Basisschool Het Turfschip gaat sluiten

Dinsdag 8 mei jongstleden heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle besloten om de gemeenteraad voor te stellen Het Turfschip te sluiten aan het einde van het schooljaar van 2007/2008. De beslissing tot definitieve sluiting van de school zal naar verwachting op 29 mei 2007 in de gemeenteraad besproken worden. De commissie Welzijn behandelt het raadsvoorstel, voorafgaand aan de gemeenteraad, op maandag 21 mei aanstaande. Deze vergadering biedt ouders de mogelijkheid om in te spreken.

He taantal leerlingen op Het Turfschip telde de afgelopen twee schooljaren minder dan de 145 leerlingen. Dit aantal is nodig om de zogeheten Zwolse instandhoudingnorm te halen. De verwachting is dat de school ook het aankomend schooljaar (2007/2008) niet 145 leerlingen heeft. Het in standhouden van een kleine school kent grote nadelen: veel combinatieklassen, onvoldoende tijd voor ondersteuning aan leerlingen en medewerkers, slechts ruimte voor twee dagen schoolleiding per week en het niet kunnen bieden van geschikte naschoolse opvang. Het Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ), het bestuur van Het Turfschip, heeft daarom het besluit genomen om de school per 1 augustus 2008 te sluiten.

Lees verder »

Lesmarathon Meander College van start gegaan

Vanaf donderdagmiddag 16.00 uur tot en met vrijdagmiddag organiseert de leerlingenraad van het Meander College een lesmarathon. Hiermee wil de raad op ludieke wijze protesteren tegen de aangepaste (verzwaarde) lesroosters voor leerlingen en docenten. Tevens wil de leerlingenraad hiermee aantonen dat verhoging van de kwantiteit leidt tot een verlies aan kwaliteit van de lessen. De aftrap van de lesmarathon werd feestelijk ingezet door de Meander Bigband.


In de avonduren wordt les gegeven…

In verschillende lokalen van het college werden daarna veldbedden in elkaar gezet door de scholieren. De slaapplaatsen zijn met name bedoeld voor de ‘bruggers’ van het college. De verwachting is, dat zij niet de hele nacht wakker kunnen blijven. De bedden werden ter beschikking gesteld door de Landmacht. Als tegenprestatie gaf de Landmacht enige voorlichtingslessen aan verschillende klassen. Tijdens een extra kookles werden voor de avond en de nacht hapjes en salades gemaakt voor de 200 leerlingen die aan de actie meedoen. De leerlingen hadden veel plezier in de activiteiten. Later op de donderdagavond zal een film vertoond worden aan alle deelnemende klassen.

Lees verder »

Leerkrachten krijgen les op Verhalenboot

Op de openbare basisschool De Krullevaar in de wijk Stadshagen in Zwolle krijgen verhalen en het ambacht vertellen de volle aandacht. En dan in een modern jasje : opgeleidde vertelleerkrachten, vertel- en schrijfworkshops, vertelstages, verteltrainingen door professionele vertellers, een kinderpersbureau, veel aandacht voor boeken Het kinderfestival (1 juni a.s.) en natuurlijk héél veel vertelvoorstellingen.

Op De Krullevaar is hiervoor de Stichting “Een school vol van verhalen” actief, een stichting die in nauwe samenwerking met de Zwolse Verhalenboot en het landelijke magazine Vertel eens vormt geeft aan het project “Een school vol van verhalen”, zowel in Zwolle als op landelijk niveau. Woensdag 16 mei a.s. start in het Zwolse Verteltheater De Verhalenboot een speciaal voor Een school vol van verhalen opgezet verteltrainingstraject voor twintig leerkrachten van O.B.S. De Krullevaar. Deze woensdagmiddag in mei is één van de middagen die tezamen een trainingstraject vormen dat in februari 2008 zal uitmonden in voorstellingen door de leerkrachten aan hun eigen groepen gegeven. En voor de kinderen heel bijzonder :  dat zal ook op De Verhalenboot gaan gebeuren! De trainingsmiddag van 16 mei wordt gegeven door professioneel vertelster Anne van Delft.

Lees verder »

Leerlingen van Basisschool de Kubus verhuizen

Na weken van rommelen en inpakken was het dan eindelijk zover. Leerlingen van Basisschool de Kubus in Wijthmen hebben donderdagmorgen op symbolische wijze hun school oververhuist naar het nieuwe Kulturhus.

De oude school was te klein geworden, en omdat verbouwen geen optie was, is er een nieuwe school gebouwd op de plek waar ook het wijkcentrum is. Nu is alles ondergebracht in één gebouw. Ook hoeven de leerlingen niet meer een eind te fietsen voor hun gymlessen, want er is ook een nieuwe sportzaal gekomen waar niet alleen de leerlingen gebruik van kunnen maken maar ook de sportverenigingen uit Wijthmen. Op 16 Juni wordt het gehele gebouw officieel geopend door Erica Terpstra.

