Meepraten over betrokkenheid bij gemeenteraadbesluiten

Meepraten over betrokkenheid bij gemeenteraadbesluiten

Zwolle – De gemeenteraad van Zwolle wil graag goede besluiten nemen, waarbij alle belangen gewogen zijn. Daarom is het erg belangrijk dat iedereen die het aangaat zo goed mogelijk is betrokken. De raad wil graag spelregels opstellen, die ervoor zorgen dat de inbreng van inwoners en belanghebbenden bij besluiten is gewaarborgd. Dat iedereen weet waar hij aan toe is en wanneer hij invloed kan uitoefenen op het te nemen besluit. Gemeenteraadsleden horen graag welke ideeën er leven.

Inwoners zijn niet altijd tevreden over de manier waarop de gemeente besluiten neemt. Ze voelen zich soms niet gehoord. De gemeenteraad wil graag dat dat voortaan beter gaat. Dat er meer rekening wordt gehouden met de inbreng van inwoners en belanghebbenden. Raadsleden zijn op zoek naar manieren om inwoners beter te betrekken bij belangrijke beslissingen. Welke algemene spelregels kunnen hierbij behulpzaam zijn?

Lees verder »

Zwolse wordt fractievoorzitter VVD in Provinciale Staten

Zwolse wordt fractievoorzitter VVD in Provinciale Staten

Zwolle – De Statenleden van de VVD Overijssel hebben Regien Courtz gekozen als hun nieuwe fractievoorzitter. Courtz volgt John Joosten op, die in januari begint als burgemeester van de gemeente Dinkelland.

Courtz is dankbaar voor het vertrouwen dat de fractie in haar heeft uitgesproken: ‘Veel waardering heb ik voor de manier waarop John zich heeft ingezet voor de VVD in Overijssel. Hij krijgt nu een fantastische mogelijkheid. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij de functie van burgemeester in Dinkelland uitstekend zal vervullen.

Lees verder »

Overijsselse Statenfracties willen eerst herindeling luchtruim

Overijsselse Statenfracties willen eerst herindeling luchtruim

Zwolle – Alle Overijsselse Statenfracties willen dat eerst het luchtruim boven Nederland opnieuw wordt ingedeeld voordat er extra vliegbewegingen plaatsvinden van en naar Lelystad Airport. Tijdens de Statenvergadering van 13 december dienen CDA, D66, Partij voor de Dieren, SGP, Partij van de Arbeid, 50 Plus, GroenLinks, PVV, SP, ChristenUnie en VVD gezamenlijk een motie in, waarin zij de gedeputeerde oproepen het standpunt van Overijssel kenbaar te maken bij de minister van Infrastructuur en Milieu Cora van Nieuwenhuizen.

De minister heeft aangegeven grote zorgvuldigheid te betrachten bij het zoeken naar de juiste oplossingen voor het luchtverkeer van en naar Lelystad Airport. Het aanpassen van de vliegroutes van en naar Lelystad Airport in het huidige luchtruim is een kortetermijnoplossing met vele beperkingen. De Overijsselse Staten zien liever dat er voor een gedragen en toekomstbestendige oplossing wordt gekozen, waarbij meer rekening wordt gehouden met de Overijsselse inwoners.

Motie Lelystad Airport herindeling luchtruim

CU Overijssel stelt vragen over afnemend aantal agenten

CU Overijssel stelt vragen over afnemend aantal agenten

Zwolle – De ChristenUnie in Overijssel wil weten wat de gevolgen zijn van de dalende inzet van de politie door het afnemende aantal agenten en de vergrijzing bij de politie in Overijssel. Fractievoorzitter Jan Westert heeft daarover vragen gesteld aan het college.

