Geo, data & design nieuwe mbo-opleiding ZOne.college

Geo, data & design nieuwe mbo-opleiding ZOne.college

Zwolle – Met ingang van september 2021 biedt Zone.college (locatie Zwolle) exclusief voor Noord- en Oost-Nederland de nieuwe mbo-opleiding Geo, data & design aan. In deze 3-jarige opleiding leren studenten geo-informatie te verzamelen, verwerken en presenteren. Tijdens de online Open Dag van Zone.college op vrijdag 29 januari 2021 kunnen geïnteresseerden zich nader laten informeren.

Er is in de markt veel vraag naar specialisten op dit gebied, met name op mbo-niveau. De nieuwe opleiding wordt dan ook ontwikkeld in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en er is een ruim aanbod aan stageplaatsen. Studenten hebben een zeer goede kans om na het behalen van hun diploma snel werk te vinden.

Lees verder »

Nieuwe naam voor tweetalig onderwijs Van der Capellen sg.

Nieuwe naam voor tweetalig onderwijs Van der Capellen sg.

Zwolle – Het tweetalig onderwijs (TTO) van de Van der Capellen scholengemeenschap krijgt na 28 jaar een nieuwe naam: Capellen English Academy (CEA). TTO-coördinator Pier Visser is blij met deze stap: “Capellen English Academy past heel goed bij het hoogstaande onderwijs dat we aanbieden en het vormende effect dat dit heeft op onze leerlingen”.

In de onderbouw krijgen de CEA-leerlingen van de mavo, havo en vwo de helft of meer van de vakken in het Engels en extra lessen Engels. Hierdoor beheersen de leerlingen in korte tijd de Engelse taal op hoog niveau en behalen aan het eind van klas 3 al een Cambridge certificaat. In de bovenbouw bereiden de leerlingen zich voor op de examens in het Nederlands. Ze leren daarnaast veel op het gebied van academisch onderzoeks- en presentatievaardigheden.

Lees verder »

Cibap beste vakschool van Nederland

Cibap beste vakschool van Nederland

Zwolle – Cibap vakschool voor verbeelding is de beste vakschool van Nederland. Dit blijkt uit de Keuzegids mbo 2021 die donderdag verschijnt. Maar liefst 6 van de 8 opleidingen van het Cibap ontvangen het predicaat topopleiding. De Zwolse mbo die opleidt voor een baan in de Creatieve industrie staat al jaren in de top in zijn vakgebied.

Het Cibap scoort uitzonderlijk hoog als het gaat om de opleidingen Ruimtelijk Vormgever (niv. 4), Mediavormgever (niv. 4), International Creative Business Developer (niv. 4), Mediamaker (niv. 3), Filmmaker/AV (niv. 3) en Signmaker (niv. 3). De scores zijn bovengemiddeld als het gaat om onderwijs en begeleiding, omgeving, sfeer en veiligheid, doorstroom naar het tweede leerjaar en een laag percentage vroegtijdig schoolverlaten.

Lees verder »

Gratis groentezaad voor scholen en kinderopvang uit Zwolle

Gratis groentezaad voor scholen en kinderopvang uit Zwolle

Zwolle – Scholen en kinderopvangorganisaties uit Zwolle kunnen kosteloos groentezaden en een bijbehorend lespakket aanvragen bij Natuur en Milieu Overijssel. Hiermee kunnen de leerlingen dit voorjaar in de klas of op het plein hun eigen groente kweken.

Een broodje met aardbeienjam, spaghetti met tomatensaus of een lekkere salade met komkommer en radijsjes. Al dit lekkers smaakt nog beter als je de aardbeien, tomaten en radijsjes zelf gekweekt hebt. Scholen (basisscholen en voortgezet onderwijs) en kinderopvangorganisaties uit Zwolle kunnen nu heel gemakkelijk met de leerlingen aan de slag met een moestuin dankzij de gratis groentezaden van Natuur en Milieu Overijssel in samenwerking met Gemeenten voor Duurzame ontwikkeling (GDO) en het zaadveredelingsbedrijf Rijk Zwaan. Deelnemende scholen krijgen bij de zaden een instructieboekje en een lesbrief met leuke opdrachten. Zo kunnen leerlingen direct aan de slag in hun klas of op het schoolplein.

Lees verder »

SOOZ gaat eenzaamheid studenten bestrijden met Discord

SOOZ gaat eenzaamheid studenten bestrijden met Discord

Zwolle – Om eenzaamheid onder studenten te bestrijden, heeft het Studenten Overleg Orgaan Zwolle (SOOZ) samen met alle aangesloten studenten- en studieverenigingen het initiatief genomen om een Discord-server op te richten. Dit is een online ontmoetingsplatform.

Het SOOZ merkt dat Zwolse studenten het heel erg missen dat ze geen nieuwe mensen kunnen ontmoeten. Dit gebeurde eerder veel op school of in bijvoorbeeld Het Vliegende Paard. Nu dit fysiek niet kan, wordt ontmoeten op een online-manier mogelijk gemaakt. Alle Zwolse studenten zijn welkom in deze Discord.

Lees verder »

Schoolkoor Meander Vocaal zingt op kerstavond

Schoolkoor Meander Vocaal zingt op kerstavond

Zwolle – Op kerstavond 24 december zullen de negentig scholieren van het schoolkoor Meander Vocaal een kerstnummer zingen namens het Meander College.

