Eerste reactie op nieuwe coalitieakkoord: Veel duurzame woorden, weinig sociale daden

Eerste reactie op nieuwe coalitieakkoord: Veel duurzame woorden, weinig sociale daden

Zwolle – De PvdA feliciteert de coalitiepartners met het behaalde resultaat en het gepresenteerde akkoord. Tevreden zijn we over de gewenste balans tussen groei van de stad in combinatie met de groene kwaliteiten ervan. Blij zijn wij met de ambitie van het nieuwe college om vast te houden aan de eerder gestelde doelen rondom duurzaamheid. Ook de verruiming van de koopzondagen kan op onze instemming rekenen.

Maar een eerste lezing van het document laat ons verbijsterd achter als het gaat om de ambities op het sociaal domein en duurzaamheid. Voor duurzaamheid wordt geen geld vrijgemaakt, dat moet maar van het rijk en de provincie komen en voor de zorg worden de rijksbudgetten leidend. Youcef Ben Ali: “We hebben net vorige week een nota gekregen van het huidige college waarin staat dat er een sterke versobering nodig is van de zorg als het budget leidend wilt laten zijn. Het zittende college kiest daar niet voor, het nieuwe blijkbaar wel. Het betekent budgetplafonds, minder maatwerk, budgetsturing, wachtlijsten… Ik weet dat de VVD dit in zijn verkiezingsprogramma had staan maar dat de andere drie partijen daarin mee zouden gaan… Natuurlijk moet je zorgvuldig om gaan met geld voor de zorg maar dit lijkt alle perken te buiten te gaan, ik hoop dat dit beeld in het debat volgende week bijgesteld wordt.”

Lees verder »

Overeenstemming over nieuw coalitieakkoord in Zwolle

Zwolle – In Zwolle is er overeenstemming bereikt over de  vorming van een nieuwe coalitie. ChristenUnie, GroenLinks, Swollwacht en de VVD hebben een akkoord gesloten. Dit zijn de partijen die de grootste winsten hebben behaald bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. De samenstelling van het nieuwe college werd al eerder bekend gemaakt.

Ed Anker, Michiel van Willigen (beide van de ChristenUnie )  en René de Heer (VVD) gaan door. Er komen drie wethouders bij. Monique Schuttenbeld en Klaas Sloots voor Groen Links en Wiliam Dogger voor Swollwacht.

Lees verder »

CDA wil zo snel mogelijk oplossing reizigers Kamperlijntje

CDA wil zo snel mogelijk oplossing reizigers Kamperlijntje

Zwolle – Met grote teleurstelling hebben de CDA-fracties van Overijssel, Zwolle en Kampen afgelopen week het bericht gelezen over de bodem onder het spoor van het Kamperlijntje. Hoewel er bij alle fracties nog veel vragen zijn, willen ze vooral weten wat er de komende tijd gaat gebeuren om de reizigers tussen Zwolle en Kampen zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Woordvoerder Verkeer en Vervoer van de CDA-Statenfractie Bart van Moorsel legt uit: “Nu de feiten duidelijk lijken, is het voor het CDA ook een moment om vooruit te kijken en te onderzoeken wat er op de korte termijn kan gebeuren om de treinreizigers tussen Zwolle en Kampen optimaal te bedienen en station Stadshagen toch in gebruik te nemen”.

Lees verder »

PvdA leden en fractieleden bezoeken de wijk

PvdA leden en fractieleden bezoeken de wijk

Zwolle – Op zaterdag 12 mei trekken leden en fractieleden van de PvdA op hun maandelijkse wijkbezoek de Aalanden in. Tussen 11 en 12.30 uur gaan de Zwolse PvdA-ers langs de deuren om de inwoners van de Aalanden een roos als symbool van de sociaal-democratie aan te bieden. De PvdA-Zwolle wil graag horen wat er goed gaat en wat er beter kan in de wijk. Wat is goed voor de toekomst van de wijk en voor Zwolle?

Met de antwoorden, suggesties, klachten en tips die inwoners van de wijk aandragen gaan we aan de slag. Soms kan er direct actie worden ondernomen, soms wordt de informatie verwerkt in standpunten en soms wordt de informatie doorgespeeld naar de PvdA-fractie in Provinciale Staten of de Tweede Kamer. Maar hoe dan ook, er volgt altijd een terugkoppeling naar de bewoners toe. De afdeling Zwolle van de PvdA bezoekt elke maand één van de Zwolse stadwijken om daar haar oor te luisteren te leggen.

