PvdA wil de Groeneweg omdopen tot de Suze Groeneweg

PvdA wil de Groeneweg omdopen tot de Suze Groeneweg

Zwolle – Precies 100 jaar geleden werd Suze Groeneweg als eerste vrouw gekozen in de Tweede Kamer. Groeneweg was onderwijzeres, feministe en lid van de SDAP. In de Tweede Kamer hield ze zich vooral bezig met onderwijs, drankbestrijding, zuigelingen- en moederschapszorg, en ontwapening. In Zwolle is nog geen straat  naar haar vernoemd.

Er is natuurlijk wel een Groeneweg in Zwolle. De PvdA doet daarom de suggestie deze weg om te dopen tot de Suze Groeneweg. Meer dan een suggestie kan dit niet zijn, de gemeenteraad gaat niet over de straatnaamgeving. Daarvoor hebben we de Commissie Naamgeving waarvan de leden door het College benoemd worden. Het lijkt erop dat ook in deze commissie nog wel een ‘glazen plafond’ te doorbreken is. De commissie bestaat namelijk alleen maar uit mannen.

Lees verder »

PvdA wil aanpak verkeersonveiligheid Mozartlaan

PvdA wil aanpak verkeersonveiligheid Mozartlaan

Zwolle – In de wijk Holtenbroek hoort de PvdA met regelmaat zorgen over de verkeersveiligheid op de Mozartlaan. Daarbij gaat het met name om het stuk tussen de rotonde bij het Deltion en het winkelcentrum aan de Bachlaan.
Hier hebben zich de afgelopen jaren al diverse ongevallen voorgedaan.

Omwonenden spreken hun zorgen uit over de veiligheid op de Mozartlaan: er wordt namelijk ontzettend hard gereden op de Mozartlaan, naar schatting soms wel 80 km/u of nog harder. Ben Ali: "Soms is het rijgedrag nog roekelozer en rijdt men met hoge snelheid af op de T-splitsing Mozartlaan-Bachlaan, waar dagelijks veel bewoners en honderden studenten de straat van en naar het winkelplein oversteken. Daarbij is de Bachlaan een veelgebruikte route voor ouders die hun kinderen naar één van de basisscholen aan de Bachlaan brengen".

Lees verder »

Toer SP-voorzitter doet Zwolle aan

Toer SP-voorzitter doet Zwolle aan

Zwolle – Partijvoorzitter Ron Meyer (SP) komt op dinsdag 21 augustus om 20.00 uur naar het Dominicanenklooster in Zwolle om te spreken over de staat van Nederland. In zijn nieuwe boek Grip werpt Meyer samen met maatschappelijk leiders een blik op de samenleving. Tijdens een reeks openbare avonden praat hij met zoveel mogelijk mensen door over die analyse.

Voor zijn boek sprak Meyer een jaar lang met honderd schrijvers, denkers en wetenschappers. Onder andere Geert Mak, Jan Terlouw, Bas Heijne en Roxane van Iperen bleken de staat van Nederland scherp te beschrijven. SP’ers spraken in datzelfde jaar met één miljoen Nederlanders in hun buurt of op hun werk.

Lees verder »

PvdA wil fietsstraten in Zwolle snel veilig maken

PvdA wil fietsstraten  in Zwolle snel veilig maken

Zwolle – Op de tien fietsstraten die Zwolle kent blijkt nog steeds sprake te zijn van onveilige situaties. De PvdA maakt zich hier zorgen over. Zo zou op verschillende Zwolse fietsstraten sprake zijn van te hard rijdende auto’s, scooters en motoren, is er sprake van lossende vrachtwagens en busjes op de weg en rijden er stadsbussen op de fietsstraten. Raadslid oude Egbrink: “Je moet je als fietser veilig voelen op straat, zeker op een fietsstraat die juist bedoeld is om een veilige situatie voor fietsers creëren. Het idee dat je zo van je sokken gereden kan worden of continu obstakels tegenkomt is dan ook niet goed’’.

