VVD-afdelingen bundelen kracht met fusie

VVD-afdelingen bundelen kracht met fusie

Zwolle – Woensdag 11 juli zijn de VVD Elburg, Hattem, Kampen-IJsselmuiden, Wezep-Oldebroek en Zwolle gefuseerd tot het Hanzenetwerk Regio Zwolle. Op bestuurlijk niveau bundelen de voormalige afdelingen de krachten. Daarmee houden ze meer tijd over voor wat echt belangrijk is: hun achterban.

Erik van Enk, voorzitter Hanzenetwerk: “Op politiek niveau is al regelmatig overleg. Bestuurlijk werken we vanaf nu ook samen. Door verenigingstaken centraal te regelen, kunnen we meer doen in minder tijd. En houden we dus tijd over om de straat op te gaan.” Om het contact met de eigen leden en kiezers te waarborgen zijn Plaatselijke Commissies onder leiding van 5 Regisseurs actief.

Lees verder »

SP: Provincie moet actie ondernemen tegen krappe rijtijden en volle blaas buschauffeurs

SP: Provincie moet actie ondernemen tegen krappe rijtijden en volle blaas buschauffeurs

Zwolle – De Zwolse en Overijsselse SP scharen zich achter buschauffeurs die staken voor betere arbeidsvoorwaarden door vandaag vanaf 10 uur actie te voeren bij het provinciehuis. Buschauffeurs en SP'ers plaatsen een mobiele toiletcabine en delen flyers uit.

Actiecoördinator Robert Bos: "Buschauffeurs staken voor de derde dag achtereen voor betere arbeidsvoorwaarden. De rijtijden zijn zo krap dat een rood licht of een kaartje pinnen in de bus al voor vertraging zorgen. Behalve dat het voor onveilige situaties in het verkeer zorgt, gebeurt het regelmatig dat chauffeurs lange tijd niet naar de wc kunnen als ze nodig moeten."

Lees verder »

ChristenUnie kritisch op mogelijke coffeeshop Vechtstraat

ChristenUnie kritisch op mogelijke coffeeshop Vechtstraat

Zwolle – De ChristenUnie is kritisch op de mogelijke komst van een coffeeshop aan de Vechtstraat. Deze week werd duidelijk wordt dat de aanvraag voor een vergunning door de gemeente in behandeling is genomen.
De ChristenUnie wil via schriftelijke vragen van het college weten welke impact de zienswijzen van omwonenden en ondernemers nu nog kunnen hebben.

ChristenUnie raadslid Wietse de Boer: ‘bij de informatiebijeenkomst bleek dat veel omwonenden, winkeliers en anderen, zoals het RIBW, grote zorgen hebben over de impact die een coffeeshop in dit gebied zou hebben. De ChristenUnie deelt die zorgen’. De zorgen gaan over de verkeersveiligheid, de openbare orde in relatie tot de kwetsbaarheid van de buurt door de samenstelling ervan.

Lees verder »

GroenLinks: Neem klimaat serieus en stop de groei van de luchtvaart

GroenLinks: Neem klimaat serieus en stop de groei van de luchtvaart

Zwolle – Tijdens de landelijke protestdag tegen de groei van de luchtvaart spreekt GroenLinks Tweede Kamerlid Suzanne Kröger in Zwolle. Daar en op vijf andere plaatsen in Nederland wordt gedemonstreerd tegen de toenemende overlast van luchtvaart voor omwonenden en het klimaat.

Kröger: “Het debat is aan het kantelen: we willen geen groei van Schiphol of Lelystad Airport ten koste van zoveel mensen en het klimaat. Waarom zouden we de stilte van onze mooiste gebieden, zoals de Veluwe opofferen voor nog meer goedkope vakantievluchten?” Alle Nederlandse vliegvelden -Schiphol, Eindhoven, Lelystad, Rotterdam, Maastricht en Eelde- hebben groeiplannen. De luchtvaart is inmiddels één van de snelst groeiende bronnen van CO2-uitstoot. Wetenschappers waarschuwen dat als de emissies van de luchtvaart niet teruggedrongen worden, de kans dat temperatuurstijging onder de twee graden blijft nihil is.

Lees verder »

CDA Zwolle vraagt verbinding bij ‘zondaguitverkoop’

CDA Zwolle vraagt verbinding bij ‘zondaguitverkoop’

Zwolle – CDA Zwolle is blij dat het college van B&W eindelijk gekozen heeft in het koopzondag-dossier. Wel wil de partij een belangrijke nuance aanbrengen in de nieuwe Winkeltijdenverordening: “Juist in een overvolle 24-uurseconomie is er behoefte aan rust en balans. De zondagochtend biedt die ruimte.”

Dit college kiest volgens fractievoorzitter Jan Nabers voor de 24-uurseconomie en vergeet de bijzondere beleving van de zondag. “Het college kiest voor uitverkoop. Wij kiezen voor de verbinding tussen rust en ontmoeting op de zondagmorgen en bruisende stad met opening van winkels op zondagmiddag.” Ze vraagt aandacht om dit voor toekomst vast te leggen in de verordening.

Lees verder »

ChristenUnie bepleit passende functie oude statenzaal Diezerstraat

ChristenUnie bepleit passende functie oude statenzaal Diezerstraat

Zwolle – De ChristenUnie in Overijssel gaat in een motie bij de Perspectiefnota het college van GS vragen om aan de ‘oude Statenzaal van de provincie’ een passende functie te geven. De oude statenzaal aan de Diezerstraat in Zwolle ademt de sfeer van langjarig Overijssels bestuur uit.

