Minister naar Zwolle voor handhaving 30 kilometerzones

Minister naar Zwolle voor handhaving 30 kilometerzones

Zwolle – Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) komt maandag naar Zwolle om met inwoners in gesprek te gaan over onveilige verkeerssituaties en 30km-stickers te plakken om mensen te herinneren aan de maximumsnelheid.

In Stadshagen bij het Havezathepark zal de Minister vanaf 16.00 uur samen met bewoners spreken over het plan van de Zwolse VVD om meer in te zetten op handhaving van 30-kilometerzones. Hard rijden door woonwijken prijkte bovenaan de lijst van ergernissen.

Lees verder »

VVD: Statenfractie steunt plan om Roze Zaterdag naar Zwolle te halen

VVD: Statenfractie steunt plan om Roze Zaterdag naar Zwolle te halen

Zwolle – Zwolle wil in 2020 Roze Zaterdag naar de stad halen. De Overijsselse Statenfractie steunt dat van harte, zegt voorzitter Regien Courtz: ‘Natuurlijk houden we van een feestje, maar er zit ook een boodschap achter. Het is helaas nog steeds keihard nodig dat we opkomen voor het recht om te houden van wie jij wilt.’ Het Zwolse gemeentebestuur heeft geld vrijgemaakt, de VVD wil nu dat de provincie ook geld vrijmaakt.

In de wet en op papier is alles goed geregeld, zegt Thom van Campen, VVD-fractievoorzitter in Zwolle en zelf ook homoseksueel: ‘De praktijk is vaak weerbarstiger. Denk aan de posters van zoenende mannen die in Zwolle met een hakenkruis werden beklad. Dan komt het wel heel erg dichtbij.’ Volgens Van Campen moeten we van acceptatie naar tolerantie gaan: ‘Je mag in Nederland uitkomen voor je seksuele geaardheid en samenleven met wie je wilt. Dat is een vrijheid waar we trots op zijn en voor willen blijven strijden.’

Lees verder »

CDA en SP: “provincie pak tekort asbestsaneerders proactief op”

CDA en SP: “provincie pak tekort asbestsaneerders proactief op”

Zwolle – De fracties van CDA en SP in provinciale Staten willen dat de provincie aan de slag gaat met het oplossen van het tekort aan asbestsaneerders. “Wij hebben uit gesprekken met de markt begrepen dat het tekort aan asbestsaneerders bepalend gaat worden voor het wel of niet halen van de deadline van 2024. Dan moet alle asbest van het dak. Dat gaan we als we op dezelfde manier doorgaan niet halen.

De sector kan dit, ondanks de vele initiatieven, niet alleen oplossen. We zien ook kansen voor de Overijsselse arbeidsmarkt. Als we dit goed aanpakken kunnen we een substantieel aantal banen creëren. Hier ligt hier zeker een rol voor de provincie”, aldus Susan Faal van het CDA en Harry Broekhuijs van de SP.

Lees verder »

Ondanks miljoenentekorten geen slechtere zorg

Zwolle – De gemeenteraad was vrijdagavond in spoedzitting bijeen op verzoek van Swollwacht, GroenLinks en de SP. Afgelopen dinsdag kregen de fractieleiders van de politieke partijen tot hun grote verrassing en schrik een telefoontje van de wethouder dat er grote tekorten aan het licht waren gekomen op de zorguitgaven van de gemeente. Het betreft vooral overschrijdingen op de WMO en jeugdzorg, waar de vraag naar individuele begeleiding om nog onverklaarbare redenen sterk is toegenomen. Over 2017 een tekort van 6 miljoen euro, dat in 2018 kan oplopen tot zelfs 8 miljoen euro. Hoewel de oorzaken van de sterk toegenomen zorgvragen nog niet helder zijn, wilde het college al wel gelijk een aantal maatrelen nemen, zoals: “De medewerkers van het sociaal wijkteam krijgen instructie (waar mogelijk) vragen voor ondersteuning scherper te beoordelen.” Vooral deze maatregel riep heftige reacties op bij de oppositiepartijen. Volgens William Dogger van Swollwacht gaat hiermee “de bijl in de wortels van de sociale wijkteams” en wordt de vertrouwensrelatie tussen zorgverlener en cliënt aangetast. “De keukentafelgesprekken gaan straks niet meer over de beste zorg, maar over geld.”