College aan zet
Eind vorig jaar heeft de raad aan het college gevraagd de onveiligheid op de Zwolse fietsstraten in kaart te brengen en met oplossingen te komen. Nu er nog steeds sprake is van onveilige situaties lijkt dit niet gebeurd te zijn. Inmiddels duurt de situatie voort en beginnen inwoners zich steeds meer te roeren. Als PvdA vinden we het daarom belangrijk dat dit snel opgelost wordt. De PvdA vraagt daarom – samen met D66 – nogmaals aan college om de knelpunten snel in kaart te brengen en met oplossingen te komen.

Lees verder »

VVD-afdelingen bundelen kracht met fusie

VVD-afdelingen bundelen kracht met fusie

Zwolle – Woensdag 11 juli zijn de VVD Elburg, Hattem, Kampen-IJsselmuiden, Wezep-Oldebroek en Zwolle gefuseerd tot het Hanzenetwerk Regio Zwolle. Op bestuurlijk niveau bundelen de voormalige afdelingen de krachten. Daarmee houden ze meer tijd over voor wat echt belangrijk is: hun achterban.

Erik van Enk, voorzitter Hanzenetwerk: “Op politiek niveau is al regelmatig overleg. Bestuurlijk werken we vanaf nu ook samen. Door verenigingstaken centraal te regelen, kunnen we meer doen in minder tijd. En houden we dus tijd over om de straat op te gaan.” Om het contact met de eigen leden en kiezers te waarborgen zijn Plaatselijke Commissies onder leiding van 5 Regisseurs actief.

Lees verder »

SP: Provincie moet actie ondernemen tegen krappe rijtijden en volle blaas buschauffeurs

SP: Provincie moet actie ondernemen tegen krappe rijtijden en volle blaas buschauffeurs

Zwolle – De Zwolse en Overijsselse SP scharen zich achter buschauffeurs die staken voor betere arbeidsvoorwaarden door vandaag vanaf 10 uur actie te voeren bij het provinciehuis. Buschauffeurs en SP'ers plaatsen een mobiele toiletcabine en delen flyers uit.

Actiecoördinator Robert Bos: "Buschauffeurs staken voor de derde dag achtereen voor betere arbeidsvoorwaarden. De rijtijden zijn zo krap dat een rood licht of een kaartje pinnen in de bus al voor vertraging zorgen. Behalve dat het voor onveilige situaties in het verkeer zorgt, gebeurt het regelmatig dat chauffeurs lange tijd niet naar de wc kunnen als ze nodig moeten."

Lees verder »

ChristenUnie kritisch op mogelijke coffeeshop Vechtstraat

ChristenUnie kritisch op mogelijke coffeeshop Vechtstraat

Zwolle – De ChristenUnie is kritisch op de mogelijke komst van een coffeeshop aan de Vechtstraat. Deze week werd duidelijk wordt dat de aanvraag voor een vergunning door de gemeente in behandeling is genomen.
De ChristenUnie wil via schriftelijke vragen van het college weten welke impact de zienswijzen van omwonenden en ondernemers nu nog kunnen hebben.

ChristenUnie raadslid Wietse de Boer: ‘bij de informatiebijeenkomst bleek dat veel omwonenden, winkeliers en anderen, zoals het RIBW, grote zorgen hebben over de impact die een coffeeshop in dit gebied zou hebben. De ChristenUnie deelt die zorgen’. De zorgen gaan over de verkeersveiligheid, de openbare orde in relatie tot de kwetsbaarheid van de buurt door de samenstelling ervan.

Lees verder »

GroenLinks: Neem klimaat serieus en stop de groei van de luchtvaart

GroenLinks: Neem klimaat serieus en stop de groei van de luchtvaart

Zwolle – Tijdens de landelijke protestdag tegen de groei van de luchtvaart spreekt GroenLinks Tweede Kamerlid Suzanne Kröger in Zwolle. Daar en op vijf andere plaatsen in Nederland wordt gedemonstreerd tegen de toenemende overlast van luchtvaart voor omwonenden en het klimaat.

