Deltion werkt samen met Rhythm & Music

Iedere student de kans geven om het eigen muzikale talent te ontplooien. Met dit doel heeft het team Kunst & Cultuur van het Deltion College contact gezocht met pop- en muziekschool Rhythm & Music in Zwolle. Vanaf dit schooljaar werken de twee partijen samen om de studenten van de opleiding Artiest onderwijs op maat te bieden.

De muziekdocenten van Rhythm & Music zijn gespecialiseerd in gitaar, basgitaar en drums. Iedere student kiest een instrument waarin hij of zij zich wil ontwikkelen. Tijdens groeps- en individuele lessen worden de aankomende Artiesten uitgedaagd hun eigen grenzen op te zoeken en te verleggen. De studenten met een voorkeur voor zang of toetsen, krijgen les van de leraren van Deltion. Kortom, professionele begeleiding op maat. Hierdoor sluit het niveau beter aan op het vervolgonderwijs, bijvoorbeeld het conservatorium. Rhythm & Music verzorgt het hele jaar lessen. In de eerste les wordt het begin- en eindniveau vastgesteld. Hierdoor heeft de student een doel om naar toe te werken. De muzieklessen worden onder schooltijd verzorgd op de locaties van Rhythm & Music.

Nieuw restaurant voor studenten GH

Studenten en medewerkers van de Gereformeerde Hogeschool moeten opgevoed worden in het verantwoord eten. Dat vindt Gert Zomer, kersverse cateringmanager bij de Zwolse hogeschool. Met een nieuw restaurant, een uitgebreid assortiment kwaliteitsproducten  en de persoonlijke benadering van de cateringmedewerkers wil Zomer een huiselijk plekje in de GH veroveren. “Een plek waar je graag zit, waar het gezellig is en waar je  met plezier nog eens terugkomt.”

Er is in de zomervakantie veel werk verzet om het restaurant voor de opening van het nieuwe studiejaar klaar te krijgen. Een complete metamorfose is het resultaat. “We willen kwaliteit bieden voor een zachte prijs. Uitgangspunt was dat studenten en collega’s meer moeten kunnen kiezen. Ik wil stimuleren dat ‘mijn gasten’ meer verspreid over de dag en met mate gaan eten”, aldus Zomer. De cateringmanager is zeer tevreden met het uiteindelijke resultaat. “Kenmerkend is de ‘la Place’-opstelling, waardoor mijn gasten zelf hun menu mogen samenstellen en aan het eind afrekenen met hun GH-pas.”

Lees verder »

Deltionstudenten bouwen dam in Kenia

“We gaan naar Kenia om echt iets te kunnen doen voor een ander. Het is een heel avontuur en een uitdaging.” Drie studenten Infratechniek van het Deltion College gaan een zanddam bouwen in Afrika. In ruim drie maanden tijd gaan ze samen met andere MBO-, HBO- en Universiteitsstudenten aan de slag om de plaatselijke bevolking van Mwanianga te helpen aan schoon drinkwater, dat door de zanddam mogelijk wordt gemaakt. Op 30 augustus zijn ze door vrienden en familie uitgezwaaid op Schiphol.

Van links naar rechts:Luuk Steenge, Bart Pruis, Gesinus Ottens, een student van Den Bosch en Jacomien Kooiker van Ex-change.

Gesinus Ottens uit Koekange, Luuk Steenge uit Wapenveld en Bart Pruis uit Elburg zetten zich voor 100% in om de klus te klaren. Via Ex-Change, een Nederlandse organisatie voor ontwikkelingssamenwerking in Afrika, zijn de studenten op het spoor gezet om te helpen met dit project. Deze organisatie is een onderdeel van Edukans en heeft als doel om Nederlandse studenten uit te zenden die, als onderdeel van hun opleiding, willen helpen met het opzetten van ontwikkelingsprojecten. Bijvoorbeeld de bouw van scholen, het opzetten van een goede gezondheidszorg, het begeleiden van landbouwprojecten, etc. Gesinus, Luuk en Bart gaan er heen om een soort stuwdam te bouwen. Ter voorbereiding hebben de drie jongens voorlichting gehad over de cultuur in Kenia; wat moeten ze wel en vooral niet doen wanneer ze daar zijn. Ook hebben ze trainingen gevolgd over de bouw van zo’n soort stuwdam. “We weten echt niet wat we moeten verwachten wanneer we daar aankomen,” vertelt Gesinus ontspannen. “We slapen in een hut, we hebben geen stroom en één keer in de twee weken mogen we naar een groter dorp om bijvoorbeeld te mailen en te bellen. We zien wel wat er verder op ons afkomt.”

  

Lees verder »

Carolus Clusius College verbiedt mobieltje in school

Het Carolus Clusius College in Zwolle verbiedt leerlingen om in school een gsm bij zich te hebben. Dit om ongewenste beelden van de school op internet te voorkomen.