Ook Brammert Geeerling van de SP: “Hoe garanderen we dat onze inwoners niet de dupe worden van falende bestuurders?” Hij vroeg zich af of de wijkteams straks alleen nog de goedkoopste zorg mogen aanbieden. Patrick Rijke van GroenLinks hekelde de maatregelen en wil eerst een grondige analyse van de oorzaken van de tekorten voordat er wordt ingegrepen: “We gaan nog geen pleisters plakken als we niet weten waar het bloedt.” Volgens Martijn van der Veen van het CDA mogen de tekorten niet ten koste gaan van de zorg die Zwollenaren nodig hebben.

Lees verder »

Spoeddebat Zwols miljoenentekort zorguitgaven

Zwolle –  Naar aanleiding van het miljoenentekort in de Zwolse zorguitgaven voert de gemeenteraad komende vrijdag een spoeddebat. Dit debat is een verzoek van oppositiepartijen Swollwacht, SP en GroenLinks en zal plaatsvinden enkele dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Tijdens het spoeddebat komen de volgende vragen aan de orde:
Welke maatregelen wenst het College te nemen?
Is het College wel in control op het gebied van de gemeentelijke zorginkomsten en zorguitgaven?
Zijn de maatregelen- die het College nu wenst te nemen- impulsief genomen zonder een grondige analyse vooraf- en leiden deze snel genomen maatregelen niet tot ongewenste/nadelige maatschappelijke  situaties voor zowel cliënten als zorgverleners?
Het debat zal plaatsvinden op vrijdag 16 maart om 20.00 uur in de raadzaal.

PvdA wil borden met maximumsnelheid op woonerven

PvdA wil borden met maximumsnelheid op woonerven

Zwolle – De Zwolse gemeenteraadsfractie van de Partij van de Arbeid wil dat de gemeente bij de ingang van een woonerf borden plaatst die de maximumsnelheid van 15 kilometer per uur aangeven. De fractie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders.

PvdA-fractievoorzitter Jan Slijkhuis zegt hierover: “Uit veel gesprekken die we de afgelopen maanden in heel Zwolle hebben gevoerd blijkt dat mensen zich zorgen maken over verkeersveiligheid in woonbuurten door te hard rijdende automobilisten. Dat speelt zowel in doorgaande straten als op woonerven. Een onderdeel van dat probleem is dat veel automobilisten blijkbaar niet weten dat 15 km. per uur de maximumsnelheid op een woonerf is. Aan die onduidelijkheid willen we een einde maken door borden te laten plaatsen. Kinderen moeten op een woonerf veilig kunnen spelen, auto’s zijn daar te gast.” 

Lees verder »

Werkgroep burgerbetrokkenheid wil creativiteit burgers gaan gebruiken

Zwolle – Op initiatief van GroenLinks raadslid Remko de Paus, bespreekt de Zwolse gemeenteraad op maandag 12 maart de eerste opbrengst van de raadswerkgroep burgerbetrokkenheid. Voor inwoners van Zwolle is het niet altijd duidelijk hoe de besluitvorming van de gemeente verloopt. Van een kleine aanpassing van een bestemmingsplan tot het nieuwe veiligheidsbeleid, de raadsfracties willen dat het voor inwoners duidelijker is wanneer en waar ze invloed kunnen hebben.

De werkgroep heeft een ‘praatplaat’ gemaakt, waarmee stap voor stap de te doorlopen besluitvorming wordt voorbereid. Wie krijgen allemaal te maken met het nieuwe beleid? Welke momenten zijn er, dat de gemeenteraad over het onderwerp spreekt? Op welke manier ga je met omwonenden de aanpassingen in een bestemmingsplan bespreken? De verschillende mogelijkheden die er zijn, komen in de vorm van kwartetsets op tafel. De werkgroep wil graag dat de gemeente zoveel mogelijk sámen met inwoners de keuzemogelijkheden invult.

Lees verder »

Aan de bak voor Stadshagen

Aan de bak voor Stadshagen

Zwolle – Stadshagen is een ontzettend fijne wijk om te wonen. Om dat zo te houden en bestaande verbeterpunten aan te pakken, gaat de VVD Zwolle zaterdag 10 maart in Stadshagen met bewoners kijken wat we daaraan kunnen doen. Bij het winkelcentrum Stadshagen worden die dag enquêtes afgenomen om goede ideeën op te doen. Daarnaast gaat de VVD in het kader van NLDoet bij de Stadshoeve aan de bak en wordt daar een meetup met Stadshagen-bewoners georganiseerd.

