Wethouder Klaas Sloots moet concreter worden over bezuinigingen in de zorg

Wethouder Klaas Sloots moet concreter worden over bezuinigingen in de zorg

Zwolle – Wethouder Klaas Sloots moet de komende jaren steeds meer bezuinigen op de zorg voor inwoners van Zwolle. Volgend jaar al een half miljoen en in 2023 oplopend naar 2 miljoen euro.

Toch belooft hij, samen met de coalitiepartijen ChristenUnie, Swollwacht, GroenLinks en VVD dat elke Zwollenaar de zorg blijft krijgen die hij of zij nodig heeft. De wethouder wil de “besparingen” bereiken door het ombuigen van dure, individualistische en specialistische zorg naar goedkopere voorzieningen door het vroegtijdig inschakelen van welzijnswerkers, vrijwilligers, mantelzorgers en ervaringsdeskundigen en een meer groepsgewijs aanbod. De gemeenteraad heeft hierover maandagavond urenlang gedebatteerd.

Lees verder »

Snel duidelijkheid voor eigenaren asbestdaken

Snel duidelijkheid voor eigenaren asbestdaken

Zwolle – Het CDA heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten omdat zij snel duidelijkheid wil voor eigenaren van asbestdaken en asbestsaneerders. Uit een rapport van TNO zou blijken dat de gezondheidsrisico's van het saneren van asbest kleiner zijn dan gedacht en dat boeren ook zelf aan de slag kunnen met asbestsanering.

"Dat klinkt mooi en kan een versnelling van de sanering van asbestdaken betekenen, maar we moeten niet te vroeg juichen", geeft woordvoerder Bouwien Rutten aan. "Ik wil wel heel zeker weten dat de motie die is aangenomen in de Tweede Kamer echt op harde feiten gebaseerd is en dat de volksgezondheid echt gegarandeerd wordt. En dat moet wat mij betreft snel. Het is onwenselijk dat de sanering van asbestdaken een half jaar stil komt te liggen. Daarnaast moeten ook de saneerders goed betrokken worden in deze nieuwe ontwikkeling"

Lees verder »

GroenLinks wil ook in Zwolle stoppen met het oplaten van ballonnen

GroenLinks wil ook in Zwolle stoppen met het oplaten van ballonnen

Zwolle – Steeds meer gemeenten staan het oplaten van ballonnen niet langer toe. Eind 2019 zal dit in geen van de 4 grootste gemeenten nog mogelijk zijn. Ook kleinere gemeenten zetten massaal deze stap. De GroenLinks fractie wil ook in Zwolle nog dit jaar stoppen met het oplaten van ballonnen.
Ballonnen die opgelaten worden, komen op een gegeven moment ook weer op de grond terecht. Daar veroorzaken zij grote problemen. Maandag berichtte de NOS dat “ballonnen gevaarlijk zijn voor zeezoogdieren, vogels en vissen. Die zien ze aan voor voedsel en raken verstrikt in ballonlinten. Australische onderzoekers stelden onlangs dat ballonnen waarschijnlijk een belangrijke oorzaak zijn van opvallend hoge sterftecijfers onder zeevogels. Bij strandinspecties worden gemiddeld twaalf ballonresten per 100 meter strand gevonden.” Ook de plastic soep in de oceanen wordt met ballonnen gevoed. Voor wensballonnen geldt verder dat ze ook nog brandgevaar kunnen veroorzaken.
In 2014 gaf het Zwolse stadsbestuur aan het gebruik van ballonnen bij feestelijkheden te willen ontmoedigen. GroenLinks is benieuwd naar het effect van dit beleid. In de praktijk komt het helaas nog steeds voor, dat in Zwolle ballonnen worden opgelaten. Om die reden wil de partij dat het college een verbod gaat voorbereiden. Raadslid Remko de Paus: “feestjes moeten in Zwolle vooral gevierd blijven worden. Maar door ballonnen op te laten, komt er overal plastic in het milieu. En de lol is er snel af, als je jezelf realiseert dat er vogels en vissen door zullen sterven. Er zijn genoeg leuke alternatieven te bedenken, die staan allemaal op dieballongaatnietop.nl. Laten we nu ook in Zwolle stoppen met het oplaten van ballonnen. Wat mij betreft wordt ballonnenschaamte hét woord van 2019!”

