Landstede MBO wint wisselbeker beste school voor Zwolse mbo-rekenwedstrijd

Landstede MBO wint wisselbeker beste school voor Zwolse mbo-rekenwedstrijd

Zwolle – De finale van de Rekenwedstrijd voor de vijf Zwolse mbo's was woensdagmiddag uiterst spannend. In de laatste vijf minuten gaf Jedidja Wind van het CIBAP College op de laatste vier vragen in 3F een goed antwoord: zij won de eerste prijs. Ryan Hardjoprajitno van het Deltion College ging er met de eerste prijs op 2F-niveau vandoor, hij had maar 22 minuten nodig voor de dertig vragen. Initiatiefnemer en organisator Landstede MBO had het hoogste gemiddelde van de zes winnaars in 2F en 3F en won de wisselbeker voor de beste school. 'Een geweldig Zwols initiatief', constateerde Practor Rekenen Jurriaan Steen. 'Dit verdient landelijke navolging.'

Het mbo onderschrijft het belang van goede rekenvaardigheden en ontplooit daarom allerlei activiteiten om de studenten meer te laten rekenen. Eén van die activiteiten is sinds vorig jaar de Landstede MBO rekenwedstrijd. Het was in 2018 zo'n succes, dat de wedstrijd is uitgebreid: alle vijf Zwolse mbo-scholen deden dit jaar mee: Deltion College, Landstede MBO, CIBAP, Zone College en SVO. Van elke school konden vijf winnaars in beide categorieën deelnemen. Zowel 2F en 3F kenden drie winnaars die een waardebon van 600, 300 en 150 euro ontvingen. 'Heel tof, dit Zwolse evenement!' zegt docent rekenen Karlijn Strikker van CIBAP. 'Het is zo leuk dat er meerdere scholen bij betrokken zijn en het zet rekenen echt op de kaart. Het initiatief werd bij ons heel enthousiast ontvangen, aan de voorrondes deden zestig studenten mee.'

Lees verder »

BSO-plus nu ook op de reguliere buitenschoolse opvang

BSO-plus nu ook op de reguliere buitenschoolse opvang

Zwolle -De buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen met een ondersteuningsvraag gaat veranderen. Nu maken deze kinderen vaak gebruik van een volledig gefinancierde plek in een aparte buitenschoolse opvang. De gemeente Zwolle wil dat deze kinderen ook naar een gewone BSO kunnen. Dit past bij de visie van de gemeente Zwolle om jeugdhulp zoveel mogelijk aan te bieden in het eigen leefomgeving van het kind.

Kinderen met een ondersteuningsvraag kunnen nu niet altijd op een reguliere BSO terecht omdat er niet de juiste begeleiding voorhanden is. De gemeente Zwolle gaat een aanbod creëren waardoor er ook op de reguliere BSO begeleiding voor het kind en/of de pedagogisch medewerkers aanwezig is. Dit past bij de visie van de gemeente Zwolle. Wethouder Michiel van Willigen: "We vinden het belangrijk dat hulp aan kinderen zoveel als mogelijk in de normale omgeving wordt aangeboden. De BSO-plus is nu nog een aparte opvang. Dat willen we niet. We willen dat alle kinderen naar de gewone BSO gaan, met als dat nodig is aanvullende goede en passende begeleiding." Mocht een kind toch echt niet op een reguliere BSO uit de voeten kunnen, dan kunnen deze kinderen naar een BSO-plusvoorziening van Prokino.

Lees verder »

Nomineer jouw Conciërge van het Jaar

Nomineer jouw Conciërge van het Jaar

Zwolle – Op vrijdag juni 2019 wordt de winnaar van de vierde editie van de verkiezing 'De Zwolse Conciërge van het Jaar' bekendgemaakt. Met deze verkiezing laat D66 zien dat zij het onderwijsondersteunend personeel ziet als een belangrijke basis voor scholen.

"Kinderen en jongeren horen naar school te gaan in een veilige, inspirerende, stimulerende en schone omgeving. Conciërges zijn daarbij onmisbaar!" Deze week ontvangen de Zwolse basis- en voortgezet onderwijsscholen een bericht waarin iedereen (scholieren, docenten, ouders, begeleiders en onderwijsbestuurders) hun conciërge kunnen nomineren. De prijs van "Zwolse conciërge van het Jaar" zal door Michiel van Willigen, wethouder onderwijs worden uitgereikt.

Lees verder »

Windesheim investeert miljoenen in studentbegeleiding en flexibilisering onderwijs

Windesheim investeert miljoenen in studentbegeleiding en flexibilisering onderwijs

Zwolle – Hogeschool Windesheim investeert de komende zes jaar bijna 17 miljoen euro in intensivering van de studentbegeleiding, verdere flexibilisering van het onderwijs en een betere verbinding met de praktijk.

