D66: Betere bescherming voor historische panden in Zwolle

D66: Betere bescherming voor historische panden in Zwolle

Zwolle – De gemeente Zwolle moet zuiniger omgaan met de historische gebouwen in de stad. Met de aangekondigde sloop van een historisch waardevol pand in de Terborchstraat nog vers in het achterhoofd, heeft D66 samen met ChristenUnie, CDA, PvdA en de SP een motie ingediend waarin we de wethouder oproepen om onze historische panden in de toekomst beter beschermen.

Zwolle is rijk aan historisch erfgoed en dat is ook zeker terug te zien in de gebouwen die er staan. Voor slechts een klein deel van die panden die we als historisch waardevol beschouwen is er echter een beschermde status afgegeven door ze aan te wijzen als gemeentelijk- of Rijksmonumenten. D66 wil dat er ook voor de gebouwen waarvan vast staat dat ze geschiedkundige waarde hebben, maar die geen monumentale status hebben, meer bescherming komt.

Lees verder »

Gerdien Rots genomineerd voor de Vrouw in de Media Award Overijssel 2019

Gerdien Rots genomineerd voor de Vrouw in de Media Award Overijssel 2019

Zwolle – Gerdien Rots, fractievoorzitter van de ChristenUnie in Zwolle is door journalisten genomineerd voor de Vrouw in de Media Award Overijssel 2019. De Award wordt jaarlijks uitgereikt aan een vrouw die in Overijssel goed zichtbaar is geweest in de media.

Rots is genomineerd omdat zij vanuit haar politieke rol vaak met constructieve voorstellen komt. Zo toonde zij visie en lef met haar voorstel om de A28 bij Zwolle te ondertunnelen. Dat bleef niet onopgemerkt in de media. Ook als voorzitter van de vertrouwenscommissie die de nieuwe Zwolse burgemeester aanstelde, kwam Rots in 2019 regelmatig in het nieuws.

Lees verder »

PvdA Zwolle wil bouw betaalbare woningen afdwingen

PvdA Zwolle wil bouw betaalbare woningen afdwingen

Zwolle – Veel starters in Zwolle kunnen geen huur- of koopwoning vinden. Er is een wachtlijst voor een sociale huurwoning, er is weinig betaalbaar aanbod in de vrije sectorhuur, meer inkomensgroepen worden uitgesloten van sociale huur.

Dit stelt de PvdA Zwolle. Ze hebben hierover schriftelijke gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Als mensen al in staat zijn om iets te kopen, dan is er geen betaalbaar aanbod of vergt het huis een flinke investering die starters vaak niet voorhanden hebben, aldus de PvdA.

Lees verder »

D66 Zwolle roept op tot een discussie over gedrag jongeren

D66 Zwolle roept op tot een discussie over gedrag jongeren

Zwolle – Wanneer is gedrag van een jongere reden om professionele hulp in te schakelen en wanneer is hij gewoon ‘lastig’? Maandagavond 13 januari bespreekt de gemeenteraad de zogeheten Hervormingsagenda waar ook richting wordt gegeven aan hoe Jeugdzorg in de toekomst in Zwolle er uit komt te zien. D66-burgerraadslid Marco van Driel roept tijdens het debat op tot een maatschappelijke discussie over wat normaal is.

Het college is van plan om stevig in te zetten op preventie als het om Jeugdzorg gaat. In de Hervormingsagenda die maandag voor ligt staat onder meer dat de ambitie is om zo vroeg mogelijk te signaleren en handelen en waar mogelijk ‘het normale leven’ van een kind te versterken. Het college verwacht door de Jeugdzorg te ‘normaliseren’ er een minder langdurig en minder zwaar beroep op de zorg zal worden gedaan.

Lees verder »

CDA Zwolle wil zicht op ondermijning

CDA Zwolle wil zicht op ondermijning

Zwolle – Oudejaarsavond werd Zwolle opgeschrikt door een dodelijk schietincident. Hiermee werd een jaar waarin veel geweldsincidenten plaatsvonden, op een treurige manier afgesloten.

Omdat deze incidenten veel onrust oproepen en het gevoel van veiligheid onder druk staat, is de burgemeester en politie hier intensief mee bezig. Ook de gemeenteraad zal zeer binnenkort om tafel gaan met de burgemeester en diverse instanties.

