Eerste Europese stem vindt plaats Het Vliegende Paard Zwolle

Eerste Europese stem vindt plaats Het Vliegende Paard Zwolle

Zwolle – Donderdag 23 mei 2019 vinden de Europese verkiezingen plaats. Met als doel om meer jongeren naar de stembus te trekken slaan Buro Ruis, de gemeente Zwolle, het Windesheim Honours College, SOOZ en Het Vliegende Paard de handen ineen door een mobiel stembureau op te zetten in het Zwolse studentencafé. Hierdoor kunnen studenten klokslag 00:00 als eerste kiezer in Europa hun stem uitbrengen. Het is niet de eerste keer dat Het Vliegende Paard een primeur heeft. Vorig jaar maart werd de eerste stem voor de gemeenteraadsverkiezingen ook al uitgebracht in het studentencafé.

Voorafgaand aan het stemmen zullen er woensdagavond vanaf 22:00 diverse activiteiten plaatsvinden in Het Vliegende Paard in het kader van de Europese verkiezingen. Zo kan de zwevende kiezer een stemwijzer invullen, wordt er een verkiezingsfeest in de JOY georganiseerd en draait er een documentaire in het theatercafé over de Brexit .

Lees verder »

Nomineer jouw Conciërge van het Jaar

Nomineer jouw Conciërge van het Jaar

Zwolle – Op vrijdag juni 2019 wordt de winnaar van de vierde editie van de verkiezing ‘De Zwolse Conciërge van het Jaar’ bekendgemaakt. Met deze verkiezing laat D66 zien dat zij het onderwijsondersteunend personeel ziet als een belangrijke basis voor scholen.

“Kinderen en jongeren horen naar school te gaan in een veilige, inspirerende, stimulerende en schone omgeving. Conciërges zijn daarbij onmisbaar!” Deze week ontvangen de Zwolse basis- en voortgezet onderwijsscholen een bericht waarin iedereen (scholieren, docenten, ouders, begeleiders en onderwijsbestuurders) hun conciërge kunnen nomineren. De prijs van “Zwolse conciërge van het Jaar” zal door Michiel van Willigen, wethouder onderwijs worden uitgereikt.

Lees verder »

VVD-Raadslid Hans Wijnen vertrekt naar Waterschap

VVD-Raadslid Hans Wijnen vertrekt naar Waterschap

Zwolle – VVD-Raadslid en vicevoorzitter van de gemeenteraad Hans Wijnen vertrekt uit de Zwolse gemeenteraad.

Fractie en VVD-bestuur feliciteren hem met zijn voordracht voor het Dagelijks Bestuur van het waterschap Drents Overijsselse Delta. Zij willen Hans ontzettend bedanken voor zijn harde werk, jarenlange inzet voor de Zwolse VVD en wensen hem succes in zijn nieuwe functie. Burgerraadslid Jeroen Doornbos (39) volgt hem op.

Lees verder »

1 mei viering in Zwolle: 100 jaar vrouwenkiesrecht – vrijheid om te kiezen

1 mei viering in Zwolle: 100 jaar vrouwenkiesrecht – vrijheid om te kiezen

Zwolle – Op woensdag 1 mei om 10.00 uur is de jaarlijkse 1 mei viering op begraafplaats Kranenburg in Zwolle. Dit jaar is het centrale thema 100 jaar Vrouwenkiesrecht – Vrijheid om te kiezen met onder meer statenleden Anneke Beukers en Hans Nooter. De viering begint op begraafplaats Kranenburg en eindigt bij uitspanning De Agnietenberg.  Vier 1 mei en neem je collega’s, familie en vrienden mee!!

100 jaar Vrouwenkiesrecht – Vrijheid om te kiezen
Het lijkt zo normaal dat iedere Nederlander vanaf 18 jaar kan stemmen bij verkiezingen voor de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, Gemeenteraad en het Europees Parlement  Pas in 1917 werd in Nederland het passief kiesrecht voor vrouwen ingevoerd. Vrouwen konden toen voor politieke functies gekozen worden, maar mochten zelf niet stemmen. Op 9 mei 1919 stemde de Tweede Kamer in grote meerderheid voor actief vrouwenkiesrecht, een jarenlang proces waarvoor hard is gestreden. Die verworvenheid dat mannen én vrouwen in vrijheid mogen stemmen, is iets om te vieren.

Lees verder »

D66 hoopt op gezond verstand college en wil verbod op foute ballon

D66 hoopt op gezond verstand college en wil verbod op foute ballon

Zwolle – Het aantal gemeenten dat het oplaten van milieuvervuilende ballonnen verbiedt, is het afgelopen jaar verdrievoudigd. De gemeente Zwolle blijft echter vasthouden aan een vrijblijvend ontmoedigingsbeleid, zo blijkt uit het antwoord van het college op eerder gestelde vragen. De fractie van D66 in Zwolle begrijpt daar niets van en dient daarom een motie in om een dergelijk verbod alsnog af te dwingen.