Mark Rutte zet Zwolse doener in het zonnetje

Mark Rutte zet Zwolse doener in het zonnetje

Zwolle – Aanstaande zondag bezoekt Mark Rutte Zwolle waar hij in gesprek gaat met bezoekers van de Zwolse binnenstad. Vanaf 14.30 uur loopt Rutte vanaf het Rodetorenplein via de Grote Markt naar de Nieuwe Markt. Hier kunnen bezoekers van de stad met hem in gesprek gaan. Ook de Overijsselse lijsttrekker van de Provinciale Staten Monique van Haaf en de Zwolse kandidaat Regien Courtz zijn aanwezig.
Speciaal onderdeel van het bezoek van Mark Rutte is het bezoek aan Brasserie Jansen aan de Nieuwe Markt. Andrea de Lange, eigenaresse van de brasserie, heeft in zeven jaar tijd haar zaak opgebouwd tot een onmisbaar gezicht in de Zwolse binnenstad. Om haar te bedanken voor haar harde werk reikt Rutte haar een vaasje uit. Dit vaasje staat symbool voor Nederland en wordt door 17 miljoen gewone en bijzondere Nederlanders vastgehouden.

Lees verder »

CDA: Kosten asbestonderzoek en sanering rijzen de grond uit

CDA: Kosten asbestonderzoek en sanering rijzen de grond uit

Zwolle -Tijdens werkzaamheden aan de ligweide van het openluchtbad in Zwolle is een oude waterleiding aangetroffen. Deze leiding bleek verschillende verrassingen in petto te hebben waaronder asbest. Het gevolg was dat het geplande bedrag voor het opknappen van de ligweide van €50.000,- met maar liefst €100.000,- moest worden opgehoogd tot een totaal van €150.000,-. En dat allemaal voor één stuk oude waterleiding.

Raadslid voor CDA Zwolle Arjan Spaans is in deze zaak gedoken. Spaans: “een raadslid is volksvertegenwoordiger maar daarnaast heb je ook een controlerende functie, daarom heb ik vragen over dit onderwerp gesteld. Het CDA Zwolle vind het namelijk belangrijk dat de gemeente goed en bewust omgaat met ons gemeenschapsgeld.”

Lees verder »

Groene Prijs 2019 gaat naar duurzame docent economie Henk Veurink

Groene Prijs 2019 gaat naar duurzame docent economie Henk Veurink

Zwolle – De jury van de Groene Prijs 2019 heeft unaniem besloten om Henk Veurink, docent economie aan het Zone.college (voorheen Groene Welle) de jaarlijkse prijs toe te kennen. Dit vanwege zijn enthousiaste inzet om leerlingen via zijn lessen in aanraking te brengen met het begrip duurzaamheid. Hij vervult daarmee bovendien een voorbeeldfunctie in de onderwijswereld. De Groene Prijs wordt woensdag 6 maart a.s. uitgereikt door GroenLinks raadslid Eildert Noorda.
De jeugd heeft de toekomst; de bevlogenheid van Henk Veurink zorgt ervoor dat zijn leerlingen later ook de kennis hebben duurzame keuzes te maken tijdens hun werk in het groen. Leerlingen noemen ‘meneer’ Veurink een heel enthousiaste, behulpzame docent, die de dingen voor de leerlingen regelt als het nodig is. Mark Nijemanting, directeur VMBO Zone.college zegt over hem; “Henk is een bevlogen docent die zich sterk maakt voor de ontwikkeling van het duurzaam denken en doen van onze leerlingen op het Zone.college. Als onderdeel van hun persoonlijke ontwikkeling, jonge mensen betrekken bij een betere, duurzame wereld. Dat doet hij door met de leerlingen duurzaamheidsprojecten op te zetten binnen én buiten de school. Dat past natuurlijk perfect bij ons groene onderwijs. We zijn er dan ook hartstikke trots op dat hij de Groene Prijs krijgt uitgereikt!”

Lees verder »

Publiekscampagne staten- en waterschapsverkiezingen vóór en dóór jongeren

Zwolle – Hoe ziet de ideale verkiezingscampagne voor jongeren er uit? De provincie Overijssel en de Overijsselse waterschappen geven in aanloop naar de verkiezingen jongeren de kans om hun eigen campagne-events te bedenken en te organiseren. Resultaat is een serie van 16 pop-up-events door de hele provincie, onder de titel DemoCrazy. Doel is om jongeren in hun eigen taal, en op hun eigen manier te laten nadenken over democratie en de verkiezingen.

Op verschillende scholen en universiteiten in de provincie zijn jongeren aan de slag gegaan en dat heeft verschillende soorten events opgeleverd: van debatten tot pubquizen en van speeddates met verkiesbare kandidaten tot een workshop protestborden maken. Ook is er een Dag van het Water waarop de activiteiten van de waterschappen centraal staan. De event worden ondersteund met een social media campagne met filmpjes over en van jongeren.