Lees verder »

GroenLinks Zwolle presenteert twee wethouderskandidaten

GroenLinks Zwolle presenteert twee wethouderskandidaten

Zwolle – GroenLinks Zwolle presenteert vandaag met trots haar twee wethouderskandidaten Monique Schuttenbeld en Klaas Sloots.

Fractievoorzitter Sylvana Rikkert is ontzettend blij met deze topkandidaten: “Met Monique en Klaas halen we twee stevige bestuurders in huis die de stad Zwolle goed kennen. Beiden hebben een eigen profiel. Ze brengen nieuw elan in het college en kunnen niet wachten om aan de slag te gaan voor de stad. Daarbij ben ik er ook bijzonder trots op om met Monique een getalenteerde vrouw aan het college toe te kunnen voegen. Samen met de fractie hebben we straks een prachtig team staan”.

Lees verder »

PvdA Zwolle wil in gesprek over gevolgen Lelystad Airport

PvdA Zwolle wil in gesprek over gevolgen Lelystad Airport

Zwolle – De aanpassingen van de vliegroutes van en naar Lelystad hebben grote gevolgen voor Zwolle. Dit blijkt uit de gewijzigde milieueffectrapportage over Lelystad Airport. Hoewel er sprake is van een aantal verbeteringen komen hier minstens zoveel nieuwe zorgen voor terug. De PvdA Zwolle wil daarom – samen met GroenLinks, ChristenUnie en D66 – een zogenaamde informatieronde organiseren met de verschillende wijkverenigingen en belangengroepen om de zorgen over de verregaande gevolgen te bespreken.

Gesprek met de stad
Begin dit jaar heeft de voltallige gemeenteraad aan het college gevraagd alles te doen wat mogelijk is om laagvliegen boven Zwols grondgebied te voorkomen. De inzet van het college die hierop volgde – samen met andere gemeenten en de provincie – lijkt voor Overijssel  tot enkele verbeteringen te hebben geleid, maar voor Zwolle voornamelijk tot verdere nadelen en zorgen.

Lees verder »

GroenLinks wil onderzoek naar tevredenheid burgerinitiatieven over contact met gemeente

GroenLinks wil onderzoek naar tevredenheid burgerinitiatieven over contact met gemeente

Zwolle – De Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen, haalde onlangs stevig uit naar gemeenten: “Gemeenten leven in hun eigen wereld, zijn log, traag, tegenstrijdig en ondoorzichtig”. Deze uithaal kwam naar aanleiding van het onlangs door hem gepresenteerde rapport: Burgerinitiatief: ‘Waar een wil is…’ Op basis van onderzoek onder burgerinitiatieven concludeert de Nationale Ombudsman dat 44% van hen (zeer) ontevreden is over de contacten met de gemeente. “Wij zijn helaas niet één gemeente, maar een veelkoppig monster” citeert hij een ambtenaar in het rapport.

Raadslid Remko de Paus wil van het college weten of het zich in het beeld dat door de Nationale Ombudsman wordt geschetst herkent. “Zwolle heeft de afgelopen vier jaar ingezet op meer ruimte voor initiatieven van onderop. We weten dat dit een proces is van vallen en opstaan. Ons bereiken verhalen van beide kanten. Wij hebben nu behoefte aan een totaalbeeld over hoe initiatiefnemers het contact met onze gemeente ervaren”.

Lees verder »

SP in Overijssel steunt staking OV

SP in Overijssel steunt staking OV

Zwolle – 30 april en 1 mei leggen medewerkers van het regionale openbaar vervoer het werk neer. Ook in Overijssel wordt gestaakt. De SP in Overijssel steunt de strijd van de stakers voor goede arbeidsvoorwaarden.

Eerder staakten chauffeurs al terecht voor het recht om gewoon van het toilet gebruik te kunnen maken. Goed openbaar vervoer is alleen mogelijk met goede arbeidsvoorwaarden. Werknemers in het ov hebben al eerder laten zien door samen te strijden verbetering af te kunnen dwingen. Dat zal nu ook lukken. Hoewel de huidige staking het gevolg is van een conflict met de vervoerders ziet de SP ook voor de provincie een rol weggelegd.

Lees verder »

PvdA vraagt opheldering over Kop van Voorst

PvdA vraagt opheldering over Kop van Voorst

Zwolle –  In de buurten Holtenbroek en Stadshagen is onrust ontstaan over de ontwikkelingen op de Kop van Voorst. Dit schiereiland tussen het Zwarte Water en het Zwolle-IJsselkanaal is een bijzonder en historisch stuk natuur, midden in Zwolle. Het voormalig terrein van bouwbedrijf Stiho is verkocht en er vinden nu allerlei graaf- en bouwwerkzaamheden plaats. Op social-media gaat het gerucht dat Scania hier vrachtwagens wil stallen en dat betekent dus ook het vervoer van tientallen vrachtwagens van en naar dit terrein.