De school had al eerder een verbod op het gebruik van de gsm afgekondigd. Nu wordt het in bezit hebben van een gsm binnen de school bestraft. In de school is een kluis waarin de mobieltjes veilig kunnen worden opgeborgen. In het verleden zijn er heimelijk opgenomen beelden van de school te zien geweest op internet. De schoolleiding noemt dat een inbreuk op de privacy.

Bron: RTV Oost

“In Holland staat een (studenten)huis”.

Het leven van een student speelt zich maar voor een beperkt gedeelte af op Windesheim. Maar waar en hoe leeft een student buiten Windesheim?
Om die vraag te beantwoorden heeft het mediacentrum studenten gevraagd foto’s te sturen van hun studentenhuis.
Het resultaat is een serie foto’s van de wijze waarop zij hun kamer hebben ingericht, hoe hun keuken eruit ziet, wat er op hun bureau staat en zelfs hoe hun slaapkamer er ’s morgens uitziet.

Deze expositie laat zien welke sfeer er heerst in studentenkamers en wat de smaak is qua inrichting, kleur, meubels, etc van studenten.
Om een vollediger beeld te krijgen is daarbij een totale studentenkamer nagebouwd in het Mediacentrum. De tentoonstelling is te bezichtigen van 3 september tot 22 oktober, tijdens de openingsuren van het mediacentrum.

Onderwijs weer van start in Zwolle

Nadat vorige week al de boeken waren gehaald, schoven de leerlingen van de verschillende middelbare- en hoge scholen in Zwolle dinsdag weer aan bij de schoolbanken.

Afwijkend van de vorige jaren is de uitgifte van de boeken aan het eind van de vakantie, wat te maken heeft met het feit, dat de scholen door het Ministerie van Onderwijs en de Onderwijsinspectie worden verplicht zo weinig mogelijk onderwijstijd verloren te laten gaan. Maandag was de landelijke startdag voor alle docenten en vanaf vandaag begonnen de lessen weer.

Windesheim opent hogeschooljaar 2007-2008

Windesheim opent op 5 september het hogeschooljaar 2007–2008. De opening, met het thema ’20 jaar Windesheim – Onderwijs dat aansluit bij de nieuwe tijd’, vormt tegelijk de afsluiting van het vierde lustrum van Windesheim in het voorbije collegejaar. 

Onderwerp van de openingsbijeenkomst is de vraag wat er nodig is om een waardevolle bijdrage te leveren aan de kennisbehoefte van mensen en organisaties. Drie succesvolle oud-studenten, onder wie bedenker Henri Hoetink van de website kieskeurig.nl, schijnen hun licht op de aansluiting van ‘de opleiding toen’ op ‘het werkveld nu’. Aansluitend spreekt Inez Groen over ‘De Einsteingeneratie en het hoger onderwijs. Groen is consultant bij adviesbureau Keesie en medeauteur van ‘Generatie Einstein, slimmer, sneller, socialer’. In het kader van de afsluiting van het lustrumjaar ontvangen alle gasten een exemplaar van de lustrumuitgave ‘Onrust in de wijngaard, de wording van Windesheim’. In dit boek wordt het 20-jarig bestaan van Windesheim in Zwolle belicht.

Lees verder »

Plan voor Primary School in Zwolle

Als alles volgens plan verloopt, opent International School Eerde al na de kerstvakantie een Primary School in Zwolle. Leerlingen van International School Eerde krijgen volop de gelegenheid zich op alle gebieden te ontwikkelen. Een deel van het onderwijspakket is verplicht, het andere deel kan naar eigen behoefte en inzicht worden bepaald.

Kernbegrippen van het totaalpakket dat Eerde biedt: kleine klassen van nog geen tien leerlingen, discipline, structuur, vijf dagen per week les van 8.30 tot 15.00 uur, overal toezicht, veel sport en indien gewenst buitenschoolse opvang. Het onderwijs is, ook voor de jongste kinderen, overwegend in het Engels. Want hoe jonger kinderen een andere taal leren, hoe sneller ze het oppakken. Het internationale baccalaureaat van International School Eerde bereidt de leerlingen voor op een studie aan elke universiteit ter wereld.

Lees verder »

Windesheimstudenten bieden hulp in Argentinië

Afgelopen week vertrokken twee studenten van de School of Human Movement & Sports (voorheen Calo) van Windesheim naar Argentinië om zich in te zetten voor het project ‘Movemiento como Terapia’. Dit project richt zich op de positieverbetering van mensen met een beperking in Argentinië. Uniek aan het project is dat studenten en docenten van de opleidingen Bewegingsagogie en Psychomotorische Therapie, Sport en Bewegen en de Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding van Windesheim en lokale partners hun krachten en specifieke kennis bundelen om het project een succes te laten worden.