Windesheim heeft tot en met 2024 extra middelen te besteden als gevolg van het afschaffen van de basisbeurs. Het geld dat daardoor vrijkomt moeten hogescholen en universiteiten besteden aan het verder verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Het is aan de instellingen zelf om te bepalen hoe ze dat doen. In het plan Kwaliteitsafspraken 2019-2024 heeft Windesheim zijn keuzes vastgelegd. Deze kwamen tot stand in nauw overleg met de Centrale Medezeggenschapsraad.

Lees verder »

Studenten Landstede aan de slag voor en met Stadkamer

Zwolle – Een krantje met daarin de activiteiten voor het amateurkunstfestival 'Ik Toon', rechtenvrije foto's voor de beeldbank, een aftermovie van de Kindermuziekweek, een eetculturenfestival, eigen geschreven vakbladen, organisatie van evenementen en vele andere projecten. Landstede-studenten van de creatieve opleidingen zijn de samenwerking aangegaan met de Stadkamer en willen op die manier hun talenten aan de inwoners van Zwolle tonen. Een mooie kans voor zowel de studenten, als Stadkamer. 

'Praktijkleren vinden we belangrijk', zeggen docenten Rob Teitsma en Aurelia de Vries die het project samen met collega's van de diverse opleidingen en Corina Staal van Stadkamer in de steigers hebben gezet. 'Daarnaast willen we de studenten de gelegenheid bieden hun talenten aan een breder publiek te tonen en ermee naar buiten te treden. Binnen de schoolmuren gebeurt veel wat ook interessant is voor de inwoners van Zwolle. In de samenwerking met Stadkamer denken we die meerwaarde te kunnen creëren voor beide partijen.' Teitsma en De Vries zijn blij de samenwerking samen vorm te kunnen geven, omdat in dit project veel lijnen samenkomen.  'Het gaat om samenwerken, om verantwoordelijkheid, om afspraken nakomen, om out-of-the-box denken, werken met een echte doelgroep en om verbreding van je horizon; dit sluit dan ook naadloos aan bij de waarden en principes van het onderwijs bij Landstede'.

Lees verder »

Honderden kunstwerken tegelijk tentoongesteld in Aa-landen

Honderden kunstwerken tegelijk tentoongesteld in Aa-landen

Zwolle – Woensdag 15 mei om 13.30 uur opent wijkwethouder Klaas Sloots de afsluitende tentoonstelling van het kunst- en natuurproject Alles Stroomt! Een maand lang worden honderden verschillende werken tentoongesteld op 8 verschillende locaties in de wijk waaronder het winkelcentrum, de Sionskerk, wijkboerderij De Eemhoeve en wijkcentrum de Bolder. De kunstwerken zijn gemaakt door meer dan 1000 (jonge) wijkbewoners die met hun kunstwerk allemaal hun eigen kijkje op de wijk laten zien.

In januari 2019 startte de pilot van het nieuwe kunst- en natuurproject Alles Stroomt, in de Aa-landen. Het project is ontwikkeld voor kinderen van 6 t/m 12 jaar en heeft als doel om (jonge) wijkbewoners kennis te laten maken met de geschiedenis, de natuur en kunst in de eigen wijk. Aan het project werkten basisscholen, kunstenaars, natuurgidsen en zoveel mogelijk (jonge) wijkbewoners en instanties mee.

Lees verder »

Minister Slob positief over interprofessionele samenwerking in Zwolle

Minister Slob positief over interprofessionele samenwerking in Zwolle

Zwolle – "Mooi om te zien dat de samenwerking hier van binnenuit komt. Het draait hier niet om het binnenhalen van een subsidie, maar het gaat echt om het belang van het kind." Dat zei minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) tijdens de bijeenkomst Werkveldraadpleging van de Campus Kind en Educatie in Zwolle. De minister nam deel aan een rondetafelgesprek over Interprofessioneel werken in de praktijk in de regio Zwolle.

Het rondetafelgesprek was een onderdeel van de bijeenkomst Werkveldraadpleging die werd gehouden in Hogeschool Viaa. Na de opening door Jacob Schaap (voorzitter CvB van Hogeschool Viaa) gaven zeven deelnemers onder leiding van gespreksleider Theo Rietkerk (bestuurder Landstede Groep) een pitch over het succes van Interprofessioneel werken in de regio Zwolle.

Lees verder »

Industriële Robotica vraagt intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs

Industriële Robotica vraagt intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs

Zwolle – Industriële Robotica vraagt intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs. Dit bleek de rode draad tijdens de Dag van de Robotica op 18 april jl., waar vele studenten, ondernemers en onderwijsinstellingen aanwezig waren. Deze dag werd georganiseerd door Landstede MBO, Deltion College, Hogeschool Windesheim en het Fieldlab Industrial Robotic en stond volledig in het teken van een levenlang leren en Industriële Robotica. Aanleiding voor het event is de afronding en oplevering van het nieuw ontwikkelde mbo-keuzedeel Industriële Robotica. Het eerste en enige lesmateriaal in Nederland op dit vakgebied wat officieel is geaccrediteerd.