Lees verder »

GroenLinks wethouder Sloots krijgt WC-eend voor nep interview

GroenLinks wethouder Sloots krijgt WC-eend voor nep interview

Zwolle – Deze week publiceerde de gemeente Zwolle een zelf gefabriceerd interview met wethouder Klaas Sloots in De Swollenaer. De wethouder zou hiermee "het echte verhaal" vertellen over de geplande bezuinigingen op de zorg. De SP hekelt het feit dat de wethouder doet alsof er niks aan de hand is terwijl er miljoenen gaan worden bezuinigd op de Zwolse zorg. Daarom deed de SP de wethouder dinsdag avond een fles WC-eend cadeau.
Fractievoorzitter Brammert Geerling: "Door compleet voorbij te gaan aan de voorgestelde bezuinigingen neemt de wethouder onrust niet weg, maar wakkert deze juist aan. De boodschap is 'gaat u maar rustig slapen' en daar trappen mensen echt niet in. Deze coalitie gaat miljoenen bezuinigen op zorg, dat staat zwart op wit. Mensen in de stad willen geen goednieuwsshow, maar willen weten wat dit concreet gaat betekenen voor hun zorg. Dat is het verhaal dat de wethouder zou moeten vertellen."

Lees verder »

SGP: Waterschappen moeten terug naar hun kerntaken

Zwolle – Waterschappen moeten zich richten op hun primaire taken. Daarvoor zijn ze ruim 750 jaar geleden opgericht. Ze moeten geen natuurbeheerder of recreatieondernemer worden. Dat zijn hun taken niet. En het kost ook nog handen vol geld. Terug naar de basis vindt de SGP. Hoe simpel kan het zijn!
Waterschappen zijn een functionele overheid. Dat wil zeggen, ze moeten hun taken uitvoeren.  Zorgen voor veilige dijken, droge voeten, voldoende schoon water voor mens, dier en plant. Ook zorg voor gemalen, stuwen, watergangen en rioolwaterzuiveringen behoort tot hun taken. Zodat we veilig kunnen wonen en werken. Functionele overheid betekent ook dat het waterschap een eigen belastingsysteem heeft. Het waterschap kan dit geld alleen besteden aan haar watertaken.  Waterveiligheid staat zo los van de politieke waan van de dag of bezuinigingen. Wanneer de waterschappen steeds meer taken naar zich toe trekken, worden ze een soort mini provincie en  verliezen ze hun bestaansrecht. Bovendien lopen de tarieven voor burgers, boeren en bedrijven dan uit de hand. Dat moeten we niet willen.

Lees verder »

Oppositie roept gemeente op om The Young Ones kans te geven op doorstart

Oppositie roept gemeente op om The Young Ones kans te geven op doorstart

Zwolle – Er moet snel duidelijkheid komen over een doorstart van The Young Ones in Zwolle. De fracties van D66 en de SP dienen daarom samen met de PvdA en CDA een motie in waarin zij de wethouder oproepen om de bestaande subsidie voor het theatergezelschap te reserveren voor een doorstart of nieuw initiatief. Bovendien moet er wat deze partijen betreft nog dit voorjaar een helder plan komen.
Het vertrek van The Young Ones uit Zwolle is een groot gemis voor iedereen in de stad. De afgelopen tien jaar heeft het theatergezelschap zijn dienst bewezen als culturele broedplaats voor honderden jongeren met tientallen hoogwaardige producties als resultaat. Dat er nu veel animo onder theatergezelschappen is om in de voetsporen van The Young Ones te treden, is wat D66, SP, PvdA en CDA betreft tekenend voor de grote behoefte die er aan een dergelijke voorziening is.

Lees verder »

Een tentenkamp Achter de Broeren voor betaalbare woningen

Een tentenkamp Achter de Broeren voor betaalbare woningen

Zwolle – Zaterdag kleuren de straten van de Zwolse binnenstad rood en verrijst er een tentenkamp Achter de Broeren. Jonge Socialisten en PvdA’ers voeren actie voor meer goede, betaalbare woningen in Overijssel. De actievoerders bouwen een tentenkamp ‘achter de Broeren’ om aandacht te vragen voor de woningnood in de provincie. Ze zamelen handtekeningen in voor meer betaalbare woningen.
De actie is gericht aan het Overijsselse college van Gedeputeerde Staten die volgens de Jonge Socialisten de afgelopen vier jaar te weinig heeft gedaan om te zorgen voor voldoende betaalbare woningen.

Lees verder »

CDA Zwolle: graag minder koplampen op de Kop van Voorst

CDA Zwolle: graag minder koplampen op de Kop van Voorst

Zwolle – Na de verbouwing van de groenstrook op de Kop van Voorst naar een parkeerplaats voor Scania vrachtwagens, is de nieuwe parkeerplaats steeds voller komen te staan.
Vrachtwagens rijden niet alleen overdag maar ook ’s nachts heen en weer over het terrein. De verlichting van al deze vrachtwagens zorgen ervoor dat lichtbundels als discolichten over Stadshagen en Holtenbroek dansen en dát levert overlast en vragen op.

Lees verder »