D66 wil in de open lucht vergaderen

D66 wil in de open lucht vergaderen

Zwolle – De gemeenteraad is een belangrijk orgaan binnen een gemeente waar veel verregaande besluiten worden genomen, maar voor veel mensen is de werking ervan een groot raadsel.

Om de politiek dichter bij de inwoners van de stad te krijgen, bedacht D66 Zwolle de buitenraad. Eens per jaar vergadert de voltallige gemeenteraad op een prominente plek in de Zwolse buitenlucht, bijvoorbeeld op het Grote Kerkplein of de Melkmarkt. En op verzoek van D66 vindt deze bijzondere bijeenkomst 's middags plaats en niet 's avonds zodat kinderen ook aanwezig kunnen zijn.

Lees verder »

Zwollenaar Jesse Koops verkozen tot voorzitter Jonge Socialisten in de PvdA

Zwollenaar Jesse Koops verkozen tot voorzitter Jonge Socialisten in de PvdA

Zwolle – Zwollenaar Jesse Koops is verkozen tot voorzitter van de Jonge Socialisten in de PvdA (JS). Hij gaat leiding geven aan een enthousiast en energiek nieuw bestuur waar tevens Zwollenaar Roberto Kist als secretaris deel van uitmaakt.

Ze gaan zich inzetten om samen met hun leden op te komen voor hun sociaaldemocratische waarden en samen te strijden voor een betere wereld. Een van hun kerntaken is het betrekken van zoveel mogelijk jongeren bij de politiek.

Lees verder »

Mogelijk glyfosaat gespoten op gemeentelijke landbouwgrond, CDA stelt vragen

Mogelijk glyfosaat gespoten op gemeentelijke landbouwgrond, CDA stelt vragen

Zwolle – Een paar weken geleden stond er een bericht op Twitter dat er in Stadshagen honingbijen in nood waren. Uit dit bericht was op te maken dat de agrarische buurman van de imker voor overlast zorgde.

De buurman, die op grond van de gemeente mais verbouwt, gebruikt namelijk een aantal malen per jaar een bestrijdingsmiddel met daarin glyfosaat. Het gebruik van dit middel in de wijk zorgt daarbij voor overlast.

Lees verder »

ChristenUnie stelt vragen over toenemende overlast eikenprocessierups

ChristenUnie stelt vragen over toenemende overlast eikenprocessierups

Zwolle – De eikenprocessierups zorgt in de deze dagen voor overlast. De ChristenUnie krijgt daarover vele e-mails.

"Door het mooie weer zijn mensen graag buiten en dragen luchtige kleding, met onbedekte huid. Vaak zonder het te weten is er dan contact met de brandharen van de eikenprocessierups. Met als gevolg jeukende bulten, die gelukkig na verloop van tijd vanzelf verdwijnen.", aldus raadslid Jacob Raap.

Lees verder »

PvdA Overijssel wil snel een bushalte op station Stadshagen

PvdA Overijssel wil snel een bushalte op station Stadshagen

Zwolle – De provincie moet zich inzetten voor een bushalte op station Stadshagen. Dat wil Hans Nooter van de PvdA Overijssel. "Op dit moment is de dichtstbijzijnde bushalte 400 meter verderop. Dat is te ver, helemaal als in december de trein eindelijk in Stadshagen stopt."

Op dit moment stopt lijn 1 van de Zwolse stadsdienst niet op station Stadshagen. Een evaluatie van de lijn staat gepland voor het voorjaar van 2020. Na de evaluatie zou een aanpassing van het vervoersplan moeten volgen. Dat duurt allemaal te lang, vindt Nooter. "Een halte op het station is een kleine aanpassing voor de busmaatschappij, maar een grote verbetering voor de reiziger." Wat hem betreft wordt dan in één keer ook de bereikbaarheid van de nabijgelegen zorgcentra Zonnehuis en het Hoge Huis meegenomen. "Daarover krijgen we veel klachten, en met een kleine aanpassing van stadslijn 1 moeten die ook verholpen kunnen worden. Dan lossen we in één klap drie knelpunten op."

Lees verder »

Nieuw college van Gedeputeerde Staten officieel geïnstalleerd

Nieuw college van Gedeputeerde Staten officieel geïnstalleerd

Zwolle- Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten in Overijssel is 19 juni officieel geïnstalleerd tijdens de vergadering van Provinciale Staten. Het college bestaat uit vijf partijen: CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en de SGP. Het CDA levert twee gedeputeerden, de andere partijen leveren elk één gedeputeerde.

Voor het CDA gaan vanaf vrijdag 21 juni Eddy van Hijum en Roy de Witte aan de slag als gedeputeerden. Voor de VVD is dat Monique van Haaf, voor de PvdA Tijs de Bree, voor de ChristenUnie Bert Boerman en voor de SGP Gert Harm ten Bolscher. Met elkaar gaan zij uitvoering geven aan het coalitieakkoord 'Samen bouwen aan Overijssel'. Het coalitieakkoord is op hoofdlijnen omschreven aan de hand van zeven hoofdopgaven voor Overijssel: Krachtige economie, Goede bereikbaarheid, Hitte, droogte en wateroverlast, Energietransitie, Aantrekkelijk wonen en ruimte, Vitaal landelijk gebied en Samen leven in Overijssel.

