Brugklassen Carolus Clusius College bezoeken UNESCO-werelderfgoed

Brugklassen Carolus Clusius College bezoeken UNESCO-werelderfgoed

Zwolle – Woensdag ochtend verzamelden de brugklasleerlingen van het Carolus Clusius College zich al vroeg op school. Zij vertrokken richting België voor een bezoek aan de stad Luik en aan de kolenmijn Blegny; een van de vier authentieke kolenmijnen van Europa die staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst. De leerlingen vonden het een indrukwekkend bezoek. 

Tijdens de excursie kwamen de leerlingen door middel van een stadswandeling van alles te weten over de industriestad Luik. ‘Ik dacht dat het niet zo’n mooie stad zou zijn met alleen maar beton, maar toen ik er vandaag was ontdekte ik dat er nog heel veel mooie gebouwen zijn’, aldus Leonoor Leusink, leerling van het CCC.

Lees verder »

RIF-subsidie voor Zwols mbo- en hbo-initiatief ‘Innovatiecluster Kind en Educatie’

RIF-subsidie voor Zwols mbo- en hbo-initiatief ‘Innovatiecluster Kind en Educatie’

Zwolle – Het Innovatiecluster Kind en Educatie in de regio Zwolle heeft een fikse subsidie van bijna anderhalf miljoen euro toegekend gekregen van het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) en gaat binnenkort van start.

Het door Landstede MBO en mbo Menso Alting Zwolle geïnitieerde project vormt een samenwerkingsverband van onderwijs, kinderopvang, welzijn en jeugdzorg en wil door interprofessionalisering werken aan de kwaliteit van de sector en het grote tekort aan professionele medewerkers aanpakken.

Lees verder »

Projectweek Thorbecke Scholengemeenschap

Projectweek Thorbecke Scholengemeenschap

Zwolle – Van maandag 27 tot woensdag 29 mei beleeft de Thorbecke afdeling praktijkonderwijs haar jaarlijkse projectweek. Leerlingen en buurtbewoners werken door middel van workshops toe naar een gezamenlijke circusvoorstelling op woensdag 29 mei om 15.30 (inloop vanaf 14.30). Toegang tot het circus is gratis! 

Gestimuleerd door het BuurtCultuurFonds zoekt de Thorbecke afdeling Praktijkonderwijs ieder jaar de samenwerking met de buurt én voor de buurt! Dit jaar is de school er met partners de Vogellanden en Travers Welzijn in geslaagd een circustent te regelen waarin buurtbewoners, revalidanten en leerlingen samen een voorstelling gaan verzorgen. In de dagen voorafgaand aan de voorstelling krijgen ze van JP de Kam workshops aangeboden om diverse circusacts zoals vuurspuwen, messenwerpen en freerunnen onder de knie te krijgen.

Lees verder »

Deltion College Zwolle meest gezonde mbo-school van Nederland

Deltion College Zwolle meest gezonde mbo-school van Nederland

Zwolle – Het Deltion College in Zwolle is er als eerste mbo school in geslaagd alle vignetten te verdienen waarmee een mbo-instelling zich kan onderscheiden als Gezonde School. Hiermee is Deltion de meest gezonde mbo-school van Nederland. Gezonde school is een initiatief van de ministeries VWS, SZW, EZ en OCW. Landelijke kennis- en onderzoeksinstituten werken hierin samen, ondersteund door branche- en koepelorganisaties.

Eén van de actieve samenwerkingspartners is de MBO Raad. Directeur Paul Oomens reisde vandaag naar Zwolle om het vijfde vignet (Roken, alcohol- en drugspreventie) te overhandigen. Dit vignet is volgens Oomens fel begeerd, ‘omdat het de moeilijkste is om in de wacht te slepen.‘

Lees verder »

Studenten verwennen (ex-)kankerpatiënten tijdens Viva la Landstede-dag

Studenten verwennen (ex-)kankerpatiënten tijdens Viva la Landstede-dag

Zwolle – Het is inmiddels een heel mooie traditie: studenten van de kappersopleiding en de opleiding schoonheidsverzorging verzorgen een fijne verwenmiddag voor (ex-)kankerpatiënten. Dit jaar meldden zo’n twintig gasten zich aan voor Viva la Landstede. ‘Geen gebrek aan studenten, ze doen heel graag mee aan deze middag’, zegt docent Gerda Borneman.