De ChristenUnie baseert zich op het bericht van politiechef Oscar Dros in De Stentor van 30 november dat de burgers in Overijssel de komende jaren te maken krijgen met een teruggang van het aantal politiemensen en de toenemende vergrijzing van agenten. Dat betekent dat er scherpere keuzes gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld niet meer optreden tegen vandalisme. De fractievoorzitter van de ChristenUnie wil weten wat wordt gedaan om tegen het afnemend aantal agenten. Westert wijst er op dat hij in het voorjaar van 2017 in het vragenuur ook vragen heeft gesteld over dit onderwerp. Dat was toen naar een oproep van de gezamenlijke commissarissen.

Lees verder »

CDA vraagt aandacht voor zorgen ouderen

CDA vraagt aandacht voor zorgen ouderen

Zwolle – Met het symbolisch poneren van 17 stellingen wil het CDA, op basis van gesprekken met vertegenwoordigers van ouderenbonden, aandacht vragen voor de zorgen van senioren. Leo Elfers, raadslid van het CDA, vindt dat een gemeente met bijna 20% inwoners van 65 jaar en ouder, meer rekening moet houden met deze inwonersgroep.

Samen met het COSBO (Coördinatieorgaan Samenwerkende Bonden voor senioren) heeft Elfers dit initiatief vorm gegeven. “Zwolle groeit toe naar een percentage van 20% senioren. Naar mijn mening rechtvaardigt zo’n grote groep ouderen, naast alle aandacht voor de jeugd en alle andere leeftijdsgroepen, speciale attentie.” Verminderde mobiliteit, hogere gezondheidsrisico’s en eenzaamheid komen bij oudere mensen beduidend meer voor, stelt hij. Actiepunten, zoals betere straatverlichting, rolstoel-proof woningen en een buddybank dragen bij aan een meer seniorvriendelijke stad. Uitgangspunt is een inclusieve samenleving, waarbij in Zwolle iedereen volwaardig mee kan (blijven) doen.

Lees verder »

CDA Zwolle kiest voor ‘peper in de stad’

CDA Zwolle kiest voor ‘peper in de stad’

Zwolle – Onder het motto ‘Kies voor peper in je stad, ga voor kansen’ gaat CDA Zwolle de gemeenteraadsverkiezingen voor 2018 in. Dit motto – refererend aan de kerk de Peperbus – presenteerde de partij tijdens haar Algemene Ledenvergadering in de Creatieve Coöperatie.

Met die kansen duidt CDA Zwolle vooral op aspecten als wonen, zorg en werkgelegenheid. Centraal daarbij staat de leefbaarheid; hoe we in Zwolle met elkaar omgaan. Nieuwsgierig en geïnteresseerd in elkaar en vooral gericht op het versterken van de verbindingskracht van de Zwolse samenleving. Daarnaast zien we de noodzaak voor het instellen van een ladder voor een duurzame stad; waarin we keuzes maken voor groen en gezondheid. Zonder vakmensen staat onze economie snel stil, juist op deze hardwerkende groep moeten we trots zijn en in investeren.

Lees verder »

Partij voor de Dieren vraagt opheldering over Overijsselse mest

Partij voor de Dieren vraagt opheldering over Overijsselse mest

Zwolle – Onderzoek van het NRC toonde afgelopen week aan dat de vee-industrie stelselmatig op grote schaal fraudeert met mest. Het onderzoek was gericht op Limburg en Brabant. De Partij voor de Dieren wil weten hoe het zit met de mest in Overijssel en vraagt het college van Gedeputeerde Staten om opheldering.

In een onderzoek naar zware milieucriminaliteit in 2003 constateerde het Korps Landelijke Politiediensten al dat “ernstige overtredingen” aan de orde van de dag zijn in de vee- en veevoerindustrie. Nu toont de schokkende analyse van NRC[1] aan dat de vee-industrie zich in Brabant en Limburg stelselmatig op criminele wijze ontdoet van enorme hopen mest. Zo worden vervoersdocumenten vervalst, gps-controles omzeild en laboratorium monsters gemanipuleerd. De fractie van de Partij voor de Dieren in Overijssel wil van het college weten of er signalen zijn dat dit ook in Overijssel plaatsvindt en heeft schriftelijke vragen ingediend.