Lees verder »

Gemeenteraad bezorgd over sloop Terborghstraat 13

Gemeenteraad bezorgd over sloop Terborghstraat 13

Zwolle – Wethouder Ed Anker wilde de gemeenteraad maandagavond laten beslissen over de procedure tot de sloop van de witte kantoorvilla aan de Terborchstraat 13 en de bouw van een woonzorggebouw op dezelfde locatie.

De voltallige gemeenteraad wilde daarover geen besluit nemen, maar eerst met de wethouder en andere belanghebbenden overleggen over de consequenties van mogelijke sloop. Raadslid Leo Elfers sprak namens de hele raad zijn verontrusting uit over de sloop: “We zijn geschrokken van de melding dat de mogelijkheid aanwezig is dat de fraaie gevel, kenmerkend voor een stukje Zwolse bouwhistorie, onder de slopershamer zal verdwijnen.”

Lees verder »

Cadeautje van SP voor wethouder Dogger

Cadeautje van SP voor wethouder Dogger

Zwolle – Voorafgaand aan de laatste gemeenteraadsvergadering van dit jaar kreeg wethouder William Dogger maandagavond een cadeautje van de Socialistische Partij. De gemeente heeft het aantal prullenbakken teruggebracht en volgens de SP ligt er daardoor veel meer troep op straat.

Volgens wethouder Dogger valt dat wel mee en zijn er geen klachten binnengekomen. Hij wil geen prullenbakken terugplaatsen. Daarop is de SP afgelopen zomer in actie gekomen. Niet alleen gingen ze enkele keren de straat op om afval te prikken, maar startten ook een handtekeningactie voor meer prullenbakken.

Lees verder »

Wanhopige bejaarden hangen ’s nachts illegaal spandoek op langs spoorlijn

Wanhopige bejaarden hangen ’s nachts illegaal spandoek op langs spoorlijn

Zwolle – “FIJN DIE TREIN! NU DE BUS!” staat te lezen op het spandoek dat afgelopen zaterdagnacht aan het hek van het nieuwe treinstation Zwolle Stadshagen werd gehangen. Boze bewoners van zorgcomplex ‘t Hoge Huis hebben de ingebruikname van station Stadshagen aangegrepen om nogmaals duidelijk te maken dat zij hun bushalte terug willen. Ze krijgen steun en bijval van de SP.

In februari werd de stadsdienstregeling in Zwolle veranderd en verdween de bushalte bij zorgcomplex ‘t Hoge Huis. “We zijn geïsoleerd geraakt,” aldus Corrie Kranenburg, 80 jaar oud en woordvoerster van de groep protesterende ouderen. “We willen gewoon naar het winkelcentrum kunnen, of de binnenstad, of naar familie. Zeker nu met de feestdagen.”

Lees verder »

De fractie van Swollwacht wil opheldering over uitspraak “Carnavalsjubileum Eileuvers niet wenselijk in het Academiehuis”

De fractie van Swollwacht wil opheldering over uitspraak “Carnavalsjubileum Eileuvers niet wenselijk in het Academiehuis”

Zwolle – De fractie van Swollwacht stelt vragen aan het college over de uitspraak dat het carnavalsjubileum niet wenselijk is in het Acedemihuis.

Dit doen zij naar aanleiding van een column in de Swollenaer van 25 november 2019 waarin te lezen is, dat de eventmanager het houden van een carnavalsfeest van de over een tijdje jubilerende Eileuvers, niet wenselijk acht. Dit vanwege ‘het karakter van carnavalsfeesten’ stelt de fractie van Swollwacht schriftelijke vragen aan het College.

Lees verder »

“Van Vroem- naar Zoempartij” VVD wil wegen in Zwolle ondertunnelen

“Van Vroem- naar Zoempartij” VVD wil wegen in Zwolle ondertunnelen

Zwolle – De landelijke VVD heeft een behoorlijke draai moeten maken door in te stemmen met het verlagen van de maximale snelheid op autosnelwegen naar 100 kilometer per uur.

Nog niet zo heel lang geleden was deze partij – ook wel de ‘vroempartij’ genoemd – er trots op dat ze de maximale snelheid hadden verhoogd van 120 naar 130 kilometer per uur. Door langzamer te rijden komt er minder stikstof vrij, kunnen er weer woningen worden gebouwd en banen in de bouw worden veiliggesteld.

Lees verder »