‘Een school vol van verhalen’ wordt landelijk

De Zwolse Stichting Een school vol van verhalen heeft een donatie ontvangen van Stichting DELA Fonds ten bedrage van 11.100 Euro. Een bedrag waarmee de Stichting Een school vol van verhalen het komende jaar volop verder kan met het onder de aandacht brengen van verhalen bij kinderen, ouders en onderwijsgevenden. De toegekende donatie geeft de stichting ook mogelijkheden om landelijk haar activiteiten te ontplooien. Daarbij zal Zwolle als voorbeeld dienen hoe onderwijs en verteltheater succesvol kunnen samenwerken.

De Stichting Een school vol van verhalen heeft als doel verhalen in het onderwijs een belangrijke plek te geven. De stichting wil Nederlandse scholen ‘omtoveren’ tot ware vertelparadijzen; scholen waar het verhaal een bron is van inspiratie, fantasie, plezier, interesse, inzicht, talenten, ontwikkeling en betrokkenheid. De Zwolse Stichting werkt hiervoor nauw samen met het Zwolse verteltheater De Verhalenboot, het landelijke magazine Vertel eens en de Zwolse Openbare Basisschool De Krullevaar (sinds 1 juni 2007 de eerste ‘School vol van verhalen’ in Nederland).

Lees verder »

Net geen diploma maar wel naar het hbo

Voor leerlingen die net niet geslaagd zijn voor hun examen, maar geen tijd willen verliezen biedt Windesheim twee trajecten aan, waarbij ze alvast kunnen beginnen met een hbo-studie: Alvast studeren en Flexibele toelating. Deelnemers van ‘Alvast Studeren’ kunnen binnen een jaar hun havo- of vwo-diploma halen én gelijktijdig studeren op Windesheim. Op deze manier benutten zij dit ‘overgangsjaar’ zo optimaal mogelijk. De afronding van havo of vwo vindt zoveel mogelijk in de avonduren plaats op de afdeling VAVO (Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs) van ROC Deltion in Zwolle, van ROC Landstede in Harderwijk of van een ander ROC in de buurt. De hbo-studie volgen zij overdag op Windesheim.

Deelnemers van het instroomproject Flexibele Toelating doen eerst een toelatingsonderzoek. Het toelatingsonderzoek bestaat uit vier stappen. Eerst een capaciteitentest en een domeintoets. Daarna stellen de deelnemers een portfolio samen. Op basis van dit portfolio voeren zij een gesprek met docenten van Windesheim. Flexibel staat dus niet voor ‘gemakkelijk’, het is een vrij pittig traject. Slagen zij voor het toelatingstraject, dan kunnen zij in september 2007 starten met een hbo-opleiding bij de School of Social Work of de School of Engineering & Design van Windesheim. In tegenstelling tot het project ‘Alvast studeren’ behalen ze met het project ‘Flexibele toelating’ geen havo of vwo diploma. Toegang tot het hbo krijgen ze via de toelatingstoets.

Studenten maken projectplan voor gehandicapten

Zelf vormgeven aan een nieuwe woonlocatie voor mensen met een licht verstandelijke of meervoudige beperking in Kampen. Zes Zwolse studenten hebben een projectplan geschreven voor de locatie Fonteinkruid, die in september 2008 de deuren opent. De Fonteinkruid is een samenwerkingsinitiatief van de J.P. van den Bent stichting en de sociaal-agogische opleidingen van ROC Deltion College en Christelijke Hogeschool Windesheim. Bijzonder aan het project is de gelegenheid die de studenten krijgen om vanaf het begin en met veel zelfstandigheid vorm te geven aan de opzet en de dienstverlening van dit nieuwe leerbedrijf.

Het initiatief voor de samenwerking is een jaar geleden ontstaan toen Deltion College en Windesheim contact zochten met de J.P. van den Bent stichting, om samen invulling te geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheden. De organisaties hebben elkaar gevonden in de start van een leerbedrijf, waarin studenten mensen met een lichte verstandelijke of meervoudige beperking begeleiden bij het zo zelfstandig mogelijk wonen. De locatie Fonteinkruid zal langdurige huisvesting bieden aan veertien clienten. Er kunnen permanent 8 tot 15 studenten leren en werken.

Lees verder »

Lerarenproject moet scholieren beter laten rekenen

‘Moeders voor moeders’ en ‘Kinderen voor kinderen’ kenden we al. En nu is er ook ‘Leraren voor leraren’, een initiatief van het Agnieten College in samenwerking met de Katholieke Pabo Zwolle.