Foto’s : Hanneke Hamer

Studenten Oikos Nomos het sterkst in de media

In een afgeladen café The Living Room won Oikos Nomos afgelopen dinsdag voor de derde maal het SOOZ Persbal. De vereniging zag kans niet alleen de jury te overtuigen zich het afgelopen jaar het sterkst in media te hebben getoond, maar ook het publiek op haar hand te krijgen. Daarmee sleepte de vereniging zowel de hoofdprijs als de publieksprijs in de wacht.

Onderwijswethouder Martin Knol, voorzitter van de jury, roemde de bijzondere presentatie van Oikos Nomos. De jury werd uitgenodigd aan een gedekte tafel plaats te nemen waarna de perssuccessen van Oikos Nomos in de vorm van een smakelijk viergangenmenu voorbij kwamen. De tweede prijs werd gewonnen door stichting Kleinzalig, organisator van het Kleinzalig Studentencabaret Festival, en op de derde plaats eindigde Navigators Studentenvereniging Zwolle.


Foto’s : Lianne Jutten (SOOZ)

Lees verder »

Lesmarathon als protest tegen de lesurenstrijd

Donderdag 10 en vrijdag 11 mei a.s. organiseert de leerlingenraad van het Meander College een lesmarathon. Hiermee wil de raad op ludieke wijze protesteren tegen de aangepaste (verzwaarde) lesroosters voor leerlingen en docenten. Tevens wil de leerlingenraad hiermee aantonen dat verhoging van de kwantiteit leidt tot een verlies aan kwaliteit van de lessen. De aftrap van de lesmarathon is om 16.00 uur, en zal feestelijk worden ingezet door de Meander Bigband.

Het is allemaal begonnen met het feit dat de onderbouw plotseling 8e lesuren op het rooster kreeg. Het was op school een ongeschreven regel dat in ieder geval de eerste en de tweede klas maximaal 7 lesuur per dag hadden, wat halverwege het jaar veranderde. De leerlingenraad moest hier wel op reageren; daar zijn ze tenslotte voor. Eerst is er een brief geschreven naar rector Lucas dat als dit niet zou veranderen, er acties zouden komen. Uiteraard deed de school daar niets aan; zij kunnen ook niets veranderen aan deze lestijdproblematiek. Er moest dus actie worden ondernomen. Al gauw onstond het idee voor een lesmarathon. Het idee hierachter is dat wanneer de kwantiteit van de lessen zoveel toeneemt, de kwaliteit achteruit gaat (aan het einde van de marathon is iedereen nauwelijks nog in staat om informatie op te nemen).

Lees verder »

Leerlingen vmbo runnen tuincentrum

Derdejaars leerlingen van het vmbo van De Groene Welle uit Zwolle organiseren donderdag 10 mei van 15.00 – 21.00 uur en vrijdag 11 mei 12.00 – 16.00 uur een uniek tuincentrum. Ouders van leerlingen, medeleerlingen, docenten, vrienden en kennissen kunnen in de kassen verschillende artikelen kopen, zoals planten, jonge dieren, bloemstukken en nestkastjes. Ook kan er in het tuincentrum ‘de Kogge’ een lekker kopje koffie of thee worden genuttigd. De opbrengst van de verkoop gaat naar een project in Afrika, dat zich richt op het bouwen van een school.

Het tuincentrum is gevestigd in de kassen van het schoolgebouw aan de Koggelaan in Zwolle. Middels een uitgestippelde route worden bezoekers langs verschillende onderdelen geleid. Bezoekers kunnen planten voor de tuin (één- en meerjarige), binnenplanten, bloemstukken en boeketten kopen . Ook bieden de leerlingen een oppotservice, waar gekochte planten en bloemen mooi worden opgemaakt. Uiteraard is er ook een dierenafdeling, waar klanten terecht kunnen voor de aanschaf van diervoer, de verkoop van ‘kleine dieren’, zoals konijnen, hamsters, cavia’s en vissen, en een goed advies.

Scholieren krijgen les in de natuur

Op 9 mei gaan de veldlessen voor basisscholieren in Vechterweerd onder de vlag van IVN Zwolle e.o officieel van start. Wethouder Pot van gemeente Zwolle en wethouder De Vries van gemeente Dalfsen zullen die ochtend het startsein geven tijdens de eerste les van het seizoen voor groep 7 van basisschool de Wilgenburg uit Zwolle. De wethouders gaan samen met de scholieren onderzoeken wat er nodig is om van Vechtwater drinkwater te maken. Speciaal voor deze opdracht heeft Vitens een waterpomp geplaatst die dan in gebruik zal worden genomen. 

IVN ontvangt dit jaar 21 basisschoolgroepen van 16 scholen uit Dalfsen en Zwolle om deel te nemen aan de veldlessen. Het gaat om zo’n 600 leerlingen met hun leerkrachten en andere begeleiders. Het IVN wil graag mensen betrekken bij de natuur in hun eigen leefomgeving. Ook voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk om in de natuur te komen. Het doel van de veldlessen is dan ook om schoolkinderen met deskundige begeleiding de natuur in hun omgeving te laten ontdekken. Zo krijgen de kinderen, ongeacht achtergrond of woonsituatie, de kans om op een aansprekende manier met natuur kennis te maken. 