In de ochtend maakten mbo-studenten van Landstede MBO en Deltion in kleine groepen kennis met diverse industriële robots en cobots. Docenten en leveranciers waren aanwezig om uitleg te geven over de nieuwste technologische ontwikkelingen. De studenten waren zichtbaar enthousiast! Het middagprogramma was gericht op bedrijven en onderwijsinstellingen. Die kregen eerst een toelichting op het RIF project. Vervolgens werden er verschillende ervaringsverhalen gedeeld, onder meer van VDL Nedcar. Verder konden zij diverse kennissessies volgen op het gebied van industriële robotica. Als afsluiting gaf Ruud Veltenaar de bezoekers een inspirerende toekomstvisie mee.

Lees verder »

Cibap studenten restaureren 18e eeuws landhuis

Cibap studenten restaureren 18e eeuws landhuis

Zwolle – Een groep vierdejaars studenten van het Cibap excellentietraject restauratieschilder werkte onlangs mee aan de restauratie van een 18e eeuws landhuis, laat barok-rococostijl op het Landgoed Waterland in Velsen-Zuid. In samenwerking met restauratieatelier Art Decor Randolph Algera uit Heerenveen zetten ze een ongelofelijke prestatie neer.

De restauratie vond plaats als onderdeel van de lesmodule 'Polychromie'.  Polychromie, wat letterlijk veelkleurig betekent, werd veel in de klassieke oudheid en middeleeuwen toegepast. Doordat men in de renaissance en barok de klassieke oudheid als voorbeeld nam, zijn de meeste werken uit deze kunststromingen vaak overgeschilderd. Niet de kunstenaar zelf, maar een aparte vakman bracht de kleuren aan, in het bijzonder op beelden en bouwwerken.

Lees verder »

Samenwerking Thorbecke praktijkonderwijs en bedrijfsleven

Samenwerking Thorbecke praktijkonderwijs en bedrijfsleven

Zwolle – Leerlingen die praktijkonderwijs volgen hebben gedurende zes weken bij 'Thorbecke in bedrijf' onder leiding van vakmensen uit verschillende branches gewerkt aan de Techniekcarrousel. Vakmensen hopen zo nieuwe toekomstige collega's te ontmoeten en de leerlingen spelen zichzelf hiermee in de kijker van werkgevers.

In het werkveld is er een grote vraag naar bekwaam personeel. Evenzo is er voor leerlingen die praktijkonderwijs volgen een groot belang om echt in de praktijk te leren. Vanuit dit vertrekpunt is bij 'Thorbecke in bedrijf' het plan ontstaan en uitgevoerd om samen met vakmensen uit de branche leerlingen op te leiden tot startbekwaam schilder, metselaar en installateur.

Lees verder »

Informatiemarkt MBO Menso Altink

Zwolle –  Wie overweegt een mbo-opleiding te volgen is van harte welkom op de Informatiemarkt op 18 april 2019 van 18:00-20:00 uur bij mbo Menso Alting. Mbo Menso Alting Zwolle is een kleinschalige christelijke school met circa negenhonderd studenten. Docenten en studenten staan klaar op de Fuchsiastraat 1 te Zwolle voor geïnteresseerden in de opleidingen die aangeboden worden bij: Zorg & Welzijn, Dienstverlening, Onderwijs & Opvoeding, Handel & Commercie en Office & Management.

Ambitieus, Betrokken en Confronterend
Persoonlijk contact staat centraal: docenten kennen hun studenten en zijn betrokken. Vanuit een christelijke levensvisie worden studenten gestimuleerd om te ontdekken wie ze zijn en op welke manier ze van betekenis kunnen zijn voor de maatschappij. Kernwoorden hierbij zijn: Ambitieus, Betrokken en Confronterend.

Lees verder »

Cibap studenten maken alternatieve Nachtwacht

Cibap studenten maken alternatieve Nachtwacht

Zwolle -Maak een eigengemaakt kunstwerk met Rembrandt als inspiratie, zo luidde de opdracht van het Rijksmuseum. Dat lieten de studenten van het Cibap zich geen twee keer zeggen. Samen met fotografie docente Ursula van de Bunte maakten ze een alternatieve Nachtwacht. Op deze Nachtwacht geen schutters, maar alle belangrijke figuren die Rembrandt in zijn leven geschilderd heeft. Het middelpunt van het schilderij zijn Rembrandt en Saskia, om hen heen staan Marten en Oopje, het Joodse Bruidje, Titus en nog meer figuren. Alsof het gaat om een familieportret wat tijdens een huwelijksfeest is gemaakt. De Schepenzaal in Zwolle fungeerde als het perfecte decor voor deze bijzondere foto.

De studenten maakten de alternatieve Nachtwacht tijdens de Focuslessen Fotografie. 'Ze hebben veel geleerd van dit project, zoals leren kijken naar het licht in de schilderijen van Rembrandt, de verhalen erachter, leren poseren en het belang van een goede voorbereiding', aldus een enthousiaste Van de Bunte.

Lees verder »