Lees verder »

Beste debater tijdens Overijssel Debat Award

Beste debater tijdens Overijssel Debat Award

Zwolle – Charlotte Leliveld (15 jaar) van JenaXl heeft de Zwolse prefinale van de zevende editie van de Overijssel Debat Award gewonnen. In het provinciehuis in Zwolle streed zij vrijdag 17 november tegen Jarno Douw (15 jaar) van Greijdanus. Charlotte Leliveld is daarmee de beste scholierendebater van de gemeente Zwolle 2017. Twee studenten van Landstede wonnen de overige 2 prijzen. Nathalia Otten won de aanmoedigingsprijs en Esther Vos won de publieksprijs.

Juryvoorzitter Hans Nooter (Statenlid provincie Overijssel) reikte namens de jury de bekers, bloemen en cadeaubonnen uit aan de winnaars, bijgestaan door Hans Prakke (raadslid Zwolle) en Peter-Jort Bakhuis (lid Jongerenraad Overijssel). Naast juryprijzen kon het publiek ook een winnaar aanwijzen. De publieksprijs ging naar Esther Vos. In het finaledebat verdedigde Charlotte Leliveld de stelling “Gedrag en motivatie moeten meetellen voor het behalen van een middelbare schooldiploma.” Volgens de jury was zij een overtuigende debater die goed kon inspelen op haar tegenstander. Charlotte Leliveld had nooit verwacht dat ze zou winnen. “Maar als je dan wint, dan is dat wel heel erg leuk en ben ik er heel blij mee!”, zo vertelt Charlotte. Jarno Douw had het ook niet verwacht en was minder tevreden over zijn voorbereiding op de debatwedstrijd: “Maar ik verheug me op de provinciale finale op vrijdag 8 december.”

Lees verder »

Veertig procent wethouders treedt voortijdig af

Zwolle – In de bestuursperiode 2010 – 2014 is 40 procent van de Nederlandse wethouders afgehaakt. Dit kan zowel om persoonlijke als om politieke redenen zijn geweest. Met een gemiddelde van drie wethouders per week is dit twee keer zo veel als 25 jaar eerder. Oud wethouder Martin Knol vindt dit te veel: "Daar moet echt iets aan gebeuren". Ook deze periode, die eindigt in 2018, verwacht hij dat er opnieuw 40 procent voortijdig zal stoppen.

Martin Knol kaart de problematiek aan in zijn boek Waarom Wethouder dat hij schreef over zijn werk als wethouder. Eerst in Deventer (van 1994 tot 2002), later in Zwolle (van 2003 tot 2010). Voor het boek sprak hij met 45 collega's; burgemeesters, (oud-)wethouders en gemeentesecretarissen.

Lees verder »

D66: Ervaren raadsleden en nieuw enthousiasme

D66: Ervaren raadsleden en nieuw enthousiasme

Zwolle – Het team waarmee D66 in 2014 van drie naar zes zetels ging is na de interne verkiezing aangevuld met jong enthousiasme. Dit bleek op donderdag 16 november bij de bekendmaking van de uitslag van de interne verkiezingen. De leden van D66 kozen met vaststellen van de definitieve kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 voor bewezen ervaring en vernieuwing. De leden verkozen Jan Brink in juni al unaniem tot lijsttrekker.

Naast wethouder Jan Brink wordt de top vijf aangevuld met op de tweede plek huidig fractievoorzitter Sonja Paauw (ZZP-er) en op de derde plek raadslid Claudia van Bruggen (jurist en promovenda). Vernieuwing brengt David Hof (docent) op 4. De plekken 5 en 6 worden ingevuld door de huidig raadslid Mark Oldengarm (projectleider) en nieuwkomer en huidig bestuurslid Olivier van Bekkum (werkzaam bij ProDemos).

Lees verder »