PvdA Raadslid Mart oude Egbrink: “Veel mensen zijn geschrokken van deze ontwikkelingen, allerlei struiken, boompjes en planten zijn midden in het broedseizoen verwijderd met alle gevolgen van dien. Daarnaast zorgt bebouwing op dit stuk grond voor minder overzicht over het vaarwater en dat kan leiden tot gevaar voor het scheepvaartverkeer.”

Lees verder »

Geen zonnepanelen op landbouwgrond

Geen zonnepanelen op landbouwgrond

Zwolle – Zolang er binnen de provincie Overijssel nog daken beschikbaar zijn op bedrijventerreinen en openbare gebouwen zoals scholen, sporthallen en gemeentehuizen hebben deze wat de Overijsselse SP-fractie betreft, voor de installatie van zonnepanelen de voorkeur boven het gebruik van landbouwgrond.

De schaarse beschikbare ruimte moet op een zorgvuldige manier worden ingevuld. Door te kiezen voor landbouwgrond voor het realiseren van zonne-velden, kiest men voor de makkelijkste weg. Er moeten een paar extra drempels genomen worden wanneer we een bedrijfsdak willen gebruiken voor het installeren van zonnepanelen, maar daardoor gebruiken we de beschikbare ruimte wel optimaal. Dat heeft de voorkeur boven het gebruik van landbouwgrond vindt Statenlid Harry Broekhuijs van de SP.

Lees verder »

Gemeenteraad lijkt akkoord te gaan met uitbreiding Lelystad Airport in 2019

Gemeenteraad lijkt akkoord te gaan met uitbreiding Lelystad Airport in 2019

Zwolle – Maandagavond heeft de nieuwe gemeenteraad gesproken over de laagvliegroutes over Zwolle als gevolg van de uitbreiding van Lelystad Airport in april 2019. In januari hebben alle politieke partijen unaniem ingestemd met een motie van Swollwacht, waarin duidelijk werd gesteld dat Airport Lelystad niet mag worden geopend “zolang het luchtruim niet opnieuw is ingedeeld.” Als vervolg op de recent aangepaste milieu effect rapportage (MER) hebben D66 en de SP maandagavond een nieuwe motie ingediend. In de nieuwe MER wordt duidelijk dat de vliegroutes boven Stadshagen en Berkum weliswaar worden verhoogd van 3000 voet naar 5000 voet, maar dat het aantal vliegtuigen dat overkomt stijgt van 1750 naar 4725 per jaar.

Volgens Claudia van Bruggen van D66 geeft deze MER “een vrijbrief voor laagvliegen en dat accepteert het college. Eerder werd landelijk een ondergrens van 6000 voet aangegeven.” D66 en de SP willen daarom nogmaals een uitspraak van de gemeenteraad dat Lelystad pas mag worden geopend als het luchtruim volledig opnieuw is ingedeeld. Dat zou betekenen dat dit vliegveld niet in 2019 kan worden geopend, maar pas op z’n vroegst in 2023, na herindeling. Volgens D66 is de situatie na 2023 “ook zeer onzeker en daarom willen we de uitbreiding van Lelystad nu een halt toe roepen.”

Lees verder »

PvdA Zwolle viert 1 mei de Dag van de Arbeid

PvdA Zwolle viert 1 mei de Dag van de Arbeid

Zwolle – Ieder jaar wordt ook in Zwolle op 1 mei de Dag van de Arbeid gevierd. Tijdens de 1 mei-viering legt de PvdA Zwolle bloemen bij het graf van Gerardus Horreüs de Haas, de ‘rode’ dominee die zich tijdens de oorlogsjaren fel verzette tegen de Jodenvervolging. Ook bezoeken we het graf van Helmig Jan van der Vegt, één van de oprichters van de SDAP, de voorloper van de PvdA.

Wethouder Eefke Meijerink en oud-wethouder Jaap Hagedoorn zullen bij de graven een toespraak houden. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 1 mei 2018 op begraafplaats Kranenburg aan de Kranenburgerweg 5 te Zwolle en start om 10.15 uur bij de kapel bij de ingang van begraafplaats Kranenburg. De bijeenkomst wordt afgesloten in theehuis Agnietenberg, waar ook stil wordt gestaan bij de jubilarissen die 25 of 50 jaar lid zijn van de PvdA.

Lees verder »