Uiteraard zal dit niet een gewoon concert zijn, alhoewel de koorleden zich wel hebben voorbereid op het traditionele Meander Kerstconcert in de Plantagekerk. Het schoolkoor ligt door de maatregelen al zo’n twee maanden stil en ook de traditionele kerstconcerten zijn dit jaar geannuleerd.

Lees verder »

Deltion College, ROC van Twente, en provincie Overijssel ondertekenen unieke samenwerkingsovereenkomst Jongeren en Burgerschap in Overijssel

Deltion College, ROC van Twente, en provincie Overijssel ondertekenen unieke samenwerkingsovereenkomst Jongeren en Burgerschap in Overijssel

Zwolle – Deltion College, ROC van Twente, en de provincie Overijssel slaan de handen ineen om de maatschappelijk betrokkenheid en participatie van jongeren in Overijssel te vergroten.

De twee mbo-instellingen hebben samen met de provincie het plan van aanpak “Programma Jongeren en Burgerschap in Overijssel’ ontwikkeld om studenten intensiever te betrekken bij de democratie en politiek. Op vrijdag 18 december plaatsten Trudy Vos, lid College van Bestuur ROC van Twente, Thea Koster, lid College van Bestuur Deltion College en Andries Heidema, commissaris van de Koning in Overijssel hun handtekening onder het plan van aanpak.

Lees verder »

Bindend studieadvies Windesheim komt te vervallen

Bindend studieadvies Windesheim komt te vervallen

Zwolle – Het Studenten Overleg Orgaan Zwolle is blij met de doorstroom pilot van Windesheim. In
plaats van studenten die moeite met de opleiding ondervinden weg te sturen besluit de hogeschool
om maatwerk toe te passen.

Hogeschool Windesheim is het eens met de landelijke oproep tot het schrappen van het Bindend
Studie Advies (BSA). Hogeschool Windesheim is hierom begonnen met een doorstroom pilot. Dit
houdt in dat er een maatwerkpakket mogelijk is bij het niet behalen van de norm (minimaal 54 van de 60 studiepunten in het eerste jaar). Op dit moment is het nog zo dat studenten bij het niet behalen van de norm de opleiding definitief moeten verlaten. Dit leidt er vaak toe dat een student dezelfde opleiding nogmaals start aan een andere hogeschool. Dit systeem zorgt echter enkel voor meer vertraging en dus meer studieschulden voor studenten.

Lees verder »

Kinderen van basisschool Windesheim terug in de tijd

Kinderen van basisschool Windesheim terug in de tijd

Zwolle – Leerlingen van de O.B.S. Florens Radewijns in Windesheim werden de afgelopen weken verrast met mooie verhalen over personen van vroeger uit hun eigen omgeving.

De verhalen maken deel uit van het JEELO Project, waarbij leerlingen via projecten met verschillende vakken in aanraking komen. Voor de verhalen over bekende mensen uit de eigen omgeving had schoolleider Chiel de Lobie, Mink de Vries uitgenodigd. Hij is iemand die veel kan vertellen over die beweging van de Moderne Devotie, waar Windesheim zo’n grote rol in heeft gespeeld.

Lees verder »

Cibap heeft vitaliteitsprogramma voor studenten en medewerkers

Cibap heeft vitaliteitsprogramma voor studenten en medewerkers

Zwolle – Wat hebben studenten en medewerkers nodig om met energie en motivatie de Covid-19-omstandigheden het hoofd te bieden?

Om aan deze vraag tegemoet te komen heeft Cibap vakschool voor vormgeving een vitaliteitsprogramma uitgerold voor studenten en medewerkers onder de titel Play safe. Het is in deze tijd van groot belang oog te hebben voor vitaliteit en veerkracht. Juist in deze periode is het belangrijk om te blijven spelen, aldus Cibap.

Lees verder »

Duurzame nieuwbouw Capellen Campus Zwolle

Duurzame nieuwbouw Capellen Campus Zwolle

Zwolle – Capellen Campus in Holtenbroek, bestaande uit de Van der Capellen Scholengemeenschap en onderwijsroutes mens& en 10-14, krijgt een inspirerend en energieneutraal nieuw gebouw.

BDG Architecten is geselecteerd voor het ontwerp dat zowel in uitstraling als in ruimtes beweging ademt, passend bij de Campus-visie: ‘Kies het onderwijs dat bij je past!’. De nieuwbouw komt op het sportveld aan de Middelweg, naast het inmiddels verouderde huidige schoolgebouw.

Lees verder »

Leerlingen basisschool De Zuidster hebben nieuw speeltoestel

Leerlingen basisschool De Zuidster hebben nieuw speeltoestel

Zwolle – Op het schoolplein van basisschool De Zuidster in Zwolle-Zuid stond altijd een mooi groot speeltoestel. Maar vanwege veroudering en slijtage van dit toestel moest het afgebroken worden.

Het schoolplein van De Zuidster wordt dit en volgend jaar heringericht. Het moet een prachtig, groen schoolplein worden, waar zowel de Zuidsterkinderen als kinderen uit de buurt veel plezier van hebben. De Zuidster vindt dat op het schoolplein de ontwikkeling, het welzijn en de natuurhouding van het kind moeten worden gestimuleerd.

Lees verder »