou past tijdens open dag hogeschool Windesheim

Ontdek welke opleiding bij jou past tijdens open dag hogeschool Windesheim

Zwolle – Je eigen studieroute bepalen bij het Windesheim Business College? Wat kun je met Social Work? Of met Elektrotechniek? Benieuwd wat het Teachers College inhoudt? Ontdek welke opleiding het beste bij jou past tijdens de open dag van Windesheim op vrijdag 9 november van 13.00 – 21.00 uur op de Windesheimcampus in Zwolle.

Hoe kom je als scholier tot de juiste studiekeuze? Hoe vind je de hbo-studie die echt bij jou past? Op de open dag van Windesheim helpen studenten de scholieren vanuit hun eigen ervaring. Zij vertellen over de inhoud van de studie, maar bijvoorbeeld ook over hoe zwaar de studie is, hoe het werkt op Windesheim en hoe het leven als student hen bevalt. Uiteraard zijn niet alleen de toekomstige studenten, maar ook hun ouders welkom.

Lees verder »

Aan de slag met streektaal op het vmbo

Aan de slag met streektaal op het vmbo

Zwolle – In samenwerking met het Friese Cedin heeft de IJsselacademie een aangepaste uitgave van de lesbrief ‘Jouw taal hoort bij jou’ uitgebracht, speciaal voor vmbo-leerlingen in regio’s waar thuis ook dialect gesproken wordt.

Nedersaksisch erkende regionale taal
10 oktober jongstleden ondertekenden de verschillende Nedersaksische overheden een convenant met het Rijk waarin het Nedersaksisch als taal erkend wordt. Veel jongeren hebben echter nog de (onjuiste) aanname dat hun lokale, Nedersaksische dialecten een vorm van ‘slecht’ Nederlands zijn, in plaats van dialecten van een andere taal: het Nedersaksisch. Met deze uitgave hoopt de IJsselacademie discussie over de rol die taal bij de eigen identiteit van jongeren speelt op gang te brengen. 

Lees verder »

Zwolse VO-Markt voor basisschoolleerlingen en ouders

Zwolle – Op woensdag 31 oktober, van 16.00 tot 20.00 uur, kunnen basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 en ouders/verzorgers kennismaken met alle Zwolse VO-scholen. De Zwolse VO-Markt vindt plaats in het gebouw van Landstede MBO aan het Dokterspad 2 in Zwolle. De markt is de aftrap van het voorlichtingsseizoen, waarbij leerlingen en ouders/verzorgers zich alvast kunnen oriënteren en kunnen bepalen aan welke voorlichtingsmomenten ze van november t/m februari willen deelnemen.

Voorafgaand aan deze markt ontvangen in oktober alle leerlingen van groep 8 de Zwolse Scholengids. Deze gids is samengesteld door de scholen die ook op de VO-Markt aanwezig zijn. In de gids is een voorlichtingskalender opgenomen; een handig overzicht van alle voorlichtingsmomenten die het komende schooljaar gaan plaatsvinden. Daarnaast wordt de KiesWijzer meegestuurd; een vragenlijst voor leerlingen om zich vast te gaan voorbereiden op het maken van een keuze voor een nieuwe school.

Lees verder »

Programmeren tijdens Codeweek 2018

Zwolle – Na het succes van vorig jaar zullen ook dit jaar meer dan 500 leerlingen uit groep 7 en 8 van elf Zwolse basisscholen kennismaken met programmeren. Dit gebeurt tijdens een groot event op 16 en 17 oktober op het evenementenplein van het Deltion College. Tijdens het programmeerevent voeren de leerlingen opdrachten uit met het programma ‘Scratch’. De deelnemende scholen van vorig jaar verdiepen zich nu in ‘het Geheim van Dieren’, de nieuwe deelnemende scholen gaan aan de slag met ‘het Geheim van Zwolle’.

Basisscholen moeten worden gestimuleerd om leerlingen, die over tien jaar de arbeidsmarkt zullen betreden, kennis en vaardigheden mee te geven die ze voorbereidt op de nieuwe digitale wereld. Het stimuleren van computational thinking is noodzakelijk en sluit aan bij de doelstellingen van het Nationaal Techniekpact 2020. Bij computational thinking, gaat het om het creatief nadenken over het inzetten van digitale tools om een probleem op te lossen.

Lees verder »