Het afgelopen jaar is er veel te doen geweest over het gebrek aan taal- en rekenvaardigheid van middelbare scholieren in het hoger beroepsonderwijs en op de universiteit. Ze formuleren slecht; spellen en ontleden kunnen ze al helemaal niet en om 30 gedeeld door 4 uit te rekenen pakken ze hun rekenmachine. Vooral voor Pabostudenten is dat een probleem. Zij moeten immers na hun opleiding de volgende generatie leren rekenen en spellen. Daarom heeft de overheid besloten vanaf de cursus 2007-2008 op de Pabo’s een taaltoets en een rekentoets in te voeren. Het gaat om landelijke Cito-toetsen, die voor iedereen verplicht zijn. Elke student mag de toets drie keer maken. Wie dan nog geen voldoende haalt, moet de opleiding verlaten. Op die manier wil men ervoor zorgen dat de onderwijzers van de toekomst de Nederlandse spelling beheersen en beschikken over voldoende rekenvaardigheid. Het Agnieten College gaat bijscholing organiseren. Docenten Nederlands en wiskunde van het Meander College en het Carolus Clusius hebben samen met twee collega’s van de Katholieke Pabo Zwolle bijspijkercursussen ontwikkeld voor taal en voor rekenen.

Lees verder »

Windesheim houdt Wereldfeest

Op woensdag 20 juni – Wereldvluchtelingendag – wordt op het voorplein van Windesheim het Windesheim Wereldfeest gehouden. De aftrap van deze dag gebeurt om 12.00 uur door Eddy van Hijum – Tweede-Kamerlid CDA uit Zwolle, Martin van der Randen – UAF (stichting vluchtelingstudenten) en Hein Dijkstra – lid CvB VU-Windesheim. Belangstellenden uit de hele regio zijn van harte welkom om kennis te maken met de vluchtelingstudenten van Windesheim (en de organisaties die hen ondersteunen).

Van 12.00 – 16.00 uur wordt onder het motto ‘Feest met de wereld’ een interculturele markt gehouden met gratis hapjes, live muziek, workshops en stands. Deze dag wordt georganiseerd door de Windesheim studentendecanen i.s.m. de werkgroep vluchtelingstudenten en het UAF. Windesheim bestaat 20 jaar en viert in collegejaar 2006-2007 het vierde lustrum. De hogeschool organiseert activiteiten met het motto ‘Voor en door regio Zwolle’. Hiermee accentueert Windesheim zijn maatschappelijke rol en verbondenheid met de omgeving.

Lees verder »

Deltion presenteert modeshow op Grote Kerkplein

Donderdagavond werd het winkelend publiek in de binnenstad van Zwolle getrakteerd op een gratis en spectaculaire modeshow van het Deltion College. Een modeshow op het Grote Kerkplein m.m.v. de Meander Bigband en Deltion College Sport. Er werden maar liefst drie voorstellingen gegeven.

 

Movements; beweging in materiaal, print en vorm. Dit was het thema van de modeshow. Studenten van het Mode Lyceum van het Deltion College showden eigen werk in de zomerkleuren van 2007. Het programma van deze avond was zeer veelzijdig. De Meander Bigband opende de modeshow. De studenten van Sport & Bewegen lieten, tussen de modeshows door, zien wat zij in huis hebben. De modeshow werd verder ondersteund door studenten van diverse opleidingen van het Deltion College.

Foto’s : Evert Veldhuis

ANWB Streetwise bij basisschool CBS de Ark

Op de ochtenden van 13 en 14 juni a.s. komt ANWB Streetwise, een spannend nieuw verkeersprogramma bij cbs de Ark, Gedeputeerdenlaan 47, Zwolle. ANWB Streetwise leert kinderen van groep 3 t/m 8 om beter om te gaan met het huidige verkeer.

Als schoolvinden wij het belangrijk die ‘straatwijsheid’ mee te geven en bieden de kinderen graag ANWB Streetwise aan. In verschillende praktijklessen leren de kinderen over het gebruik van gordels, kinderzitjes, remweg en reactiesnelheid. ANWB Streetwise bestaat uit 3 onderdelen: Tijdens Blik en klik leren de kinderen van groep 3 en 4 in de gymzaal over veilig oversteken. Het belang van het dragen van de gordel en gebruik van een autostoel in de auto wordt geoefend met een spannende gele elektroauto.

Lees verder »

Student Windesheim wint ingenieursprijs

Dinsdag heeft student Jamie Lewis van hogeschool Windesheim de KIVI NIRIA afstudeerprijs gewonnen. Niet alleen een opsteker voor de winnaar, maar ook voor Windesheim. De Zwolse hogeschool viel voor de derde keer in de prijzen. De School of Engineering & Design, waar Lewis afstudeerde aan de opleiding Industrieel Product Ontwerpen, mocht zelfs voor de tweede maal een winnaar bijschrijven.

Lewis studeerde in 2006 af op het project Endobronchial positioning, onder leiding van dr. Arno Nierich, specialist aan de Isala Klinieken in Zwolle. De winnaar ontwierp een beademingstube, die tijdens een operatie zodanig in de luchtpijp van een patiënt kan worden aangebracht, dat deze in elke willekeurige positie kan ademen. Bovendien, en dat maakt het ontwerp zo bijzonder, kunnen de beide longen afzonderlijk van elkaar worden beademd. Een ander groot voordeel is dat de luchtpijp van de patiënt ten opzichte van huidige producten beduidend minder wordt beschadigd. Het product wordt momenteel door het bedrijf Gelanus, waar Lewis afstudeerde, verder uitgewerkt om na uitgebreide tests op de markt te worden gebracht.