Lees verder »

SOOZ lid van landelijke studentenbond

Afgelopen zaterdag is het Studenten Overleg Orgaan Zwolle (SOOZ) tijdens de algemene ledenvergadering van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) toegetreden als lid. Hiermee is de Zwolse student rechtstreeks vertegenwoordigd op landelijk niveau.

Het Zwolse studentenoverleg is volgens goed gebruik eerst een halfjaar aspirant lid. Over zes maanden verwacht SOOZ de status van volwaardig lid te krijgen. ‘Dit lidmaatschap opent nieuwe deuren voor ons. Wij krijgen toegang tot een grote bron van informatie en kennis. Ook krijgt SOOZ nu erkenning voor het vele werk dat zij de afgelopen drie jaren verzet heeft. Voor onze jonge organisatie is dit een grote stap.’, aldus Jalmar Pfeifer, voorzitter van SOOZ. Irene van den Broek, voorzitter van de LSVb, toont zich verheugd met de toetreding van SOOZ tot haar organisatie: ‘Ik ben erg blij dat nu ook de Zwolse sHet Studenten Overleg Orgaan Zwolle is de belangenbehartiger van de Zwolse student. Zij fungeert binnen Zwolle als centrale gesprekspartner om haar leden en de Zwolse student te vertegenwoordigen.tudenten op nationaal niveau vertegenwoordigd worden!’

Lees verder »

‘Het Atelier’ start met nieuwe naschoolse activiteiten

In de maanden mei, juni en juli vinden er op ‘Het Atelier’ weer naschoolse activiteiten plaats. In diverse clubjes kunnen kinderen uit de buurt sportief of creatief aan de slag. Voor de kinderen uit groep 1 en 2 wordt er de kleuterclub georganiseerd. In de speelzaal doen de kinderen allemaal sportieve activiteiten die gericht zijn op de motoriek.

Om even lekker te ontspannen kunnen kinderen van alle leeftijden meedoen met kinderyoga. Door middel van spelletjes, ontspanningsoefeningen en muziek komen kinderen helemaal tot rust. De echte voetballiefhebbers van groep 5 t/m 8 kunnen op donderdagmiddag komen trainen. Ten slotte kunnen alle creatieve kinderen komen knutselen en knoeien bij de knutselclub. De activiteiten starten op 9 mei 2007 en vinden plaats op het terrein van de brede school, Assendorperdijk 51. Wil je meer informatie of wil je je op geven? Dan kun je contact opnemen via (038) 421 84 20 of directie@kbshetatelier. Je kunt natuurlijk ook gewoon even binnenlopen!

SOOZ organiseert 3e editie Persbal

Studenten Overleg Orgaan Zwolle (SOOZ) organiseert dinsdag 8 mei het jaarlijkse SOOZ Persbal. Vanaf 19.30 is publiek welkom in de bovenzaal van café The Living Room, Gasthuisplein 23. Doel van het persbal is de Zwolse studentenverenigingen aan te moedigen media-aandacht te scoren met hun verenigingsactiviteiten. Om op die manier Zwolle als studentenstad op de kaart te zetten

Op het Persbal presenteren de Zwolse studentenverenigingen hun mediasuccessen voor een brede jury. SOOZ heeft wederom aansprekende juryleden weten aan te trekken. Martin Knol, wethouder onderwijs zit de jury voor. Verder hebben Erica van Dijk, directeur studentenzaken van Windesheim, Irene van den Broek, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), Tjitske Siderius, raadslid namens SP en Yang Yang Chiu, redactielid studentenzaken van de Stentor zitting in de jury. Voor de verenigingen zijn geldprijzen van 350, 250 en 150 euro te winnen. Komend Persbal is de derde editie van dit evenement. De afgelopen jaren sleepte studentenvereniging Oikos Nomos de hoofdprijs binnen. Oikos Nomos heeft al aangegeven de derde editie ook te willen winnen. Er zijn echter serieuze kapers op de kust. Spanning alom.

1000 Studenten tonen hun maatschappelijke gezicht

Begin 2006 is op Windesheim door toedoen van vier Windesheim-studenten Stichting Save in het leven geroepen om aan te tonen dat Windesheim-studenten maatschappelijk betrokken zijn.

Save vraagt van studenten om twee euro per maand te machtigen zolang ze op Windesheim studeren. Met dat geld worden drie projecten in respectievelijk, Kenia, Oeganda en Malawi ondersteund. Donderdag 26 april jongsleden is door Stichting Save op hogeschool Windesheim de 1000-grens aan donateurs gepasseerd. Michel Wielink (21 jaar), eerstejaars Bachelor of Social Works (mwd) was de gelukkige duizendste donateur. Hij ontving uit de handen van initiatiefnemer Jaap Vogelaar een boekenbon ter waarde van 25 euro.