Irritatie in gemeenteraad van Zwolle over politieke besluitvorming

Irritatie in gemeenteraad van Zwolle over politieke besluitvorming

Zwolle – Afgelopen maandagavond waren er duidelijke irritaties te merken bij Patty Wolthof van de PvdA en Sonja Paauw van D66. Beide partijen zitten in de oppositie, maar proberen met moties toch invloed uit te oefenen op het college van burgemeester & wethouders.

Moties worden aangenomen met meerderheid van stemmen. De collegepartijen ChristenUnie, GroenLinks, Swollwacht en de VVD bezetten 25 van de 39 raadszetels en hebben daarmee een meerderheid. Als een oppositiepartij een motie aangenomen wil krijgen hebben ze niet alleen de steun nodig van alle andere oppositiepartijen, maar ook van minstens één der coalitiepartijen.

Lees verder »

Behoud oude bomen op de dijk bij Klooienberg

Behoud oude bomen op de dijk bij Klooienberg

Zwolle – Nadat de gemeenteraad maandagavond had gesproken over het binnenhalen van Europese subsidies voor het duurzame herstel van Zwolle na de coronacrisis, maakten de partijen een soepele overgang naar het volgende agendapunt: ‘Behoud bomen op de dijk bij de Klooienberg’.

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta is bezig met de voorbereiding van de dijkverzwaring van de dijk aan het Zwarte Water bij Holtenbroek in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De dijken in Zwolle en omgeving moeten worden versterkt om de stad bij hoog water droog te houden.

Lees verder »

Hoe zit het met de toekomst van de Nooterhof?

Hoe zit het met de toekomst van de Nooterhof?

Zwolle – ‘Hoe zit het met de toekomst van de Nooterhof? vragen de fracties van de PvdA en D66 zich af. In het voorjaar van 2020 zou er een toekomstvisie voor het park de Nooterhof gereed zijn. Deze ligt er medio 2020 nog niet. Er zijn een aantal scenario’s onderzocht maar deze lijken niet rendabel te zijn zonder participatie van een economische partij in de Nooterhof. Er zou een toekomstvisie zijn die om extra structurele investeringen vraagt.

Hans de Graad, bestuursvoorzitter van de Milieuraad Zwolle gaf aan dat een ‘lange termijnvisie’ wenselijk zou zijn voor de Nooterhof. Nu wordt het park door vrijwilligers van de Milieuraad onderhouden en beheerd. Naast dit onderhoud is er in 2019 een begin gemaakt met educatieve activiteiten. Iets wat de Milieuraad al meer dan veertig jaar doet in de Nooterhof. Deze situatie is tijdelijk zolang de gemeente niet met concrete plannen komt.

Lees verder »

PvdA Zwolle: Gebruik financiële ondersteuning van Europa voor duurzaam herstel

PvdA Zwolle: Gebruik financiële ondersteuning van Europa voor duurzaam herstel

Zwolle – De PvdA-fractie heeft het college van Zwolle gevraagd om maximaal in te spelen op de kansen die Europa via de Europese Meerjarenbegroting, de Green Deal en het Europees Herstelfonds voor de regio Zwolle biedt.

Zwolle moet snel aan de slag om concrete plannen te ontwikkelen, meent de PvdA. De voorstellen van de PvdA gaan over een duurzaam economisch herstel waarvoor een beroep kan worden gedaan op Europese, landelijke en provinciale financiële middelen. Maandag werd een motie ingediend door PvdA, CDA en Swollwacht, waarmee de gemeenteraad unaniem akkoord ging.

Lees verder »

SGP Overijssel wil subsidieregeling voor MKB

SGP Overijssel wil subsidieregeling voor MKB

Zwolle – De SGP-fractie Overijssel stelt voor om in de provincie het midden- en kleinbedrijf te steunen middels een subsidieregeling. Ook de VVD heeft haar handtekening onder het voorstel gezet. Doel van de regeling is om getroffen bedrijven sterker uit de crisis te laten komen.

Met de subsidie kan de provincie aan MKB-ondernemers de ruimte te geven om -juist nu- te investeren in medewerkers en de werkorganisatie een upgrade te geven. SGP-statenlid Jan Jonker: ”Dat heeft twee voordelen: je hebt een sneller herstel van je verdienmogelijkheden als bedrijf, en je kunt de gevolgen van de crisis voor medewerkers beperken.”

Lees verder »

Gratis trouwen voor iedereen blijft mogelijk in Zwolle

Gratis trouwen voor iedereen blijft mogelijk in Zwolle

Zwolle – De gemeenteraad heeft maandagavond gesproken over de mogelijkheid kosteloos te kunnen blijven trouwen in Zwolle. Weblog Zwolle berichtte afgelopen maandag al over dit onderwerp.

Het college van Burgemeester & Wethouders wilde het gratis trouwen alleen nog mogelijk maken voor de allerarmste Zwollenaren. Brammert Geerling van de SP was het hiermee niet eens en diende gisterenavond samen met alle andere politieke partijen, met uitzondering van de VVD, een motie in om dit tegen te gaan.