Lees verder »

Windesheim verstevigt band met China

Windesheim sloot onlangs een samenwerkingsovereenkomst met de Chongqing Technology and Business University in China. Met deze samenwerking wil Windesheim de kansen voor zijn studenten vergroten om ervaring op te doen in Zuid-Oost Azië. Het gaat om zowel leer- als werkervaring. Naast het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst met de universiteit bezocht Windesheim potentiële stagebedrijven. Een delegatie van de Schools of Engineering & Design en de School of Business & Economics bezochten onder  andere een autofabriek, een bierbrouwerij en een medisch/technische bedrijf. 

De School of Engineering & Design reisde vervolgens af richting Hongkong. Daar loopt Windesheimstudent Arjan van de Hof, die vorig jaar de tweede prijs won in de HEMA-ontwerpwedstrijd, stage bij een gerenommeerd premiumbedrijf. In Hongkong werden ook twee universiteiten en diverse andere potentiële stagebedrijven bezocht. De School of Business & Economics bezocht de universiteiten in Qingdao (Ocean University) en Shanghai (University of Shanghai). Met beiden zijn afspraken gemaakt om samen projecten te ontwikkelen waar Nederlandse en Chinese studenten gaan samenwerken. In september vertrekken twee studenten van de opleiding International Business and Languages voor een halfjaar studie naar Qingdao. De School of Business & Economics wil via een contactpersoon in China het aantal stage- en afstudeerplaatsen gaan uitbreiden.

Landstede organiseert Visagie Driedaagse

Drie dagen lang staat het Landstede-Landschap Mooi & Mode aan de Assendorperdijk 55 in het teken van de Visagie Driedaagse. Meer dan zestig eerstejaars en tweedejaars studenten van de opleiding Mode, Styling en Parfumerie houden zich op 6, 7 en 8 juni bezig met de twee thema’s Beauty Fantasy en Beautiful Bride. De resultaten zullen verbluffend zijn.

Het is voor het eerst dat binnen het Landschap Mooi & Mode een Visagie Driedaagse wordt georganiseerd. Aan de hand van workshops door de professionele gastdocenten Astrid Bloemert en Petra van Milligen wordt op woensdagochtend het thema Beauty Fantasy, en op donderdagmiddag het thema Beautiful Bride ingeluid. Na op deskundige wijze geïnstrueerd te zijn, gaan de studenten zelf aan de slag. Paarsgewijs zullen zij voor elkaar een speciale, professionele visagie bedenken en make-up aanbrengen. Zij krijgen daarbij de vrije hand en kunnen hun opgedane leerervaringen van het afgelopen seizoen in de praktijk brengen. Op donderdagochtend 7 juni worden de resultaten van het thema Beauty Fantasy gepresenteerd, op vrijdagmiddag die van het thema Beautiful Bride.

Jubileumsymposium 100-jarig bestaan Ambelt

Verdieping en vermaak stonden maandag centraal tijdens het jubileumsymposium van de Ambelt. Vandaag vierde de onderwijsinstelling het 100-jarig bestaan met een gevarieerd programma in theater de Spiegel te Zwolle. Cabaret, film en multimediale presentaties wisselden elkaar af.

Het programma begon met een terugblik in het verleden. Aan de hand van foto’s, filmbeelden en verhalen van oud-leerlingen en medewerkers werd het verleden tot leven geroepen. Ook vond de aanbieding plaats van het boek De Ambelt. Van teringkantoor tot expertisecentrum (1907-2007) van historicus Ewout van der Horst. Er verschijnt ook een DVD. ’s Middags blikte men vooruit. Minister Piet Hein Donner gaf vanuit zijn persoonlijke betrokkenheid zijn toekomstvisie op het speciaal onderwijs. Chrisje Couwenberg en Wim van den Brink presenteerden de uitkomsten van een – landelijk uniek – onderzoek naar de leerlingenpopulatie binnen het cluster 4-onderwijs van REC Oost-Nederland.


Minister Piet Hein Donner in Zwolle maandag…

Lees verder »

Truck biedt edutainment aan klassen Carolus Clusius

Het Carolus Clusius College heeft zich ingetekend voor het project ‘BibleDate-Up to You’ van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). De BibleDate is een grote uitschuifbare trailer die langs scholen voor voortgezet onderwijs gaat om leerlingen uit de eerste drie klassen een programma aan te bieden over de Bijbel.

Van 4 – 8 juni as. zal de trailer van het NBG geparkeerd staan bij de IJsselhallen waar alle leerlingen uit de 1e en 2e klassen in kleine groepjes de trailer zullen bezoeken waar ze het programma “Up to You” gaan volgen. Het programma in de trailer duurt 75 minuten. Per klas spelen de leerlingen in zes teams tegen elkaar. Met hun eigen stemkastje hebben ze invloed op het verloop van het programma.

Lees verder »