“Wijken worden niet vanzelf mooier en veiliger,” zegt lijsttrekker Thom van Campen. “De VVD ziet goede punten om een wijk als Stadshagen weer een stukje beter te maken. We hebben al veel van bewoners gehoord en gaan nu met mensen in gesprek welke concrete dingen we daaraan kunnen doen.” Stadshagen is een wijk in Zwolle waar veel ontwikkeling plaatsvindt, zo wordt er weer gebouwd. Verkeersontstoppingen en sluipverkeer als gevolg van de drukte moeten aangepakt worden. Van Campen: “Je wilt ’s ochtends niet in de wijk gelijk al vaststaan richting je werk.”

Lees verder »

ChristenUnie wil jaarlijkse monitor illegale prostitutie in Zwolle

ChristenUnie wil jaarlijkse monitor illegale prostitutie in Zwolle

Zwolle – Het is te onduidelijk in welke mate illegale prostitutie plaatsvindt in Zwolle. Je ziet ze niet, maar ze zijn er ook in Zwolle, de slachtoffers van mensenhandel die als prostituee moeten werken. De ChristenUnie maakt zich daar zorgen over en wil dat de gemeente hier beter zicht op krijgt. Dat vormt de basis voor vervolgstappen. Want deze moderne slavernij moet stoppen.

Illegale prostitutie is niet alleen iets van de Randstad of grensgemeenten. Het Prostitutie Controle Team van de Politie Oost-Nederland concludeert dat illegale prostitutie ook in Overijssel toeneemt. In veel gevallen gaat het om (buitenlandse) vrouwen die schulden hebben. Vaak is dat helemaal niet vrijwillig maar wordt geen andere uitweg gevonden. De ChristenUnie kan dat niet aanzien en wil opkomen voor de mensen die zelf geen stem hebben.

Lees verder »

Zwolle Schuldvrij

Zwolle Schuldvrij

Zwolle – Mensen met schulden dragen vaak elke dag een enorme last met zich mee, waar ze onder gebukt gaan. Er is veel schaamte, mensen worden somber, ongelukkig, presteren slecht op het werk en hun relatie en hun kinderen lijden er ook onder. De sociale en maatschappelijke kosten van schulden gaan dus over veel meer dan geld alleen.

De Zwolse afdelingen van de PvdA, Sp en GroenLinks omarmen daarom het landelijk manifest Schuldvrij (dat hier te lezen is) dat vijf aanbevelingen doet om schulden met spoed aan te pakken. De drie Zwolse partijen willen echter verder gaan dan het landelijk manifest en stellen een tienpuntenplan op waar ze de komende raadsperiode concreet werk van gaan maken in Zwolle.

Lees verder »

PvdA op bezoek in de Kolkenbuurt Zwolle-Zuid

PvdA op bezoek in de Kolkenbuurt Zwolle-Zuid

Zwolle – Op zaterdag 3 maart bezocht de PvdA-Zwolle de Kolkenbuurt in Zwolle-Zuid. In en om het winkelcentrum aan de Forelkolk kregen wijkbewoners een roos aangeboden en enkele vragen over de wijk voorgelegd. Wat zijn de pluspunten van de wijk en wat kan beter?

Inwoners van de Kolkenbuurt wonen graag in hun wijk. De woonomgeving is prettig en het groen en het winkelaanbod zijn goed. Ook de bereikbaarheid scoort hoog, zowel van de wijk zelf als van de mogelijkheid om snel in de binnenstad te zijn.

Lees verder »

De Karavaan bezocht Zwolle Zuid met “Verhalen uit de wijk”

De Karavaan bezocht Zwolle Zuid met “Verhalen uit de wijk”

Zwolle – Zaterdag 3 maart trok De Karavaan door Zwolle Zuid. Een tocht met mooie verhalen uit de stad en de wijk. De Karavaan werd georganiseerd door GroenLinks Zwolle. Verschillende bewoners en verhalenvertellers kregen een podium om hun verhaal te doen over Zwolle Zuid.

Om 11.00 uur stond de stoet als eerste stil bij Winkelcentrum Zwolle Zuid. Na een welkomswoord van GroenLinks kandidaat Norman Finies werd het podium geboden aan Guus Puylaert. Hij vertelde het verhaal van de man die zijn hele leven aan de IJssel heeft gewoond en daar tot het einde der dagen wil blijven wonen.

Lees verder »