Lees verder »

D66 en ChristenUnie willen opheldering over sluiting biogascentra in Zwolle

D66 en ChristenUnie willen opheldering over sluiting biogascentra in Zwolle

De ambitie om in 2025 minimaal een kwart van de totale energievraag in Zwolle op duurzame wijze op te wekken, nemen de fracties van D66 en ChristenUnie zeer serieus. Daarom hebben de twee partijen vragen gesteld aan het college over de plannen van de Rova om te stoppen met de productie van biogas uit restafval.

Dat de Rova stopt met de productie van biogas uit restafval, vinden D66 en ChristenUnie verrassend, zo laten de partijen de wethouder in hun schriftelijke vragen weten. Volgens David Hof van D66 zouden juist alle mogelijkheden voor duurzame opwek onderzocht moeten worden. "In dat licht is het des te opmerkelijker dat we de optie van biogas uit restafval op deze manier kwijtraken. We zijn dan ook benieuwd wat er met het restafval gaat gebeuren dat anders in de biogascentrale terechtkwam. Welke consequenties heeft het voor onze ambitie om juist meer groene energie op te wekken?"

Lees verder »

SP start onderzoek naar busvervoer in Zwolle

SP start onderzoek naar busvervoer in Zwolle

Zwolle – Afgelopen dinsdag waren SP'ers op bezoek in het Zonnehuis in Stadshagen. Zij waren hier door enkele bewoners uitgenodigd op de gemeenschappelijke koffieochtend om te praten over het openbaar vervoer in Zwolle.

Bewoners van het Zonnehuis willen graag met de bus naar het winkelcentrum of de binnenstad, maar sommigen geven aan dat zij aan huis gekluisterd zijn sinds de nieuwe stadsdienstregeling in werking trad op 17 februari 2019. De bushalte voor de deur is verplaatst en er rijdt geen bus meer rechtstreeks terug, zodat een tripje naar de supermarkt te tijdrovend en te vermoeiend is geworden voor veel ouden-van-dagen.

Lees verder »

SGP doet mee aan Gedeputeerde Staten van Overijssel

SGP doet mee aan Gedeputeerde Staten van Overijssel

Zwolle – De SGP doet mee aan het nieuwe College van Gedeputeerde Staten van Overijssel en levert een gedeputeerde in de persoon van ir. Gert Harm ten Bolscher uit Rijssen. Het nieuwe College van Gedeputeerde Staten bestaat uit zes gedeputeerden en wordt gesteund door CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en SGP. Het CDA levert twee gedeputeerden en de andere deelnemende partijen één. Het coalitieakkoord en de beoogde gedeputeerden zijn dinsdag 11 juni in Almelo gepresenteerd.

Gert Harm ten Bolscher (50) stond nummer 2 op de Overijsselse SGP-lijst en maakt al enkele jaren deel uit van de SGP-Statenfractie. Ten Bolscher krijgt de portefeuille Landbouw en Natuur. Daarnaast gaat Ten Bolscher straks ook over Vergunningverlening, Huisvesting en Facilitaire Zaken. Ten Bolscher verruilt zijn baan als directeur bij Geas Energiewacht voor het dagelijks bestuur van de provincie. Eerder voerde hij het bewind over de Twentse vestiging van ingenieursbureau DWA. De andere beoogde gedeputeerden zijn: Eddy van Hijum (CDA), Roy de Witte (CDA), Monique van Haaf (VVD), Tijs de Bree (PvdA) en Bert Boerman (ChristenUnie).

Lees verder »

Raad vraagt om reactie op Toekomstplannen Zwolle 2020-2023

Raad vraagt om reactie op Toekomstplannen Zwolle 2020-2023

Zwolle – Op maandag 24 juni praat de gemeenteraad over de investeringsplannen van het college van B&W voor de komende jaren. De gemeenteraad wil graag vooraf weten hoe inwoners en belanghebbenden tegen deze plannen aankijken.

In de Perspectiefnota staan concrete voorstellen van het college van B&W voor de grotere opgaven waar Zwolle de komende jaren voor staat. Zwolle groeit door naar 140.000 inwoners. In die tijd groeit de regio Zwolle tot vierde economische topregio van Nederland. Om de stad in balans te houden en de sociale infrastructuur verder te versterken, wordt in het sociaal domein de lijn van hervormen voortgezet. Daarnaast wil het college van B&W blijven investeren in de energietransitie klimaataanpassing, digitale transitie, human capital agenda en de overgang naar een circulaire economie.

Lees verder »

Nieuw coalitieakkoord: CDA blijft bouwen aan Overijssel

Nieuw coalitieakkoord: CDA blijft bouwen aan Overijssel

Zwolle – Bijna drie maanden na de verkiezingen ligt er een nieuw coalitieakkoord van CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en SGP; "Samen Bouwen aan Overijssel".

Eddy van Hijum, kandidaat gedeputeerde Economie en Financiën in het nieuwe college, is erg te spreken over het nieuwe akkoord: "We gaan de komende vier jaar aan de slag met zeven inhoudelijke opgaven samen met onze inwoners en maatschappelijke partners. De provincie zet in op woningbouw voor jong en oud, investeringen in bereikbaarheid en verkeersveiligheid, het versterken van de sociale samenhang met investeringen in sport, gezondheid en leefbare kernen. Daarnaast ligt de focus op een slimme en schone regionale economie met meer oog voor vakmanschap. Ik ben er trots op dat de inzet van het CDA in de Provinciale Statenverkiezingen een duidelijke vertaling heeft gekregen in het akkoord."

Lees verder »