Het antwoord van het college op de vragen die GroenLinks stelde, is ronduit teleurstellend. Volgens verantwoordelijk wethouder William Dogger (van onder andere dierenwelzijn) is de handhaafbaarheid van een verbod het probleem. In de Stentor stelt hij dat er “eerst nieuwe keuzes over de inzet van handhaving gemaakt moeten worden voordat je dit neerlegt in regelgeving”.

Lees verder »

Georganiseerde reis naar Auschwitz met financiële steun van de gemeente?

Georganiseerde reis naar Auschwitz met financiële steun van de gemeente?

Zwolle – In 2020 is het 75 jaar geleden dat Zwolle bevrijd is. Dit feit zal op veel manieren herdacht gaan worden. Inmiddels zijn er in Zwolle 210 'struikelstenen' gelegd ter nagedachtenis aan de vermoorde Joodse stadgenoten. De stenen worden bij hun laatste vrijwillige woonplek gelegd.

Het CDA-Zwolle stelt voor, om de huidige bewoners van de huizen met een financieel steuntje van de gemeente in de rug, in de gelegenheid te stellen om een georganiseerde reis naar Auschwitz te laten maken. Daarbij zou de aanwezige deskundigheid van bij voorbeeld het Historisch Centrum Overijssel, de joodse gemeente van Zwolle en de Stichting Zwolse Stolpersteine zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering betrokken kunnen worden.

Lees verder »

ChristenUnie bezorgd over gevolgen failliet WZCO voor cliënten

ChristenUnie bezorgd over gevolgen failliet WZCO voor cliënten

Zwolle – Binnen enkele maanden uit je vertrouwde huis en afscheid nemen van je vaste begeleider. Daarnaast is het onzeker of je je hond, nota bene een hulphond, wel mag houden. En of dat nog niet genoeg is, je wordt agressief aangesproken op onbetaalde rekeningen. Let wel, rekeningen die betaald moesten worden door je zorgverlener, niet door jou.

Dit overkomt een jong volwassen vrouw in Zwolle met autisme. En ook andere Zwollenaren, die begeleid wonen en gedupeerd zijn door de failliete Woonzorg Combinatie Overijssel (WZCO). De ChristenUnie is bezorgd over de gevolgen hiervan voor deze kwetsbare groep mensen. Hun wereld staat op z’n kop. Ouders maken zich grote zorgen of hun jong volwassen kind deze druk wel aankan.

Lees verder »

D66 en PvdA willen snel duidelijkheid over openstelling Nooterhof

D66 en PvdA willen snel duidelijkheid over openstelling Nooterhof

Zwolle – Met grote bewondering hebben de fracties van D66 en de PvdA de afgelopen weken gezien hoe de Milieuraad Zwolle en een grote groep vrijwilligers bezig zijn om Doepark de Nooterhof dit seizoen open te krijgen. Tegelijkertijd krijgen zij te horen dat de opening van het park al weken op zich laat wachten, omdat onderhandelingen tussen de gemeente en Earthship-eigenaar mede-eigenaar Landstede en SWZ langzaam gaan. D66 en PvdA roepen de betrokken partijen op om haast te maken, zodat de poorten van deze belangrijke groene pleisterplaats in Zwolle zo snel mogelijk open kunnen en het enthousiasme van de vele vrijwilligers niet verloren gaat.

Er hebben zich inmiddels meer dan tachtig vrijwilligers gemeld. Allemaal bereidwillige Zwollenaren die het belangrijk vinden dat er in de stad een plek is waar jong en oud kan ontspannen, van de natuur kan genieten en er van kan leren. Deze mensen willen tijd, energie en enthousiasme inzetten om de Nooterhof ook dit jaar te kunnen openen. Er is door deze groep al veel werk verzet. Onder meer tijdens een drukbezochte opruimdag. En ook de leden van het Vrijwillig Landschaps Onderhoud Zwolle (VLO) hebben bergen met werk verzet om het gehavende park op te knappen. Hun inzet en enthousiasme is goud waard en niet in geld uit te drukken.

Lees verder »

Wordt het deze zomer stil in de stad?

Wordt het deze zomer stil in de stad?