Lees verder »

D66 stelt vragen over faillissement zwemschool Akwaak

D66 stelt vragen over faillissement zwemschool Akwaak

Zwolle – Op 25 juni werd bekend dat zwemschool Akwaak in Zwolle het faillissement heeft aangevraagd. Bij Akwaak hadden op dat moment zo’n 700 kinderen in Zwolle zwemles.

Dit is zorgelijk voor de medewerkers van Akwaak, en voor de kinderen die zwemles hebben bij Akwaak en hun ouders aldus D66. Op dit moment zijn er in Zwolle al wachtlijsten  voor zwemonderwijs. Meerdere Zwollenaren wijken daarom nu al uit naar zwembaden in omliggende gemeenten. Als het aanbod van Akwaak wegvalt zal het aanbod nog verder terugvallen. Zwemvaardigheid is belangrijk, zeker in een waterrijke stad als Zwolle.

Lees verder »

SP Zwolle wil gratis huwelijk redden

SP Zwolle wil gratis huwelijk redden

Zwolle – Als het aan het college ligt, is het per 1 juli niet langer mogelijk voor iedereen om kosteloos te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan in Zwolle. Nu kan dat nog twee keer per week.

Straks geldt dit alleen nog voor paren waarvan minimaal één persoon in Zwolle woont en die kwijtschelding heeft van gemeentelijke belastingen. De SP in Zwolle vindt vooral die laatste beperking veel te ver gaan. De partij roept vrijdag bij het debat over de jaarstukken het college ter verantwoording om het gratis huwelijk te redden.

Lees verder »

ChristenUnie pleit voor kerkdiensten in de openlucht

ChristenUnie pleit voor kerkdiensten in de openlucht

Zwolle – Komen deze zomer de hagenpreken terug in de Zwolse parken? Wat het team van de ChristenUnie betreft, krijgen kerken en andere religieuze gemeenschappen de ruimte om in de openlucht samen te komen.

“Wat in een (kerk-)gebouw niet kan vanwege de coronacrisis, kan buiten wel!” aldus Reinier Mulder van de CU. Hij wil dat het college welwillend meedenkt met kerken die hun diensten in de buitenlucht willen houden. Mulder stelt daarom vragen aan het Zwolse college van Burgemeester en Wethouders.

Lees verder »

GroenLinks en D66 willen inwoners van Zwolle meer invloed geven

GroenLinks en D66 willen inwoners van Zwolle meer invloed geven

Zwolle – Wat zou jij doen als je de baas zou zijn van Zwolle? Deze vraag stellen de lokale fracties van D66 en GroenLinks aan de inwoners van Zwolle. Is één keer stemmen en vervolgens vier jaar vertrouwen op de lokale politiek nog wel van deze tijd?

Waarom zouden we bijvoorbeeld geen Zwollenaren die werken in de zorg vragen om mee te beslissen over de zorg in Zwolle? De coalitie- en oppositiepartijen slaan de handen ineen om de lokale democratie te versterken en zijn benieuwd hoe inwoners daarover denken.

Lees verder »

ChristenUnie Zwolle: Juist nu investeren in gezonde Blauwvingers

ChristenUnie Zwolle: Juist nu investeren in gezonde Blauwvingers

Zwolle – Het coronavirus maakt indringend duidelijk hoe belangrijk onze gezondheid is, vindt de ChristenUnie in Zwolle. De lockdown was een ingrijpende korte termijn maatregel om de ongecontroleerde verspreiding van het virus te voorkomen, zodat er genoeg IC-bedden beschikbaar waren voor besmette patiënten.

Nu de druk op de gezondheidszorg afneemt, wil de ChristenUnie nadenken over langere termijn maatregelen. Eén daarvan is investeren in gezondheid. De gemeente heeft al jaren gezondheidsbeleid. Het huidige beleidsplan Zwolle Gezonde Stad loopt in 2021 af. Herijking van het beleid is daarom nodig, zegt de CU.

Lees verder »

ChristenUnie en PvdA gaan botanisch stoepkrijten in Zwolle

ChristenUnie en PvdA gaan botanisch stoepkrijten in Zwolle

Zwolle – In Frankrijk en Engeland is ‘botanisch stoepkrijten’ al een rage: met stoepkrijt de namen bij planten op de stoep of de weg schrijven. In Zwolle willen gemeenteraadslid Jacob Raap (CU) en burgerraadslid Herman Sieben (PvdA) botanisch stoepkrijten stimuleren. Botanisch stoepkrijten laat het belang van een groene binnenstad zien.

Botanisch stoepkrijten is een leuke manier om passanten en bewoners op planten te wijzen en op een leuke manier plantennamen te leren kennen, maar ook het belang van een groene stad te laten zien. Steden hebben groen nodig, ook Zwolle! De planten en bomen in de binnenstad van Zwolle hebben een belangrijke functie voor de biodiversiteit, waarin het insectenleven weer tot leven komt. En natuur ondersteunt een gezondere en klimaatbestendige stad. Ook het ‘onkruid’, de planten tussen de stoeptegels hebben daarin een functie. Botanisch stoepkrijten is een educatieve manier om bewust aandacht te besteden aan de biodiversiteit van de stad.

Lees verder »