De studenten verblijven vier maanden in de Argentijnse provincie Juyuy. Samen met lokale instellingen zetten ze een sport- en beweegprogramma op voor mensen met een beperking om het welzijn, de gezondheid en de ontwikkeling van mensen met een beperking te verbeteren. De twee studenten zijn dagelijks te volgen op hun weblog op www.respo.org. Hierin beschrijven zij hun ervaringen en de ontwikkelingen van het project. Dit alles voorzien van foto’s en filmmateriaal. In Juyuy organiseert het tweetal verschillende activiteiten op het gebied van sport en bewegen om mensen met een beperking beter te integreren in alle lagen van de samenleving. Daarnaast werken ze aan de hand van trainingsseminars, workshops en uitwisselingsprogramma’s met de plaatselijke universiteit aan een toename van kennis op dit gebied. Dit alles in samenwerking met beleidsmakers, dienstverleners, sportorganisaties en zorginstellingen. Het project is een initiatief van Respo International. Respo International neemt projectinitiatieven op het gebied van sport en bewegen voor mensen met een beperking in minder ontwikkelde landen. Windesheim is een van de initiatiefnemers in Respo International.

Strijd voor studentenkamer vindt plaats in het water

De algemene introductieweek voor Zwolse studenten, de GRASweek, geeft dit jaar een gratis studentenkamer weg. Gedurende een volledig collegejaar hoeft een gelukkige student geen huur of servicekosten te betalen. Voor het winnen van de studentenkamer strijden de kandidaten tegen elkaar. Na een eerste schifting zullen de finalisten hun strijd beslissen in de stadsgracht. Kandidaten voor de kamer zullen samen met de overige GRASsprieten eerst hun kennis moeten aanspreken tijdens een groots opgezet ‘Ren je Rot’ spel. Het Kerkbrugje is hierbij de barrière tussen de mogelijke goede antwoorden. De kandidaten die het langst overblijven strijden vervolgens in de stadgracht voor de studentenkamer.

De strijd vindt plaats op 22 augustus, de tweede dag van de GRASweek, tussen 15.00 en 17.00 uur. Locatie is het Ter Pelkwijk Park. Het prestigieuze Windesheim Honours College stelt de studentenkamer beschikbaar. De kamer ligt in het voormalige gebouw van de Nieuwe Haven aan de Harm Smeengekade. Hier komen straks de studenten van het Honours College te wonen. Deelnemers aan de GRASweek kunnen zich kandidaat stellen voor de kamer via ikwildiekamer@grasweek.nl

Open huis buitenschoolse opvang:aanmeldingen stromen binnen

– ‘Een toptijd na school’. Dat is de slogan van de sportieve bso Toptijd! die Landstede enkele maanden geleden samen met  sv HTC is gestart op sportpark De Pelikaan. Afgelopen vrijdag was er open huis en de eerste aanmeldingen stromen binnen. Landstede heeft ruim op tijd geanticipeerd op de nieuwe Wet Buitenschoolse Opvang, waarbij basisscholen met ingang van deze week verplicht zijn om tussen 7.30 en 18.30 uur buitenschoolse opvang te bieden. Met de sportieve bso – de eerste in de regio die gebruik maakt van de accommodatie van een sportvereniging – springt Landstede in op de groeiende vraag naar dagarrangementen, meer beweging voor kinderen en op de nieuwe wet.    

Toptijd! is bedoeld voor kinderen van 4 tot 14 jaar en werkt met 3 leeftijdsgroepen. Kinderen maken kennis met verschillende sporten, ze kunnen de opvang combineren met sporttraining, er is huiswerkbegeleiding en er is vervoer geregeld vanaf onder andere de Geert Grote School (Wipstrik) en De Wilgenburg (Aa-Landen).  Toptijd! werkt samen met de verenigingen op het sportpark en kan bijvoorbeeld hockey, korfbal, tennis, paardrijden en voetbal aanbieden. Naast het sporten is er ook tijd voor knutselen, buiten spelen, huiswerk maken of gewoon even niets doen.

 

Lees verder »

Voorlichtingsbijeenkomsten over nieuwe HOVO-aanbod

De nieuwe cursusgids 2007- 2008 van HOVO Windesheim, het Hoger Onderwijs Voor Ouderen, is uit. Voor geïnteresseerden organiseert Windesheim drie voorlichtingsbijeenkomsten: op 1 september in Hardenberg, 4 september in Utrecht en 6 september in Zwolle.

De HOVO-cursussen starten per oktober 2007. Naast Windesheim in Zwolle, zijn er ook lesmogelijkheden in Kampen, Utrecht en nieuw dit jaar: Hardenberg. Alle cursussen zijn overdag, één dagdeel per week. Een cursus duurt vijf tot tien weken. Voor deelname is geen specifieke vooropleiding vereist, interesse in het betreffende onderwerp is voldoende.

Lees verder »