De gasten kregen na een kopje koffie met roze koek een gratis verwenbehandeling naar keuze. Twee studenten per gast gaven gelaatsbehandelingen en verzorgden nagels en visagie. Studenten haarverzorging hielden zich vervolgens met kapsels bezig. ‘We bereiden de studenten vooraf goed voor’, zegt docent schoonheidsverzorging Sabine ten Lande. ‘Ze vinden het spannend, maar ze doen het graag. En het is belangrijk dat ze leren maatwerk te bieden voor elke doelgroep.’ Docent Gerda vindt Viva la Landstede een belangrijk project. ‘We vinden het belangrijk dat onze studenten ook met deze doelgroep leren omgaan. Eén op de drie mensen krijgt te maken met kanker, in de familie, de kennissenkring, hoe dan ook. Het mooie is dat ze het zelf ook belangrijk vinden, ze willen graag iets betekenen. Voor andere praktijkactiviteiten moeten we vaak zeer actief werven, maar hier melden ze zich vanzelf voor aan.’

Lees verder »

Landstede MBO wint wisselbeker beste school voor Zwolse mbo-rekenwedstrijd

Landstede MBO wint wisselbeker beste school voor Zwolse mbo-rekenwedstrijd

Zwolle – De finale van de Rekenwedstrijd voor de vijf Zwolse mbo’s was woensdagmiddag uiterst spannend. In de laatste vijf minuten gaf Jedidja Wind van het CIBAP College op de laatste vier vragen in 3F een goed antwoord: zij won de eerste prijs. Ryan Hardjoprajitno van het Deltion College ging er met de eerste prijs op 2F-niveau vandoor, hij had maar 22 minuten nodig voor de dertig vragen. Initiatiefnemer en organisator Landstede MBO had het hoogste gemiddelde van de zes winnaars in 2F en 3F en won de wisselbeker voor de beste school. ‘Een geweldig Zwols initiatief’, constateerde Practor Rekenen Jurriaan Steen. ‘Dit verdient landelijke navolging.’

Het mbo onderschrijft het belang van goede rekenvaardigheden en ontplooit daarom allerlei activiteiten om de studenten meer te laten rekenen. Eén van die activiteiten is sinds vorig jaar de Landstede MBO rekenwedstrijd. Het was in 2018 zo’n succes, dat de wedstrijd is uitgebreid: alle vijf Zwolse mbo-scholen deden dit jaar mee: Deltion College, Landstede MBO, CIBAP, Zone College en SVO. Van elke school konden vijf winnaars in beide categorieën deelnemen. Zowel 2F en 3F kenden drie winnaars die een waardebon van 600, 300 en 150 euro ontvingen. ‘Heel tof, dit Zwolse evenement!’ zegt docent rekenen Karlijn Strikker van CIBAP. ‘Het is zo leuk dat er meerdere scholen bij betrokken zijn en het zet rekenen echt op de kaart. Het initiatief werd bij ons heel enthousiast ontvangen, aan de voorrondes deden zestig studenten mee.’

Lees verder »

BSO-plus nu ook op de reguliere buitenschoolse opvang

BSO-plus nu ook op de reguliere buitenschoolse opvang

Zwolle -De buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen met een ondersteuningsvraag gaat veranderen. Nu maken deze kinderen vaak gebruik van een volledig gefinancierde plek in een aparte buitenschoolse opvang. De gemeente Zwolle wil dat deze kinderen ook naar een gewone BSO kunnen. Dit past bij de visie van de gemeente Zwolle om jeugdhulp zoveel mogelijk aan te bieden in het eigen leefomgeving van het kind.

Kinderen met een ondersteuningsvraag kunnen nu niet altijd op een reguliere BSO terecht omdat er niet de juiste begeleiding voorhanden is. De gemeente Zwolle gaat een aanbod creëren waardoor er ook op de reguliere BSO begeleiding voor het kind en/of de pedagogisch medewerkers aanwezig is. Dit past bij de visie van de gemeente Zwolle. Wethouder Michiel van Willigen: “We vinden het belangrijk dat hulp aan kinderen zoveel als mogelijk in de normale omgeving wordt aangeboden. De BSO-plus is nu nog een aparte opvang. Dat willen we niet. We willen dat alle kinderen naar de gewone BSO gaan, met als dat nodig is aanvullende goede en passende begeleiding.” Mocht een kind toch echt niet op een reguliere BSO uit de voeten kunnen, dan kunnen deze kinderen naar een BSO-plusvoorziening van Prokino.

Lees verder »

Nomineer jouw Conciërge van het Jaar

Nomineer jouw Conciërge van het Jaar

Zwolle – Op vrijdag juni 2019 wordt de winnaar van de vierde editie van de verkiezing ‘De Zwolse Conciërge van het Jaar’ bekendgemaakt. Met deze verkiezing laat D66 zien dat zij het onderwijsondersteunend personeel ziet als een belangrijke basis voor scholen.

“Kinderen en jongeren horen naar school te gaan in een veilige, inspirerende, stimulerende en schone omgeving. Conciërges zijn daarbij onmisbaar!” Deze week ontvangen de Zwolse basis- en voortgezet onderwijsscholen een bericht waarin iedereen (scholieren, docenten, ouders, begeleiders en onderwijsbestuurders) hun conciërge kunnen nomineren. De prijs van “Zwolse conciërge van het Jaar” zal door Michiel van Willigen, wethouder onderwijs worden uitgereikt.