Fractievoorzitter Jan Westert van de ChristenUnie vindt dat de oude Statenzaal een passende bestemming moet krijgen. Jan Westert: ‘Zo’n zaal is heeft een eminente sfeer om bij te dragen aan de waarde van de democratie, van vrijheid en tolerantie, verdraagzaamheid en het vrije woord. Ook voor representatieve doeleinden is de zaal beter te benutten’ 

Lees verder »

ChristenUnie en CDA komen met motie over kerkorgels en cultureel erfgoed

ChristenUnie en CDA komen met motie over kerkorgels en cultureel erfgoed

Zwolle – De ChristenUnie en het CDA in Overijssel komen bij de behandeling van de P-nota met een gezamenlijke motie waarin zij aandacht vragen voor beeldbepalende kerkgebouwen en kerkorgels. De moties wordt daarnaast ondersteund door D66, VVD en de SGP.

De motie is een samenvoeging van twee initiatieven van beide partijen. De ChristenUnie bereidde samen met D66 een motie over de staat van de kerkorgels in Overijssel voor. Het CDA zag mogelijkheden voor meer aandacht van beeldbepalende gebouwen waaronder kerken.

Lees verder »

CDA: Kappen met bomenkap op Oude Mars

CDA: Kappen met bomenkap op Oude Mars

Zwolle – Op de Oude Mars in Zwolle-Zuid worden nog steeds bouwkavels verkocht. CDA Zwolle stelt vragen bij een aanvraag omgevingsvergunning voor een kavel, waarbij 31 bomen het veld dreigen te moeten ruimen.

CDA Zwolle baseert zich op geluiden van omwonenden naar aanleiding van deze aanvraag. Daaruit blijkt dat de zogenaamde boskavel (nr. 39) groter is geworden dan oorspronkelijk gepland. Hierdoor komt een deel van de kavel terecht in een stuk bebossing van landgoed Zandhove waardoor men deze bomen vervolgens gekapt wil zien hebben.

Lees verder »

CDA Overijssel wil inzicht in succes bestrijding exotische woekerplanten

CDA Overijssel wil inzicht in succes bestrijding exotische woekerplanten

Zwolle – Het CDA heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten, omdat de fractie wil weten of het klopt dat plantensoorten die van nature voorkomen in Overijssel verdrongen worden door exotische woekerplanten en hoe groot dit probleem is.

Planten als de grote Watersnavel, de Waterwaaier, de Reuzenberenklauw en Japanse Duizendknoop kunnen zuurstoftekort in water veroorzaken, de oorzaak zijn van het verdwijnen van planten onder de boomlaag (de ondergroei) of in het ergste geval ernstige schade toebrengen aan gebouwen, leidingen en infrastructuur. 

Lees verder »

Renate van der Velde beoogd lijsttrekker voor de ChristenUnie Overijssel

Renate van der Velde beoogd lijsttrekker voor de ChristenUnie Overijssel

Zwolle – De ChristenUnie Overijssel komt voor de statenverkiezingen van 2019 met een vrouwelijke lijsttrekker. Het bestuur draagt Renate van der Velde-Buist (43) uit Kampen voor als lijsttrekker voor de komende verkiezingen. De huidige fractievoorzitter Jan Westert heeft aangegeven nog een periode door te gaan in Provinciale Staten, maar het ook tijd te vinden voor nieuwe en jongere gezichten. Samen zullen ze de top van de lijst vormen en de kar naar de verkiezingen trekken. Het bestuur van de ChristenUnie Overijssel is blij met deze gezamenlijke inzet op vernieuwing en continuïteit.

Renate van der Velde maakt sinds enige tijd als burgerlid deel uit van de Overijsselse Statenfractie en behartigt de portefeuilles landbouw/natuur en ruimte. Van 2006 tot 2014 was zij acht jaar gemeenteraadslid in Kampen, waar zij o.a. plaatsvervangend fractievoorzitter was.

Lees verder »

D66: Bijeenkomst Duurzame Stadslogistiek

D66: Bijeenkomst Duurzame Stadslogistiek

Zwolle – Steden staan voor de grote uitdaging om de stad leefbaar te houden. Door de groei van de stad neemt de druk op de ruimte en de weg toe. Tegelijk vragen inwoners om een schonere en groene stad. Veel gemeenten hebben zich gecommitteerd aan de klimaatdoelstellingen.

D66 vindt het dus noodzakelijk om de stadslogistiek slimmer in te richten én emissievrij te maken. Uit oogpunt van een gezond leefklimaat, het beperken van de wereldwijde klimaatverandering en om te voorkomen dat de stad vastloopt. D66 wil u daarom graag uitnodigen voor een interessante bijeenkomst over dit thema.

Lees verder »

GroenLinks steunt landelijk protest tegen luchtvaartgroei met flyeractie

GroenLinks steunt landelijk protest tegen luchtvaartgroei met flyeractie

Zwolle – In een gezamenlijke actie op hun treinstations flyeren GroenLinks Zwolle, Raalte, Dronten en Kampen op vrijdag 15 juni tegen de groei van de luchtvaart. De afdelingen zijn van 15:00- 17:30 uur op de verschillende stations aanwezig onder het motto ‘Samen staan we sterk’. De GroenLinks-afdelingen roepen op om mee te gaan naar de Landelijke Protestdag op 23 juni om 13.00 uur in Zwolle.

Deze dag is georganiseerd door het Landelijk BewonersBeraad Luchtvaart (LBBL),  Greenpeace en andere milieuorganisaties om een duidelijk signaal te geven tegen de groei van de luchtvaart. Suzanne Kröger, Tweede Kamerlid van GroenLinks, is een van de sprekers. De locatie wordt binnenkort bekendgemaakt op www.stopluchtvaartgroei.nl.

Lees verder »