Zwolle – D66 wil dat de binnenstad een fijne plek is voor bezoekers én bewoners. Dat er in het geval van de Living Room iets mis is gegaan, mag duidelijk zijn. Om te voorkomen dat er ook op andere plekken problemen ontstaan, pleit D66 er voor om op korte termijn een bredere discussie te voeren over wat er nu wel en niet in de Zwolse horeca mag. Zeker nu de zomer voor de deur staat en Zwolle staat te popelen om van de binnenstad te genieten.

Het is goed dat er vanuit de stad actie wordt genomen om livemuziek voor de Living Room te behouden – D66 sluit zich daar dan ook volledig bij aan – maar tegelijkertijd constateert de partij dat er een dieper probleem achter dit specifieke incident schuilgaat, namelijk regelgeving die niet aansluit op wat we als gemeente willen bereiken: een bruisende, leefbare stad zijn. D66-raadslid Claudia van Bruggen: “Zwolle zou een plek moeten zijn waar mensen met plezier uitgaan en naar livemuziek kunnen komen luisteren. Maar ook een stad waar het fijn wonen is. Ook in de binnenstad. Die twee moeten eigenlijk naast elkaar bestaan. We willen dan ook dat de gemeenteraad op korte termijn opnieuw kritisch gaat kijken naar zijn horecabeleid. Zodat we kunnen voorkomen dat er opnieuw een hardwerkende horecaondernemer de dupe wordt van te strenge regels en de leefbaarheid van de stad verder onder druk komt te staan. De balans moet beter.”

Lees verder »

Groenlinks dringt aan op diervriendelijke oplossing overstekende ganzen

Groenlinks dringt aan op diervriendelijke oplossing overstekende ganzen

Zwolle – De raadsfractie van GroenLinks is geschrokken van de berichtgeving door de Stentor over de vele aanrijdingen met ganzen aan de Blaloweg. Raadslid Eildert Noorda en burgerlid Simone Boshove stellen daarom schriftelijke vragen aan het college van B&W. “Wij hebben vernomen dat in de afgelopen drie maanden zeker acht ganzen zijn doodgereden aan de Blaloweg. De voorzitter van de Dierenambulance Zwolle geeft aan al eerder aan de bel te hebben getrokken bij de gemeente, maar tot nu toe is er nog geen oplossing gevonden” aldus Noorda.

GroenLinks vind het belangrijk dat er een diervriendelijke oplossing wordt gevonden, bijvoorbeeld door de groep ganzen te verplaatsen naar een andere locatie. Noorda en Boshove vragen het college dan ook deze manier in overweging te nemen. Daarnaast vragen zij op welke termijn er actie ondernomen gaat worden. “Wij maken ons zorgen over het dierenwelzijn en de verkeersveiligheid. Naast dat er nu regelmatig ganzen verongelukken, is de huidige situatie ook erg gevaarlijk voor automobilisten en ander verkeer. Het is wat ons betreft noodzaak dat er zo snel mogelijk een diervriendelijke oplossing komt” aldus Boshove.

D66 wil vaart maken met versterken sociaal domein

D66 wil vaart maken met versterken sociaal domein

Zwolle – Het is goed dat de gemeente Zwolle op een nieuwe manier naar zorg en welzijn gaat kijken, maar D66 Zwolle denkt dat de plannen die het college voor het sociaal domein in petto heeft, beter kunnen. De partij gaat daarom tijdens de gemeenteraadsvergadering maandag drie moties indienen.

Het uitgangspunt van de hervorming van het sociaal domein is wat D66 betreft het uitbreiden van alle goede initiatieven die er in de stad al zijn. Zwolle kent vele organisaties, verenigingen, buurthuizen, sportclubs, kerken en andere informele netwerken. D66-burgerraadslid Marco van Driel: “Al deze organisaties dragen al veel bij aan het welzijn van de inwoners of bezitten nog potentieel. Dit moeten we benutten“.D66 wil de voorzieningen in de wijk direct versterken en daar niet mee wachten totdat er bezuinigingen gerealiseerd zijn en dient daarom een motie in.

Lees verder »

GroenLinks wil Zwolse Singels veiliger en gezonder

GroenLinks wil Zwolse Singels veiliger en gezonder

Zwolle – Nu zelfs de RAI-vereniging zich sterk maakt om van 30 het nieuwe 50 te maken, is het tijd voor een herbezinning als het gaat om maximumsnelheden in Zwolle. Met stip bovenaan, wat GroenLinks betreft: de Singels rond het centrum van Zwolle.

Op de Singels (tegen de klok in: Burgemeester Drijbersingel, Schuttevaerkade, Pannenkoekendijk, Harm Smeengekade, Emmakade, Burgemeester van Roijensingel, Groot Wezenland) geldt nu nog een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Die snelheid komt de luchtkwaliteit en verkeersveiligheid niet ten goede.

Lees verder »