Lees verder »

Windesheim investeert miljoenen in studentbegeleiding en flexibilisering onderwijs

Windesheim investeert miljoenen in studentbegeleiding en flexibilisering onderwijs

Zwolle – Hogeschool Windesheim investeert de komende zes jaar bijna 17 miljoen euro in intensivering van de studentbegeleiding, verdere flexibilisering van het onderwijs en een betere verbinding met de praktijk.

Windesheim heeft tot en met 2024 extra middelen te besteden als gevolg van het afschaffen van de basisbeurs. Het geld dat daardoor vrijkomt moeten hogescholen en universiteiten besteden aan het verder verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Het is aan de instellingen zelf om te bepalen hoe ze dat doen. In het plan Kwaliteitsafspraken 2019-2024 heeft Windesheim zijn keuzes vastgelegd. Deze kwamen tot stand in nauw overleg met de Centrale Medezeggenschapsraad.

Lees verder »

Studenten Landstede aan de slag voor en met Stadkamer

Zwolle – Een krantje met daarin de activiteiten voor het amateurkunstfestival ‘Ik Toon’, rechtenvrije foto’s voor de beeldbank, een aftermovie van de Kindermuziekweek, een eetculturenfestival, eigen geschreven vakbladen, organisatie van evenementen en vele andere projecten. Landstede-studenten van de creatieve opleidingen zijn de samenwerking aangegaan met de Stadkamer en willen op die manier hun talenten aan de inwoners van Zwolle tonen. Een mooie kans voor zowel de studenten, als Stadkamer. 

‘Praktijkleren vinden we belangrijk’, zeggen docenten Rob Teitsma en Aurelia de Vries die het project samen met collega’s van de diverse opleidingen en Corina Staal van Stadkamer in de steigers hebben gezet. ‘Daarnaast willen we de studenten de gelegenheid bieden hun talenten aan een breder publiek te tonen en ermee naar buiten te treden. Binnen de schoolmuren gebeurt veel wat ook interessant is voor de inwoners van Zwolle. In de samenwerking met Stadkamer denken we die meerwaarde te kunnen creëren voor beide partijen.’ Teitsma en De Vries zijn blij de samenwerking samen vorm te kunnen geven, omdat in dit project veel lijnen samenkomen.  ‘Het gaat om samenwerken, om verantwoordelijkheid, om afspraken nakomen, om out-of-the-box denken, werken met een echte doelgroep en om verbreding van je horizon; dit sluit dan ook naadloos aan bij de waarden en principes van het onderwijs bij Landstede’.

Lees verder »

Honderden kunstwerken tegelijk tentoongesteld in Aa-landen

Honderden kunstwerken tegelijk tentoongesteld in Aa-landen

Zwolle – Woensdag 15 mei om 13.30 uur opent wijkwethouder Klaas Sloots de afsluitende tentoonstelling van het kunst- en natuurproject Alles Stroomt! Een maand lang worden honderden verschillende werken tentoongesteld op 8 verschillende locaties in de wijk waaronder het winkelcentrum, de Sionskerk, wijkboerderij De Eemhoeve en wijkcentrum de Bolder. De kunstwerken zijn gemaakt door meer dan 1000 (jonge) wijkbewoners die met hun kunstwerk allemaal hun eigen kijkje op de wijk laten zien.

In januari 2019 startte de pilot van het nieuwe kunst- en natuurproject Alles Stroomt, in de Aa-landen. Het project is ontwikkeld voor kinderen van 6 t/m 12 jaar en heeft als doel om (jonge) wijkbewoners kennis te laten maken met de geschiedenis, de natuur en kunst in de eigen wijk. Aan het project werkten basisscholen, kunstenaars, natuurgidsen en zoveel mogelijk (jonge) wijkbewoners en instanties mee.

Lees verder »

Minister Slob positief over interprofessionele samenwerking in Zwolle

Minister Slob positief over interprofessionele samenwerking in Zwolle

Zwolle – “Mooi om te zien dat de samenwerking hier van binnenuit komt. Het draait hier niet om het binnenhalen van een subsidie, maar het gaat echt om het belang van het kind.” Dat zei minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) tijdens de bijeenkomst Werkveldraadpleging van de Campus Kind en Educatie in Zwolle. De minister nam deel aan een rondetafelgesprek over Interprofessioneel werken in de praktijk in de regio Zwolle.

Het rondetafelgesprek was een onderdeel van de bijeenkomst Werkveldraadpleging die werd gehouden in Hogeschool Viaa. Na de opening door Jacob Schaap (voorzitter CvB van Hogeschool Viaa) gaven zeven deelnemers onder leiding van gespreksleider Theo Rietkerk (bestuurder Landstede Groep) een pitch over het succes van Interprofessioneel werken in de regio Zwolle.

Lees verder »