Kröger: “Het debat is aan het kantelen: we willen geen groei van Schiphol of Lelystad Airport ten koste van zoveel mensen en het klimaat. Waarom zouden we de stilte van onze mooiste gebieden, zoals de Veluwe opofferen voor nog meer goedkope vakantievluchten?” Alle Nederlandse vliegvelden -Schiphol, Eindhoven, Lelystad, Rotterdam, Maastricht en Eelde- hebben groeiplannen. De luchtvaart is inmiddels één van de snelst groeiende bronnen van CO2-uitstoot. Wetenschappers waarschuwen dat als de emissies van de luchtvaart niet teruggedrongen worden, de kans dat temperatuurstijging onder de twee graden blijft nihil is.

Lees verder »

CDA Zwolle vraagt verbinding bij ‘zondaguitverkoop’

CDA Zwolle vraagt verbinding bij ‘zondaguitverkoop’

Zwolle – CDA Zwolle is blij dat het college van B&W eindelijk gekozen heeft in het koopzondag-dossier. Wel wil de partij een belangrijke nuance aanbrengen in de nieuwe Winkeltijdenverordening: “Juist in een overvolle 24-uurseconomie is er behoefte aan rust en balans. De zondagochtend biedt die ruimte.”

Dit college kiest volgens fractievoorzitter Jan Nabers voor de 24-uurseconomie en vergeet de bijzondere beleving van de zondag. “Het college kiest voor uitverkoop. Wij kiezen voor de verbinding tussen rust en ontmoeting op de zondagmorgen en bruisende stad met opening van winkels op zondagmiddag.” Ze vraagt aandacht om dit voor toekomst vast te leggen in de verordening.

Lees verder »

ChristenUnie bepleit passende functie oude statenzaal Diezerstraat

ChristenUnie bepleit passende functie oude statenzaal Diezerstraat

Zwolle – De ChristenUnie in Overijssel gaat in een motie bij de Perspectiefnota het college van GS vragen om aan de ‘oude Statenzaal van de provincie’ een passende functie te geven. De oude statenzaal aan de Diezerstraat in Zwolle ademt de sfeer van langjarig Overijssels bestuur uit.

Fractievoorzitter Jan Westert van de ChristenUnie vindt dat de oude Statenzaal een passende bestemming moet krijgen. Jan Westert: ‘Zo’n zaal is heeft een eminente sfeer om bij te dragen aan de waarde van de democratie, van vrijheid en tolerantie, verdraagzaamheid en het vrije woord. Ook voor representatieve doeleinden is de zaal beter te benutten’ 

Lees verder »

ChristenUnie en CDA komen met motie over kerkorgels en cultureel erfgoed

ChristenUnie en CDA komen met motie over kerkorgels en cultureel erfgoed

Zwolle – De ChristenUnie en het CDA in Overijssel komen bij de behandeling van de P-nota met een gezamenlijke motie waarin zij aandacht vragen voor beeldbepalende kerkgebouwen en kerkorgels. De moties wordt daarnaast ondersteund door D66, VVD en de SGP.

De motie is een samenvoeging van twee initiatieven van beide partijen. De ChristenUnie bereidde samen met D66 een motie over de staat van de kerkorgels in Overijssel voor. Het CDA zag mogelijkheden voor meer aandacht van beeldbepalende gebouwen waaronder kerken.

Lees verder »

CDA: Kappen met bomenkap op Oude Mars

CDA: Kappen met bomenkap op Oude Mars

Zwolle – Op de Oude Mars in Zwolle-Zuid worden nog steeds bouwkavels verkocht. CDA Zwolle stelt vragen bij een aanvraag omgevingsvergunning voor een kavel, waarbij 31 bomen het veld dreigen te moeten ruimen.

CDA Zwolle baseert zich op geluiden van omwonenden naar aanleiding van deze aanvraag. Daaruit blijkt dat de zogenaamde boskavel (nr. 39) groter is geworden dan oorspronkelijk gepland. Hierdoor komt een deel van de kavel terecht in een stuk bebossing van landgoed Zandhove waardoor men deze bomen vervolgens gekapt wil zien hebben.

Lees verder »